Jongens internaat "Duo Decimo" Deze pagina werd samengesteld door Patrick van Griethuysen om wellicht je oude prettige herinneringen op te halen of om je jeugdtrauma te doen herleven? Heb je na het kijken behoefte om mij iets te vertellen? Moest je dan maar doen: E.mail: pvg@camerama.demon.nl

Winter van 1961 - 1962.
Rechts het oude Heerenhuis en op de voorgrond de twee aangebouwde klaslokalen en het woonhuis van de heer en mevrouw Slooves.

uit de Duo Spiegel Rubriek: "Wij vernamen dat ........."

Dat Bart van Amstel van de ene op de andere dag verdwenen is
Dat voor mej. van der Kamp Pasen en Pinksteren op een dag gevallen zijn
Dat Patrick Demmendaal al haar op z'n dinges heeft
Dat hij dit te pas en te onpas aan iedereen liet zien
Dat de Duose Ditjes en Datjes uitsluitend door dhr Slooves geschreven worden
Dat Peter Idema even in een hotel woonde waar hij de maaltijden op z'n kamer geserveerd kreeg
In de zomer van 1965 zit mijn tijd op Duo erop. Het afscheid bij de voordeur. Van links naar rechts mijn moeder, die lange dunne ben ik, Juffrouw Bart, Rob Elhorst en de heer Slooves.
Het rustpunt van de dag na de schooltijd, de dagelijkse kopjes thee in de serre. Ja, n koekje per persoon! Juffrouw Bart natuurlijk, en de grote gedeukte theeketel. Rechts zit ik, maar wie zijn die andere jongens ook al weer, Peter Ottevanger? Herman Meijer? Jan van As?

uit de Duo Spiegel Rubriek: "Wij vernamen dat ........."

Dat de TV uitzending van een Trini Lopez concert last had van stroomstoringen
Dat iemand die storingen op z'n slaapkamer veroorzaakte
Dat Den Dulk wederom dhr van der Schoor gevloerd heeft
Dat hij de strijd met dhr Joosten heeft moeten staken
Dat "Pa Joos" tegenwoordig met zuurkool gooit
Dat de duim van Piet Versteeg daar niet tegen kon

Het volgende rustpunt. Deze keer de thee geserveerd op het serre terras op Hemelvaartsdag na de uitputting van de "Duo rally" waar ik samen met Huib Sprong een equipe vorm. Het was een bijzonder gezellige dag.
De vijfpersoonskamer boven de keuken, daar waar het vooral in de winter fijn toeven is, altijd lekker warm. Joost Klein uit Voorburg ligt ziek in bed, Harm Lieneman en Huib Sprong zitten op bed en Willem Schregardus staat mooi te zijn voor het raam. Nee, gordijnen zijn er niet!

uit de Duo Spiegel Rubriek: "Wij vernamen dat ........."

Dat van der Gugten wederom op zijn verjaardag niet heeft getracteerd
Dat Fabery de Jonge een zekere Sonja op het oog heeft
Dat er een nieuwe hulp in de huishouding is die verbazend veel op mevr. Vredeveld lijkt
Dat dit haar dochter is
Dat Tom Potappel haar wil vragen voor de Duo Fuif en dat dit beslist niet mocht
Dat Herman van der Paardt nog steeds bij iederen sigaretten bietst
Dat hij dit als voorzitter toch maar achterwege moest laten

Kerstdinner 1963 op deze foto staan onder andere: Robbert Tan, Joop Blanchard, Arie Vroon, Tom Potappel, de Gouverneur de heer De Man, leraar Nederlands de heer (Hassebasje) Jantzen (die ik tot mijn grote spijt na een leerjaar nit meer terug heb gezien), Patrick van Griethuysen.
Veel van de originele ornamenten zijn in mijn tijd nog aanwezig in het oude Heerenhuis, zoals hier te zien is. Dit is een van de rijk geornamenteerde plafonds zoals die in de voor- en achtersuite zitten. De foto is genomen bij een grote wasbeurt waarbij het vuil van tientallen jaren er wordt afgewassen. Vermeldenswaardig hierbij is nog dat de ploeg jongens die mee had geholpen aan deze wasbeurt die zaterdagavond in het dorp bij een Chinees restaurant mochten gaan eten, er werd zeer uitdrukkelijk gezegd "dat het drinken van bier" niet was toegestaan. Eigenaardig dat ik mij nu niet meer kan herinneren hoe serieus dit verbod door ons werd genomen!

uit de Duo Spiegel Rubriek: "Wij vernamen dat ........."

Dat Toxopeus tot zijn schade heeft moeten constateren dat een prikkeldraadhek niet meegeeft
Dat Rudie Leffman in bed naar de TV mocht kijken
Dat dit een precedent schept
Dat men de kat van zuster Verzendaal wilde slachten
Dat dhr Scholten daaraan niet wilde meewerken
Dat Albert Wolfenzao wel weer heel erg veel praatjes heeft
Dat het zondagse pak van dhr Slooves ineens geheel onder de struif zat

Het achterhuis, ook wel "klein Duo" genoemd. Inmiddels zijn de tuin en de beukenboom weg en werd er de nieuwe school gebouwd.
Voor het najaar van 1964 heeft mevrouw Slooves een "revue" samengesteld, iedereen moest er aan mee doen. Lief he, zo'n meisje wat eigenlijk een jongetje is. Herkent u hem? Nee, nee, ik noem zijn naam niet!

uit de Duo Spiegel Rubriek: "Wij vernamen dat ........."

Dat Leo Mulhuizen in de gang tussen de gehaktballen zat
Dat iedereen zich daarover bescheurde
Dat Doede-Jan Blom met een stekelvarentje naar bed gaat
Dat zuster Verzendaal daar ook warme belangstelling voor heeft
Dat Arie Vroon voor de Duo fuif van de zenuwen maar in bed is gaan liggen
Dat Tom van Straten toen maar als huwelijksmakelaar fungeerde
Dat hem dit andermaal niet gelukt is

Op het dak mag je natuurlijk niet komen, nu ja fotografen mogen alles. Het is op dit dak dat een van de Gouverneurs dagelijks zijn toonladders aan het oefenen is - heel komisch klinkt dat als je het voor de eerste keer hoort. (Een Gouverneur is wat wij in deze tijd een werkstudent noemen, tjonge, daar waren vreemde snuiters bij!)
Schoolvakantie 1963 met het hele internaat "gezellig" naar vakantiehuis "Samen Een", fijn!

uit de Duo Spiegel Rubriek: "Wij vernamen dat ........."

Dat Piet Versteeg zijn puntschoenen maar niet moet aan doen
Dat hij daar dan zeker last mee krijgt
Dat Henk Kwant en Walter Osinga dikke maatjes zijn
Dat treintjes de bindende factoren zijn (wij dat betreuren)


Een van de oudere jongens had in 't geniep bedacht dat de heer Slooves bij het krieken van de dag uit z'n bed gehaald moest worden en pardoes bij de keuken in het water van het Molengat moest worden gegooid.
Een foto van de zijgevel van het Heerenhuis met het raam van de vijfpersoonskamer, boven de keuken, open.

uit de Duo Spiegel Rubriek: "Wij vernamen dat ........."

Dat Piet Versteeg zich tegenwoordig verdiept in een goochelboekje
Dat hij met kunsten vertonen over het algemeen geen moeite heeft
Dat dhr Scholten met een kaverjassysteem de bridgedrive gewonnen heeft
Dat het broodbeleg van mevr. Slooves na het bidden spontaan was verdwenen
Dat zij daarna niet meer aan tafel kwam
Dat er in de loop der tijd een vieze lucht onder uit het biljard kwam

Bij de terugkomst van de "Duo Rally" worden de routeschriftjes door de heer Slooves gecontroleerd. Is dat niet Patrick Demmendaal en is dat Aernout Stoop? Ik meen links ook een van de Gouverneurs, Theo Wuisman, te ontwaren, een zeeman in ruste en hij nam ons jongens, als het donker is, mee naar het dak om door een sterrenkijker de maan ineens van dichtbij te zien.
Daar zijn we in de coulissen van de revue "Zingen in de Sneeuw". Een muzikale comedie in drie bedrijven en vele taferelen. Vrij bewerkt naar het boek van Erich Kastner door Dollie Slooves Breedveld,
zie ik daar Oto Lunnenborg, Jur Bartelse, Peter Idema?

uit de Duo Spiegel Rubriek: "Wij vernamen dat ........."

Dat Jaap van Pijpen een middeleeuwse zwaarden fabriek gaat beginnen
Dat hij z'n zwaard onder de tafel slijpt
Dat zijn tafelgenoten dit maar raar vinden

Patrick van Griethuysen speelt ook mee als kleermaker, hier neemt hij de maat van Tom Potappel, terwijl Jacques de Joode (vol van luddeveduh) zogenaamd in de Gooi en Eemlander verdiept is.
De revue werd spontaan besloten met het Duo lied waarvan de tektst mij ontschoten is, ach, 't zal wel niet zo belangrijk zijn - of toch? "Van heinde en verre zijn wij hier gekomen om samen in Hilversum jong te zijn"
BWA, teiltje! Nu ja, waarvan acte!
MEJUFFROUW BART!! - Vele bezoekers van deze pagina vragen zich af of deze lieve Dame nog in leven is. Welnu ze is overleden te Hilversum op 20 september 2016, bijna 100 jaar oud.

MEVROUW D. SLOOVES geb. BREEDVELD Naar aanleiding van de overlijdensadvertentie van Mevrouw Slooves op 16 juni 2010 te Middelburg schreef Patrick naar de boedel notaris met het verzoek om oude Duo foto's uit te zoeken en af te staan. En zo geschiedde, zie pagina twee.

Duo pagina 2

Meer zien van Patrick van Griethuysen en echtgenote Loes Peters? klik hier: www.camerama.demon.nl