Onderzoek en samengesteld door Patrick van Griethuysen & Loes Peters.
bijgewerkt tot november 2007
Mocht u aanvullingen hebben, fouten ontdekken of nadere informatie in uw bezit hebben, wordt u vriendelijk verzocht dit aan ons mede te delen.
Email: pvg@camerama.demon.nl

Verantwoording

Bij de samenstelling van deze genealogie is gebruik gemaakt van gegevens gevonden in dossier Wassington, familieadvertenties en van persoonskaarten uit de collectie van het Centraal Bureau voor de Genealogie te 's-Gravenhage. Alsmede gegevens uit de homepage van de kerk van J.C. en de Heiligen der Laatste dagen in USA. Betaalde gegevens verstrekt door Mijnheer Y. Brouwers genealogisch correspondent aan het Rijksarchief Friesland, verder nog samengesteld met behulp van inlichtingen verstrekt door familieleden.
De nakomelingen van Jouke Hylkes & Antje Thysses - uit Friesland
genaamd JOUKEMA, HIEMSTRA en WASSINGTON

GENERATIE 1 - (zn van onbekend)

HYLKE NN - had o.a. een zoon:
  1 JOUKE HYLKES, VOLGT ONDER II

GENERATIE II - (zn van I)

JOUKE HYLKES, (van Kortehemmen), omstreeks 1690 geboren,
huwt NH Boornbergum 27 februari 1715
ANTJE THYSSES, (van Kortehemmen)
uit dit huwelijk voorzover bekend:
  1 TIJS JOUKES, gedoopt Boornbergum 21 februari 1717, VOLGT ONDER III

GENERATIE III - (zn van II

TIJS JOUKES, gedoopt Boornbergum 21 februari 1717,
huwt 1e Boornbergum 29 juli 1742
JANKE ULBES,
uit dit huwelijk voorzover bekend:
  1 JOUKE TIJSSEN, geboren Boornbergum kort na 1742, VOLGT ONDER IV
huwt 2e Boornbergum 1 juni 1749
FOKTJEN CLASES, en verder niets bekend.

GENERATIE IV - (zn van III)

JOUKE TIJSSEN, geboren kort na 1742, overleden Bergum 9 oktober 1810 (op Bergumer Nieuwestad), winkelier,
huwt 1e Boornbergum 14 mei 1769
YFKE ALLERTS, (van Hallum)
uit dit huwelijk werden te Boornbergum 4 kinderen geboren:
  1 HILTJE JOUKES (ELZINGA), geboren Smallinger Ee 18 oktober 1772, overleden Twijzel 18 juni 1857,
  huwt 1e Oudega 5 juli 1795
  WIEBE FILIPPUS ELZINGA, gedoopt Twijzel 23 augustus 1767 (toen 3 weken oud), overleden Twijzel 10 april 1827, Schoenmaker,
  huwt 2e Achtkarspelen 6 september 1828
  MELLE JOHANNES WOUDA, geboren Surhuizum 29 maart 1796, overleden Twijzel 2 september 1856, Schoenmaker

  2 TIJS JOUKES, geboren 1 mei 1775

  3 ALDERT JOUKES, (JOUKEMA), geboren Eernewoude 29 oktober 1777, VOLGT ONDER Va

  4 GERLOF JOUKES (HIEMSTRA), geboren Eernewoude 16 augustus 1780, VOLGT ONDER Vb
huwt 2e Garijp 16 oktober 1791
TRIJNTJE YBELES/EBES, geboren 1753, overleden Tietjerksteradeel 10 januari 1842
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1/2 te Garijp, 3 te Bergum:
  5 ANTJE JOUKES, geboren 30 mei 1793, voor 1810 overleden.

  6 TIETJE JOUKES, geboren 30 mei 1793, voor 1810 overleden.

  7 THIJS JOUKES (WASSINGTON), geboren 5 december 1794, VOLGT ONDER Vc

GENERATIE Va (zn van IV)
de eerst bekende met "Joukema" als familienaam

ALDERT JOUKES, (JOUKEMA), geboren Eernewoude, 29 oktober 1777, overleden in het armenhuis te Joure 27 maart 1848, Schippersknecht,
huwt Nijehaske 4 februari 1798
AALTJE TJETTES BLAAUW,
uit dit huwelijk:
  1 TJITTE JOUKEMA, geboren 1800, VOLGT ONDER VIa

  2 JOUKE JOUKEMA, geboren 1807

  3 YFKE JOUKEMA, geboren 1810

  4 RYKELE JOUKEMA, geboren Joure 14 maart 1814, VOLGT ONDER VIb

  5 THIJS JOUKEMA, geboren Joure 4 november 1817, overleden Haskerland 24 februari 1819

GENERATIE Vb - (zn van IV)
de eerste bekende met "Hiemstra" als familienaam

GERLOF JOUKES HIEMSTRA, geboren Eernewoude 16 augustus 1780, overleden Tietjerksteradeel 14 januari 1858,
huwt 1e Bergum 21 mei 1809 (als Joukes & Sakes)
EELKJE SAKES TENSTRA, geboren Bergum 26 mei 1770, overleden Bergum 8 april 1833,
uit dit huwelijk voorzover bekend:
  1 IEFKE GERLOFS HIEMSTRA, geboren Suameer 1 december 1810, overleden Tietjerksteradeel 23 maart 1883,
  huwt Tietjerksteradeel 4 mei 1833
  LOUW OTTES VAN DER SCHAAF, geboren Eernewoude 9 november 1811, overleden Tietjerksteradeel 30 juli 1879

  2 SAKE GERLOFS HIEMSTRA, geboren Bergum 21 januari 1813, overleden Bergum 28 maart 1814
huwt 2e Tietjerksteradeel 10 november 1836
WILLEMPTJE HENDRIKS, geboren Hoornsterzwaag 4 oktober 1777, overleden Bergum 15 januari 1849

GENERATIE Vc - (zn van IV)
de eerst bekende met "Wassington" als familienaam

THIJS JOUKES WASSINGTON, geboren 5 december 1794 en gedoopt Bergum 4 januari 1795, overleden Leeuwarden 20 september 1859, huisbediende, turfdrager, rijksbrievenbesteller
huwt Leeuwarden 16 januari 1820
JANKE NAAP, gedoopt NH Leeuwarden 26 februari 1800 en geboren 17 januari 1800, overleden Leeuwarden 7 oktober 1875, (dgt van Martinus Naap & Wilhelmina Rumpff)
uit dit huwelijk:
  1 TRIJNTJE WASSINGTON, geboren 31 oktober 1820, overleden Leeuwarden 8 januari 1821

  2 JOUKE WASSINGTON, geboren Leeuwarden 10 maart 1823, VOLGT ONDER VIc

  3 MATTHEUS WASSINGTON, geboren Leeuwarden 10 juni 1825, VOLGT ONDER VId

  4 TRIJNTJE WASSINGTON, geboren 30 augustus 1827, overleden Leeuwarden 26 oktober 1903,
  huwt Leeuwarden 17 mei 1856
  DIRK GEURSEN, overleden Sneek 15 augustus 1899

  5 WILHELMUS WASSINGTHON, geboren 7 december 1829, VOLGT ONDER VIe

  6 WILHELMINA WASSINGTON, geboren 13 augustus 1832,
  huwt Leeuwarden 21 mei 1856
  GERRIT LEBBINK

  7 CHRISTINA WASSINGTHON, geboren Leeuwarden 19 februari 1842
  huwt Leeuwarden 26 mei 1868
  GEORGE HENDRIK CHRISTIAAN BODENHAUSEN

  8 PETRUS WASSINGTON, geboren Leeuwarden 1 februari 1835, VOLGT ONDER VIf

  Trijntje & Wilhelmina Wassington

GENERATIE VIa - (zn van Va)

TJITTE ALDERS JOUKEMA, geboren (Nijehaske?) 1798, overleden Sneek 10 februari 1882
huwt Haskerland 2 juni 1824, (acte nr:12)
MAAMKE JOOSTES STAM, geboren 1800, overleden Sneek 12 mei 1878
uit dit huwelijk:
  1 JOOST JOUKEMA, geboren Sneek 11 september 1829, verder niets bekend.

  2 ALLERT JOUKEMA, geboren Sneek 22 mei 1831, verder niets bekend.

  3 YFKE JOUKEMA, geboren Sneek 15 mei 1832, verder niets bekend.

  4 AALTJE JOUKEMA, geboren Sneek 18 mei 1834, overleden Sneek 21 april 1839

  5 MAMKE JOUKEMA, geboren Sneek 12 september 1836, overleden Sneek 12 april 1837

  6 ALDERT JOUKEMA, geboren Sneek 31 januari 1838, overleden Sneek 4 juli 1860

  7 ALE JOUKEMA, geboren Sneek 5 februari 1841, overleden Sneek 26 mei 1842

GENERATIE VIb - (zn van Va)

RYKELE JOUKEMA, geboren Joure 14 maart 1814, overleden Haskerland 26 april 1837,
huwt
ANTJE GERBENS BERGSMA,
uit dit huwelijk en geboren te Joure:
  1 AALTJE JOUKEMA, geboren 12 februari 1833

GENERATIE VIc - (zn van Vc)

JOUKE WASSINGTON, geboren Leeuwarden 10 maart 1823, zilversmid
huwt Leeuwarden 17 mei 1856
ATTJE VAN DER WAL, geboren Leeuwarden 1828
uit dit huwelijk:
  1 JANKE WASSINGTON, geboren 1857, overleden Leeuwarden 4 augustus 1929, ongehuwd.

  2 JOHANNA WASSINGTON, geboren Leeuwarden 3 februari 1860, overleden Franeker 17 april 1920,
  huwt Leeuwarden 30 maart 1901
  KAREL OCKELOEN, geboren 1859, overleden Leeuwarden 7 november 1911

  3 JOUKE WASSINGTON, geboren omstreeks 1860, overleden Leeuwarden 7 augustus 1863

  4 THIJS WASSINGTON, geboren 1864, VOLGT ONDER VIIa

GENERATIE VId - (zn van Vc)

MATTHEUS WASSINGTON, geboren Leeuwarden 10 juni 1825
huwt 1e Leeuwarden 15 mei 1851
WILLEMPJE GOLDEWIJK, geboren Harlingen 3 mei 1824, mogelijk te Winschoten of Amerfoort overleden,
uit dit huwelijk werden te Leeuwarden 6 kinderen geboren:
  1 THIJS WASSINGTON, geboren Leeuwarden 9 februari 1852, VOLGT ONDER VIIb

  2 WILHELMUS WASSINGTON, geboren 17 november 1854, VOLGT ONDER VIIc

  3 PETRUS WASSINGTON, geboren 22 juli 1857, overleden Harlingen 12 juli 1871

  4 JOUKE WASSINGTON, geboren 21 februari 1860, overleden Leeuwarden 7 augustus 1863

  5 DIRK WASSINGTON, geboren Leeuwarden 18 juli 1862, VOLGT ONDER VIId

  6 JOUKE WASSINGTON, geboren Leeuwarden 9 december 1864, VOLGT ONDER VIIe
huwt 2e Winschoten 18 november 1868
DOROTHEA POTGIESSER, geboren Westerlee 16 augustus 1842,
uit dit huwelijk werd te Harlingen een kind geboren:
  7 ELSINA LOUISA WASSINGTON, geboren Harlingen 22 oktober 1869, overleden Harlingen 25 augustus 1870

  8 ANTON LUDOLF WASSINGTON, geboren Groningen 1870
  huwt 1e Hilversum 19 februari 1896
  MARIA IDES, geboren Blaricum 1870
  huwt 2e Laren NH 1 mei 1902
  ALBERTA LAMME, geboren Hilversum 1883

GENERATIE VIe - (zn van Vc)

WILHELMUS WASSINGHTON, geboren Leeuwarden 7 december 1829, overleden Leeuwarden Diaconessenhuis 25 januari 1910,
huwt 1e Leeuwarden 15 mei 1859
RIENTJE JONGSMA, geboren 1828, overleden Leeuwarden 31 oktober 1881,
uit dit huwelijk:
  1 levenloze zoon, geboren 5 maart 1860

  2 levenloze dochter, geboren 21 juni 1861

  3 levenloze zoon, geboren 8 juni 1862

  4 levenloze zoon, geboren 14 februari 1863

  5 levenloze zoon, geboren 26 februari 1866

  6 levenloze zoon, geboren 20 juni 1867

  7 levenloze zoon, geboren 22 maart 1869
huwt 2e Leeuwarden 20 december 1882
TRIJNTJE MEIJER, geboren Harlingen 21 oktober 1840, overleden Leeuwarden 17 juni 1895,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIf - (zn van Vc)

PETRUS WASSINGTON, geboren Leeuwarden 1 februari 1835, overleden Harlingen 12 juli 1871
huwt Leeuwarden 14 mei 1862
FOKJE BODENHAUSEN, geboren Leeuwarden 17 april 1833, overleden Leeuwarden 13 juli 1913
uit dit huwelijk werden voorover bekend geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIa - (zn van VIc)

THIJS WASSINGTON, geboren Leeuwarden 1864, overleden Leeuwarden 27 oktober 1894,
huwt Leeuwarden 31 mei 1890
JANTJE VLIEDSTRA,
uit dit huwelijk geboren te Leeuwarden:
  1 TIETJE WASSINGTON, geboren 27 juni 1891, overleden Rijswijk ZH 3 maart 1969
  huwt Rotterdam 19 juli 1919
  JACOB ANTONIE KASBERG, geboren Rotterdam 2 februari 1891

  2 JOUKE WASSINGTON, geboren 20 september 1893, VOLGT ONDER VIIIa

GENERATIE VIIb - (zn van VId)

THIJS WASSINGTON, geboren Leeuwarden 9 februari 1852
huwt
CATHARINA SCHRAM, geboren Groningen 11 januari 1853
uit dit huwelijk werden te Groningen 2 kinderen geboren:
  1 MATTHEUS WASSINGTON, geboren 2 februari 1880, VOLGT ONDER VIIIb

  2 ELSINA CATHARINA WASSINGTON, geboren 2 mei 1882, overleden Gouda 28 februari 1961,
  huwt 1e Rotterdam 12 maart 1914
  HENDRIK BOUMAN, geboren Rotterdam 12 juli 1866, overleden Gouda 4 juni 1934
  huwt 2e Ammerstol 3 april 1945
  WOUTER LOOREN DE JONG, geboren Ammerstol 19 februari 1876, overleden Ammerstol 18 januari 1954

GENERATIE VIIc - (zn van VId)

WILHELMUS WASSINGTON, geboren Bergum/Leeuwarden17 november 1854, overleden Rijswijk ZH 1 november 1923,
huwt
JOHANNA HENDRIKA GROENEWOUD, geboren Barneveld 1 september 1861
uit dit huwelijk:
  1 WILHELMINA WASSINGTON, geboren Numansdorp 7 januari 1886, overleden Haren Gr 1 oktober 1969
  huwt Voorburg ZH 17 oktober 1933
  KOERT SIETSE BROEKEMA, geboren Bellingwolde 5 september 1886, overleden Haren Gr 7 mei 1960

  2 MATHILDE BERNARDINE WASSINGTON, geboren Numansdorp 11 juli 1888, overleden Hellevoetsluis 1 mei 1989
  huwt Numansdorp 25 oktober 1913
  HERMAN MAASDAM, geboren Numansdorp 17 februari 1887, overleden Hellevoetsluis 14 maart 1968

GENERATIE VIId - (zn van VId)

DIRK WASSINGTON, geboren Leeuwarden 18 juli 1862, overleden Apeldoorn 22 april 1943
huwt
ANTONETTE NICOLINE SABINE KOLLMAN, geboren Makassar NOI 12 september 1867
uit dit huwelijk:
  1 HENRIETTE WILHELMINA WASSINGTON, geboren Batavia NOI 1 december 1898, overleden Zoetermeer 9 mei 1994
  huwt Semarang NOI 20 juli 1920
  WILHELMUS RUDOLF BRUGMAN, geboren Makassar NOI 29 september 1890, vermoedelijk overleden april 1944 in kamp te Buitenzorg

  2 PETRONELLA LEONORA WASSINGTON, geboren Tandjongpinang NOI 24 november 1900, overleden Spijkenisse 19 januari 1998
  huwt Batavia NOI 22 december 1933
  HENDRIK JACOB PAARDEKOOPER, geboren 's-Gravenhage 3 juli 1890, overleden Spijkenisse 23 augustus 1983

GENERATIE VIIe - (zn van VId)

JOUKE WASSINGTON, geboren Leeuwarden 9 december 1864, overleden Amsterdam 12 juni 1942
huwt - echtscheiding Amsterdam 25 oktober 1907
JOHANNA SUSANNA BITTER,
uit dit huwelijk:
  1 ANTOINETTE LUDOLPHINA JOHANNA WASSINGTON, geboren 's-Gravenhage 26 januari 1902, overleden Rotterdam 24 maart 1945, monteuze vliegtuigbouw,
  huwt - Rotterdam 10 juni 1925 - echtscheiding Rotterdam 3 oktober 1935
  CORNELIS TEUNIS DEN HARTOG, geboren Rotterdam 15 april 1900, overleden Rotterdam 5 januari 1979
huwt 2e Amsterdam 20 maart 1912
ADRIAANTJE MARRETJE KOOL, geboren Amsterdam 22 juli 1871, overleden Amsterdam 14 oktober 1943,
uit dit huwelijk:
  2 BETSY ADRIANA WASSINGTON, geboren Amsterdam 6 maart 1913, overleden Putten 27 december 1991,
  huwt 1e Putten Gld 6 oktober 1943
  HENDRIKUS SMEENK, geboren Zuthpen 24 april 1906, overleden Versen Dld 9 december 1944,
  huwt 2e Putten Gld 5 oktober 1963
  GUUSTAAF CONSTANT ADOLPH SCHENSMAN, geboren Amsterdam 4 januari 1904, overleden Utrecht 13 januari 1965

GENERATIE VIIIa - (zn van VIIa)

JOUKE WASSINGTON, geboren Leeuwarden 20 september 1893, overleden Rijswijk ZH 4 december 1953, rijksambtenaar
huwt Weltevreden NOI 7 juli 1917
JACOBA GEORGINE SMAGGE, geboren Malang NOI 24 februari 1899, overleden 's-Gravenhage 4 december 1953,
uit dit huwelijk:
  1 JAN HENRI WASSINGTON, geboren Palembang NOI 19 oktober 1918, VOLGT ONDER IXa

  2 ANTOINETTA JACOBA WASSINGTON, geboren Banjarmassin NOI 3 november 1920, overleden Amsterdam 22 september 1995,
  huwt Amsterdam 3 november 1950
  HENDRIK BLASS, geboren Amsterdam 12 mei 1921, overleden Amersfoort 25 september 1960

  3 ROBERT WASSINGTON, geboren Surabaja NOI 21 december 1922, VOLGT ONDER IXb

GENERATIE VIIIb - (zn van VIIb)

MATTHEUS WASSINGTON, geboren Groningen 2 februari 1880, overleden Amsterdam 27 maart 1960, stationschef
huwt Dordrecht 25 februari 1903
PETRONELLA JOHANNA VAN ANDEL, geboren Dordrecht 25 juni 1877, overleden Amsterdam 18 juni 1951
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 2 kinderen geboren:
  1 THIJS PIETER KAREL WASSINGTON, geboren 12 december 1903, VOLGT ONDER IXc

  2 CATHARINA JOHANNA WASSINGTON, geboren 20 mei 1909, overleden Amsterdam 30 januari 1970
  huwt Amsterdam 7 mei 1936
  GOMMERT BLIEK, geboren Amsterdam 7 februari 1920

GENERATIE IXa - (zn van VIIIa)

JAN HENRI WASSINGTON, geboren Palembang NOI 19 oktober 1918,
huwt
GWLADYS MARGARET JOSEPH, geboren Trebanos Wales Engeland 6 oktober 1915,
uit dit huwelijk:
  1 JOHN HERBERT WASSINGTON, geboren Bandung NOI 24 juli 1947

  2 ANNETTE JANE WASSINGTON, geboren Tjimahi NOI 21 mei 1950,
  huwt
  JOHN SEINE, geboren Amsterdam 30 maart 1946

GENERATIE IXb - (zn van VIIIa)

ROBERT WASSINGTON, geboren Surabaja NOI 21 december 1922,
huwt Batavia NOI 17 juni 1949
INGRID BREGITTE RAKERS, geboren Djokjakarta NOI 19 oktober 1930,
uit dit huwelijk:
  1 GEORGE ROBBERT WASSINGTON, geboren Batavia NOI 30 januari 1951, VOLGT ONDER Xa

  2 MICHAEL DENNIS WASSINGTON, geboren Haarlem 5 februari 1954, VOLGT ONDER Xb

  3 RALPH EDUARD WASSINGTON, geboren Baarn 10 februari 1966

GENERATIE IXc - (zn van VIIIb)

THIJS PIETER KAREL WASSINGTON, geboren Dordrecht 12 december 1903, overleden Amsterdam 2 januari 1979, ingenieur
huwt Amsterdam 15 juli 1936 - echtscheiding Amsterdam 4 september 1946
HENDRIKA MARIA GEESTMAN, geboren Amsterdam 17 juli 1913
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 3 kinderen geboren:
  1 JULIENNE CATHARINA MARIA PETRONELLA WASSINGTON, geboren 24 juli 1938
  huwt Amsterdam 15 maart 1962
  RUDOLPH KORVER, geboren Amsterdam 7 juli 1935, expediteur

  2 MARTIN WILLY MATHEUS GERARDUS WASSINGTON, geboren 13 februari 1941

  3 MIRA DIANA MARION WASSINGTON, geboren 4 februari 1947

GENERATIE Xa - (zn van IXb)

GEORGE ROBBERT WASSINGTON, geboren Batavia NOI 30 januari 1951,
huwt
HYACINTA MARIA TURKENBURG, geboren Haarlem 9 december 1949,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE Xb - (zn van IXb)

MICHAEL DENNIS WASSINGTON, geboren Haarlem 5 februari 1954,
huwt
CORNELIA PIETERNELLA NICOLINE RIJSTENBIL, geboren St. Philipsland 1 april 1958
uit dit huwelijk en geboren Tholen:
  1 JASPER ROBERT WASSINGTON, geboren 25 mei 1984

  2 PIM DENNIS WASSINGTON, geboren 13 juni 1986