Lakafdruk - wapen van GeijtenbeekDe lakafdruk is gebaseerd op eerdere wapens van de familie van Scadewyk. Een helm en face met daarboven een geit, 3 maal horizontaal gedeeld met in het onderste en bovenste vlak 3 Franse lelies en in het middelste vlak een ster. Het geheel is omhuld met krullerige wrongen of bladeren. Daar het een lakafdruk betreft zijn de heraldische kleuren onbekend.

De zegel met het wapen is van Rijck van Gijtenbeek, schout van Lienden en dateert van 14-10-1708 en is ons ter hand gesteld door diens afstammeling, de heer G.van Gijtenbeek, te Ede, die ook een groot aandeel heeft gehad in de door ir.W.H.M.Nieuwenhuis+ opgestelde fragmentgenealogie in de 7de en 8ste jaargang van het kwartaalschrift Scarpenzele en een bijdrage in de bundel "Van Scarpenzele tot Scherpenzeel". Ook de wapens van de Van Schaicks zijn verwant aan die van Geitenbeeck, maar anders (zie kwartaalschrift Scarpenzele)
De hofstede Geitenbeek is al zeer oud reeds in 1387 is er sprake het erf "van Gheijtenbeke". De bewoners noemden zich eerst van Scadewyk later van Geitenbeek.

Onderzoek en samenstelling door Patrick van Griethuysen & Loes Peters.

Voor alle duidelijkheid delen wij u hier mede dat deze genealogische gegevens nooit bij elkaar hadden gesprokkeld kunnen worden zonder de geestdriftige en belangenloze medewerking van vele andere amateurgenealogen.
Een woord van dank aan hen mag hier dan ook zeker niet ontbreken.

Indien u gegevens van deze pagina's wilt gebruiken, ga gerust uw gang, bronvermelding wordt op prijs gesteld.

VERANTWOORDING

De gegevens verwerkt in deze genealogie komen uit:
1. De website van de Kerk van Jesus Christus en de Heilige der Laatste Dagen (IGI) - de Mormonen.

2. Gen-Lias - nu Wie Was Wie

3. Dossier familie's van Geijtenbeek in archief bij het CBG Den Haag

4. Familiebrichten uit Nederlandse Couranten in archief bij het CBG Den Haag

5. Uittreksels van de copie persoonskaarten en persoonslijsten in archief bij het CBG Den Haag.
(Dit zijn gekochte gegevens en niet goedkoop!)

6. Gegevens verzameld in eigen beheer bij het GA te Den Haag, GA Rotterdam, GA. Utrecht, GA Maastricht, RA 's-Hertogenbosch, RA Noord Holland.

7. Gegevens aangedragen door door vriendelijke en bereidwillige medelezers in verschillende Nieuwsgroepen.

8. Gegevens verzameld door wijlen Mijheer H.M.W. Nieuwenhuis en eerder gepubliceerd in "Scarpenzele" jaargang VII pag. 70 t/m 84 Permissie om deze gegevens te gebruiken vriendelijkerwijze verschaft door Dr. J.C. Klesser

9. Gegevens uit een publicatie door Mevrouw Geijtenbreijers, die op pagina 2 van haar publicatie vermeldde dat de gegevens uit haar publicatie alleen mogen worden gebruikt met haar naamsvermelding. Dus bij deze.

10. Verder stellen de samenstellers van deze pagina er prijs op U te vermelden dat vele extra gegevens zijn toegevoegd aan eerdere publicaties zodat de onderzoekende leek of hobby-genealoog zich zo goed en zo "up to date" mogelijk kan informeren.

Indien U er geen prijs op mocht stellen dat Uw gegevens in deze pagina voorkomen kunt U dat aan ons kenbaar maken. Wij zorgen er dan vrijwel onmiddellijk voor dat Uw gegevens niet langer zichtbaar zijn.

Mocht u aanvullingen hebben, fouten ontdekken of nadere informatie in uw bezit hebben,
wordt u vriendelijk verzocht dit aan ons mede te delen.
Laatstelijk bijgewerkt JANUARI 2020

Email: pvg@camerama.demon.nl


HOOFDSTUK 1

(bijna) alle nakomelingen van AARNT VAN SCADEWYCK

HS-1 HS-1 GENERATIE 01

AARNT VAN SCADEWYCK, geboren Scherpenzeel omstreeks 1371
huwt
NN
uit dit huwelijk :
  1 JACOB AERNTSZ VAN SCADEWIJK, geboren Scherpenzeel omstreeks 1405

  2 GIJSBERT AERNTS VAN SCADEWYCK, geboren Scherpenzeel omstreeks 1406, VOLGT ONDER 02

HS-1 GENERATIE 02

GIJSBERT AERNTS VAN SCADEWYCK, geboren Scherpenzeel omstreeks 1406
huwt omstreeks 1440
NN
uit dit huwelijk :
  1 AERNT GIJSBERTS VAN SCADEWYCK, geboren Scherpenzeel omstreeks 1441, VOLGT ONDER 03

HS-1 GENERATIE 03

AERNT GIJSBERTSZ VAN SCADEWYCK, geboren Scherpenzeel omstreeks 1441
huwt omstreeks 1470
ALIJD VAN SCHAYK
uit dit huwelijk :
  1 GIJSBERT AERNTS VAN GEYTENBEEK, geboren omstreeks 1475, VOLGT ONDER 04

HS-1 GENERATIE 04

GIJSBERT AERNTS VAN GEYTENBEEK, geboren omstreeks 1475
huwt omstreeks 1505
NN
uit dit huwelijk :
  1 AERNT GIJSBERTS VAN GEYTENBEEK, geboren Scherpenzeel omstreeks 1510, VOLGT ONDER 05

HS-1 GENERATIE 05

AERNT GIJSBERTS VAN GEYTENBEEK, geboren Scherpenzeel omstreeks 1510
huwt omstreeks 1545
NN
uit dit huwelijk :
  1 HENDRIK AERNTS VAN GEYTENBEEK, geboren Woudenberg omstreeks 1546, VOLGT ONDER 06

HS-1 GENERATIE 06

HENDRICK AERTSZ VAN GEYTENBEEK, geboren Woudenberg omstreeks 1546, overleden tussen 1603 en 1620
huwt
CUNERA NN, geboren Scherpenzeel omstreeks 1552, overleden voor 1647
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 4 kinderen geboren:
  1 FREDERICK HENDRICKSE VAN GEIJTENBEEK, geboren Scherpenzeel 1583, VOLGT ONDER Ia

  2 GIERTEN HENDRICKSEN VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg omstreeks 1585
  huwt - ondertrouw Scherpenzeel 28 augustus 1613
  AERT JANSZ VAN ROOYWINKEL, geboren Scherpenzeel omstreeks 1583

  3 JAENTGEN VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg omstreeks 1586
  huwt Scherpenzeel 16 februari 1616
  PETER ELBERTSZ OP GOOSWILLIGEN

  4 AERT HENDRIKSZ VAN GEIJTENBEEK, geboren Scherpenzeel omstreeks 1592, VOLGT ONDER Ib

HS-1 GENERATIE Ia

FREDERICK HENDRICKSZ VAN GEIJTENBEEK, geboren Scherpenzeel omstreeks 1583, in 1648 wonende "op de Geijtenbeek" in het gerecht van Woudenberg
huwt 1e Scherpenzeel 1610
GERRITCHEN EVERTSDGT KOK, geboren Scherpenzeel omstreeks 1582, overleden Scherpenzeel 23 juli 1647
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 4 kinderen geboren:
  1 MERTGEN VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Scherpenzeel 28 maart 1613

  2 EVERTGEN VAN GEIJTENBEEK, geboren Scherpenzeel 1618, overleden Scherpenzeel 1709
  huwt
  WILLEM AERTSZ, geboren Scherpenzeel 1611, overleden Scherpenzeel 1677

  3 CUYNTGHEN VAN GEIJTENBEEK, geboren Scherpenzeel 1619, overleden Scherpenzeel 1676

  4 HENDRICK FREDERIKSZ VAN GEITENBEEK, geboren Scherpenzeel 1622, VOLGT ONDER IIa
huwt 2e Renswoude 18 mei 1650
FRANSJE CORNELIS MORRENDGT,

HS-1 GENERATIE Ib

AERT HENDRIKSE VAN GEIJTENBEEK, geboren Scherpenzeel omstreeks 1592, overleden Scherpenzeel voor 1675
huwt voor omstreeks 1630
BETJE MEESSEN, geboren omstreeks 1591
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 4 kinderen geboren:
  1 JAN AERTSZ VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg omstreeks 1622, VOLGT IIb

  2 HENDRICK AERTSZ VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg omstreeks 1622, VOLGT IId

  3 GERRIT AERTSZ VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg omstreeks 1622, VOLGT ONDER IIc

  4 CUYNTGHEN AERTS VAN GEIJTENBEEK, geboren voor 1630
  huwt voor december 1650
  CLAES WILLEMS HIJ

HS-1 GENERATIE IIa - zn van Ia

HENDRICK FREDERIKSZ VAN GEITENBEEK, geboren Scherpenzeel 1622, overleden Scherpenzeel 1704
huwt
NN
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 4 kinderen geboren:
  1 GIJSBERT HENDRIKSZ VAN GEITENBEEK, geboren Scherpenzeel 1648, VOLGT ONDER IIIa

  2 GERRITJE VAN GEITENBEEK, geboren Scherpenzeel 1659, overleden Barneveld 1 januari 1729
  huwt Barneveld 24 februari 1684
  JOHAN BODE VAN ROMSWINKEL, geboren Barneveld 1657

  3 MARIA VAN GEITENBEEK, geboren Scherpenzeel 1660, overleden Scherpenzeel 7 mei 1738
  huwt Scherpenzeel 25 maart 1688
  CORNELIS WILLEMSZN VAN COUDIJS, geboren Scherpenzeel 11 december 1659

  4 FREDERIK VAN GEITENBEEK, geboren Scherpenzeel 1687, overleden Scherpenzeel 18 juli 1744, ongehuwd

HS-1 GENERATIE IIb - zn van Ib

JAN AERTSZ VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg omstreeks 1622
huwt Rijswijk Gelderland 3 augustus 1656
LUYTJE BARTENSE QUINT, jogedochter van Rijswijk Gld,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 CORNELIA VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 1757, overleden Haarlem 1794
  huwt Haarlem 19 december 1683
  JAN ADRIAANSZN VAN BRUEL, geboren Schiedam 1656

  2 HENDRINA VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 1659, overleden Haarlem 6 mei 1707
  ondertrouw Amsterdam 1 juni 1687 en Haarlem 3 juni 1687
  JOHANNES VAN AALST, geboren Haarlem 1643, overleden Haarlem 3 mei 1691,
  huwt 2e Haarlem 23 september 1691
  GOSEWINUS VAN MEETEREN, geboren 1657, overleden Haarlem 25 januari 1715

  3 JOHANNA JANSDGT VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 1658,
  huwt
  PHILIP WILLEMSZN VAN LIN, geboren 1663

HS-1 GENERATIE IIc - zn van Ib

GERRIT AERTSE VAN GEIJTENBEEK, geboren omstreeks 1622, overleden voor 1674,
huwt omstreeks 1650
EMMIGJE GERRIT RIJCKSDGT VAN BLOOTENBURG, geboren 1617, overleden Woudenberg 1698
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren:
  1 AERT GERRITS VAN GEITENBEEK, gedoopt Scherpenzeel 19 februari 1654

  2 HENDRIK GERRITS VAN GEITENBEEK, geboren Scherpenzeel 1655, VOLGT ONDER IIIb

  3 MAIJKE GERRITS VAN GEITENBEEK, gedoopt Scherpenzeel 2 december 1657

  4 GERRIT AARTSE VAN GEITENBEEK, geboren Woudenberg 1659, VOLGT ONDER IIIc

  5 REIJERTJE GERRITS VAN GEITENBEEK, gedoopt Scherpenzeel 13 mei 1660

  6 ADRIANA GERRITS VAN GEITENBEEK, gedoopt Scherpenzeel 18 mei 1662, overleden Scherpenzeel 22 december 1667

  7 JACOBJE GERRITS VAN GEITENBEEK, gedoopt Scherpenzeel 27 maart 1665

  8 ADRIAANTJE GERRITS VAN GEITENBEEK, gedoopt Scherpenzeel 22 december 1667
  huwt 19 september 1693
  DIRCK HENDRICKSZ VERMEULEN, geboren 1667

  9 TEUNISJE GERRITS VAN GEITENBEEK, gedoopt Scherpenzeel 4 december 1670

HS-1 GENERATIE IId - zn van Ib

HENDRIK AERTSZ VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg omstreeks 1622, overleden 17 juli 1693, schepen van Woudenberg
huwt Woudenberg 15 december 1655
WILLEMKE RIJCKS VAN BLOOTENBURG, geboren 1636, overleden Zoelen
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 7 kinderen geboren:
  1 RIJCK HENDRIKSZ VAN GEIJTENBEEK, geboren 1658

  2 REIJERTJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 1659, overleden 1692
  huwt 1683
  HERMEN TONISZN VAN ASCH, geboren 1660

  3 MAYKEN VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 1660, overleden Maurik 5 oktober 1723
  huwt 1e Maurik 4 augustus 1681
  ANTONIE HENDRIKSEN, geboren 1659, overleden Maurik 1706
  huwt 2e Maurik 6 maart 1707
  ALARD VAN ESSENVELD

  4 AERT HENDRIKSZN VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 1663, VOLGT ONDER IIId

  5 WILLEM VAN GEIJTENBEEK , geboren Woudenberg 1663, overleden Woudenberg 1743

  6 ELISABETH VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Zoelen 1 januari 1671
  huwt Zoelen 13 oktober 1695
  ADRIAAN JANSZN VAN BUREN

  7 ANTONY VAN GEIJTENBEEK, geboren Zoelen omstreeks 1678, VOLGT ONDER IIIe

HS-1 GENERATIE IIIa - zn van IIa

GIJSBERT HENDRIKSZ VAN GEITENBEEK, geboren Scherpenzeel 1648, overleden Scherpenzeel 20 februari 1681
huwt Scherpenzeel 5 april 1675
GRIETJE WILLEMS VAN RONSELAAR, geboren Scherpenzeel 1648
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren:
  1 WILLEM GIJSBERTSZ VAN GEITENBEEK, gedoopt Scherpenzeel 21 maart 1676, VOLGT ONDER IVa

  2 JAN VAN GEITENBEEK, geboren Scherpenzeel 16 januari 1679, verder niets bekend

HS-1 GENERATIE IIIb - zn van IIc

HENDRIK GERRITS VAN GEIJTENBEEK, geboren Scherpenzeel 1655, overleden Woudenberg 1725
huwt Woudenberg november 1679
DIRKJE GERRITS VAN OVEREEM, geboren Maarsbergen 1658, overleden Woudenberg 14 februari 1718
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren:
  1 WILLEM VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 1679, VOLGT ONDER IVb

  2 LIJSBETH VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 16 februari 1688, overleden Woudenberg 3 februari 1772
  huwt Woudenberg 15 mei 1707
  WILLEM MATTHIJSZ LAGERWEIJ, geboren Woudenberg 1681, overleden Woudenberg 22 maart 1743

  3 DIRCKJE VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 1 november 1691, overleden Breukelen 1 juni 1727
  huwt Woudenberg 6 juni 1718
  GERRIT GERRITSZ VAN GEIJTENBEEK, geboren Breukelen 30 augustus 1691

  4 GERRITJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg omstreeks 1692
  huwt
  EVERT HOPMAN, geboren Beusichem, gedoopt Beusichem 21 november 1697

  5 AERT HENDRIKSZ GEITENBEEK, geboren Woudenberg 10 september 1693, overleden Woudenberg 9 april 1694

  6 ARNOLDUS HENDRIKSZ GEITENBEEK, gedoopt Woudenberg 9 september 1694, VOLGT ONDER IVc

  7 MARIA VAN GEITENBEEK, gedoopt Woudenberg 13 januari 1697, overleden Woudenber 30 januari 1698

  8 MARIA HENDRIKSE GEITENBEEK, geboren Woudenberg 30 januari 1698, overleden Woudenberg 1734
  huwt
  BERENT WILLEMSZN VAN EDE, overleden 1749

  9 GERARDUS HENDRIKSZ GEITENBEEK, geboren Woudenberg 1699, overleden 12 april 1743
  (dood in de sloot gevonden), predikant

  10 EMMIGJE VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 14 januari 1700, overleden Woudenberg 1784
  huwt
  TEUNIS VOSKUIJL, geboren Woudenberg 28 januari 1703, overleden Woudenberg 1785

HS-1 GENERATIE IIIc - zn van IIc

GERRIT VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 1659, begraven Breukelen 16 maart 1735, meester timmerman
huwt Breukelen 23 oktober 1689,
GERRITJE OTTEN CASTELEYN, geboren Breukelen 1661, overleden Breukelen 16 juni 1717
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren:
  1 CORNELIS VAN GEIJTENBEEK, geboren Breukelen 1689, VOLGT ONDER IVd

  2 GERRIT VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 27 juli 1690,

  3 GERRIT VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 30 augustus 1691, VOLGT ONDER IVe

  4 OTTO VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 3 juli 1694, overleden Breukelen 13 mei 1700

  5 ARNOLD VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 1 april 1696, VOLGT ONDER IVf

  6 JOHANNES VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 23 januari 1698, VOLGT ONDER IVg

  7 JACOBUS VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 12 juni 1701, begraven Breukelen 3 juli 1701

  8 RIJCK VAN GIJTENBEEK, gedoopt Breukelen 12 juni 1701, begraven Breukelen 3 juli 1701

  9 JACOBUS GEIJTENBEEK, geboren Breukelen 1703, VOLGT ONDER IVh

  10 OTTO VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 6 december 1705, begraven Breukelen 7 december 1716

HS-1 GENERATIE IIId - zn van IId

AERT HENDRIKSZN VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 1663, overleden Amsterdam 14 maart 1722
huwt Amsterdam 1695
CATERINA VAN SULPEN, geboren Amsterdam 1670, overleden Amsterdam 10 april 1736
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:
  1 WILHELMINA VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 2 augustus 1696, overleden Amsterdam 12 augustus 1696

  2 WILHELMINA VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 14 augustus 1697, overleden Amsterdam 24 augustus 1722

  3 ANNA VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 5 juli 1699, overleden Amsterdam 7 oktober 1775
  huwt
  JACOB VAN ECK

  4 ELISABETH VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 12 maart 1702, overleden Amsterdam 7 november 1750

  5 MARIA VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 18 oktober 1705, overleden Amsterdam 3 juli 1743

  6 CLARA VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 26 augustus 1707, overleden Amsterdam 7 november 1750

  7 HENDRINA VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 4 oktober 1711, overleden Amsterdam 3 september 1768

HS-1 GENERATIE IIIe - zn van IId

ANTONY VAN GEIJTENBEEK, geboren Zoelen omstreeks 1678, overleden Zoelen januari 1748
huwt Lienden april 1698
LUTHERA VAN LUTTERSVELT, geboren omstreeks 1675, overleden Zoelen omstreeks 1763
uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren:
  1 HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Zoelen 16 juli 1699, VOLGT ONDER IVi

  2 HERBERTUS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Zoelen 1 januari 1701, VOLGT ONDER IVj

  3 ANTONY VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Zoelen 1702, VOLGT ONDER IVk

  4 AGNETA WILLEMINA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Zoelen 5 oktober 1706
  huwt Zoelen 7 mei 1736
  GERRIT HEUFF, gedoopt Zoelen 6 december 1691

  5 RIJCK VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Zoelen 14 oktober 1708, VOLGT ONDER IV-l

  6 LUYTERA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Zoelen 23 november 1710

  7 GERARDUS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Zoelen 18 september 1712, overleden Zoelen 30 juli 1713

  8 GERARDUS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Zoelen 30 juli 1713, VOLGT ONDER IVm

  9 ANNA ELISABETH VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Zoelen 27 maart 1715, overleden Buren
  huwt Zoelen 3 juli 1743
  JAN VAN ERICHEM, gedoopt Buren 6 april 1710, begraven Buren 3 maart 1781

  10 AREND VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Zoelen 17 april 1717, VOLGT ONDER IVn

  11 MARGARETHA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Zoelen 7 oktober 1721, overleden Buren
  huwt Zoelen 5 mei 1748
  JAN VAN STUIJVENBERGH PETERSZN, gedoopt Maurik 19 juni 1712, overleden Buren 1 oktober 1783

HS-1 GENERATIE IVa - zn van IIIa

WILLEM GIJSBERTSZ VAN GEITENBEEK, gedoopt Scherpenzeel 21 maart 1676
huwt Woudenberg 28 maart 1706
GERRITJE HELMERS VAN OVEREEM, gedoopt Woudenberg 28 augustus 1687
uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren:
  1 GIJSBERT VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 16 januari 1707, overleden Woudenberg 11 maart 1708

  2 GIJSBERT VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 11 maart 1708, overleden Woudenberg 1709

  3 GIJSBERT VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 17 maart 1709, VOLGT Va

  4 ARIAENTJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 7 mei 1711
  huwt 1730
  DIRK VERMEULEN

  5 DIRKJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 15 mei 1712

  6 GRIETJEN VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 19 november 1713, VOLGT ONDER Vb

  7 HELMERT VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 5 januari 1716, VOLGT ONDER Vc

  8 JAANTJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 25 juli 1717

  9 HENDRIKJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 17 mei 1722

  10 HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 23 januari 1724, overleden ergens in Azie varend op een schip van de VOC

  11 JAN VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 9 september 1725, VOLGT ONDER Vd

HS-1 GENERATIE IVb - zn van IIIb

WILLEM HENDRIKSZ GEITENBEEK, geboren Woudenberg omstreeks 1679, overleden Woudenberg 25 juni 1773, chirurgijn
huwt Woudenberg 25 mei 1709
GERRITJE JANS VAN LANGELAAR, geboren Woudenberg 1679, overleden Woudenberg 1769
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:
  1 DIRKJE WILLEMS GEITENBEEK, geboren Woudenberg 23 februari 1710,
  huwt Blauwkapel 3 mei 1744
  CHRISTIAAN KELLY, geboren Utrecht 1707, overleden Utrecht 29 mei 1773

  2 ARIAENTJE WILLEMS GEITENBEEK, gedoopt Woudenberg 23 februari 1710

  3 JOHANNA WILLEMS GEITENBEEK, gedoopt Woudenberg 17 januari 1712

  4 HENDRIK WILLEMS GEITENBEEK, gedoopt Woudenberg 11 november 1714, VOLGT ONDER Ve

  5 KORNELIA WILLEMS GEITENBEEK, geboren Woudenberg 27 juni 1717, overleden Woudenberg 10 juni 1795
  huwt
  PETER VAN DER WIEL, geboren Woudenberg 1717

  6 JAN WILLEMS GEITENBEEK, geboren Woudenberg 8 september 1720, overleden Woudenberg 3 februari 1795, ongehuwd.

  7 GERARDUS GEITENBEEK, gedoopt Woudenberg 16 mei 1723, overleden Woudenberg 25 juli 1773

HS-1 GENERATIE IVc - zn van IIIb

ARNOLDUS HENDRICKSZ VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 9 september 1694, overleden Woudenberg 1 oktober 1747, notaris
huwt Woudenberg 5 juni 1724
WILLEMIJNTJE JACOBSDGT VAN BLOOTENBURG, jongedogter van Leersum, gedoopt Leersum 24 november 1702, overleden Woudenberg 17 oktober 1747
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren:
  1 HENDRIK ARNOLDSZ VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 1725, VOLGT ONDER Vf

  2 JACOB VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 17 augustus 1727, VOLGT ONDER Vg

  3 DIRKJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 21 november 1728, begraven Woudenberg 13 maart 1812,
  huwt Woudenberg 19 april 1761
  ARIEN VAN WITTENBERG,

  4 ARNOLDA WILLEMINA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt 1731

  5 ARNOLD VAN GEITENBEEK, gedoopt Woudenberg 27 april 1732, VOLGT ONDER Vh

  6 GERARDUS VAN GEITENBEEK, geboren Woudenberg 30 mei 1834, overleden Woudenberg 1787

  7 DIDERIK RICHARD VAN GEIJTENBEEK, gedoopt 14 augustus 1735, overleden Woudenberg 29 oktober 1786, ongehuwd, chirurgijn

  8 WILLEMINA ARNOLDUS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt 1736

  9 WILLEM VAN GEITENBEEK, geboren Woudenberg 28 januari 1742, VOLGT ONDER Vi

HS-1 GENERATIE IVd - zn van IIIc

CORNELIS VAN GEIJTENBEEK, geboren Breukelen 1689, gedoopt Loenen 30 november 1692, overleden Utrecht 12 maart 1733, meester chirurgijn
huwt Urecht Buurkerk 13 maart 1724
ANNA VAN VLOTEN, gedoopt Utrecht Remonstrantse Kerk 26 november 1682, begraven Buurkerk Utrecht 3 juni 1743,
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE IVe - zn van IIIc

GERRIT VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 30 augustus 1691,
huwt 1e Woudenberg 6 juni 1718
DIRKJE VAN GEITENBEEK, (dgt van IIId) gedoopt Woudenberg 1 november 1691, overleden Breukelen 1 juni 1727
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:
  1 GERRITJE VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 1718

  2 levenloos kind, geboren 3 oktober 1719

  3 levenloos kind, geboren 16 november 1721

  4 GERRITJE VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 16 november 1721, begraven aldaar 20 maart 1724

  5 levenloos kind, geboren 20 maart 1724

  6 GERRITJE VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 8 juli 1725, begraven aldaar 25 september 1725
huwt 2e Breukelen 22 juni 1727
JOANNA DE GRAEF, geboren Amsterdam 1701, overleden Breukelen 24 januari 1730
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  6 AREND VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 13 maart 1729, begraven aldaar 15 maart 1729
huwt 3e Utrecht 24 maart 1730
MARIJTJE VAN DE HAAR, geboren Utrecht 1700, overleden breukelen 1770
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren:
  7 GERRIT VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 11 november 1731, overleden Breukelen 1740

  8 DIRK VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 29 maart 1733, VOLGT ONDER Vj

  9 EVERTJE VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 21 oktober 1734, begraven aldaar 15 januari 1742

  10 OTTO VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 21 oktober 1734, overleden Breukelen 1735

  11 GERRITJE VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 1735
  huwt
  JOHAN BALTHASAR TIEGELER

  12 OTTO VAN GEITENBEEK, gedoopt 1 april 1736

  13 CORNELIA VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 6 april 1737, overleden Breukelen 28 juli 1776
  huwt Breukelen 17 januari 1770
  DIRK VAN ERKUM, geboren Breukelen 1737

  14 GERRIT VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 12 juni 1740

HS-1 GENERATIE IVf - zn van IIIc

ARNOLDUS VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 1 april 1696, overleden Breukelen 5 september 1735
huwt Breukelen 17 mei 1723
JANNETJE VAN WEES, geboren Breukelen 1704, overleden Breukelen 1770
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 GERRIT VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 17 mei 1723

  2 GERRITJE VAN GEITENBEEK, gedoopt Maarssen 7 mei 1724, overleden Maarssen 1 november 1724

  3 GERARDUS VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 24 juni 1725, VOLGT ONDER Vk

  4 ALBERTUS GIJTENBEEK, gedoopt Breukelen 8 september 1726, VOLGT ONDER V -l

HS-1 GENERATIE IVg - zn van IIIc

JOHANNES VAN GEITENBEEK , gedoopt Breukelen 23 januari 1698, begraven Breukelen 12 januari 1725,
huwt Breukelen 22 maart 1722
ELISABETH VAN DER HORST,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 kind, begraven Breukelen 8 mei 1722

  2 JOHANNES VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 14 november 1723, begaven Breukelen 4 november 1724

HS-1 GENERATIE IVh - zn van IIIc

JACOBUS GEIJTENBEEK, geboren Breukelen 1703, overleden Hillegom
huwt 's-Graveland 4 april 1734
MARRETJE BONJE, geboren 's-Graveland 1713, overleden Hillegom 23 februari 1776
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 5 kinderen geboren:
  1 GERRITJE GEIJTENBEEK, gedoopt Hillegom 7 augustus 1735, overleden Hillegom 23 april 1797
  huwt Hillegom 26 oktober 1776
  CHRISTIAAN WINKELAAR, geboren 1735

  2 CORNELIS GEIJTENBEEK, gedoopt Hillegom 2 maart 1737

  3 JUDITH GEIJTENBEEK, gedoopt Hillegom 6 december 1739, overleden Hillegom 10 juli 1742

  4 GERRIT GEIJTENBEEK, gedoopt Hillegom 18 maart 1742, overleden Hillegom 3 november 1747

  5 GERRIT GEIJTENBEEK, gedoopt Hillegom 7 juni 1744, VOLGT ONDER Vn

HS-1 GENERATIE IVi - zn van IIIe

HENDRICK VAN GEIJTENBEECK, gedoopt Zoelen 16 juli 1699, overleden Buren 30 september 1764, schepen van Buren
huwt Buren 12 januari 1727
WILLEMINA DE LEEUW, gedoopt Buren 16 juni 1695, begraven Buren 2 mei 1757
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 5 kinderen geboren:

  1 WILLEMINA MARIA VAN GEIJTENBEECK, gedoopt Buren 2 maart 1727, begraven Buren 11 maart 1727

  2 WILLEM HENDRICK VAN GEIJTENBEECK, gedoopt Buren 6 mei 1728, begraven Buren 21 september 1748

  3 HENDRICK VAN GIJTENBEEK, gedoopt Buren 26 november 1730, VOLGT ONDER Vo

  4 LUIJTERA VAN GEIJTENBEECK, gedoopt Buren 6 januari 1734, begraven Buren 29 januari 1790
  huwt Buren 27 maart 1758
  PETER BLOMVLIET, begraven Buren 22 augustus 1790, burgemeester van Buren

  5 MARIA VAN GEIJTENBEECK, gedoopt Buren 7 juli 1736, overleden na 16 maart 1791
  huwt Drumpt - ondertrouw Buren 23 mei 1766
  JOSUA DE KRUIJFF, schepen te Buren

HS-1 GENERATIE IVj - zn van IIId

HERBERTUS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Zoelen 1 januari 1701
huwt
NN
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 NICOLAAS HERBERTUS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Tiel/Buren 1749, VOLGT ONDER Vp

HS-1 GENERATIE IVk - zn van IIIe

ANTONY VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Zoelen omstreeks 1702, overleden Avezaat 1765,
huwt 1e Zoelen 30 april 1730
ANNA ELISABETH HEUFF, gedoopt Zoelen 20 september 1701,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren:

  1 LUYTHERA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Kerk Avezaat 16 december 1731
  huwt
  HENDRIK DAALWIJK

  2 CORNELIA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Kerk Avezaat 8 augustus 1733
  huwt 1e Avezaat 23 april 1753
  DIRK VAN GOOR, gedoopt Driel
  huwt 2e Rotterdam 30 mei 1786
  FRANS DEN OTTER, van Rotterdam
huwt 2e
MARIA VAN EVERDINGEN
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 6 kinderen geboren:
  3 MARIA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Avezaat
  huwt
  ADAM HUNEFELD

  4 ANTONY VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Avezaat 10 april 1740

  5 ANNE ELISABETH VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Avezaat 23 mei 1742

  6 BARTA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Avezaat 15 januari 1747
  huwt
  JOHANNES DE BRUIJN

  7 HENDRIKA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Avezaat 5 oktober 1749
  huwt
  AREND PUTMAN

  8 ROELOF HENDRIKS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Avezaat 18 november 1753

HS-1 GENERATIE IV-l- zn van IIIe

RIJCK VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Zoelen 14 oktober 1708, schout te Lienden
huwt Lienden 2 december 1736
GEERTRUIJD VAN HEUN, gedoopt Ochten 1709, overleden Lienden 17 oktober 1788
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren:
  1 LUTHERA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Lienden 13 januari 1737

  2 ANTHONY VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Lienden 17 augustus 1738, VOLGT ONDER Vq

  3 HESTERA CATHARINA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Lienden17 januari 1740, overleden 24 september 1818
  huwt Lienden 23 mei 1768
  ALBERTUS VERBRUGH, geboren Ommeren 1749, overleden Lienden januari 1778

  4 JOHANNA HELENA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Lienden 14 juni 1741, overleden Lienden 3 januari 1821
  huwt Lienden 6 juni 1762
  JOOST VAN OMMEREN, gedoopt Lienden

  5 JAN RICHARD VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Lienden 11 februari 1743, VOLGT ONDER Vr

  6 NICOLAAS HERBERTUS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Lienden 22 september 1748,

  7 AGNETA WILLEMINA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Lienden 22 september 1748
  huwt
  JAN MEIJER

  8 LUTHERA PETRONELLA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Lienden 6 maart 1757, overleden Rhenen 30 juni 1828
  huwt Lienden 12 augustus 1792
  HUIJBERT VAN OMMEREN, gedoopt Rhenen 1749, overleden Rhenen 9 februari 1831

HS-1 GENERATIE IVm - zn van IIIe

GERARDUS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Zoelen 30 juli 1713, rechter collecteur van verponding te Maurik
huwt 1e Eck 1741- ondertrouw Zoelen 10 december 1741
ALIDA VAN DEN BERGH,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren:
  1 LUTHERA VAN GEIJTENBEEK,
  huwt 27 april 1781
  CORNELIS VAN DER GAST

  2 BARTHA VAN GEIJTENBEEK, geboren Eck omstreeks 1749
  huwt 11 mei 1787
  JOHAN CASPAR BREYNOTTE, geboren Wallestein Hannover omstreeks 1754
huwt 2e
ARDE VAN DAM

HS-1 GENERATIE IVn - zn van IIIe

AREND VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Zoelen 17 april 1717, overleden Lienden 3 januari 1802, schout te Lienden
huwt 1e Heusden 1748 - ondertrouw Zoelen 9 juni 1748
GRIETJE VAN GELDER, geboren Zoelen 1717, overleden Zoelen 1749
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren
huwt 2e - ondertrouw Zoelen 25 oktober 1750 - Lienden 15 november 1750
MATTHIJA VAN 'T ZANDT, gedoopt Lienden 7 februari 1734
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren:
  1 ANTHONY VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Lienden 19 september 1751, VOLGT ONDER Vs

  2 MATHIJS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Lienden 13 mei 1753, VOLGT ONDER Vt

  3 ANTHONY VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Lienden 8 september 1754

  4 JAN HERBERTUS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Lienden 4 januari 1756, VOLGT ONDER Vu

  5 RICHARD VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Lienden 28 augustus 1757, overleden Utrecht 23 juni 1820

  6 GERARDUS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Lienden 23 september 1759, VOLGT ONDER IVv

  7 LUTHERA GEERTRUIJD VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Lienden 19 december 1762

  8 LUTHERA GEERTRUIJD VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Lienden 1 juli 1764

  9 AGNETA PETRONELLA CATHARINA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Lienden 14 juni 1767

  10 JOHANNA WILHELMINA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Lienden 30 april 1769
  huwt Lienden 8 mei 1811
  AART VAN BEEK, geboren Lienden 28 december 1766

HS-1 GENERATIE Va - zn van IVa

GIJSBERT VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 17 maart 1709,
huwt Utrecht 25 april 1741
JOHANNA VREDENHORST
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 4 kinderen geboren:
  1 JOHANNA GERARDA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Utrecht 2 februari 1742

  2 WILLEMIJNTJE VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Utrecht 24 februari 1745, overleden Utrecht 31 januari 1779

  3 CORNELIS VAN GEITENBEEK, geboren 1745, VOLGT ONDER VIa

  4 WILLEMINA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Utrecht 2 juli 1748

HS-1 GENERATIE Vb - dgt van IVa

GRIETJEN VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 19 november 1713
huwt Amersfoort 3 december 1734
TEUNIS HENDRIKSZ, geboren Hoogland 1704
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren:
  1 HENDRIK THEUNISZN VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort, begraven Amersfoort 27 oktober 1754

  2 WILLEM TEUNISSEN VAN GIJTENBEEK, gedoopt Amersfoort 20 november 1738, VOLGT ONDER VIb

  3 GERRITJE THEUNISSEN VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort

  4 CLAASJE THEUNISSEN VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort, begraven Amersfoort 22 februari 1752.

  5 ANDRIES TEUNISZ VAN GEIJTENBEEK, geboren Hamersveld 1745, VOLGT ONDER VIc

  6 FRANSJE THEUNISSEN VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort

  7 KLAASJE THEUNISSEN VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort

  8 HENDRIK THEUNISSEN VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 27 oktober 1754, VOLGT ONDER VId

  9 GERRIT THEUNISSEN VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort

HS-1 GENERATIE Vc - zn van IVa

HELMERT VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 5 januari 1716,
huwt
ANNA JOOSTEN, jongedochter van 't Hoogeland, geboren omstreeks 1715
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 GERRITJE VAN GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 2 april 1743,
  huwt
  JAN WERNARDSZN BOSMAN, geboren Hoevelaken 2 april 1743

  2 HENDRIK HELMERTSE GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 3 oktober 1745, VOLGT ONDER VIe

HS-1 GENERATIE Vd - zn van IVa

JAN WILLEMSEN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 9 september 1725, overleden Lexmond 15 december 1871
huwt Lexmond 24 maart 1755
FIJGJE JANSDGT DEN BRAVEN, gedoopt Lexmond 5 januari 17(2?)36, overleden Lexmond 1 november 1783
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren:
  1 WILLEM GEIJTENBEEK, gedoopt/geboren Kortenhoeven 2 november 1755

  2 JAN GEIJTENBEEK, geboren Lexmond 1 november 1758, VOLGT ONDER VIf

  3 FRANS GEIJTENBEEK, gedoopt/geboren Lexmond 21 maart 1762, VOLGT ONDER VIg

  4 GRIETJE GEIJTENBEEK, gedoopt/geboren Lexmond 2 september 1764, overleden Lexmond 29 oktober 1783

  5 GERRIGJE GEIJTENBEEK, gedoopt/geboren Kortenhoeven 16 november 1766, overleden Lexmond 28 oktober 1783

  6 GIJSBERT GEIJTENBEEK, gedoopt/geboren Lexmond 2 juli 1769, VOLGT ONDER VIh

  7 WILLEMPJE GEIJTENBEEK, gedoopt/geboren Lexmond 7 juli 1772

  8 CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Lakerveld Lexmond 3 juli 1774, VOLGT ONDER VIi

  9 HENDRIK GEIJTENBEEK, gedoopt/geboren Lakerveld 7 mei 1780, overleden Lexmond 19 juni 1846

  10 WILLEMPJE GEIJTENBEEK, gedoopt/geboren Lakerveld 7 mei 1780, overleden Lexmond 28 juni 1780

HS-1 GENERATIE Ve - zn van IVb

HENDRIK WILLEMSZ GEITENBEEK, gedoopt Woudenberg 11 november 1714, overleden Amsterdam 1753
huwt Amsterdam 5 mei 1741
ELISABETH DELHAAS, geboren Amsterdam 1714
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 WILLEM HENDRIKSZ VAN GEITENBEEK, geboren Amsterdam 19 november 1741, begraven Amsterdam 13 december 1741

  2 HENDRIK HENDRIKSZ VAN GEITENBEEK, geboren Amsterdam 2 december 1742, begraven Amsterdam 8 februari 1743

  3 HENDRIK HENDRIKSZ VAN GEITENBEEK, geboren Amsterdam 16 februari 1744, begraven 25 februari 1747

  4 HENDRIK VAN GEITENBEEK, geboren Amsterdam 1748, VOLGT ONDER VIj

HS-1 GENERATIE Vf - zn van IVc

HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 1725, overleden Woudenberg 1 februari 1797
huwt Woudenberg 23 oktober 1746
WEIJNTJE VAN WITTENBERGH, geboren Woudenberg Geresteijn 3 december 1724, overleden Woudenberg 4 november 1775
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 OTH VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 9 juli 1747, VOLGT ONDER VIk

  2 ARNOLDUS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 26 januari 1749, overleden Woudenberg 1804

  3 WILLEMINA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 8 november 1750, overleden Woudenberg 1798
  huwt Utrecht 1775
  ANDRIES PLINK, overleden Utrecht 18 augustus 1779
  huwt 2e Amersfoort 20 augustus 1797
  WOUTER PUL, geboren Amersfoort

  4 AARTIE VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 8 oktober 1752

HS-1 GENERATIE Vg - zn van IVc

JACOB VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 17 augustus 1727,
huwt Utrecht 21 november 1755
CLASINA VOS, overleden Utrecht 22 januari 1795
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 4 kinderen geboren:
  1 WILLEMIJNA ARNOLDA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Utrecht 20 maart 1757, overleden Amsterdam 13 april 1794,
  ondertrouw Amsterdam 15 april 1785
  PIETER VAN GOLBERDINGEN, geboren Amsterdam 1758

  2 HARMAN VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Utrecht 13 april 1758, VOLGT ONDER VI-l

  3 ARNOLDUS DIRCK VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Utrecht 23 april 1760, begraven Utrecht 1 januari 1761

  4 ANTHONETTA HERREMINA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Utrecht 28 oktober 1761

HS-1 GENERATIE Vh -zn van IVc

ARNOLD VAN GEITENBEEK, gedoopt Woudenberg 27 april 1732
huwt Woudenberg 11 november 1754
ANTONIA HARPESLAGER, geboren 1732, overleden Utrecht 6 januari 1803
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren:
  1 ARNOLDA WILMINA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Utrecht 31 augustus 1755, overleden Utrecht 23 december 1815
  huwt Utrecht 20 november 1774
  JOHANNES VAN SCHERPENZEEL, geboren Scherpenzeel 1747

  2 JOHANNA BERENDINA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Utrecht 22 september 1757, begraven Utrecht 28 februari 1766

  3 NICOLAAS JOHANNES VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Utrecht 1 november 1759, begraven Utrecht 20 januari 1760

  4 HENDRICA WIJNANDA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Utrecht 18 december 1760, overleden Amsterdam 5 februari 1842
  huwt Utrecht 25 november 1782
  JAN REUROP, geboren Amsterdam 1755

  5 ANTONETTA HERREMINA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Utrecht 28 oktober 1761

  6 NICOLAAS JOHANNES VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Utrecht 2 juni 1763, begraven Utrecht 14 juli 1769

  7 DIEDERIK RICHARD VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Utrecht 5 september 1765, overleden Amsterdam 2 november 1834, ongehuwd.

  8 JOHANNA BERENDINA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Utrecht 17 maart 1768

  9 ANTONIA HILLEGONDA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Utrecht 22 maart 1770,

  10 NICOLAAS VAN GEIJTENBEEK, begraven Utrecht 7 februari 1771

HS-1 GENERATIE Vi -zn van IVc

WILLEM VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 28 januari 1742
huwt Woudenberg 1771
MIETJE AALBERS,
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 AALBERT WILLEMSE VAN GEITENBEEK, geboren Leusden 1772, VOLGT ONDER VIm

HS-1 GENERATIE Vj - zn van IVe

DIRK VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 29 maart 1733,
huwt Breukelen 24 augustus 1773
EVERTJE KOOPMAN
verder niets bekend
F

HS-1 GENERATIE Vk - zn van IVf

GERARDUS VAN GEITENBEEK, gedoopt Breukelen 24 juni 1725,
huwt Breukelen 7 november 1751
JOHANNA MULLER, geboren Borculo 1725
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE V-l - zn van IVf

ALBERTUS GIJTENBEEK, gedoopt Breukelen 8 september 1726,
huwt Breukelen 31 maart 1748
CATHARINA WIEDEMANS, geboren Breukelen 1727
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE Vn - zn van IVh

GERRIT GEIJTENBEEK, gedoopt Hillegom 7 juni 1744, overleden Hillegom 30 juli 1798
huwt Hillegom 9 november 1768
ADRIAANTJE ZWAAN, gedoopt Valkenburg 28 maart 1751
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren:
  1 MARRETJE GEIJTENBEEK, gedoopt Hillegom 25 februari 1770, overleden Hillegom 13 maart 1792
  huwt Hillegom 2 juli 1790
  GERRIT KOK, geboren Bennebroek 1770

  2 CORNELIS GEIJTENBEEK, gedoopt Hillegom 26 december 1771, overleden Hillegom 9 maart 1784

  3 JACOBUS GEIJTENBEEK, gedoopt Hillegom 19 december 1773, overleden Hillegom 21 januari 1795

  4 levenloos kind, geboren Hillegom 7 februari 1776

  5 ANTJE GEIJTENBEEK, gedoopt Hillegom 2 februari 1777, overleden 15 januari 1838
  huwt Hillegom 10 mei 1801
  JAN MULLER, geboren Bergen 1777, overleden Hillegom 1830

  6 JAN GEIJTENBEEK, gedoopt Hillegom 4 februari 1781, overleden Hillegom 25 mei 1781

  7 GERRITJE GEIJTENBEEK, gedoopt Hillegom 29 december 1782, overleden Hillegom 26 december 1848

  8 CORNELIA GEIJTENBEEK, gedoopt 14 augustus 1785, overleden Hillegom 21 maart 1859
  huwt Hillegom 1800
  GERRIT VAN WUNNIK

  9 CORNELIS GIJTENBEEK, gedoopt Hillegom 4 november 1787, VOLGT ONDER VIn

  10 JAN GEIJTENBEEK, gedoopt Hillegom 10 april 1791, VOLGT ONDER VIo

HS-1 GENERATIE Vo - zn van IVi

HENDRICK VAN GIJTENBEEK, gedoopt Buren 26 november 1730, overleden december 1787, schepen van Buren
huwt maart 1755
GEERTRUIJ BLOMVLIET, gedoopt Buren 19 januari 1724, overleden Buren 6 september 1795
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 HENDRICA WILHELMINA VAN GIJTENBEEK, gedoopt Buren 21 maart 1755
  huwt Drumpt 5 april 1778
  ADRIANUS VAN STUIJVENBERG, gedoopt omstreeks 1750

  2 ANNA CATHARINA VAN GIJTENBEEK, gedoopt Buren 22 mei 1757

  3 WILLEM HENDRIK VAN GIJTENBEEK, gedoopt Buren 29 april 1759, VOLGT ONDER VIp

  4 ANTHONIA VAN GIJTENBEEK, gedoopt Buren 7 augustus 1763, overleden Buren 2 maart 1849

  5 LUTHERA VAN GIJTENBEEK, gedoopt Buren 28 december 1766, overleden Buren 12 december 1856, ongehuwd.

HS-1 GENERATIE Vp - zn van IVj

NICOLAAS HERBERTUS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Tiel/Buren 1749, overleden Tiel 25 januari 1811, procureur, substituut secretaris, rechter van het ambt van Neder Betuwe
huwt Buren - ondertrouw 24 oktober 1770 - Zoelen 18 november 1770
GEERTRUIDA VAN ERICHEM, gedoopt Buren 9 december 1744, overleden Tiel 3 januari 1813
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:
  1 RIJCK VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Nijmegen 24 juli 1771, VOLGT ONDER VIq

  2 HELENA GEERTRUIJ MATTHEA VAN GEIJTENBEEK, geboren Buren 1772, overleden Culemborg 27 mei 1831

  3 ANNA ELISABETH GEERTRUIJD VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Buren 30 april 1780, begraven Buren 2 maart 1781

  4 ANNA GEERTRUIJ MATTHEA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Buren 14 april 1782, overleden Culemborg 27 mei 1831
  huwt Tiel 13 november 1812
  WILLEM DE MAN, geboren Nijmegen 18 februari 1787, overleden Breda 24 januari 1862, advocaat te Tiel, notaris, kantonrechter te Culemborg

  5 GEERTRUIJ LUYTHERA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Buren 31 juli 1785, overleden Tiel 4 januari 1796

  6 CLASINA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt 14 oktober 1787, overleden Tiel 22 maart 1811, ongehuwd

HS-1 GENERATIE Vq - zn van IV-l

ANTHONY VAN GIJTENBEEK, gedoopt Lienden 17 augustus 1738, overleden Kesteren 27 maart 1817
huwt 1e Kesteren 6 juli 1766
MARIA WILDEMAN, gedoopt Kesteren 27 mei 1731, overleden Kesteren 17 september 1770
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren:
  1 JAN VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Kesteren 24 mei 1767, jong overleden

  2 JAN RICHARD VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Kesteren 23 oktober 1768, VOLGT ONDER VIr
huwt 2e Kesteren 28 november 1773
ANTONIA VAN LUTTERVELD, gedoopt Lienden 27 september 1750, overleden Kesteren 23 januari 1831
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren:
  3 KLAAS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Kesteren 9 januari 1774, jong overleden 1777

  4 GEERTRUIJ VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Kesteren 28 juni 1775

  5 KLAAS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Kesteren 20 april 1777, jong overleden 1782

  6 RIJK VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Kesteren 19 augustus 1778, VOLGT ONDER VI s

  7 RIJCK VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Kesteren 13 december 1779, jong overleden

  8 KLAAS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Kesteren 7 november 1782, VOLGT ONDER VIt

  9 DIRK JOHANNES VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Kesteren 18 februari 1788, VOLGT ONDER VIu

  10 JAN VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Kesteren 16 oktober 1790, VOLGT ONDER VIv

HS-1 GENERATIE Vr - zn van IV-l

JAN RICHARD VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Lienden 11 februari 1743,
huwt
GERRITJE VAN LINGEN, geboren Zwolle ostreeks 1760,overleden Sijbekarspel 8 december 1825
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren:
  1 GERRIT VAN GIJTENBEEK, geboren omstreeks 1796, overleden Sijbekarspel 20 ?? 1826, predikant

  2 ANTHONIJ VAN GIJTENBEEK, geboren Amsterdam 1803, VOLGT ONDER VIv/1

HS-1 GENERATIE Vs - zn van IVn

ANTHONY VAN GEIJTENBEEK, gedoopt 19 september 1751,
huwt
MARIA ELISABETH REESER, gedoopt 's-Gravenhage 17 mei 1758, overleden 's-Gravenhage 26 maart 1832,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 AREND MATTHIJS VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 2 maart 1792, VOLGT ONDER VIw

HS-1 GENERATIE Vt - zn van IVn

MATHIJS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt 13 mei 1753,
huwt
JANNETJE REESER, gedoopt 's-Gravenhage 24 juli 1754,

HS-1 GENERATIE Vu - zn van IVn

JAN HERBERTUS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Zoelen 4 januari 1756, schepen te Lienden
huwt - ondertrouw Lienden 21 mei 1790 - echtscheiding 30 januari 1796
ANNA MARIA VAN DE POEL, geboren 's-Gravenhage
uit dit huwelijk werden voor zover bekend geen kinderen geboren

HS-1 GENERATIE Vv - zn van IVn

GERARDUS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt 23 september 1759,
huwt Maarssen/Lienden 27 oktober 1791
ELISABETH VAN DOORN, geboren Maarssen
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren:
  1 ARENT MATHIJS VAN GEIJTENBEEK,

  2 MARIA CORNELIA VAN GEIJTENBEEK,

HS-1 GENERATIE VIa -zn van Va

CORNELIS GIJSBERTS VAN GEITENBEEK, geboren Woudenberg omstreeks 1745,
huwt Woudenberg 14 december 1777
MIJNTJE KLAASDGT VAN DRIEENHUIZEN, geboren Woudenberg 1 augustus 1757
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 GIJSBERT VAN GEITENBEEK, gedoopt Woudenberg 22 november 1778

  2 KLAAS VAN GEITENBEEK, gedoopt Woudenberg 18 november 1780

  3 HEIJLTJE VAN GEITENBEEK, geboren Leusden 5 juni 1783,

  4 JAN VAN GEITENBEEK, geboren Leusdden 23 juli 1785,

HS-1 GENERATIE VIb -zn van Vb

WILLEM TEUNISSEN VAN GIJTENBEEK, gedoopt Amersfoort 20 november 1738 overleden Leusden 15 oktober 1803
huwt Leusden/ Amersfoort 23 november 1764
JANNETJE HERMANS MANNUSSEN, gedoopt Maartensdijk 21 juni 1733, begraven Leusden 28 januari 1792
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren:
  1 TEUNIS GEIJTENBEEK, gedoopt Amersfoort 28 oktober 1766, VOLGT ONDER VIIa

  2 HERMANNUS GEIJTENBEEK, gedoopt Amersfoort 13 november 1768, VOLGT ONDER VIIb

  3 HENDRIK GEIJTENBEEK, gedoopt 18 augustus 1771, verder niets bekend

  4 MERRITJE GEIJTENBEEK, gedoopt Amersfoort7 augustus 1774

  5 MARGARETHA GEIJTENBEEK, gedoopt Amersfoort 22 april 1777
  huwt Amsterdam 20 juli 1810
  LUYKES HOOGELAND, geboren Amsterdam 1776

  6 GERRIT GEIJTENBEEK, gedoopt Amersfoort 5 september 1779, VOLGT ONDER VIIc

  7 CHRISTINA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Amersfoort 5 juli 1782, overleden Woudenberg 13 februari 1851
  huwt Woudenberg 16 januari 1803
  CORNELIS RIJKSZN VAN EGDOM, overleden Woudenberg 20 augustus 1846

  8 EVERTJE GEIJTENBEEK, gedoopt Amersfoort 14 augustus 1785, overleden Woudenberg 3 januari 1859
  huwt Woudenberg 10 september 1809
  JACOB ANTONISZ LAGERWEIJ, geboren Rhenen

  9 GERRITJE VAN GEITENBEEK, geboren Maarn 1788, gedoopt Amersfoort 15 april 1787
  huwt Maarn 2 april 1819
  WOUTER VOS, geboren Leersum 5 juli 1796 , overleden Maarn 23 oktober 1876

  10 WILLEM GEIJTENBEEK, gedoopt 21 maart 1790, VOLGT ONDER VIId

HS-1 GENERATIE VIc -zn van Vb

ANDRIES TEUNISZ VAN GEITENBEEK, geboren Hamersveld 1745,
huwt Scherpenzeel 19 mei 1771
JANNIGJE JORISDGT VAN VALKENBURG, gedoopt Scherpenzeel 12 juli 1750
uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren:
  1 ANDRIES VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 17 augustus 1771

  2 TEUNIS GEITENBEEK, geboren Scherpenzeel 17 augustus 1772, VOLGT ONDER VIIe

  3 MIJNTJE VAN GEIJTENBEEK - VOLGT ONDER VIIf

  4 JORIS VAN GEITENBEEK, geboren Scherpenzeel 25 maart 1779, overleden 19 augustus 1780

  5 JORIS GEITENBEEK, geboren Scherpenzeel 19 augustus 1780, VOLGT ONDER VIIg

  6 HENDRIK GEITENBEEK, geboren Scherpenzeel 13 december 1782

  7 GERRIT GEITENBEEK, geboren Scherpenzeel 1 maart 1784, overleden 28 maart 1775

  8 GERRIT GEITENBEEK, geboren Woudenberg 22 mei 1785, gedoopt 12 juni 1785, verder niets bekend

  9 GRIETJE VAN GEITENBEEK, geboren Woudenberg 15 december 1786,
  huwt Amersfoort 28 sepember 1814
  WILLEM JANSE ZEGGELAAR, geboren Leusden 1790

  10 CHRISTINA GEITENBEEK, geboren Woudenberg 15 december 1788, overleden 1791

  11 CATHARINA GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 25 januari 1792
  huwt Amersfoort 31 juli 1817
  ARIEN BOTTENBURG, geboren Amersfoort 1792

HS-1 GENERATIE VId -zn van Vb

HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 22 oktober 1754, overleden Lunteren
huwt Amersfoort 15 november 1785
GEERTJE JANS VAN KOLFSCHOTEN (of GRIETJE JANSEN genaamd) geboren Scherpenzeel, overleden Lunteren
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 TEUNIS VAN GEIJTENBEEK, geboren Leusden 10 september 1782, VOLGT ONDER VIIh

  2 GRIETJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Leusden 1786, overleden Woudenberg 22 november 1862
  huwt
  HENDRIK VAN HAGEN

  3 JAN VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 8 juni 1787, VOLGT ONDER VIIi

  4 OTHJE VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 28 september 1789, aldaar begraven 18 oktober 1789
  huwt Leusden 16 februari 1814
  JAPIK STEVENSZN VAN DEN BRINK, geboren Barneveld 6 november 1757

  5 CLAASJE VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 21 januari 1792, VOLGT ONDER VIIj overleden 18 juli 1850
  huwt
  SANDER JANSEN VAN BEEK

HS-1 GENERATIE VIe - zn van Vc

HENDRIK HELMERTSE GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 3 oktober1745, overleden Hoogland 11 februari 1809
huwt Amersfoort 1770
GEURTJE EVERTSE KOK, (GEURTJE KAAK of GEUSKE KLOK), geboren Barneveld 1751, overleden Hoogland 14 maart 1819
uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren:
  1 ELISABETH GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 17 september 1773, overleden Amersfoort 11 juli 1782

  2 ANNA HENDRIKSZ GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 22 oktober 1775, overleden Hoevelaken 12 augustus 1856
  huwt Amersfoort 18 oktober 1798
  WILLEM ELBERTSZN KNOPPERT, geboren Leusden 29 mei 1763, overleden Hoevelaken 2 augustus 1833

  3 WILHELMUS GEIJTENBEEK, geboren Hoogland18 november 1777, VOLGT ONDER VIIk

  4 EVERTJE GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 9 april 1780, overleden Nijkerk 15 augustus 1827
  huwt 1811
  AART GIJSBERTSEN VAN BEEKHOVEN, geboren 1780

  5 ELISABETH GEIJTENBEEK, geboren Hoogland11 juli 1782, overleden Hoogland 1786

  6 EVERT HENDRIKSE GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 16 september 1784, VOLGT ONDER VII-l

  7 ELIJZABETH GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 31 december 1786, overleden Nijkerk 14 mei 1824
  huwt Nijkerk 13 mei 1812
  CORNELIS LAMBERTSEN, geboren Garderen 1792

  8 JANNETJE GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 27 september 1789, overleden Amersfoort 16 november 1864
  huwt Hoogland 10 november 1824
  GERRIT SCHUIJN, geboren 1782

  9 GEUSJE GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 1790,

  10 STEIJNTJE GEIJTENBEEK, gedoopt Amersfoort geboren Hoogland 21 juni 1792, overleden Hoogland 27 december 1826
  huwt Amersfoort 1820
  HENDRIK WOUTERSE DOORNEKAMP, geboren 1792

  11 ARIE GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 16 november 1794, VOLGT ONDER VIIm

  12 JAN GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 24 juli 1800, VOLGT ONDER VIIn

HS-1 GENERATIE VIf - zn van Vd

JAN GEIJTENBEEK, geboren Lexmond 1 november 1758, overleden Diemen 20 april 1813,
huwt 1797
NEELTJE BLOM, geboren 1767,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 FIJGJE VAN GEITENBEEK, geboren Oucoop 1 oktober 1798, overleden Diemen 19 oktober 1850,
  huwt 1830
  GIJSBERT MOERMAN, geboren Diemen 1803

HS-1 GENERATIE VIg - zn van Vd

FRANS GEIJTENBEEK, gedoopt Lexmond 21 maart 1762, overleden Lexmond 21 oktober 1827
huwt 1e Lakerveld 1 mei 1796
CORNELIA BOGAERT, geboren Leerdam 1760, overleden Lexmond 18 mei 1805
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 JAN VAN GEIJTENBEEK, geboren Lexmond 17 juni 1796, VOLGT ONDER VIIo

  2 ANNIGJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Lexmond 29 juni 1798, overleden Lexmond 1 juni 1864,
  huwt Lexmond 24 juni 1826
  JOHANNIS VAN DELFT, geboren Lexmond 1798

  3 CORNELIS VAN GEIJTENBEEK, geboren Lexmond 16 mei 1800, VOLGT ONDER VIIp

  4 FEIJGJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Lexmond 22 februari 1803, overleden Lexmond 14 juni 1803

  5 WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Lexmond 9 juli 1804, overleden Lexmond 26 april 1805
huwt 2e Lexmond 1806
GERRITJE VAN TOOR, geboren Hei en Boeicop 1780,
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  6 kind, geboren Lexmond 1808, overleden Lexmond 6 juli 1809

HS-1 GENERATIE VIh - zn van Vd

GIJSBERT GEIJTENBEEK, gedoopt Lexmond 2 juli 1769, overleden Abcoude/ Baambrugge 20 januari 1844
huwt Uithoorn 2 februari 1800
ANTJE VAN TELINGEN, geboren 1770, overleden Abcoude/ Baambrugge 1843,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 JAN GEITENBEEK, geboren Ter Aa 25 mei 1800, VOLGT ONDER VIIq

  2 PETRONELLA VAN GEIJTENBEEK, geboren Ter Aa 5 februari 1803, overleden Amsterdam 16 mei 1888,
  huwt
  THEODORUS WIMMERS

HS-1 GENERATIE VIi - zn van Vd

CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Lakerveld Lexmond 3 juli 1774, overleden Zeist 5 mei 1858
huwt omstreeks 1800
ANTHONIA (DAVIDS VAN GARDEREN) VAN GERDINGEN, geboren Heusden 7 april 1773, overleden Zeist 1854,
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren:
  1 SOPHIA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 11 april 1801

  2 JAN GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 17 mei 1803

  3 CORNELIA JACOBA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 17 mei 1803, overleden Zeist 11 oktober 1885,
  huwt 1e Zeist 7 februari 1835
  JACOBUS DE CRUIJF, geboren Bunnik 1805
  huwt 2e Zeist 7 februari 1836
  TEUNIS DE CRUIJF, geboren Bunnik 1806

  4 DAVID GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 5 juli 1805, overleden Austerlitz 7 september 1810

  5 JOHANNES GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 5 juli 1805, VOLGT ONDER VIIr

  6 WILHELMUS GEIJTENBEEK, geboren Austerlitz 17 november 1807, overleden Utrecht 4 december 1827

  7 HELENA ANNA GEIJTENBEEK, geboren Austerlitz 17 november 1807

  8 JOHANNA HELENA GEIJTENBEEK, geboren Zeist 1809, overleden Utrecht 12 juli 1860

  9 FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Austerlitz 10 juli 1813, VOLGT ONDER VIIs

HS-1 GENERATIE VIj - zn van Ve

HENDRIK VAN GEITENBEEK, geboren Amsterdam 1748,
huwt Amsterdam 1790
LUCRETIA STAAL/ STUUL, geboren Amsterdam
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 ALBERTUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 27 december 1797, VOLGT ONDER VIIt

  2 HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 25 oktober 1801

HS-1 GENERATIE VIk - zn van Vf

OTH VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 9 juli 1747, overleden Woudenberg 21 november 1793
huwt Woudenberg 5 december 1773
GIJSBERTJE LAGERWEIJ, geboren Woudenberg 25 februari 1753, overleden Woudenberg 9 augustus 1818
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren:
  1 HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 18 december 1774, overleden Woudenberg 14 september 1782

  2 WILLEM VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 11 augustus 1776, overleden Woudenberg 31 oktober 1784

  3 WEIJNTIE VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 17 mei 1778, overleden Utrecht 30 maart 1840, ongehuwd.

  4 MATTHIJS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 13 september 1780, VOLGT ONDER VIIu

  5 HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 15 september 1782, VOLGT ONDER VIIv

  6 WILLEM VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 31 oktober 1784, overleden 1801

  7 JANNIGJE VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 20 oktober 1786, overleden Woudenberg 11 maart 1852, ongehuwd

  8 ARNOLDUS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 12 februari 1790

HS-1 GENERATIE VI-l - zn van Vg

HARMAN VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Utrecht 13 april 1758, overleden Amsterdam 13 mei 1823
huwt 1e Amsterdam 4 april 1788
CATHARINA STAAL, geboren Amsterdam 1767, overleden 10 december 1800
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 FREDRIK JACOB VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 25 februari 1789, VOLGT ONDER VIIw

  2 HERMANUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 3 december 1790

  3 JACOB VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 24 oktober 1792, VOLGT ONDER VIIx

  4 ANNA MARIA VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 3 oktober 1795

  5 HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 12 december 1798, VOLGT ONDER VIIy
huwt 2e Amsterdam 8 mei 1807
ELISABETH LOHR, geboren Amsterdam 1783, overleden Amsterdam 14 januari 1842
uit dit huwelijk werdem voorzover bekend geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE VIm - zn van Vi

AALBERTS WILLEMSE VAN GEITENBEEK, geboren Leusden 1772
huwt Hoevelaken 18 mei 1812
JACOBA HENDRIKJE VAN BURGSTEDE, geboren Hoevelaken 1779
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 WILLEM GEITENBEEK, geboren Barneveld 1814, VOLGT ONDER VIIz

  2 RICHARDA (RIKJE) VAN GEITENBEEK, geboren Barneveld 1816, overleden Glind Barneveld 7 februari 1890
  huwt 1e Leusden 1 februari 1837
  ANTHONIUS VAN SANDBRINK, geboren Leusden 1801, overleden Glind Barneveld 9 oktober 1842
  huwt 2e Barneveld 12 januari 1844
  TIJMEN DE WIT, geboren Barneveld 1817

  3 HENDRIKA GEIJTENBEEK, geboren Leusden 1822, overleden Kallenbroek Barneveld 24 maart 1906
  huwt Barneveld 10 februari 1848
  NICOLAUS VAN LAAR, geboren Soest 1812, overleden Glind Barneveld 28 oktober 1874

HS-1 GENERATIE VIn - zn van Vn

CORNELIS GEIJTENBEEK, gedoopt Hillegom 4 november 1787, overleden Hillegom 16 januari 1859
huwt Hillegom 18 september 1808
ANNA MARGARETHA MAGDALENA BROMMUIJLEN, geboren Amsterdam 1783, overleden Hillegom 19 januari 1859
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:
  1 GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 21 december 1808

  2 CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 11 februari 1811, VOLGT ONDER VIIab

  3 ANNA MARIA MAGDALENA GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 21 maart 1813
  huwt 1842
  GERRIT LEBER

  4 MAGDALENA MARGARETHA GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 10 oktober 1816

  5 MARGARETHA MAGDALENA GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 24 oktober 1817

  6 CORNELIA GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 6 januari 1819

  7 ADRIANA GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 17 augustus 1823

HS-1 GENERATIE VIo - zn van Vn

JAN GEIJTENBEEK, gedoopt Hillegom 10 april 1791, overleden Steenwijkerwold 20 oktober 1834
huwt Lisse 13 augustus 1815
MARIA ELISABETH NIEUWENHUIS, geboren Leiden 16 september 1790, overleden Steenwijkerwold 24 januari 1851
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:
  1 MARIA CATHARINA GEIJTENBEEK, gedoopt Hillegom 16 december 1815, overleden aldaar 10 januari 1818

  2 GEERTRUI HENRIETTA GEIJTENBEEK, geboren Lisse 22 april 1817
  huwt Steenwijkerwold 26 oktober 1843
  HERMAN VAN DER BIL, geboren Schiedam 1813

  3 JOHANNES GEIJTENBEEK, geboren Lisse 30 mei 1819, VOLGT ONDER VIIac

  4 HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 14 janauri 1821

  5 GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 14 april 1823, VOLGT ONDER VIIad

  6 ADRIANA MARIA GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 6 november 1825, overleden Hellendoorn 1 januari 1894
  huwt Steenwijkerwold 9 juli 1853
  KEIMPES FABER, geboren Steenwijkerwold 8 juni 1824, overleden Hellendoorn 14 oktober 1898

  7 MARIA CATHARINA GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 16 maart 1828

HS-1 GENERATIE VIp -zn van Vo

WILLEM HENDRIK (WILHELMUS HENRICUS) VAN GIJTENBEEK, gedoopt Buren 29 april 1759, overleden Rotterdam 1844
huwt Rotterdam 18 november 1804
MARIA JANSEN, geboren Eindhoven 1775
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 GERTRUDIS WILHELMUS VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 4 oktober 1805, overleden Rotterdam 11 november 1805

  2 WILHELMUS HENRICUS VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 5 november 1806, VOLGT ONDER VIIae

HS-1 GENERATIE VIq -zn van Vp

RIJCK VAN GIJTENBEEK, gedoopt Nijmegen 24 juli 1771, overleden Tiel 15 augustus 1839, procureur te Tiel
huwt Tiel 24 juli 1812
CATHARINA BERNHARDINA TILANUS, geboren Tiel 1778, overleden Tiel 27 mei 1840
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 JAN GIJBERT LEONARD VAN GIJTENBEEK, geboren Tiel 26 september 1817, VOLGT ONDER VIIaf

  2 CHRISTIANUS LAMBERTUS ANNE VAN GIJTENBEEK, geboren Tiel 4 februari 1819, overleden 25 oktober 1831

HS-1 GENERATIE VIr - zn van Vq

JAN RICHARD VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Kesteren 23 oktober 1768, overleden Amsterdam 19 februari 1816
huwt Amsterdam 1790
ADRIANA CATHARINA BERGER, geboren Amsterdam 1770, overleden Amsterdam 5 december 1846
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:
  1 HENDRIK WILLEM VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Amsterdam 17 juni 1791

  2 JAN RICHARD VAN GIJTENBEEK, gedoopt Amsterdam 3 augustus 1792, overleden plantage de herstelling te Rio Demerary 17 december 1811

  3 ANTONY MATTHIJS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Amsterdam 22 december 1794, VOLGT ONDER VIIag

  4 PIETER JAN VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Amsterdam 22 december 1794, VOLGT ONDER VIIah

  5 JANNETTA MATTHEA VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 18 november 1795

  6 HENDRIK WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 13 oktober 1802

  7 AREND CHRISTIAAN VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 28 juni 1806

HS-1 GENERATIE VIs - zn van Vq

RIJK VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Kesteren 19 augustus 1778,
huwt Waardenburg 21 augustus 1813
ARTJE VAN GAMEREN, geboren 1793
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 ANTONIE VAN GIJTENBEEK, geboren Waardenburg 29 november 1814, VOLGT ONDER VIIai

  2 ANTONIA VAN GIJTENBEEK, geboren Neerijnen 12 januari 1816
  huwt Waardenburg 21 april 1860
  JACOB DE RIDDER, geboren Waardenburg 3 juni 1816

  3 JENNEKE VAN GIJTENBEEK, geboren Waardenburg 1819
  huwt Waardenburg 6 januari 1838
  GERRIT VAN REEKUM, geboren Waardenburg 1818

  4 AART VAN GIJTENBEEK, geboren Neerijnen 27 april 1822, VOLGT ONDER VIIaj

HS-1 GENERATIE VIt - zn van Vq

KLAAS VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 7 november 1782, overleden Kesteren 16 december 1870
huwt Lienden 1 september 1815
MARIA VAN VOORTHUIZEN, geboren Ingen 31 januari 1787, overleden Kesteren 28 mei 1849
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:
  1 ANTONIE VAN GIJTENBEEK, geboren Lienden 7 september 1816, overleden Kesteren 14 juni 1856

  2 WILLEM VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 28 november 1818, overleden Kesteren 26 juni 1820

  3 WILLEM VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 4 april 1821, VOLGT ONDER VIIak

  4 JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 12 december 1823, VOLGT ONDER VIIal

  5 WILHELMINA GIJTENBEEK, geboren Kesteren 15 augustus 1826, overleden Ede 25 februari 1873
  huwt Kesteren 21 juni 1850
  GIJSBERT FREDERIK LINDNER, geboren Opheusden 22 november 1821, overleden Ede 16 november 1910

  6 ANTHONIA VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 11 april 1829, overleden Kesteren 20 september 1879
  huwt kesteren 27 februari 1857
  LOWIE SCHOLTEN, geboren Witten 26 mei 1829

HS-1 GENERATIE VIu - zn van Vq

DIRK JOHANNES VAN GIJTENBEEK, gedoopt Kesteren 18 februari 1788,
huwt Kesteren 30 december 1831
JENNEKE VAN DELFT, geboren Eck & Wiel 8 augustus 1802,
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 AALTJE VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 26 november 1835
  huwt Kesteren 15 augustus 1861
  GERRIT VERMEER, geboren Kesteren 1 maart 1831, overleden Kesteren 5 maart 1866

HS-1 GENERATIE VIv -zn van Vq

JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 16 oktober 1790, overleden Kesteren 5 augustus 1823
huwt Lienden 29 oktober 1812
PETRONELLA VAN BRENK, geboren Kesteren 24 december 1790, overleden Kesteren 7 september 1839
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren :
  1 ANTONIE VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 10 februari 1813, VOLGT ONDER VIIam

  2 MIJNTJE GERARDINA VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 17 april 1814

  3 JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 20 maart 1816, overleden Kesteren 1817

  4 JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 1 december 1817, VOLGT ONDER VIIan

  5 JACOBUS VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 19 oktober 1819

  6 levenloos kind, geboren 6 februari 1823

  7 JAN PIETER ANTHONIE VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 24 februari 1824

HS-1 GENERATIE VIv/1 -zn van Vr

ANTHONY VAN GIJTENBEEK, geboren 1802, overleden Elst 5 oktober 1849
huwt Amsterdam 30 mei 1827
HENDRIKA OELHOORN, geboren 1798, overleden Amsterdam 18 juni 1876

HS-1 GENERATIE VIw -zn van Vs

AREND MATTHIJS VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 2 maart 1792, overleden 's-Gravenhage 20 juni 1836, ambtenaar bij de volkstelling in 1830
huwt 1e Tiel 11 september 1813
JOHANNA LAMBERDINA SLOTHOUWER,geboren 1794, overleden Tiel 13 januari 1878
uit en voor dit huwelijk:
  1 AREND MATTHIJS SLOTHOUWER, geboren Tiel 13 juli 1813, overleden Tiel 9 maart 1814

  2 DIRKJE JACOBA VAN GEIJTENBEEK, geboren Tiel 3 januari 1815, overleden Tiel 18 oktober 1842
  huwt Tiel 4 december 1841
  FRANCIS VAN UDEN, geboren Tiel 21 oktober 1816, overleden Tiel 6 oktober 1866

  3 WILHELMINA SLOTHOUWER, geboren Tiel 19 augustus 1820, overleden Tiel 9 februari 1888
  huwt Tiel 13 oktober 1855
  ROELOF VAN BEKKUM, geboren Echteld 19 maart 1826, overleden Tiel 12 februari 1922
huwt 2e Monster 14 september 1817
SOPHIA ELISABETH BENIER, geboren Monster 20 december 1792, overleden 's-Gravenhage 28 juni 1871
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren:
  2 MARIA ANTOINETTA ELIZABETH VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 15 september 1818, overleden 's-Gravenhage 1 april 1848
  huwt 's-Gravenhage 4 december 1839
  JACOBUS GRAFFE, geboren 's-Gravenhage 10 mei 1817, overleden 's-Gravenhage 29 augustus 1899, kapper

  3 HENRICUS WILHELMUS ALBERTUS VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 24 februari 1820, overleden 's-Gravenhage 10 februari 1894, ongehuwd, suikerbakker

  4 AREND JOHANNES FERDINAND VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 31 januari 1822, overleden 's-Gravenhage 22 mei 1822

  5 AREND PETRUS JOHANNES VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 10 juni 1823, VOLGT ONDER VIIao

  6 HENRIETTA ALLETTA ELISABETH VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 26 mei 1825, overleden 's-Gravenhage 4 februari 1890
  huwt 's-Gravenhage 1 augustus 1849
  JAN SMIT, geboren Heerhugowaard 8 januari 1823, overleden 's-Gravenhage 9 november 1876, adjunct commies

  7 ALETTA ELISABETH VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 7 juni 1827, overleden 's-Gravenhage 30 augustus 1827

  8 ANTHONIE VAN GIJTENBEEK, geboren 19 november 1828, overleden 's-Gravenhage 21 februari 1829

  9 ALETTA HENDRIKA WILHELMINA VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 15 mei 1830, overleden 's-Gravenhage 24 april 1894
  huwt 's-Gravenhage 4 mei 1853
  DANIEL ARTHUR WIERINGA, geboren London GB 6 september 1816, overleden 24 juni 1890, kok

  10 ANTHONIE VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 10 september 1832, VOLGT ONDER VIIap

  11 GOSINA ALIDA HENDRICA VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 15 oktober 1835, overleden 's-Gravenhage 28 april 1906
  huwt 1e 's-Gravenhage 22 oktober 1856
  WILLEM HENDRIK DE LAGH, geboren Amsterdam 1 februari 1831, overleden 's-Gravenhage 2 februari 1858, ambtenaar
  huwt 2e 's-Gravenhage 10 juli 1861
  GEORGE KRABBE, geboren 's-Gravenhage 7 januari 1839, overleden 's-Gravenhage 15 januari 1867

HS-1 GENERATIE VIIa - zn van VIb

TEUNIS GEIJTENBEEK, gedoopt Amersfoort 28 oktober 1766, overleden Leusden 14 maart 1834
huwt Hamersveld 5 juni 1796
STIJNTJE DIRKS, geboren Leusden 1763,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 DIRK VAN GEIJTENBEEK, geboren Leusden 1804, verder niets bekend

HS-1 GENERATIE VIIb - zn van VIb

HERMANNUS GEIJTENBEEK, gedoopt Amersfoort 13 november 1768, overleden Woudenberg 6 juli 1827
huwt Woudenberg 25 februari 1798
GEERTJE HENDRIKS VAN NIEUWENHUIZEN,gedoopt Woudenberg 21 mei 1775, overleden Woudenberg 29 juli 1847
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 JANNETJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Doorn 3 september 1798, overleden Woudenberg 21 augustus 1848

  2 HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, geboren Doorn 5 oktober 1800, VOLGT ONDER VIIIa

  3 WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 3 juli 1804, overleden Woudenberg 1805

  4 WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 15 oktober 1806, overleden Woudenberg 27 november 1862

HS-1 GENERATIE VIIc - zn van VIb

GERRIT GEIJTENBEEK, gedoopt Amersfoort 5 september 1779, overleden Doorn 11 september 1832
huwt Leersum 11 april 1803
CORNELIA CAROLINA VAN SCHENKHORST, gedoopt Hall 31 mei 1778, overleden Werkhoven 23 september 1846
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren:
  1 JANNIGJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Doorn 1803, overleden Driebergen 19 februari 1870,
  huwt Doorn 9 mei 1833
  JAN KNOPPERS, geboren Woudenberg 20 oktober 1807, overleden Driebergen 3 maart 1864

  2 CORNELIA VAN GEIJTENBEEK, geboren Doorn, overleden Werkhoven 26 mei 1873

  3 WILLEMIJNTJE GEIJTENBEEK, geboren Doorn 5 november 1808, overleden Cothen 23 juni 1888
  huwt Doorn 9 mei 1834
  LEENDERT VAN GINKEL, geboren Doorn 15 april 1803, overleden Cothen 21 oktober 1874

  4 AALTJE GEITENBEEK, geboren Doorn 3 april 1811, overleden Utrecht 24 januari 1893
  huwt Utrecht 11 mei 1842
  CORNELIS NAB, gevoren Valburg 1799

  5 MARIA VAN GEIJTENBEEK, geboren Doorn 16 november 1813
  huwt Utrecht 6 november 1839
  JAN JACOBUS VAN INGEN, geboren Utrecht 1809

  6 GERRIT VAN GEIJTENBEEK, geboren Doorn 29 juli 1816, overleden Maarn 27 april 1822

  7 HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, geboren Maarn 8 mei 1819, VOLGT ONDER VIIIb

  8 GERRIT VAN GEIJTENBEEK, geboren Maarn 28 juni 1822, VOLGT ONDER VIIIc

HS-1 GENERATIE VIId - zn van VIb

WILLEM GEIJTENBEEK, gedoopt 21 maart 1790, overleden Maarn 4 mei 1824,
huwt Maartensdijk 5 april 1815
BARENDINA BOMAS, geboren Maartensdijk 1790
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:
  1 JANNETJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Maartensdijk 1815, overleden Leersum 22 april 1884
  huwt Doorn 29 november 1845
  JAN VAN HOUTEN, geboren Leusden 1814

  2 DIRKJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Maartensdijk 7 september 1816, overleden Doorn 13 februari 1883
  huwt Doorn 6 juli 1860
  HENDRIK BLANKESTEIJN, geboren Amerongen 1811

  3 WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Doorn 11 mei 1819, overleden Doorn 13 februari 1892

  4 GERRIGJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Doorn 4 januari 1821

  5 JOHANNA VAN GEIJTENBEEK, geboren Doorn 4 januari 1821, overleden Maart 27 januari 1822

  6 PAULUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Doorn 18 oktober 1822, VOLGT ONDER VIIId

HS-1 GENERATIE VIIe - zn van VIc

TEUNIS GEITENBEEK, geboren Scherpenzeel 17 augustus 1772, overleden Woudenberg 18 februari 1828, wolkammersknecht
huwt 1e
GIJSBERTJE VAN BREENEN, geboren Woudenberg 12 februari 1775, overleden Woudenberg 9 oktober 1818
uit dit huwelijk:
  1 JANNETJE GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 1 mei 1794,
  huwt Woudenberg 3 augustus 1816
  HARMANUS GAASBEEK, geboren Scherpenzeel 28 maart 1792, overleden Woudenberg 10 november 1865

  2 ANDRIES GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 18 oktober 1796, VOLGT ONDER VIIIe

  3 GIJSBERT VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 26 februari 1800, overleden Woudenberg 15 juli 1821

  4 JAN VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 22 augustus 1802,

  5 JENNEKE GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 28 januari 1805, overleden Sost 22 december 1859
  huwt Scherpenzeel 24 september 1830
  WILHELMUS VAN DER HENGEL, geboren Soest 1790, overleden Woerden 3 juli 1849
  huwt Soest 29 oktober 1851
  REIJER VAN 't WALDERVEEN, geboren Amersfoort 1818

  6 CORNELIS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 17 augustus 1807, VOLGT ONDER VIIIg

  7 HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 7 maart 1810, overleden Woudenberg 15 augustus 1810

  8 WILLEMIJNTJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenber 28 mei 1811, overleden Woudenberg 13 maart 1815

  9 HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 10 januari 1814, overleden Woudenberg 17 juli 1820

  7 GIJSBERTJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 9 oktober 1818, overleden Soest 13 januari 1891
  huwt Soest 19 augustus 1838
  TIEMEN VAN DER VEER, geboren Hoevelaken 1810, overleden Baarn 2 maart 1895

  8 WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 9 oktober 1818, VOLGT ONDER VIIIh
huwt 2e Woudenberg 7 oktober 1826
MARRITJE VAN WAGENSVELD, geboren Woudenberg 16 mei 1799, overleden Woudenberg 2 januari 1866
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  9 TEUNTJE VAN GEIJTENBEEK, geboren 30 augustus 1828, overleden Woudenberg 5 juni 1838

HS-1 GENERATIE VIIf - dgt van VIc

MIJNTJE (MENGSJE) VAN GEIJTENBEEK, overleden Woudenberg 22 juni 1821,
uit haar werd te Woudenberg een kind geboren:
  1 GERRIT VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 22 november 1797, VOLGT ONDER VIIIi

HS-1 GENERATIE VIIg - zn van VIc

JORIS GEITENBEEK, geboren Scherpenzeel 19 augustus 1780, overleden Hoogland 3 september 1827,
huwt 1e 1810
LEENTJE VAN DIEPENVEEN, overleden Amersfoort 20 december 1830
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren:
  1 ANDRIES VAN GEIJTENBEEK, overleden Amersfoort 1822

  2 JANNETJE VAN GEIJTENBEEK, VOLGT ONDER VIIIj

  3 ANTJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 6 juli 1807,
  huwt Amersfoort 21 maart 1827
  HENDRIK JANSEN, geboren Nijmegen 1808

  4 ADRIANA GEITENBEEK, geboren Amersfoort 5 februari 1812,
  huwt Harderwijk 29 augustus 1834
  JOHAN JACOB AEGENTER, geboren Langnau CH 1804

  5 CHRISTINA VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 29 november 1814

  6 JACOBUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 21 juli 1817, overleden Amersfoort 1819

  7 JACOBUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 7 juli 1819, overleden Amersfoort 1825

  8 ANDRIES GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 26 mei 1822, VOLGT ONDER VIIIk

  9 JACOBUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 13 augustus 1825, overleden Amersfoort 1829

HS-1 GENERATIE VIIh - zn van VId

TEUNIS HENDRIKSEN VAN GEIJTENBEEK, geboren Leusden 10 september 1782
huwt
BARENTJEN JANSEN PRINS, geboren Voorthuizen 1779
uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren:
  1 GEERTJE VAN GEITENBEEK, geboren Amersfoort 28 april 1805, overleden Woudenberg 1 april 1881,
  huwt Woudenberg 13 mei 1826
  HENDRIK CORNELISSEN VAN LEUVEREN, geboren Nijkerk 14 oktober 1802, overleden Oud-Loosdrecht 23 juni 1834

  2 JAN VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 19 juli 1807, VOLGT ONDER VIII-l

  3 HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 30 januari 1809, overleden Woudenberg 15 januari 1811

  4 HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 15 januari 1811, overleden Woudenberg 1818

  5 GIJSBERT VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 23 april 1813, VOLGT ONDER VIIIm

  6 HERMAN VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 4 september 1815, overleden Woudenberg 7 december 1816

  7 SOPHIA VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 3 mei 1817, overleden Woudenberg 24 januari 1894
  huwt Scherpenzeel 30 december 1863
  DIRK VAN DE BURGT, geboren Woudenberg 1835, overleden 1914

  8 HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 16 maart 1819, overleden Woudenberg 30 juni 1893, ongehuwd

  9 HARMEN VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 4 september 1821, overleden Woudenberg 19 november 1901, ongehuwd

  10 AALTJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 25 mei 1824, overleden Hoevelaken 1 maart 1847
  huwt 1840
  ANTONIE VAN DAATSELAAR, overleden Leusden 28 september 1882

  11 KLAAS VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 9 maart 1826

HS-1 GENERATIE VIIi - zn van VId

JAN VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 8 juni 1787, overleden Driebergen 16 maart 1861
huwt Driebergen 13 april 1815
HENDRIKJE VAN RHEE, geboren Driebergen 4 november 1798, overleden Driebergen 30 sepember 1842
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 NICOLAAS GEITENBEEK, geboren Driebergen 1816, overleden Driebergen 1827

  2 EVERT GEITENBEEK, geboren Driebergen 6 april 1823, overleden Rhenen 11 oktober 1897

  3 KLAAS VAN GEITENBEEK, geboren Driebergen 2 juni 1826, overleden Driebergen 15 juni 1827

  4 NICOLAAS VAN GEITENBEEK, geboren Driebergen 3 juni 1828, overleden Driebergen 29 mei 1831

HS-1 GENERATIE VIIj - dgt van VId

CLAASJE VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 21 januari 1792, overleden 18 juli 1850,
uit haar werd een kind geboren:
  1 GEERTJE GEIJTENBEEK, geboren Leusden 22 april 1812, VOLGT ONDER VIIIn
huwt
SANDER JANSEN VAN BEEK

HS-1 GENERATIE VIIk - zn van VIe

WILHELMUS GEIJTENBEEK, gedoopt Hoogland 18 november 1777, overleden Hoogland 28 november 1855
huwt 1e Hoogland 1804
MARRITJE HENDRIKSE BUURMAN, geboren Putten 1772, overleden Hoogland 1 juli 1812
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 6 november 1803, VOLGT ONDER VIIIo

  2 JAN GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 1811, VOLGT ONDER VIIIp
huwt 2e Hoogland 21 juli 1824
DIRKJE OTTEN, geboren 1781

HS-1 GENERATIE VII-l - zn van VIe

EVERT HENDRIKSE GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 16 september 1784, overleden Hoevelaken 28 september 1847
huwt Hoogland 12 oktober 1806
MARIA RIX/ RIKS/ REIJERSEN, geboren 1785, overleden Hoevelaken december 1850
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren:
  1 HENDRIK GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 15 november 1807, VOLGT ONDER VIIIq

  2 BERENDINA GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 2 augustus 1810, overleden Nijkerk 24 mei 1888
  huwt Hoevelaken 13 november 1835
  ALBERT VAN DE BUNT, geboren Nijkerk 4 augustus 1798, overleden Nijkerk 12 februari 1871

  3 GEURTJE GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 1 november 1811, overleden Hoevelaken 24 maart 1879
  huwt 1e Hoevelaken 26 maart 1831
  WILLEM PLAIZIER, geboren Hoevelaken 1810, overleden Hoevelaken 8 januari 1841, bouwman
  huwt 2e Hoevelaken 30 april 1842
  HENDRIK AALTEN VREEKAMP, geboren Nijkerk 1818

  4 RIKJE GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 20 december 1812, overleden Oud Leusden 27 april 1892
  huwt Hoevelaken 4 november 1837
  RIJK POLMAN, geboren Hoevelaken 20 juli 1814, overleden Leusden 18 december 1869

  5 ANNETJE GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 7 december 1815, overleden Hoevelaken 27 oktober 1816

  6 RIK GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 7 september 1817, VOLGT ONDER VIIIr

  7 JAN GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 22 maart 1821, VOLGT ONDER VIIIs

  8 AALBERT GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 17 juni 1823 VOLGT ONDER VIIIt

HS-1 GENERATIE VIIm - zn van VIe

ARIE GEIJTENBEEK, gedoopt Amersfoort 16 november 1794, overleden Barneveld 11 oktober 1884
huwt Amersfoort 16 april 1828
ARRISJE / ERRISJE ROLL, geboren Woudenberg 3 november 1797, overleden Hoogland 9 april 1855
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 24 juni 1828, VOLGT ONDER VIIIu

  2 GERARDUS GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 10 augustus 1830, VOLGT ONDER VIIIv

  3 IZAK JAN GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 5 november 1833, VOLGT ONDER VIIIw

  4 HENDRINA GERARDA GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 6 juni 1836, overleden Hoogland 6 augustus 1841

  5 GERARDA HENDRINA GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 2 maart 1838, overleden Hoogland 2 maart 1841

HS-1 GENERATIE VIIn - zn van VIe

JAN GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 24 juli 1800, overleden Amersfoort 23 januari 1847,
huwt Hoogland 11 augustus 1821
GIJSBERTA LOUWEN, geboren Hoogland 31 juli 1798, overleden Hoogland 27 september 1884
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren:
  1 HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 2 juni 1822, VOLGT ONDER VIIIx

  2 KLAAS (NICOLAAS) GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 2 juli 1824, overleden Amersfoort 6 juli 1828

  3 GERARDA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 24 oktober 1826, overleden Utrecht 1 januari 1889,
  huwt 1e Amersfoort 7 april 1852
  PETER FREDERIKS, geboren Hoogland 1825, overleden 1877
  huwt 2e Utrecht 19 december 1877
  LAMBERTUS VAN LING, geboren Hoevelaken 1821

  4 NICOLAAS GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 1 juni 1829, overleden Amersfoort 22 oktober 1831

  5 GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 13 oktober 1831, VOLGT ONDER VIIIy

  6 GERARDUS GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 28 november 1834

  7 GERARDA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 28 november 1834, overleden Amersfoort 1 juni 1906
  huwt Amersfoort 7 november 1866
  HERMANUS WORFFEL, geboren Amersfoort 27 mei 1839, overleden Amersfoort 16 mei 1916

  8 EVERARDA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 19 maart 1838, overleden Amersfoort 8 april 1840

  9 EVERARDA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 15 januari 1842, overleden Amersfoort 27 augustus 1845

HS-1 GENERATIE VIIo - zn van VIg

JAN GEIJTENBEEK, geboren Lexmond 17 juni 1796, overleden Lexmond 13 juli 1851
huwt Lexmond 20 april 1828
SIJGJE VAN TIENHOVEN, geboren Lexmond 1802,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, geboren Lexmond 1830, overleden Lexmond 18 juni 1846

HS-1 GENERATIE VIIp - zn van VIg

CORNELIS VAN GEIJTENBEEK, geboren Lexmond 16 mei 1800, overleden Lexmond 18 november 1863,
huwt Jaarsveld 9 mei 1839 - echtscheiding Lexmond 9 januari 1855 -
CORNELIA HENDRICA MEIJLINCK, geboren Tull en 't Waal 31 juli 1807, overleden Vreeswijk 1 november 1891
uit dit huwelijk voorzover bekend geen kinderen

HS-1 GENERATIE VIIq - zn van VIh

JAN GEITENBEEK, geboren Ter Aa 25 mei 1800, overleden Vinkeveen 18 januari 1879,
huwt Vinkeveen 1 maart 1833
NIESJE DE BOER, geboren Tienhoven 1800, overleden Vinkeveen 3 juli 1869
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE VIIr - zn van VIi

JOHANNES GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 5 juli 1805, overleden Zeist 22 november 1851
huwt Zeist 9 november 1837
MARIA MARGARETHA KRONENBURG, geboren Langbroek 10 februari 1812, overleden Amersfoort 4 december 1886
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:
  1 WILLEM GIJTENBEEK, geboren Driebergen 25 maart 1838, VOLGT ONDER VIIIz

  2 HENDRIK GIJTENBEEK, geboren Doorn 19 november 1839, overleden Doorn 31 oktober 1842

  3 ANTHONIUS GIJTENBEEK, geboren Doorn 1 augustus 1841, overleden Zeist 24 december 1844

  4 HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Driebergen 19 oktober 1843, VOLGT ONDER VIIIab

  5 CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Zeist 26 mei 1846, VOLGT ONDER VIIIac

  6 MARINUS GEIJTENBEEK, geboren Zeist 2 november 1848, VOLGT ONDER VIIIad

HS-1 GENERATIE VIIs - zn van VIi

FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Austerlitz 10 juli 1813, overleden Zeist 8 mei 1906,
huwt Rijsenburg 26 januari 1852
GEERTRUIJ HELENA ARENDZE, geboren Rijsenburg 1 februari 1828,
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren:
  1 CORNELIS FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Zeist 21 december 1852, overleden Rijssenburg 27 juli 1878

  2 JACOBUS FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Zeist 6 september 1854, VOLGT ONDER VIIIae

  3 ANTHONIUS FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Zeist 27 augustus 1855

  4 HELENA GEERTRUIJ GEIJTENBEEK, geboren Zeist 30 augustus 1857,
  huwt Rijsenburg 4 mei 1885,
  JOHANNES HENRICUS PETRUS BENEDICTUS DE BRUIJN, geboren Rijsenburg 1854

  5 levenloos kind, geboren Zeist 31 maart 1859

  6 MATTHIAS FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Zeist Austerlitz 24 september 1860, VOLGT ONDER VIIIaf

  7 JOHANNES FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Zeist 30 juli 1862

  8 PETRUS FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Zeist 20 maart 1866, overleden Zeist 27 januari 1873

  9 FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Zeist 18 september 1867, VOLGT ONDER VIIIag

  10 GERARDUS FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Zeist 2 juli 1871, VOLGT ONDER VIIIah

HS-1 GENERATIE VIIt - zn van VIj

ALBERTUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 27 december 1797, overleden Vorden 23 juli 1846, organist te Vorden
huwt Vorden 31 juli 1834
GERHARDA HELGE, geboren Vorden 8 maart 1798
uit dit huwelijk:
  1 LUCRETIA VAN GIJTENBEEK, geboren Vorden 10 juni 1835

  2 ANNA CORNELIA VAN GIJTENBEEK, geboren Vorden 21 december 1836
  huwt Vorden 16 mei 1862
  GERRIT JAN JANSEN, geboren Zutphen 7 mei 1836

  3 HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, geboren Vorden 6 mei 1838, VOLGT ONDER VIIIai

  4 SOPHIA JULIANA GERHARDA VAN GIJTENBEEK, geboren Vorden 11 augustus 1840

HS-1 GENERATIE VIIu - zn van VIk

MATTHIJS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 3 september 1780, overleden Woudenberg 10 mei 1809
huwt Woudenberg 28 november 1802
GIJSBERTJE VAN MAANEN, geboren Woudenberg 1772, overleden Woudenberg 16 september 1857
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:
  1 DIRKJE VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 27 december 1802, overleden Utrecht 29 april 1861

  2 OTTOLINA VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 6 mei 1804, begraven Woudenberg 13 september 1804

  3 OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 17 december 1805, VOLGT ONDER VIIIaj

  4 OTTOLINA GIJSBERTA VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 26 maart 1807, overleden Woudenberg 3 januari 1877, ongehuwd

  5 GERRIT MATTHIJS VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 26 april 1808, VOLGT ONDER VIIIak

  6 MATTHIJS VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 8 augustus 1809, overleden Woudenberg 22 september 1809

HS-1 GENERATIE VIIv - zn van VIk

HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 14 september 1782
huwt Woudenberg 24 april 1803
LUTJE DAVELAAR, gedoopt Renswoude 21 oktober 1781, overleden Woudenberg 16 mei 1859
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren:
  1 GIJSBERTJE VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Amersfoort 8 februari 1804, overleden Woudenberg 23 februari 1896, ongehuwd

  2 OTTO VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Amersfoort 10 april 1806, overleden Amersfoort 17 september 1807

  3 OTTO VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Amersfoort 17 september 1807, overleden Amersfoort 22 november 1809

  4 EVERTJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 11 maart 1810, overleden Amersfoort 14 mei 1810

  5 EVERTJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 15 april 1811, overleden Woudenberg 21 november 1896
  huwt Woudenberg 30 april 1836
  ARIEN VEENENDAAL, geboren Woudenberg 1808, overleden Woudenberg 20 maart 1857

  6 WIJNANDA VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 5 september 1813, overleden Woudenberg 11 juni 1827

  7 LUTJE (JUTJE of JANTJE) VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 13 december 1815

  8 OTTO VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 3 januari 1818

  9 TEUNTJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 25 januari 1820, overleden Utrecht 23 juli 1866
  huwt Woudenberg 19 februari 1842
  PIETER VAN DER WIEL, geboren Woudenberg 1817

HS-1 GENERATIE VIIw - zn van VI-l

FREDRIK JACOB VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Amsterdam 25 februari 1789, overleden Amsterdam 16 mei 1838
huwt Amsterdam 30 september 1819
MARGARETHA CAROLINE DUSSEAU, geboren Culemborg 1787, overleden Amsterdam 1838
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 HERMINA CATHARINA VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 12 december 1819, overleden Amsterdam 2 februari 1836

  2 ELISABETH AMALIA VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 6 november 1821, overleden Amsterdam 10 november 1862
  huwt Amsterdam 1846
  PIETER LAMBERS

  3 levenloos kind, geboren Amsterdam 13 juni 1824

HS-1 GENERATIE VIIx - zn van VI-l

JACOB VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 1793, overleden Arnhem 12 januari 1862, amtenaar
huwt Zutphen 9 februari 1825
MECHELINA PATON ( MAGDALINA PATAN), geboren Arnhem 1801, overleden Arnhem 1 juni 1870
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 JACOBA VAN GEIJTENBEEK, geboren Arnhem 1821, overleden Arnhem 18 maart 1877, ongehuwd.

  2 HARMANUS JOHANNES VAN GEIJTENBEEK, geboren Eibergen 6 oktober 1840, VOLGT ONDER VIIIal

HS-1 GENERATIE VIIy - zn van VI-l

HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 12 december 1798,
huwt Utrecht 21 november 1822
HILLEGONDA CORNELIA JOHANNA WILDERS, geboren Utrecht 1799
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 HILLEGONDA HENDRICA VAN GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 1826,overleden Utrecht 28 juli 1918
  huwt Utrecht 3 juni 1874
  GIDEON HENDRIK VAN HARDEVELT, geboren Utrecht 1821

  2 HERMINA FREDERICA VAN GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 1829,
  huwt Utrecht 24 augustus 1854
  JAN OTTO RUISCH VAN DUGTEREN, geboren Utrecht 1829, overleden Utrecht 1873

HS-1 GENERATIE VIIz - zn van VIm

WILLEM GEITENBEEK, geboren Barneveld 1814,overleden Leusden 15 februari 1877
huwt Stoutenburg 13 april 1842
HENDRIKA KOLLER, geboren Barneveld 25 oktober 1819,
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 CORNELIA GIJTENBEEK, geboren Leusden 1851, overleden
  huwt Leusden 13 november 1890
  HENDRIKUS ELBERTSE, geboren Amersfoort 1836, overleden Amersfoort 21 december 1891

  2 RIJKJE GIJTENBEEK, geboren Leusden 1855,
  huwt Leusden 31 augustus 1899
  JOHANNES VAN DE KOEDIJK, geboren Barneveld 1865

  3 WILLEMINA GIJTENBEEK, geboren Leusden 1858, overleden Hoogland 1934
  huwt Amersfoort 18 mei 1892
  JOHANNES VAN DE WEERHORST, geboren Hoogland 1862, overleden Hoogland 9 augustus 1934

  4 AALBERTA GIJTENBEEK, geboren Leusden 1860
  huwt Leusden 27 april 1893
  CORNELIS VAN DAATSELAAR, geboren Leusden 1863

  5 WILHELMINA GIJTENBEEK, geboren Leusden 17 oktober 1864
  huwt Hoogland 4 mei 1899
  WOUTER BEIJER, geboren Hoogland 9 juni 1864

HS-1 GENERATIE VIIab - zn van VIn

CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 11 februari 1811, overleden Hillegom 4 augustus 1890
huwt Hillegom 9 juni 1839
GERDINA ELISABETH TELLEKAMP, geboren Amsterdam 1815, overleden Hillegom 19 april 1898
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 MAGDALENA JOHANNA MARGARETHA GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 3 februari 1840

  2 JOHANNA ENGELINA GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 15 augustus 1841

  3 CORNELIS VAN GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 12 november 1843, VOLGT ONDER VIIIam

  4 GERDINA MAGDALENA GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 8 augustus 1848, overleden Haarlem 31 januari 1928
  huwt Hillegom 3 mei 1870
  FRANCISCUS RENES, geboren Scherpenzeel 29 januari 1844, overleden Haarlem 1 september 1923, directeur stadsreiniging

HS-1 GENERATIE VIIac - zn van VIo

JOHANNES GEIJTENBEEK, geboren Lisse 30 mei 1819, overleden Den Ham 1885
huwt 1e Steenwijkerwold 1 april 1841
HISKE ATSMA, geboren Workum 8 januari 1820, overleden Dedemsvaart 31 januari 1845
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 IEKE GEIJTENBEEK, geboren Dedemsvaart 16 maart 1843, overleden Ambt Hardenberg 1 januari 1849
huwt 2e Ambt Hardenberg 16 januari 1847
GEERTJE ATSMA, geboren Bolsward 1818, overleden Dedemsvaart 1 april 1856
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  2 HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Dedemsvaart 25 mei 1846, overleden Ambt Hardenberg 1 januari 1849

  3 MARIA GEIJTENBEEK, geboren Dedemsvaart 15 oktober 1848

  4 AUKJE GEIJTENBEEK, geboren Dedemsvaart 14 augustus 1851
huwt 3e Ambt Hardenberg 6 maart 1857
GEERTJE ZWIER, geboren AEngwierden 28 juli 1820, overleden Den Ham 15 maart 1895,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  5 HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Ambt Hardenberg 1858, VOLGT ONDER VIIIan

  6 KLAAS GEIJTENBEEK, geboren Ambt Hardenberg 10 juli 1861, VOLGT ONDER VIIIao

HS-1 GENERATIE VIIad - zn van VIo

GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 14 april 1823, overleden Wonseradeel 2 april 1875,
huwt Weststellingwerf 9 november 1860
VROUKJE KOK, geboren Munnikeburen 1828
uit dit huwelijk:
  1 LAMBERTINA GEIJTENBEEK, geboren Weststellingwerf 1857, overleden Barradeel 30 maart 1861

  2 JAN GEIJTENBEEK, geboren Weststellingwerf 1859, overleden Barradeel 20 mei 1861

  3 SIEBREN GEIJTENEEK, geboren Visvliet gem. Grootegast 1865, overleden Stad Groningen 25 februari 1871

  4 GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Grouw 3 oktober 1867, overleden Hoogeveen 27 augustus 1868

HS-1 GENERATIE VIIae - zn van VIp

WILHELMUS HENRICUS VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 5 november 1806, overleden Rotterdam 27 december 1891,
huwt Rotterdam 11 oktober 1826
FLORENTIA JOHANNA VAN DEN BERG, geboren Rotterdam 1805
uit dit huwelijk:
  1 MARIA JOHANNA VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 2 december 1826
  huwt Rotterdam 24 november 1858
  GERARDUS JOHANNES HOEBE, geboren Rotterdam 1827

  2 CASPARUS HENRICUS VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 5 augustus 1839, VOLGT ONDER VIIIap

  3 ELISABETH VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 1835, overleden Wateringen 24 juni 1911
  huwt Rotterdam 5 augustus 1857
  FRANCISCUS EDIXHOVEN, geboren Rotterdam 1833

  4 ANTONIE VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 1838,overleden Rotterdam 10 september 1839

  5 JOHANNA FLORENTIA VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 30 september 1840
  huwt Rotterdam 6 augustus 1879
  HENDRIKUS PETRUS HOEBE, geboren Rotterdam 1826

  6 GEERTRUIDA VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 17 februari 1850
  huwt Rotterdam 29 maart 1882
  ADRIANUS PETRUS VAN DE HUYGEVOORT, geboren Rotterdam 1849

HS-1 GENERATIE VIIaf - zn van VIq

JAN GIJBERT LEONARD VAN GIJTENBEEK, geboren Tiel 26 september 1817, overleden Utrecht 11 januari 1881
huwt Tiel 1 februari 1849
ADRIANE JEANNE ANTHOINETTA TILANUS, geboren Tiel 1 september 1830, overleden Utrecht 26 januari 1881
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 ANNA ELISABETH VAN GIJTENBEEK, geboren Tiel 25 december 1849
  huwt Utrecht 21 april 1885
  BAREND VAN SCHOONEVELD, geboren Amsterdam 1847

  2 CATHARINA BERNHARDINA VAN GIJTENBEEK, geboren Tiel 10 februari 1851, overleden Utrecht 26 december 1879

  3 RIJCK VAN GIJTENBEEK, geboren Tiel 12 maart 1852, overleden Tiel 2 oktober 1854

HS-1 GENERATIE VIIag - zn van VIr

ANTONY MATTHIJS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Amsterdam 22 december 1793
huwt Utrecht 29 januari 1823
MARIA ELISABETH TEN BOSCH, geboren Amsterdam 1784
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE VIIah - zn van VIr

PIETER JAN VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Amsterdam 22 december 1793
huwt Rotterdam 9 juni 1824
JOHANNA ANTJE GOESTER, geboren Amsterdam 6 november 1793, overleden Frederiksoord Vledder 26 juli 1838
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 JOHANNA CHRISTINA MARIA GEIJTENBEEK, geboren Rotterdam 26 december 1825, overleden Frederiksoord (Vledder) 14 februari 1873
  huwt Vledder 22 december 1854
  HEINRICH KOOP, geboren Amsterdam 1823

  2 ANGENITA CATHARINA VAN GEIJTENBEEK, geboren Rotterdam 1830, overleden Deventer 1922
  huwt Vledder 2 december 1859
  HENDRIK JAN OOSTERHAAR, geboren Deventer 1839

HS-1 GENERATIE VIIai - zn van VIs

ANTONIE VAN GIJTENBEEK, geboren Waardenburg 29 november 1814,
huwt Haaften 26 mei 1844
CORNELIA WILLEMINA HAKKERT, geboren Haaften 24 mei 1819
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 RIJK VAN GIJTENBEEK, geboren Haaften Tuil 3 december 1846, VOLGT ONDER VIIIaq

  2 ROELOF VAN GIJTENBEEK, geboren Tuil 10 december 1848, VOLGT ONDER VIIIar

  3 JANTJE VAN GIJTENBEEK, geboren Tuil 1853
  huwt Haaften 27 december 1883
  GERRIT VERPLOEGH, geboren Tuil 1852

  4 JAN RICHARD VAN GIJTENBEEK, geboren Tuil 1857, VOLGT ONDER VIIIas

HS-1 GENERATIE VIIaj - zn van VIs

AART VAN GIJTENBEEK, geboren Neerrijnen 27 april 1822,
huwt Waardenburg 9 februari 1856
MARIA DE RIDDER, geboren Waardenburg 1829
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 GEURTJE WILHELMINA VAN GIJTENBEEK, geboren Neerijnen 5 november 1856, overleden in WW II 1944
  huwt Waardenburg 25 augustus 1876
  JAN HENDRIK KAKEBEEN, geboren Ophemert 27 december 1852, overleden Tiel 19 december 1944

  2 RIJK VAN GIJTENBEEK, geboren Neerrijnen Waardenburg 3 november 1862, VOLGT ONDER VIIIat

HS-1 GENERATIE VIIak - zn van VIt

WILLEM VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 4 april 1821, overleden Anna Paulowna 20 april 1900
huwt Kesteren 2 april 1857
ANNA CATHARINA VAN DER ZANDE, geboren Kesteren 28 juni 1826
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 KLAAS ANTHONIE VAN GIJTENBEEK, geboren Zijpe 14 december 1857, VOLGT ONDER VIIIau

  2 dgt, geboren Anna Paulowna Polder 15 januari 1865

  3 KAREL VAN GIJTENBEEK, geboren 15 januari 1865, overleden Anna Paulowna 17 april 1886

HS-1 GENERATIE VIIal - zn van VIt

JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 12 december 1823, overleden Wageningen 10 mei 1907, onderwijzer, landman, wijnkoper, wethouder te Anna Paulowna en Wageningen,
huwt 1e Anna Paulowna 30 augustus 1851
LUITJE TER HAAR, geboren 1825, overleden Anna Paulowna Polder Zijpe 11 januari 1857
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 JOHANNIS NIKOLAAS VAN GIJTENBEEK, geboren Anna Paulowna 2 augustus 1853, overleden Anna Paulowna Polder 10 oktober 1854

  2 NICOLAAS JOHANNIS VAN GIJTENBEEK, geboren Anna Paulowna 8 november 1854, overleden Anna Paulowna Polder 19 januari 1855
huwt 2e Bosward Wonseradeel 30 oktober 1858
KNIERKE TICHELAAR, geboren Makkum Wonseradeel 12 april 1830, overleden Wageningen 12 juli 1909
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:
  3 MARIA CLASINA VAN GIJTENBEEK, geboren Anna Paulowna Polder 9 januari 1860, overleden Wilhelminadorp Zld 4 januari 1925
  huwt Wageningen 23 maart 1892
  HENRI ADRIAAN HANKEN, geboren Rotterdam 22 oktober 1858, overleden 's-Gravenhage 23 januari 1943.

  4 PIETER VAN GIJTENBEEK, geboren Anna Paulowna Polder Zijpe 17 augustus 1861, overleden Wageningen 5 maart 1924, ongehuwd.

  5 FEIKJE HORREUS VAN GIJTENBEEK, geboren Anna Paulowna Polder Zijpe 15 augustus 1862, overleden 's-Gravenhage 20 oktober 1940
  huwt Wageningen 15 september 1881
  JOAN CHRISTIAAN DE RIDDER, geboren Staphorst 1848

  6 KLAAS ANTONIE VAN GIJTENBEEK, geboren Anna Paulowna Polder Zijpe 8 oktober 1864, overleden Anna Paulowna Polder Zijpe 5 december 1864

  7 KLAZINA VAN GIJTENBEEK, geboren Anna Paulowna Polder Zijpe 24 januari 1868,
  huwt Wageningen 10 augustus 1895
  KLAAS KARST TROMP, geboren Woudsend 1859

  8 KLAAS ANTONIE VAN GIJTENBEEK, geboren Anna Paulowna 14 december 1869, overleden Deli NOI omstreeks 23 juli 1904

  9 GEERTJE VAN GIJTENBEEK, geboren Anna Paulowna 28 september 1871, overleden 's-Gravenhage 12 juli 1954,
  huwt Wageningen 3 mei 1898
  HENRI JEAN MARIE ANTOINE JANSSEN, geboren Wissekerke Zld 1868, overleden 's-Gravenhage 20 december 1934, directeur van het postkantoor te Haarlem.

HS-1 GENERATIE VIIam - zn van VIv

ANTONIE VAN GIJTENBEEK, geboren Lienden 10 februari 1813, overleden Kesteren 13 april 1886, gemeentebode
huwt Kesteren 10 maart 1839
HENDRIKA WILLEMINA DRIESSEN, geboren Velp 27 september 1814, overleden Kesteren 16 november 1873
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:
  1 JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 7 juli 1841

  2 PETRONELLA VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 26 juni 1843

  3 JOHANNA FREDERIKA VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 19 maart 1848,
  huwt Kesteren 25 november 1870
  MEERTEN WILLEMSE, geboren Maurik 11 september 1839

  4 ANTONIE VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 24 juni 1850, VOLGT ONDER VIIIav

  5 GIJSBERT VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 27 juni 1853, VOLGT ONDER VIIIaw

  6 ARIEN VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 12 februari 1856

HS-1 GENERATIE VIIan - zn van VIv

JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 1 december 1817, overleden Kesteren 17 december 1905
huwt Kesteren 18 december 1840
BERENDINA DE LEEUW, geboren Kesteren 22 maart 1821, overleden Kesteren 1 november 1905
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:
  1 JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 3 augustus 1841, VOLGT ONDER VIIIax

  2 HENDRIK VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 16 december 1843, overleden Kesteren 21 januari 1843

  3 PETRONELLA VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 21 december 1864
  huwt Kesteren 13 april 1866
  JAN VAN DRUMPT, geboren Kesteren 1846

  4 HENDRIK VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 5 februari 1848, VOLGT ONDER VIIIay

  5 KLASINA VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 9 Mei 1850,
  huwt Kesteren 28 juni 1888
  ROMBERTUS HUIGEN, geboren Doodewaard 16 november 1852

  6 JOHANNA PETRONELLA VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 1 mei 1852,
  huwt Kesteren 21 april 1876
  ANTONIE VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 24 juni 1850

  7 JACOBA STOFFELINA VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 13 oktober 1859, overleden 's-Gravenhage 1919
  huwt Kesteren 6 juli 1877
  CORNELIS VAN STUIJVENBERG, geboren Kesteren 9 oktober 1853, overleden Wateringen 28 april 1939

HS-1 GENERATIE VIIao - zn van VIw

AREND PETRUS JOHANNES VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 10 juni 1823, overleden Amsterdam 23 april 1873, toneelspeler in het Salon de Variete en bij Van Lier
huwt Amsterdam 6 mei 1847
JOHANNA PETRONELLA MARIA ROSINA VOITUS VAN HAMME, geboren Amsterdam 23 december 1822, overleden 's-Gravenhage 28 december 1910, toneelspeelster
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren:
  1 MARIA SOPHIA PETRONELLA VAN GIJTENBEEK, geboren Amsterdam 16 maart 1848, overleden New York USA 1928/1929, toneelspeelster, balletdanseres, sopraan zangeres
  huwt - echtscheiding
  SIMON HENDRIK SPOOR, overleden 1890, toneelspeler, bariton zanger

  2 AREND PETRUS VAN GIJTENBEEK, geboren Amsterdam 22 september 1849, overleden Bolsward 2 september 1850

  3 SOPHIA ELISABETH VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 17 juli 1851, overleden Amsterdam 5 januari 1902
  huwt
  JACQUES KAREL BLANKERT, commies rijkspostpaarbank

  4 AREND PETRUS JOHANNES MATTHIJS VAN GIJTENBEEK, geboren Amsterdam 28 september 1853, VOLGT ONDER VIIIaz

  5 MARIA VAN GIJTENBEEK, geboren Amsterdam 8 oktober 1854, overleden Amsterdam 7 juli 1867

  6 WILHELMUS ANDREAS VAN GIJTENBEEK, geboren Amsterdam 16 januari 1859, overleden Amsterdam 22 oktober 1860

  7 HENRIETTE ROSINE VAN GIJTENBEEK, geboren Amsterdam 24 maart 1862, VOLGT ONDER VIIIbb

  8 GOSINA ALIDA VAN GIJTENBEEK, geboren Amsterdam 17 oktober 1864, overleden Eibergen 4 maart 1945, artieste met haar echtgenoot duo "Blaaser"
  huwt 1e
  THEODORUS POTHARST
  huwt 2e Amsterdam 18 maart 1931
  SAMUEL BLAASER, geboren Rotterdam 5 februari 1857, overleden 11 september 1935

  9 WILLEM VAN GIJTENBEEK, geboren Amsterdam 7 maart 1866, overleden Amsterdam 13 april 1866

HS-1 GENERATIE VIIap - zn van VIw

ANTHONIE VAN GIJTENBEEK, geboren 10 september 1832, overleden 's-Gravenhage 27 februari 1899
huwt 's-Gravenhage 19 oktober 1859
ANNA WILHELMINA CHRISTINA VAN RIJSWIJK, geboren 's-Gravenhage 1 september 1831, overleden 's-Gravenhage 25 maart 1903
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren:
  1 ANTONIE VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 27 september 1859, erkend bij huwelijk, overleden bij het torpederen van het schip "Lusitania" voor de Ierse kust 26 mei 1915, 3e kok

  2 WILLEM AREND MATTHIJS VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 21 september 1860, overleden 's-Gravenhage 16 juni 1866

  3 JOHANNES CHRISTIAAN DAVID VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 1 september 1862, VOLGT ONDER VIIIbc

  4 ALBERTUS HENRICUS WILHELMUS VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 23 augustus 1864, overleden 's-Gravenhage 26 december 1870

  5 WILLEM AREND MATTHIJS VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 9 december 1866, overleden 's-Gravenhage 6 juli 1868

  6 MARINUS FREDERIK CHRISTIAAN VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 21 augustus 1868, VOLGT ONDER VIIIbd

  7 WILLEM CHRISTIAAN VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 13 juli 1870, VOLGT ONDER VIIIbe

  8 ANNA WILHELMINA CHRISTINA VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 15 september 1872

  9 EDUARD CHARLES VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 26 mei 1875, overleden 's-Gravenhage 4 augustus 1875

  10 ANTONIA SOPHIA ELISABETH VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 15 augustus 1876

HS-1 GENERATIE VIIIa - zn van VIIb

HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, geboren Maarn, gedoopt Doorn 5 oktober 1800, overleden Woudenberg 12 januari 1855
huwt 1e Scherpenzeel 3 augustus 1827
MARIA VELDHUIZEN, gedoopt Renswoude 31 juli 1803, overleden Leusden 9 december 1827
huwt Woudenberg 14 april 1838
HENDRIKJE HAK, geboren Woudenberg 22 september 1816, overleden Scherpenzeel 21 december 1871 toen gehuwd met Jan Garsen Loos.
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:
  1 GEERTRUIDA VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 20 oktober 1838, overleden april 1902
  huwt Woudenberg 23 april 1864
  GERRIT DEN HARTOG, geboren omstreeks1837

  2 GRIETJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 2 december 1840, overleden 30 november 1844

  3 MARRETJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 21 oktober 1844, overleden Barneveld 15 november 1920
  huwt Barneveld 18 oktober 1866
  JAN VAN DEN BERG, geboren Barneveld buurtschap Esveld 25 september 1839, overleden Barneveld 23 november 1918

  4 GRIETJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 4 februari 1847

  5 DIRKJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 29 juni 1849, overleden Woudenberg 6 januari 1860

  6 JANNETJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 15 december 1851
  huwt Woudenberg 11 mei 1877
  MATTHIJS DE KONING, geboren Scherpenzeel 1843

  7 HENDRIKJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 15 juni 1855

HS-1 GENERATIE VIIIb - zn van VIIc

HENDRIK GEITENBEEK, geboren Maarn 8 mei 1819, overleden Werkhoven 18 april 1882
huwt Werkhoven 5 december 1851
ELISABETH POLMAN, geboren Werkhoven 1819
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1/2 tweeling geboren Werkhoven 1852

  3 LIJDINA CAROLINA GEITENBEEK, geboren Werkhoven 1856,
  huwt Werkhoven 13 november 1885
  ALBERTUS VAN GINKEL, geboren Cothen 1835

HS-1 GENERATIE VIIIc - zn van VIIc

GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Maarn 28 juni 1822, overleden Maartensdijk 13 augustus 1861,
huwt De Bilt 25 januari 1854
GERARDA VANEVELD, geboren Maartensdijk 1832
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 GERRIT GEITENBEEK, geboren Maartensdijk 20 april 1854, VOLGT ONDER IXa

  2 HENDRIK GEITENBEEK, geboren Maartensdijk 4 november 1856, VOLGT ONDER IXb

  3 KAREL GEITENBEEK, geboren Maartensdijk 13 juni 1860, VOLGT ONDER IXc

HS-1 GENERATIE VIIId - zn van VIId

PAULUS GEIJTENBEEK, geboren Doorn 18 oktober 1822,
huwt
GIJSBERTHA ARENDONK,
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren (1/4 kinderen jong overleden) :

  5 DINA GEIJTENBEEK, geboren Benschop 1861, overleden Benschop 8 augustus 1881

  6 levenloos kind geboren Benschop 26 juli 1868

  7 GRIETJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Benschop 1870, overleden Benschop 12 januari 1939,
  huwt Benschop 6 december 1900
  TEUNIS KOOPS, geboren Rhenen 1870

HS-1 GENERATIE VIIIe - zn van VIIe

ANDRIES GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 1797
huwt Woudenberg 9 maart 1822
ELSJE WENSINK, geboren Scherpenzeel 1800,
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 GIJSBERT VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 10 november 1822, overleden Woudenberg 17 oktober 1839

  2 DILIANA VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 27 december 1824, overleden Amersfoort 25 december 1914
  huwt 1e Amersfoort 8 augustus 1849
  ANDRIES BOTTENBURG, geboren Amersfoort 1825
  huwt 2e Amersfoort 11 december 1878
  HERMANUS VAN ZEIJL, geboren Woudenberg 1824, overleden 24 februari 1909

  3 TEUNTJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 17 december 1827, overleden Woudenberg 2 januari 1905
  huwt Woudenberg 21 mei 1853
  HERMANUS WAGENSVELD, geboren Woudenberg 27 januari 1826, metselaar

  4 WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 9 oktober 1830, overleden Woudenberg 28 mei 1840

  5 GIJSBERTJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 8 november 1835, overleden Woudenberg 8 maart 1840

HS-1 GENERATIE VIIIf - vervalt

HS-1 GENERATIE VIIIg - zn van VIIe

CORNELIS VAN GEIJTENBEEK, gedoopt Woudenberg 17 augustus 1807, overleden Soest 27 oktober 1890
huwt de Bilt 3 oktober 1832
LUITJE JANSEN, geboren Ede 1809, overleden Soest 8 maart 1891
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren:
  1 GIJSBERTJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Ede 1833,
  huwt Soest 15 december 1866
  GERRIT POTHOVEN, geboren Leusden 1836

  2 GIJSBERTUS GEIJTENBEEK, geboren Soest 15 december 1834, VOLGT ONDER IXd

  3 WILHELMINA GEIJTENBEEK, geboren Soest 2 februari 1836, overleden Baarn 30 juli 1926
  huwt Baarn 22 augustus 1863
  JACOB VAN KOUTERIK, geboren 's-Graveland 2 juli 1831

  4 THEUNISJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Soest 1837,
  huwt Soest 11 augustus 1866
  HENDRIKUS BOS, geboren Nijkerk 1832

  5 JANNETJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Soest 1839,
  huwt Utrecht 26 juli 1871
  LAMMERT PHAF, geboren Maarssen 1833

  6 GEURTJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Soest 1841, overleden Utrecht 25 december 1920,
  huwt Maarssen 17 augustus 1866
  ABRAHAM PHAF, geboren Maarssen 1842, overleden De B ilt 25 november 1918

  7 WILHELMUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Soest 5 september 1843, VOLGT IXe

  8 LEUTJE GEIJTENBEEK, geboren Soest 21 november 1848, VOLGT ONDER IXf

  9 CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren 1855, overleden Utrecht 11 juni 1912, ongehuwd

HS-1 GENERATIE VIIIh - zn van VIIe

WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 9 oktober 1818, overleden Woudenberg 20 september 1876
huwt Ede 7 februari 1852
STIENTJE JANSEN HAZELEGER, geboren Ede 1824, overleden Ede 4 november 1875
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 GIJSBERT (VAN) GEIJTENBEEK, geboren Ede 30 mei 1852, VOLGT ONDER IXg

HS-1 GENERATIE VIIIi - zn van VIIf

GERRIT VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 22 november 1797, overleden Baarn 5 januari 1868
huwt Baarn 29 juni 1821
WILLEMIJNTJE VAN WIJNEN, geboren Baarn 1795, overleden Baarn 23 augustus 1860
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Baarn 19 januari 1818

  2 MIJNTJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Baarn 7 oktober 1821, overleden Baarn 6 oktober 1889
  huwt 1e Baarn 4 november 1854
  LODEWIJK HOVIUS, geboren Hilversum 1829
  huwt 2e Baarn 27 mei 1864
  THEODORUS VAN OMMEREN, geboren Baarn 1815, overleden Baarn 16 maart 1887

  3 JANNETJE GEIJTENBEEK, geboren Baarn 15 september 1824, overleden Baarn 21 augustus 1828

  4 JAN GEIJTENBEEK, geboren 16 februari 1828, overleden Baarn 4 september 1829

  5 WILLEMIJNTJE GEIJTENBEEK, geboren Baarn 17 mei 1829

  6 JAN GEIJTENBEEK, geboren Baarn 17 mei 1829, overleden Baarn 4 september 1829

  7 JAN GEIJTENBEEK, geboren Baarn 26 april 1836, VOLGT ONDER IXh

HS-1 GENERATIE VIIIj - dgt van VIIg

JANNETJE VAN GEIJTENBEEK,
uit haar werden 2 kinderen geboren:
  1 EVERT VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 14 juni 1832, VOLGT ONDER IXi

  2 JOHANNA VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 3 januari 1839

HS-1 GENERATIE VIIIk - zn van VIIg

ANDRIES GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 26 mei 1822,overleden Schiedam 1 juni 1890
huwt 1e Schiedam 12 november 1846
ELISABETH HELENA TROMP, geboren Schiedam 14 december 1821, overleden Schiedam 18 januari 1879
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren:
  1 JORIS GEIJTENBEEK, geboren Schiedam 13 maart 1848, VOLGT ONDER IXj

  2 ADRIANUS GEIJTENBEEK, geboren Schiedam 3 juni 1850

  3 ANDRIES GEIJTENBEEK, geboren Schiedam 13 juni 1851

  4 LEENDERT GEIJTENBEEK, geboren Schiedam 17 januari 1854

  5 HELENA GEIJTENBEEK, geboren Schiedam 11 februari 1855
  huwt Rotterdam 22 oktober 1884
  PETRUS JOHANNES HEUNNEGO, geboren Rotterdam 1859

  6 MARTINUS GEIJTENBEEK, geboren Schiedam 15 mei 1857, VOLGT ONDER IXk

  7 JOHANNA GEIJTENBEEK, geboren Schiedam 20 oktober 1860, overleden Delft 14 februari 1937,
  huwt Rotterdam 1 september 1886
  DIRK BEKKER, geboren Rotterdam 1852
  huwt 2e
  HENDRIK BROUWER

  8 WILLEM ALEXANDER PAUL FREDERIK LODEWIJK GIJTENBEEK, geboren Schiedam 19 februari 1863, VOLGT ONDER IX-l
huwt 2e Schiedam 31 juli 1884
JANNETJE BIJLOO, geboren Schiedam 19 januari 1835

HS-1 GENERATIE VIII-l - zn van VIIh

JAN VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 19 juli 1807,
huwt Woudenberg 11 september 1832
JANNETJE VERBEEK, geboren Woudenberg 1805
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 BARENDJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 22 februari 1833
  huwt Stoutenburg 21 maart 1860
  COENRAAD VAN NIMWEGEN, geboren Amersfoort 1836

  2 TEUNISJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 2 februari 1835, overleden Woudenberg 28 april 1838

  3 JACOBA VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 29 mei 1837, overleden Woudenberg 11 april 1844

  4 GIJSBERT VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 10 februari 1843, overleden Woudenberg 30 maart 1844

HS-1 GENERATIE VIIIm - zn van VIIh

GIJSBERT VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 23 april 1813,
huwt Leusden 6 april 1842
CORNELIA WARNARTSE, geboren Leusden 1811
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren:
  1 TEUNIS VAN GEIJTENBEEK, geboren Leusden 1843, VOLGT ONDER IXm

  2 ELBERT GEIJTENBEEK, geboren Leuden 24 maart 1844, VOLGT ONDER IXn

HS-1 GENERATIE VIIIn - dgt van VIIj

GEERTJE GEIJTENBEEK, geboren Leusden 22 april 1812,
uit haar werd een kind geboren:
  1 HENDRIK GIJTENBEEK, geboren Leusden 3 juli 1839, VOLGT ONDER IXo
huwt
HENDRIK VAN LEUVENUM

HS-1 GENERATIE VIIIo - zn van VIIk

HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 6 november 1803, overleden Nijkerk 8 februari 1874
huwt 1e Nijkerk 9 september 1829
STIJNTJE BUURMAN, geboren Putten Gld 23 augustus 1806, overleden Putten 25 februari 1830
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 JACOB VAN GEIJTENBEEK, geboren Nijkerk 10 december 1829, VOLGT ONDER IXp
huwt 2e Putten 16 juli 1836
WIJMPJE VAN DRIE, geboren Putten 26 maart 1817
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren:
  2 WILHELMUS GEIJTENBEEK, geboren Putten Gld 2 november 1836, VOLGT ONDER IXq

  3 HARMEN GEIJTENBEEK, geboren Putten Gld 22 juli 1838, VOLGT ONDER IXr

  4 MARTEN GEIJTENBEEK, geboren Putten Gld 5 maart 1840, VOLGT ONDER IXs

  5 RIKKERT GEIJTENBEEK, geboren Putten Gld 1 februari 1842, overleden Nijkerk 17 januari 1865

  6 MAARTJE GEIJTENBEEK, geboren Putten Gld 15 december 1843, overleden Nijkerk 17 januari 1862

  7 RIJKJE GEIJTENBEEK, geboren Nijkerk 2 juni 1847
  huwt Nijkerk 3 maart 1869
  HENDRIKUS BUITINK, geboren Nijkerk 1846

  8 JANNETJE GEIJTENBEEK, geboren Nijkerk 14 november 1849

  9 WIJMPJE GEIJTENBEEK, geboren Nijkerk 20 februari 1854, overleden Nijkerk 19 februari 1855

HS-1 GENERATIE VIIIp - zn van VIIk

JAN GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 1811, overleden Hoogalnd 21 april 1884
huwt 1e 1835
GEURTJE ROOKHUIZEN, geboren Putten Gld 1811, overleden Hoogland 9 januari 1856
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 levenloos kind, geboren Hoogland 4 januari 1856
huwt 2e Hoogland 3 april 1856
HIJNTJE MAASSEN, geboren Putten Gld 1813

HS-1 GENERATIE VIIIq - zn van VII-l

HENDRIK GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 15 november 1807, overleden Amersfoort 12 februari 1894,
huwt Nijkerk 10 november 1831
WIJMPJE VAN BEEK, geboren Nijkerk 24 februari 1809, overleden Hoogland 17 januari 1891,
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 levenloos kind, geboren Amersfoort 21 november 1832

  2 MARIA GEITENBEEK, geboren Amersfoort 27 janari 1834
  huwt Hoogland 26 maart 1862
  OTTO VAN DEN BRINK, geboren Hoogland 1834

  3 levenloos kind, geboren Amersfoort 16 september 1835

  4 WILLEM GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 21 oktober 1836, overleden Amersfoort 18 december 1836

  5 GEERTRUIDA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 22 januari 1838, overleden Amersfoort 10 augustus 1869
  huwt Hoogland 24 oktober 1860
  EVERT MALESTEIJN, geboren Amersfoort 20 juni 1832

HS-1 GENERATIE VIIIr - zn van VII-l

RIK GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 7 september 1817, overleden Hoevelaken 24 augustus 1845
huwt Hoevelaken 24 december 1841
GEERTJE VAN DE GEEST, geboren Hoevelaken 17 juni 1816, overleden Hoevelaken 15 december 1887
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 EVERT VAN GEIJTENBEEK, geboren Hoevelaken 20 juni 1842, overleden Hoevelaken 31 juli 1842

  2 RIJNTJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Hoevelaken 7 juli 1843, overleden Hoevelaken 18 mei 1856

  3 RIK VAN GEIJTENBEEK, geboren Hoevelaken 7 november 1845, VOLGT ONDER IXt

HS-1 GENERATIE VIIIs - zn van VII-l

JAN GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 22 maart 1821, overleden Soest 17 april 1886
huwt 1e Maarn 17 mei 1849
JACOMIJNTJE VAN HARSKAMP, geboren Maarn 15 juli 1828, overleden Amersfoort 1860
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 EVERT GEITENBEEK, geboren Maarn 22 augustus 1849, VOLGT ONDER IXu
huwt 2e Amersfoort 1864
ANTONIA VAN HERWAARDEN, geboren 1836
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:
  2 JAN GEITENBEEK, geboren Amersfoort 28 februari 1863, VOLGT ONDER IXv

  3 levenloos kind, geboren 16 augustus 1864

  4 MARIA GEITENBEEK, geboren Amersfoort 18 augustus 1865,
  huwt Zeist 19 maart 1891
  JAN VERSCHUUR, geboren De Bilt 1863, overleden aldaar 25 december 1933

  5 CORNELIA GEITENBEEK, geboren Soest 30 oktober 1867
  huwt Zeist 23 mei 1889
  JACOBUS VAN BARNEVELD, geboren Zeist 1863

  6 RIJK GEITENBEEK, geboren Soest 1 maart 1869, overleden Soest 8 mei 1870

  7 MARRIGJE GEITENBEEK, geboren Soest 21 juni 1871, overleden Soest 18 maart 1874

  8 MARGJE GEITENBEEK, geboren Soest 18 maart 1875, overleden Soest 20 maart 1875

HS-1 GENERATIE VIIIt - zn van VII-l

AALBERT GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 17 juni 1823, overleden Nijkerkerveen 7 december 1896
huwt Nijkerk 4 december 1850
NEELTJE VAN VEEN, geboren Nijkerkerveen 15 maart 1826, overleden Nijkerkerveen 7 december 1893
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 5 kinderen geboren:
  1 EVERT GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 7 september 1851, overleden Houten 19 januari 1871

  2 JANNETJE GEITENBEEK, geboren Nijkerk 11 juni 1854,
  huwt Leusden 18 oktober 1883
  HENDRIK RENES, geboren Leusden 1854

  3 MARIA GEITENBEEK, geboren Nijkerk 30 januari 1858, overleden Nijkerk 10 februari 1871

  4 BESSEL GEITENBEEK, geboren Nijkerk 28 december 1860, VOLGT ONDER IXw

  5 RIK GEITENBEEK, geboren Nijkerk 18 augustus 1865, VOLGT ONDER IXx

HS-1 GENERATIE VIIIu - zn van VIIm

HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 24 juni 1828, overleden Hoogland 28 juni 1883
huwt Amersfoort 9 december 1863
ANTJE GERRITSE, geboren Hoogland 1828
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE VIIIv - zn van VIIm

GERARDUS GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 10 augustus 1830, overleden Amersfoort 20 februari 1877
huwt Amersfoort 20 december 1854
JANNETJE VAN VELDHUIZEN, geboren Nijkerk 1830, overleden Amersfoort 19 februari 1913
uit dit huwelijk werden 14 kinderen geboren:
  1 ERNSTJE GEIJTENBEEK, geboren Hoevelaken 14 juni 1855, overleden Hoevelaken 25 januari 1856

  2 RIJK GEIJTENBEEK, geboren Hoevelaken 5 maart 1857, overleden Hoevelaken 14 december 1858

  3 ARIEN GEIJTENBEEK, geboren Hoevelaken 12 juni 1858, overleden Hoevelaken 9 juli 1858

  4 ARRISJE GEIJTENBEEK, geboren Hoevelaken 26 mei 1859, overleden Amersfoort 2 september 1873

  5 levenloos kind, geboren Hoevelaken 20 september 1860

  6 RIJK ARIE GEIJTENBEEK, geboren Hoevelaken 24 juni 1862, overleden Hoevelaken 6 juli 1862

  7 GERTJE TRUIDA ALEIDA GEIJTENBEEK, geboren Hoevelaken 4 september 1863, overleden Hoevelaken 25 maart 1864

  8 RIJK ARIE GEIJTENBEEK, geboren Hoevelaken 12 maart 1865, overleden Soest 27 mei 1865

  9 GEERTRUIDA ALEIDA GEIJTENBEEK, geboren Soest 9 oktober 1866
  huwt Amersfoort 16 juli 1890
  GIJSBERT RUITENBERG, geboren Amersfoort 21 april 1867

  10 RIJK ARIE GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 28 januari 1868, overleden Amersfoort 11 april 1868

  11 GERARDUS GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 1 mei 1870, overleden Amersfoort 3 juli 1870

  12 GERARDA JOHANNA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 25 november 1871, overleden Amersfoort 1873

  13 GERARDA JOHANNA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 25 november 1873, overleden Amersfoort

  14 GERARDUS JOHANNES GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 7 januari 1876, VOLGT ONDER IXy

HS-1 GENERATIE VIIIw - zn van VIIm

IZAK JAN GEIJTENBEEK, geboren Hoogland 5 november 1833, overleden Barneveld 18 december 1880, landbouwer
huwt Nijkerk 8 februari 1865
GRIETJE VAN HOFF, geboren Nijkerk 1 mei 1838
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren:
  1 ARIE GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 18 mei 1865

  2 ALEIDA GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 17 maart 1867, overleden Barneveld 18 maart 1934
  huwt Barneveld 28 november 1890
  JAN VAN BUTSELAAR, geboren Ede 1859, overleden Barneveld 18 maart 1934

  3 ARISJE GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 17 maart 1867,
  huwt Barneveld 15 februari 1895
  JAN VAN DEN BROEK, geboren Leusden 1866

  4 HERMINA GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 2 maart 1869,
  huwt Barneveld 15 februari 1901
  AALBERT SCHIMMEL, geboren Scherpenzeel 1866

  5 levenloos kind, geboren De Glind Barneveld 15 januari 1870

  6 HENDRIJNA GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 29 maart 1871

  7 levenloos kind, geboren De Glind Barneveld 27 juli 1872

  8 JAN HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 18 september 1874, VOLGT ONDER IXz

  9 HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 4 maart 1877, VOLGT ONDER IXab

  10 levenloos kind, geboren Barneveld 27 augustus 1880

HS-1 GENERATIE VIIIx - zn van VIIn

HENDRIK GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 2 juni 1822
huwt Amersfoort 1 november 1848
RIJNTJE SPLINT, geboren Nijkerk 5 november 1820
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:
  1 GIJSBERTHA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 1 maart 1849,
  huwt Amersfoort 24 mei 1871
  ANDRIES VAN DEN BERG, geboren Amersfoort 1842

  2 JOHANNA ELBERTHA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 16 januari 1851

  3 JAN GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 15 juli 1852, overleden Amersfoort 16 mei 1855

  4 GERARDA GEITENBEEK, geboren Amersfoort 19 juli 1857,
  huwt Utrecht 3 oktober 1877
  WILLEM DE BOER, geboren Utrecht 1841

  5 JAN GEITENBEEK, geboren Amersfoort 31 maart 1860, overleden Amersfoort 7 november 1861

  6 JANNETJE GEITENBEEK, geboren Amersfoort 16 maart 1863,
  huwt Amersfoort 7 juli 1897
  NICOLAAS VLUG, geboren Amersfoort 1851

  7 HENDRIKA GEITENBEEK, geboren Amersfoort 11 oktober 1865,
  huwt Amersfoort 20 juni 1894
  LEONARDUS NICOLAAS VAN ROOIJEN, geboren Utrecht 1867

HS-1 GENERATIE VIIIy - zn van VIIn

GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort omstreeks 1832, overleden Baarn 23 mei 1891
huwt Amersfoort 13 mei 1857
MAARTJEN KOESTAPEL, geboren Putten Diermen 2 oktober 1828, overleden Baarn 2 juli 1878
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren:
  1 HENDRIK GEIJTENEBEEK, geboren Baarn 8 juni 1857, overleden Baarn 16 september 1857

  2 HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren 1859, VOLGT ONDER IXac

  3 GIJSBERTA GEIJTENBEEK, geboren Baarn 23 december 1859, overleden Baarn 13 december 1862

  4 HENDRIENTJE GEIJTENBEEK, geboren Baarn 10 mei 1861, overleden Baarn 19 juni 1862

  5 JAN GEIJTENBEEK, geboren Baarn 27 augustus 1862, VOLGT ONDER IXad

  6 GIJSBERTUS GEIJTENBEEK, geboren Baarn 2 september 1863, overleden Baarn 28 september 1863

  7 GIJSBERTUS GEIJTENBEEK, geboren Baarn 7 december 1864, VOLGT ONDER IXae

  8 TEUNIS GEIJTENBEEK, geboren Baarn 2 juni 1866, overleden Baarn 17 juni 1867

  9 GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Baarn 6 juni 1869, overleden Baarn 29 augustus 1882

  10 HENDRIENTJE GEIJTENBEEK, geboren Baarn 19 februari 1871, overleden Baarn 7 juni 1934
  huwt Baarn 13 augustus 1897, geboren Amsterdam 1865
  JOAN LOUIS WALEM
huwt 2e Baarn 2 mei 1879
AALTJE HULSCHER, geboren Naarden 1841, overleden Baarn 5 april 1921
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  11 WILLEM GEIJTENBEEK, geboren Baarn 10 februari 1880, overleden Baarn 12 maart 1902

  12 GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Baarn 18 september 1882, VOLGT ONDER IXaf

HS-1 GENERATIE VIIIz - zn van VIIr

WILLEM GIJTENBEEK, geboren Driebergen 25 maart 1838, overleden Zeist 19 maart 1895
huwt Zeist 15 augustus 1867
MARIA DE WIT, geboren Soest 3 februari 1841, overleden Zeist 11 september 1881
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren:
  1 levenloos kind, geboren Zeist 15 juni 1868

  2 JOHANNES HENDRICUS GIJTENBEEK, geboren Zeist 12 augustus 1869, VOLGT ONDER IXag

  3 BARTHOLOMEUS WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Zeist 13 oktober 1870, VOLGT ONDER IXah

  4 BERENDINA WILHELMINA GIJTENBEEK, geboren Soest 11 juni 1872
  huwt Utrecht 20 april 1898
  DIRK KLABBERS, geboren Soest 6 augustus 1869, overleden Utrecht 13 april 1944

  5 MARIA GIJTENBEEK, geboren Soest 16 november 1873
  huwt Zeist 24 december 1903
  WOUTER VAN DEN HEUVEL, geboren Soest 21 september 1873, overleden Zeist 21 oktober 1959

  6 JOHANNES GIJTENBEEK, geboren Zeist 17 juni 1876, VOLGT ONDER IXai

  7 ANTHONIUS GIJTENBEEK, geboren Zeist 3 oktober 1877, overleden Zeist 10 juli 1879

  8 HENDRIKA GIJTENBEEK, geboren Zeist 2 mei 1879, overleden Zeist 17 oktober 1879

HS-1 GENERATIE VIIIab - zn van VIIr

HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Driebergen 19 oktober 1843, overleden Amersfoort 6 juni 1891
huwt Amersfoort 13 mei 1874
MARTHA VAN ZUILEN, geboren Amersfoort 10 februari 1846, overleden Amersfoort 3 februari 1891
uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren:
  1 JOHANNES CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 4 april 1875, VOLGT ONDER IXaj

  2 MARIA JOHANNA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 23 april 1876, overleden Amersfoort 3 september 1876

  3 MARIA MARGARETHA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 7 september 1877, overleden Amersfoort 4 november 1877

  4 HENDRIKA HELMINA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 2 oktober 1878
  huwt Nijmegen 11 februari 1903
  MARIA JOSEPH SEEGERS, geboren Alphen & Riel 8 september 1877

  5 MARIA MARGRIETA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 18 april 1880, overleden Amersfoort 5 februari 1916
  huwt Amersfoort 17 oktober 1901
  OTTO VAN DER LINDEN, geboren Amersfoort 1876

  6 MARTINUS THEODORUS GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 2 september 1881, overleden Amersfoort 10 oktober 1881

  7 WILHELMINA MARIA MAGDALENA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 1 maart 1883, overleden Amersfoort 22 december 1885

  8 JOHANNA MARIA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 31 augustus 1884, overleden Amersfoort 5 februari 1885

  9 JOHANNA HILLEGONDA MARIA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 15 mei 1886

  10 THEODORA ELISABETH GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 19 juli 1889, overleden Amersfoort 12 augustus 1889

  11 ELISABETH ALIJDA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 12 januari 1891, overleden Amersfoort 13 januari 1891

HS-1 GENERATIE VIIIac - zn van VIIr

CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Zeist 26 mei 1846, overleden Amersfoort 11 maart 1917,
huwt Amersfoort 23 februari 1870
CORNELIA DE GROOT, geboren Amersfoort 18 april 1847, overleden Amersfoort 24 november 1916
uit dit huwelijk werden 14 kinderen geboren:
  1 MARIA MARGARETA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 20 juli 1870, overleden Amersfoort 22 oktober 1935
  huwt Amersfoort 7 september 1892
  MIJNDERT PIJPERS, geboren Amersfoort 4 januari 1867

  2 CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 12 oktober 1871, overleden Amersfoort 1873

  3 JOHANNES GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 2 januari 1873, overleden Amersfoort 7 september 1873

  4 CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 12 oktober 1873, overleden Amersfoort 22 december 1874

  5 JOHANNES GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 20 augustus 1874, overleden Amersfoort 22 april 1879

  6 CORNELIA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 7 oktober 1876, overleden Amersfoort 2 januari 1880

  7 JOHANNA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 20 januari 1878
  huwt Amersfoort 8 augustus 1905
  STEPHANUS KOCH, geboren Amersfoort 1877

  8 JOHANNES GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 1 november 1879

  9 CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 16 oktober 1881, overleden Amersfoort 30 oktober 1881

  10 CORNELIA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 13 juni 1883, overleden Amersfoort 4 december 1883

  11 ANTONIUS CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 27 december 1884, VOLGT ONDER IXak

  12 HENDRIKA CORNELIA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 3 maart 1887, overleden Amersfoort 4 oktober 1888

  13 CORNELIA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 7 augustus 1888, overleden Amersfoort 4 oktober 1888

  14 CORNELIA HENDRIKA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 3 mei 1890
  huwt Amersfoort 4 februari 1913
  GERARDUS HUBERTUS BOTTENBERG, geboren Kampen 1891

HS-1 GENERATIE VIIIad - zn van VIIr

MARINUS GEIJTENBEEK, geboren Zeist 2 november 1848, overleden Amersfoort 15 maart 1910
huwt Amersfoort 4 mei 1887
BARBARA TONDEUR, geboren Amersfoort 19 april 1866, overleden Amersfoort 17 december 1937
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 BERNARDUS GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 27 oktober 1886, overleden Amersfoort 4 december 1917

  2 MARIA MARGARETHA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 14 mei 1888, overleden Amersfoort 7 april 1952
  huwt Amersfoort 16 november 1915
  JAN VAN RUITENBEEK, geboren Hoogland 1883

  3 JACOBUS JOHANNES GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 27 juni 1889, overleden Amersfoort 27 januari 1890

  4 JACOBA JOHANNA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 9 mei 1891

  5 JOHANNES MARINUS GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 11 september 1893, overleden Amersfoort 28 september 1893

HS-1 GENERATIE VIIIae - zn van VIIs

JACOBUS FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Zeist 6 september 1854, overleden Utrecht 13 december 1896,
huwt Utrecht 23 mei 1883
ADRIANA MARIA VAN DER MAAT, geboren Utrecht 1863,
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:
  1 JACOBA ADRIANA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 13 febrauri 1884
  huwt Utrecht 5 juli 1905
  ADRIANUS NIKOLAAS EMO, geboren Utrecht 1882

  2 MARIA ADRIANA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 21 juli 1885
  huwt 1 e 1903
  N. DE LIT, geboren 1885, overleden 1904
  huwt 2e Utrecht 24 mei 1905
  JOHANNES JACOBUS DE LIT, geboren 1885

  3 JACOBUS FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 26 maart 1887, VOLGT ONDER IXal

  4 HENRICUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 2 maart 1889, VOLGT ONDER IXam

  5 CORNELIA CATHARINA JACOBA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 30 juli 1890
  huwt Utrecht 24 juni 1908
  JOHANNES HENDRICUS OPHOF, geboren Nijmegen 14 februari 1885

  6 PETRUS WILLEBRORDUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 16 juli 1893, VOLGT ONDER IXan

  7 ANNA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 25 mei 1896
  huwt 1e Amersfoort 5 april 1916 - echtscheiding 6 maart 1929
  JAN LAMBRECHTS, geboren Amersfoort 1890
  huwt 2e 1930
  NICOLAAS BAKKENES

HS-1 GENERATIE VIIIaf - zn van VIIs

MATTHIAS FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Zeist Austerlitz 24 september 1860, overleden Driebergen-Rijsenburg 22 januari 1945
huwt Rijsenburg 21 mei 1886
ADRIANA MARIA DE BRUIJN, geboren Rijsenburg 1860, overleden Driebergen-Rijsenburg 16 december 1917
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren:
  1 GEERTRUI MARIA HELENA GEIJTENBEEK, geboren Rijsenburg 3 juli 1887, overleden Hilversum 3 mei 1969,
  huwt Rijsenburg 7 augustus 1918
  FRANCISCUS JOHANNES LEONARDUS BABONNICK, geboren Zaltbommel 1 juli 1890, overleden Heerlen 5 september 1926

  2 MARTINUS JOHANNES MATTHIAS GEIJTENBEEK, geboren Rijsenburg 4 februari 1889, VOLGT ONDER IXao

  3 FRANCISCUS JOHANNES MATTHIAS GEIJTENBEEK, geboren Rijsenburg 29 januari 1891, VOLGT ONDER IXap

  4 MARIA MARTINA ALIDA GEIJTENBEEK, geboren Rijsenburg 20 januari 1893, overleden Rijsenburg 21 januari 1893

  5 CORNELIS FRANCISCUS MATTHIAS GEIJTENBEEK, geboren Rijsenburg 22 september 1894, VOLGT ONDER IXaq

  6 PETRUS ADRIANUS JOHANNES GEIJTENBEEK, geboren Rijsenburg 20 juli 1896

  7 JOANNES GEIJTENBEEK, geboren 1897, overleden 20 maart 1976, pater

  8 MARIA CHRISTINA GIJSBERTHA GEIJTENBEEK, geboren Rijsenburg 9 mei 1899

  9 MATTHEA CHRISTINA MARIA GEIJTENBEEK, geboren Rijsenburg 21 mei 1902, overleden Groesbeek Dekkerswald 19 juli 1991
  huwt
  THEODORUS ANTHONIUS VAN DIJK, geboren 1902, overleden 26 juni 1972

HS-1 GENERATIE VIIIag - zn van VIIs

FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Zeist 18 september 1867, overleden Heerlen 15 maart 1933
huwt Heerlen 13 augustus 1925
MARIA WILHELMINA HUBERTINA GOOREN, geboren Haaksbergen 16 september 1887, overleden Heerlen 12 augustus 1971
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE VIIIah - zn van VIIs

GERARDUS FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Zeist 2 juli 1871,
huwt Woerden 19 december 1907
MARIA ELISABETH SNAPPER, geboren Langbroek 1869, overleden Zeist 10 december 1945,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE VIIIai - zn van VIIat

HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, geboren Vorden 6 mei 1838, overleden Markelo Stokkum 20 december 1868, molenaar
huwt Zutphen 9 december 1868
JOHANNA HARMINA BENSINK, geboren Zutphen 18 juli 1845, overleden Stokkum 12 september 1872
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, geboren Stokkum/Markelo 7 november 1869, VOLGT ONDER IXar

HS-1 GENERATIE VIIIaj - zn van VIIau

OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 17 december 1805, overleden Harmelen 9 november 1875, notaris te Harmelen
huwt Wijk bij Duurstede 22 juli 1836
ADRIANA DE RIDDER, geboren Wijk bij Duurstede 1808, overleden Sleeuwijk 30 maart 1888
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren:
  1 ALETTA YDA VAN GEIJTENBEEK, geboren Harmelen 28 juni 1837, overleden Harmelen 23 september 1837

  2 MATTHIJS GODERT VAN GEIJTENBEEK, geboren Harmelen 21 november 1838, VOLGT ONDER IXas

  3 GODERT FRANCOIS VAN GEIJTENBEEK, geboren Harmelen 30 oktober 1840, VOLGT ONDER IXat

  4 GERARD OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Mijdrecht 28 sept 1842, VOLGT ONDER IXau

  5 FRANCOIS ADRIAAN VAN GEIJTENBEEK, geboren Mijdrecht 15 augustus 1844, VOLGT ONDER IXav

  6 GIJSBERT ANTONIE VAN GEIJTENBEEK, geboren Mijdrecht 20 februari 1846, VOLGT ONDER IXaw

  7 ADRIAAN VAN GEIJTENBEEK, geboren Mijdrecht 27 juli 1849, VOLGT ONDER IXax

  8 SUSANNE ALLETTA YDA VAN GEIJTENBEEK, geboren Harmelen 28 mei 1851

HS-1 GENERATIE VIIIak - zn van VIIau

GERRIT MATTHIJS VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 26 april 1808, overleden Kockengen 8 december 1838, tolgaarder
huwt Woudenberg 27 augustus 1831
CATHARINA MARIA DAAMS, geboren Bunschoten 1811, overleden Woudenberg 10 december 1871
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:
  1 MATTHIJS OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 17 maart 1832, VOLGT ONDER IXay

  2 JOHANNA FRANCINA VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 19 augustus 1833,
  huwt Heumen 6 juni 1873
  CHRISTOPHER MEIJER, geboren Leer 5 augustus 1816

  3 GIJSBERTA EMERENTIA VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 13 december 1834, overleden Oudewater 13 februari 1888
  huwt Harmelen 24 september 1868
  JOHANNES HENDRIKUS NEU, geboren Utrecht 21 december 1842, overleden Utrecht 28 april 1912

  4 JAN VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 4 juni 1836, VOLGT ONDER IXaz

  5 ADRIANA VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 17 oktober 1837

  6 GERARDA MATTHIA VAN GEIJTENBEEK, geboren Kockengen 29 maart 1839, overleden Woudenberg 19 februari 1902
  huwt Woudenberg 30 juni 1866
  HENDRIK JACOB ANDREAE, geboren Bergen op Zoom 1839, overleden Woudenberg 30 december 1904

HS-1 GENERATIE VIIIal - zn van VIIx

HARMANUS JOHANNES VAN GEIJTENBEEK, geboren Eibergen 6 oktober 1840, overleden Arnhem 7 april 1907
huwt 1e Arnhem 14 juni 1865
HENDRIKA WILLEMSEN, geboren Hummelo 1825, overleden Arnhem 9 april 1900
huwt 2e Arnhem 1 mei 1901
MARIA JACOBA VAN BRUMMELEN, geboren Breda 1840, overleden Arnhem 11 mei 1907
uit beide huwelijken werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE VIIIam - zn van VIIab

CORNELIS VAN GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 12 november 1843, overleden Hillegom 1 maart 1932
huwt Hillegom 25 augustus 1870
ALETTA GERHARDINA WILHELMINA GARRELTS, geboren 's-Gravenhage 10 december 1840, overleden Hillegom 15 februari 1932
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 ALETTA WILHELMINA GERARDA GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 4 juni 1871, overleden 's-Gravenhage 9 december 1955
  huwt Hillegom 30 maart 1893
  JAN VAN TIL, geboren Hillegom 13 janauri 1869, overleden Londen GB 22 maart 1929

  2 CORNELIS JACOBUS GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 7 april 1873, VOLGT ONDER IXba

  3 JACOBA ALETTA GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 11 augustus 1876, overleden Hillegom 21 mei 1953
  huwt Hillegom 24 februari 1898
  HERMANUS OLDENBURG, geboren Leiden 1 mei 1867, overleden Haarlem 26 juni 1928

  4 HERMAN GEIJTENBEEK, geboren Hillegom 28 september 1879, VOLGT ONDER XIbb

HS-1 GENERATIE VIIIan - zn van VIIac

HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Ambt Hardenberg 1858, overleden Ambt Hardenberg 1885,
huwt Ambt Hardenberg 9 mei 1884,
ROELOFJE WEERTS, geboren Ambt Hardenberg 1861
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE VIIIao - zn van VIIac

KLAAS GEIJTENBEEK, geboren Ambt Hardenberg 10 juli 1861, overleden 1916
huwt ambt Hardenberg 5 november 1886
ROELOFJE WEERTS, geboren Ambt Hardenberg 29 januari 1861
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 ALBERTUS GEITENBEEK, geboren Ambt Hardenberg 27 januari 1888, VOLGT ONDER IXbc

  2 JOHANNES GEITENBEEK, geboren Ambt Hardenberg 27 januari 1888, VOLGT ONDER IXbd

  3 GEERTJE GEITENBEEK, geboren Ambt Hardenberg 1890,
  huwt Ambt Almelo 26 juni 1908
  GERRIT JAN HOESSELER,

  4 LAMMERT GEITENBEEK, geboren Den Ham 6 mei 1895, VOLGT ONDER IXbe

  5 KLAAS GEITENBEEK, geboren Hellendoorn 6 februari 1902, VOLGT ONDER IXbf

HS-1 GENERATIE VIIIap - zn van VIIae

CASPARUS HENRICUS VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 5 augustus 1829
huwt 1e Rotterdam 11 juli 1855
MARIA THEODORA WEEVERS, geboren Rotterdam 8 maart 1829, overleden Rotterdam 21 oktober 1866
uit dit huwelijk:
  1 FLORENTIA JOHANNA VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 16 juni 1856, overleden Rotterdam 25 augustus 1856

  2 HERMANUS HENDRIKUS VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 23 augustus 1858, VOLGT ONDER IXbg

  3 HELENA MARGARETHA VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 15 oktober 1864, overleden Rotterdam 17 oktober 1864

  4 MARIA THEODORA VAN GEITENBEEK, geboren Rotterdam 6 juli 1866, overleden Rotterdam 17 juni 1866
huwt 2e Rotterdam 21 oktober 1868
MARIA PETRONELLA JOHANNA GIACOMINI, geboren 's-Gravenhage 1836
uit dit huwelijk:
  5 HENDRIKUS WILHELMUS VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 26 december 1869

  6 HENDRIKUS WILHELMUS VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 1 juni 1870, VOLGT ONDER IXbg/1

  7 levenloos kind, geboren Rotterdam 16 februari 1873

HS-1 GENERATIE VIIIaq - zn van VIIai

RIJK VAN GIJTENBEEK, geboren Haaften 3 december 1846, overleden Haaften 16 april 1911 landbouwer
huwt Haaften 27 juni 1884
MARIA VAN MOURIK, geboren Asch Buren 27 juni 1855
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 ANTONIE VAN GIJTENBEEK, geboren Tuil 15 april 1885

  2 levenloos kind, geboren Tuil 15 april 1885

  3 HENDRIKUS MATTHEUS VAN GIJTENBEEK, geboren Tuil 28 juli 1886, overleden Tuil 11 juni 1886

  4 HENDRIKUS MATTHEUS VAN GIJTENBEEK, geboren Tuil 16 september 1887, overleden Tuil 9 december 1887

  5 MARIA VAN GIJTENBEEK, geboren Tuil 20 februari 1890,
  huwt Zeist 7 mei 1914
  HENDRIKUS MARIA A.A. AKKERMANS, geboren Zaltbommel 1890

HS-1 GENERATIE VIIIar - zn van VIIai

ROELOF VAN GIJTENBEEK, geboren Tuil 10 december 1848, overleden Arnhem 25 juli 1942, broodbakker
huwt 1e Heerewaarden 14 maart 1873
JOHANNA VAN DIGGELEN, geboren Heerewaarden 10 maart 1850
uit en voor dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 CORNELIA WILHELMINA VAN GIJTENBEEK, geboren 1864, overleden Leeuwarden 14 oktober 1918,
  huwt Dordrecht 26 april 1893
  JAN TIMMERMAN, geboren Avereest 1854

  2 MAAIKE EILBERTA VAN GEIJTENBEEK, geboren Heukelem 2 november 1875,
  huwt Arnhem 9 mei 1910
  HENDRIK HERMAN WEENINK, geboren Stad Ommen 1867

  3 ANTJE VAN GIJTENBEEK, geboren Dordrecht omstreeks 1876, overleden Brielle 31 augustus 1880

  4 EILBERTA VAN GIJTENBEEK, geboren Heukelum 2 november 1875

  5 MAAIKE EILBERTA VAN GIJTENBEEK, geboren Heukelum 4 september 1878, overleden Baarn 6 maart 1959
  huwt 1e
  CLAUDIUS HENRICUS HONDIUS VAN HERWERDEN, geboren 1874, overleden Apeldoorn 1 oktober 1954
  huwt 2e
  HENDRIK HERMAN WEENINK

  5 DOROTHEA MARIA VAN GIJTENBEEK, geboren Heukelum 1878

  6 ARTJE VAN GIJTENBEEK, geboren Heukelum 1 juli 1880

  7 ARTJE ROELOFFIENE JOHANNA VAN GIJTENBEEK, geboren Brielle 12 maart 1884
  huwt Arnhem 12 augustus 1915
  SIMON TENGE, geboren Utrecht 1884

  8 JOHANNA VAN GIJTENBEEK, geboren Dordrecht 1886
  huwt Arnhem 26 oktober 1910
  HEMMO FERDINAND SUUR, geboren Parijs Fr 1888, correspondent
huwt 2e Arnhem 26 juli 1893
MARIA ADRIANA MAGENDANS, geboren Arnhem 8 december 1840, overleden Arnhem 6 mei 1913
huwt 3e Arnhem 11 februari 1914
ALBERTDINA VAN WIEREN, geboren Uelzen Dld 1854, overleden Arnhem 29 mei 1940

HS-1 GENERATIE VIIIas - zn van VIIai

JAN RICHARD VAN GIJTENBEEK, geboren Tuil 1857, overleden Tuil 2 mei 1927
huwt Ophemert 5 februari 1885
MARGARETA JACOBA WIJKNIET, geboren Maurik 19 augustus 1859, overleden Haaften 28 maart 1942
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 CORNELIA WILHELMINA VAN GIJTENBEEK, geboren Tuil 8 juni 1885, overleden Haaften 23 juli 1943
  huwt
  KAREL VAN WIGGEN

  2 CATHARINA JOSINA VAN GIJTENBEEK, geboren Tuil 5 mei 1886, overleden Tuil 3 augustus 1886

  3 CATHARINA JOSINA VAN GIJTENBEEK, geboren Tuil 21 maart 1887
  huwt
  J.M. VAN DE KOPPEL

  4 DIRK MARTINUS VAN GIJTENEEK, geboren Tuil 14 november 1888

  5 ANTONIE VAN GIJTENBEEK, geboren Tuil 31 oktober 1889, overleden Tuil 1 september 1890

HS-1 GENERATIE VIIIat - zn van VIIaj

RIJK VAN GIJTENBEEK, geboren Neerijnen Waardenburg 3 november 1862, overleden waardenburg 13 juli 1948, brievengaarder,
huwt 1e Waardenburg 23 november 1887
ALIDA BONGAARDS, geboren Waardenburg 1862, overleden Waardenburg 30 januari 1892
uit dit huwelijk:
  1 BAREND HENDRIK VAN GIJTENBEEK, geboren Waardenburg juni 1889, overleden Waardenburg 2 juli 1889

  3 BAREND HENDRIK VAN GIJTENBEEK, geboren Waardenburg 22 april 1890, VOLGT ONDER IXbh

  4 AART VAN GIJTENBEEK, geboren Waardenburg 31 december 1891, VOLGT ONDER IXbi
huwt 2e Haaften 22 december 1892
MARIA HENDRIKA DE BIE, geboren Tuil 1863, overleden Waardenburg 12 mei 1941
uit dit huwelijk:
  5 WOUTERA JOHANNA VAN GIJTENBEEK, geboren Waardenburg 29 oktober 1893

  6 MARTA VAN GIJTENBEEK, geboren Waardenburg 7 januari 1896

  7 JOHANNA VAN GIJTENBEEK, geboren Waardenburg 22 september 1879, overleden Waardenburg 15 oktober 1897

  8 JOHANNA VAN GIJTENBEEK, geboren waardenburg 19 november 1899

HS-1 GENERATIE VIIIau - zn van VIIak

KLAAS ANTHONIE VAN GIJTENBEEK, geboren Zijpe 14 december 1857, overleden Haarlem 1 oktober 1926
huwt Anna Paulowna 3 april 1879
NEELTJE WILMS, geboren Barsingerhorn 20 oktober 1859, overleden Harlem 14 januari 1942
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 ANNA CATHARINA WILHELMINA VAN GIJTENBEEK, geboren Anna Paulowna 2 augustus 1880, overleden Anna Paulowna 22 mei 1881

  2 WILLEM PIETER VAN GIJTENBEEK, geboren Anna Paulowna 30 juli 1882, VOLGT ONDER IXbj

  3 TRIJNTJE VAN GIJTENBEEK, geboren Anna Paulowna 18 november 1887, overleden Anna Paulowna 6 februari 1888

  4 KAREL VAN GIJTENBEEK, geboren Anna Paulowna 23 november 1896, VOLGT ONDER IXbk

HS-1 GENERATIE VIIIav - zn van VIIam

ANTONIE VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 24 juni 1850, overleden Kesteren 20 augustus 1905, tabaksplanter, gerst handelaar,
huwt Kesteren 21 april 1876
JANNA PIETERNELLA VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 1 mei 1852,overleden IJzendoorn 3 september 1921
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 HENDRIKA WILHELMINA VAN GIJTENBEEK, geboren Ochten 17 augustus 1876,
  huwt Kesteren 8 december 1900
  JAN VAN LENT, geboren Ochten 1870

  2 JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 9 juni 1878, overleden Kesteren 9 juli 1878

  3 BERENDINA VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 1 augustus 1879

  4 BERENDINA VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 17 juli 1881,
  huwt Kesteren 20 juli 1906
  JAN WILLEM FRANKEN, geboren Opheusden 10 juni 1879

  5 TONIA VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 1883, overleden Kesteren 10 maart 1885

  6 JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 16 september 1884, overleden Kesteren 8 maart 1885

  7 ANTONIA JANNA VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 2 februari 1886, overleden Kesteren 9 november 1888

  8 JANNA VAN GIJTENBEEK, georen Kesteren 3 mei 1887, overleden Kesteren 28 april 1888

  9 ANTONIE JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 26 februari 1889, overleden Kesteren 6 december 1891

  10 JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 3 maart 1891, overleden Kesteren 22 mei 1891

  11 TONIA JANNA PIETERNELLA VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 21 december 1893, overleden Kesteren 3 augustus 1895

HS-1 GENERATIE VIIIaw - zn van VIIam

GIJSBERT VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 27 juni 1853, overleden Ede 22 januari 1929, herbergier,
huwt Kesteren 13 juli 1877
CORNELIA MARIA VAN DOORN, geboren Kesteren 28 december 1856, overleden Ede 20 september 1928
uit dit huwelijk:
  1 JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 4 januari 1878, overleden Wageningen 13 december 1884

  2 ANTONIE VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 1879, VOLGT ONDER IXbl

  3 CORNELIA MARIA VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 12 januari 1881
  huwt Ede 14 mei 1914
  MARINUS JACOBUS KLOEZEMAN, geboren Arnhem 1888

  4 HENDRIKA WILHELMINA VAN GIJTENBEEK, geboren wageningen 22 juli 1882, overleden Ede 7 september 1910 5 GIJSBERT VAN GIJTENBEEK, geboren Wageningen 18 maart 1884, VOLGT ONDER IXbm

  6 JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Wageningen 27 juli 1885

  7 JAN WILLEM VAN GIJTENBEEK, geboren Wageningen 24 april 1887, VOLGT ONDER IXbn

  8 GOSEWINA VAN GIJTENBEEK, geboren Wageningen 17 juli 1889,
  huwt Ede 24 mei 1917
  MATTHIJS VAN DAELEN, geboren 's-Hertogenbosch 1888, chauffeur

  9 MARINUS GERRIT VAN GIJTENBEEK, geboren Ede 17 mei 1879, overleden Ede 1 augustus 1898

  10 MARINUS GERRIT VAN GIJTENBEEK, geboren Ede 6 februari 1900, VOLGT ONDER IXbo

HS-1 GENERATIE VIIIax - zn van VIIan

JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 3 augustus 1841, overleden Kesteren 16 april 1886
huwt Kesteren 8 mei 1879
JACOMINA VAN DOODEWEERD, geboren Kesteren 24 maart 1842,overleden Opheusden 15 december 1908
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 2 januari 1880, VOLGT ONDER IXbp

HS-1 GENERATIE VIIIay - zn van VIIan

HENDRIK VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 5 februari 1848, overleden Ewijk 5 oktober 1930
huwt Kesteren 9 maart 1882
TRIJNTJE BRUIJS, geboren Veenendaal 19 april 1847,overleden Ewijk 25 juni 1921
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 BERENDINA VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 4 juli 1882,
  huwt Ewijk 27 mei 1909
  GIJSBERT HENDRIKS, geboren Valburg 1880, fruithandelaar 2 DERK VAN GIJTENGEEK, geboren Hemmen 21 mei 1884, overleden Nijmegen 8 juni 1960 3 JANNA VAN GIJTENBEEK, geboren Hemmen 18 juli 1885, overleden Ewijk 20 december 1915 4 GRADA VAN GIJTENBEEK, geboren Hemmen 15 augustus 1886, overleden Rotterdam 19 februari 1920, huwt Amsterdam 14 februari 1906 JOOST JOHANNES CORNELIS ANTONIE VAN HATTEM, geboren Arnhem 1885, spoorbeambte 5 JAN HENDRIK VAN GIJTENBEEK, geboren Hemmen 30 juni 1888

HS-1 GENERATIE VIIIaz - zn van VIIao

AREND PETRUS JOHANNES MATTHIJS VAN GIJTENBEEK, geboren Amsterdam 28 september 1853
huwt Amsterdam 3 augustus 1876
PAULA ELISABETH KAAKENBOS, geboren Amsterdam 1856, overleden Amsterdam 10 april 1934
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 3 kinderen geboren:
  1 LOUISE AUGUSTA VAN GIJTENBEEK, geboren Amsterdam 4 september 1882,overleden Hoog-Laren 20 juli 1965
  (bekend onder de naam "LOUISETTE" revue artiste)

  2 WILLEM KAREL FERDINAND VAN GEITENBEEK, geboren 1884, overleden Amsterdam 23 juni 1889

  2 MARIA PAULINA CATHARINA VAN GIJTENBEEK, geboren Amsterdam 14 oktober 1886

HS-1 GENERATIE VIIIbb - dgt van VIIao

HENRIETTE ROSINE VAN GIJTENBEEK, geboren Amsterdam 24 maart 1862, overleden 's-Gravenhage 9 december 1931,
uit haar werd een kind geboren:
  1 HARTOG GIJTENBEEK, geboren Amsterdam 24 april 1879, VOLGT ONDER IXbq

HS-1 GENERATIE VIIIbc - zn van VIIap

JOHANNES CHRISTIAAN DAVID VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 1 september 1862, timmerman
huwt 1e 's-Gravenhage 15 maart 1893
ANNA PETRONELLA PHILIPPINA BRUCKMANN,geboren 's-Gravenhage 28 juli 1862
uit dit huwelijk:
  1 ANTONIE VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 8 februari 1894

  2 JOHANNES CHRISTIAAN VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 22 april 1898 VOLGT ONDER IXbr

  3 JOHANNES CHRISTIAAN DAVID VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 4 juli 1900,
  huwt 's-Gravenhage 8 maart 1921
  ELIZA MARIA HUBERTINA VINCKEN, geboren Maastricht 6 september 1899
huwt 2e
HENDRIKA AGATHA EIJGENDAAL, geboren 1909, overleden 's-Gravenhage 29 december 1993

HS-1 GENERATIE VIIIbd - zn van VIIap

MARINUS FREDERIK CHRISTIAAN VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 21 augustus 1868, overleden Voorburg 12 februari 1955, stucadoor
huwt Dortmund Dld 22 juni 1897
GERTRUDA MARIA WAGNER, geboren Weiler Dld 6 mei 1868, overleden Voorburg 25 april 1951
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 ANNA GERTRUD VAN GIJTENBEEK, geboren Dortmund Dld 12 juli 1898, overleden Voorburg 14 januari 1989
  huwt
  GERARD VERRIPS

  2 WILHELM JOHANN VAN GIJTENBEEK, geboren Dortmund Dld 29 december 1899, VOLGT ONDER IXbs

HS-1 GENERATIE VIIIbe - zn van VIIap

WILLEM CHRISTIAAN VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 13 juli 1870, overleden Doorn 31 oktober 1936,
huwt
HENDRINA VERLEER, geboren Breukelen 3 december 1873, overleden Zeist 8 november 1956,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE IXa - zn van VIIIc

GERRIT VAN GEIJTENBEEK, geboren Maartensdijk 20 april 1854, overleden 1918
huwt Utrecht 5 mei 1880
MARIA VAN LOEVEZIJN, geboren Utrecht 17 februari 1851
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:
  1 GERRIT VAN GEIJTENBEEK, geboren Maartensdijk 13 april 1881, VOLGT ONDER Xa

  2 CHRISTINA JOHANNA VAN GEIJTENBEEK, geboren Maartensdijk 14 januari 1883
  huwt Utrecht 18 november 1908
  HENDRIK JACOBUS VAN INGEN, geboren Utrecht 1879

  3 GERARDA VAN GEIJTENBEEK, geboren Maartensdijk 3 december 1884,
  huwt Utrecht 20 mei 1908
  JOHANNES ARNOLDUS VAN AKEN, geboren Utrecht 1882

  4 HENDRIKA MARIA VAN GEIJTENBEEK, geboren Maartensdijk 30 september 1889,
  huwt Utrecht 21 mei 1913
  THEODORUS MARINUS DOESBURG, geboren Utrecht 1886

  5 HENDRIKUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Maartensdijk 29 juni 1891

  6 HENDRIKUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Maartensdijk 6 april 1893

  7 PIETERNELLA VAN GEIJTENBEEK, geboren Maartensdijk 7 juli 1894,
  huwt Utrecht 4 mei 1921
  ANTONIUS BEEMER, geboren Houten 1893

HS-1 GENERATIE IXb - zn van VIIIc

HENDRIK GEITENBEEK, geboren Maartensdijk 4 november 1856, stroobinder,
huwt Abcoude Proosdij 15 mei 1888 - (of eerder?)
WILHELMINA KOSTER, geboren Baambrugge 17 maart 1860,
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:
  1 CORNELIS GERARDUS GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 17 september 1884, VOLGT ONDER Xb

  2 MARIA GERARDA JOHANNA GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 4 april 1889

  3 HENDRICUS KAREL GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 2 februari 1892, VOLGT ONDER Xc

  4 WILHELMINA GERARDA GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 1 september 1895

  5 WILHELMINA GERARDA HENDRICA GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 23 juli 1897

  6 GERARDUS LEONARDUS GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 5 januari 1899, VOLGT ONDER Xd

HS-1 GENERATIE IXc - zn van VIIIc

KAREL VAN GEIJTENBEEK, geboren Maartensdijk 13 juni 1860,
huwt Barwoudswaarder 23 november 1888
GIJSBERTA STRENG, geboren IJsselstein 1865
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 JOHANNA CORNELIA VAN GEIJTENBEEK, geboren Barwoudswaarder 13 oktober 1889
  huwt
  MEINDERT DE VRIES, geboren Uitgeest 1878, overleden Amsterdam 18 augustus 1946

  2 GERARDUS HENDRIKUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Barwouswaarder 24 augustus 1891, overleden aldaar 5 april 1892

  3 GERARDA HENDRIKA VAN GEIJTENBEEK, geboren Barwoudswaarder 20 december 1892,
  huwt De Bildt 29 december 1919
  CORNELIS ADRIANUS THOMAS, geboren De Bildt 1882

  4 GERARDUS HENDRIKUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 1895, VOLGT ONDER Xe

  5 CORNELIS GEITENBEEK, geboren Utrecht 9 juli 1897, VOLGT ONDER Xf

HS-1 GENERATIE IXd - zn van VIIIg

GIJSBERTUS GEIJTENBEEK, geboren Soest 15 december 1834,
huwt
MARIA JACOBA HOOGENDOORN, geboren Vianen 15 april 1844,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 4 kinderen geboren:
  1 CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Soest 1872, VOLGT ONDER Xg

  2 JAN GEIJTENBEEK, geboren Soest 28 november 1874, VOLGT ONDER Xh

  3 LUTJE GEIJTENBEEK, geboren Soest 1878,
  huwt Baarn 16 februari 1900
  JOHANNES STERK, geboren Baarn 1878

  4 BERTA GEIJTENBEEK, geboren Soest 10 april 1879, overleden Amersfoort 20 februari 1950,
  huwt 1e Soest 17 april 1903 - echtscheiding Blaricum 3 juni 1912
  GERARDUS VAN DOORNIK, geboren Baarn 30 september 1877
  huwt 2e Soest 24 oktober 1913
  GERRIT KAAIJK, geboren Zaandam 29 juli 1890, overleden Soest 22 februari 1922

HS-1 GENERATIE IXe - zn van VIIIg

WILHELMUS GEIJTENBEEK, geboren Soest 5 september 1843, overleden Baarn 13 december 1930,
huwt 1e Baarn 2 maart 1872
FRANCIJNTJE LOS, geboren Baarn 12 december 1839, overleden Baarn 5 maart 1880,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Baarn 1873, overleden Baarn 13 januari 1873

  2 ALIDA HENDRIKA VAN GEIJTENBEEK, geboren 22 juli Baarn 1875, overleden Baarn 3 april 1951
  huwt Baarn 14 maart 1896
  JAN LACUNES, geboren Amsterdam 15 februari 1875, overleden Utrecht 24 oktober 1933

  3 CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Baarn 1879, overleden Baarn 11 januari 1880
huwt 2e Baarn 4 februari 1881
JOHANNA HENDRIKA VAN BENNEKOM, geboren Amersfoort 1850,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  4 LUTJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Baarn 27 december 1881, overleden Baarn 17 maart 1969,
  huwt Amsterdam 4 juli 1946
  BAUKE DORENBOS, geboren Medaldumadeel 17 oktober 1869, overleden Amsterdam 10 maart 1952

  5 CORNELIS VAN GEIJTENBEEK, geboren Baarn 1884, VOLGT ONDER Xi

  6 WILHELMUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Baarn 21 April 1886, VOLGT ONDER Xj

  7 JOHANNES HENDRIKUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Baarn 6 augustus 1889, VOLGT ONDER Xk

HS-1 GENERATIE IXf - dgt van VIIIg

LEUTJE GEIJTENBEEK, geboren Soest 21 november 1848,
uit haar werd een kind geboren:
  1 CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Soest 5 april 1870, VOLGT ONDER X-l
huwt
EVERT VAN DRIE

HS-1 GENERATIE IXg - zn van VIIIh

GIJSBERT VAN GEIJTENBEEK, geboren Ede 30 mei 1852, overleden Hilversum 2 februari 1940,
huwt Renkum 26 mei 1888
HENDRICA HENDRIKS, geboren Renkum 1851
verder niets bekend.

HS-1 GENERATIE IXh - zn van VIIIi

JAN GEIJTENBEEK, geboren Baarn 26 april 1836, overleden Baarn 16 april 1903
huwt Baarn 7 september 1861
CORNELIA BEEK, geboren Barneveld 23 januari 1835, overleden Baarn 27 september 1900 uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Baarn 17 november 1863 VOLGT ONDER Xm

  2 WILLEM GEIJTENBEEK, geboren Baarn 18 december 1864, overleden Baarn 22 december 1865

  3 WILLEMIJNTJE GEIJTENBEEK, geboren Baarn 25 april 1867, overleden Baarn 29 maart 1938,
  huwt Baarn 30 mei 1890
  JOHAN NICOLAAS CAMPER, geboren Baarn 29 januari 1865

  4 WILLEM GEIJTENBEEK, geboren Baarn 4 december 1870, overleden Baarn 22 januari 1871

  5 CHRISTINA GEIJTENBEEK, geboren Baarn 8 december 1872

  6 JAN GEIJTENBEEK, gevboren Baarn 25 juni 1875

  7 WILLEM GEIJTENBEEK, geboren Baarn 1 maart 1878, VOLGT ONDER Xn

HS-1 GENERATIE IXi - zn van VIIIj

EVERT VAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 14 juni 1832, overleden Amersfoort 13 januari 1894
huwt Amersfoort 9 december 1863
JOHANNA KOOL, geboren Amersfoort 1834, overleden Amersfoort 17 maart 1916
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 EVERT GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 10 juli 1864, overleden Amersfoort 27 juli 1866

  2 JAN GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 25 juni 1867, VOLGT Xo

  3 EVERT GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 11 februari 1873, overleden Amersfoort 10 februari 1944

  4 SUSANNA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 27 december 1876,overleden Amersfoort 14 februai 1880

HS-1 GENERATIE IXj - zn van VIIIk

JORIS GIJTENBEEK, geboren Schiedam 13 maart 1848,
huwt Rotterdam 12 november 1879
MARIA CORNELIA BROEDER, geboren Rotterdam 8 oktober 1853
uit dit huwelijk:
  1 BERTUS ANDRIES GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 21 augustus 1884

  2 CLAZINA WILHELMINA GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 17 februari 1887

  3 HELENA ELISABETH GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 9 december 1888, overleden Rotterdam 9 augustus 1889

  4 ELISABETH HELENA GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 16 oktober 1890

HS-1 GENERATIE IXk - zn van VIIIk

MARTINUS GIJTENBEEK, geboren Schiedam 15 mei 1857, overleden Schiedam 2 januari 1927
huwt Rotterdam 8 december 1880
CLASINA WILLEMINA BROEDER, geboren Rotterdam 1859
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 MARTINUS GIJTENBEEK, geboren Schiedam 19 januari 1885, VOLGT ONDER Xp

  2 BERTUS GEIJTENBEEK, geboren Schiedam 19 maart 1888, VOLGT ONDER Xq

  3 WILLEM JORIS GEIJTENBEEK, geboren Schiedam 19 maart 1888, VOLGT ONDER Xr

  4 ELISABETH HELENA WILHELMINA GIJTENBEEK, geboren Schiedam 3 januari 1891,
  huwt
  PIETER LANCER

  5 JORIS GIJSBERTUS GEIJTENBEEK, geboren Schiedam 8 februari 1894, VOLGT ONDER Xs

HS-1 GENERATIE IX-l - zn van VIIIk

WILLEM ALEXANDER PAUL FREDERIK LODEWIJK GEIJTENBEEK, geboren Schiedam 19 februari 1863,
huwt Rotterdam 7 februari 1900
DINA ANNA DOROTHEA VAN SPIJK, geboren Rotterdam 7 februari 1873
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren:
  1 ELISABETH HELENA GEIJTENBEEK, geboren Rotterdam 1901,
  huwt Rotterdam 30 november 1921
  JOHANNES WILHELMUS BERNARDUS HOOGEBOOM, geboren Rotterdam 1899

  2 ANDRIES GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 26 februari 1905, VOLGT ONDER Xt

HS-1 GENERATIE IXm - zn van VIIIm

TEUNIS GIJTENBEEK, geboren Leusden 1843
huwt Leusden 15 augustus 1872
AALTJE HOFLAND, geboren Leusden 1849
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 CORNELIA GIJTENBEEK, geboren Leusden 7 juni 1873
  huwt Leusden 20 februari 1896
  WOUTHERUS MARINUS VAN LEUVEREN, geboren Hoevelaken 19 januari 1871, overleden Hoevelaken 1900
  huwt 2e Amersfoort 4 november 1903
  HENDRIK VAN VEEN, geboren Nijkerk 1868

  2 PETER GIJTENBEEK, geboren Leusden 12 maart 1881, VOLGT ONDER Xu

HS-1 GENERATIE IXn - zn van VIIIm

ELBERT GEIJTENBEEK, geboren Leuden 24 maart 1844, overleden Zeist 10 februario 1922
huwt
HENDRICA POLMAN, geboren Leusden 3 maart 1851, overleden Leusden 5 januari 1921
uit dit huwelijk:
  1 GIJSBERTUS GIJTENBEEK, geboren Leusden 15 februari 1873, overleden aldaar 29 juni 1879

  2 RIJKJE GIJTENBEEK, geboren Leusden 11 september 1874, overleden aldaar 30 december 1876

  3 CORNELIA GIJTENBEEK, geboren Leusden 11 september 1874, overleden aldaar 4 december 1876

  4 RIJK GIJTENBEEK, geboren Leusden 6 oktober 1875, VOLGT ONDER Xv

  5 CORNELIA GIJTENBEEK, geboren Leusden 9 augustus 1878,
  huwt Leusden 24 maart 1904
  AART VAN DER HAM, geboren Nijkerk 1880

  6 RIJKJE GIJTENBEEK, geboren Leusden 25 februari 1880
  huwt Leusden 21 juni 1900
  EVERT VAN VEENENDAAL, geboren Leusden 1871

  7 GIJSBERTUS GIJTENBEEK, geboren Leusden 14 november 1882, overleden aldaar 1 december 1882

  8 GIJSBERTUS GIJTENBEEK, geboren Leusden 9 oktober 1883, VOLGT ONDER Xw

  9 EVERT GIJTENBEEK, geboren Leusden 18 september 1886, VOLGT ONDER Xx

  10 TEUNIS GIJTENBEEK, geboren Leusden 25 september 1887

  11 HENRICA GIJTENBEEK, geboren Leusden 14 augustus 1890,
  huwt Amersfoort 12 mei 1912
  TEUNIS VAN DEN HAM, geboren Nijkerk 1888

  12 TEUNISJE GIJTENBEEK, geboren Leusden 12 mei 1893
  huwt Amersfoort 8 september 1915
  JOHANNES MARINUS ENGEL, geboren Utrecht 1893

  13 MARIA GIJTENBEEK, geboren Leusden 25 juli 1896.
  huwt Leusden 28 april 1921
  PETRUS DE WEIJER, geboren Maurik 1897

HS-1 GENERATIE IXo - zn van VIIIn

HENDRIK GEITENBEEK, geboren Leusden 3 juli 1839, woont in 1917 te Kamerik,
huwt Kamerik 26 juni 1868
ANNA ADRIANA WILHELMINA GEERTRUIDA PAK, geboren Utrecht 1846, voor 1917 overleden.
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 JANNIGJE GEITENBEEK, geboren Vleuten 3 april 1870, overleden 's-Gravenhage 26 mei 1955, pensionhoudster,
  huwt 1e Kamerik 21 december 1893
  JACOB BRAK, geboren Zegveld 1860
  huwt 2e 's-Gravenhage 1 augustus 1917
  DINGENUS KRIJGER, geboren Duivendijke 10 december 1879, overleden 's-Gravenhage 12 december
  1960, tuinder

HS-1 GENERATIE IXp - zn van VIIIo

JACOB VAN GEIJTENBEEK/ GUIDEBECK, geboren Nijkerk 10 december 1829, overleden Holland MI 26 september 1899
huwt Nijkerk 8 augustus 1855
JANNETJE VAN 'T NET, geboren Nijkerk december 1830, overleden Holland MI 2 mei 1902
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren:
  1 STENIA GUIDEBECK, geboren Polkton MI 9 juli 1858, overleden Crockery MI 3 mei 1883
  huwt Ottawa MI 12 april 1875
  ANDREW COLE, geboren New York 1 juni 1851

  2 RALPH GUIDEBECK, geboren Eastmanville MI 26 maart 1860, VOLGT ONDER Xy
  huwt 9 augustus 1884
  JENNIE TOOTHAKER

  3 HENRY GUIDEBECK, geboren Polkton MI 6 december 1861, VOLGT ONDER Xz

  4 HENRICUS/ RICK GUIDEBECK, geboren Eastmanville MI 1 november 1863, VOLGT ONDER Xab

  5 NELLIE GUIDEBECK, geboren Polkton MI 19 oktober 1865
  huwt MI 1883
  ANDREW COLE, geboren New York 1 juni 1851

  6 GERT ISAAC GUIDEBECK, geboren Eastmanville 19 augustus 1867, overleden Michigamme MI 25 maart 1951

  7 JANE GUIDEBECK, geboren Eastmanville 20 oktober 1869

  8 JACOB GUIDEBECK, geboren Eastmanville 17 september 1871, VOLGT ONDER Xac

  9 AVERT GUIDEBECK, geboren Cooperville MI mei 1872, VOLGT ONDER Xad

HS-1 GENERATIE IXq - zn van VIIIo

WILHELMUS GEIJTENBEEK, geboren Putten Gld 2 november 1836,
huwt Nijkerk 3 mei 1865
BEERTJE GERRITSE, geboren Putten Gld 1839,
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren:
  1 WIJMPJE GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 1 februari 1866, overleden Nijkerk 4 juni 1871

  2 LUBBERT GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 1 februari 1866, overleden Nijkerk 18 juli 1871

  3 HENDRIK GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 26 oktober 1868, overleden Nijkerk 28 mei 19872

  4 LUBBERT GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 10 februari 1873

  5 HENDRIK GIJTENBEEK, geboren en overleden Nijkerk 12 augustus 1874

  6 WIJMPJE GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 22 oktober 1875,
  huwt Nijkerk 10 mei 1899
  HENDRIKUS CORNELIS STEENWIJK, geboren Nijkerk 1879

  7 WILLEMPJE GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 30 april 1878,
  huwt Nijerk 4 mei 1898
  JOHANNES MARTENSEN, geboren Nijkerk 1875

  8 HENDRIKA GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 18 en overleden 19 augustus 1882,

HS-1 GENERATIE IXr - zn van VIIIo

HARMEN GEIJTENBEEK, geboren Putten Gld 22 juli 1838, overleden Nijkerk 12 maart 1920,
huwt Nijkerk 1 oktober 1862
REINTJE VAN OMMEREN, geboren Nijkerk 13 oktober 1841, overleden Nijkerk 29 juni 1925
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren:
  1 HENDRIK GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 27 juni 1863, VOLGT ONDER Xae

  2 HESSEL GIJTENBEEK, geboren Putten Gld 23 juni 1868, overleden nijkerk 6 april 1869

  3 WIJNAND GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 24 mei 1868, overleden Nijkerk 16 maart 1869

  4 HESSEL GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 3 juni 1870

  5 WIJNAND GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 9 december 1873

  6 levenloos kind, geboren Nijkerk 25 november 1876

  7 levenloos kind, geboren Nijkerk 21 januari 1878

  8 HENDRIKA GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 29 maart 1880,
  huwt Nijkerk 13 oktober 1897
  MANUS MULDER, geboren Nijkerk 22 januari 1874

HS-1 GENERATIE IXs - zn van VIIIo

MARTEN GEIJTENBEEK, geboren Putten Gld 5 maart 1840, overleden Nijkerk 7 mei 1889
huwt Nijkerk 2 september 1874
IDA BAKKER, geboren Nijkerk 1845
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Nijkerk 7 juni 1875, overleden Nijkerk 7 september 1875

  2 HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Nijkerk 11 juni 1876

  3 BESSEL GEIJTENBEEK, geboren Nijkerk 20 juni 1878, overleden Nijkerk 1 juni 1879

  4 BESSEL GEIJTENBEEK, geboren Nijkerk 1 mei 1882, VOLGT ONDER Xaf

  5 WIJNAND GEIJTENBEEK, geboren Nijkerk 22 oktober 1885, kleermaker VOLGT ONDER Xag

HS-1 GENERATIE IXt - zn van VIIIr

RIK VAN GEIJTENBEEK, geboren Hoevelaken 7 november 1845, overleden Hoevelaken 22 september 1911
huwt Hoevelaken 20 oktober 1875
ADRIAANTJE DOORNEKAMP, geboren Hoevelaken 7 december 1850, overleden Hoevelaken 24 mei 1888
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:
  1 GEERTJE GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 2 februari 1876, overleden Hoevelaken 12 januari 1880

  2 GERRIT GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 11 oktober 1877, VOLGT ONDER Xah

  3 RIK GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 11 augustus 1879, VOLGT ONDER Xai

  4 GEERTJE GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 31 augustus 1882, overleden Hoevelaken 28 februari 1919
  huwt Hoevelaken 12 oktober 1912
  TEUNIS HENDRIKS, geboren Hoevelaken 1882

  5 NICOLAAS GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 7 maart 1884, overleden Hoevelaken 11 juni 1885

  6 NICOLAAS GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 13 januari 1886, overleden Hoevelaken 20 mei 1886

  7 REINTJE GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 4 juni 1887, overleden Hoevelaken 4 augustus 1888

HS-1 GENERATIE IXu - zn van VIIIs

EVERT GEITENBEEK, geboren Maarn 22 augustus 1849, overleden Arnhem 1 juni 1909
huwt Ede 28 november 1874
RIKJE VAN LEIJENHORST, geboren Barneveld 14 januari 1850, overleden Arnhem 24 maart 1916
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:
  1 ALBERTUS GEITENBEEK, geboren Ede 27 juni 1875, VOLGT ONDER Xaj

  2 JACOMINA GEITENBEEK, geboren Ede 18 juni 1877, overleden Arnhem 4 juni 1946
  huwt Westervoort 21 februari 1901
  JOHANNES BERNARDUS JANSEN, geboren Westervoort 1875

  3 ANTHONIE GEITENBEEK, geboren Ede 23 mei 1879, VOLGT ONDER Xak

  4 JANNIGJE GEITENBEEK, geboren Ede 18 juni 1881, overleden Arnhem 11 december 1950
  huwt Arnhem 6 november 1912
  BEREND AALDERINK, geboren Otterlo Ede 23 april 1876

  5 WILLEM GEITENBEEK, geboren Arnhem 27 december 1885, VOLGT ONDER Xal

  6 STEVEN GEITENBEEK, geboren Arnhem 6 mei 1887, overleden Arnhem 8 juni 1888

  7 EVERT JAN GEITENBEEK, geboren Arnhem 28 juli 1893, VOLGT ONDER Xam

HS-1 GENERATIE IXv - zn van VIIIs

JAN GEITENBEEK, geboren Amersfoort 28 februari 1863,
huwt Zeist 27 augustus 1891
JOHANNA ELISABETH TIMMERMAN, geboren Zeist 1857
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 ANTONIA GEIJTENBEEK, geboren Zeist 23 juli 1892
  huwt Wassenaar 12 mei 1921
  GERRIT KNOPPERTS, geboren Zeist 1892

  2 JAN WILLEM FREDERIK GEIJTENBEEK, geboren Zeist 8 april 1894, overleden Zeist 9 april 1894

  3 JAN GEIJTENBEEK, geboren Zeist 2 januari 1896, overleden Zeist 21 november 1898

HS-1 GENERATIE IXw - zn van VIIIt

BESSEL GEITENBEEK, geboren Nijkerk 28 december 1860, overleden Woudenberg 20 februari 1924
huwt Nijkerk 12 mei 1886
BARTJE VAN DEN HEUVEL, geboren Nijkerk 1 januari 1868, overleden Utrecht 24 september 1937
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren:
  1 AALBERT GEITENBEEK, geboren Nijkerk 11 november 1887, VOLGT ONDER Xan

  2 GRIETJE GEITENBEEK, geboren Amersfoort 13 augustus 1889
  huwt Woudenberg 9 september 1910
  GERRIT KAMERBEEK, geboren Leusden 21 april 1888

  3 BESSEL GEITENBEEK, geboren Amersfoort 13 augustus 1889

  4 HENDRIK GEITENBEEK, geboren Woudenberg 6 februari 1892, VOLGT ONDER Xao

  5 BESSEL GEITENBEEK, geboren Woudenberg 6 februari 1892

  6 NEELTJE GEITENBEEK, geboren Woudenberg 11 december 1894,
  huwt Woudeberg 13 december 1918
  TEUNIS KAMERBEEK, geboren Leusden 1892

  7 BESSEL GEITENBEEK, geboren Woudenberg 11 december 1894

  8 EVERTJE GEITENBEEK, geboren Woudenberg 27 maart 1898,
  huwt Woudenberg 8 oktober 1920
  JAN JOHANNES TOMMEL, geboren Amersfoort 5 februari 1896

  9 BESSEL GEITENBEEK, geboren Woudenberg 27 maart 1898

  10 BESSEL GEITENBEEK, geboren Woudenberg 22 februari 1905, VOLGT ONDER Xap

HS-1 GENERATIE IXx - zn van VIIIt

RIK GEITENBEEK, geboren Nijkerk 18 augustus 1865, overleden Nijkerkerveen 5 februari 192
huwt Nijkerk 3 juni 1896
JOHANNA VAN LEIJENHORST, geboren Nijkerk 23 juni 1878, overleden Nijkerk 18 augustus 1966,
uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren:
  1 NEELTJE GEITENBEEK, geboren Nijkerk 15 juli 1896, overleden Lopik 17 juli 1982
  huwt 1e Nijkerk 14 januari 1920
  WILLEM BIJMAN, geboren Lopik 1891, overleden Lopik 1930
  huwt 2e Lopik 27 maart 1931
  LEENDERT VONK, geboren Jaarsveld 17 september 1887, overleden IJsselstein 26 november 1975

  2 AALBERT (AALT) GEITENBEEK, geboren Nijkerk 17 december 1897, VOLGT ONDER Xaq

  3 AALBERT GEITENBEEK, geboren Nijkerk 2 januari 1900, VOLGT ONDER Xar

  4 DIRKJE GEITENBEEK, geboren Nijkerk 29 mei 1902, overleden Barneveld 1 april 1941
  huwt Nijkerk 8 januari 1930
  GERRIT WASSINK, geboren 1902

  5 BESSEL GEITENBEEK, geboren Nijkerk 15 april 1905, overleden Nijkerk 24 april 1905

  6 BESSEL GEITENBEEK, geboren Nijkerk 16 oktober 1906, VOLGT ONDER Xas

  7 HEIN GEITENBEEK, geboren Nijkerk 7 juni 1909

  8 JAN GEITENBEEK,geboren Nijkerk 1 juni 1911, VOLGT ONDER Xat

  9 JOHANNES GEITENBEEK, geboren Nijkerk 13 oktober 1914, VOLGT ONDER Xau

  10 RIK GEITENBEEK, geboren Nijkerk 26 november 1916, VOLGT ONDER Xav

  11 HENDRIK GEITENBEEK, geboren Nijkerk 2 augustus 1920, VOLGT ONDER Xaw

HS-1 GENERATIE IXy - zn van VIIIv

GERARDUS JOHANNES GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 7 januari 1876, overleden Hilversum 19 september 1964, directeur gemeentewerken
huwt 1e 's-Gravenhage 30 mei 1900
HEINTJE VAN DEN BURG, geboren Heerde 18 mei 1875, overleden Gorinchem 4 februari 1940
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
huwt 2e Gorinchem 9 juli 1940
GEERTRUIDA BAGGEL, geboren Stoutenburg 16 november 1874
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE IXz - zn van VIIIw

JAN HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 18 september 1874, overleden Barneveld 28 oktober 1943
huwt Barneveld 12 juli 1901
GIJSBERTA VAN DEN BROEK, geboren Barneveld 1 juni 1880, overleden Barneveld 18 april 1960
uit dit huwelijk werden 13 kinderen geboren:
  1 GERRITJE GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 28 januari 1898, overleden Barneveld 6 juni 1979
  huwt Barneveld 18 september 1922
  JAN HAMAKER, geboren Barneveld 1897

  2 JAN IZAK GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 12 januari 1902, VOLGT ONDER Xax

  3 GIJSBERTA GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 14 juni 1906
  huwt
  NICOLAAS ZIJTVELD, geboren 1906

  4 GIJSBERTUS DIDERIKUS GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 14 juli 1906, VOLGT ONDER Xay

  5 GRIETJE GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 23 juni 1908
  huwt
  GERRIT VAN DEN BROEK, geboren 1908

  6 HENDRIK JAN GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 10 juni 1911, VOLGT ONDER Xaz

  7 ALEIDA GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 16 juni 1914
  huwt
  GERRIT SCHUURKAMP, geboren 1914

  8 ARRISJE GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 7 september 1916
  huwt
  JOHAN KAMPERT, geboren 1916

  9 CORNELIA GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 30 september 1918
  huwt
  GERRIT VAN DEN KAMP, geboren 1918

  10 ARIE GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 9 oktober 1920, VOLGT ONDER Xba

  11 DIRK GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 9 oktober 1920, VOLGT ONDER Xbb

  12 WILLEM GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 10 juli 1923, VOLGT ONDER Xbc

  13 MARINUS GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 1 oktober 1924, VOLGT ONDER Xbd

HS-1 GENERATIE IXab - zn van VIIIw

HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 4 maart 1877, overleden Ederveen 23 februari 1962
huwt Scherpenzeel 2 december 1905
HENDRIKJE VAN DE POL, geboren Putten Gld 11 januari 1875, overleden Putten Gld 20 augustus 1965,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 GRIETJE GEIJTENBEEK, geboren Ede 12 juni 1907, overleden Voorthuizen 3 juli 1968,
  huwt
  WILHELMUS TOP, geboren 1907

  2 CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Ede 3 april 1909, VOLGT ONDER Xbe

  3 HENDRIK JAN GEIJTENBEEK, geboren Ede 16 december 1914, VOLGT ONDER Xbf

  4 JAN HERMEN GEIJTENBEEK, geboren Ede 3 maart 1918, overleden Ede 18 maart 1918

HS-1 GENERATIE IXac - zn van VIIIy

HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Baarn 30 november 1859, overleden Baarn 26 april 1928,
huwt Baarn 1 november 1889
JOHANNA MARIA GROOTVELD, geboren Baarn 1855, overleden Baarn 28 juni 1936,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 MAARTJEN GEIJTENBEEK, geboren Baarn 8 april 1891,
  huwt Baarn 4 december 1919
  GERRIT DE ZOETEN, geboren Nieuwer Amstel 1892

  2 GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Baarn 2 oktober 1893, VOLGT ONDER Xbg

  3 WILHELMINA EVERDINA GEIJTENBEEK, geboren Baarn 2 oktober 1893, overleden Baarn 9 november 1971,
  huwt Baarn 29 januari 1920
  HONORIUS JOSEPHUS VAN GAVER, geboren St. Pauwels B 2 april 1892, overleden Baarn 6 augustus 1986

HS-1 GENERATIE IXad - zn van VIIIy

JAN GEIJTENBEEK, geboren Baarn 27 augustus 1862,
huwt Amerongen 11 februari 1886
EVERTJE MEIJER, geboren Amerongen 7 december 1864,
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren:
  1 GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Baarn 10 januari 1887

  2 JANNETJE GEIJTENBEEK, geboren Baarn 16 februari 1888

  3 MAARTJEN GEIJTENBEEK, geboren Baarn 1 mei 1890

  4 EVERT GEIJTENBEEK, geboren Baarn 23 februari 1892

  5 JAN GEIJTENBEEK, geboren Baarn 8 januari 1895, VOLGT ONDER Xbh

  6 CORNELIS PETRUS GEIJTENBEEK, geboren Baarn 25 augustus 1897, VOLGT ONDER Xbi

  7 EVERTJE GEIJTENBEEK, geboren Baarn 28 september 1901

  8 HENDRIENTJE GEIJTENBEEK, geboren Baarn 28 september 1901

HS-1 GENERATIE IXae - zn van VIIIy

GIJSBERTUS GEIJTENBEEK, geboren Baarn 7 december 1864,
huwt Baarn 6 mei 1887
HENDRIKA VINKE.
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren:
  1 MAARTJE JANNA GEIJTENBEEK, geboren Baarn 1889, overleden Hilversum 11 maart 1954

  2 GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Ooststellingwerf 22 februari 1888

  3 BAREND GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Baarn 13 november 1890, VOLGT ONDER Xbj

  3 JANNA HENDRIKA GEIJTENBEEK, geboren 1892, overleden Baarn 29 maart 1892

  4 GERRIT GEIJTENBEEK, geboren 1895, overleden Baarn 13 september 1896

  5 JANNA HENDRIKA GEIJTENBEEK, geboren Baarn 12 maart 1892, overleden Baarn 29 maart 1892

  6 HENDRINA AALTJE GEIJTENBEEK, geboren Barn 23 april 1893, overleden Hilversum 5 juli 1976

  7 GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Baarn 15 maart 1895, overleden Baarn 13 september 1896

  8 JANNA HENDRIKA GEIJTENBEEK, geboren Baarn 23 december 1896,
  huwt Hilversum 8 oktober 1919 - echtscheiding 14 juli 1930
  CORNELIS STEPHANUS VAN MOURIK, geboren Hilversum 1890

  9 GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Baarn 3 oktober 1898

  10 ANNA GEIJTENBEEK, geboren 21 mei 1901

HS-1 GENERATIE IXaf - zn van VIIIy

GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Baarn 18 september 1882, overleden Baarn 23 december 1911,
huwt
GEZINA SMITS, geboren Baarn 19 september 1881, overleden Leiden 6 november 1956
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren:
  1 G.GEIJTENBEEK,
  huwt
  M VAN RAVENZWAAIJ

  2 WILHELMINA JACOBA GEIJTENBEEK, geboren 1910, overleden Leiden 26 april 1968
  huwt
  JACOBUS S.KOLDERMAN

HS-1 GENERATIE IXag - zn van VIIIz

JOHANNES HENDRICUS GIJTENBEEK, geboren Zeist 12 augustus 1869, overleden Soest 28 oktober 1936
huwt Utrecht 4 januari 1905
ANTONIA WILHELMINA MARIA ATTEVELT, geboren Utrecht 9 oktober 1872, overleden Utrecht 27 december 1938
uit dit huwelijk:
  1 WILHELMUS JOHANNES GIJTENBEEK, geboren Soest 7 januari 1906,
  huwt Soest 16 oktober 1935
  JOHANNA JACOBA MARIA HELSDINGEN, geboren Soest 1907

  2 JOHANNES ANTONIUS GIJTENBEEK, geboren Soest 1 april 1907

  3 WILHELMINA JOHANNA GIJTENBEEK, geboren Soest 8 juli 1908, overleden Utrecht 2 januari 1946
  huwt Soest 12 september 1934
  CORNELIS THEODORUS VAN BERGENHENEGOUWEN, geboren 's-Gravenhage 1904

  4 MARIA GIJTENBEEK, geboren Utrecht 12 maart 1911
  huwt
  JAN ADEMA, geboren 1900

  5 ANTONIUS WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Soest 18 december 1913, VOLGT ONDER Xbk

HS-1 GENERATIE IXah - zn van VIIIz

BARTHOLOMEUS WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Zeist 13 oktober 1870, overleden Soest 6 januari 1945
huwt Soest 1 februari 1901
NEELTJE KLABBERS, geboren Woudenberg 18 juni 1872, overleden Soest 4 oktober 1930
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:
  1 MARIA MAGDALENA GIJTENBEEK, geboren Zeist 2 december 1901
  huwt Soest 13 september 1922
  NICOLAAS JOHANNES VAN DIJK, geboren Soest 1895

  2 JOHANNES CHRISTIANUS GIJTENBEEK, geboren Zeist 20 april 1903, VOLGT ONDER Xbl

  3 WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Zeist 2 juni 1904, VOLGT ONDER Xb

  4 JOHANNES GERARDUS GIJTENBEEK, geboren Zeist 23 november 1905

  5 CORNELIA GIJTENBEEK, geboren Zeist 2 februari 1908, overleden Zeist 8 maart 1908

  6 BARTHOLOMEUS WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Zeist 25 maart 1909

HS-1 GENERATIE IXai - zn van VIIIz

JOHANNES GIJTENBEEK, geboren Zeist 17 juni 1876, overleden Utrecht 1936
huwt Utrecht 15 mei 1907
ANTHONIA VAN DORT, geboren Soest 15 december 1881
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:
  1 WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Utrecht 25 februari 1908, VOLGT ONDER Xbn

  2 JOHANNES ANTHONIUS GIJTENBEEK, geboren Utrecht 21 juni 1909

  3 MARINUS GIJTENBEEK, geboren Utrecht 4 juli 1913, VOLGT ONDER Xbo

  4 ANTHONIUS GIJTENBEEK, geboren Utrecht 21 augustus 1914, VOLGT ONDER Xbp

  5 GERARDUS GIJTENBEEK, geboren Utrecht 24 juni 1916

  6 CORNELIS GIJTENBEEK, geboren Utrecht 24 juni 1916, VOLGT ONDER Xbq

  7 ANTHONIA GIJTENBEEK, geboren Utrecht 16 december 1921

HS-1 GENERATIE IXaj - zn van VIIIab

JOHANNES CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 4 april 1875,
huwt Amersfoort 17 mei 1900
MARIA CORNELIA WILHELMINA REGTIEN, geboren Amsterdam 1878
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 MARTHA MARIA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 21 maart 1901
  huwt Rotterdam 14 april 1926
  JOHANNES JOSEPH JASPERS, geboren Rotterdam 1900

  2 HENRICUS JOHANNES GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 30 maart 1902

HS-1 GENERATIE IXak - zn van VIIIac

ANTONIUS CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Zeist 27 december 1884, overleden Amersfoort 17 otober 1920,
huwt Amersfoort 16 september 1908
ALBERTHA CORNELIA DELFORTERIE, geboren Amersfoort 19 januari 1886, overleden Amersfoort 24 mei 1955
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:
  1 CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 24 februari 1909, VOLGT ONDER Xbr

  2 JOHANNA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 19 maart 1910
  huwt Amersfoort 8 juli 1931
  P.H. BOS, geboren 1904

  3 CORNELIA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 3 juni 1911,
  huwt Amersfoort 25 juni 1942
  HENDRIK ELLENS, geboren 1915

  4 ALPHONSISCA PAULINA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 25 september 1912, overleden Amersfoort 10 februari 1998,
  huwt Amersfoort 1 juni 1932
  TIEMEN BOSMA, geboren Windesheim 24 november 1910, overleden Nijkerk 9 februari 1977

  5 ANTONIUS CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 26 november 1913, overleden Amersfoort 14 februari 1914

  6 ANTONIUS CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 9 november 1916, VOLGT ONDER Xbs

HS-1 GENERATIE IXal - zn van VIIIae

JACOBUS FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 26 maart 1887, overleden Utrecht 20 januari 1962
huwt Utrecht 4 december 1907 - echtscheiding 27 december 1918
ANTHONIA STEPHANIA DE ROOIJ, geboren Utrecht 1889
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 JOHANNES MARINUS GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 28 mei 1913, VOLGT ONDER Xbt
huwt 2e Castricum 15 juni 1932
KLAZINA LAMBERDINA HAMEKA, geboren Zwolle 9 oktober 1889, overleden Utrecht 25 juni 1964, verpleegkundige,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE IXam - zn van VIIIae

HENRICUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 2 maart 1889, overleden Utrecht 9 januari 1951, koopman
huwt Utrecht 4 mei 1910
CORNELIA VAN HET NEDEREND, geboren Amsterdam 5 september 1892, overleden Utrecht 17 juni 1964,
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren:

  1 JACOBUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 19 mei 1911

  2 CORNELIA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 10 januari 1914,
  huwt 11 mei 1938
  A. VAN NAARDEN

  3 HENRICUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 4 april 1915, overleden 4 september 1929

  4 JOHANNES SEBASTIANUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 8 mei 1917, overleden 12 april 1918

  5 JOHANNES SEBASTIANUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 2 februari 1919, VOLGT ONDER Xbu

  6 WILHELMUS HENDRICUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 6 juni 1920, VOLGT ONDER Xbv

  7 ADRIANA MARIA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 12 juni 1922
  huwt 31 oktober 1945
  JOOP DEVILEE, geboren 1915

  8 CORNELIA JOHANNA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 17 september 1923, overleden Utrecht 31 maart 1997
  huwt
  THOMAS HILDEBRAND, geboren 1917

  9 ANTHONIUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 28 maart 1928, VOLGT ONDER Xbw

  10 GEERTRUIDA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 22 december 1933
  huwt
  C.C. TOMASSEN

HS-1 GENERATIE IXan - zn van VIIIae

PETRUS WILLEBRORDUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 16 juli 1893, overleden Utrecht 6 februari 1969
huwt Utrecht 24 november 1915
WILHELMINA VAN DER LINDEN, geboren Utrecht 25 mei 1896, overleden Utrecht 7 april 1963
uit dit huwelijk werden 15 kinderen geboren:
  1 ADRIANA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 1 februari 1916, overledenUtrecht 11 oktober 1989, ongehuwd.

  2 JOHANNA MARIA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 28 september 1917, overleden Utrecht 25 oktober 1994
  huwt Utrecht 11 oktober 1939
  HENDRIKUS VAN KUIK, geboren Utrecht 2 september 1916, overleden Utrecht 15 augustus 1995

  3 JACOBA FRANCISCA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 27 februari 1919, overleden Utrecht 22 december 1977,
  huwt 16 november 1938
  GERARDUS HENDRIKUS BLIEKENDAAL, geboren Utrecht 1 april 1910, overleden Utrecht 5 februari 1983

  4 PETRUS WILLIBRORDUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 6 mei 1920, VOLGT ONDER Xbx

  5 WILHELMINA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 4 maart 1923, overleden Utrecht 4 juli 1999
  huwt
  JACOBUS ROLVINK, geboren Utrecht 20 oktober 1917, overleden Utrecht 31januari 1967

  6 HUBERTA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 20 februari 1924, overleden 21 april 1925

  7 MARIA GEERTRUIDA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 20 februari 1924, overleden Urecht 5 september 1987
  huwt
  WILLEM VAN DER HOEVEN, geboren Utrecht 3 oktober 1914, overleden Utrecht 1 mei 1993

  8 CORNELIA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 6 juni 1925
  huwt Utrecht 18 januari 1945
  HENK GELDMAN, geboren Utrecht 25 april 1920, overleden Utrecht 28 november 1968

  9 CORNELIA WILHELMINA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 20 mei 1927,
  huwt 3 januari 1946
  JOHANNES VAN DER TIER, geboren Utrecht 19 september 1916, overleden Utrecht 7 mei 1970

  10 HUBERTA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 14 juli 1928, overleden Rotterdam 2 augustus 2000,
  huwt 14 september 1949
  AAD.J. BECKER, geboren 1930

  11 JACOBUS FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 13 november 1929, overleden Utrecht 29 december 1942

  12 GIJSBERTA MARGARETHA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 12 juli 1931,
  huwt Utrecht 9 april 1952
  MARINUS DOMINICUS RIETVELD, overleden Utrecht 3 november 1999

  13 HENRICUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 10 november 1933, overleden 26 december 1941

  14 SEBASTIANUS ANTHONIUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 21 oktober 1936, VOLGT ONDER Xby

  15 JACOBUS FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 1 februari 1943, VOLGT ONDER Xbz

HS-1 GENERATIE IXao - zn van VIIIaf

MARTINUS JOHANNES MATTHIAS GEIJTENBEEK, geboren Rijsenburg 4 februari 1889, overleden Driebergen 14 mei 1964, aannemer,
huwt Driebergen 16 juni 1917
MARIA ARNOLDINA PIETERNELLA JOHANNA KIEVITS, geboren 's-Gravenhage 13 oktober 1893, overleden Driebergen 30 december 1975
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:
  1 GERARDUS ANTONIUS GEIJTENBEEK, geboren Driebergen 23 februari 1919, VOLGT ONDER Xca

  2 PETRONELLA JOHANNA MARIA GEIJTENBEEK, geboren Driebergen/Rijsenburg 26 oktober 1919,
  huwt
  T. VLAMINKS

  3 PETRUS JOHANNES MARIA GEIJTENBEEK, geboren Driebergen 16 mei 1922, VOLGT ONDER Xcb

  4 MARIA JOHANNAGEIJTENBEEK, geboren Driebergen 19 april 1924,

  5 ANTONIUS FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Driebergen 14 november 1925, VOLGT ONDER Xcc

  6 MARTINUS JOHANNES MARIA GEIJTENBEEK, geboren Driebergen 26 mei 1934, VOLGT ONDER Xcd

HS-1 GENERATIE IXap - zn van VIIIaf

FRANCISCUS JOHANNES MATTHIAS GEIJTENBEEK, geboren Rijsenburg 29 januari 1891, overleden Breda 26 november 1980
huwt Driebergen 15 april 1915
ADRIANA ANTHONIA VAN ROSSUM, geboren Driebergen 11 janauri 1891, overleden Breda 26 november 1980
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 FRANCISCUS LAMBERTUS GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 27 juni 1917, VOLGT ONDER Xce

  2 JOHANNES MARTINUS GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 1 november 1919, VOLGT ONDER Xcf

  3 ELISABETH WILHELMINA GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 18 september 1921
  huwt
  J.M. VAN DE DRIFT

  4 MARIA AMALIA MATHEA GEIJTENBEEK, geboren Nijmegen 23 maart 1923, overleden Warnsveld 5 februari 1999
  huwt
  HENDRIK GOEMAN SIEMENS

HS-1 GENERATIE IXaq - zn van VIIIaf

CORNELIS FRANCISCUS MATTHIAS GEIJTENBEEK, geboren Rijssenburg 22 september 1894 , overleden Hilversum 13 februari 1942, boekhouder,
huwt Utrecht 14 augustus 1918
HELENA HENDRIKA VAN DIJK, geboren Utrecht 11 januari 1896, overleden Hilversum 30 april 1979,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 CORNELIS FRANCISCUS MATTHIAS GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 1920

  2 MATTHIAS FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 13 april 1921, VOLGT ONDER Xcg

  3 THEODORUS GEIJTENBEEK, geboren Soest 29 juli 1924

  4 JOHANNES PETRUS GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 12 augustus 1927, VOLGT ONDER Xch

HS-1 GENERATIE IXar - zn van VIIIai

HENDRIK VAN GEIJTENBEEK, geboren Markelo 11 september 1869
huwt Hengelo 19 april 1895
HARMINA WILLEMSEN, geboren Hengelo 17 augustus 1871,
uit dit huwelijk:
  1 HENDRIK VAN GIJTENBEEK, geboren Hengelo 19 juli 1896

  2 NICOLAAS VAN GIJTENBEEK, geboren Hengelo 3 september 1897, VOLGT ONDER Xci

  3 JOHAN HERMAN VAN GIJTENBEEK, geboren Hengelo 27 januari 1899, VOLGT ONDER Xcj

  4 HERMAN VAN GIJTENBEEK, geboren Hengelo 5 oktober 1900

  5 HARMINA VAN GIJTENBEEK, geboren Hengelo 1902, overleden aldaar 12 mei 1903

  6 HARMINA VAN GIJTENBEEK, geboren Bekeld Bronckhorst 22 april 1904

HS-1 GENERATIE IXas - zn van VIIIaj

MATTHIJS GODERT VAN GEIJTENBEEK, geboren Mijdrecht 21 november 1838, overleden Berlicum 13 mei 1891, notaris
huwt Harmelen 28 mei 1873
MARIA ARSINA VAN RIJSWIJK, geboren Harmelen 10 december 1843, overleden Velp 26 maart 1938
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren:
  1 JAN OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Roordahuizen 20 maart 1874, VOLGT ONDER Xck

  2 ADRIANA MARIA ARSINA VAN GEIJTENBEEK, geboren Roordahuizen 1 oktober 1875, overleden Haarlem 10 juli 1949
  huwt Hoorn 23 mei 1935
  HERMAN BAKELS, geboren Den Hoorn Texel 25 juli 1871, overleden Loosduinen 28 juli 1952, predikant

  3 MARIA ADRIANA ARSINA VAN GEIJTENBEEK, geboren Roordahuizen 3 februari 1876, overleden Velp 16 maart 1956
  huwt Utrecht 22 juni 1899
  PIETER JOANNES VAN DEN BERGH, geboren Tilburg 3 mei 1873, overleden Velp 14 juni 1930

  4 OTTO JAN WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Roordahuizen 3 februari 1876, overleden 17 mnd oud

  5 JAN WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Berlikum 1878, aldaar overleden 4 juli 1878

  6/7 dgt en zn, geboren en overleden Berlikum 14 september 1879

  8 OTTOLINA JEANETTE WILHELMINA VAN GEIJTENBEEK, geboren Menaldumadeel 2 mei 1881, overleden Berlicum 1 oktober 1889

HS-1 GENERATIE IXat - zn van VIIIaj

GODERT FRANCOIS VAN GEIJTENBEEK, geboren Harmelen 30 oktober 1840, overleden Rotterdam 7 januari 1908
huwt Harmelen 15 november 1865
HEINTJE BOGAARD, geboren Harmelen 1847, overleden Rotterdam 4 maart 1922
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 ADRIANA JOHANNA GERARDA VAN GEIJTENBEEK, geboren Harmelen 12 december 1866
  huwt Rotterdam 22 april 1891
  JOHANNES STROMBERG, geboren Rotterdam 27 juni 1855, directeur drukkerij

  2 JOHANNA ADRIANA THEODORA VAN GEIJTENBEEK, geboren Harmelen 3 maart 1868, overleden Harmelen 1870

  3 JOHANNA THEODORA VAN GEIJTENBEEK, geboren Harmelen 28 augustus 1871, overleden Schiedam 27 oktober 1947
  huwt Rotterdam 20 december 1905
  ADRIANUS SCHIJF, geboren Schiedam 1870

  4 OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Harmelen 13 april 1873

  5 GIJSBERTA ANTONIA VAN GEIJTENBEEK, geboren Kralingen 1883
  huwt Rotterdam 6 juli 1910
  MARIUS BERTUS JOHANNES BONGERS, geboren 's-Gravenhage 1885

HS-1 GENERATIE IXau - zn van VIIIaj

GERARD OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Mijdrecht 28 september 1842, overleden Tilburg 1 maart 1913, predikant
huwt Harmelen 2 april 1868
MARTINA JEANETTE MAGDALENA VAN ROOJEN, geboren Vleuten 't Zand 1 september 1844, overleden Tilburg 28 mei 1910
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:
  1 JOHANNA MARGARETHA VAN GEIJTENBEEK, geboren Scherpenisse 6 februari 1869

  2 OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Scherpenisse 17 november 1870, VOLGT ONDER Xcl

  3 JOHANNA MARGARETHA VAN GEIJTENBEEK, geboren Scherpenisse 7 oktober 1873, overleden Scherpenisse 14 november 1874

  4 JOHANNA MARGARETHA VAN GEIJTENBEEK, geboren Scherpenisse 27 april 1875, overleden Voorburg 14 februari 1954
  huwt 1e Tilburg 27 oktober 1898
  WILLEM KLAASSEN, geboren Galela IDN 4 december 1871
  huwt 2e
  C.R. RUEMPOL

  5 JACOBUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Sleewijk 25 november 1878, overleden Soerabaja NOI 8 september 1902

  6 ADRIANA JOHANNA MARGARETHA VAN GEIJTENBEEK, geboren De Werken & Sleewijk 10 juli 1880
  huwt Zeist 20 november 1915
  JACOB KOFMAN, geboren Enkhuizen 1878

HS-1 GENERATIE IXav - zn van VIIIaj

FRANCOIS ADRIAAN VAN GEIJTENBEEK, geboren Mijdrecht 15 augustus 1844, overleden Hilversum 21 juli 1906
huwt Gorinchem 20 november 1879
JOHANNA DE KIEVIT, geboren Vianen 25 september 1859
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Loosdrecht 2 september 1880, VOLGT ONDER Xcm

  2 ADRIAAN VAN GEIJTENBEEK, geboren Loosdrecht 13 februari 1882

  3 ALETTA PETRONELLA VAN GEIJTENBEEK, geboren Loosdrecht 6 december 1883

HS-1 GENERATIE IXaw - zn van VIIIaj

GIJSBERT ANTONIE VAN GEIJTENBEEK, geboren Mijdrecht 20 februari 1846, overleden Arnhem 27 juni 1939, arts
huwt Haarlem 13 april 1882
ENGELBERTHA MARINA HELENA HERMSEN, geboren Haarlem 1853, overleden Arnhem 5 oktober 1918
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 GERARD OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Fort de Kock Sumatra NOI 8 februari 1883, VOLGT ONDER Xcn

  2 WILHELMINA CORNELIA THEODORA VAN GEIJTENBEEK, geboren Padang NOI 19 september 1884, overleden Amsterdam 9 november 1980
  huwt 1e
  JAN VENKER
  huwt 2e kampen 13 april 1907
  ANTON DE JONG, geboren Den Helder 29 december 1882

  3 PIETER GIJSBERT VAN GEIJTENBEEK, VOLGT ONDER Xco

  4 ADRIANA VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudrichem 19 oktober 1889
  huwt Kampen 6 augustus 1912
  FREDERIK DAVID HOLLEMAN, geboren Potchefstroom Zuid Afrika 1887, meester, professor

HS-1 GENERATIE IXax - zn van VIIIaj

ADRIAAN VAN GEIJTENBEEK, geboren Mijdrecht 27 juli 1849, overleden Amsterdam 23 april 1912, marktmeester
huwt 1e
JOHANNA HAGOORT, geboren 15 mei 1859, overleden Amsterdam 30 juni 1903
huwt 2e Naarden 12 mei 1910
JOHANNA PETRONELLA VAN AKEN, geboren Westervoort 21 augustus 1864, overleden Amersfoort 4 oktober 1935,
uit beide huwelijken werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE IXay - zn van VIIIak

MATTHIJS OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 17 maart 1832,overleden Utrecht 19 mei 1898
huwt Utrecht 3 februari 1875
MERRIGJE KOOL, geboren IJsselstein 12 november 1834,
voor dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 JOHANNES MARINUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 3 augustus 1866, VOLGT ONDER Xcp

  2 CATHARINA MARIA WILHELMINA VAN GEIJTENBEEK, geboren Jutphaas 26 maart 1877,
  huwt Utrecht 29 november 1905
  CORNELIS VISSER, geboren Monnickendam 1871

HS-1 GENERATIE IXaz - zn van VIIIak

JAN VAN GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 4 juni 1836
huwt Zegveld 24 mei 1867
SIJTJE SCHMIDT, geboren Zegveld 1835,
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren:
  1 CATHARINA MARIA GEIJTENBEEK, geboren Abcoude Proosdij 1 april 1868, overleden Abcoude Proosdij 19 juli 1875

  2 GIJSBERTA FREDERICA VAN GEIJTENBEEK, geboren Abcoude Proosdij 1 april 1868

  3 GERRIT MATTHIJS VAN GEIJTENBEEK, geboren Abcoude Proosdij 17 maart 1870, overleden Abcoude Proosdij 5 december 1891

  4 levenloos kind, geboren/overleden 11 februari 1872

  5 FREDERIK JAN VAN GEIJTENBEEK, geboren Abcoude-Proosdij 25 maart 1873, VOLGT Xcq

  6 levenloos kind, geboren/overleden 19 juli 1875

  7 CATHARINA MARIA VAN GEIJTENBEEK, geboren Abcoude-Proosdij 1 augustus 1876
  huwt Haarlem 16 oktober 1901
  JAN KOLLERIE, geboren Haarlem 18 augustus 1878, overleden Bennebroek 4 juni 1920, loodgieter

  8 ELISABETH VAN GEIJTENBEEK, geboren Abcoude Proosdij 24 augustus 1878, overleden Abcoude-Proosdij 13 juni 1900

  9 GERRIT MATTHIJS VAN GEIJTENBEEK, geboren Abcoude Proosdij 1870, overleden Abcoude-Proosdij 5 december 1891

HS-1 GENERATIE IXba - zn van VIIIam

CORNELIS JACOBUS GEITENBEEK, geboren Hillegom 7 april 1873, overleden Hillegom 6 februari 1968
huwt Arnhem 15 mei 1901
JOHANNA WILHELMINA LIMPERS, geboren Arnhem 8 april 1876, overleden Hillegom 6 februari 1952
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 WILHELMINA JOHANNA GEITENBEEK, geboren Hillegom 20 maart 1901, overleden Hillegom 22 mei 1990
  huwt Hillegom 29 juni 1927
  JOHANNES VAN EL, geboren Amersfoort 8 september 1895, overleden Hillegom 12 april 1979

  2 CORNELIA JACOBA GEITENBEEK, geboren Hillegom 12 juni 1904

  3 PETRONELLA GIJSBERTA GEITENBEEK, geboren Hillegom 9 oktober 1908, overleden Beverwijk 28 maart 1984
  huwt Hillegom 26 september 1940
  GOTTLIEB LIEBRECHT VAN WAVEREN, geboren Hillegom 23 mei 1909, overleden Zaandam 14 oktober 1981

  4 JACOBA ALETTA GEITENBEEK, geboren Hillegom 7 januari 1912, overleden Los Angeles Californie USA 16 februari 1999
  huwt 1963
  GEORGE HOFFNER, geboren 1910, overleden Los Angeles Californie USA 1972

HS-1 GENERATIE IXbb - zn van VIIIam

HERMAN GEITENBEEK, geboren Hillegom 28 september 1879, overleden Sassenheim 16 januari 1956
huwt Abcoude Baambrugge 22 oktober 1908
ELISABETH ANTJE HOFFMAN, geboren Amsterdam 11 maart 1885,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 CORNELIS GEITENBEEK, geboren Vlissingen 27 augustus 1909, VOLGT ONDER Xcr

  2 ELISABETH BERENDINA GEITENBEEK, geboren Rotterdam 9 augustus 1911

  3 THEODOOR WILLEM GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 15 mei 1913, VOLGT ONDER Xcs

HS-1 GENERATIE IXbc - zn van VIIIao

ALBERTUS GEITENBEEK, geboren Ambt Hardenberg 27 januari 1888, overleden Almelo 1 mei 1966, textielfabrikant
huwt Ambt Almelo 1 juli 1913
GERRITDINA SMIT, geboren Vriezenveen 21 september 1893, overleden Almelo 22 november 1964
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 KLAAS GEITENBEEK, geboren Almelo 4 juni 1915

  2 GERRIT JOHANNES GEITENBEEK, geboren Almelo 10 december 1920, VOLGT ONDER Xct

  3 ROELOF GEITENBEEK, geboren Almelo 6 oktober 1924, VOLGT ONDER Xcu

HS-1 GENERATIE IXbd - zn van VIIIao

JOHANNES GEITENBEEK, geboren Ambt Hardenberg 27 januari 1888, overleden Vriezenveen 19 juli 1967,
huwt Vriezenveen 27 april 1916
JOHANNA KIKKERT, geboren Ambt Ommen 11 februari 1895
uit dit huwelijk:
  1 JAN GEITENBEEK, geboren Vriezenveen 22 oktober 1916, VOLGT ONDER Xcv

  2 KLAAS GEITENBEEK, geboren Hellendoorn 18 januari 1918, VOLGT ONDER Xcw

  3 KAREL GEITENBEEK, geboren Vriezenveen 1920, overleden Almelo 1950

  4 ROELOF GEITENBEEK, geboren Vriezenveen 30 juni 1922, VOLGT ONDER Xcx

  5 JOHANNA GEITENBEEK

  6 BETSY GEITENBEEK

  7 WILLEM GEITENBEEK

  8 HENNY GEITENBEEK

HS-1 GENERATIE IXbe - zn van VIIIao

LAMMERT GEITENBEEK, geboren Den Ham 6 mei 1895, overleden Apeldoorn 21 oktober 1953, sergeant kok,
huwt Kesteren 13 oktober 1921
GRIETJE VAN BLIJDERVEEN, geboren Opheusden 6 september 1895, overleden Barneveld 26 januari 1986,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren:
  1 KLAAS GEITENBEEK, geboren Deventer 28 juli 1922, VOLGT ONDER Xcy

  2 HENDRIKA WILHELMINA GEITENBEEK, geboren Apeldoorn 9 januari 1925
  huwt 27 augustus 1952
  M. FLORIJN

HS-1 GENERATIE IXbf - zn van VIIIao

KLAAS GEITENBEEK, geboren Hellendoorn 6 februari 1902, overleden Almelo 8 april 1964, grondwerker, gasstoker,
huwt Almelo 7 november 1925
MARIA NEURINK, geboren Ambt Almelo 13 november 1903, overleden Almelo 19 juli 1987
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 ROELOFJEN GEITENBEEK, geboren Almelo 20 mei 1927,
  huwt 16 april 1949
  F. RUITER

  2 MARIA GEITENBEEK, geboren Almelo 26 augustus 1930,
  huwt 28 augustus 1954
  H.G. STEGEHUIS

  3 KLASINA JANTINE GEITENBEEK, geboren 7 januari 1939,
  huwt
  J. KETELAAR

HS-1 GENERATIE IXbg - zn van VIIIap

HERMANUS HENDRIKUS VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 23 augustus 1858, gemeente ambtenaar
huwt Rotterdam 18 augustus 1880
ELISABETH AMALIA PIETERNELLA OTTO, geboren Rotterdam 1 december 1858
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren:
  1 MARIA THEODORA ELISABETH CATHARINA VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 6 juli 1881 huwt Rotterdam 17 februari 1909
  ADOLF VAN ES, geboren Rotterdam 14 oktober 1881

  2 FRIEDRICH ADOLPH VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 25 juni 1882

  3 HENDRIKA WILLEMINA VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 1883
  huwt Rotterdam 29 mei 1907
  PIETER DE KOK, geboren Gorinchem 1881

  4 FRIEDRICH ADOLPH VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 21 september 1883, VOLGT ONDER Xcz

  5 GERARDUS LEENDERT ERNST VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 27 oktober 1887, VOLGT ONDER Xda

  6 ELISABETH CATHARINA VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 27 maart 1891
  huwt Rotterdam 11 november 1914
  JACOBUS HENRICUS CORNELIS MAARSCHALKERWEERD, geboren Schiedam 1881

  7 CATHARINA JOHANNA VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 8 oktober 1893
  huwt Rotterdam 26 september 1917
  JOHANNES CASPER ANTONIUS KAMP, geboren Rotterdam 5 januari 1891

  8 HERMANUS HENDRIKUS VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 2 februari 1896, VOLGT ONDER Xdb

  9 PETRONELLA WILHELMINA VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 25 februari 1898
  huwt Rotterdam 22 februari 1922
  PETRUS MEIJERINK, geboren Rotterdam 28 april 1896

  10 HERMINA JOSINA JOHANNA VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 15 september 1900
  huwt Rotterdam 25 juli 1923
  WILLEM VROMANS, geboren Rotterdam 2 juli 1900

HS-1 GENERATIE IXbg/1 - zn van VIIIap

HENDRIKUS WILHELMUS VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 1 juni 1870, kantoorlooper, expeditieknecht, magazijnbeheerder
huwt Rotterdam 23 mei 1932
JOHANNA GIJSBERTHA HENDRIKA VAN SMAALEN, geboren Rotterdam 3 november 1908,
uit dit huwelijk:
  1 DINA ANNA DOROTHEA GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 17 september 1933

  2 JANSJE GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 2 februari 1935

  3 MARIA JOHANNA GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 7 november 1937

  4 JOHANNA GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 30 april 1939

HS-1 GENERATIE IXbh - zn van VIIIat

BAREND HENDRIK VAN GIJTENBEEK, geboren Waardenburg 22 april 1890, overleden Kerkwijk 2 november 1971, gemeente secretaris, rentmeester,
huwt Haaften 12 mei 1920
HENDRIKA JACOBA VAN MOURIK, geboren Haaften 27 april 1893, overleden Haaften 26 januari 1969
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE IXbi - zn van VIIIat

AART VAN GIJTENBEEK, geboren Waardenburg 31 december 1891, overleden Hilversum 19 november 1950, koek en ijsventer, schoonmaker, glazenwasser, bakker,
huwt Amsterdam 2 maart 1916
MARTINA ALETTA WILLEMINA CHRISTINA STAM, geboren Amsterdam 29 juni 1889,
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 ALIDA ALETTE VAN GIJTENBEEK, geboren Amsterdam 30 november 1916
  uit haar Aletta van Gijtenbeek, geboren Amsterdam 8 juli 1941

  huwt Amsterdam 26 augustus 1942 - echtscheiding Amsterdam 25 oktober 1974
  MOHAMED BIN DAVED MANSOOR, geboren Soerabaja NOI 14 maart 1914

  2 RIJK VAN GIJTENBEEK, geboren Amsterdam 17 juni 1918, VOLGT ONDER Xdc

  3 ALIDA HEINDRIKA VAN GIJTENBEEK, geboren Amsterdam 23 januari 1920

  4 MARTINA ALETTA WILLEMINA CHRISTINA VAN GIJTENBEEK, geboren Amsterdam 4 februari 1922
  huwt
  ZWEITSE KLEIN, geboren 5 mei 1921, overleden 27 januari 1996

  5 LOUIS VAN GIJTENBEEK, geboren Amsterdam 19 september 1923

HS-1 GENERATIE IXbj - zn van VIIIau

WILLEM PIETER VAN GIJTENBEEK, geboren Anna Paulowna 30 juli 1882, overleden Zijpe 6 juli 1966, landarbeider,
huwt Zijpe 4 mei 1907
PETRONELLA BUIK, geboren Den Helder 20 augustus 1885, overleden Zijpe 30 juni 1950,
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 NEELTJE VAN GIJTENBEEK, geboren Anna Paulowna 9 maart 1908

  2 KLAAS ANTHONIE VAN GIJTENBEEK, geboren Zijpe 30 november 1911

  3 CATHARINA VAN GIJTENBEEK, ggoren Zijpe 3 september 1914

  4 KAREL VAN GIJTENBEEK, geboren Zijpe 10 januari 1918, VOLGT ONDER Xdd

  5 IJDA AAGJE VAN GIJTENBEEK, geboren Winkel 27 mei 1925,
  huwt Den Helder 1 juni 1945
  G. SCHRA

HS-1 GENERATIE IXbk - zn van VIIIau

KAREL VAN GIJTENBEEK, geboren Anna Paulowna 23 november 1896, overleden Haarlem 11 januari 1976
huwt Amsterdam 8 augustus 1923
REMKE SEIP, geboren Weesp 6 maart 1901, overleden Haarlem 2 juni 1953,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 NEELTJE VAN GIJTENBEEK, geboren Haarlem 18 september 1924, overleden Haarlem 9 november 1925

  2 KAREL VAN GIJTENBEEK, geboren Haarlem 24 mei 1928, VOLGT ONDER Xde

  3 KLAAS ANTONIE VAN GIJTENBEEK, geboren Haarlem 5 oktober 1929, VOLGT ONDER Xdf

  4 NEELTJE HENDRIKA VAN GIJTENBEEK, geboren Haarlem 17 januari 1933, overleden Haarlem 18 februari 1963,
  huwt Haarlem 1955
  BOUDEWIJK CORNET, geboren Schiedam 24 mei 1932, overleden Haarlem 1 september 1992

HS-1 GENERATIE IXbl - zn van VIIIaw

ANTONIE VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 1879, overleden 10 april 1931
huwt Zwolle 27 oktober 1903
JANNA GERRITDINA RIPHAGEN, geboren Zwolle 1 septeber 1879, overleden 's-Hertogenbosch november 1976
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren:
  1 JANNA GERRITDINA VAN GIJTENBEEK, geboren Apeldoorn 23 september 1907, overleden Arnhem 14 februari 1993
  huwt
  TH FRIEDERICY

  2 GIJSBERTA ANTONIA VAN GIJTENBEEK, geboren Apeldoorn 8 juni 1909, overleden Scheveningen 3 augustus 1955,
  huwt Apeldoorn 14 juni 1934
  CORNELIS WILLEM CORBIJN VAN WILLENSWAARD, geboren Koudekerk 19 januari 1910, overleden 's-Gravenhage 13 augustus 1970, kantoorbediende, directeur ener NV

HS-1 GENERATIE IXbm - zn van VIIIaw

GIJSBERT VAN GIJTENBEEK, geboren Wageningen 18 maart 1884, overleden Zwolle 10 april 1957, hotelhouder,
huwt Haarlem 1 september 1911
MARGARETHA CHRISTINA KLOEZEMAN, geboren Rheden 15 oktober 1889, overleden Zwolle 4 januari 1978
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 WILLIAM VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 27 maart 1916, VOLGT ONDER Xdg

  2 JAN GIJSBERT VAN GIJTENBEEK, geboren Zwolle 14 oktober 1921, overleden Zwolle 31 juli 1991, ongehuwd, drs sociale geografie

HS-1 GENERATIE IXbn - zn van VIIIaw

JAN WILLEM VAN GIJTENBEEK, geboren Wageningen 24 april 1887, overleden Renkum 21 januari 1963, kruidenier
huwt Arnhem 10 mei 1916
STEVENTJE TRIJBER, geboren Rheden 10 februari 1884, overleden Rozendaal Gld 25 februari 1952,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren:
  1 WILLEM STEVEN VAN GIJTENBEEK, geboren Arnhem 15 april 1917, VOLGT ONDER Xdh

  2 CORNELIA STEVENTJE VAN GEIJTENBEEK, geboren Arnhem 18 december 1921, overleden Apeldoorn 20 juli 1995
  huwt
  W.PIJL

HS-1 GENERATIE IXbo - zn van VIIIaw

MARINUS GERRIT VAN GIJTENBEEK, geboren Ede 6 februari 1900, overleden Ede 3 februari 1980, gasfitter,
huwt Veenendaal 1 oktober 1930
WEINTJE VAN DE POEL, geboren Veenendaal 10 mei 1898,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 GIJSBERTUS VAN GIJTENBEEK, geboren Ede 28 januari 1934, VOLGT ONDER Xdi

HS-1 GENERATIE IXbp - zn van IXax

JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 2 januari 1880, overleden Kesteren 2 december 1959, landarbeider
huwt Kesteren 29 augustus 1907
DERKJE STOFFELEN, geboren Kesteren 23 maart 1881, overleden Kesteren 20 september 1954
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 1 januari 1908, VOLGT ONDER Xdj

  2 DERK VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 4 februari 1909, VOLGT ONDER Xdk

  3 JACOBUS MARINUS VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 11 augustus 1910, VOLGT ONDER Xdl

  4 CORNELIS VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 19 februari 1912, VOLGT ONDER Xdm

  5 BAREND AART VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 16 mei 1918, VOLGT ONDER Xdn

HS-1 GENERATIE IXbq - zn van VIIIbb

HARTOG VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 24 april 1879, overleden 's-Gravenhage 10 april 1958, handelsvertegenwoordiger,
huwt 1e Amsterdam 10 oktober 1907
HENDRIKA WILHELMINA UHLENBUSCH, geboren Amsterdam 12 april 1879, overleden 's-Gravenhage 20 maart 1946,
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 HENRIETTE ROSINE HELENA VAN GEIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 4 april 1912,
  huwt 's-Gravenhage 26 juli 1940
  J. VINK
huwt 2e 's-Gravenhage 10 december 1947
ANNA ELIZABETH VAN DER WART, geboren Voorburg ZH 6 december 1897

HS-1 GENERATIE IXbr - zn van VIIIbc

JOHANNES CHRISTIAAN VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 22 april 1898,
huwt Maastricht 8 maart 1922
ELISABETH MARIA HUBERTINA VINCKEN, geboren Maastricht 6 september 1899,
verder niets bekend.

HS-1 GENERATIE IXbs - zn van VIIIbd

WILHELM JOHANN VAN GIJTENBEEK, geboren Dortmund Dld 29 december 1899, overleden Voorburg ZH 7 oktober 1971, loodgieter,
huwt 's-Gravenhage 9 oktober 1929
DINA JACOBA VAN BIJSTERVELD, geboren 's-Gravenhage 19 mei 1906, overleden Voorburg ZH 14 december 1991
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:
  1 WILHELM MARINUS VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 7 augustus 1930, VOLGT ONDER Xdo

  2 CORNELIA MARIA JOHANNA VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 10 januari 1932,
  huwt 5 maart 1955
  A.W.M. MOOIJMAN

  3 JOHANNES CASPARUS VAN GIJTENBEEK, geboren Voorburg ZH 14 september 1937, VOLGT ONDER Xdp

  4 GERTRUDA MARIA VAN GIJTENBEEK, geboren Voorburg ZH 22 juli 1933,
  huwt 20 december 1958
  W.J.C. VIERLING

  5 CORNELIS JACOBUS VAN GIJTENBEEK, geboren Voorburg ZH 26 augustus 1942, VOLGT ONDER Xdq

  6 FREDERIK CHRISTIAAN VAN GIJTENBEEK, geboren Voorburg ZH 5 april 1949, VOLGT ONDER Xdr

HS-1 GENERATIE Xa - zn van IXa

GERRIT VAN GEIJTENBEEK, geboren Maartensdijk 13 april 1881, overleden Amsterdam 28 september 1938,
huwt 1e Utrecht 10 mei 1905
EVERHARDA JOHANNA WOUTERS, geboren Utrecht 19 december 1881
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 GERARDUS PETRUS GEITENBEEK, geboren Utrecht 23 februari 1906, VOLGT ONDER XI a

  2 JOHANNES GEITENBEEK, geboren Utrecht 6 april 1912, VOLGT ONDER XIb
huwt 2e gemeente Vinkeveen & Waverveen 4 augustus 1913
JOHANNA WILHELMINA VAN VLIET, geboren gemeente Vinkeveen & Waverveen 1886, overleden Maartensdijk 18 november 1913,
huwt 3e Utrecht 16 juli 1919
MARIA HENDRIKA JOHANNA JANSEN, geboren Dieren 1887, overleden Utrecht 19 december 1971,
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren:
  3 JOHANNES ALPHONSUS MARIA GERARDUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 13 maart 1920, overleden Utrecht 4 oktober 1942

  4 MARIA ADOLPHINIA CATHARINA JOHANNA VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 7 juni 1922

  5 THERESIA ALPHONSIA JOHANNA VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 11 november 1923

  6 ALPHONIA MARIA BERNADINA VAN GEIJTENBEEK, geboren 16 mei 1925
  huwt
  H.M. PHILIPSEN

  7 THEODORA ALPHONSA MARIA AGNES VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 12 februari 1927, wijkverpleegkundige te Papendrecht, overleden 18 april

  8 GERARDUS MARIA ALPHONSUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 20 augustus 1929, overleden Amsterdam 17 juli 1930

  9 AGNES ALPHONSA MARIA VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 16 oktober 1930
  huwt
  H.M. PHILIPSEN

  10 THEODORUS MARIA ALPHONSUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 29 mei 1932, VOLGT ONDER XIc

HS-1 GENERATIE Xb - zn van IXb

CORNELIS GERARDUS GEITENBEEK, geboren Loosduinen 17 september 1884, groentenkoopman,
huwt 1e 7 september 1910
JOHANNA ELISABETH BORSBOOM, geboren 's-Gravenhage 14 maart 1885, overleden 's-Gravenhage 3 januari 1918
uit dit huwelijk:
  1 WILHELMINA EVERDINA GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 18 maart 1913

  2 CORNELIS GERARDUS GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 20 januari 1917
huwt 2e 's-Gravenhage 5 mei 1920
MARTHA GERARDA WILHELMINA JANSSEN, geboren Venlo 6 december 1884, overleden 's-Gravenhage 3 mei 1920,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  3 HENDRIKUS CORNELIS GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 27 maart 1921

  4 WILHELMUS PETRUS GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 29 juni 1922, VOLGT ONDER XId

  5 MARTINUS CORNELIS GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 26 februari 1924

  6 GERARDUS CORNELIS GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 30 augustus 1925

HS-1 GENERATIE Xc - zn van IXb

HENDRICUS KAREL GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 2 februari 1892, overleden 's-Gravenhage 31
maart 1966, tuinder,
huwt
BEELTJE POST, geboren 1897, overleden Rijswijk ZH 22 december 1985,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE Xd - zn van IXb

GERARDUS LEONARDUS GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 5 januari 1899, overleden Leidschendam 15 juli 1980, electricien, kantoorbediende, portier,
huwt 's-Gravenhage 26 augustus 1925
CATHARINA WILHELMINA STEVENS, geboren 's-Gravenhage 5 mei 1891, overleden Leidschendam 10 december 1978,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 WILLY GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 7 april 1927,
  huwt 30 juli 1946
  J.Th. BAINBRIDGE

  2 CHRISTIAAN JOHAN GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 24 september 1929, VOLGT ONDER XId/1

HS-1 GENERATIE Xe - zn van IXc

GERARDUS HENDRIKUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 1895,
huwt Utrecht 5 december 1917
HEINTJE JACOBSE, geboren Veenendaal 1893
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE Xf - zn van IXc

CORNELIS GEITENBEEK, geboren Utrecht 9 juli 1897, overleden Utrecht 1 september 1956, soldaat 1e klasse KNIL, huisknecht
huwt 1e Veenendaal 26 oktober 1918
ADRIANA VAN OOIJIK, geboren Veenendaal 1896,
huwt 2e Soerabaja NOI 27 januari 1948
MARTI, geboren Lamongan NOI 9 december 1923
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE Xg - zn van IXd

CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Soest 1872,
huwt Soest 27 oktober 1894 - echtscheiding Soest 28 februari 1920
RIJKJE JANSEN, geboren Maartensdijk1885
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE Xh - zn van IXd

JAN GEIJTENBEEK, geboren Soest 28 november 1874, overleden Soest 6 maart 1963, bloemist,
huwt Soest 12 augustus 1904
JOHANNA CATHARINA WILHELMINA DE VINK, geboren Baarn 20 oktober 1883, overleden Soest 16 februari 1940,
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 MARIA JACOBA GEIJTENBEEK, geboren Soest 16 februari 1907
  huwt 1e 11 mei 1932
  J.H. VERZAAL
  huwt 2e
  T. JANSEN

  2 MIJNTJE GEIJTENBEEK, geboren Soest 1 augustus 1908,
  huwt 16 september 1936
  J.J. PRINSENBERG

  3 GIJSBERTUS GEIJTENBEEK, geboren Soest 6 maart 1911, VOLGT ONDER XIe

  4 JAN GEIJTENBEEK, geboren Soest 17 maart 1913, VOLGT ONDER XIf

  5 JOHANNES GEIJTENBEEK, geboren Soest 8 september 1916

HS-1 GENERATIE Xi - zn van IXe

CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Baarn 29 april 1883, overleden Bussum 10 mei 1959, tuinbaas
huwt Nigtevecht 7 februari 1907
ANNA JACOBA VAN MOERKERKEN, geboren Maurik 15 mei 1882
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 DIRKJE GEIJTENBEEK, geboren Baarn 31 december 1911
  huwt 27 september 1939
  J. VAN DER VEEN

  2 WILHELMUS JAN GEIJTENBEEK, geboren Sliedrecht 6 oktober 1908, VOLGT ONDER XIg

HS-1 GENERATIE Xj - zn van IXe

WILHELMUS GEIJTENBEEK, geboren Baarn 21 april 1886,
huwt 1e Rhenen 17 augustus 1910
CLASINA CARO, geboren Velp 7 juli 1883, overleden Zoeterwoude 10 maart 1918
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 WILHELMUS GEIJTENBEEK, geboren Baarn 5 oktober 1913, VOLGT ONDER XIh

  2 HARMEN VAN GEIJTENBEEK, geboren Baarn 1 december 1914, VOLGT ONDER XIi

  3 JOHANNES HENDRICUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Zoeterwoude 7 november 1917, VOLGT XIj
huwt 2e 20 februari 1920
JACOMINA CORNELIA KOENS, geboren Goes 1877, overleden Baarn 12 maart 1970

HS-1 GENERATIE Xk - zn van IXe

JOHANNES HENDRIKUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Baarn 6 augustus 1889,
huwt Baarn 17 november 1915
ANTJE BEEKE, geboren Baarn 13 maart 1887,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 JAN WILHELMUS GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 14 april 1920, VOLGT IXk

HS-1 GENERATIE X-l - zn van IXf

CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Soest 5 april 1870, overleden Baarn 19 december 1955, gasfitter,
huwt 1e Baarn 26 juni 1894
DINA MARIA RADSTOK, geboren Baarn 17 juni 1875, overleden Baarn 14 december 1920,
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren:
  1 LUYTJE MARIA GEIJTENBEEK, geboren Diemen 24 maart 1894, overleden Amstelveen 14 november 1955
  huwt Baarn 24 november 1916
  MOZES VLEESSCHOUWER, geboren Weesp 16 februari 1889, overleden Amsterdam 1 september 1951

  2 HENDRIKUS CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren 25 april 1895

  3 MARIA GEIJTENBEEK, geboren Gronau Dld 3 september 1896
  huwt Baarn 27 mei 1921
  JOHANNES ADRIANUS VAN PUTTEN, geboren 's-Gravenhage omstreeks 1897

  4 GIJSBERTHA GEIJTENBEEK, geboren Baarn 1 februari 1899

  3 JAN GEIJTENBEEK, geboren Baarn 8 februari 1901, VOLGT ONDER XI-l

  5 HENDRIKA GEIJTENBEEK, geboren Baarn 28 maart 1902

  6 CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren 1904, overleden Baarn 28 april 1904

  7 CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 21 augustus 1909

  8 WILLEM GEIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 12 augustus 1911
huwt 2e Baarn 15 november 1929
MARGARETHA VAN DE KUILEN, geboren Stoutenburg 16 april 1878, overleden Baarn 6 november 1947

HS-1 GENERATIE Xm - zn van IXh

GERRIT GEIJTENBEEK, geboren 17 november 1863, overleden Baarn 2 augustus 1914
huwt Baarn 15 november 1889
ANTJE DE KLOET,geboren Kortenhoef 1863
uit dit huwelijk:
  1 CORNELIA GEIJTENBEEK, geboren Baarn 2 juli 1891,overleden Horn 4 februari 1957
  huwt Heerlen 14 mei 1914
  ADRIANUS PETRUS KOEKENBIER, geboren Aalsmeer 16 september 1886

  2 KRIJNTJE GEIJTENBEEK, geboren Baarn 16 maart 1893
  huwt Hilversum 7 september 1912
  REINDERT LAGCHER, geboren Hilversum 1892

  2 JACOBA GEIJTENBEEK, geboren 24 oktober 1894, overleden Baarn 20 augustus 1895

  3 MIJNTJE GEIJTENBEEK, geboren Baarn 28 december 1896, overleden Baarn 29 oktober 1896

  4 JOSINA GEIJTENBEEK, geboren 1897, overleden Baarn 28 maart 1897

  5 JACOB GEIJTENBEEK, geboren Baarn 18 april 1898, overleden Baarn 5 mei 1898

  6 JACOB GEIJTENBEEK, geboren baarn 3 maart 1902

  7 WILLEM GEIJTENBEEK, geboren Baarn 4 januari 1905, overleden Baarn 28 februari 1905

HS-1 GENERATIE Xn - zn van IXh

WILLEM GEIJTENBEEK, geboren Baarn 1 maart 1878,
huwt Kortenhoef 11 juli 1902
ENGELTJE HAGEN, geboren Kortenhoef 1881
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE Xo - zn van IXi

JAN GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 25 juni 1867, overleden Amersfoort 10 februari 1941
huwt Amersfoort 23 oktober 1889
MARIA POT, geboren Amersfoort 1866
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren:
  1 EVERARDUS WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 26 oktober 1889, VOLGT XIm

  2 THEODORA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 25 november 1890,
  huwt Amersfoort 23 juni 1915,
  THEODORUS MOENS, geboren Middelburg 1890

  3 JAN GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 12 april 1892, VOLGT XIn

  4 MARIA VAN GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 14 december 1894,
  huwt Amersfoort 12 mei 1920
  FRANCISCUS JOHANNES VAN DIEST, geboren Amersfoort 1896

  5 JOHAN VAN GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 5 maart 1897, VOLGT XIo

  6 WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 6 mei 1898, VOLGT XIp

  7 GERARDA ADRIANA VAN GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 29 december 1900

  8 GERARDA ADRIANA VAN GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 25 december 1901

  9 THEODORUS WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 12 juni 1908, VOLGT ONDER XIq

HS-1 GENERATIE Xp - zn van IXk

MARTINUS GIJTENBEEK, geboren Schiedam 19 januari 1885, overleden Schiedam 20 juli 1967,
huwt Schiedam 18 maart 1914
MARGARETHA VAN RUIVEN, geboren Schiedam 28 oktober 1892, overleden Schiedam 18 januari 1974,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 CLASINA WILLEMINA GIJTENBEEK, geboren Schiedam 21 oktober 1915,
  huwt 20 juli 1938
  H. OPSCHOOR

  2 PIETER GIJTENBEEK, geboren Schiedam 3 december 1916, VOLGT ONDER XIr

HS-1 GENERATIE Xq - zn van IXk

BERTUS GIJTENBEEK, geboren Schiedam 11 augustus 1886,
huwt Rotterdam 22 mei 1918
ANNA VERWOL, geboren Schiedam 12 juli 1869

HS-1 GENERATIE Xr - zn van IXk

WILLEM JORIS GIJTENBEEK, geboren Schiedam 19 maart 1888, spekslager
huwt Rotterdam 19 december 1917
MARIA JOHANNA VAN SPIJK, geboren Rotterdam 23 december 1883,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 HENDRIKUS NICOLAAS GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 4 december 1915,VOLGT XIs

  2 MARINUS GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 22 mei 1919, VOLGT ONDER XIt

  3 DOROTHEA ADRIANA GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 15 november 1922

HS-1 GENERATIE Xs - zn van IXk

JORIS GIJSBERTUS GIJTENBEEK, geboren Schiedam 8 februari 1894, overleden Schiedam 31 oktober 1943, havenwerker, loswerkman
huwt 1e Rotterdam 31 december 1919 - echtscheiding Schiedam 30 oktober 1925
WILHELMINA JOHANNA MARIA SOMFORD, geboren Rotterdam 30 juli 1897
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren,
huwt 2e Schiedam 26 november 1925
PETRONELLA HARTMAN, geboren Schiedam 16 december 1904,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 MARTINUS GIJTENBEEK, geboren Schiedam 15 februari 1926, overleden aldaar 4 maart 1928

  2 ADRIANA GIJTENBEEK, geboren Schiedam 11 augustus 1928

  3 ELIZABETH GIJTENBEEK, geboren Schiedam 14 december 1930

HS-1 GENERATIE Xt - zn van IX-l

ANDRIES GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 26 februari 1905, overleden gemeente Zaanstad 19 oktober 1982, arbeider Ford fabriek, meubelmaker in de scheepsbouw,
huwt Zaandam 22 juni 1939
FREDERIKA MARIA URBANUS, geboren Rotterdam 25 augustus 1908, overleden gemeente Zaanstad 31 mei 1997
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 WILLEM ALEXANDER PAUL FREDERIK LODEWIJK GIJTENBEEK, geboren Zaandam 21 januari 1941.

  2 DANIEL CORNELIS GIJTENBEEK, geboren Zaandam 14 maart 1942, VOLGT ONDER XIu

  3 DINA ANNA DOROTHEA GIJTENBEEK, geboren Zaandam 26 november 1943

  4 JOHANNES ALBERTUS GIJTENBEEK , geboren Zaandam 13 augustus 1945, VOLGT ONDER XIv

HS-1 GENERATIE Xu- zn van IXm

PETER GEITENBEEK, geboren Leusden 12 maart 1881, overleden Zeist 30 december 1952, plantsoenarbeider, tuinman
huwt Zeist 15 februari 1906
ELISABETH KRUISWIJK, geboren Zeist 26 juli 1883,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 AALTJE GEITENBEEK, geboren Zeist 12 november 1906
  huwt 2 januari 1936
  Z.H.R. VAN DER STEEN

  2 METJE GEITENBEEK, geboren Zeist 13 oktober 1908

  3 TEUNIS GEITENBEEK, geboren Zeist 24 augustus 1911, VOLGT ONDER XIw

HS-1 GENERATIE Xv - zn van IXn

RIJK GIJTENBEEK, geboren Leusden 6 oktober 1875, overleden Zeist 15 september 1954
huwt Leusden 16 november 1905
HERMIENTJE VAN DEN HAM, geboren Nijkerk 18 juli 1883,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 3 kinderen geboren:
  1 ELBERT HENDRIK GIJTENBEEK, geboren Leusden 8 augustus 1906, VOLGT ONDER XIx

  2 AALBERTUS GERARD GIJTENBEEK, geboren Leusden 12 april 1910, VOLGT ONDER XIy

  3 HENDRIKA GIJTENBEEK, geboren Leusden 9 maart 1916, overleden Amersfoort 15 september 1987,
  huwt Amersfoort 7 november 1938
  ELBERTUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 18 september 1911, overleden Amersfoort 10 juni 1970.

HS-1 GENERATIE Xw - zn van IXn

GIJSBERTUS GIJTENBEEK, geboren Leusden 9 oktober 1883, overleden Ede 23 juli 1962, tramconducteur, sleeper, voerman,
huwt Maarn 19 december 1907
WILHELMINA CHRISTINA VOS, geboren Maarn 1 januari 1886, overleden Amersfoort 31 juli 1963,
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:
  1 WILLEM CHRISTIAAN GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 29 december 1906, VOLGT ONDER XIz

  2 HENDRIKA ELBERDINA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 25 oktober 1908,
  huwt 25 maart 1943
  T. BINNENDIJK

  3 MARIA JOHANNA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 17 april 1910,
  huwt 28 juli 1955
  E. VAN DER BRAND

  4 ELBERTUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 18 september 1911, VOLGT ONDER XIab

  5 JOHANNA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 12 februari 1913,
  huwt Amersfoort 11 juni 1940
  J.H. VAN SLOOTEN

  6 GIJSBERTUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 23 oktober 1916, VOLGT ONDER XIac

  7 RIJK GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 19 november 1919, VOLGT ONDER XIad

HS-1 GENERATIE Xx - zn van IXn

EVERT GIJTENBEEK, geboren Leusden 18 september 1886, overleden Amersfoort 11 januari 1955,
huwt Putten Gld 23 juli 1909
JACOBA POSTHOUWER, geboren Putten Gld 16 augustus 1887, overleden Amersfoort 10 februari 1967,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 6 kinderen geboren:
  1 ELBERT GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 10 juni 1909, VOLGT ONDER XIae

  2 PETER GIJTENBEEK, geboren Leusden 26 februari 1912, VOLGT ONDER XIaf

  3 HENDRIK GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 1 juli 1916, overleden Amersfoort 8 juli 1916

  4 AALTJE GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 25 oktober 1918, overleden 's-Gravenhage 8 november 1981, administratrice bij brandstoffenhandel, ongehuwd

  5 HENDRIKA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 26 december 1922,
  huwt 27 juli 1950
  H. DE VRIES

  6 EVERT GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 9 december 1924, VOLGT ONDER XIag

HS-1 GENERATIE Xy - zn van IXp

RALPH GUIDEBECK, geboren Eastmanville MI 26 maart 1860,
huwt 9 augustus 1884
JENNIE TOOTHAKER
verder niets bekend.

HS-1 GENERATIE Xz - zn van IXp

HENRY GUIDEBECK, geboren Polkton MI 6 december 1861, overleden Otsego MI 13 november 1927,
huwt MI 1887
LAURA YERDEN, geboren New York 1858,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 4 kinderen geboren:
  1 ROBERT GUIDEBECK, geboren MI 29 juli 1888, VOLGT ONDER XIah

  2 WALTER GUIDEBECK, geboren MI 1892

  3 CHARLES EUGENE GUIDEBECK, geboren MI 1893, VOLGT ONDER XIai

  4 MARJORIE GUIDEBECK, geboren MI 1897

HS-1 GENERATIE Xab - zn van IXp

HENRICUS/ RICK GUIDEBECK, geboren Eastmanville MI 1 november 1863, overleden Gladstone MI 31 december 1930
huwt 1891
MARY NEUBECKER,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend in USA 6 kinderen geboren:
  1 JOHN J. GUIDEBECK

  2 MYRTLE MARGARET GUIDEBECK, geboren juli 1892,
  huwt Munising Michigan USA 20 juni 1917
  PHILLIP CESAIRE GAGNER, geboren Muskegon Michigan USA 26 mei 1884, mogelijk overleden Farmington Michigan

  3 EVELINA GUIDEBECK, geboren Munising Michigan 1 januari 1894

  4 VERTIN B. GUIDEBECK, geboren Munising Michigan 22 oktober 1896, overleden februari 1961

  5 ROLAND JOSEPH GUIDEBECK, geboren Munising Michigan USA 29 maart 1898, VOLGT ONDER XIaj

  6 FRANK GUIDEBECK, geboren Munising Michigan USA januari 1900, overleden Escabana Michigan USA
  1930

HS-1 GENERATIE Xac - zn van IXp

JACOB GUIDEBECK, geboren Eastmanville USA 17 september 1871,
huwt
HATTIE BOS
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE Xad - zn van IXp

AVERT GUIDEBECK, geboren Cooperville MI mei 1872, overleden Grand Rapids MI 14 september 1915
huwt
GEZIEN (GRACE) BOS,
uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren:
  1 JANNIE GUIDEBECK, geboren Holland MI 1 augustus 1892, overleden Grand Rapids MI 1 november 1972
  huwt Grand Rapids MI 23 november 1910
  ARTHUR TENNIS, geboren Grand Rapids MI 19 mei 1889, overleden Grand Rapids MI April 1971

  2 ANGELINE GUIDEBECK, geboren Holland MI 19 april 1897, overleden Saginaw City MI 1 januari 1979
  huwt
  LOUIS PLUMMER

  3 DIRK GUIDEBECK, geboren Holland MI 19 april 1897, VOLGT ONDER XIak

  4 JACOB GUIDEBECK, geboren Grand Rapids MI 1 april 1900, VOLGT XIal

  5 HAROLD GUIDEBECK, geboren Grand Rapids MI 1 juli 1902, overleden aldaar 11 maart 1903

  6 NELLIE GUIDEBECK, geborenGrand Rapids MI 2 februari 1903, overleden aldaar 25 mei 1907

  7 levenloos kind, geboren Grand Rapids MI 27 februari 1904

  8 JOHN GUIDEBECK, geboren Grand Rapids MI 27 juli 1906, VOLGT ONDER XIam

  9 NN. GUIDEBECK, geboren Grand Rapids MI 1908

  10 NN. GUIDEBECK, geboren Grand Rapids MI 1910

  11 GERT GUIDEBECK, geboren Grand Rapids MI 23 november 1912, overleden juni 1982

  12 ROBERT GUIDEBECK, geboren Grand Rapids MI 22 april 1914, overleden juli 1994

HS-1 GENERATIE Xae - zn van IXr

HENDRIK GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 27 juni 1863,
huwt Nijkerk 24 oktober 1883
JANNETJE VAN DEN BRINK, geboren Nijkerk 11 december 1864, overleden Nijkerk 24 december 1936
uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren:
  1 HARMEN GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 17 juni 1884, VOLGT ONDER XI an

  2 JANNETJE GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 22 augustus 1885

  3 REINDERT GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 3 februari 1887, VOLGT ONDER XIao

  4 MARIA GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 28 september 1888,
  huwt Nijkerk 31 mei 1916
  JAN KARELSEN, geboren Baarn 1884

  5 REINTJE GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 3 december 1889,
  huwt Nijkerk 20 november 1912
  JAN DE GROOT, geboren Nijkerk 1887

  6 JAN GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 21 april 1891

  7 HENDRIK GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 27 december 1892, VOLGT ONDER XIap

  8 WICHMAN GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 18 april 1894, VOLGT ONDER XIaq

  9 HENDRIKA GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 8 augustus 1895,
  huwt Nijkerk 19 mei 1915
  DIRK VAN LOVEREN, geboren Hilversum 1895

  10 JANSJE GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 25 januari 1897, overleden Nijkerk 22 februari 1897

  11 JOHAN GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 15 februari 1898

  12 HESSEL GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 27 juni 1901, VOLGT ONDER XIar

HS-1 GENERATIE Xaf - zn van IXs

BESSEL GEIJTENBEEK, geboren Nijkerk 1 mei 1882, overleden Amsterdam 1 juli 1950
huwt Amsterdam 11 juli 1907
MARIA CATHARINA STEEDE, geboren Amsterdam 27 februari 1882,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 levenloos kind, geboren Amsterdam 7 maart 1908

  2 IDA GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 15 februari 1909, overleden Amsterdam 23 juni 1925

  3 CATHARINA GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 1 november 1910,
  huwt Amsterdam 1 november 1935
  GERRIT CORNELIS LODDER

HS-1 GENERATIE Xag - zn van IXs

WIJNAND GEIJTENBEEK, geboren Nijkerk 22 oktober 1885,overleden Nijkerk 20 maart 1962, kleermaker
huwt Nijkerk 1 mei 1912
HENDRIENTJE DE GROOT, geboren Nijkerk 21 december 1882, overleden Nijkerk 8 juli 1969,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 IDA GEIJTENBEEK, geboren Nijkerk 21 december 1913

  2 DIRK GEIJTENBEEK, geboren Nijkerk 30 maart 1916, overleden Nijkerk 1920

  3 DIRK GEIJTENBEEK, geboren Nijkerk 14 juli 1921, VOLGT ONDER XIas

HS-1 GENERATIE Xah - zn van IXt

GERRIT GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 11 oktober 1877, overleden Hoevelaken 1 juli 1962
huwt Hoevelaken 1 juni 1907
RIKJE VAN DE BERG, geboren Nijkerk 13 februari 1884, overleden Hoevelaken 12 april 1944,
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren:
  1 ADRIAANTJE GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 20 juni 1908
  huwt
  J. VAN DER BRUNT

  2 EVERT GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 4 december 1910, VOLGT ONDER Xat

  3 RIK GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 24 augustus 1913, VOLGT ONDER XIau

  4 GIJSBERTJE GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 13 december 1914
  huwt
  M. SCHREUDER

  5 GEERTJE GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 1916, overleden Nijkerk 16 september 2003
  huwt
  EVERT HEINING , geboren Hoevelaken 1910, overleden Hoevelaken 8 september 1974

  6 GEERTRUIDA GEITENBEEK, geboren 29 juli 1917, overleden Zwartebroek 4 april 1988.
  huwt
  GERRIT BROUWER, overleden 13 november 1972

  7 RIKJE GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 31 oktober 1919
  huwt
  P. TROOST

  8 LUBBETJE GEITENBEEK, geboren 6 december 1920, overleden Hoevelaken 4 december 1984
  huwt
  R. VAN DEUVEREN

  9 JACOBUS GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 28 juni 1922, VOLGT ONDER XIav

  10 GERRITJE GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 28 mei 1924
  huwt
  H. FONTEIN

HS-1 GENERATIE Xai - zn van IXt

RIK GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 11 augustus 1879,
huwt Oldenbroek 12 november 1908
KLAZINA VAN ESSEN, geboren Oldebroek 16 oktober 1889
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 RIK GEITENBEEK, geboren Oldenbroek 29 maart 1910

  2 ALBERT GEITENBEEK, geboren Oldenbroek 27 februari 1912

  3 ADRIAANTJE GEITENBEEK, geboren Oldenbroek 8 september 1921

HS-1 GENERATIE Xaj - zn van IXu

ALBERTUS GEITENBEEK, geboren Ede 27 juni 1875, overleden Arnhem 2 februari 1943,
huwt Arnhem 9 oktober 1901
WILHELMINA GEURTSEN of GEERTSEN, geboren Arnhem 1876, overleden Arnhem 7 juni 1946,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 EVERT GEITENBEEK, geboren Arnhem 1902

HS-1 GENERATIE Xak - zn van IXu

ANTHONIE GEITENBEEK, geboren Ede 23 mei 1879,
huwt Arnhem 11 november 1908
HENDRIKA KLAASEN, geboren Arnhem 1886,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 JENNEKE BERENDINA HENDRIKA GEITENBEEK, geboren Arnhem 27 december 1904,
  huwt Arnhem 926
  MANNES VAN BEEK, geboren Arnhem 24 juni 1904, overleden Nijmegen 17 maart 1967

  2 EVERT GEITENBEEK, geboren Renkum 25 augustus 1909, VOLGT ONDER XIaw

  3 BERENDINA GEITENBEEK, geboren Renkum 1912, overleden Arnhem 24 oktober 1916

HS-1 GENERATIE Xal - zn van IXu

WILLEM GEITENBEEK, geboren Arnhem 27 december 1885, overleden Arnhem 11 februari 1967, bosarbeider,
huwt Arnhem 30 mei 1917
HENDRIKJE VAN DEN HAM, geboren Ede 1882
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 EVERT HENDRIK GEITENBEEK, geboren Arnhem 1 april 1918, VOLGT ONDER XIax

HS-1 GENERATIE Xam - zn van IXu

EVERT JAN GEITENBEEK, geboren Arnhem 28 juli 1893, overleden Leiden 14 december 1977
huwt Rheden 9 februari 1918
MARIA FREDERIKA HOFMAN, geboren Rheden 8 februari 1897, overleden Leiden 24 mei 1969
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren:
  1 EVERT GEITENBEEK, geboren Voorschoten 5 december 1918, VOLGT ONDER XIay

  2 JAN GEITENBEEK, geboren Voorschoten 13 mei 1925, VOLGT ONDER XIaz

HS-1 GENERATIE Xan - zn van IXw

AALBERT GEITENBEEK, geboren Nijkerk 11 november 1887, overleden Doorn 7 september 1984, brandstoffenhandelaar
huwt Zeist 6 juni 1912
HENDRIKA CORNELIA BAKKENES, geboren Zeist 13 oktober 1888, overleden Maarn 28 maart 1965,
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren:
  1 BARTJE GEITENBEEK, geboren Zeist 21 februari 1913,
  uit haar:
  1 NELIS GEITENBEEK, geboren Maarn 16 oktober 1933, overleden Maarn 5 april 1934 huwt 20 februari 1946
  W. OEXMAN

  2 DIRK GEITENBEEK, geboren Zeist 28 februari 1914, VOLGT ONDER XIba

  3 JOHANNA GEITENBEEK, geboren Maarn 29 december 1918,
  huwt 28 april 1943
  P. OEXMAN

  4 BESSELTJE GEITENBEEK, geboren Maarn 8 mei 1921
  huwt 7 januari 1948
  F. LOKHORST

  5 NEELTJE GRIETJE GEITENBEEK, geboren Maarn 10 november 1923, overleden Maarn 16 juli 1926

  6 BESSEL GEITENBEEK, geboren Maarn 29 augustus 1925, VOLGT ONDER XIbb


  7 NEELTJE GRIETJE GEITENBEEK, geboren Maarn 4 maart 1929, overleden Maarn 21 maart 1930

  8 OTTO GEITENBEEK, geboren Maarn 22 september 1930, VOLGT ONDER XIbc

HS-1 GENERATIE Xao - zn van IXw

HENDRIK GEITENBEEK, geboren Woudenberg 6 februari 1892,
huwt Scherpenzeel 24 september 1914,
TRIJNTJE VAN KAMPEN, geboren Woudenberg 1893
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 BARTJE GIJTENBEEK, geboren Woudenberg 10 april 1915

  2 WOUTER GERRIT GIJTENBEEK, geboren Woudenberg 21 maart 1917

  3 NEELTJE GIJTENBEEK, geboren Woudenberg 23 december 1918

HS-1 GENERATIE Xap - zn van IXw

BESSEL GEITENBEEK, geboren Woudenberg 22 februari 1905, overleden Utrecht 20 juli 1960, timmerman
huwt Oosterbeek 2 juni 1928
MARIA HENDRICA LEENDERS, geboren Arnhem 10 september 1908
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 BARTJE GEITENBEEK, geboren Renkum 15 juni 1929
  huwt 28 november 1951
  C.M. POOT

HS-1 GENERATIE Xaq - zn van IXx

AALBERT (AALT) GEITENBEEK, geboren Nijkerk 17 december 1897, overleden Ermelo 21 december 1976
huwt Ermelo 5 april 1917
AALTJE TOMASSEN, geboren Ermelo 14 mei 1889, overleden Ermelo 1979
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren:
  1 RIK GEITENBEEK, geboren Putten 21 augustus 1917, VOLGT ONDER XIbd

  2 PETER GEITENBEEK, geboren Ermelo 18 december 1919, VOLGT ONDER XIbe

  3 JOHANNES GEITENBEEK, geboren Ermelo 18 december 1922, VOLGT ONDER XIbf

  4 GANGELHOF GEITENBEEK, geboren Ermelo 18 december 1922, VOLGT ONDER XIbg

  5 JOHANNA GEITENBEEK, geboren Ermelo 28 augustus 1924
  huwt
  WOUTER MULDER, geboren Ermelo/Speuld 1920

  6 AALT GEITENBEEK, geboren Ermelo 18 april 1926, VOLGT ONDER XIbh

  7 JAN GEITENBEEK, geboren Ermelo 26 september 1928, VOLGT ONDER XIbi

  8 BEA GEITENBEEK, geboren Ermelo 9 februari 1931
  huwt
  NICO BAKKENES, geboren Ermelo 31 december 1930

  9 ALBERT GEITENBEEK, geboren Ermelo 12 december 1932, VOLGT ONDER XIbj

HS-1 GENERATIE Xar - zn van IXx

AALBERT GEITENBEEK, geboren Nijkerk 2 januari 1900,
huwt Nijkerk 14 augustus 1929
ENGELINA SCHOLTEN, geboren Zutphen 18 maart 1903
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 GRIETJE GEITENBEEK, geboren Nijkerk 20 april 1930

HS-1 GENERATIE Xas - zn van IXx

BESSEL GEITENBEEK, geboren Nijkerk 16 oktober 1906, overleden Eindhoven 27 september 1960
huwt
PHILOMENA DE COCK, geboren 1902, overleden Eindhoven 8 juli 1990
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE Xat - zn van IXx

JAN GEITENBEEK, geboren Nijkerk 1 juni 1911, overleden Nijkerk 21 mei 1993
huwt
HEINTJE VAN POOLEN, geboren Nijkerkerveen 28 februari 1918
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 RIK AALBERT GEITENBEEK, geboren Nijkerk 3 februari 1945, VOLGT ONDER XIbk

HS-1 GENERATIE Xau - zn van IXx

JOHANNES GEITENBEEK, geboren Nijkerk 13 oktober 1914, overleden Amersfoort 5 augustus 1985, bouwvakker
huwt Nijkerk 5 december 1945
AALBERTJE VAN DIEST, geboren Nijkerk 27 augustus 1924,
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 JOHANNA GEITENBEEK, geboren Nijkerk 18 augustus 1946,
  huwt 16 september 1966
  E. VAN LEEUWEN

HS-1 GENERATIE Xav - zn van IXx

RIK GEITENBEEK, geboren Nijkerk 26 november 1916, overleden Terschuur 1 september 1966
huwt
DOORTJE BLOOI, geboren 1914
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 RIK GEITENBEEK, geboren Nijkerk 21 mei 1945

HS-1 GENERATIE Xaw - zn van IXx

HENDRIK GEITENBEEK, geboren Nijkerk 2 augustus 1920,
huwt
ELSINA BEERTA, geboren Nijkerk 28 september 1917
uit dit huwelijk werd een dochter geboren, verder niets bekend.

HS-1 GENERATIE Xax - zn van IXz

JAN IZAK GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 12 januari 1902, overleden Terschuur 30 december 1986, landbouwer
huwt Barneveld 19 april 1929
BERENDINA VAN DEN BERG, geboren Barneveld 20 december 1903,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 JAN HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 23 februari 1930, VOLGT ONDER XIbl

  2 ALIJDA GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 23 maart 1933,
  huwt 9 oktober 1957
  HENDRIK VAN DRONKELAAR, geboren 1928

  3 JAN IZAK GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 19 juni 1938, VOLGT ONDER XIbm

HS-1 GENERATIE Xay - zn van IXz

GIJSBERTUS DIDERIKUS GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 14 juli 1906, overleden Barneveld 29 juni 1959, landbouwer, vertegenwoordiger,
huwt Amersfoort 22 september 1946
PIETJE VAN WAKEREN, geboren Ede 5 juni 1914,
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 JAN GIJSBERTUS DIDERICUS GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 27 augustus 1950

HS-1 GENERATIE Xaz - zn van IXz

HENDRIK JAN GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 10 juni 1911, overleden Amersfoort 5 oktober 1996
huwt Barneveld 19 juni 1946
EVERDINA VAN GINKEL, geboren Leusden 17 augustus 1916, overleden Barneveld 14 september 1999
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren:
  1 GERRIT GIJSBERTUS GEIJTENBEEK, geboren Leusden 14 maart 1952

  2 JEANNETTE EVERDINA MARIA GEIJTENBEEK, geboren Leusden 4 januari 1957
  huwt
  WIM NN, geboren 1946

HS-1 GENERATIE Xba - zn van IXz

ARIE GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 9 oktober 1920,
huwt
GIJSBERTA VAN DEN BERG, geboren Barneveld 21 juni 1920
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 GIJSBERTA GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 6 juni 1952

  2 ARJAN GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 17 januari 1955, VOLGT ONDER XIbn

  3 JOHAN GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 5 maart 1958, VOLGT ONDER XIbo

HS-1 GENERATIE Xbb - zn van IXz

DIRK GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 9 oktober 1920, overleden Barneveld 3 februari 1975,
huwt
JANNIGJE VAN EEM, geboren Ede 5 juni 1925,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 MARJAN DICY GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 13 november 1954

HS-1 GENERATIE Xbc - zn van IXz

WILLEM GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 10 juli 1923, overleden 22 januari 1999, veehouder
huwt 24 februari 1949
CLARA ALETTA DONSELAAR, geboren Woudenberg 30 oktober 1923, overleden 20 januari 1997
uit dit huwelijk:
  1 JAN HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 16 mei 1954, VOLGT ONDER XIbo/1

  2 ALETTA GERDA GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 5 oktober 1955
  huwt Woudenberg 14 december 1972
  DIRK CORNELIS LOKHORST, geboren Woudenberg 14 januari 1951, overleden Ederveen 14 januari 1979

  3 ALBERTUS GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 4 maart 1959, VOLGT ONDER XIbo/2

  4 GERDA WILHELMINA GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 29 oktober 1961
  huwt Woudenberg 14 april 1983
  RENE VAN DER KNAAP

  5 WILLEM CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 14 oktober 1966, VOLGT ONDER XIbo/3

HS-1 GENERATIE Xbd - zn van IXz

MARINUS GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 1 oktober 1924,
huwt
BERTHA PANNEKOEK, geboren 1925
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE Xbe - zn van IXab

CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Ede 3 april 1909,overleden 26 april 1991
huwt Ede 21 januari 1931
EVERTJE VAN ENGELHOVEN, geboren Ede 22 oktober 1910, overleden Ede 22 juni 1987
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 HENDRIK EVERT GEIJTENBEEK, geboren Ede 24 december 1931, VOLGT ONDER XIbp

  2 TEUNISJE GEIJTENBEEK, geboren Ede 16 november 1938,
  huwt
  TEUNIS KAMPHORST, geboren 1938

  3 HENDRIKJE GEIJTENBEEK, geboren Ede 25 september 1945

HS-1 GENERATIE Xbf - zn van IXab

HENDRIK JAN GEIJTENBEEK, geboren Ede 16 december 1914, overleden Lunteren 9 april 1982,
huwt
ARTJE TOP, geboren Barneveld 5 januari 1916,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 HENDRIKJE GEIJTENBEEK, geboren Ede 17 mei 1939

HS-1 GENERATIE Xbg - zn van IXac

GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Baarn 2 oktober 1893, overleden Baarn 22 september 1952, meubelmaker
huwt Baarn 19 september 1919
JANNETJE SCHOUTEN, geboren Baarn 23 februari 1896, overleden Baarn 5 maart 1971
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE Xbh - zn van IXad

JAN GEIJTENBEEK, geboren Baarn 8 januari 1895, overleden Arnhem 6 september 1960, schrijver Nederlandsche Spoorwegen
huwt Renkum 30 juli 1925
HENRIETTA ZWIJNEN, geboren Oosterbeek/ Renkum 9 juni 1896,
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 EVERTJE GEIJTENBEEK, geboren Arnhem 10 januari 1927,
  huwt 20 augustus 1956
  J.P. DAMEN

HS-1 GENERATIE Xbi - zn van IXad

CORNELIS PETRUS GEIJTENBEEK, geboren Baarn 25 augustus 1897,
huwt Amsterdam 23 april 1921
ELISABERTH HENDRIKA VAN DE VEEN, geboren Nijkerk 14 augustus 1898,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 CORNELIA ELISABETH GEIJTENBEEK, geboren Nieuwer Amstel 18 februari 1922

HS-1 GENERATIE Xbj - zn van IXae

BAREND GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Baarn 13 november 1890, overleden Hilversum 22 februari 1971, wever,
huwt Hilversum 8 september 1917
DIRKJE NIEUWENHUIS, geboren Zwolle 5 augustus 1896, overleden Hilversum 31 oktober 1972
uit dit huwelijk werden 13 kinderen geboren:
  1 HENDRIKUS GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 7 oktober 1917, VOLGT ONDER XIbq

  2 JAN GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 25 december 1919, overleden 13 augustus 1948, ongehuwd

  3 HENDRIKA GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 14 oktober 1921
  huwt 12 juni 1943
  W. DOORNEKAMP

  4 GIJSBERTHA GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 24 juli 1923,
  huwt 22 juni 1946
  P.A. VAN DER LAAK

  5 HARM GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 29 december 1924, VOLGT ONDER XIbr

  6 MAARTJE JANNA GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 30 december 1926, overleden Hilversum 2 mei 1947
  huwt Hilversum 4 januari 1946
  JACOBUS MOLHUIZEN, geboren 's-Hertogenbosch 12 maart 1921, bakker

  7 DIRK GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 19 februari 1929, VOLGT ONDER XIbs


  8 MARIA JOHANNA GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 18 juli 1930,
  huwt 15 maart 1950
  C.W. VAN WELZENIS

  9 HENDRINA AALTJE GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 11 oktober 1932,
  huwt 5 september 1953
  C. BOS

  10 HERMINA GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 11 december 1934,
  huwt 14 januari 1956
  R. BAST

  11 GIJSBERTUS GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 16 november 1937, VOLGT ONDER XIbt

  12 GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 21 mei 1939

  13 BAREND GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 14 februari 1943, VOLGT ONDER XIbu

HS-1 GENERATIE Xbk - zn van IXag

ANTONIUS WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Soest 18 december 1913,
huwt
CATHARINA BINDELS, geboren Heerlen 12 april 1912, overleden Maastricht 17 april 1997,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 ANNELIES GIJTENBEEK

  2 FRANS GIJTENBEEK

  3 LEONTINE GIJTENBEEK

  4 WILMA GIJTENBEEK

HS-1 GENERATIE Xbl - zn van IXah

JOHANNES CHRISTIANUS GIJTENBEEK, geboren Zeist 20 april 1903,
huwt Zeist 7 februari 1929
J. HELSDINGEN

HS-1 GENERATIE Xbm - zn van IXah

WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Zeist 2 juni 1904,
huwt 8 februari 1939
E. HOOFT

HS-1 GENERATIE Xbn - zn van IXai

WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Utrecht 25 februari 1908, overleden Utrecht 25 februari 1980, graveur,
huwt Utrecht 25 juli 1934
ADRIANA ALIJDA DE KORTE, geboren Utrecht 6 december 1908, overleden Utrecht 7 januari 1990,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 ADRIANA ANTONIA JOHANNA GIJTENBEEK, geboren Utrecht 21 maart 1938
  huwt 28 november 1962
  A. ZIJDERVELD

HS-1 GENERATIE Xbo - zn van IXai

MARINUS GIJTENBEEK, geboren Utrecht 4 juli 1913, overleden IJsselstein 23 juli 1958
huwt Utrecht 1939
HENDRIKA LEERENTVELD, geboren Utrecht 2 maart 1918
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 JOHANNA GIJTENBEEK, geboren Utrecht 4 mei 1941

  2 HENDRICUS WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Utrecht 27 april 1947

HS-1 GENERATIE Xbp - zn van IXai

ANTHONIUS GIJTENBEEK, geboren Utrecht 21 augustus 1914, overleden Leusden 26 januari 1994, plaatwerker, bankwerker, medewerker BPM,
huwt Utrecht 1 december 1937
AALTJE GALJEE, geboren Leusden 12 februari 1912, overleden gemeente de Ronde Venen 3 mei 2000
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 EDUARD GIJTENBEEK, geboren Zuilen 26 juli 1943, VOLGT ONDER XIbv

HS-1 GENERATIE Xbq - zn van IXai

CORNELIS GIJTENBEEK, geboren Utrecht 24 juni 1916, overleden Utrecht 13 januari 1986, slager bij de GEBRU,
huwt Utrecht 24 juni 1948
JOHANNA HARMINA LEERENTVELD, geboren Utrecht 8 mei 1920,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 ANTHONIA MARIA HENDRIKA GIJTENBEEK, geboren Utrecht 12 december 1949

  2 CORNELIS HENDRIKUS WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Utrecht 19 februari 1953, VOLGT ONDR XIbw

HS-1 GENERATIE Xbr - zn van IXak

CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 24 februari 1909, overleden Amersfoort 19 januari 1971, bankwerker, brandweerman, plantsoenarbeider,
huwt Amersfoort 26 juni 1935
JOHANNA HENDRIKA MARTENS, geboren Amersfoort 13 februari 1914, overleden Amersfoort 9 augustus 2001
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 ALBERTA CORNELIA GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 14 januari 1936,
  huwt 12 december 1956
  A.J. VAN DEN BROEK

  2 HENDRIK JAN ANTON GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 16 juni 1939, VOLGT ONDER XIbx

  3 CORNELIS JOHAN GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 15 juli 1949

HS-1 GENERATIE Xbs - zn van IXak

ANTONIUS CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 9 november 1916,
huwt Amersfoort 29 januari 1937
J.W. HESSELINK, geboren Amersfoort 1915
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE Xbt - zn van IXal

JOHANNES MARINUS GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 28 mei 1913, overleden Hilversum 14 november 1976, kapper, verver, spoelmeester,
huwt 1e Hilversum 26 november 1941
AALTJE GERARDA DOORNEKAMP, geboren Hilversum 28 april 1921, overleden Hilversum 10 maart 1956,
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 JOHANNA MARIANNE GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 16 mei 1948,
  huwt 28 oktober 1966
  A.W.B. BROUWER
huwt 2e Hilversum 24 december 1958
ANNA MARIA WARMERDAM, geboren Hilversum 16 november 1933,
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  2 ERIK GEIJTENBEEK, geboren hilversum 17 juni 1962

HS-1 GENERATIE Xbu - zn van IXam

JOHANNES SEBASTIANUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 2 februari 1919,
huwt Utrecht 2 december 1942
ANNIE GORIS,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 FREEK GEIJTENBEEK, geboren 1954

  2 JAN GEIJTENBEEK, geboren 1957

HS-1 GENERATIE Xbv - zn van IXam

WILLEM HENRIKUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 6 juni 1920, overleden Utrecht 14 december 1964, fruitkoopman,
huwt 1e Utrecht 14 augustus 1947
MARIA HELENA VAN DER WURFF, geboren Utrecht 15 maart 1915
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 BERNARDINA MARIA JOHANNA GEIJTENBEEK, geboren Zuilen 12 maart 1947
  huwt
  C. LAUFFER

  2 WILHELMUS HENRICUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 21 juli 1948
huwt 2e 1953
H. WOLF
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  3 COR GEIJTENBEEK, geboren 1953

  4 HENNIE GEIJTENBEEK, geboren 1954

HS-1 GENERATIE Xbw - zn van IXam

ANTHONIUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 28 maart 1928, overleden Utrecht 29 oktober 1997,
huwt Utrecht 30 juli 1947
MARIA VERDILLA SLUIJK, geboren Utrecht 9 februari 1928,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 REIJER GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 26 december 1947, VOLGT ONDER XIby

  2 ANTHONIUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 6 juni 1948, VOLGT ONDER XIbz

HS-1 GENERATIE Xbx - zn van IXan

PETRUS WILLIBRORDUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 6 mei 1920, overleden Utrecht 1985
huwt Utrecht 1940
ANNA MARIA LIGTVOET, geboren Utrecht 3 mei 1918, overleden Utrecht 16 november 1989
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren:
  1 PETRUS WILLEBRORDUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 5 april 1941, VOLGT ONDER XIca

  2 GEERTRUIDA MARIA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 21 januari 1943
  huwt 18 juli 1964
  EVERT VAN DOESBURG

  3 JACOBUS JOHANNES GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 30 juli 1946, VOLGT ONDER XIcb

  4 JOHANNES JACOBUS FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 5 oktober 1947, VOLGT ONDER XIcc

  5 ANNA MARIA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 3 maart 1950
  huwt
  PIET KOENHEIM

  6 WILHELMINA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 19 maart 1952
  huwt 1e Utrecht 3 juli 1968 - echtscheiding
  JAN VAN DER VOORT huwt 2e
  MAX BLIJ

  7 DIENA PETRONELLA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 22 mei 1953
  huwt
  BAS WIELARD

  8 FRANCISCUS XAVERIUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 26 september 1955, VOLGT ONDER XIcd

HS-1 GENERATIE Xby - zn van IXan

SEBASTIANUS ANTHONIUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 21 oktober 1936,
huwt 1e 10 februari 1960 - echtscheiding
M.H. GEURTSEN, overleden 16 april 2006
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 JOS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht

  2 RIA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht
  huwt Utrecht 18 januari 1985
  TON PIJNENBURG

  3 EDWIN GEIJTENBEEK, geboren Utrecht september 1975
  huwt Nieuwegein 2 augustus 2002 met Wilma van Schaik, geboren 19 november 1972, uit dit huwelijk 2 kinderen, 1 YOURI, geboren 9 juni 2000, NIKKI, geboren 14 december 2002,
huwt 2e Utrecht 26 oktober 1984
AGNES VAN HAAFTEN

HS-1 GENERATIE Xbz - zn van IXan

JACOBUS FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 1 februari 1943, overleden Utrecht 29 juli 1998,
huwt 7 oktober 1964
H.M. DE JONGE, geboren Breukelen
uit dit huwelijk:
  1 RENE FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 20 juni 1965, VOLGT ONDER XIcd/1

HS-1 GENERATIE Xca - zn van IXao

GERARD A. GEIJTENBEEK, geboren Driebergen 23 februari 1919,
huwt
M.E. DEDEREN
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE Xcb - zn van IXao

PETRUS JOHANNES MARIA GEIJTENBEEK, geboren Driebergen 16 mei 1923, naar Nieuw Zeeland. Dunedin
huwt
L. VAN LEEUWEN
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE Xcc - zn van IXao

ANTONIUS FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Driebergen 14 november 1925,
huwt
ERIKA POSTHUMUS, geboren 29 april 1925, overleden Nederlangbroek 16 januari 1993
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 FRANCIS GEIJTENBEEK, geboren 30 juni
  huwt
  HANS WIEBES

  2 ERIK ALBERT GEIJTENBEEK, geboren Zeist 15 januari 1958

  3 MARTIN PETER GEIJTENBEEK, geboren Zeist 15 januari 1958, VOLGT ONDER XIce

HS-1 GENERATIE Xcd - zn van IXao

MARTINUS JOHANNES MARIA GEIJTENBEEK, geboren Driebergen 26 mei 1934, naar Nieuw Zeeland Dunedin
huwt
G.McGOUN
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE Xce - zn van IXap

FRANCISCUS LAMBERTUS GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 27 juni 1917,
huwt
E. BOLLINGER

HS-1 GENERATIE Xcf - zn van IXap

JOHANNES MARTINUS GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 1 november 1919,
huwt
E. TH. J.M. VALKONET

HS-1 GENERATIE Xcg - zn van IXaq

MATTIAS FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 13 april 1921, overleden Loenen 3 oktober 1995.
huwt Hlversum 4 februari 1948
MARIA JOHANNA VAN WIJK, geboren Montfoort 31 januari 1926
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE Xch - zn van IXaq

JOHANNES PETRUS GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 12 augustus 1927, overleden Soest 16 december 2013,
huwt Baarn 1954
WILHELMINA HUBERTINE VAN BARNEVELD, geboren Baarn 12 maart 1930
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 JOHANNES PETRUS GEIJTENBEEK, geboren Breda 23 juli 1955, VOLGT ONDER XIcf

  2 MARC-PETER GEIJTENBEEK, geboren Breda 28 juli 1958, VOLGT ONDER XIcg

  3 SANDER PHILIP GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 23 november 1967, VOLGT ONDER Xcg/1

HS-1 GENERATIE Xci - zn van IXar

NICOLAAS VAN GIJTENBEEK, geboren Hengelo 3 september 1897, overleden Zutphen 14 juli 1978, landbouwer, gemeentearbeider,
huwt Warnsveld 6 juni 1930
FREDRIKA NIJEMEISLAND, geboren Warnsveld 11 augustus 1905, overleden Warnsveld 7 mei 1987
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 ARENDINA JOHANNA VAN GIJTENBEEK, geboren Warnsveld 21 december 1931,
  huwt Vorden 17 augustus 1956
  GERRIT HUETINK

  2 KLAZINA VAN GIJTENBEEK, geboren Warnsveld 23 april 1938,
  huwt 21 april 1961
  A.B. SCHEFFER

  3 FREDRIKA VAN GIJTENBEEK, geboren Warnsveld 20 september 1941,
  huwt 20 december 1962
  B. BOSVELT

HS-1 GENERATIE Xcj - zn van IXar

JOHAN HERMAN VAN GIJTENBEEK, geboren Hengelo 27 januari 1899, overleden Warnsveld 30 november 1983, landbouwer,
huwt Brummen 1 november 1930
EVERDINA HERMINA VAN ENGELAND, geboren Brummen 19 maart 1907, overleden Zutphen 18 augustus 1992,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 HERMAN VAN GIJTENBEEK, geboren Warnsveld 4 augustus 1933, VOLGT ONDER XIch

  2 BERTHA JOHANNA VAN GIJTENBEEK, geboren Warnsveld 31 december 1936,
  huwt 6 juni 1969
  K.A. VAN DOESBURG

  3 EVERDINA HERMINA VAN GIJTENBEEK, geboren Warnseld 19 februari 1945,
  huwt 10 maart 1967
  R.O. BOHMANN

HS-1 GENERATIE Xck - zn van IXas

JAN OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Roordahuizen 20 maart 1874, ambtenaar spoorwegen
huwt Harderwijk 7 mei 1902
CORNELIA VAN UCHELEN, geboren Harderwijk 3 december 1874
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 JAN MATTHIJS GODERT VAN GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 6 april 1903, VOLGT ONDER XIci

  2 ANTON CORNELIS VAN GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 18 oktober 1908, VOLGT ONDER XIcj

HS-1 GENERATIE Xcl - zn van IXau

OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Scherpenisse 17 november 1870, overleden Apeldoorn 14 oktober 1944, geneesheer,
huwt Tilburg 3 mei 1905
HELENA MARIA ALEIDA TEN DOESSCHATE, geboren Goor 31 juli 1870
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:

  1 GERARD OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Lienden Buren 16 mei 1907, VOLGT ONDER XIck

  2 OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren 18 oktober 1908, VOLGT ONDER XIcl

  3 JURRIAAN VAN GEIJTENBEEK,

HS-1 GENERATIE Xcm - zn van IXav

OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Loosdrecht 2 september 1880, overleden Naarden 28 december 1928
huwt 11 september 1913
HILLEGONDA MONKER, geboren Amsterdam 19 december 1883
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE Xcn - zn van IXaw

GERARD OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Fort de Kock Sumatra NOI 8 februari 1882, overleden Mexico 1919
huwt Arnhem 2 mei 1910
JOHANNA DIEUWERTJE KAAN, overleden 's-Gravenhage 15 februari 1955
uit dit huwelijk werden voorzover bekend:
  1 INGA ENGELBERTA VAN GEIJTENBEEK, geboren Campina Roemenie 15 januari 1913

  2 WOUTER VAN GEIJTENBEEK, geboren Toeloeng-Agoeng NOI 28 april 1917

HS-1 GENERATIE Xco - zn van IXaw

PIETER GIJSBERT VAN GEIJTENBEEK, geboren Roemenie ? overleden Dordrecht 7 oktober 1977, tandarts
huwt Dordrecht/Bilthoven 30 augustus 1941
EGBERTINE ALEXANDRINE BOUVY, geboren Nijmegen 4 november 1908, overleden Dordrecht 11 december
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 FREDERIK ALBERT VAN GEIJTENBEEK, geboren Dordrecht 20 augustus 1944, VOLGT ONDER XIcm

HS-1 GENERATIE Xcp - zn van IXay

JOHANNES MARINUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 3 augustus 1866, overleden Zeist 1 december 1941
huwt Utrecht 4 maart 1891
GIJSBERTHA MARIA DE BRUIN, geboren Utrecht 8 juli 1871, overleden Zeist 18 april 1944
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren:
  1 MARGARETHA VAN GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 10 augustus 1891, overleden Rotterdam 6 juli 1970
  huwt Utrecht 9 augustus 1911
  DIRK JENNER, geboren Utrecht 23 september 1888, overleden Rotterdam 17 mei 1961

  2 MARIA GIJSBERTA VAN GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 18 juni 1893, overleden 's-Gravenhage 9 september 1960
  huwt Utrecht 22 april 1914
  NICOLAAS CORNELIS HENRY GILTAY, geboren Vianen 20 maart 1891, overleden 's-Gravenhage 29 november 1961

  3 CATHARINA MARIA WILHELMINA VAN GEIJTENBEEK, geboren Vreeland 26 november 1894, overleden Leeuwarden 28 november 1980
  huwt Vreeswijk 16 januari 1919
  AUKE RINSEMA, geboren Leeuwarden 11 december 1889, overleden Giekerk 20 janauri 1979

  4 HENDRIKJE MARIA VAN GEIJTENBEEK, geboren Vreeland 11 september 1898, overleden Wolfheze 29 oktober 1981
  huwt Vreeswijk 29 september 1921
  JOHANNES WITKAMP, geboren Vianen 11 oktober 1896

  5 MATTHIJS OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Vreeland 9 maart 1901, VOLGT ONDER XIcn

  6 THEODORA VAN GEIJTENBEEK, geboren 4 april 1905, overleden Zeist 1970
  huwt 17 februari 1937
  CORNELIS VAN SANDWIJK, geboren 2 september 1907, overleden Zeist 1970

  7 JOHANNES MARINUS VAN GEIJTENBEEK, geboren 26 september 1912, VOLGT ONDER XIco

  8 JOHANNES HENRICUS VAN GEIJTENBEEK, geboren 16 december 1914, VOLGT ONDER XIcp

  9 PIETER VAN GEIJTENBEEK, geboren 16 augustus 1916, VOLGT ONDER XIcq

HS-1 GENERATIE Xcq - zn van IXaz

FREDERIK JAN VAN GEIJTENBEEK, geboren Abcoude-Proosdij 26 maart 1873,
huwt Abcoude Proosdij 15 september 1896
HILLETJE VAN RIEMSDIJK, geboren Abcoude-Proosdij 1866,
voor dit huwelijk (bij huwelijk erkend) :
  1 THEODORUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Abcoude-Proosdij 7 november 1894

HS-1 GENERATIE Xcr - zn van IXbb

CORNELIS GEITENBEEK, geboren Vlissingen 27 augustus 1909, overleden Heemstede 26 maart 1992, procuratiehouder van een handelsmaatschappij,
huwt Amersfoort 11 april 1936
MARGARETHA ANNIE SCHUURMAN, geboren Sungei Silau NOI 9 september 1909, overleden Heemstede 8 mei 2001
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 ANNE ELISABETH GEITENBEEK, geboren Soerabaja NOI 22 september 1939

  2 MARTINE GEITENBEEK, geboren Soerabaja NOI 11 januari 1944,
  huwt 25 juni 1966
  P.K.H. KROM

HS-1 GENERATIE Xcs - zn van IXbb

THEODOOR WILLEM GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 15 mei 1913,
huwt Wassenaar 22 oktober 1945
WIES VAN APELDOORN, geboren 1925
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE Xct - zn van IXbc

GERRIT JOHANNES GEITENBEEK, geboren Almelo 10 december 1920, overleden Almelo 15 mei 1995,
huwt Almelo 8 maart 1947
TRIJNTJE GRINGHUIS, geboren Emmen 30 april 1919,
uit dit huwelijk:
  1 ALBERTUS GEITENBEEK, geboren Almelo 20 juli 1948

  2 GIRBE GEITENBEEK, geboren Almelo 13 januari 1959

  3 AAFKE GEITENBEEK, geboren Almelo 10 januari 1965

HS-1 GENERATIE Xcu - zn van IXbc

ROELOF GEITENBEEK, geboren Almelo 6 oktober 1924, overleden Almelo 25 december 1993, handzetter in handelsdrukkerij,
huwt Almelo 3 maart 1945
HENDRIKA LOO, geboren Almelo 26 oktober 1924,
uit dit huwelijk:
  1 ALBERTUS GEITENBEEK, geboren Almelo 14 augustus 1945, VOLGT ONDER XIcr

  2 JOHANNES GEITENBEEK, geboren Almelo 29 april 1950, VOLGT ONDER XIcs

HS-1 GENERATIE Xcv - zn van IXbd

JAN GEITENBEEK, geboren Vriezenveen 22 oktober 1916, overleden A lmelo 17 februari 1984, wever in een katoenweverij, schilder, arbeider in een meubelfabriek, magazijnbediende bij Van Heek Scholtes,
huwt Den Ham 10 mei 1946
HARMKE VAN DEN POLL, geboren Ambt-Hardenberg 11 oktober 1923, overleden Almelo 16 augustus 1887, fabriekarbeidster in speelgoedfabriek,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE Xcw - zn van IXbd

KLAAS GEITENBEEK, geboren Hellendoorn 18 januari 1918, overleden Almelo 6 december 1951,
huwt Vriezenveen 20 december 1941
HENDRIKA JANTINA KIKKERT, geboRen Vriezenveen 6 januari 1920, overleden Westerhaar 23 juli 1977
uit dit huwelijk:
  1 JOHANNA GEITENBEEK, geboren Vriezenveen 24 september 1942,
  huwt Mainz Dld 10 juli 1966
  JOHANN BITZ, geboren Mainz Dld 30 augustus 1944, overleden Mainz Dld 17 juli 1999

  2 ROELOFJE GEITENBEEK, geboren 1947,
  huwt
  HENDRIK PRINS

HS-1 GENERATIE Xcx - zn van IXbd

ROELOF GEITENBEEK, geboren Vriezenveen 30 juni 1922,
huwt Vriezenveen 26 augustus 1944
HILLEGEN KIKKERT, geboten Vriezenveen 20 juli 1923
verder niets bekend.

HS-1 GENERATIE Xcy - zn van IXbe

KLAAS GEITENBEEK, geboren Deventer 22 juli 1922, overleden Amersfoort 3 september 1991, onderwijzer
huwt Medemblik 20 januari 1949
LEENTJE ADRIANA KRAMER, geboren Meddemblik 6 december 1924
uot dit huwelijk:
  1 MARGRIET GEITENBEEK, geboren Maarn 11 oktober 1956
  huwt
  HANS WEUSDEN

HS-1 GENERATIE Xcz - zn van IXbg

FRIEDRICH ADOLPH VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 21 september 1883,
huwt Rotterdam 14 februari 1912
GEERTRUIDA PETRONELLA VAN ES, geboren Rotterdam 1878,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 HERMANUS HENDRIKUS VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 25 juni 1913, VOLGT ONDER XIct

HS-1 GENERATIE Xda - zn van IXbg

GERARDUS LEENDERT ERNST VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 27 oktober 1887, overleden Rotterdam 18 december 1976, timmerman, dienst gemeentewerken
huwt Rotterdam 13 mei 1908
ELISABETH HILLEGONDA HERMINA DORR, geboren Rotterdam 25 oktober 1888, overleden Rotterdam 29 juli 1972,
uit dit huwelijk:
  1 HERMANUS HENDRIKUS VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 9 oktober 1908, overleden Rotterdam 29 januari 1919

  2 JOHANNA MARIA VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 19 november 1910
  huwt Rotterdam 11 mei 1938
  J.J. DE GRAAF

  3 CARL VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 18 mei 1913, VOLGT ONDER XIcu

  4 ELISABETH AMALIA VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 19 mei 1918
  huwt Rotterdam 17 mei 1939
  C.P. DE GRAAF

  5 HERMANUS HENDRIKUS VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 21 december 1919, VOLGT ONDER XIcv

  6 GERARDUS LEENDERT ERNST VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 14 december 1923, overleden Rotterdam 19 februari 1924

  7 GERARDUS LEENDERT ERNST VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 25 oktober 1926

  8 HENDRIKA WILLEMINA VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 12 december 1928
  huwt Rotterdam 14 september 1947
  B. P. BRUIJNINCKX

  9 PETRONELLA WILHELMINA VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 14 juni 1931, overleden Rotterdam 21 augustus 1934

HS-1 GENERATIE Xdb - zn van IXbg

HERMANUS HENDRIKUS VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 2 februari 1896, overleden Noordwijkerhout 22 september 1962, opzichter gemeentewerken
huwt Rotterdam 11 mei 1921
HENDRIKA ANTONIA FIAL, geboren Rotterdam 15 januari 1901, overleden Rotterdam 30 september 1961
uit dit huwelijk:
  1 ANNA WILHELMINA VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 24 oktober 1921
  huwt Rotterdam 2 april 1941
  A. HERSMAN

  2 ANTONIE HERMANUS VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 8 april 1925, VOLGT ONDER XIcw

HS-1 GENERATIE Xdc - zn van IXbi

RIJK VAN GIJTENBEEK, geboren Amsterdam 17 juni 1918, overleden Bloemendaal 10 november 2000,
huwt Amsterdam 25 juni 1942
WILHELMINA WILLEMS, geboren Amsterdam 3 januari 1920, overleden Haarlem 19 januari 1989

HS-1 GENERATIE Xdd - zn van IXbj

KAREL VAN GIJTENBEEK, geboren Zijpe 10 januari 1918, overleden Alkmaar 6 oktober 1976, landarbeider, plantsoentuinman, rijtuigenpoetser Nederlandsche Spoorwegen
huwt Amsterdam 9 april 1952
IDA BRUINS SLOT, geboren Dortmund Dld 27 april 1915, overleden Alkmaar 5 juni 1989
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE Xde - zn van IXbk

KAREL VAN GIJTENBEEK, geboren Haarlem 24 mei 1928, overleden Amsterdam 1 juli 1998
huwt Haarlem 15 april 1952
JACOBA JOHANNA KLEIN, geboren Haarlem 4 juli 1930,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:

  1 MATHILDE JOHANNA REMKE VAN GIJTENBEEK, geboren Haarlem 19 januari 1953, overleden Leiden 30 juli 1969

  2 RICHARD CARL ROLAND VAN GIJTENBEEK, geboren Haarlem 25 oktober 1955

  3 EDWARD VAN GIJTENBEEK

  4 ROWDON PAUL PATRICK VAN GIJTENBEEK, geboren Haarlem 27 maart 1969

HS-1 GENERATIE Xdf - zn van IXbk

KLAAS ANTONIE VAN GIJTENBEEK, geboren Haarlem 5 oktober 1929, overleden Haarlem 13 december 2007
huwt 21 mei 1952
LEONORA W. REITSMA
uit dit huwelijk werden te Haarlem 6 kinderen geboren:
  1 KAREL ATE YPEUS VAN GIJTENBEEK, geboren 9 oktober 1952, VOLGT ONDER XIcw/1

  2 KLAAS ADRIAAN WILLLEM VAN GIJTENBEEK, geboren 9 oktober 1952, VOLGT ONDER XIcw/2

  3 THEO RENE VAN GIJTENBEEK, geboren 28 september 1953, overleden 23 december 1990

  4 MARTIN LEONARD JELLE VAN GIJTENBEEK, geboren 28 maart 1956

  5 CHRISTINE WILHELMINA REMKE VAN GIJTENBEEK, geboren 7 december 1959

  6 JOLANDA ANTOINETTE VAN GIJTENBEEK, geboren 2 december 1963

HS-1 GENERATIE Xdg zn van IXbm

WILLIAM VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 27 maart 1916, overleden Zwolle 4 december 1960, student geneeskunde, hotelhouder,
huwt Londen GB 6 maart 1946
IRIS VERA CLOAKE, geboren Londen GB 15 maart 1924,
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 MARGARETHA ELISABETH VAN GIJTENBEEK, geboren Groningen 4 april 1952

HS-1 GENERATIE Xdh zn van IXbn

WILLEM STEVEN VAN GIJTENBEEK, geboren Arnhem 15 april 1917,
huwt
P.M. SMITS

HS-1 GENERATIE Xdi - zn van IXbo

GIJSBERTUS VAN GIJTENBEEK, geboren Ede 28 januari 1934, technisch tekenaar,
huwt Ede 16 april 1959
STIJNTJE MODDERKOLK, geboren Ede 5 oktober 1937
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 NELLEKE VAN GIJTENBEEK

  2 WINNY VAN GIJTENBEEK

  3 HANNEKE VAN GIJTENBEEK

HS-1 GENERATIE Xdj - zn van IXbp

JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 1 januari 1908, overleden Kesteren 4 maart 1969, loonsproeier
huwt Dodewaard 15 mei 1942
GRADA GEURTS, geboren Dodewaard 6 oktober 1910
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE Xdk - zn van IXbp

DERK VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 4 februari 1909, overleden Wageningen16 november 1968, broodbakker,
huwt Kesteren 9 november 1939
HELENA ELIZABETH VAN INGEN, geboren Lienden 28 maart 1915, overleden Kesteren 12 maart 1991,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 DERKJE VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 2 mei 1940,
  huwt 15 april 1970
  J.W.F. VAN DER KLIFT

  2 ABRAHAM VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 17 juli 1944

HS-1 GENERATIE Xdl - zn van IXbp

JACOBUS MARINUS VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 11 augustus 1910,
huwt 19 maart 1942
W. DE JONG
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE Xdm - zn van IXbp

CORNELIS VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 19 februari 1912, overleden Apeldoorn 19 september 1895, slager,
huwt Apeldoorn 26 februari 1936
JENNEKE SCHUT, geboren Apeldoorn 20 november 1910,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Apeldoorn 5 juni 1936, VOLGT ONDER XIcx

  2 CORNELIA MARTINA VAN GIJTENBEEK, geboren Aeldoorn 30 september 1940,
  huwt 22 november 1961
  H. VEENENDAAL

  3 DERKJE VAN GIJTENBEEK, geboren Apeldoorn 12 augustus 1945, overleden aldaar 21 augustus 1945

  4 JENNEKE VAN GIJTENBEEK, geboren Apeldoorn 14 maart 1947,
  huwt 21 juni 1967
  J.M. VAN UDEN

HS-1 GENERATIE Xdn - zn van IXbp

BAREND AART VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 16 mei 1918, overleden Ede 24 december 1981, landman,
huwt Kesteren 25 mei 1944
LENA CAPELLE, geboren Kesteren 23 sepember 1918,
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Kesteren 28 september 1945

HS-1 GENERATIE Xdo - zn van IXbs

WILHELM MARINUS VAN GIJTENBEEK, geboren 's-Gravenhage 7 augustus 1930, loodgieter
huwt Voorburg 24 augustus 1953
P.J.J. VAN WINDEN
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 WILMA VAN GIJTENBEEK, geboren Voorburg 2 november 1954
  huwt
  HANS REINTS

  2 FRANK VAN GIJTENBEEK, geboren Voorburg 20 juli 1957
  huwt - echtscheiding
  NN
  uit dit huwelijk werd een kind geboren:
   1 TANJA VAN GIJTENBEEK

   3 PETER VAN GIJTENBEEK, geboren Voorburg 21 maart 1964, overleden Voorburg 26 mei 1964

  HS-1 GENERATIE Xdp - zn van IXbs

  JOHANNES CASPARUS VAN GIJTENBEEK, geboren Voorburg ZH 14 september 1937,
  huwt Voorburg 28 april 1961 - echtscheiding Voorburg 20 november 1989 M.M.A. VAN DEURZEN
  uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
   1 ERWIN VAN GIJTENBEEK, geboren Voorburg 22 januari 1963, VOLGT ONDER XIcy

   2 IRMA VAN GIJTENBEEK, geboren Voorburg 4 februari 1965
   huwt Voorburg 21 juni 1991
   HANS ROERADE
  huwt 2e Gibraltar 1 oktober 2002
  J.M.B KEIZER

HS-1 GENERATIE Xdq - zn van IXbs

CORNELIS JACOBUS VAN GIJTENBEEK, geboren Voorburg ZH 26 augustus 1942,
huwt Voorburg 16 januari 1963
Th.H.M. RUTTEN
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 MERITH VAN GIJTENBEEK

  2 GILBERT VAN GIJTENBEEK, VOLGT ONDER XIcz

HS-1 GENERATIE Xdr - zn van IXbs

FREDERIK CHRISTIAAN VAN GIJTENBEEK, geboren Voorburg ZH 5 april 1949,
huwt Leidschendam 23 maart 1973
M.A.F. OKKERMAN,
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 BRENDA VAN GIJTENBEEK, geboren Voorburg 30 oktober 1975

  2 JULIETTE DIANA VAN GIJTENBEEK, geboren Voorburg 9 mei 1978

  3 DENNIS VAN GIJTENBEEK, geboren Voorburg 9 februari 1982

  4 BARRY VAN GIJTENBEEK, geboren Voorburg 10 juni 1984

  5 YENTL VAN GIJTENBEEK, geboren Voorburg 28 februari 1990

HS-1 GENERATIE XIa - zn van Xa

GERARDUS PETRUS GEITENBEEK, geboren Utrecht 23 februari 1906
huwt
WILHELMINA CORNELIA LINA KLABBERS, geboren Utrecht 21 juli 1907
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 GERARDUS WILHELMUS GEITENBEEK, geboren Utrecht 25 april 1932, VOLGT ONDER XIIa

HS-1 GENERATIE XIb - zn van Xa

JOHANNES GEITENBEEK, geboren Utrecht 6 april 1912, overleden Utrecht 9 maart 1976, verwarmingstechnicus
huwt Utrecht 25 mei 1939
SUSANNA CATHARINA SCHOUTEN, geboren Breda 16 november 1912
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 CORNELIS EVERARDUS ALEXANDER GEITENBEEK, geboren Utrecht 12 juni 1944, VOLGT ONDER XIIb

  2 JOHANNA EVERARDA GEITENBEEK, geboren Utrecht 15 augustus 1946
  huwt Zeist 23 april 1971
  H.C. JANSEN

HS-1 GENERATIE XIc - zn van Xa

THEODORUS MARIA ALPHONSUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 29 mei 1932,
huwt
J.T.M. VAN OS

HS-1 GENERATIE XId - zn van Xb

WILHELMUS PETRUS GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 29 juni 1922,
huwt
LEENTJE CORNELIA HEIMANS, geboren 's-Gravenhage 25 juni 1921
uit dit huwelijk:
  1 JACOB GERRIT GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 14 oktober 1947, VOLGT ONDER XIIc

  2 HELENA CORNELIA GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhge 3 juli 1951

HS-1 GENERATIE XId/1 - zn van Xd

CHRISTIAAN JOHAN GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 24 september 1929
huwt
WILHELMINA FREDERIKA STOEL, geboren Zwolle 27 september 1946
uit dit huwelijk:
  1 GERDA CHRISTIANA GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 1 september 1968

  2 FENNEKE KLAZINA GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 18 mei 1971

HS-1 GENERATIE XIe - zn van Xh

GIJSBERTUS GEIJTENBEEK, geboren Soest 6 maart 1911, overleden Soest 14 juni 1996
huwt Soest 24 januari 1940
BARBARA JACOBA PETRONELLA VAN WAGENINGEN, geboren Rotterdam 23 december 1918, overleden Soest 27 juni 1973
uit dit huwelijk voorzover beknd :
  1 B.A.B. GEIJTENBEEK,
  huwt
  L.P.M. FUGERS

HS-1 GENERATIE XIf - zn van Xh

JAN GEIJTENBEEK, geboren Soest 17 maart 1913, overleden Soest 7 maart 1996
huwt Soest 30 mei 1934
MARIA FRANZISKA NOWAK, geboren Herten Dld 7 juni 1908
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE XIg - zn van Xi

WILHELMUS JAN GEIJTENBEEK, geboren Sliedrecht 6 oktober 1908, overleden Zaandam 23 november 1991, hoofdcontroleur der directe belastingen
huwt Weesp 24 april 1935
NEELTJE DE MAN, geboren Weesp 8 februari 1911, overleden Zaandam 14 maart 1991
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 GERDA HEDRIKA FRANCINA GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 3 november 1939
  huwt 7 mei 1965
  H.E. VAN DE STADT

HS-1 GENERATIE XIh - zn van Xj

WILHELMUS GEIJTENBEEK, geboren Baarn 5 oktober 1913,
huwt
P. KRIKKE
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE XIi - zn van Xj

HARMEN VAN GEIJTENBEEK, geboren Baarn 1 december 1914, overleden Winterswijk 13 januari 199
huwt
H.S.M. VAN ALEWIJK
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:

  1 M. GEIJTENBEEK
  huwt
  A.J. VAN DER VEEN

  2 C. GEIJTENBEEK,
  huwt
  C.W.F. VAN DER SANDE

  3 H. GEIJTENBEEK

  4 H.A. GEIJTENBEEK,

  5 H.S.M GEIJTENBEEK,
  huwt
  M. BIJL

HS-1 GENERATIE XIj - zn van Xj

JOHANNES HENDRICUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Zoeterwoude 7 november 1917,
huwt
ZITA ANNA ELISABETH VONK, geboren 1884, overleden Huizen 26 april 1986,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:

  1 ZITA ANNA ELISABETH GEITENBEEK,
  huwt
  G.J. WESTENDORP

  2 A. GEITENBEEK,
  huwt
  N.G. BROUWER

  3 Y. GEITENBEE K
  huwt
  J. BROUWER

  4 J.H. GEITENBEEK,
  huwt
  J.C. KOUW

HS-1 GENERATIE XIk - zn van Xk

JAN WILHELMUS GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 14 april 1920, overleden Deventer 9 februari 1996, Ridder in de orde van Oranje Nassau,
huwt Amsterdam 3 januari 1946
ELEONORA SOPHIA WARNARS, geboren Amsterdam 21 juni 1921,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 HANS LEONY GEIJTENBEEK, geboren Rhenen 1 mei 1947, VOLGT ONDER XIId

  2 JOOST WILHELMUS GEIJTENBEEK, geboren Rheden 25 september 1950, VOLGT ONDER XIIe

  3 RIANNE ELEONORA GEIJTENBEEK, geboren Gorssel 7 maart 1958

HS-1 GENERATIE XI-l - zn van X-l

JAN GEIJTENBEEK, geboren Baarn 8 februari 1901, overleden Bussum 8 februari 1965, buffetchef, kellner,
huwt 1e Bussum 15 augustus 1923
ROZALIA CATHARINA VINCK, geboren Bussum 22 juli 1902, overleden Bussum 29 juni 1949,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 JOHAN CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Amsterdam 19 december 1923, overleden Bussum 7 maart 1924

  2 DILIANA GEIJTENBEEK, geboren Bussum 14 oktober 1926

  3 DINA LUCIA GEIJTENBEEK, geboren Bussum 7 mei 1930
huwt 2e Bussum 15 november 1950
ELISABETH BOSMAN, geboren Bussum 18 juli 1904, overleden Bussum 24 februari 1972

HS-1 GENERATIE XIm - zn van Xo

EVERARDUS WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 26 oktober 1889,
huwt Amersfoort 16 november 1921
ANTONIA MUIJS, geboren Amersfoort 1891,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 MARIA GEERTRUIDA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 23 mei 1926, overleden Amersfoort 27 september 1982,
  huwt Amersfoort 27 augustus 1952
  FRANCSCUS GERARDUS VAN PARIDON, geboren Baarn 16 maart 1924

HS-1 GENERATIE XIn - zn van Xo

JAN GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 12 april 1892, overleden Nijmegen 8 juni 1969, losarbeider, portier,
huwt Breda 25 april 1918 - echtscheiding Batavia 11 juni 1931 -
MARIA HELENA VAN MAASDAM, geboren Breda 10 februari 1895,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren,
huwt 2e Batavia NOI 12 januari 1933
CORNELIA ROOS, geboren Nijmegen 4 oktober 1901,
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:
  1 JULIANUS CORNELIS ARIE CHAREL HUGO RICHARD JAN RAFAELLO GIJTENBEEK, geboren
  Batavia NOI 30 april 1934, VOLGT ONDER XIIf

  2 CORNELIA HENDRIKA PETRONELLA MARIA GIJTENBEEK, geboren Batavia NOI 4 december 1935,
  huwt 10 februari 1955
  J.W, JANSMA

  3 SONJA ELITHA NELLI HENDRIKA MARIA BERTHA GIJTENBEEK, geboren Batavia NOI 11 april 1937,
  huwt 24 oktober 1960
  G.J.H.X. HOFLEER

  4 THEODORUS CORNELIS BERNARDUS GIJTENBEEK. geboren Nijmegen 19 december 1939, VOLGT ONDER XIIg

  5 MARTINO IDRIES ROBERTI NICOLAAS GIJTENBEEK, geboren Nijmegen 5 december 1941, VOLGT ONDER XIIh

  6 YVONNE WILHELMINA ALBERTINA GIJTENBEEK, geboren Nijmegen 8 oktober 1943,
  huwt 2 november 1961
  J.G. TIMMERMAN

HS-1 GENERATIE XIo - zn van Xo

JOHAN VAN GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 5 maart 1897
huwt Clinge 6 november 1918
BERTHA LUDOVICA DE SCHEPPER, geboren St. Gilles-Waas Belgie 1900
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE XIp - zn van Xo

WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 6 mei 1898, overleden Amersfoort 31 juli 1988, magazijnknecht, grondwerker,
huwt Amersfoort 1 juni 1921
TEUNTJE VEER, geboren Amersfoort 19 oktober 1901, overleden Amersfoort 26 maart 1980
uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren:
  1 WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 3 maart 1920 (erkend), VOLGT ONDER XII

  2 TONIA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 17 november 1921

  3 MARGARETHA MARIA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 13 februari 1925,
  huwt Amersfoort 7 oktober 1947
  H.B. DEEN

  4 JAN GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 21 februari 1928, overleden aldaar 13 juni 1928

  5 JAN GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 29 december 1930, VOLGT ONDER XIIj

  6 TIMOTHEUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 1 februari 1932, VOLGT ONDER XIIj/1

  7 ALBERTHA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 2 maart 1933,
  huwt 14 augustus 1954
  W. GEURTSEN

  8 THEODORA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 12 maart 1934, overleden aldaar 22 mei 1934

  9 EVERT GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 15 mei 1935, VOLGT ONDER XII-l

  10 MARIA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 16 december 1936,
  huwt 11 juli 1958
  A.J. VAN KOLFSCHOOTEN

  11 HENDRIK JAN GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 9 december 1940, overleden aldaar 2 februari 1941

HS-1 GENERATIE XIq - zn van Xo

THEODORUS WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 12 juni 1908, overleden Amersfoort 31 december 1981, loopknecht, chauffeur V&D, schilder bij de gemeentewerken,
huwt Barneveld 8 augustus 1930
ARENDINA WIJNVEEN, geboren Barneveld 16 november 1911,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 levenloos kind, geboren Amersfoort 22 september 1930

  2 levenloos kind, geboren Amersfoort 28 maart 1934

  3 JAN THEODORUS WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 20 januari 1936, VOLGT ONDER XII-l

HS-1 GENERATIE XIr - zn van Xp

PIETER GIJTENBEEK, geboren Schiedam 3 december 1916,
huwt 4 december 1940
W.J. VAN DER VELDE

HS-1 GENERATIE XIs - zn van Xr

HENDRIKUS NICOLAAS GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 4 december 1915, overleden Schiedam 23 juni 1976,
huwt Schiedam 25 maart 1943
THEODORA HENDRIKA KLOOS, geboren Schiedam 29 maart 1919, overleden Maassluis 25 juni 1999,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 STELLA MARIA CHRISTINA GIJTENBEEK, geboren Schiedam 17 december 1950

  2 HENDRIKUS NICOLAAS GIJTENBEEK, geboren Schiedam 13 augustus 1952

HS-1 GENERATIE XIt - zn van Xr

MARINUS GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 22 mei 1919,
gehuwd, verder niets bekend.

HS-1 GENERATIE XIu - zn van Xt

DANIEL CORNELIS GIJTENBEEK, geboren Zaandam 14 maart 1942,
huwt 14 oktober 1964
M.M.H.C. ODERKERK

HS-1 GENERATIE XIv - zn van Xt

JOHANNES ALBERTUS GIJTENBEEK , geboren Zaandam 13 augustus 1945,
huwt 2 mei 1968
H.A. WIRSCHING

HS-1 GENERATIE XIw - zn van Xu

TEUNIS GEITENBEEK, geboren Zeist 24 augustus 1911, overleden Zeist 6 juni 1982, boekhouder,
huwt Zeist 10 december 1936
META ANNA MEYER, geboren Friedrichsfeld Vorde Dld 18 mei 1911, overleden Zeist 19 september 1993
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 PETER GEITENBEEK, geboren Utrecht 13 juni 1939, VOLGT ONDER XIIm

  2 HENDRIK GEITENBEEK, geboren Zeist 11 april 1941, VOLGT ONDER XIIn

  3 TEUNIS GEITENBEEK, geboren Zeist 7 februari 1943, VOLGT ONDER XIIo

  4 HEDWIG MATHILDE GEITENBEEK, geboren Zeist 16 maart 1949,
  huwt 5 november 1971
  J.K. BARREVELD

HS-1 GENERATIE XIx - zn van Xv

ELBERT HENDRIK GIJTENBEEK, geboren Leusden 8 augustus 1906, overleden Amersfoort 16 september 1988, brood en banketbakker,
huwt 1e Amersfoort 19 juni 1930
CATHARINA BARTHA VAN HUIJZEN, geboren Amersfoort 30 mei 1903, overleden Amersfoort 28 juli 1952,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 HERMINA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 2 december 1930,
  huwt 14 augustus 1956
  JAN ARLAR

  2 MARGRIETHA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 18 november 1934,
  huwt 5 september 1957
  P. ADMIRAAL

  3 MARIJKE GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 7 augustus 1939,
  huwt 11 augustus 1961
  ANTON WEZENBERG
huwt 2e Amersfoort 31 maart 1954
CORNELIA ANTONIA GEERTRUIDA BOUWMEESTER, geboren Amersfoort 18 januari 1900, overleden Amersfoort 26 oktober 1987

HS-1 GENERATIE XIy - zn van Xv

AALBERTUS GERARD GIJTENBEEK, geboren Leusden 12 april 1910, overleden Amersfoort 30 december 1999,
huwt Amersfoort 3 mei 1934
HEILTJE PIETERTJE BLOK, geboren Rotterdam 25 september 1912, overleden Amersfoort 13 januari 1986,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 RIJK GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 21 september 1935, VOLGT ONDER XIIp

  2 LAMBERTUS JOHANNES GIJTENBEEK, geboren Leusden 3 januari 1940, VOLGT ONDER XIIq

  3 HERMIENTJE IRENE GIJTENBEEK, geboren Leusden 23 september 1944,
  huwt
  D. ABCOUWER

HS-1 GENERATIE XIz - zn van Xw

WILLEM CHRISTIAAN GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 26 april 1912, overleden Amersfoort 2 september 1963,
huwt Amersfoort 3 mei 1933
SIMONIDA GIJSBERTSE, geboren Amersfoort 26 april 1904, overleden Amersfoort 9 februari 1998,
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 GIJSBERTUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 16 augustus 1934, VOLGT ONDER XIIr

  2 HERMANUS SIMON WILLEM GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 9 september 1938, VOLGT ONDER XIIs

  3 WILLEM CHRISTIAAN GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 13 juli 1942, overleden 4 juli 1995,
  huwt MATTY VAN DER WIJNGAARD NN

  4 KAREL GERARD GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 30 september 1944

  5 WILHELMINA SIMONETTA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 2 oktober 1948

HS-1 GENERATIE XIab - zn van Xw

ELBERTUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 18 september 1911, overleden Amersfoort 10 juli 1970,
huwt Amersfoort 7 november 1938
HENDRIKA GIJTENBEEK, geboren Leusden 9 maart 1916, overleden Amersfoort 15 september 1987.
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 WILHELMINA CHRISTINA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 19 oktober 1940,
  huwt 27 oktober 1960
  C.M. GIJTENBEEK

  2 RIJK ELBERTUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 8 mei 1943, VOLGT ONDER XIIt

HS-1 GENERATIE XIac - zn van Xw

GIJSBERTUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 23 oktober 1916, overleden Haarlem 19 februari 1979, schilder bij de NS,
huwt Amersfoort 22 juni 1945
HENDRIKA MARK, geboren Amersfoort 5 februari 1920,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE XIad - zn van Xw

RIJK GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 19 november 1919,
huwt Amersfoort 3 augustus 1944
NN

HS-1 GENERATIE XIae - zn van Xx

ELBERT GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 10 juni 1909, overleden Amersfoort 22 maart 1985, hoofdbesteller der PTT,
huwt Wijk bij Duurstede 10 november 1932
ANNA ADRIANA SPARENBERG, geboren Hilversum 20 maart 1912, overleden Amersfoort 24 december 1988
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 EVERT JACOB GIJTENBEEK, geboren Leusden 25 juli 1936, overleden Soest 2 mei 1953, ongehuwd.

  2 ARIANA JULIA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 10 september 1946,
  huwt 14 oktober 1970
  H. MACKENBACH

HS-1 GENERATIE XIaf - zn van Xx

PETER GIJTENBEEK, geboren Leusden 26 februari 1912,
huwt Amersfoort 16 november 1943
E. HUBNER
uit dit huwelijk:
  1 EVERT GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 21 april 1944

  2 JAN GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 30 mei 1946

  3 COBIJ GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 18 augustus 1955

HS-1 GENERATIE XIag - zm van Xx

EVERT GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 9 december 1924, overleden Eindhoven 18 mei 1978, inspecteur GAK
huwt Amersfoort 7 februari 1950
MAAIKE RIETHORST, geboren Doetinchem 3 april 1925,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 EVERT GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 13 februari 1953, VOLGT ONDER XIIu

  2 ROBERT GIJTENBEEK, geboren Eindhoven 9 maart 1957, VOLGT ONDER XIIv

HS-1 GENERATIE XIah - zn van Xz

ROBERT GUIDEBECK, geboren MI USA 29 juli 1888, overleden Otsego MI 12 juli 1977,
huwt MI 1909
ETHEL NN, geboren MI 1891,
uit dit huwelijk voorzover bekend :
  1 NN GUIDEBECK, geboren USA 1909

HS-1 GENERATIE XIai - zn van Xz

CHARLES EUGENE GUIDEBECK, geboren MI USA 1893,
huwt
NN,
uit dit huwelijk voorzover bekend :
  1 DONALD GUIDEBECK, geboren MI 1915, VOLGT ONDER XIIw

HS-1 GENERATIE XIaj - zn van Xab

ROLAND J. GUIDEBECK, geboren Munising Michigan USA 29 maart 1898, overleden Sait Mary's 1 januari 1940
huwt
EVA RIVOREL,
uit dit huwelijkwerden voorzover bekend 3 kinderen geboren:
  1 ROLAND JOSEPH GUIDEBECK, geboren 19 februari 1922, overleden 9 februari 1980

  2 ELEANOR GUIDEBECK

  3 EUGENE GUIDEBECK, geboren Munising MI 14 februari 1933, VOLGT ONDER XIIx

HS-1 GENERATIE XIak - zn van Xad

DIRK GUIDEBECK, geboren Holland MI 19 april 1897,
huwt
EDNA THOMPSON BORDEN,
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE XIal - zn van Xad

JACOB GUIDEBECK, geboren Grand Rapids MI 1 april 1900, overleden Grand Rapids MI 30 april 1970
huwt
ALMA SCHUELKE, geboren Grand Rapids 20 juni 1899, overleden Grand Rapids MI 12 oktober 1987
uit dit huwelijk voorzover bekend :
  1 CAROLE GUIDEBECK, geboren Grand Rapids MI 1 juni 1933, overleden 15 september 1990

HS-1 GENERATIE XIam - zn van Xad

JOHN GUIDEBECK, geboren Grand Rapids MI 27 juli 1906, overleden Grand Rapids MI 4 juli 1995
huwt
NN
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, verder niets bekend.

HS-1 GENERATIE XIan - zn van Xae

HARMEN GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 17 juni 1884,
huwt Nijkerk 3 januari 1912
MARIA WASSINK, geboren Nijkerk 1880,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 HENDRIK GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 26 augustus 1912

  2 levenloos kind, geboren Nijkerk 26 november 1913

  3 levenloos kind, geboren Nijkerk 6 februari 1919

HS-1 GENERATIE XIao - zn van Xae

REINDERT GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 3 februari 1887, overleden Nijkerk 6 september 1971, depothouder van een broodfabriek, kruidenier
huwt 1e Nijkerk 7 augustus 1907
KLAARTJE HANNESSEN, geboren Nijkerk 5 september 1886, overleden Nijkerk 13 januari 1915,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 JANNETJE GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 22 november 1907, overleden Nijkerk 16 januari 1912

  2 GERRIT GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 2 juni 1909, VOLGT ONDER XIIy

  3 JANNETJE GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 16 januari 1912
  huwt 28 maart 1945
  HENDRIK VAN DE POL, geboren 1912
huwt 2e Nijkerk 12 december 1917
EVERTJE DOKTER, geboren Nijkerk 1 september 1890, overleden Nijkerk 27 mei 1962,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:

  4 HEINTJE GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 5 mei 1919

  5 HEINTJE AARTJE GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 5 juni 1922,
  huwt 22 oktobwe 1941
  JAN PRIEM, geboren 1922

  6 HENDRIKA MARIA GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 12 januari 1923,
  huwt 8 oktober 1958
  R.F.A VEENHUIZEN, geboren 1924
huwt 3e Ermelo 25 juni 1964
AAFKE ANTJE HYLKEMA, geboren Menaldumadeel 15 april 1899, overleden Sneek 16 oktober 1986

HS-1 GENERATIE XIap - zn van Xae

HENDRIK GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 27 december 1892,
huwt Nijkerk 8 mei 1912
JANNETJE VAN DEN AKKER, geboren Nijkerk 26 april1893,
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:

  1 JANNETJE GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 5 september 1912, overleden Nijkerk 1 januari 1927

  2 DANIEL GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 17 oktober 1914

  3 HENDRIK GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 6 november 1916, VOLGT ONDER XIIz

  4 DIENA GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 20 januari 1920

  5 MARIA REINTJE HENDRIKA GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 6 maart 1921

HS-1 GENERATIE XIaq - zn van Xae

WICHMAN GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 18 april 1894,
huwt Oisterwijk 9 augustus 1916
MARIANNA VAN DER LINDEN, geboren Oisterwijk 1896,
uit dit huwelijk voorzover bekend :

  1 HENDRIK GIJTENBEEK, geboren Oisterwijk 14 februari 1928, VOLGT ONDER XIIab

HS-1 GENERATIE XIar - zn van Xae

HESSEL GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 27 juni 1901,
huwt 27 maart 1929
HENDRIENTJE DIJKHUIZEN, geboren Apeldoorn 31 december 1903
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 HENDRIKA JANNY GERDA THONY GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 25 april 1931

  2 TONIA GERDA GEIJTENBEEK, geboren Nijkerk 9 mei 1934

HS-1 GENERATIE XIas - zn van Xag

DIRK GEIJTENBEEK, geboren Nijkerk 14 juli 1921, overleden Nijkerk 2 augustus 1992, huisschilder,
huwt Amersfoort 20 mei 1947
HILLETJE HELGERING, geboren Rotterdam 20 november 1922, overleden Nijkerk 2 augustus 1992,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 HENDRIENTJE LAMBERTHA HILLETJE GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 28 november 1948,
  huwt 16 augustus 1968
  HENK NIJHOF

  2 JOHANNES WIJNAND GEIJTENBEEK, geboren Nijkerk 28 juni 1956, relatie met SIGRID MIJTS

HS-1 GENERATIE XIat - zn van Xah

EVERT GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 4 december 1910,
huwt
L. WINDHOUDER
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE XIau - zn van Xah

RIK GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 24 augustus 1913, overleden Barneveld 15 maart 1992, kantonnier bij de Rijkswaterstaat,
huwt Amersfoort 4 oktober 1945
ALIJDA DINA VAN KORLAAR, geboren Amersfoort 16 augustus 1915, overleden Amersfoort 26 april 1999
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 GERRIT GEITENBEEK, geboren Barneveld 27 juli 1946, VOLGT ONDER XIIac

  2 ALIJDA GEITENBEEK, geboren Barneveld 3 januari 1948,
  huwt Hoevelaken 9 december 1971
  J. VAN DONSELAAR

  3 RIKJE GEITENBEEK, geboren Barneveld 21 maart 1949

  4 HENDRIKUS GEITENBEEK, geboren Barneveld 23 mei 1950

HS-1 GENERATIE XIav - zn van Xah

JACOBUS GEITENBEEK, geboren Hoevelaken 28 juni 1922,
huwt
W.T. WORTMAN
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE XIaw - zn van Xak

EVERT GEITENBEEK, geboren Renkum 25 augustus 1909, overleden Ede 2 september 1989, glasblazer, grondwerker, opperman,
huwt Wagenngen 27 april 1934
JANNIGJE VAN WELIE, geboren Wageningen 5 februari 1911, overleden Nijmegen 28 december 1979,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 HENDRIKA GEITENBEEK, geboren Wageningen 5 mei 1934,
  huwt 12 november 1965
  S. BUDDING

  2 EVERT GEITENBEEK, geboren Renkum 26 juli 1935

  3 GERDINA HENDRIKA JOHANNA GEITENBEEK, geboren Renkum 1 juli 1938,
  huwt 16 juli 1959
  W. VAN VELDHUIZEN

HS-1 GENERATIE XIax - zn van Xal

EVERT HENDRIK GEITENBEEK, geboren Arnhem 1 april 1918, overleden Schaarsbergen 2 april 1986
huwt Apeldoorn 23 juni 1955
A.C. BUITENHUIS
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE XIay - zn van Xam

EVERT GEITENBEEK, geboren Voorschoten 5 december 1918, overleden Leiderdorp 18 maart 1992
huwt
G. DE VRIES,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 CLAZIEN GEITENBEEK,
  huwt
  ROB VAN DAM

  2 TRUUS GEITENBEEK,
  huwt
  PIET DE GEUS

  3 EVERT JAN GEITENBEEK, geboren 1954, overleden Leimuiden 12 mei 1986, ongehuwd.

HS-1 GENERATIE XIaz - zn van Xam

JAN GEITENBEEK, geboren Voorschoten 13 mei 1925, overleden Wassenaar 5 januari 2000
huwt Rotterdam 16 september 1946
ADRIANA JOHANNA HOEK, geboren Rotterdam 4 mei 1925, overleden Wassenaar 5 juli 2005
uit dit huwelijk:
  1 MARIA FREDERIKA GEITENBEEK, geboren Wassenaar 5 augustus 1950

  2 GERARDUS GEITENBEEK, geboren Wassenaar 10 januari 1952, VOLGT ONDER XIIac/1

  3 JOHANNA HENDRIKA GEITENBEEK, geboren Wassenaar 9 augustus 1953

  4 EVELINA JANNY GEITENBEEK, geboren Wassenaar 8 oktober 1955

  5 ADRIANA JOHANNA GEITENBEEK, geboren Wassenaar 11 september 1959

  6 JAN GEITENBEEK, geboren Wassenaar 11 september 1959

HS-1 GENERATIE XIba - zn van Xan

DIRK GEITENBEEK, geboren Zeist 28 februari 1914,
huwt 29 juli 1942
P. DE RUIJTER

HS-1 GENERATIE XIbb - zn van Xan

BESSEL GEITENBEEK, geboren Maarn 29 augustus 1925, overleden Maarn 25 januari 2000
huwt 9 september 1952
WIJNTJE HEUFF

HS-1 GENERATIE XIbc - zn van Xan

OTTO GEITENBEEK, geboren Maarn 22 september 1930,
huwt 22 mei 1969
A.T.M.S VAN OOSTEN

HS-1 GENERATIE XIbd - zn van Xaq

RIK GEITENBEEK, geboren Putten 21 augustus 1917, overleden Ermelo 11 maart 1992
huwt Ermelo 10 oktober 1946
ENGELINA CHISTINA MARIA RADEMAKERS, geboren Arnhem 28 januari 1924, overleden Ermelo 30 november 1995
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 ANTON GEITENBEEK, geboren Ermelo 28 mei 1946, VOLGT ONDER XIIad

  2 AALT GEITENBEEK, geboren Ermelo 13 juni 1947, overleden Ermelo 27 juni 1992

  3 (wilde niet vermeld worden) VOLGT ONDER XIIae

  4 RIK GEITENBEEK, geboren Ermelo 30 december 1949, overleden Ermelo 25 oktober 2003

  5 MARTINUS GEITENBEEK, geboren Ermelo 30 september 1954, VOLGT ONDER XIIaf

HS-1 GENERATIE XIbe - zn van Xaq

PETER GEITENBEEK, geboren Ermelo 18 december 1919, overleden Ermelo 30 november 2001.
huwt 1e Ermelo 1953 - echtscheiding 1966
COR NN
huwt 2e Ermelo 1967
DREESJE VAN HOORN
uit beide huwelijken werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE XIbf - zn van Xaq

JOHANNES GEITENBEEK, geboren Ermelo 18 december 1922,
huwt Ermelo 1946
NN
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 NEL GEITENBEEK, geboren Ermelo 1946
  huwt Ermelo 1967
  BERTUS NN, geboren Harderwijk 1946

HS-1 GENERATIE XIbg - zn van Xaq

GANGELHOF GEITENBEEK, geboren Ermelo 18 december 1922, overleden Ermelo augustus 2001,
huwt Ermelo
HENDRIKJE TEUNISSEN , overleden Ermelo 11 maart 1977
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:

  1 ALIE GEITENBEEK, geboren Ermelo 1951

  2 HENK GEITENBEEK, geboren Ermelo 1952

  3 AALT GEITENBEEK, geboren Ermelo 1954

  4 GEERTJE GEITENBEEK, geboren Ermelo 1956

HS-1 GENERATIE XIbh - zn van Xaq

AALT GEITENBEEK, geboren Ermelo 18 april 1926,
huwt 3 januari 1946
WIL VERSTEEG, geboren Ermelo 1927
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:

  1 HENK GEITENBEEK, geboren Ermelo 1946

  2 ALIE GEITENBEEK, geboren Ermelo 1949

HS-1 GENERATIE XIbi - zn van Xaq

JAN GEITENBEEK, geboren Ermelo 26 september 1928,
huwt Ermelo 22 april 1954
GEERTJE VISSER
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 JAN GEITENBEEK, geboren Ermelo 1955

  2 ALIE GEITENBEEK, geboren Ermelo 1957

HS-1 GENERATIE XIbj - zn van Xaq

ALBERT GEITENBEEK, geboren Ermelo 12 december 1932,
huwt
AARTJE NN
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, verder onbekend.

HS-1 GENERATIE XIbk - zn van Xat

RIK AALBERT GEITENBEEK, geboren Nijkerk 3 februari 1945, overleden Soest 19 juni 1998
huwt
ANNIE DE GROOT
uir dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 GIEN GEITENBEEK

  2 NICO GEITENBEEK

  3 WILLY GEITENBEEK

  4 ANITA GEITENBEEK

  5 RIJK GEITENBEEK

HS-1 GENERATIE XIbl - zn van Xax

JAN HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 23 februari 1930,
huwt
A.M. VAN MAARSEVEEN

HS-1 GENERATIE XIbm - zn van Xax

JAN IZAK GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 19 juni 1938,
huwt
T. VAN VELDHUIZEN

HS-1 GENERATIE XIbn - zn van Xba

ARJAN GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 17 januari 1955,
huwt
MARTINA VAN DE BERG, geboren Ede 17 februari 1957
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE XIbo - zn van Xba

JOHAN GEIJTENBEEK, geboren Barneveld 5 maart 1958,
huwt
MAASJE GERRITJE BLOEMENDAAL, geboren Barneveld 28 februari 1959
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE XIbo/1 - zn van Xbc

JAN HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 16 mei 1954, overleden Amersfoort 19 augustus 1979
huwt 24 maart 1977
CORNELIA VERSTEEGH, geboren 25 december 1955
uit dit huwelijk: 1 WILLEM GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 23 september 1977, VOLGT ONDER XIIaf/00

HS-1 GENERATIE XIbo/2 - zn van Xbc

ALBERTUS GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 4 maart 1959,
huwt Woudenberg 24 september 1980
HENDRIKA VAN DE LAGEMAAT, geboren Zeist 21 september 1958
uit dit huwelijk:
  1 WILLEM ALBERTUS GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 19 maart 1981, VOLGT ONDER XIIaf/000

  2 MARIA CLARA GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 20 mei 1983
  huwt
  JOCHEM ANTONIE VAN BEMMEL, geboren Woudenberg 7 september 1982

  3 MONICA HENDRIKA GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 18 februari 1988

HS-1 GENERATIE XIbo/3 - zn van Xbc

WILLEM CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 14 oktober 1966,
huwt Woudenberg 4 juli 1991
MARIANNE SCHIMMEL, geboren 26 juli 1966
uit dit huwelijk:
  1 JOHANNES CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren 14 november 1995

  2 DIRK WILLEM GEIJTENBEEK, geboren 14 juli 1999

HS-1 GENERATIE XIbp - zn van Xbe

HENDRIK EVERT GEIJTENBEEK, geboren Staverden 24 december 1931,overleden Ede 1 oktober 2005,
huwt
JANNETJE VAN SAS, geboren 1933
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren 21 juli 1959, overleden 30 april 1960

  2 CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren 29 juli 1960

  3 JOSEPH JOHANNES FRANCISCUS GEIJTENBEEK, 31 augustus 1962, VOLGT ONDER XIIaf/0

  4 JAN GEIJTENBEEK, geboren 17 april 1964, VOLGT ONDER XIIaf/00
  huwt 2 november 1990
  ANJA VAN DE BERG, geboren 30 september 1967

  5 EVERTJE GRIETJE GEIJTENBEEK, geboren 4 september 1969,
  huwt 11 september 1998
  RICHARD HOL, geboren 25 juli 1964

HS-1 GENERATIE XIbq - zn van Xbj

HENDRIKUS GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 7 oktober 1917,
huwt 25 september 1948
R.E. VAN BEMMELEN
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 MAARTEN JAN GEIJTENBEEK, geboren 25 december 1950, VOLGT ONDER XIIaf/1

  2 REINIER GEIJTENBEEK

HS-1 GENERATIE XIbr - zn van Xbj

HARM GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 29 december 1924,
huwt 22 juni 1946
E.J. WIERSEMA

HS-1 GENERATIE XIbs - zn van Xbj

DIRK GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 19 februari 1929,
huwt 11 december 1957
J.T.J WESTPHAL

HS-1 GENERATIE XIbt - zn van Xbj

GIJSBERTUS GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 16 november 1937,
huwt 2 augustus 1958
G. ZUURING

HS-1 GENERATIE XIbu - zn van Xbj

BAREND GERRIT GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 14 februari 1943,
huwt Huizen 6 november 1963
T. SCHAAP

HS-1 GENERATIE XIbv - zn van Xbp

EDUARD GIJTENBEEK, geboren Zuilen 26 juli 1943,
huwt 2 maart 1967
M.C. DRENTH
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 SANDRA

  2 PETRA

HS-1 GENERATIE XIbw - zn van Xbq

CORNELIS HENDRIKUS WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Utrecht 19 februari 1953,
huwt Zeist 27 september 1978
E.M. KELDER

HS-1 GENERATIE XIbx - zn van Xbr

HENDRIK JAN ANTON GEIJTENBEEK, geboren Amersfoort 16 juni 1939,
huwt 18 november 1964
M.W. VERHOEF

HS-1 GENERATIE XIby - zn van Xbw

REIJER GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 26 december 1947,
huwt 30 december 1966
SOPHIA BUDEL, geboren Utrecht 23 juni 1949,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 ANTONIUS WILHELMUS MARTIN GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 31 mei 1967

  2 PAUL FERDINANT JOHANNES GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 6 oktober 1968, VOLGT ONDER XIIag

HS-1 GENERATIE XIbz - zn van Xbw

ANTHONIUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 6 juni 1948,
huwt 1990
NEL VAN DER KUILEN, geboren 1963
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 RENATA GEIJTENBEEK, geboren 1994

HS-1 GENERATIE XIca - zn van Xbx

PETRUS WILLEBRORDUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 5 april 1941,
huwt Utrecht 2 oktober 1962
ADRIANA MARIA DE MUNCK, geboren Venlo 1 november 1943, overleden 29 juni 2009
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 MONICA MARIA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 1 mei 1963
  huwt 1e - echtscheiding
  RUDI DEKKERS
  huwt 2e Arnhem 2 februari 2002
  ERIK SCHOLTEN

  2 MICHEL GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 6 november 1966, VOLGT ONDER XIIah

HS-1 GENERATIE XIcb - zn van Xbx

JACOBUS JOHANNES GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 30 juli 1946,
huwt Utrecht 16 december 1969
BOUKE SCHIPPERS
uit dit huwelijk werden 2 kindern geboren:
  1 ERIC GEIJTENBEEK, geboren Utrecht

  2 NATASHA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht

HS-1 GENERATIE XIcc - zn van Xbx

JOHANNES JACOBUS FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 5 oktober 1947,
huwt
EDITH KRUSE
uit dit huwelijk:
  1 LYDIA GEIJTENBEEK, geboren Eindhoven 29 oktober 1974

HS-1 GENERATIE XIcd - zn van Xbx

FRANCISCUS XAVERIUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 26 september 1955,
huwt
NN
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE XIcd/1 - zn van Xbz

RENE FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 20 juni 1965
huwt Utrecht 6 september 1989
INGEBORG OVERDIJKINK

HS-1 GENERATIE XIce - zn van Xcc

MARTIN PETER GEIJTENBEEK, geboren Zeist 15 januari 1958,
huwt
CARLA BAK
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 CLAIRE GEIJTENBEEK

HS-1 GENERATIE XIcf - zn van Xch

JOHANNES PETRUS GEIJTENBEEK, geboren Breda 23 juli 1955,mental coach/ spiritueel medium
huwt Baarn 10 juli 1980
YVONNE CECILIE STALENBURG, geboren Hobart Australie 30 september 1955
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 MARIEKE PAULINE GEIJTENBEEK, geboren Baarn 23 december 1981
  huwt 6 juni 2015 JELMER HAHMES, geboren Harlingen 2 mei 1981

  2 ANNELOT MARTINE GEIJTENBEEK, geboren Baarn 12 mei 1984
  woont samen met
  XANDER EMILE MUIJRES, geboren Weert 27 april 1979

HS-1 GENERATIE XIcg - zn van Xch

MARC-PETER GEIJTENBEEK, geboren Breda 28 juli 1958,
huwt 's-Graveland 9 juni 1990
MARGARITA BERNADETTA MARIA VAN VELZEN, geboren Haarlem 27 juli 1959
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 SANNE PUCK GEIJTENBEEK, geboren Blaricum 11 september 1991

  2 JORIEN PHINE GEIJTENBEEK, geboren Blaricum 16 mei 1993

HS-1 GENERATIE XIcg/1 - zn van Xch

SANDER PHILIP GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 23 november 1967
huwt 14 maart 1997 - echtscheiding oktober 2001
KAREN KUHBAUCH, geboren Haarlem 16 mei 1967
uit dit huwelijk:
  1 CASPER PEPIJN GEIJTENBEEK, geboren Baarn 10 oktober 1999


duurzame relatie met
SANDRA CATHERIENA VAN DIJK, geboren Franeker 20 april 1971
uit deze relatie:
  2 MIJNTJE PLIEN SOPHIE GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 5 mei 2006

  3 BO PHILINE CATO GEIJTENBEEK, geboren Hilversum 5 augustus 2008

HS-1 GENERATIE XIch - zn van Xcj

HERMAN VAN GIJTENBEEK, geboren Warnsveld 4 augustus 1933,
huwt 3 mei 1961
A.J. GOTINK

HS-1 GENERATIE XIci - zn van Xck

JAN MATTHIJS GODERT VAN GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 6 april 1903, overleden Utrecht 8 juni 1982
huwt Maartensdijk 9 juni 1938
KATHI BOBRZIK, geboren Gelsenkirchen Dld
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE XIcj - zn van Xck

ANTON CORNELIS VAN GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 18 oktober 1908, overleden Amsterdam 17 november 1992, leraar klassieke talen, conrector
huwt Utrecht 1 augustus 1935
HILLY CANCRINUS, geboren Wolvega 31 mei 19??
huwt 2e
C.B. VAN VELZEN
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE XIck - zn van Xcl

GERARD OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK,geboren Lienden Buren 16 mei 1907
huwt Amerikaanse,
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE XIcl - zn van Xcl

OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren 18 oktober 1908, overleden Borculo 28 juni 1997, gemeente secretaris van Borculo, ridder in de orde van Oranje Nassau
huwt
CATHARINA JACOBA PATHUIS, geboren 1910, overleden Borculo 9 maart 1961
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE XIcm - zn van Xco

FREDERIK ALBERT VAN GEIJTENBEEK, geboren Dordrecht 20 augustus 1944
huwt
N.E. JANSEN
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 GIJS VAN GEIJTENBEEK

  2 THIJS VAN GEIJTENBEEK

HS-1 GENERATIE XIcn - zn van Xcp

MATTHIJS OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren Vreeland 9 maart 1901, overleden Beverwijk 23 januari 1969
huwt 2 augustus 1930
MARIA JACQUELINE WINTJES, geboren Amby Maastricht 25 mei 1904, overleden Vught 17 april 1987
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 MARIA JACQUELINE GIJSBERTHA VAN GEIJTENBEEK, geboren Wijk aan Zee en Duin 2 juli 1931
  huwt 1e 20 mei 1954 - echtscheiding 1955
  J.H. VAN DE VEGTE, geboren 2 juni 1931

  2 ELZA MARIA JACQUELINE VAN GEIJTENBEEK, geboren Beverwijk 19 augustus 1935
  huwt Heer Maastricht 27 december 1961
  HANS F. VLASBLOM, geboren Heer Maastricht 25 mei 1934

HS-1 GENERATIE XIco - zn van Xcp

JOHANNES MARINUS VAN GEIJTENBEEK, geboren 26 september 1912, overleden Jutphaas
huwt 29 november 1932
JOHANNA VAN LEEUWEN, geboren 18 november 1913, overleden Jutphaas 3 november 1998
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 GIJSBERTA MARIA VAN GEIJTENBEEK, geboren Veenedaal 31 maart 1933
  huwt Veenendaal 1953
  CEES VAN ALPHEN, geboren 1925

  2 MATTHIJS OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren 11 december 1934, VOLGT ONDER XIIai

  3 WILLY VAN GEIJTENBEEK, geboren 12 maart 1940
  huwt 6 november 1964
  JAN VAN SCHAIK, geboren 12 maart 1940

HS-1 GENERATIE XIcp - zn van Xcp

JOHANNES HENRICUS VAN GEIJTENBEEK, geboren 16 december 1914, overleden Utrecht 19 november 1987.
huwt Utrecht 3 oktober 1940
JOHANNA W. VAN BEEK, geboren Utrecht 27 oktober 1917
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 LINEKE VAN GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 31 januari 1946
  huwt 1970
  KEES VISSER

  2 HANS VAN GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 1 april 1952

HS-1 GENERATIE XIcq - zn van Xcp

PIETER VAN GEIJTENBEEK, geboren 16 augustus 1916, overleden Zeist 8 april 1989
huwt Zeist 20 mei 1940
ADRIANA GIJSBERTA KLOEK, geboren 3 februari 1918, overleden Zeist 2 juni 1967
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 EVERT G. VAN GEIJTENBEEK, geboren Zeist 23 september 1940, VOLGT ONDER XIIaj

  2 JOHANNES MARINUS VAN GEIJTENBEEK, geboren Zeist 16 december 1943

  3 MATTHIJS OTTO WILLEM VAN GIJTENBEEK, geboren Zeist 6 april 1946, VOLGT ONDER XIIak

HS-1 GENERATIE XIcr - zn van Xcu

ALBERTUS GEITENBEEK, geboren Almelo 14 augustus 1945,
huwt 7 juni 1968
J.B. GROOTERS

HS-1 GENERATIE XIcs - zn van Xcu

JOHANNES GEITENBEEK, geboren Almelo 29 april 1950,
huwt 28 november 1974
H.A.G.M. TER HALLE

HS-1 GENERATIE XIct - zn van Xcz

HERMANUS HENDRIKUS VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 25 juni 1913, overleden Roterdam 13 april 1988, metselaar,
huwt Rotterdam 22 juni 1938
MARIA CHRISTINA DE BRIJ, geboren Rotterdam 27 oktober 1913, overleden Rotterdam 8 augustus 1987,
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 GEERTRUIDA PETRONELLA VAN GIJTENBEEK, geboren 5 maart 1939, overleden Oud Beijerland 24 november 1985
  huwt 4 december 1957
  T.J. KERPEL

  2 NEELTJE VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 3 juni 1941
  huwt 21 november 1962
  (KOOS) P.J.J. ZEEMAN, geboren 1938, overleden Oud Beijerland 30 januari 1985

  3 MARIA CHRISTINA VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 26 juni 1944,
  huwt 9 maart 1966
  M.J.M. SCHILDER

  4 HERMINA HENDRIKA VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 2 augustus 1949,
  huwt 12 maart 1969
  A.C.P.J. TIELEMAN

  5 FRIEDA FRANCINA VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 11 januari 1956,
  huwt Schiedam 21 december 1976
  J. VAN DE GRAAF

HS-1 GENERATIE XIcu - zn van Xda

CARL VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 18 mei 1913,
huwt Rotterdam 20 januari 1937
NN

HS-1 GENERATIE XIcv - zn van Xda

HERMANUS HENDRIKUS VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 21 december 1919,
huwt Rotterdam 27 januari 1944
E. I. LANGE

HS-1 GENERATIE XIcw - zn van Xdb

ANTONIE HERMANUS VAN GIJTENBEEK, geboren Rotterdam 8 april 1925,
huwt Rotterdam 5 oktober 1949
E.E. PIJNAPPELS

HS-1 GENERATIE XIcw/1 - zn van Xdf

KAREL ATE YPEUS VAN GIJTENBEEK, geboren Haarlem 9 oktober 1952, kolonel der mariniers buiten dienst
huwt 1 april 1977 - echtscheiding 23 februari 2008
C.J.P. STROYKENS,
uit dit huwelijk:
  1 MANON ELISABETH VAN GIJTENBEEK, geboren Wijk bij Duurstede 26 september 1978

  2 CYNTHIA LEONTINE GIJTENBEEK, geboren Utrecht 23 juli 1981

HS-1 GENERATIE XIcw/2 - zn van Xdf

KLAAS ADRIAAN WILLLEM VAN GIJTENBEEK, geboren Haarlem 9 oktober 1952, geoloog
huwt 22 augustus 1983
K.KARMAN
uit dit huwelijk:
  1 LIEKE ANNORA VAN GIJTENBEEK, geboren Emmen 20 september 1985

  2 MARIT KIONA VAN GIJTENBEEK, geboren Benneveld 26 augustus 1987

HS-1 GENERATIE XIcx - zn van Xdm

JAN VAN GIJTENBEEK, geboren Apeldoorn 5 juni 1936,
huwt 5 april 1961
J. GORSSELING

HS-1 GENERATIE XIcy - zn van Xdp

ERWIN VAN GIJTENBEEK, geboren Voorburg 22 januari 1963
huwt Heiloo 26 april 1991 - echtscheiding Heilo 1 april 1997
LIZBETH DE JAGER
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 ESMEE VAN GIJTENBEEK, geboren Alkmar 22 juni 1992

  2 LAURENS VAN GIJTENBEEK, geboren Alkmaar 4 november 1993

HS-1 GENERATIE XIcz - zn van Xdr

GILBERT VAN GIJTENBEEK, geboren Voorburg
huwt - echtscheiding
NN
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 DION VAN GIJTENBEEK, geboren 19 februari 1990

  2 JULIEN VAN GIJTENBEEK, geboren 30 augustus 1992
duurzame relatie
NN
uit deze relatie werden 2 kinderen geboren:
  3 LUNA JEANE VAN GIJTENBEEK, geboren 22 februari 1999

  2 NOVAN DORITH VAN GIJTENBEEK, geboren 30 mei 2004

HS-1 GENERATIE XIIa - zn van XIa

GERARDUS WILHELMUS GEITENBEEK, geboren Utrecht 25 april 1932, overleden Wageningen 21 december 1993,
huwt Wageningen 29 december 1956
REINA WIEN, geboren Wageningen 29 november 1937,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 IENEKE GEITENBEEK, geboren Wageningen 12 juli 1957

  2 WILLEMINA HELENA GEITENBEEK, geboren Wageningen 5 december 1959

  3 WILFRED GERARD GEITENBEEK, geboren Wageningen 2 maart 1961

  4 FRANCIS ELLEN REINA GEITENBEEK, geboren Wageningen 27 september 1964

HS-1 GENERATIE XIIb - zn van XIb

CORNELIS EVERARDUS ALEXANDER GEITENBEEK, geboren Utrecht 12 juni 1944,
huwt Onstwedde 17 maart 1966
M.H.E. KUIPERS
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 OSCAR GEITENBEEK, geboren 4 oktober 1966, VOLGT XIII

  2 DAPHNE GEITENBEEK, kreeg dochter ROXANNE GEITENBEEK, geboren 16 april 1990

  3 JOYCE GEITENBEEK

HS-1 GENERATIE XIIc - zn van XId

JACOB GERRIT GEITENBEEK, geboren 's-Gravenhage 14 oktober 1947, overleden 's-Gravenhage 15 februari 1993, timmerman,
huwt 1e 's-Gravenhage 19 juni 1970 - echtscheiding 's-Gravenhage 13 februari 1973
ELISABETH CATHARINA VAN DEN BERG, geboren 's-Gravenhage 24 november 1949
huwt 2e 's-Gravenhage 25 oktober 1990
MARGARET DE JONG, geboren 's-Gravenhage 16 augustus 1962

HS-1 GENERATIE XIId - zn van XIk

HANS LEONY GEIJTENBEEK, geboren Rhenen 1 mei 1947
huwt
NANDA NN

HS-1 GENERATIE XIIe - zn van XIk

JOOST WILHELMUS GEIJTENBEEK, geboren Rheden 25 september 1950, overleden Amsterdam 15 januari 1987
huwt
MARJO VELDHOEN
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 ERNST WILHELMUS GEIJTENBEEK, geboren Velsen 6 april 1979, VOLGT ONDER XIII

  2 MONIQUE ELEONORA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 25 mei 1984

  3 RONALD BEREND GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 25 mei 1984

HS-1 GENERATIE XIIf - zn van XIn

JULIANUS CORNELIS ARIE CHAREL HUGO RICHARD JAN RAFAELLO GIJTENBEEK, geboren Batavia NOI 30 april 1934,
huwt 14 januari 1954
C.M. GERRITS

HS-1 GENERATIE XIIg - zn van XIn

THEODORUS CORNELIS BERNARDUS GIJTENBEEK. geboren Nijmegen 19 december 1939,
huwt 25 juli 1963
C.J. HENRICKS
uit dit huwelijk: 1 ALEXANDER THEODORUS GIJTENBEEK, geboren Nijmegen 29 december 1964, VOLT ONDER XIII

2 JOLANDA JEANNETTA MARIA GIJTENBEEK, geboren Alphen a/d Rijn 28 april 1966,
huwt
ARTHUR FRANK MOURITS, geboren 23 juni 1964

HS-1 GENERATIE XIIh - zn van XIn

MARTINO IDRIES ROBERTI NICOLAAS GIJTENBEEK, geboren Nijmegen 5 december 1941,
huwt 9 augustus 1963
P.J.F. BARENDS

HS-1 GENERATIE XIIi - zn van XIp

WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 3 maart 1920 (erkend), overleden Amersfoort 15 januari 2002,
huwt Amersfoort 3 september 1942
CLASINA PIETERNELLA VETKAMP, geboren Amersfoort 2 november 1921, overleden Amersfoort 30 november 1985, sigarenmaakster,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 WILHELMUS EVERT HENDRIK JAN GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 6 juli 1946

HS-1 GENERATIE XIIj - zn van XIp

JAN GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 29 december 1930,
huwt 24 mei 1957
I. STUVE

HS-1 GENERATIE XIIj/1 - zn van XIp

TIMOTHEUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 1 februari 1932, overleden Amersfoort maart 1981
huwt 1952
F. VAN OFFEREN, overleden Amersfoort 27 mei 2005
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 TEUNTJE SOPHIA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 2 maart 1953

  2 JAN TIMOTHEUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 11 januari 1957, VOLGT ONDER XIIIb

HS-1 GENERATIE XIIk- zn van XIp

EVERT GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 15 mei 1935,
huwt 14 mei 1958
G. VAN OFFEREN

HS-1 GENERATIE XII-L - zn van XIq

JAN THEODORUS WILHELMUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 20 januari 1936,overleden 2001
huwt Amersfoort 27 november 1964
I.C.A. VAN DEN HEUVEL, geboren Amersfoort 25 augustus 1942
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 THEO GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 10 april 1966

  2 MARCEL GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 10 september 1968, VOLGT ONDER XIIIb/1

HS-1 GENERATIE XIIm- zn van XIw

PETER GEITENBEEK, geboren Utrecht 13 juni 1939,
huwt 29 maart 1962
M.E. KRUIF

HS-1 GENERATIE XIIn- zn van XIw

HENDRIK GEITENBEEK, geboren Zeist 11 april 1941,
huwt 4 februari 1966
G.J. VEENHOF

HS-1 GENERATIE XIIo- zn van XIw

TEUNIS GEITENBEEK, geboren Zeist 7 februari 1943,
huwt 5 november 1965
G.M. BAKKER

HS-1 GENERATIE XIIp zn van XIy

RIJK GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 21 september 1935,
huwt
J. VEENENDAAL
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 GERDA GIJTENBEEK

  2 ALBERT GIJTENBEEK

HS-1 GENERATIE XIIq - zn van XIy

LAMBERTUS JOHANNES GIJTENBEEK, geboren Leusden 3 januari 1940
huwt
J. WILLEMSE,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 HARALD GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 2 november 1970

  2 ASTRID GIJTENBEEK

HS-1 GENERATIE XIIr - zn van XIz

GIJSBERTUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 16 augustus 1934, overleden 10 april 2009,
huwt 23 oktober 1958
A.E. TER BEEK

HS-1 GENERATIE XIIs - zn van XIz

HERMANUS SIMON WILLEM GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 9 september 1938,
huwt Langbroek 8 mei 1963
J.J.J. BOELHOUWER

HS-1 GENERATIE XIIt - zn van XIab

RIJK ELBERTUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 8 mei 1943,
huwt 15 januari 1969
H.G. VAN DIJK

HS-1 GENERATIE XIIu - zn van XIag

EVERT GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 13 februari 1953, onderwijzer, ondernemer,
huwt 7 november 1975
JOHANNA ACONIA SCHEFFER
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 EVERT GIJTENBEEK, geboren Son en Breugel 11 mei 1977,
  huwt 17 november 2005
  BARBARA DURAN

  2 SELMA GIJTENBEEK, geboren Son en Breugel 24 augustus 1980

  3 levenloos kind, geboren Son en Breugel 5 oktober 1981

  4 WILLEM GIJTENBEEK, geboren Son en Breugel 29 december 1982

HS-1 GENERATIE XIIv - zn van XIag

ROBERT GIJTENBEEK, geboren Eindhoven 9 maart 1957,leraar, ondernemer,
huwt
M. VAN DEN HURK
uit dit huwelijk werden te Eindhoven 2 kinderen geboren:
  1 NIEK GIJTENBEEK, geboren 27 juni 1990

  2 ANNE VERA GIJTENBEEK, geboren 4 juli 1993

HS-1 GENERATIE XIIw - zn van XIai

DONALD GUIDEBECK, geboren MI 1915,
huwt
MINA MAE ROBERTS,
verder niets bekend

HS-1 GENERATIE XIIx - zn van XIaj

EUGENE GUIDEBECK geboren Munising MI 14 februari 1933, overleden Clinton MI 29 oktober 2004,
huwt Clinton MI 23 juni 1956
JOAN WOCKENFUSS,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 STEVEN J GUIDEBECK

  2 KARIN GUIDEBECK
  huwt
  JOHNSON

  3 SANDRA GUIDEBECK,
  huwt
  VAN HORNE

  4 MARY GUIDEBECK
  huwt
  CHRISTOPHER

HS-1 GENERATIE XIIy - zn van XIao

GERRIT GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 2 juni 1909, overleden Nijkerk 15 juni 1977, electricien, autospuiter, winkelbediende,
huwt Putten Gld 27 juni 1931
GEERTJE SIMON, geboren Putten Gld 18 augustus 1909, overleden Amersfoort 23 februari 1985
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:
  1 REINDERT GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 10 december 1932 (in 1954 naar Canada)

  2 HENDRIK GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 23 april 1937,
  huwt Amersfoort 11 september 1963
  T.W. DE WILDE

  3 JAN GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 14 juli 1943,
  huwt 28 november 1968
  H. BURGWAL

  4 WILLEM GERRIT GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 20 december 1944,
  huwt 3 juni 1965
  A.M. VEENHOF

  5 EVERT GIJTENBEEK, geboren 16 januari 1948,
  huwt 26 augustus 1971
  E.J. VAN SOEREN

  6 THEA CLARA EVERDINA GIJTENBEEK, geboren 7 augustus 1949

HS-1 GENERATIE XIIz - zn van XIap

HENDRIK GIJTENBEEK, geboren Nijkerk 6 november 1916,
huwt Schoonhoven 22 februari 1950
LENA MARIA KAPTIJN, geboren Schoonhoven 23 april 1918, overleden Nijkerk 26 juni 1974, onderwijzeres

HS-1 GENERATIE XIIab - zn van XIap

HENDRIK GIJTENBEEK, geboren Oisterwijk 14 februari 1928, overleden Tilburg 4 juni 1995,
huwt Tilburg 22 september 1953
JOHANNA ELISABETH MARIA HAGEN, geboren Tilburg 30 mei 1932,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren:
  1 J.E.M. GIJTENBEEK

  2 M.A. GIJTENBEEK

HS-1 GENERATIE XIIac - zn van XIau

GERRIT GEITENBEEK, geboren Barneveld 27 juli 1946,
huwt Apeldoorn 30 augustus 1973
J. TREEP

HS-1 GENERATIE XIIac/1 - zn van XIaz

GERARDUS GEITENBEEK, geboren Wassenaar 10 januari 1952
huwt Hilversum 23 augustus 1974
CHRISTINA ADRIANA VAN REE, geboren Hilversum 26 november 1949
uit dit huwelijk:
  1 FEMKE MIRANDA GEITENBEEK, geboren Ede 1 april 1976
  huwt 31 mei 1996
  AREND VOOGD

  2 NN 3 TANJA IRENE GEITENBEEK, geboren Rotterdam 7 februari 1982
  huwt London GB 10 februari 2007
  MARCIN DEMKOW

  4 ROBIN GABRIEL GEITENBEEK, geboren Gouda 3 augustus 1988

  5 ALETTA ESMERALDA GEITENBEEK, geboren Gouda 13 juni 1990, overleden Rotterdam 15 juni 1990

HS-1 GENERATIE XIIad - zn van XIbd

ANTON GEITENBEEK, geboren Ermelo 28 mei 1946,
huwt Ermelo 1966
ANNIE BERNSE, geboren Arnhem 18 maart 1948,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 ANGELIEN GEITENBEEK, geboren Ermelo 1967,
  huwt Ermelo 1987
  EVERHART VAN BEEK, geboren Ermelo 1966

  2 MONIQUE GEITENBEEK, geboren Ermelo 1969,
  huwt Ermelo 1990
  SANDER JANSEN, geboren Ermelo 1965

HS-1 GENERATIE XIIae - zn van XIbd

(wilde niet vermeld worden)
huwt
(wilde niet vermeld worden)
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 (mocht niet vermeld worden)

HS-1 GENERATIE XIIaf - zn van XIbd

MARTINUS GEITENBEEK, geboren Ermelo 30 september 1954,
huwt Ermelo 1983
CORNELIA JOHANNA VAN DER WAL, geboren Ermelo 13 maart 1964,
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 PAUL GEITENBEEK, geboren Ermelo 26 oktober 1984

HS-1 GENERATIE XIIaf/00 - zn van XIbo/1

WILLEM GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 23 september 1977,
huwt Woudenberg 31 mei 2001
PETRA DE GROOT,
uit dit huwelijk:
  1 JAN HENDRIK GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 3 juni 2005

  2 THOMAS PETER GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 24 januari 2007

HS-1 GENERATIE XIIaf/000 - zn van XIbo/1

WILLEM ALBERTUS GEIJTENBEEK, geboren Woudenberg 19 maart 1981,
huwt Amsterdam 20 januari 2006
ANNELIES MODDERMAN, geboren 7 april 1981

HS-1 GENERATIE XIIaf/0 - zn van XIbp

JOSEPH JOHANNES FRANCISCUS GEIJTENBEEK, geboren 31 augustus 1962,
huwt 25 september 1991
I.G.H. BEEKENKAMP, geboren 2 november 1969,
uit dit huwelijk:
  1 NINA GEIJTENBEEK, geboren 27 januai 1992

  2 JULIA MATHILDA GEIJTENBEEK, geboren 22 maart 1995

HS-1 GENERATIE XIIaf/00 - zn van XIbp

JAN GEIJTENBEEK, geboren 17 april 1964,
huwt 2 november 1990
ANJA VAN DE BERG, geboren 20 september 1967,
uit dit huwelijk:
  1 KEVIN HENDRICK CORNELIS GEIJTENBEEK, geboren 21 maart 1994

  2 ELIZABETH GEIJTENBEEK, geboren 19 januari 1996

HS-1 GENERATIE XIIaf/1 - zn van XIbq

MAARTEN JAN GEIJTENBEEK, geboren 25 december 1950,
huwt
LOUISE HENDRIKJE VEER, geboren 25 september 1952, overleden 6 augustus 2002
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 WENDY GEIJTENBEEK, geboren 28 juli 1972

  2 PATRICK GEIJTENBEEK, geboren 28 februari 1974
  huwt
  SOPHIA KRIJNEN, geboren 7 juni 1977
  uit dit werd te Blaricum een kind geboren,
  3 MAIKEL TIJMEN GEIJTENBEEK, geboren 12 april 2006

HS-1 GENERATIE XIIag - zn van XIby

PAUL FERDINANT JOHANNES GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 6 oktober 1968,
huwt Vaals 2000
ANITA JOHANNA ANTONIA SOUVERIJN, geboren Utrecht 31 juli 1966,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 LUUK GEIJTENBEEK, geboren Zeewolde 6 oktober 1999

  2 ELZE GEIJTENBEEK, geboren Zeewolde 27 mei 2001

HS-1 GENERATIE XIIah - zn van XIca

MICHEL GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 6 november 1966
huwt Arnhem 21 maart 1993
ANGELICA SANDERS, geboren Arnhem
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 KIMBERLEY GEIJTENBEEK, geboren Arnhem 28 januari 1992

  2 SAMANTHA GEIJTENBEEK, geboren 19 augustus 1997, overleden 21 december 1997

HS-1 GENERATIE XIIai - zn van XIco

MATTHIJS OTTO WILLEM VAN GEIJTENBEEK, geboren 11 december 1934, overleden 26 oktober 2001
huwt Nieuwegein 19 november 1958
STIJNTJE ALTING, geboren 1935
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 JOHAN PIETER MATTHIJS VAN GEIJTENBEEK, geboren 4 april 1959

  2 PETER LEONARD VAN GEIJTENBEEK, geboren 19 juni 1960, VOLGT ONDER XIIIa

  3 JOLANDA ELISABETH WILHELMINA VAN GEIJTENBEEK, geboren 8 januari 1963

HS-1 GENERATIE XIIaj - zn van XIcq

EVERT G. VAN GEIJTENBEEK, geboren Zeist 23 september 1940,
huwt Zeist 2 oktober 1964
GERARDA DIRKJE DE BRUIJN, geboren 26 januari 1942, overleden Zeist 10 oktober 1994
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 PAUL VAN GEIJTENBEEK, geboren Zeist 11 april 1965, VOLGT ONDER XIIIb

  2 ANNEMIEKE VAN GEIJTENBEEK, geboren 4 november 1968

HS-1 GENERATIE XIIak - zn van XIcq

MATTHIJS OTTO WILLEM VAN GIJTENBEEK, geboren Zeist 6 april 1946, overleden Joegoslavie 21 maart 1996, chauffeur
huwt
GRADA VAN BARNEVELD, geboren 1948,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 EDDIE VAN GEIJTENBEEK, geboren 15 mei 1968

  2 ANGELIQUE VAN GEIJTENBEEK, geboren 19 oktober 1972

HS-1 GENERATIE XIIIa - zn van XIIaj

PAUL VAN GEIJTENBEEK, geboren Zeist 11 april 1965,
huwt Zeist 1990
DAPHNE BOLSTIER, geboren Zeist 1968
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 ANGELA VAN GEIJTENBEEK, geboren Zeist 22 maart 1991

  2 RENDY VAN GEIJTENBEEK, geboren Zeist 27 juli 1993

  3 ANNEMIEK VAN GEIJTENBEEK,

HS-1 GENERATIE XIIIa - zn van XIIai

PETER LEONARD VAN GEIJTENBEEK, geboren 19 juni 1960
huwt?
ANTOINETTE NN
uit deze verbintenis:
  1 SEBASTIAAN VAN GEIJTENBEEK, geboren 19 april 1992

  2 YVETTE VAN GEIJTENBEEK, geboren 20 mei 1994

HS-1 GENERATIE XIIIb - zn van XIIb

OSCAR GEITENBEEK, geboren 4 oktober 1966
huwt
ANSJE VAN DE LAAR
uit dit huwelijk:
  1 LIEVE GEITENBEEK, geboren 2 januari 2003

  2 TOM GEITENBEEK, geboren 10 augustus 2007

HS-1 GENERATIE XIIIb/1 - zn van XII-L

MARCEL GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 10 september 1968, woont samen met E.H.M. VAN LIEVENOOGEN, uit deze verbintenis:
  1 TORCA CONNER GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 22 juni 2001

  2 KYAN TROY GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 16 maart 2003

  3 verwacht 2008

HS-1 GENERATIE XIII - zn van XIIc

ERNST WILHELMUS GEIJTENBEEK, geboren Velsen 6 april 1979
huwt Houten 9 maart 2001
MARISKA BERNDINE DEN BREEJEN, geboren Houten 26 augustus 1976
uit dit huwelijk:
  1 RENSKE JOSEFIEN CORNELIA GEIJTENBEEK, geboren Utrecht 25 augustus 2001

  2 NORA WILHELMINA JANET GEIJTENBEEK, geboren Nieuwegein 23 mei 2008

HS-1 GENERATIE XIII - zn van XIIg

ALEXANDER THEODORUS GIJTENBEEK, geboren Nijmegen 29 december 1964,
huwt
INGRID VAN CLEEF, geboren 10 september 1963,
uit dit huwelijk:
  1 LISETTE JEANNETTA GIJTENBEEK, geboren Leiden 18 januari 1993

  2 KEVIN BERNARDUS THEODORUS GIJTENBEEK, geboren Leiden 25 februari 1995

HS-1 GENERATIE XIIIc - zn van XIIj/1

JAN TIMOTHEUS GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 11 januari 1957
huwt
MARGARETHA ALIDA HENDRIKA STEENBEEK,
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 JEFFREY GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 21 augustus 1981

HS-1 GENERATIE 14 - zn van 13j/1

JEFFREY GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 21 augustus 1981
huwt
KARIN KARSTEN, geboren Hoogkarspel 19 oktober 1970,
uit dit huwelijk:
  1 NOA GIJTENBEEK, geboren Amersfoort 26 augustus 2012