Onderzoek en samengesteld door Patrick van Griethuysen & Loes Peters.
Mocht u aanvullingen hebben, fouten ontdekken of nadere informatie in uw bezit hebben, wordt u vriendelijk verzocht dit aan ons mede te delen.
Email: pvg@camerama.demon.nl
bijgewerkt tot APRIL 2018

Hoofdstuk 1 tak Utrecht

Corver een R.K. geslacht uit de stad Utrecht, na 1840 Korver een Protestants geslacht te 's-Gravenhage.

De eerst bekende voorvader van dit geslacht blijkt een Cornelis Ariszoon Corver te zijn die in de stad Utrecht op 19 april 1662 Roomsch Katholiek in het huwelijk trad met Geertje van Loenen. De geboorteplaats en datum van onze Cornelis komen wij nergens tegen en ook zijn overlijdensdatum en -plaats blijft door de deken des tijds bedekt.
Uit verschillende acten van "Boedelscheiding" blijkt dat Cornelis en Geertje in oktober 1718 negen in leven zijnde kinderen hadden. Daarvan bracht slechts een zoon de familienaam naar de volgende generatie.

In de 4e GENERATIE komt er een scheiding in de schrijfwijze van de familienaam. Een deel van de familie bleef in Utrecht stad en een persoon kwam als militair in garnizoen te Bergen op Zoom waar de familienaam als "Korve" in het doopregister van de Nederlandsch Hervormde kerk terecht kwam. De zoon van onze man in Bergen op Zoom was schoenmaker van beroep, keerde naar Utrecht terug, trad tweemaal in het huwelijk, de kinderen uit zijn eerste huwelijk werden weer Corver, maar de enige zoon uit zijn tweede huwelijk bleef Korver.

Willem Cornelis Korver, geboren in 1820 werd de voorvader van de Haags/Groningse tak die in deze tijd nog altijd in de Zuidhollandse regio woont. Deze tak is verreweg de grootste van de twee. Afstammelingen van de Utrechtse Corver tak bleven voornamelijk Roomsch Katholiek, daar is geen groot nageslacht en leeft tamelijk verspreid over Nederland en daarbuiten.

Onze opschrijving van deze tak CORVER & KORVER ziet er als volgt uit:

HS-1 GENERATIE I

ADRIAEN GERRITSZ CORVER, geboren omstreeks 1610, overleden 1662
huwt
JANNICHJE GERRITS VAN DE VELT
uit dit huwelijk werden te Utrecht 7 kinderen geboren:
  1 GERRIT CORVER, begraven Utrecht 31 maart 1679

  2 AELTIE CORVER, begraven Utrecht 2 februari 1680,
  huwt
  WILLEM FRANCE SCHOLT

  3 NN, begraven Utrecht 20 oktober 1634

  4 PETER CORVER, VOLGT ONDER IIa

  5 CORNELIS ARISZ CORVER, VOLGT ONDER IIb

  6 NN, begraven Utrecht 30 januari 1654

  7 NN, begraven Utrecht 28 december 1657

HS-1 GENERATIE IIa

PETER CORVER,
huwt Utrecht 29 maart 1662
LIJSBETH VAN BATTUM, begraven Utrecht 29 april 1672

HS-1 GENERATIE IIb

CORNELIS ARISZ CORVER, omstreeks 1640 geboren, overleden voor 7 juni 1698, meester wolkammer en herbergier
huwt Utrecht 19 april 1662
GEERTRUIDA JANS, (van Loenen, jongedogter van Buyten de Weerd), overleden september 1718
uit dit huwelijk werden tenminste 9 kinderen geboren, in willekeurige volgorde:
  1 ADRIAAN CORVER, VOLGT ONDER IIIa

  2 CORNELIS CORVER, VOLGT ONDER IIIb

  3 GERRIT CORVER, VOLGT ONDER IIIc

  4 JOHANNA CORVER, jong overleden.

  5 JACOMIJNTJE CORVER,begraven Buurkerk Utrecht 4 maart 1723
  huwt Utrecht 13 april 1695
  JOHANNES VAN ZIJL, jongman uyt Leijde, begraven 13 augustus 1729

  6 ADRIANA CORVER, begraven Jacobikerk utrecht 10 augustus 1730
  huwt Utrecht 29 april 1699
  HERMANUS COOPMAN, begraven Jacobikerk Utrecht 8 oktober 1736

  7 JOHANNA CORVER, begraven Buurkerk Utrecht 6 juli 1725
  huwt 1e Utrecht 1 maart 1690
  HERMANUS FREECKENHORST, jongman uyt Leijde
  huwt 2e Utrecht 11 juni 1701
  BASTIAEN DE GROOT, begraven Jacobikerk 5 november 1751

  8 SEIJGJE of LUCIA CORVER, begraven Buurkerk 2 augustus 1755
  huwt Utrecht 26 april 1704
  CAROLUS (van) DUSSELDORP

  9 MARIA CORVER, begraven Jacobikerk 10 augustus 1747
  huwt Utrecht 19 september 1711
  PIETER RUFFELSZ, begraven Jacobikerk 27 april 1777

HS-1 GENERATIE IIIa zn van II

ADRIAAN CORVER,
huwt 1e Utrecht 13 april 1695
JOOSJE VAN AELST,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren
huwt 2e Utrecht 14 april 1703
STEINTJE CHRISTINA CORNELISDOCHTER VAN EIJK
uit dit huwelijk werden te Utrecht R.K. 10 kinderen gedoopt:
  1 GEERTRUI CORVER, gedoopt 27 november 1703, begraven 13 januari 1704

  2 CORNELIS CORVER, gedoopt 21 maart 1705

  3 CORNELIUS CORVER, gedoopt 30 september 1706

  4 ALBERT VICTOR CORVER, gedoopt 10 oktober 1709

  5 GEERTRUIDA CORVER, gedoopt 15 september 1712

  6 JACOBA CORVER, gedoopt 8 april 1714

  7 ANNA CATHARINA CORVER, gedoopt 26 september 1716

  8 CORNELIA CORVER, gedoopt 1 augustus 1718

  9 JOHANNES CORVER, gedoopt 31 augustus 1720

  10 HILLEGONDA CORVER, gedoopt november 1723

HS-1 GENERATIE IIIb zn van II

CORNELIS CORVER, woonde in 1718 te Amersfoort
huwt
JANNIGJE VAN GOGH
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE IIIc zn van II

GERRIT CORVER, begraven Jacobikerk Utrecht 27 november 1750
huwt Utrecht 27 april 1709, als jongman van buyten de Weerd
MARIA VAN LUYCK, jongedogter op de Coornmerkt, begraven Utrecht 27 mei 1757
uit dit huwelijk werden te Utrecht R.K. statie in de Heerenstraat 9 kinderen gedoopt:
  1 SUSANNA CORVER, gedoopt 1 februari 1710

  2 CORNELIS CORVER, gedoopt 15 december 1711, VOLGT ONDER IVa

  3 ADRIANUS CORVER, gedoopt 26 juni 1713

  4 ELISABETH CORVER, gedoopt 3 oktober 1716

  5 JACOBUS CORVER, gedoopt 3 oktober 1716, VOLGT ONDER IVb

  6 ELISABETH CORVER, gedoopt 25 december 1717

  7 GERARDUS CORVER, gedoopt 23 oktober 1720

  8 ALIDA CORVER, gedoopt 23 augustus 1722

  9 ADRIANUS CORVER, gedoopt 3 juli 1724, VOLGT ONDER IVc

HS-1 GENERATIE IVa zn van IIIc

CORNELIS CORVER, gedoopt R.K. statie in de Dorstige Hartsteeg Utrecht 15 december 1711,
huwt
HELENA BESSEMS
uit dit huwelijk werden te Utrecht 3 kinderen gedoopt:
  1 PETRUS CORVER, gedoopt 19 januari 1738

  2 GERHARDUS CORVER, gedoopt 28 februari 1740

  3 GERHARDUS CORVER, gedoopt 18 maart 1745

HS-1 GENERATIE IVb zn van IIIc

JACOBUS CORVER, gedoopt R.K. statie in de Dorstige Hartsteeg Utrecht 3 oktober 1716,
huwt Utrecht 12 mei 1742
GEERTRUYDA WISSINGH
uit dit huwelijk werden te Utrecht 4 kinderen gedoopt:
  1 MARIA CORVER, gedoopt 7 juni 1743

  2 JACOBA MARIA CORVER, gedoopt 30 augustus 1744

  3 GERHARDUS CORVER, gedoopt 16 januari 1746

  4 HENRICUS CORVER, gedoopt 28 november 1747

HS-1 GENERATIE IVc zn van IIIc

ADRIANUS CORVER, gedoopt R.K. Statie in de Dorstige Hartsteeg Utrecht 3 juli 1724,
huwt Utrecht 14 april 1743
MARGARETHA CUYPERS
uit dit huwelijk werden te Utrecht 6 kinderen gedoopt:
  1 MARIA CORVER, gedoopt 25 februari 1744

  2 JOHANNES CORVER, gedoopt 12 januari 1746,, VOLGT ONDER Va

  3 AGNES CORVER, gedoopt 30 december 1747

  4 GERARDUS CORVER, gedoopt 12 april 1750, VOLGT ONDER Vb

  5 PETRUS CORVER, gedoopt 10 november 1752

  6 CORNELIS CORVER, gedoopt 7 juni 1755

HS-1 GENERATIE Va zn van IVc

JOHANNES CORVER, gedoopt gedoopt RK Statie Heerenstraat te Utrecht 12 januari 1746, overleden Bergen op Zoom "aan de Heerschende Koortsen" 21 januari 1784, Grenadier in het regiment van Generaal Ruys
huwt Utrecht 4 september 1770
JANNETJE ELISABETH VAN OORT, gedoopt Domkerk Utrecht 27 februari 1732, overleden Utrecht 27 februari 1832 (zij werd exact 100 jaar oud!)
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 gedoopt Catharijkekerk Utrecht, 2 gedoopt NH kerk te Bergen op Zoom:
  1 ADRIANUS CORVER, gedoopt 20 januari 1767

  2 EVERT KORVE, gedoopt 21 juni 1772, VOLGT ONDER VIa

HS-1 GENERATIE Vb zn van IVc

GERARDUS CORVER, gedoopt RK Statie Heerenstraat Utrecht 12 april 1750,
huwt Buurkerk Utrecht 25 mei 1775
JOHANNA ELISABETH VAN DIEST, gedoopt Domkerk Utrecht l maart 1752,
uit dit huwelijk werden in de Buurkerk te Utrecht 3 kinderen gedoopt:
  1 ADRIANUS CORVER, gedoopt 21 mei 1785

  2 FREDERICUS CORVER, gedoopt 26 december 1787, VOLGT ONDER VIb

  3 JOHANNES CORVER, gedoopt 13 juli 179l, VOLGT ONDER VIc

HS-1 GENERATIE VIa - zn van Va

EVERT KORVE, gedoopt Nederlandsch Hervormde Kerk Bergen op Zoom 2l juni 1772, overleden utrecvht 27 mei 1831 Schoenmaker,
huwt Utrecht Geref. Jacobikerk 2 mei 1793
JOHANNA AARTJE VAN MARCUS, gedoopt Utrecht 28 april 1772, overleden Utrecht l augustus 1813,
uit dit huwelijk geboren te Utrecht:
  1 EVERT CORVER, gedoopt 30 juli 1787, VOLGT ONDER VIIa

  2 JOHANNES CORVER, gedoopt 13 juli 1791, VOLGT ONDER VIIb

  3 JOHANNES CORVER, gedoopt 25 juli 1793

  4 ANNA MARIA CORVER, gedoopt 22 januari 1796, overleden Utrecht 10 februari 1887,
  huwt Utrecht 12 maart 1817
  CORNELIS VAN OVERBEECK, gedoopt Utrecht 27 september 1791, overleden Utrecht 25 januari 1876

  5 EVERT CORVER, gedoopt 30 juli 1797

  6 HENDRIKUS CORVER, gedoopt 19 januari 1800

  7 GERRIT CORVER, gedoopt 3 augustus 1803, overleden Utrecht 3 september 1804.

  8 GERRIT CORVER, gedoopt 22 juli 1804

  9 JOHANNA ELISABETH CORVER, gedoopt 27 oktober 1805, overleden Utrecht 4 maart 1851,
  huwt Utrecht 4 november 1829
  CHRISTIAAN VREESWIJK, gedoopt Utrecht 16 augustus 1803, overleden Utrecht 28 januari 1872.

  10 JAN CORVER, geboren 14 november 1807, overleden 's-Hertogenbosch 23 januari 1835, Sergeant

  11 LIDIA CORVER, geboren 30 januari 1810, overleden Utrecht 19 augustus 1813

  12 ALYDA HERMINA CORVER, gedoopt 16 september 1811, overleden Utrecht 22 december 1811
huwt 2e Utrecht 27 augustus 1817
MARIA DE BRUijN, gedoopt Utrecht 27 maart 1779, overleden Utrecht 1 september 1832,
uit dit huwelijk geboren te Utrecht:
  13 MARIA CORVER, geboren 30 juli 1817, overleden Utrecht 5 maart 1820.

  14 WILLEM CORNELIS KORVER, geboren 13 maart 1820, VOLGT ONDER VIIc

HS-1 GENERATIE VIb - zn van Vb

FREDERICUS CORVER, gedoopt Utrecht 26 december 1787, Utrecht 8 juni 1827,
huwt Utrecht 27 mei 1818
WILLEMINA PAULINA HELLEMAN, gedoopt Utrecht 14 november 1788, overleden Utrecht 22 maart 1852,
uit dit huwelijk werden te Utrecht 4 kinderen geboren:
  1 GERRIT WILLEM CORVER, geboren 13 februari 1819, overleden in Garnizoen te Maastricht 24 januari 1858, ongehuwd, Militair.

  2 WILLEMINA ELISABETH CORVER, geboren 22 augustus 1820, (in 1880 nog ongehuwd te Utrecht)

  3 ELISABETH CORVER, geboren 18 november 1821, overleden Utrecht 17 september 1872, ongehuwd.

  4 FREDERICUS CORVER, geboren 13 december 1822, VOLGT ONDER VIId

HS-1 GENERATIE VIc - zn van Vb

JOHANNES CORVER, gedoopt Utrecht 13 juli 1791, overleden Utrecht 25 juli 1860,
huwt Utrecht 17 februari 1813
WILLEMINA FREDERIKA DE WITT, geboren Utrecht 1778, overleden Utrecht 6 mei 1857,
uit dit huwelijk werden te Utrecht 3 kinderen geboren:
  1 ELISABETH KORVER, geboren 3 oktober 1814, overleden Amersfoort 31 december 1885,
  huwt Utrecht 23 april 1857
  JAN KRUYFF, geboren Amersfoort 18 juni 1808, overleden Amersfoort 4 juni 1891.

  2 WILHELMINA FREDERIKA CORVER, geboren 5 juli 1817, overleden Utrecht 10 augustus 1852, ongehuwd.

  3 JOHANNA CORVER, geboren 18 november 1819, overleden Barneveld 14 augustus 1878, ongehuwd, Huishoudster.

HS-1 GENERATIE VIIa - zn van VIa

EVERT CORVER, gedoopt Utrecht 30 juli 1787, overleden Utrecht 19 mei 1849, Koopman,
huwt Utrecht 11 januari 1826
WILLEMIJNTJE NOOTEKAMP, gedoopr Rijswijk gld 16 augustus 1789, overleden Utrecht 2 juni 1865,
uit dit huwelijk werd een kind geboren (te Maurik ?):
  l WILLEM CORVER, verder niets bekend.

HS-1 GENERATIE VIIb - zn van VIa

JOHANNES CORVER, gedoopt Utrecht 25 juli 1793, overleden Utrecht 17 mei 1858, Schoenmaker,
huwt 1e Utrecht 14 juni 1815
JOHANNA CORNELIA VERWEIJ, gedoopt Utrecht 30 maart 1795, overleden Utrecht 16 januari 1850,
uit dit huwelijk werden te Utrecht 7 kinderen geboren:
  1 EVA CORVER, geboren 30 maart 1816, overleden Utrecht 3 juni 1818.

  2 HENDRICUS CORVER, geboren 18 januari 1818, VOLGT ONDER VIIIa

  3 CORNELIA CORVER, geboren 26 januari 1820, overleden Utrecht 18 maart 1895,
  huwt le Utrecht 1 december 1841
  JOHANNES VAN DER KOLK, geboren Utrecht 13 december 1811
  huwt 2e Utrecht 16 juli 1874
  ANTHONIUS THEODORUS VAN DE KAMP, geboren Utrecht 8 februari 1837

  4 JOHANNA MARIA CORVER, geboren 24 maart 1822, overleden Utrecht 27 augustus 1824

  5 MARIA CORVER, geboren 16 september 1824

  6 EVERT CORVER, geboren Utrecht 24 december 1826, overleden Utrecht 5 januari 1827

  7 JOHANNES CORVER, geboren 5 juli 1828, VOLGT ONDER VIIIb

  8 EVERT CORVER, geboren en overleden Utrecht 11 februari 1837
huwt 2e Utrecht 6 augustus 1851 (zijn schoonzuster)
WILLEMIJNTJE NOOTEKAMP, geboren Maurik 9 juli 1789, overleden Utrecht 2 juni 1865

HS-1 GENERATIE VIIc- zn van Vla

WlLLEM CORNELIS KORVER, geboren Utrecht 13 maart 1820, overleden 's-Gravenhage 17 november 1871, Meester Timmerman,
huwt Utrecht 26 september 1838,
JOHANNA MARIA ROODUIJN, geboren Utrecht 16 mei 1816, overleden 's-Gravenhage 10 juni 1886
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 10 kinderen geboren:
  1 EVERT KORVER, geboren 26 juli 1840, VOLGT ONDER VIIIc

  2 JACOBUS ELIAS KORVER, geboren 24 augustus 1842, VOLGT ONDER VIIId

  3 WILLEM CORNELIS KORVER, geboren 23 oktober 1846, overleden 's-Gravenhage 14 juni 1862.

  4 JOHANNES KORVER, geboren 23 november 1847, VOLGT ONDER VIIIe

  5 JOHANNA CLASINA KORVER, geboren 10 augustus 1848

  6 LEENDERD ADRIANUS KORVER, geboren 30 augustus 1851, VOLGT ONDER VIIIf

  7 MARIA JOHANNA KORVER, geboren 28 november 1852, overleden 's-Gravenhage 14 januari 1940,
  huwt 's-Gravenhage 5 mei 1875
  LOUIS FRANCISCUS LAMBERTUS FLETTERMAN, geboren 's-Gravenhage 20 november 1852, overleden 's-Gravenhage 30 december 1911.

  8 JOHANNA MARIA KORVER, geboren 12 januari 1855, VOLGT ONDER VIIIg

  9 HENDRIK JACOBUS KORVER, geboren 1 februari 1858, VOLGT ONDER VIIIh

  10 CORNELIS WILHELMUS KORVER, geboren 25 juni 1860, VOLGT ONDER VIIIi

HS-1 GENERATIE VIId - zn van Vlb

FREDERICUS CORVER, geboren Utrecht 13 december 1823, overleden Utrecht 26 januari 1894,
huwt 1e Utrecht 28 juli 1852
MARIA VAN DER SLUIS, geboren Maarssen, en overleden Utrecht 9 december 1856,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren,
huwt 2e Utrecht 5 augustus 1858
JENNEKE MARIA DE MARSMAN, geboren Kuilenburg 25 april 1826, overleden Utrecht 7 juli 1876,
uit dit huwelijk werden te Utrecht 2 kinderen geboren:
  1 FREDERICUS WILLEM ALBERT CORVER, geboren 1 juli 1859, VOLGT ONDER VIIIj

  2 JOHANNA CORVER, geboren 27 oktober 1860

HS-1 GENERATIE VIIIa - zn van VIIb

HENDRICUS CORVER, geboren Utrecht 18 januari 1818, overleden Utrecht 6 februari 1892, Zadelmaker,
huwt Utrecht 5 oktober 1842?
JOHANNA HENTENAAR, geboren Utrecht 23 juli 1811, overleden Utrecht 5 juli 1865,
uit dit huwelijk werden te Utrecht 6 kinderen geboren:
  1 MARIA JOHANNA WILHELMINA CORVER, geboren 25 juli 1843, overleden Utrecht 21 februari 1928,
  huwt Utrecht 8 april 1891
  CORNELIS ZANTKUYL, overleden Utrecht 13 maart 1893.

  2 ALOYSIUS JOHANNES CORVER, geboren 26 december 1844, overleden Utrecht 14 april 1847.

  3 JOHANNA WILHELMINA CORVER, geboren 7 september 1846, overleden Utrecht 26 mei 1876, ongehuwd.

  4 CORNELIA LOUIZA CORVER, geboren 4 februari 1849, overleden Bunnik 19 september 1937,
  huwt Utrecht 7 mei 1879
  SIMON PETRUS BESTERS, geboren Utrecht 22 september 1848, overleden Utrecht 11 september 1894.

  5 GERARDUS CORVER, geboren 27 december 1850, overleden Utrecht 6 maart 1910, ongehuwd, Winkelier.

  6 HENDRICUS JOHANNES CORVER, geboren 20 juli 1852, VOLGT ONDER IXa

HS-1 GENERATIE VIIIb - zn van VIIb

JOHANNES CORVER, geboren Utrecht 5 juli 1828, overleden Utrecht 4 augustus 1896, Cafe-houder,
huwt Utrecht 1871
ENGELINA VAN DER ELSKEN, geboren Utrecht 5 november 1838, overleden Utrecht 3 augustus 1923,
uit dit huwelijk werden te Utrecht 3 kinderen geboren:
  1 JACOBUS JOHANNES CORVER, geboren 4 maart 1872, VOLGT ONDER IXb

  2 JOHANNES HENDRICUS CORVER, geboren 30 januari 1876, VOLGT ONDER IXc

  3 FLORENTIUS JACOBUS CORVER, geboren 28 oktober 1879, VOLGT ONDER IXd

HS-1 GENERATIE VIIIc - zn van VIIc

EVERT KORVER, geboren 's-Gravenhage 26 juli 1840, overleden Groningen door een ongeluk op een spoorweg-rangeerplaats 3 maart 1891, Vuurstoker en Machinist bij de Staatsspoorwegen,
huwt 's-Gravenhage 10 augustus 1864
CHRISTINA HELENA VAN BAERLE, geboren 's-Gravenhage 18 juli 1840, overleden Groningen 17 juli 1884,
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, l/3 te 's-Gravenhage, 4 te Meppel, en 5/6 te Groningen:
  1 WILLEM CORNELIS KORVER, geboren 2 mei 1856, VOLGT ONDER IXe

  2 JOHANNES KORVER, geboren 13 januari 1868, VOLGT ONDER IXf

  3 GERARD KORVER, geboren 7 oktober 1870, VOLGT ONDER IXg

  4 CHRISTINA HELENA KORVER, geboren 30 januari 1873, overleden Groningen 12 augustus 1873

  5 JACOBUS ELIAS KORVER, geboren 24 oktober 1874, VOLGT ONDER IXh

  6 CAREL CORNELIS HENDRIK KORVER, geboren 1 maart 1881, VOLGT ONDER IXi
huwt 2e Groningen 18 december 1884
GEERTRUIDA DE HAAS, geboren Groningen 3 april 1839, overleden Groningen 4 maart 1892, (weduwe van Bernardus Waldrecht)

HS-1 GENERATIE VIIId - zn van VIIc

JACOBUS ELIAS KORVER, geboren 's-Gravenhage 25 augustus 1842, overleden 's-Gravenhage 18 november 1915, Meester Timmerman,
huwt 's-Gravenhage 24 juli 1867
JOHANNA LENA BRIEDE, geboren 's-Gravenhage 9 augustus 1841, overleden Loosduinen 26 juni 1920,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 6 kinderen geboren:
  1 MARINUS JOHANNES KORVER, geboren 14 juli 1868, VOLGT ONDER IXj

  2 WILLEM CORNELIS KORVER, geboren 3 oktober 1859, VOLGT ONDER IXk

  3 JOHANNA MARIA KORVER, geboren 14 februari 1871, overleden 's-Gravenhage 18 december 1935,
  huwt 's-Gravenhage 6 maart 1895
  FRANCISCUS ABBENHUIS, geboren 's-Gravenhage 6 augustus 1872, overleden 's-Gravenhage 13 augustus 1945, Loopknecht, Bode.

  4 JACOBUS ELIAS KORVER, geboren 23 april 1873, VOLGT ONDER IX-l

  5 EDUARD KORVER, geboren 30 augustus 1874, VOLGT ONDER IXm

  6 LENA KORVER, geboren 23 januari 1876, overleden 's-Gravenhage 7 april 1933,
  huwt 's-Gravenhage 19 augustus 1903
  LOUIS HENRI GORDEAU geboren 's-Gravenhage 19 juni 1869, overleden 's-Gravenhage 18 augustus 1930, Kolenwagenknecht.

HS-1 GENERATIE VIIIe - zn van VIIc

JOHANNES KORVER, geboren 's-Gravenhage 23 november 1847, overleden 's-Gravenhage 17 januari 1907
huwt 's-Gravenhage 3 mei 1871
JOHANNA BOON, geboren Heusden aan de Maas 21 april 1843, overleden 's-Gravenhage 28 december 1893,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 7 kinderen geboren:
  1 MARIANNE WILHELMINA CORNELIA KORVER, geboren 2 mei 1872, overleden 's-Gravenhage 3 augustus 1958,
  huwt 1e New York USA 1900
  JAN THEODOOR MILLIERIJ, geboren Utrecht 18 februari 1870, overleden Las Cascadas Panama 17 september 1903,(doodgereden door een achteruit rijdende goederentrein) genaturaliseerd Amerikaans Staatsburger
  huwt 2e 's-Gravenhage 4 november 1910
  JOHANNES PIETER SMIT, geboren Utrecht 18 juli 1873, overleden Arnbarawa NOI 7 maart 1945, Werktuigkundige, Planter.

  2 WILLEM CORNELIS KORVER, geboren 10 juli 1874, overleden 's-Gravenhage 20 september 1874.

  3 CATHARINA KORVER, geboren 10 juli 1874, overleden 's-Gravenhage 25 juni 1874

  4 JOHANNA MARIA KORVER, geboren 4 september 1875, overleden 's-Gravenhage 2 mei 1973, ongehuwd.

  5 CATHARINA KORVER, geboren 8 mei 1877, overleden 's-Gravenhage 9 juni 1955, ongehuwd.

  6 MARIA JOHANNA KORVER, geboren 17 april 1880, overleden 's-Gravenhage 14 januari 1955,
  huwt Amsterdam 25 augustus 1925 (haar neef)
  MARINUS BOON, geboren Alblasserdam 3 juni 1862, overleden 's-Gravenhage 8 juni 1948

  7 JOHANNA CHRISTINA KORVER, geboren 5 juni 1882, overleden 's-Gravenhage 26 juli 1968
  huwt 's-Gravenhage 13 september 1911
  JACOBUS CORNELIS MIOCH, geboren 's-Gravenhage 17 november 1883, overleden 's-Gravenhage 23 september 1935, stoffeerder

HS-1 GENERATIE VIIIf - zn van VIIc

LEENDERD ADRIANUS KORVER, geboren 's-Gravenhage 30 augustus 1851, overleden 's-Gravenhage 14 mei 1922, Petroleumventer ESSO,
huwt 's-Gravenhage 6 mei 1874
ANNA MARIA CORMOND, geboren Leiden 26 april 1852, overleden 's-Gravenhage 21 februari 1895,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 10 kinderen geboren:
  1 WILLEM CORNELIS KORVER, geboren 3 maart 1875, overleden 's-Gravenhage 12 april 1875.

  2 JOHANNA MARIA KORVER, geboren 12 april 1876, overleden 's-Gravenhage 21 september 1876.

  3 LEENDERD ADRIANUS KORVER, geboren 25 juli 1877, VOLGT ONDER IXn

  4 JOHANNA AGATHA KORVER, geboren 21 november 1879, overleden 's-Gravenhage 28 november 1967,
  huwt 's-Gravenhage 18 mei 1904
  WILLEM MARINUS KIST, geboren Den Helder 13 oktober 1876, overleden 's-Gravenhage 15 april 1945.

  5 DIEUDONNE KORVER, geboren 20 juli 1881, VOLGT ONDER IXo

  6 WlLHELMINA FREDERIKA GEERTRUIDA CATHARINA KORVER, geboren 12 oktober 1882, overleden 's-Gravenhage 15 april 1918,
  huwt 's-Gravenhage 7 oktober 1906
  CHRISTIANUS CORNELIUS JONGENEELEN, gebonen Oudenbosch 18 augustus 1883, overleden Voorburg 8 december 1958.

  7 MARIA MARGARETHA KORVER, geboren 4 april 1885, overleden 's-Gravenhage 29 december 1965,
  huwt 's-Gravenhage 3mei 1911
  THOBIAS JOHANNES EDUARD TAP, geboren 's-Gravenhage 7 februari 1885, overleden 's-Gravenhage 1 augustus 1955, Portier, Knecht

  8 EDUARD KORVER, geboren 4 november 1888, overleden 's-Gravenhage 10 februari 1889.

  9 JOSEPHINA JOHANNA KORVER, geboren 25 mei 1891, overleden 's-Gravenhage 29 oktober 1968,
  huwt 's-Gravenhage 5 april 1916
  JOHANNES HENDRIK WILLEM HOOFT, geboren 's-Gravenhage 28 januari 1892, overleden 's-Gravenhage 21 februari 1945, Smid.

  10 dood kind van het mannelijk geslacht, geboren 15 december 1894.

HS-1 GENERATIE VIIIg - dgt van VIIc

JOHANNA MARIA KORVER, geboren 's-Gravenhage 12 januari 1856, overleden 's-Gravenhage 24 december 1897,
uit haar werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  1 WILLEM CORNELIS KORVER, geboren l oktober 1871, VOLGT ONDER IXp
huwt 's-Gravenhage 28 november 1877
JACOBUS CORNELIS HOEK, geboren 's-Gravenhage 13 november 1859, overleden 's-Gravenhage 31 augustus 1932, (verder 9 kinderen met de familienaam HOEK werden uit dit huwelijk geboren)

HS-1 GENERATIE VIIIh - zn van VIIc

HENDRIK JACOBUS KORVER, geboren 's-Gravenhage l februari 1858, overleden 's-Gravenhage 24 augustus 1899, Agent van Politie,
huwt 's-Gravenhage 7 juli 1885
WILHELMINA VINKE, geboren Tiel 13 maart 1862, overleden 's-Gravenhage 6 maart 1948,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 11 kinderen geboren:
  1 JANNETJE KORVER, geboren 29 juli 1886, overleden 's-Gravenhage 11 februari 1887.

  2 WILLEM CORNELIS KORVER, geboren 9 september 1887, VOLGT ONDER IXq

  3 HENDRIK JACOBUS KORVER, geboren 21 augustus 1888, overleden 's-Gravenhage 20 december 1888.

  4 JOHANNA MARIA KORVER, geboren 19 december 1889, overleden 's-Gravenhage 7 juni 1951,
  huwt 's-Gravenhage 21 juli 1915
  JULIUS MARINUS HYKOOP, geboren 's-Gravenhage 12 januari 1886, overleden 's-Gravenhage 7 maart 1945, Loswerkman.

  5 JANNETJE KORVER, geboren 23 november 1891, overleden 's-Gravenhage 27 november 1891.

  6 HENDRIK JACOBUS KORVER, geboren 8 mei 1893, overleden 's-Gravenhage 1 september 1893.

  7 HENDRIK JACOBUS KORVER, geboren 4 oktober 1894, overleden 's-Gravenhage 11 februari 1895.

  8 WILHELMINA KORVER, geboren 19 februari 1897, overleden 's-Gravenhage 30 juni 1958,
  huwt le 's-Gravenhage 9 maart 1921 - echtscheiding te 's-Gravenhage 3 februari 1927
  JOHANNES MARINUS VINCENTIUS VAN WIJNGAARDEN, geboren 's-Gravenhage 22 juli 1896, overleden 's-Gravenhage 5 december 1977.
  huwt 2e 's-Gravenhage 19 december 1928
  MARINUS TOEPOEL, geboren Oud Beijerland 14 december 1898, overleden 's-Gravenhage 23 april 1987.

  9 HENDRIK JACOBUS KORVER, geboren 7 december 1895, overleden 's-Gravenhage 5 maart 1896.

  10 JENNETJE KORVER, geboren 5 maart 1898, overleden 's-Gravenhage 18 juni 1898.

  11 HENDRIKA JACOBA KORVER, geboren 5 juli 1899, overleden 's-Gravenhage 28 juli 1899.

HS-1 GENERATIE VIIIi - zn van VIIc

CORNELIS WILHELMUS KORVER, geboren 's-Gravenhage 25 juni 1860, overleden 's-Gravenhage 16 november 1947, Slager,
huwt's-Gravenhage 7 januari 1885
MARIA ELISABETH ZIJDENBOS, geboren 's-Gravenhage 20 januari 1860, overleden 's-Gravenhage 24 juni 1933,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 5 kinderen geboren:
  1 CORNELIS WILHELMUS KORVER, geboren 28 februari 1886, overleden 's-Gravenhage 29 maart 1897.

  2 HENDRIK JACOBUS KORVER, geboren 4 juli 1888, VOLGT ONDER IXr

  3 WILLEM CORNELIS KORVER, geboren 24 november 1890, VOLGT ONDER IXs

  4 MARIA ELISABETH KORVER, geboren 24 november 1890, overleden Harderwijk 7 februari 1971,
  huwt le 's-Gravenhage 6 september 1911- echtscheiding 's-Gravenhage 4 november 1927
  ALBERTUS BERNARDUS RAUWS, geboren 's-Gravenhage 26 april 1885, overleden 's-Gravenhage l april 1939, Administrateur B.P.M.
  huwt 2e 's-Gravenhage 25 november 1942
  PIERRE HENRI BESNARD geboren 's-Gravenhage 31 mei 1899, overleden 's-Gravenhage 24 augustus 1958.

  5 CORNELIA WILHELMINA KORVER, geboren 25 april 1898, overleden 's-Gravenhage 12 juli 1936, ongehuwd.

HS-1 GENERATIE VIIIj - zn van VIId

FREDERICUS WILLEM ALBERTUS CORVER, geboren Utrecht l juli 1859, overleden Houten
huwt Benschop 5 oktober 1893
ANNA MARIA VERBREE, geboren Reewijk ZH 9 juni 1869, overleden Houten 10 januari 1956
uit dit huwelijk werd te Houten een kind geboren:
  1 TEUNIS ADRIANUS CORVER, geboren 3 augustus 1894, VOLGT ONDER IXt

HS-1 GENERATIE IXa - zn van VIIIa

HENDRICUS JOHANNES CORVER, geboren Utrecht 20 juli 1852, overleden Amsterdam 3 februari 1940, Handelsman,
huwt Amsterdam 8 februri 1877
ANNA MARIA JOSEPHA SELVA, geboren Amsterdam 10 januari 1848, overleden Amsterdam 25 juni 1930,
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren, 1/6 en 7 te Amsterdam, 2 te Haarlem, 3 te Utrecht, 4/5 te Nieuwer Amstel:
  1 DEBORA JOHANNA MARIA CORVER, geboren 28 september 1878, overleden Amsterdam 20 mei 1933,
  huwt Amsterdam 6 april 1932
  WILLEM VAN DUIN, geboren Egmond binnen 1868

  2 CORNELIA LOUISA CORVER, geboren 13 januari 1880, overleden Amsterdam 26 oktober 1965, ongehuwd.

  3 JOSEPHUS HENDRICUS ANTHONIUS CORVER, geboren 24 april 1882, VOLGT ONDER Xa

  4 MARIA ANNA JOSEPHA CORVER, geboren 15 mei 1885, overleden Rosmalen 28 maart 1960,
  huwt Amsterdam 27 januari 1915
  HENDRIK JOHANNES VAN MAURIK, geboren Utrecht 2 juli 1884

  5 HENDRICUS JOHANNES CORVER, geboren 28 juli 1878, VOLGT ONDER Xb

  6 JOHANNA MARIA CATHARINA CORVER, geboren 15 april 1892, overleden Amsterdam 27 maart 1960, ongehuwd, Leeszaalbediende.

  7 JOHANNES HENDRICUS CORVER, geboren 11 oktober 1893, overleden Amsterdam 30 maart 1956, RK Geestelijke.

HS-1 GENERATIE IXb - zn van VIIIb

JACOBUS JOHANNES CORVER, geboren Utrecht 4 maart 1872, overleden Vleuten 11 november 1952, Stations- beambte NS,
huwt Maasbree 7 februari 1900
ANNA PETRONELLA DIRKSEN, geboren 's-Gravenhage 3 februari 1874, overleden Utrecht 28 oktober 1923,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, l/2 te Blerick, 3 te Utrecht:
  1 FREDERICUS JOHANNES JACOBUS CORVER, geboren 5 januari 1901, VOLGT ONDER Xc

  2 JAN JACOBUS FREDERICUS CORVER, geboren 18 juni 1903, VOLGT ONDER Xd

  3 ANNA MARIA CORVER, geboren 3 januari 1914, overleden Zutphen 3 maart 1993, vroedvrouw
  huwt Goirle 11 oktober 1947
  WILHELMUS MARIA JOSEF LUSTENHOUWER, geboren Abcoude Proosdij 29 mei 1915, overleden Zutphen 27 maart 1994

HS-1 GENERATIE IXc - zn van VIIIb

JOHANNES HENDRICUS CORVER, geboren Utrecht 30 januari 1876, overleden Zeist 23 december 1946, Kapper,
huwt Utrecht 25 september 1902
MARIA ALBERTINA JANSEN, geboren Utrecht 4 september 1874, overleden Zeist 26 maart 1960
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE IXd - zn van VIIIb

FLORENTIUS JACOBUS CORVER, geboren Utrecht 28 oktober 1879, overleden Utrecht 19 december 1951, Kapper,
huwt Utrecht 19 juli 1906
CORNELIA FALET, geboren Utrecht 17 juli 1882, overleden Utrecht 28 april 1931,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE IXe - zn van VIIIc

WILLEM CORNELIS KORVER, geboren 's-Gravenhage 2 mei 1856, overleden Groningen door een ongeluk op een spoorrangeerplaats 27 mei 1893, Rangeerder bij de N.S.
huwt Groningen 27 november 1892
AAFKE VAN DER PLOEG, geboren Westerbroek Gem. Hoogezand 19 augustus 1866, overleden Groningen 26 april 1950,
uit dit huwelijk werd te Westerbroek Gem. Hoogezand een kind geboren:
  1 WILLEM CORNELIS KORVER, geboren 14 september 1893, VOLGT ONDER Xe

HS-1 GENERATIE IXf - zn van VIIIc

JOHANNES KORVER, geboren 's-Gravenhage 13 januari 1868, overleden Schoonhoven 2 juli 1945, Rijksambtenaar N.S.
huwt Groningen 4 juli 1891
ANNEGIEN DE HAAS, geboren Groningen 17 april 1866, overleden Gouda 21 november 1959,
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, l te Groningen, 2/6 te Zwolle:
  1 EVERT KORVER, geboren 4 januari 1893, VOLGT ONDER Xf

  2 HENDRIK JOHANNES KORVER, geboren 31 augustus 1894, overleden Zwolle 11 februari 1895.

  3 HENDRIK JOHANNES KORVER, geboren 8 november 1895, VOLGT ONDER Xg

  4 MARTHA CHRISTINA HELENA KORVER, geboren 4 oktober 1898, overleden Zwolle 19 april 1900.

  5 MARTHA CHRISTINA HELENA KORVER, geboren 21 februari 190l, overleden Velp 12 augustus 1873,
  huwt Schoonhoven 30 december 1924
  HERO MEINDERSMA, geboren Groningen 28 mei 1900, overleden Doorwerth

  6 ANNEGIEN JOHANNA KORVER, geboren 10 oktober 1904, overleden Zwolle 19 juni 1905.

HS-1 GENERATIE IXg - zn van VIIIc

EDUARD KORVER, geboren 's-Gravenhage 7 oktober 1870, overleden Amsterdam 14 oktober 1954, Winkelier in Schildersbenodigdheden,
huwt Groningen 6 februari 1896
LUTSKE STEENHUIZEN, geboren Groningen 15 oktober 1873, overleden Amsterdam 29 augustus 1946,
uit dit huwelijk werden te Groningen 3 kinderen geboren:
  1 ALBERDINA CHRISTINA KORVER, geboren 24 september 1897, overleden Amersfoort 18 juli 1993
  huwt Rotterdam 14 november 1923
  HENDERIKUS FRANCISCUS POT, geboren Groningen 15 oktober 1898, overleden Weesp 14 juni 1988

  2 EDUARD JAN KORVER, geboren 11 juni 1901, VOLGT ONDER Xh

  3 JAN KORVER, geboren 30 juni 1905, overleden Amsterdam 16 januari 1986, ongehuwd.

HS-1 GENERATIE IXh - zn van VIIIc

JACOBUS ELIAS KORVER, geboren Groningen 24 oktober 1874, overleden Amsterdam 14 juli 1964, expediteur
huwt 1e Groningen 17 november 1898
TRIENTJE BERGHUIS, geboren Tolbert 17 mei 1874, overleden Amsterdam 26 juli 1915
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren 1/2 te Rotterdam, 3/4 te Zwolle:
  1 CHRISTINA HELENA KORVER, geboren 2 oktober 1899, overleden Taber Canada 4 maart 1999
  huwt Foremost Alberta Canada 23 mei 1923
  WILLEM BUIS, geboren Amsterdam 20 oktober 1899, overleden Lethbridge Alberta Canada 22 juli 1974

  2 GEERTJE KORVER, geboren 24 oktober 1902, overleden Velsen 2 mei 1987, huishoudster, ongehuwd.

  3 TRIENTJE JOHANNA KORVER, geboren 30 april 1904, overleden Zwolle 18 januari 1905.

  4 JAN EVERT KORVER, geboren 20 augustus 1905, VOLGT ONDER Xi
huwt 2e Groningen 14 juli 1917
RENSCHE DE WIT, geboren Dokkum 18 juli 1874, overleden Amsterdam 23 april 1937,
huwt 3e Amsterdam 14 oktober 1937
LUUTSKE NIJDAM, geboren Sneek 26 december 1880, overleden Wonseradeel 12 juni 1968.

HS-1 GENERATIE IXi - zn van VIIIc

CAREL CORNELIS HENDRIK KORVER, geboren Groningen l maart 1881, overleden Rotterdam 23 januari 1968,
huwt Groningen 13 oktober 1904
JANTJE NIEMEIJER, geboren Tripscompagnie Gem. Muntendan1 7 december 1879, overleden Rotterdam 11 oktober 1964,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Groningen, 2 te Rotterdam:
  1 AALTJE KORVER, geboren 23 mei 1906, overleden Rotterdam 20 juli 1999
  huwt Rotterdam 17 mei 1933
  JOHANNES ALBERTUS KOOREN, geboren Rotterdam 2 oktober 1905, overleden Rotterdam 15 mei 1998

  2 EVERT KORVER, geboren 10 juli 1910, VOLGT ONDER Xj

HS-1 GENERATIE IXj- zn van VIIId

MARINUS JOHANNES KORVER, geboren 's-Gravenhage 16 juli 1868, overleden Voorburg 16 maart 1951, Humorist, Cabaretier, Werkman,
huwt 1e Alkmaar 10 maart 1887- echtscheiding te 's-Gravenhage 5 juni 1902
ADRIANA MARIA VREDENBURG, geboren Alkmaar 23 maart 1859, overleden 's-Gravenhage 7 november 1930,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 6 kinderen geboren:
  1 ANNA KORVER, geboren 11 augustus 1887, overleden 's-Gravenhage 7 november 1960,
  huwt 's-Gravenhage 14 oktober 1908
  JACOBUS VAN VLIET, geboren 's-Gravenhage 24 april 1885, overleden 's-Gravenhage 9 mei 1945.

  2 ADRIANA MARIA KORVER, geboren 2 mei 1889, overleden Voorburg 17 november 1946,
  huwt's-Gravenhage 15 november 1916
  PIETER ADRIANUS HAVENAAR, geboren Rijswijk 19 februari 1891, overleden 's-Gravenhage 18 januari 1979.

  3 JACOBUS ELIAS KORVER, geboren 26 januari 1891, VOLGT ONDER Xk

  4 MARINUS JOHANNES KORVER, geboren 23 maart 1892, VOLGT ONDER X-l

  5 dood kind van het mannelijk geslacht, geboren 5 juli 1894.

  6 LENA KORVER, geboren 9 januari 1896, overleden 's-Gravenhage 21 oktober 1976,
  huwt Voorburg 15 augustus 1919
  JAN HENDRIK HAVENAAR, geboren Rijswijk 29 december 1893, overleden Voorburg 29 december 1978.
huwt 2e 's-Gravenhage 16 maart 1904, echtscheiding te 's-Gravenhage 24 september 1931
CORNELIA ELISABETH MARTINA BRUIJSTENS, geboren 's-Gravenhage 15 maart 1877, overleden 's-Gravenhage 14 Februari 1938,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 7 kinderen geboren:
  7 CORNELIA ELISABETH KORVER, geboren 11 mei 1905, overleden 's-Gravenhage 5 januari 1996
  huwt 's-Gravenhage 7 augustus 1929
  HENDRIK VAN DER BEN, geboren 's-Gravenhage 11 maart 1906

  8 AUGUSTINUS ANTONIE JOHANNES KORVER, geboren 2 december 1906, VOLGT ONDER Xrn

  9 MARTINUS CORNELIS ELIAS KORVER, geboren 20 november 1908, VOLGT ONDER Xn

  10 MARTINA JOHANNA KORVER, geboren 22 februari 1913, overleden (verdronken in de Laakhaven) 16 maart 1965,
  huwt 's-Gravenhage 9 april 1930
  GEORGE FREDERIK KAREL SCHREUDER, geboren 's-Gravenhage 5 februari 1910, overleden 's-Gravenhage 14 januari 1957, Timmerman.

  11 JOHANNES JACOBUS KORVER, geboren 17 juni 1914, VOLGT ONDER Xo

  12 EDUARD LEONARDUS CAROLUS KORVER, geboren 9 augustus 1916, overleden 's-Gravenhage 19 maart 1917.

  13 CORNELIS ELIAS MARTINUS KORVER, geboren 9 februari 1919, VOLGT ONDER Xp

HS-1 GENERATIE IXk - zn van VIIId

WILLEM CORNELIS KORVER, geboren 's-Gravenhage 3 oktober 1869, overleden 's-Gravenhage 1 april 1930, Slager,
huwt 's-Gravenhage 6 mei 1891
CATHARINA ANNA ELISABETH MANSVELD, geboren 's-Gravenhage 5 juni 1871, overleden 's-Gravenhage l februari 1943,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 6 kinderen geboren:
  1 JOHANNA LENA KORVER, geboren 8 september 1891, overleden 's-Gravenhage l december 1895.

  2 PAULUS HERMANUS KORVER, geboren 2 december 1892, overleden 's-Gravenhage 15 oktober 1894.

  3 CATHARINA ANNA ELISABETH KORVER, geboren 4 augustus 1894, overleden Sassenheim 13 juli 1979,
  huwt 's-Gravenhage 21 mei 1919
  ELBERT THOMAS GROOSJOHAN, geboren 's-Gravenhage 19 januari 1898, overleden 's-Gravenhage 24 januari 1954, Letterzetter.

  4 JOHANNA ELlSABETH KORVER, geboren 4 december 1895, overleden 's-Gravenhage 10 januari 1954,
  huwt 's-Gravenhage 12 december 1923
  MATTHIJS ANTONIE PETRUS LINSSEN, geboren Oosterhout 5 januari 1899, overleden 's-Gravenhage 27 oktober 1982, Vertegenwoordiger.

  5 JOHANNA LENA KORVER, geboren 14 september 1898, overleden 's-Gravenhage 16 februari 1957,
  huwt 's-Gravenhage 4 augustus 1915
  SIMON VAN AELST, geboren Montfoort 17 maart 1891, overleden 's-Gravenhage l januari 1940, Kruidenier

  6 WILHELMINA CORNELIA KORVER, geboren 7 oktober 1905, overleden 's-Gravenhage 8 februari 1991, ongehuwd.

HS-1 GENERATIE IX-l - zn van VIIId

JACOBUS ELIAS KORVER, geboren 's-Gravenhage 23 april 1873, overleden 's-Gravenhage 8 maart 1939, Timmerman, Garagehouder,
huwt Gouda 10 mei 1893
MARIA MES, geboren Gouda 10 mei 1893, overleden 's-Gravenhage 4 maart 1940,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 4 kinderen geboren:
  1 JOHANNA LENA KORVER, geboren 24 november 1893, overleden 's-Gravenhage 19 december 1985,
  huwt 's-Gravenhage 24 augustus 1920
  JOHANNES IBBELINGS, geboren Groningen 23 februari 1895, overleden Voorschoten 18 juni 1974.

  2 JOHANNES KORVER, geboren 28 april 1895, VOLGT ONDER Xq

  3 MARIA JACOBA KORVER, geboren 17 april 1903, overleden Utrecht 8 februari 1995
  huwt 's-Gravenhage 16 januari 1934
  CHARLES CORNELIS FRANCISCUS STREIJERS, geboren Bergen op Zoom 29 mei 1896, overleden Utrecht 20 december 1984.

  4 JACOBA MARIA KORVER, geboren 1 juli 1907, overleden 's-Gravenhage l maart 1930, ongehuwd.

HS-1 GENERATIE IXm - zn van VIIId

EDUARD KORVER, geboren 's-Gravenhage 30 augustus 1874, overleden 's-Gravenhage 22 december 1946, Slager,
's-Gravenhage 10 oktober 1918
HELENA JOHANNA VAN DE BEEK, geboren Utrecht 8 maart 1876, overleden 's-Gravenhage 20 november 1945,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE IXn - zn van VIIIf

LEENDERD ADRIANUS KORVER, geboren 's-Gravenhage 25 juli 1877, overleden 's-Gravenhage 12 augustus 1963, Petroleum venter,
huwt 1e 's-Gravenhage 12 december 1900
HENDRIKA HOOFT, geboren 's-Gravenhage 9 februari 1878, overleden 's-Gravenhage 19 november 1940,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 HENDRIKA KORVER, geboren 6 april 1901, overleden 's-Gravenhage l december 1982,
  huwt 's-Gravenhage 13 oktober 1926
  JOHANNES THEODORUS VROUWENVELDER, geboren 's-Gravenhage 5 september 1901, overleden 's-Gravenhage 5 januari 1977, Boekdrukker

  2 LEENDERD ADRIANUS KORVER, geboren 10 februari 1909, VOLGT ONDER Xr
huwt 2e 's-Gravenhage 5 augustus 1942
WILHELMINA DAT, geboren 's-Gravenhage 7 januari 1884, overleden 's-Gravenhage 27 oktober 1980.

HS-1 GENERATIE IXo - zn van VIIIf

DIEUDONNE KORVER, geboren 's-Gravenhage 20 juli 1881, overleden 's-Gravenhage 27 januari 1956, Petroleum venter,
huwt 's-Gravenhage 17 april 1907
MARIA JOHANNA COMMERS, geboren Delft 26 juli 1880, overleden 's-Gravenhage 4 mei 1942,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 4 kinderen geboren:
  1 DIEUDONNE KORVER, geboren 16 december 1908, VOLGT ONDER Xs

  2 MARIA MARGRIETHA WILHELMINA KORVER, geboren 2 juni 1910, overleden Rijswijk 3 december 1989
  huwt 1e 's-Gravenhage 29 mei 1935, echtscheiding 's-Gravenhage 28 augustus 1951
  MEILOF SCHEIJBELER, geboren 's-Gravenhage 20 februari 1906, overleden Leiden 7 januari 1976
  huwt 2e 's-Gravenhage 18 oktober 1955
  JOHANNES RAVESTEIN, geboren 's-Gravenhage 11 december 1887, overleden Tiel 30 april 1971

  3 JOHANNA WILHELMINA KORVER, geboren 21 juli 1911, overleden Rijswijk 19 november 1997
  huwt 's-Gravenhage 29 juni 1931
  DIRK HENDRIK JOHANNES RAVESTEIN, geboren 's-Gravenhage 4 november 1909, overleden 's-Gravenhage 21 mei 1996

  4 JOHANNES KORVER, geboren 26 januari 1916, VOLGT ONDER Xt

HS-1 GENERATIE IXp - zn van VIIIg

WILLEM CORNELIS KORVER, geboren 's-Gravenhage l oktober 1871, overleden 's-Gravenhage 30 oktober 1929, Slager,
huwt 's-Gravenhage 22 maart 1893
JOHANNA CORNELIA LOUISA SIMMER, geboren Leiden 26 oktober 1869, overleden 's-Gravenhage 23 oktober 1957,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 7 kinderen geboren:
  1 ADRIANA CORNELIA WILHELMINA KORVER, geboren l maart 1894, overleden Noordwijk 26 november 1954,
  huwt 's-Gravenhage 22 mei 1918
  JOHANNES NICOLAAS KOOPMAN, geboren 's-Gravenhage 29 mei 1893, overleden Bandung NOI 24 november 1940.

  2 JOHANNA MARIA KORVER, geboren 9 december 1895, overleden 's-Gravenhage 15 maart 1976,
  huwt 's-Gravenhage 29 september 1920
  CORNELIS HENDRIKUS VAN ROOYEN, geboren 's-Gravenhage 17 mei 1891, overleden 's-Gravenhage 15 mei 1971.

  3 ADRIANA MARIA CORNELIA JACOBA KORVER, geboren 20 januari 1897, overleden 's-Gravenhage 12 oktober 1977,
  huwt 's-Gravenhage 17 juni 1927
  ANDRIES BLOEMINK, geboren Delft 2 maart 1890, overleden 's-Gravenhage 12 februari 1948, Procuratiehouder Twentsebank.

  4 ELISABETH MARIA KORVER, geboren 30 maart 1900, overleden 's-Gravenhage 16 december 1988
  huwt 's-Gravenhage 16 januari 1924
  PETRUS KOCKS, geboren 's-Gravenhage 2 juni 1900, overleden 's-Gravenhage 27 februari 1969, Broodbakker.

  5 WILLEM CORNELIS KORVER, geboren 10 december 1898, VOLGT ONDER Xu

  6 JOHANNES KORVER, geboren 28 maart 1908, VOLGT ONDER Xv

  7 CORNELIS WILLEM KORVER, geboren 12 september 1910, overleden 's-Gravenhage 21 september 1910.

HS-1 GENERATIE IXq - zn van VIIIh

WILLEM CORNELIS KORVER, geboren 's-Gravenhage 9 september 1887, overleden 's-Gravenhage 22 september 1953, Melkbezorger,
huwt 's-Gravenhage 19 oktober 1910
CORNELIA SCHRAM, geboren 's-Gravenhage 7 mei 1885, overleden 's-Gravenhage 20 maart 1931
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, l te Leiden, 2/4 te 's-Gravenhage:
  1 WILHELMINA (SCHRAM) KORVER, geboren 19 mei 1910, overleden 's-Gravenhage 5 januari 1996
  huwt 's-Gravenhage 2 augustus 1933
  LODEWIJK ZWARTS, geboren 's-Gravenhage 22 september 1910, overleden 's-Gravenhage 20 december 1981, Trambestuurder HTM.

  2 HENDRIK JACOBUS KORVER, geboren 8 oktober 1911, VOLGT ONDER Xw

  3 WILLEM CORNELIS KOVER, geboren 31 mei 1914, VOLGT ONDER Xx

  4 GERRIT KORVER, geboren 26 mei 1921, hij werd soldaat in de Waffen SS en lag in 1943 zwaar gewond in een lazaret (militair veldhospitaal) in Graz Oostenrijk, volgens een van zijn kameraden zou hij daar aan zijn verwondingen overleden zijn.

HS-1 GENERATIE IXr - zn van VIIIi

HENDRIK JACOBUS KORVER, geboren 's-Gravenhage 4 juli 1888, overleden Consentratiekarnp Ambarawa NOI 10 januari 1945, architect
huwt 1e 's-Gravenhage 30 augustus 1912
CATHARINA ANNA SCHARFF, geboren 's-Gravenhage 3 januari 1890, overleden NOI,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, l te Soerabaja, 2 te 's-Gravenhage:
  1 WILLEM CORNELIS KORVER, verder niets bekend.

  2 ANNA HELENA HENDRIKA KORVER, geboren 22 maart 1916, overleden 's-Gravenhage 20 juni 2009.
huwt 2e Soerabaja NOI 18 februari 1931
CATHARINA ELISABETH RIETVELD, geboren Gouda 17 april 1901, overleden Nijmegen 6 augustus 1974,
uit dit huwelijk werd te Soerabaja NOI een kind geboren:
  3 ROSEMARIE ELISABETH ARNOLDA KORVER, geboren 4 april 1931, (in 2003 naar Australie)
  huwt Nijmegen 17 december 1955
  JOHANNES ADRIANUS VAN DER WIELEN, geboren Middelburg 13 februari 1922, overleden 1987
  huwt 2e Perth Australie 1996
  RUDOLF HENDRICUS MARIE VAN ZELST, geboren Oirschot 16 februari 1952

HS-1 GENERATIE IXs - zn van VIIIi

WILLEM CORNELIS KORVER, geboren 's-Gravenhage 24 november 1890, overleden 's-Gravenhage 12 juli 1976, Slager,
huwt 's-Gravenhage 30 mei 1917
JANSJE ANTHONIA VAN DIJK, geboren 's-Gravenhage 18 september 1891, overleden 's-Gravenhage 20 oktober 1973,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE IXt - zn van VIIIj

TEUNIS ADRIANUS CORVER, geboren Houten 3 augustus 1894, overleden Woerden 8 december 1965,
huwt Ameide 15 december 1921
LETTA MARGARETHA OOSTEROM, geboren Ameide 3 augustus 1895, overleden Woerden 8 mei 1971
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE Xa - zn van IXa

JOSEPHUS HENDRICUS ANTHONIUS CORVER, geboren Utrecht 24 april 1882, overleden Rotterdam 7 januari 1976, Handelsreiziger
huwt 1e Velsen 30 januari 1907
GEERTRUIDA ALIDA JACOBA VAN DER DOES, geboren Velsen 3 mei 1884, overleden Rotterdam 10 december 1952,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, l/3 te Ve1sen 4 te Rotterdam:
  1 HENDRIKUS JOHANNES CORELIS MARIA CORVER, geboren 3 februari 1908, VOLGT ONDER XIa

  2 CORNELIS PETRUS JOSEPHUS CORVER, geboren 22 december 1908, VOLGT ONDER XIb

  3 GIULIO MAXIMILIAAN CORVER, geboren 4 februari 1910, VOLGT ONDER XIc

  4 ELISABETH MARIA REGINA CORVER, geboren 12 februari 1914, overleden Rotterdam 11 juli 2007
  huwt Rotterdam 23 juni 1948
  ARIE ALBERT VERHOEF, geboren Capelle a/d IJsse1 10 mei 1912, overleden Rotterdarm 22 april 1984.
huwt 2e Rotterdam 8 augustus 1956 - echtscheiding Rotterdam 15 februari 1974
ANNA MARIA ELISE VAN ZUTPHEN, geboren Kampen 25 augustus 1900, overleden Rotterdam 18 juli 1981

HS-1 GENERATIE Xb- zn van IXa

HENDRICUS JOHANNES CORVER, geboren Nieuwer Amstel 28 juli 1887, overleden Amsterdam 17 augustus 1947, Handelsagent
huwt Amsterdam 6 juni 1918
CATHARINA JOHANNA CORNELIA MAAS, geboren Amsterdam 30 september 1888, overleden Amsterdam 31 januari 1947,
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren, 1/6 te Amsterdam en 7/8 te Haarlemmermeer:
  1 JOHANNA AUGUSTA FRANCINA CORVER, geboren 15 april 1919,
  huwt Amsterdam 10 februari 1943
  WILHELMUS JOHANNES ADRIAANSZ, geboren Amsterdam 30 april 1910, overleden Perpignan Frankrijk 31 mei 1979.

  2 HENRIETTE MARIA CATHARINA CORVER, geboren Amsterdam 24 september 1920, overleden Oirschit 26 januari 2015
  huwt Amsterdam 1 mei 1973
  WILLEM HOFMAN, geboren Enschede 16 januari 1911, overleden Oirschot 17 maart 2012

  3 HANS MAXIMILIAAN CORVER, geboren 11 september 1922,overleden Maastricht 11 augustus 2005, R.K. Geestelijke.

  4 HENRICUS CORNELIS CORVER, geboren 15 februari 1924, overleden Kaisheim Dld 5 februari 1945, oorlogsslachtoffer.

  5 WILHELMINA THERESIA CORVER, geboren 27 oktober 1925,
  huwt Velsen 20 april 1950
  GIJSBERT DIRK VENEMA SPOELSTRA, geboren Velsen 8 januari 1918.

  6 MARIA PETRONELLA CORVER, geboren 3 mei 1927

  7 ADRIAAN CORVER, geboren 8 juni 1929, VOLGT ONDER XId

  8 JAN CORVER, geboren 10 december 1930, VOLGT ONDER XIe

HS-1 GENERATIE Xc - zn van IXb

FREDERICUS JOHANNES JACOBUS CORVER, geboren Blerik 5 januari 1901, overleden Zeist 7 april 1965, West Indisch Ambtenaar op Curacao
huwt Zeist 13 maart 1930
SWAANTINA CATHARINA BEKKERING, geboren Amsterdam 14 juni 1904 , overleden 's-Hertogenbosch 24 maart 1978
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE Xd- zn van IXb

JAN JACOB FREDERICUS CORVER, geboren Blerik 18 juni 1903, overleden Utrecht l juni 1943, Boekhouder,
huwt Arnhem 17 juni 1932
ADRIANA SIJA HARTMAN, geboren 's-Gravenhage 5 augustus 1904, overleden Utrecht 14 februari 19B5,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE Xe - zn van IXe

WILLEM CORNELIS KORVER, geboren Westerbroek Gem. Hoogezand 14 september 1893, overleden Groningen 18 oktober 1979,
huwt Groningen 17 november 1921
ROELOFJE KROON, geboren Leeuwarden 29 maart 1892, overleden Groningen 23 november 1985,
uit dit huwelijk werden te Groningen 4 kinderen geboren:
  1 JANS KORVER, geboren 27 september 1922,overleden Emmen 2 augustus 2014
  huwt Groningen 21 februari 1952
  NICOLAAS HEUKELS, geboren Leeuwarden 26 april 1920, overleden Emmen 19 maart 2011.

  2 AAFKE GEESINA KORVER, geboren 17 oktober 1923, overleden Emmen 28 oktober 2012, ongehuwd.

  3 ROELOF KORVER, geboren 7 mei 1925, VOLGT ONDER XIf

  4 GEESSINE CATRINE ANNECHINE KORVER, geboren 11 januari 1936,
  huwt Groningen 14 juli 1962
  WILLY GLASS, geboren Makkum 6 juli 1933.

HS-1 GENERATIE Xf - zn van IXf

EVERT KORVER, geboren Groningen 4 januari 1893, overleden Rhenen 3 juni 1959, Werktuigkundige, Ridder in de Orde van Oranje Nassau bij K.B. 9 december 1958 no. 39,
huwt Zwolle 14 mei 1918
BERENDINA FRANCISCA BERENDSEN, geboren Zwolle 13 oktober 1892, overleden Beilen 11 januari 1980,
uit dit huwelijk werd te Terwinselen Heerlen een kind geboren:
  1 ANNIE KORVER, geboren 21 april 1919, overleden Groningen 28 juli 2011
  huwt Utrecht 15 maart 1947
  JOHANNES HEIKENS, geboren Utrecht 14 juni 1918, overleden Groningen 27 oktober 1969.

HS-1 GENERATIE Xg - zn van IXf

HENDRIK JOHANNES KORVER, geboren Zwolle 8 november 1895,
huwt Rotterdam 31 augustus 1921
OLGA BOGDANOFF, geboren Helsingfors Finland 1 januari 1896, overleden Rhenen 4 januari 1991
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1 te Rotterdam, 2 te Maastricht, 3/4 Aken Dld:
  1 ANNA OLGA KORVER, geboren 5 mei 1923, overleden Arnhem 6 oktober 2002, ongehuwd

  2 MARTHA EUDOKIA KORVER, geboren 14 maart 1925,
  huwt Arnhem 18 augustus 1954
  JOSEPHUS ALOISIUS WIJNINCKS, geboren Haarlem 30 april 1921

  3 JOHANNES KORVER, geboren 9 april 1926

  4 MAXIM HENDRIK KORVER, geboren 13 januari 1928, VOLGT ONDER XIg

HS-1 GENERATIE Xh - zn van IXg

EDUARD JAN KORVER, geboren Groningen 11 juni 1901, overleden Amersfoort 5 mei 1988, machinist NS
huwt Rotterdam 23 september 1925
LENA BOON, geboren Rotterdam 30 januari 1899, overleden Amersfoort 26 februari 1992
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, l te 's-Hertogenbosch, 2 te Rotterdam:
  1 LUCIA KORVER, geboren 2 april 1927,
  huwt Amersfoort 20 december 1955
  WILLEM SCHREUDER, geboren Amsterdam 10 september 1927.

  2 WILLEM FREDERIK KORVER, geboren 16 augustus 1935, VOLGT ONDER XIh

HS-1 GENERATIE Xi- zn van IXh

JAN EVERT KORVER, geboren Zwolle 20 augustus 1905, overleden Amsterdam 1 december 1995, Expediteur,
huwt Amsterdam 16 januari 1929
MARIE SCHEFFER, geboren Amsterdam 6 juni 1905, overleden Amsterdam 15 november 1995
uit dit huwelijk werd te Amsterdam een kind geboren:
  1 RUDOLPH KORVER, geboren 7 juli 1935, VOLGT ONDER XIi

HS-1 GENERATIE Xj - zn van IXi

EVERT KORVER, geboren Rotterdam 10 juli 1910, overleden Rotterdam 3 mei 1966, Electricien, Brandweerman,
huwt Rotterdam 17 april 1929
JOHANNA ADRIANA DE BRUIJN, geboren Rotterdam 13 januari 1912, overleden Rotterdam 19 januari 1970,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 CAREL EVERT KORVER, geboren 2 mei 1929, VOLGT ONDER XIj

  2 MARIA JOHANNA KORVER, geboren 21 augustus 1930, overleden Rotterdam 9 juni 2010
  huwt Rotterdam 12 september 1951
  HENDRIK DE KONING, geboren Rotterdam 8 juni 1928, overleden Rotterdam 3 februari 2002

GENERATlE Xk - zn van IXj

JACOBUS ELIAS KORVER, geboren 's-Gravenhage 26 januari 1891, overleden Enschede 6 juni 1975, KNIL Militair, Matrassenmaker,
huwt Serang NOI 9 maart 1921
TJIBA TAMBI, geboren Serang NOI 14 mei 1897, overleden Wageningen 20 juni 1994
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren, 1 en 7 te Bandung, 2 en 5 te Magelang, 3/4/8/9 Buitenzorg, 10 te Batavia:
  1 JACOBUS WILHELMUS KORVER, geboren 14 oktober 1918, VOLGT ONDER XIk

  2 MARINUS JOHANNES KORVER, geboren 28 december 1920, VOLGT ONDER XI-l

  3 WILLEM FREDERIK KORVER, geboren 3 december 1921, VOLGT ONDER XIIm

  4 ADRIANA MARIA KORVER, geboren 25 juni 1923, overleden Boxtel 26 augustus 2001
  huwt 1e Batavia NOI 4 oktober 1939
  JOZEF LOUIS PORTIER, geboren Klaten NOI 14 januari 1909, overleden 's-Gravenhage 4 november 1963
  huwt 2e Amsterdam 7 september 1964
  JOHN DE LANNOY, geboren Mr. Cornelis, Djatinegara NOI 3 december 1921, overleden Purmerend 24 februari 1973

  5 LEENDERT HENDRIK KORVER, geboren 21 juni 1925. VOLGT ONDER XIn

  6 LENA HENDRIKA KORVER, geboren 21 oktober 1926
  huwt Batavia NOI 26 april 1944
  HARRY MARTINUS ONDANG, geboren Djokjakarta NOI 12 november 1921

  7 JOHANNA WILHELMINA KORVER, geboren 18 oktober 1928, overleden Gemert-Bakel 16 december 2007
  huwt Batavia NOI 22 juli 1947
  REINOUD PAUL PORTIER, geboren Klapen NOI 26 mei 1917, overleden Gemert-Bakel20 augustus 2003

  8 ANNA CAROLINA KORVER, geboren 25 september 1934,
  huwt Djakarta 7 september 1950
  EDUARD ADRIAAN BARKEY, geboren Bandung NOI 27 januari 1926

  9 JAN PIETER KORVER, geboren 27 december 1935, VOLGT ONDER XIo

  10 TREESJE BEATRIX KORVER, geboren 6 september 1939,
  huwt Enschede 1 februari 1957
  CAROLUS LEONARDUS WIEFFERING, geboren Saligata NOI 12 juli 1936

HS-1 GENERATIE X-l - zn van IXj

MARINUS JOHANNES KORVER, geboren 's-Gravenhage 23 maart 1892, overleden 's-Gravenhage 4 januari 1974, Ziekenfondsbode,
huwt Zeist 26 augustus 1920
HENDRIKA VAN DELFT, geboren Zeist 10 januari 1894, overleden 's-Gravenhage 29 november 1984,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 3 kinderen geboren:
  1 MARINUS JOHANNES KORVER, geboren 7 juli 1922, VOLGT ONDER XIp

  2 CHRISTINA JANNA KORVER, geboren 26 september 1926, overleden Leidschendam 19 januari 2004,
  huwt 's-Gravenhage 9 december 1953
  JOHANNES 'T HART, geboren 's-Gravenhage 1 november 1925, overleden 's-Gravenhage 23 april 2005

  3 JANNA HENDRIKA KORVER, geboren 28 mei 1933,
  huwt 's-Gravenhage 13 oktober 1955
  TEUNIS PIETER VISSER, geboren Goudswaard 29 oktober 1928.

GENERATlE Xm - zn van IXj

AUGUSTINUS ANTONIE JOHANNES KORVER, geboren 's-Gravenhage 2 december 1906, overleden Gem. Smallingerland 21 augustus 1995
huwt 's-Gravenhage 2 december 1928
ANNA CHARITE, geboren 's-Gravenhage 12 maart 1906, overleden Gem. Smallingerland 6 augustus 1989
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 8 kinderen geboren:
  1 AUGUSTINUS ANTONIE JOHANNES KORVER, geboren 22 juli 1928, overleden 's-Gravenhage 31 december 1945.

  2 ANNA KORVER, geboren 2 juni 1930, overleden ten gevolge van 'n ongeluk te 's-Gravenhage 21 mei 1950,
  uit haar werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
   1 MARTINA KORVER, geboren 14 februari 1948, (VAN ENGELENBURG)
   huwt Veenendaa1 23 augustus 1971
   HARMEN JAN STUIVENBERG, geboren Veenendaal 29 december 1944.

  3 NEELTJE ELISABETH KORVER, geboren 24 maart 1932, overleden 's-Gravenhage 13 februari 2002
  huwt 's-Gravenhage 26 november 1952
  JOHANNES JACOBUS WILLIBRORDUS DE JAGER, geboren 's-Gravenhage 24 september 1930

  4 AUGUSTINA JOHANNA KORVER, geboren 25 oktober 1933, overleden Skarsterlan 26 april 2011
  huwt 's-Gravenhage 20 augustus 1952
  JACOB HOOGENBOOM, geboren 's-Gravenhage 9 juli 1926, overleden Opsterland 15 februari 1999

  5 IRENE KORVER, geboren 17 oktober 1939,
  huwt 's-Gravenhage 17 oktober 1960
  EWALD VAN GILST, geboren 's-Gravenhage 22 januari 1938.

  6 JANNIE KORVER, geboren 1 oktober 1942,
  huwt 's-Gravenhage 28 januari 1961
  DIRK DE JAGER, geboren 's-Gravenhage 15 februari 1939.

  7 EUNICE KORVER, geboren 30 juni 1947,
  huwt 's-Gravenhage 20 november 1970
  NN VAN DER BURG, geboren 's-Gravenhage 20 april 1949

  8 PAULUS KORVER, geboren 20 augustus 1951, VOLGT ONDER XIq

HS-1 GENERATIE Xn - zn van IXj

MARTINUS CORNELIS ELIAS KORVER, geboren Leiden 20 november 1908, overleden 's-Gravenhage 24 november 1967,
huwt 's-Gravenhage 17 september 1930
JOHANNA GROENENDIJK, geboren 's-Gravenhage 18 februari 1910, overleden Rijswijk 4 augustus 1994
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 5 kinderen geboren:
  1 MARTINUS KORVER, geboren 9 augustus 1931, VOLGT ONDER XIr

  2 JOHANNES KORVER, geboren 17 oktober 1932, VOLGT ONDER XIs

  3 CORNELIS KORVER, geboren 13 juli 1935, overleden 's-Gravenhage 3 maart 1942.

  4 HENDRIK KORVER, geboren 28 juni 1943, VOLGT ONDER XIt

  5 FREDERIK KORVER, geboren 2 september 1949, VOLGT ONDER XIu

HS-1 GENERATIE Xo - zn van IXj

JOHANNES JACOBUS KORVER, geboren 's-Gravenhage 17 Juni 1914,overleden Arnhem 30 juni 2000
huwt 1e 's-Gravenhage 22 december 1937 - echtscheiding 's-Gravenhage 22 november 1946
PETRONELLA MARIA BROUWER, geboren 's-Gravenhage 12 december 1917,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 4 kinderen geboren:
  1 CORNELIS MARTINUS KORVER, geboren 18 juni 1939, VOLGT ONDER XIv

  2 ANNA HELENA MARIA KORVER, geboren 18 mei 1941,
  huwt 's-Gravenhage l november 1963
  JACOBUS HENDRIKS CAROLUS VAN DER VEEN, geboren 's-Gravenhage 21 maart 1934.

  3 JOHANNA JACOBA KORVER, geboren 25 november 1944, overleden 's-Gravenhage 18 maart 1946

  4 NICOLAAS KORVER, geboren 30 september 1946, VOLGT ONDER XIw
huwt 2e te 's-Gravenhage 18 september 1948 - echtscheiding 20 februari 1965
WILHELMINA SOPHIA ANTONIA VAN DEVENTER, geboren 's-Gravenhage 16 mei 1920
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

HS-1 GENERATIE Xp - zn van IXj

CORNELIS ELIAS MARTINUS KORVER, geboren 's-Gravenhage 9 februari 1919, overleden 's-Gravenhage 23 december 1981,
huwt 's-Gravenhage 26 juni 1946 - echtscheiding te 's-Gravenhage 12 november 1981
WILHELMINA ANNA ROMPA, geboren 's-Gravenhage 11 juni 1915,
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  1 ANNA KORVER, geboren 22 juni 1948,
  huwt 's-Gravenhage 29 november 1968
  JOHANNES HENDRIKUS WILHELMUS HARMSEN

HS-1 GENERATIE Xq - zn van IX-l

JOHANNES KORVER, geboren 's-Gravenhage 28 april 1895, Garagehouder, overleden 's-Gravenhage 5 april 1991
huwt 's-Gravenhage 7 juli 1926
MARIA ANTONIA PATERNOTTE, geboren 's-Gravenhage 24 maart 1896, overleden 's-Gravenhage 9 maart 1988,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE Xr- zn van IXn

LEENDERD ADRIANUS KORVER, geboren 's-Gravenhage 10 februari 1909, overleden 's-Gravenhage 21 oktober 1991, Rijksambtenaar,
huwt 's-Gravenhage 28 augustus 1935
ROSALIA REHM, geboren Bad Bruckenau Dld 8 november 1913, overleden 's-Hertogenbosch 10 maart 1973,
uit dit huwelijk werd te Nispen & Roosendaal een kind geboren:
  1 LEENDERD ADRIANUS KORVER, geboren 9 november 1937, VOLGT ONDER XIx

HS-1 GENERATIE Xs - zn van IXo

DIEUDONNE KORVER, geboren 's-Gravenhage 16 december 1908, overleden 's-Gravenhage 27 februari 1966, Rijksambtenaar,
huwt 's-Gravenhage 19 april 1933
JOHANNA KIESSEL, geboren Wassenaar 17 april 1910,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 3 kinderen geboren:
  1 DIEUDONNE KORVER, geboren 22 september 1933, VOLGT ONDER XIy

  2 JANNETJE MARIA KORVER, geboren 30 september 1936,
  huwt 's-Gravenhage 21 november 1975, - echtscheiding 's-Gravenhage 31 maart 1976 -
  PIETER ADRIANUS VAN ZWEDEN, geboren 's-Gravenhage 12 november 1951.

  3 HENDRIKA JOHANNA KORVER, geboren 21 mei 1948,
  huwt 's-Gravenhage 9 januari 1979
  FREDERIK JOHANNES OTTENHOF, geboren Rotterdam 15 november 1947.

HS-1 GENERATIE Xt - zn van IXo

JOHANNES KORVER, geboren 's-Gravenhage 26 februari 1916,
huwt's-Gravenhage 26 duni 1940
JOHANNA CATHARINA RAVESTEIN, geboren 's-Gravenhage 29 april 1919,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 6 kinderen geboren:
  1 DIEUDONNE KORVER, geboren 12 oktober 1940, overleden 's-Gravenhage 23 februari 1941.

  2 JOHANNA CHRISTINA KORVER, geboren 9 november 1941

  3 DIEUDONNE KORVER, geboren 21 juli 1943

  4 EDUARD JOHANNES KORVER, geboren 26 augustus 1944

  5 ROBERT KORVER, geboren 16 maart 1948, VOLGT ONDER Xz

  6 JOHANNES KORVER, geboren 7 september 1952

HS-1 GENERATIE Xu - zn van IXp

WILLEM CORNELIS KORVER, geboren 's-Gravenhage 10 december 1898, overleden 's-Gravenhage 18 januari 1974, Slager,
huwt 's-Gravenhage 28mei 1924
HENDRIKA MARIA SENI, geboren 's-Gravenhage 31 augustus 1898, overleden Leidschendam 7 september 1995
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 4 kinderen geboren:
  1 WILLEM CORNELIS KORVER, geboren 15 maart 1925,overleden Rijswijk 8 februari 2003, ongehuwd.

  2 HENDRIKA MARIA KORVER, geboren 19 februari 1927, overleden Zoetermeer 8 juli 2011,
  huwt 's-Gravenhage 16 april 1947
  JAN MARINUS LOUWRENS OP DE BEEK, geboren Amsterdam 23 mei 1926

  3 JOHANNA CORNELIA KORVER, geboren 28 augustus 1928,
  huwt 's-Gravenhage 16 september 1953
  JACOB VAN WENSVEEN, geboren 's-Gravenhage 1925, overleden 's-Gravenhage 28 juni 1974.

  4 PETER KORVER, geboren l oktober 1940, VOLGT ONDER XIab

HS-1 GENERATIE Xv - zn van IXp

JOHANNES KORVER, geboren 's-Gravenhage 28 maart 1908, overleden 's-Gravenhage 21 december 1973, Slager,
huwt 's-Gravenhage 10 juli 1931
TONI ISERLOHN, geboren Dahlhausen Dld 5 december 1905, overleden 's-Gravenhage 4 maart 1985,
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  1 JOHANNES WILLEM HERMAN KORVER, geboren 29 maart 1939, VOLGT ONDER XIac

HS-1 GENERATIE Xw - zn van IXq

HENDRIK JACOBUS KORVER, geboren 's-Gravenhage 8 oktober 1911, overleden 's-Gravenhage 4 juni 2002, Vrachtwagen chauffeur,
huwt 's-Gravenhage 12 december 1934
MARGARETHA VERMEER, geboren 's-Gravenhage 22 januari 1914,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 4 kinderen geboren:
  1 MARGARETHA CORNELIA KORVER, geboren 12 februari 1938
  huwt 's-Gravenhage 15 november 1957
  GERRIT ROG, geboren 's-Gravenhage 24 mei 1933

  2 HENDRICUS ALBERTUS KORVER, geboren 22 juli 1939, VOLGT ONDER XIad

  3 WILLEM CORNELIS KORVER, geboren 2 november 1941, VOLGT ONDER XIae

  4 CATHARINA MARIA KORVER, geboren 23 maart 1947
  huwt 's-Gravenhage 6 december 1968
  JOHANNES JACOBUS LEONARDUS JAGER, geboren 's-Gravenhage 19 juni 1944

HS-1 GENERATIE Xx - zn van IXq

WILLEM CORNELIS KORVER, geboren 's-Gravenhage 31 mei 1914, overleden 's-Gravenhage 18 februari 1977, Losarbeider
huwt 's-Gravenhage 12 juni 1935
JULIANA FREDERIKA JOHANNA VAN DEN BERG, geboren 's-Gravenhage 23 februari 1917, overleden 's-Gravenhage 4 november 1997
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 7 kinderen geboren:
  1 WILLEM CORNELIS KORVER, geboren 2 oktober 1935, ongehuwd.

  2 CORNELIA KORVER, geboren 6 januari 1938, overleden 's-Gravenhage 29 september 2008
  huwt 's-Gravenhage 4 september 1959
  WILLHELMUS GERARDUS GOUT, geboren 's-Gravenhage 5 juli 1940.

  3 FREDERIKUS ADRIANUS ANTONIUS KORVER, geboren 10 juli 1942, overleden 's-Gravenhage 28 augustus 1942.

  4 LODEWIJK KORVER, geboren 14 maart 1945, VOLGT ONDER XIaf

  5 LUCIA SOPHIA KORVER, geboren 13 november 1947,
  huwt 's-Gravenhage 23 juli 1965 - echtscheiding 's-Gravenhage 5 november 198l
  MINNEKUS VAN BEELE, geboren 's-Gravenhage 1946.

  6 JULIANA FREDERIKA JOHANNA KORVER, geboren 18 april 1950

  7 KLAAS DURK KORVER, geboren 18 april 1950, VOLGT ONDER XIag

HS-1 GENERATIE XIa - zn van Xa

HENDRIKUS JOHANNES CORNELIS MARIA CORVER, geboren Velsen 3 februari 1908, overleden Rotterdam 28 oktober 1985
huwt Rotterdam 24 september 1936
HENDRIKA MARIA ENGELS, geboren Vlaardingen 29 januari 1911,
uit dit huwelijk werd te Rotterdam en kind geboren:
  1 JOSEPHUS HENDRICUS GIULIO CORVER, geboren 25 februari 1939, VOLGT ONDER XIIa

HS-1 GENERATIE XIb - zn van Xa

CORNELIS PETRUS JOSEPHUS CORVER, geboren Velsen 22 december 1908, overleden Voorburg 27 februari 1981, Rijksambtenaar
huwt Voorburg 9 april 1942
ANNA MARIA FISSER, geboren Apeldoom 6 september 1908, overleden Leidschendam 28 augustus 1998
uit dit huwelijk werd te Voorburg een kind geboren:
  1 CORNELIS ALOYSIUS THOMAS ANTHONIUS CORVER, geboren 24 januari 1950, VOLGT ONDER XIIa/1

HS-1 GENERATIE XIc - zn van Xa

GIULIO MAXIMILIAAN CORVER, geboren Velsen 4 februari 1910, Correspondent Buitenland,
huwt Rotterdam 13 juli 1949
MARGARETHA HENDRIKA VAN HEMMEN, geboren Rotterdam 14 december 1920,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 GIULIO MAXIMILIAAN MARIA CORVER, geboren 13 maart 1951, VOLGT ONDER XIIb

  2 ELISABETH MARIA CORVER, geboren 11 maart 1955, ongehuwd.

HS-1 GENERATIE XId - zn van Xb

ADRIAAN CORVER, geboren Haarlemmermeer 8 juni 1929, Persvoorlichter IBM Nederland,
huwt Amsterdam 25 januari 1954
JOHANNA CATHARINA FAVIE, geboren Amsterdam 19 juli 1930,
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 4 kinderen geboren:
  1 HENRICUS JOHANNES CORVER, geboren 6 april 1957, VOLGT ONDER XIIc

  2 MARTINUS JOHANNES CORVER, geboren 15 september 1959, VOLGT ONDER XIId

  3 VINCENT CORNELIS CORVER, geboren 9 september 1963

  4 JEROME ANTHONIUS CORVER, geboren 15 oktober 1964

HS-1 GENERATIE XIe - zn van Xb

JAN CORVER, geboren Haarlemmermeer 10 december 1930, Vertegenwoordiger,
huwt Parijs Frankrijk 6 november 1954
FRANCOISE GIDDING, geboren Rotterdan 25 september 1932,
uit dit huwelijk werden te Parijs Frankrijk 3 kinderen geboren:
  1 BRIGITTE MARIE-CLAIRE CORVER, geboren 26 juni 1955

  2 YVES JEAN-CLAUDE CORVER, geboren 22 juli 1956

  3 THIERRY FRANCOIS NOEL CORVER, geboren 17 december 1958

HS-1 GENERATIE XIf - zn van Xe

ROELOF KORVER, geboren Groningen 7 mei 1925, overleden Hoogeveen 12 januari 2009
huwt Groningen 27 januari 1956
JACOBA CATHARINA EIBES, geboren Groningen 15 juni 1927, overleden Groningen 18 maart 2001
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1/2 te Groningen, 3 te Hoogkerk:
  l WILLEM HENDERIKUS CORNELIS KORVER, geboren 15 augustus 1956, VOLGT ONDER XIId/1

  2 HENDRIKUS FOKKO KORVER, geboren 18 januari 1960, VOLGT ONDER XIId/2

  3 ANNEMARIE CHRISTINA KORVER, geboren 25 maart 1962,
  huwt Groningen 22 juni 1984
  JELLE DOST, geboren Groningen 23 juni 1958

HS-1 GENERATIE XIg - zn van Xg

MAXIM HENDRIK KORVER, geboren Aken Dld 13 januari 1928, overleden (auto-ongeluk) te Coolgardi West Australie 27 oktober 1983
huwt Holten 8 februari 1952
HENDRIKA JOHANNA VREEMAN, geboren Velp 14 februari 1929,
uit dit huwelijk werden te Arnhem 3 kinderen geboren:
  1 HUGO ROBERT KORVER, geboren 16 augustus 1952

  2 FRANCISCA JEANNE KORVER, geboren 24 december 1953,
  huwt Perth West Australie 1 november 1975
  GEOFFREY JOHN NICOL, geboren Waikerie South Australia 22 juni 1952.

  3 MAJA SIMONE KORVER, geboren 12 april 1955

HS-1 GENERATIE XIh - zn van Xh

WILLEM FREDERIK KORVER, geboren Rotterdam 16 augustus 1936, Lifttechnicus,
huwt Rotterdam 31 augustus 1963
NEELTJE ADRIANA VERMAAT, geboren Nieuwenhoorn 8 augustus 1935,
uit dit huwelijk werden te Amersfoort 2 kinderen geboren:
  1 EDUARD JAN KORVER, geboren 31 oktober 1964

  2 MARINUS BASTIAAN KORVER, geboren 7 augustus 1967, VOLGT ONDER XIId/3

HS-1 GENERATIE XIi- zn van Xi

RUDOLPH KORVER, geboren Amsterdarn 7 juli 1935, Garagehouder, Expediteur,
huwt Amsterdam 15 maart 1952
JOHANNA MARIA CATHARINA WASSINGTON, geboren Amsterdam 24 juli 1938,
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 2 kinderen geboren:
  1 MICHEL KORVER, geboren 29 november 1964

  2 ERIC KORVER, geboren 16 juni 1969

HS-1 GENERATIE XIj - zn van Xj

CAREL EVERT KORVER, geboren Rotterdam 2 mei 1929, Instrumentmaker, Sporttrainer,
huwt le Rotterdam 2 augustus 1954 - echtscheiding Rotterdam 9 december 1963
TEUNTJE ADRIANA HENSEN, geboren Elst 15 oktober 1927,
uit dit huwelijk werd te Almkerk een kind geboren:
  1 WALTER EVERT KORVER, geboren 11 augustus 1959, overleden Raamsdonk 18 augustus 1959.
huwt 2e 's-Hertogenbosch 28 mei 1964
JOHANNA MARIA HIETSKE SCHRIEMER, geboren 's-Hertogenbosch 6 juli 1922,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE XIk- zn van Xk

JACOBUS WILHELMUS KORVER, geboren Bandung NOI 14 oktober 1918, omgebracht Concentratiekamp te Borneo op 23 februari 1942,
huwt Bandung NOI 7 augustus 1940,
JONE DE KRUIF, geboren Bandung NOI 22 maart 1917,
uit dit huwelijk werden te Bandung NOI 2 kinderen geboren:
  1 RANDOLPH WILHELMUS JONE KORVER, geboren 11 juni 1941, ongehuwd.

  2 JESSE FRANK ROGER KORVER, geboren 11 juni 1942, VOLGT ONDER XIIe

HS-1 GENERATIE XI-l - zn van Xk

MARINUS JOHANNES KORVER, geboren Magelang NOI 28 september 1920,
huwt Bandung NOI 13 augustus 1947
MARGARETHA CORNEILLE, geboren Tjirnahi NOI 20 maart 1926,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te Bandung NOI 2 te Valkenburg Zl, 3 te Arnhem:
  1 GRACE CLAUDINE KORVER, geboren 20 december 194B,
  huwt Arnhem2 mei 1974
  HENRICUS JAN GERRIT KROMDIJK, geboren Arnhem 18 juli 1951

  2 MARIA ANNA GERALDINE KORVER, geboren 2 augustus 1951

  3 JOHNNY JOZEF KORVER, geboren 27 maart 1953

HS-1 GENERATIE XIm- zn van Xk

WILLEM FREDERIK KORVER, geboren Buitenzorg Bogor NOI 3 december 1921,
huwt Perth West Australia 30 september 1936
VICTORIA MAY WILCOCKS, geboren Perth West Australia 22 september 1923,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, l te Soerabaja NOI. 2 te Djakarta, en 3/4 te Perth West Australia:
  1 LYNETTE MARIE KORVER, geboren 17 oktober 1947,
  huwt Perth West Australia 18 december 1955
  LINDSAY HONROCKE, geboren Perth West Australia 26 januari 1944.

  2 WENDY KAY KORVER, geboren 11 januari 1950,
  huwt Perth West Australia 6 oktober 1972
  JEFFERY GRAHAH TOMPSON, geboren Perth West Australia 10 mei 1945.

  3 WILLIAM FREDERICK KORVER, geboren 8 maart 1956, VOLGT ONDER XIIf

  4 GLENN RANDALL KORVER, geboren 25 maart 1958, VOLGT ONDER XIIg

HS-1 GENERATIE XIn - zn van Xk

LEENDERT HENDRIK KORVER, geboren Magelang NOI 21 juni 1925, overleden Llagostera Spanje 26 mei 2012, Rijksambtenaar,
huwt Batavia 21 april 1945
NELLIE WENZEL, geboren Batavia NOI 27 februari 1925,
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren, l/4 te Batavia, 5/9 te Manokwari Nieuw Guinea en 10 te Enschede:
  1 SYLVIA PEGGIE KORVER, geboren 10 april 1943,
  huwt 1e Enschede 13 augustus 1965 - echtscheiding
  LEOPOLD GEORGE BOOGAARD, geboren Djokjakarta NOI 19 november 1934,
  huwt 2e Leeuwarden 30 december 1982
  JACOB HOUKES, geboren Leeuwarden 18 november 1944.

  2 HENDRIKA HELENA KORVER, geboren 15 juli 1946

  3 HENDRIK JACOBUS KORVER, geboren 7 januari 1948

  4 RICHARD RONALD KORVER, geboren 18 januari 1949, VOLGT XIIh

  5 RIETA LOUISE KORVER, geboren 21 november 1952
  huwt Enschede 7 september 1973
  JAN TEN BRUGGECATE, geboren Enschede 2 mei 1951

  6 MAUREE KORVER, geboren 5 juni 1954

  7 LESLEY HUMPHREY KORVER , geboren 13 november 1955, VOLGT ONDER XIIi

  8 JAMES LOUIS KORVER, geboren 13 oktober 1956, VOLGT ONDER XIIj

  9 JUTTA LITA KORVER, geboren 24 oktober 1957,
  huwt Enschede 26 juli 1977
  JAN VOPPEN, geboren Denekamp 31 mei 1954.

  10 JERRY EDUARD FITZGERALD KORVER, geboren 26 augustus 1968

HS-1 GENERATIE XIo -zn van Xk

JAN PIETER KORVER, geboren Buitenzorg Bogor NOI 27 december 1935,
huwt 1e Maastricht 23 juni 1955 - echtscheiding Maastricht 17 juni 1982
ELISABETH VAN DER VALK, geboren Samarinda NOI 1 oktober 1932,
uit dit huwelijk werden te Stein 4 kinderen geboren:
  1 JAN EDUARD KORVER, geboren 23 januari 1957, VOLGT ONDER XIIe/1

  2 WILLEM BERNARDINUS KORVER, geboren 7 maart 1958

  3 ANDRE JACOBUS KORVER, geboren 26 september 1961

  4 MAUREEN ELISABETH KORVER, geboren 13 november 1968

  huwt 2e Geleen 14 juni 1991- echtscheiding Geleen 26 januari 1996 -
  WIETSKE JAGER, geboren Geleen 10 december 1935

HS-1 GENERATIE XIp - zn van X-l

MARINUS JOHANNES KORVER, geboren 's-Gravenhage 7 juli 1922, overleden Breda 4 mart 2004 Administrateur,
huwt 1e 's-Gravenhage 29 januari 1947
JOHANNA HENDRIKA MARIA KAPITZ, geboren 's-Gravenhage 19 januari 1926, overleden Medan Repubiek Indonesia 4 maart 1954,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, l te Amsterdam, 2 te Medan Indonesia:
  1 ADRIAAN JOHAN HENDRIK KORVER, geboren 18 juli 1947, VOLGT ONDER XIIk

  2 MARINUS JOHANNES KORVER, geboren 11 november 1951
huwt 2e Hollandia Nieuw Guinea 7 augustus 1961
JOSEPHA MARIA ALKEMADE, geboren Nieuw Vennep 7 september 1925
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE XIq - zn van Xm

PAULUS KORVER, geboren 's-Gravenhage 20 augustus 1951,
huwt 's-Gravenhage 20 oktober 1968
ANNA MARIA HOOGENBOOM, geboren 's-Gravenhage 2 februari 1950,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 ASTRID ANNA KORVER, geboren 5 augustus 1967

  2 PAULUS KORVER, geboren 15 februari 1969

HS-1 GENERATIE XIr - zn van Xn

MARTINUS KORVER, geboren 's-Gravenhage 9 augustus 1931,
huwt 's-Gravenhage 6 oktober 1954 - echtscheiding 's-Gravenhage 11 november 1975
FRANCINA VAN DER BERG, geboren 's-Gravenhage 20 april 1927,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 HELMA KORVER, geboren 3 oktober 1955,
  huwt 's-Gravenhage 30 november 1976
  NICOLAAS JOHANNES GIJSBERTUS VOS, geboren 's-Gravenhage 13 augustus 1954.

  2 MARTINUS KORVER, geboren 3 maart 1958

HS-1 GENERATIE XIs - zn van Xn

JOHANNES KORVER, geboren 17 oktober 1932,
huwt 's-Gravenhage 31 juli 1954
BERTHA BLOKPOEL, geboren 's-Gravenhage 4 november 1932,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 3 kinderen geboren:
  1 JOHANNES KORVER, geboren 25 juli 1955, VOLGT ONDER XII-l

  2 HENDRIKA KORVER, geboren 10 decernber 1956,
  huwt Wateringen 22 november 1975
  RONALDUS FRANCISCUS GULICHER, geboren 's-Gravenhage 15 januari 1955.

  3 JOHANNA KORVER, geboren 27 december 1960

HS-1 GENERATIE XIt - zn van Xn

HENDRIK KORVER, geboren 's-Gravenhage 28 juli 1943, overleden 's-Gravenhage 1 oktober 2016
huwt 's-Gravenhage 11 maart 1965
PETRONELLA VAN DER ZWAN, geboren de Lier 12 maart 1945,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE XIu - zn van Xn

FREDERIK KORVER, geboren 's-Gravenhage 2 september 1949,
huwt 's-Gravenhage 18 maart 1971
LENIE KNOOP, geboren 's-Gravenhage 15 maart 1954,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 MICHEL KORVER, geboren 10 augustus 1971

  2 BERRY KORVER, geboren 13 februari 1976

HS-1 GENERATIE XIv - zn van Xo

CORNELIS MARTINUS KORVER, geboren 's-Gravenhage 18 juni 1939
huwt 's-Gravenhage 19 maart 1965 - echtscheiding 's-Gravenhage 12 maart 1985
THEA MAGDALENA VAN DEN AKKER, geboren 's-Gravenhage 27 oktober 1942
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 MARTINUS CORNELIS KORVER, geboren 2 december 1967, VOLGT ONDER XIIm

  2 PETER ALEXANDER KORVER, geboren 7 oktober 1972

HS-1 GENERATIE XIw - zn van Xo

NICOLAAS KORVER, geboren 's-Gravenhage 30 november 1946,
huwt Den Helder 16 september 1971
MAUREEN MELBA AVIS, geboren Soestdijk 12 november 1950
uit dit huwelijk werden te Den Helder 2 kinderen geboren:
  l CECILA DANIELLE CINDERELLA RACHEL KORVER, geboren 8 april 1972

  2 FRANCISCA SHARON ALEXANDRA KORVER, geboren 4 maart 1975

HS-1 GENERATIE XIx - zn van Xr

LEENDERD ADRIANUS KORVER, geboren Nispen & Roosendaa1 9 november 1937,
huwt 's-Gravenhage 31 augustus 1965, - echtscheiding te 's-Gravenhage 25 april 1979
HELENA JOHANNA VAN DER TOORN, geboren 's-Gravenhage 6 juni 1945,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-1 GENERATIE XIy - zn van Xs

DIEUDONNE KORVER, geboren 's-Gravenhage 22 september 1933, overleden Leidschendam 13 mei 1996
huwt Rijswijk 17oktober1962
ADRlANA CLASINA VLAK, geboren 's-Gravenhage 17 april 1937,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 INGRID DIEUDONNEE KORVER, geboren 23 maart 1964

  2 MARTIN FERDINAND KORVER, geboren 22 maart 1967

HS-1 GENERATIE XIz - zn van Xt

ROBERT KORVER, geboren 's-Gravenhage 16 maart 1948,
huwt Camden New South Wales Australia 17 mei 1973
REGINA WOELK, geboren Paddington New South Wales Australia 11 augustus 1955,
uit dit huwelijk werd o.a. te Camden New South Wales geboren:
  1 REBECCA GENE KORVER, geboren 25 mei 1976

HS-1 GENERATIE XIab - zn van Xu

PETER KORVER, geboren 's-Gravenhage l oktober 1940,
huwt 's-Gravenhage 2 maart 1966
ELISABETH EVA MARIA STRAVER, geboren 's-Gravenhage 2 januari 1944,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, l te 's-Gravenhage, 2 te Hazerswoude:
  1 PETER KORVER, geboren 23 november 1966
  huwt 10 maart 1995
  METTE PILAAR, geboren Warnsveld 30 september 1966
  uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
   1 WOUTER KORVER, geboren Haarlem 9 mei 1997

   2 DOUWE KORVER, geboren Zeist 9 april 1999

   3 LISELOTTE KORVER, geboren Zeist 28 augustus 2001

  2 MONIQUE KORVER, geboren 2 maart 1969

HS-1 GENERATIE XIac - zn van Xv

JOHANNES WILLEM HERMAN KORVER, geboren 's-Gravenhage 22 maart 1939, overleden 's-Gravenhage 26 februari 2015, Slager,
huwt 's-Gravenhage 20 november 1967
MARTHA HENDRIKA VALKEN, geboren 's-Gravenhage 5 mei 1948
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 JAQUELINE ELISA HELENE KORVER, geboren 16 januari 1970
  huwt Scheveningen 17 juni 2000
  SANDER ROBBERT WASSCHER, geboren Krommenie 5 oktober 1968

  2 MELANIE LISETTE KORVER, geboren 2 september 1974

HS-1 GENERATIE XIad - zn van Xw

WILLEM CORNELIS KORVER, geboren 's-Gravenhage 2 november 1941, Filiaalhouder Centrale Verwarmings Fima,
huwt 's-Gravenhage 8 augustus 1968
ALIDA LOUISE VAN DE LAAR, geboren 's-Gravenhage 29 april.1945,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 MAURICE KORVER, geboren 21 december 1969

  2 MARSCHA KORVER, geboren 9 april 1974

HS-1 GENERATIE XIae - zn van Xw

HENDRIK ALBERTUS KORVER, geboren 's-Gravenhage 22 juli 1939, Chef Technischedienst,
huwt 's-Gravenhage 24 februari 1961
CARLA MARY PLANTINGA, geboren 's-Gravenhage 2 december 1940,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  l MARCEL KORVER, geboren 28 juli 1961

  2 DENNIE EMIL KORVER, geboren 29 oktober 1968

GENERATlE XIaf- zn van Xx

LODEWIJK KORVER, geboren 's-Gravenhage 14 maart 1945,
huwt 's-Gravenhage 16 Januar1 1969 - echtscheiding te 's-Gravenhage 26 april 1984
JANSJE MEERSHOEK, geboren 's-Gravenhage 21 maart 1949,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 3 kinderen geboren:
  1 NATASJA KORVER, geboren 11 augustus 1976

  2 LAURA KORVER, geboren 29 april 1979

  3 WENDY KORVER, geboren 25 december 1980

HS-1 GENERATIE XIag - zn van Xx

KLAAS DURK KORVER, geboren 's-Gravenhage 18 april 1950
huwt 1e 's-Gravenhage 24 april 1969 - echtscheiding 's-Gravenhage 23 juli 1974
HENDRIKA VAN ETTINGER, geboren 's-Gravenhage 14 december 1952
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 BELINDA KORVER, geboren 25 september 1969

  2 RUDIE KORVER, geboren 20 maart 1971
huwt 2e Heerlen 19 december 1975 - echtscheiding Heerlen 3 april 1979
MARGOT WILHELMINE TERPSTRA, geboren Hoensbroek 4 december 1953
uit dit huwelijk werd te Heerlen een kind geboren:
  3 CARLO KORVER, geboren 27 april 1976
huwt 3e Hoensbroek 9 augustus 1979
MARITA BARBARA LANKHORST, geboren Hoensbroek 16 december 1959,
uit dit huwelijk werden te Hoensbroek 2 kinderen geboren:
  4 SANDY KORVER, geboren 23 januari 1980

  5 ROCKY KORVER, geboren 5 juni 1984

HS-1 GENERATIE XIIa - zn van XIa

JOSEPHUS HENDRICUS GIULIO CORVER, geboren Rotterdam 25 februari 1939,
huwt Rotterdarn 25 juli 1964 - echtscheiding Rotterdam
ANTONIA BRUNOTT, geboren Utrecht 25 februari 1940,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  l JULIETTE LOUISE CORVER, geboren 24 november 1965

  2 JEROEN CORVER, geboren 1 juni 1968

HS-1 GENERATIE XIIa/1 - zn van XIb

CORNELIS ALOYSIUS THOMAS ANTHONIUS CORVER, geboren 24 januari 1950, overleden Voorburg 22 december 2003,
huwt 1e Voorburg 14 augustus 1972, echtscheiding Voorburg 20 november 1973
DESIREE JACOBA CATHARINA MARGARETHA VAN DER LUBBEN, geboren 's-Gravenhage 1 juli 1953
huwt 2e Voorburg 9 oktober 1981 - echtscheiding Voorburg 10 december 1984
HELEN HELENA BOOTSMA, geboren Voorburg 8 november 1958
huwt 3e Voorburg 21 november 1987 - echtscheiding Voorburg 7 maart 1990
KARIN DESIREE JANSEN, geboren Grave 13 januari 1963
uit dit huwelijk:
  1 KIMBERLEY JANE CORVER, geboren Voorburg 25 januari 1988

HS-1 GENERATIE XIIb - zn van XIc

GULIO MAXIMILIAAN MARIA CORVER, geboren Rotterdam 13 maart 1951,
huwt Rotterdam 10 maart 1976
GEMMA DICKE, geboren Rotterdam 13 januari 1956,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, l/2 te Leidschendam, 3 te Hulst Zld:
  l WOUTER CORVER, geboren 10 november 1977

  2 SUZANNE CORVER, geboren 10 november 1977
  huwt
  RENE DIJKMANS

  3 JEROEN CORVER, geboren 5 juli 1980

HS-1 GENERATIE XIIc - zn van XId

HENRICUS JOHANNES CORVER, geboren Amsterdam 6 april 1957,
huwt Amsterdam 30 november 1984
JACINTA MARIA STOM, geboren Amsterdam 15 januari 1962

HS-1 GENERATIE XIId - zn van XId

MARTINUS JOHANNES CORVER, geboren Amsterdam 15 septetnber 1959,
huwt Amsterdam 8 oktober 1982
CORA VELTKAMP, geboren Amsterdam 14 september 1958

HS-1 GENERATIE XIId/1 - zn van XIf

WILLEM HENDERIKUS CORNELIS KORVER, geboren Groningen 15 augustus 1956,
huwt Maarssen 12 september 1986
TONIA HENDRIKA DOMBURG, geboren Maarssen 4 juni 1960,
uit dit huwelijk werden te Utrecht 3 kinderen geboren:
  1 ROELOF DIRK KORVER, geboren 10 november 1988

  2 NANKE JOLANDE KORVER, geboren 19 februari 1991

  3 JOOST WILLEM KORVER, geboren 29 juni 1998

HS-1 GENERATIE XIId/2 - zn van XIf

HENDRIKUS FOKKO KORVER, geboren Groningen 18 januari 1960,
huwt Zuidwolde 9 september 1999
ROELIE ALTENA, geboren Zuidwolde
uit dit huwelijk:
  1 LOTTE CHLOE BEA KORVER, geboren Hoogeveen 1 april 2003

  2 BAS ROGER BEN KORVER, geboren Hoogeveen 20 oktober 2004

HS-1 GENERATIE XIId/3 - zn van XIh

MARINUS BASTIAAN KORVER, geboren Amersfoort 7 augustus 1967, overleden Oosterhut 12 oktober 2015,
huwt 1e
KARIN HORSELING, geboren Amersfoort 9 oktober 1969
huwt 2e
HUBERTINA PETRONELLA MARIA VERHOEVEN, geboren Breda 16 februari 1960

HS-1 GENERATIE XIIe - zn van XIk

JESSE FRANK ROGER KORVER, geboren Bandung NOI 11 juli 1942
huwt Veendam 18 maart 1968
AURELIA MARIA MULLER, geboren Veendam 23 maart 1948,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, l te Zuurdijk Gem Leens, 2/3 te Culemborg:
  l FRANK ALEXANDER KORVER, geboren 10 juli 1971

  2 BERNARD JEROEN KORVER, geboren 26 oktober 1972

  3 STEVEN JEREMY KORVER, geboren 21 november 1980

HS-1 GENERATIE XIIe/1 - zn van XIo

JAN EDUARD KORVER, geboren Stein 23 januari 1957, overleden Sittard-Geleen 27 januari 2016
huwt Stein 12 december 1975
JANE GERTRUDE VAN ALTING SIBERG, geboren Semarang Rep.Indonesia 28 oktober 1957,
uit dit huwelijk:
  1 ELIAS CHRISTIAAN EDUARD VAN ALTING SIBERG, geboren Amsterdam 26 augustus 1978

  2 samuel anis michael VAN ALTING SIBERG, geboren Amsterdam 2 september 1979

HS-1 GENERATIE XIIf - zn van XIm

WILLIAM FREDERICK KORVER, geboren Perth West Australia 8 maart 1956,
huwt Perth West Australia 19 mei 1979
PATRICIA MAC LEAN, geboren Melbourne Australia 12 november 1955

HS-1 GENERATIE XIIg - zn van XIm

GLENN RANDALL KORVER, geboren Perth West Australia 25 maart 1958,
huwt Perth 31 oktober 1981
MARlANNE PAOLA TORETTI, geboren Perth 1 januari 1961,
uit dit huwelijk werd(en) te Perth geboren:
  l MICHELLE JUSTINE KORVER, geboren 6 augustus 1984

GENERATlE XIIh - zn van XIn

RICHARD RONALD KORVER, geboren Batavia NOI 18 januari 1949,
huwt Enschede 19 juli 1968
ALIDA CHRISTINA BROEKSMA, geboren Enschede 11 februari 1950,
uit dit huwelijk werden te Enschede 2 kinderen geboren:
  l NELLIE ALIDA KORVER, geboren 14 december 1968

  2 RICHARD HENDRIK KORVER, geboren 25 maart 1971

HS-1 GENERATIE XIIi - zn van XIn

LESLEY HUMPFREY KORVER, geboren Manokwari Nederlandsch Nieuw Guinea 13 november 1955,
huwt Oldenzaa1 30 januari 1976
GERRIE VAN DER SLUIJS, geboren Oldenzaa1 12 oktober 1956,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, l te Oldenzaa1, 2 te Enschede:
  1 RAMON KORVER, geboren 13 februari 1976

  2 NANCY KORVER, geboren 19 april 1979

HS-1 GENERATIE XIIj - zn van XIn

JAMES LOUIS KORVER, geboren Manokwari Nederlandsch Nieuw Guinea 13 oktober 1956
huwt - echtscheiding - NN

HS-1 GENERATIE XIIk - zn van XIp

ADRIAAN JOHAN HENDRIK KORVER, geboren Amsterdam 18 juli 1947, overleden Tilburg 8 februari 2012, Arts,
huwt Rijswijk ZH 2 juli 1971
VERONICA LILY ROODA, geboren Curacao 2 september 1949,
uit dit huwelijk werd te Breda een kind geboren:
  1 SASKIA EVELINE WANDA KORVER, geboren 13 juni 1978

HS-1 GENERATIE XII-l - zn van XIs

JOHANNES KORVER, geboren 's-Gravenhage 25 juli 1955,
huwt Gemert 28 januari 1977
FRANCISCA WILHELMINA GERARDA SMITS, geboren Gemert 3 juli 1957,
uit dit huwelijk werden te Helmond 2 kinderen geboren:
  l MAIKEL KORVER, geboren 9 mei 1981

  2 JOYCE KORVER, geboren 18 januari 1983

HS-1 GENERATIE XIIm - zn van XIv

MARTINUS CORNELIS KORVER, geboren 2 december 1967,
huwt 24 oktober 2008
NINEL PARUNA, geboren Novopskov Oekraine 20 augustus 1965