Onderzoek en samengesteld door Patrick van Griethuysen & Loes Peters.
bijgewerkt tot APRIL 2018

Met dank aan de Heer J.A. Korver te Naarden voor het verstrekken van extra gegevens want zonder zijn gegegevens zouden de volgende pagina's er niet zo uitzien zoals U ze nu kunt raadplegen. Ook dank aan De Heer C.R.W. Korver te Haarlem voor de broodnodige correcties en aanvullingen

Mocht u aanvullingen hebben, fouten ontdekken of nadere informatie in uw bezit hebben, wordt u vriendelijk verzocht dit aan ons mede te delen.
Email: pvg@camerama.demon.nl

HOOFDSTUK 6

KORVER TAK OTERLEEK

HS-6 GENERATIE I (zoon van onbekend)

PIETER WOUTERSZOON KORVER,
huwt
NN
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 5 kinderen geboren:
  1 WOUTER PIETERSZOON KORVER, overleden tussen 1692 en 1696

  2 CLAES PIETERSZOON (NICOLAUS PETRUS) KORVER, VOLGT ONDER IIa

  3 AERLAN PIETERSZOON KORVER,

  5 SIMON PIETERSZOON KORVER, VOLGT ONDER IIb

HS-6 GENERATIE IIa - zn van I

CLAES PIETERSZOON (NICOLAUS PETRUS) KORVER
huwt
NN
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren:
  1 EDUWERDE KORVER, gedoopt Alkmaar 27 december 1659

  2 DIRK CLAESZOON KORVER, schepen van Oterleek van 5 augustus tot 21 juni 1685, verder niets bekend

HS-6 GENERATIE IIb - zn van I

SIMON PIETERSZOON KORVER
huwelijkse voorwaarden gepasseerd te Alkmaar 13 januari 1650,
huwt 1e
AECHT JACOBS, uit Hensbroek
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 5 kinderen geboren:
  1 MAARTJE SIJMEN KORVER, geboren omstreeks 1650, VOLGT ONDER IIIa

  2 DIRK SIJMENS KORVEER, verder niets bekend

  3 DIVER SIJMENS KORVER, verder niets bekend

  4 PIETER SIJMENS KORVER, VOLGT ONDER IIIb

  5 ADRIAEN SIJMENS KORVER, VOLGT ONDER IIIc
huwt 2e
ARIAEN CLAES
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  6 JACOB SIJMENS KORVER, VOLGT ONDER IIId
huwt 3e
MARITJE CORNELIS

HS-6 GENERATIE IIIa - dgt van IIb

MAARTJE SIJMEN KORVER, geboren omstreeks 1650,
huwt
DIRK PIETERSZOON
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 PIETER DIRKSZOON KORVER, geboren waarschijnlijk te Oudorp 1670/1674, VOLGT ONDER IVa

HS-6 GENERATIE IIIb - zn van IIb

PIETER SIJMENS KORVER
huwt
LIJBETH JOPPIS, uit Beemster
uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend
huwt 2e omstreeks 1690
TRIJN JANS KOENIS, woonachtig te Benningbroek
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 5 kinderen geboren:
  1 JAN KORVER, geboren tussen 1690 en 1695, leefde nog in 1713, verder niets bekend

  2 SIMON KORVER, gedoopt Nibbixwoud 1 april 1696, VOLGT ONDER IVb

  3 JACOB KORVER, gedoopt Nibbixwoud 11 oktober 1698,

  4 JACOB KORVER , gedoopt Nibbixwoud 2 oktober 1700, VOLGT ONDER IVc

  5 AAGTJE KORVER, was in 1737 nog in leven, verder niets bekend

HS-6 GENERATIE IIIc - zn van IIb

ADRIAEN SIJMENS KORVER, overleden omstreeks 1730/1733, woonde in de Schermer
huwt
TRIJNTJE PIETERS
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 5 kinderen gedoopt:
  1 AGATHA KORVER , gedoopt 29 juli 1698, overleden voot 14 juli 1699

  2 SIMON KORVER , gedoopt 14 juli 1799, VOLGT ONDER IVd

  3 AGATHA KORVER , gedoopt 14 juli 1699, verder niets bekend

  4 SIGIBERTHA KORVER , gedoopt 3 februari 1703, verder niets bekend

  5 SIJBREG KORVER , gedoopt 9 oktober 1711
  huwt
  FREDERIK DIRKSZOON HASIS

HS-6 GENERATIE IIId - zn van IIb

JACOB SIJMENS KORVER, woonde in de Schermer
huwt
ANNA DIRKS
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 6 kinderen gedoopt:
  1 THEODORUS KORVER, gedoopt 1 februari 1697,

  2 THEODORUS KORVER, gedoopt 13 april 1698, verder niets bekend

  3 MARIA KORVER, gedoopt 11 oktober 1699, verder niets bekend

  4 ADRIANA KORVER, gedoopt 28 januari 1702
  huwt Alkmaar 23 januari 1724
  MAARTEN PIETERSZOON BRAAT

  5 CORNELIA KORVER, gedoopt 1702, overleden voor 1737
  huwt Alkmaar 4 mei 1724
  JAN CORNELIS ADMIRAAL

  6 SIMON KORVER, geen doop bekend, VOLGT ONDER IVe

HS-6 GENERATIE IVa - zn van IIIa

PIETER DIRKSZOON KORVER, geboren waarschijnlijk te Oudorp 1670/1674, overleden 1724
huwt omstreeks 1702
MAARTJE HUIBERS,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 12 kinderen gedoopt slechts 6 met naam bekend:
  1 THEODORUS (DIRK) KORVER, gedoopt 9 mei 1704, VOLGT ONDER Va

  2 JACOBUS KORVER, gedoopt 21 november 1706, VOLGT ONDER Vb

  3 MAARTJE KORVER, gedoopt Oudorp 7 juli 1710

  4 SIJMEN KORVER, gedoopt Oudorp 9 augustus 1711

  5 PIETER KORVER, gedoopt Oudorp 6 augustus 1712

  6 MAARTJE KORVER, gedoopt Schermer 20 augustus 1713

HS-6 GENERATIE IVb - zn van IIIb

SIMON KORVER, gedoopt Nibbixwoud 1 april 1696
huwt Alkmaar 25 november 1723
NEELTJE NANNE, uit de Schermer
uit dit huwelijk werd vorzover bekend te Alkmaar een kind gedoopt:
  1 dochter, gedoopt 29 mei 1724, verder niets bekend

HS-6 GENERATIE IVc - zn van IIIb

JACOB KORVER, gedoopt Nibbixwoud 2 oktober 1700
huwt 1e
MAARTJE JANS, het gezin woonde te Benningbroekerwijzend
uit dit huwelijk werden te Nibbixwoud 5 kinderen gedoopt:
  1 PIETER KORVER, gedoopt voor 1737, VOLGT ONDER Vc

  2 SIMON KORVER, gedoopt 9 november 1737, verder niets bekend

  3 CORNELIA KORVER, gedoopt 2 februari 1739
  huwt Nibbixwoud 25 januari 1756
  JACOB PIETERSZOON KNOL, woonde in Benningbroek

  4 CATHARINA KORVER, gedoopt 31 maart 1740,

  5 AGATHA KORVER, gedoopt 15 januari 1742
huwt 2e Alkmaar 4 januari 1759
VROUWTJE WILLEMS

HS-6 GENERATIE IVd - zn van IIIc

SIMON KORVER , gedoopt 14 juli 1799,
huwt
TRIJNTJE DIRKS
uit dit huwelijk werden te Alkmaar voorzover bekend gedoopt:
  1 PETRUS KORVER, gedoopt 9 januari 1724, verder niets bekend

  2/3/4 dochters, verder niets bekend

HS-6 GENERATIE IVe - zn van IIId

SIMON KORVER, geen doop bekend
huwt
NEELTJE JORIS
verder niets bekend

HS-6 GENERATIE Va - zn van IV a

THEODORUS (DIRK) KORVER, gedoopt Alkmaar 9 mei 1704,
huwt 1e 12 januari 1738
JANNETJE ARIENS van Meijze/ JANTJE AERJENS van Ursum / JANNETJE ARIENS KIL
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren
huwt 2e
MAARTJE PIETERS
uit dit huwelijk werden 6 kinderen gedoopt 1/2 te Oudorp, 3/6 onbekend:
  1 MARIA KORVER, gedoopt 27 maart 1742

  2 PETRUS KORVER, gedoopt 8 juli 1745, VOLGT ONDER VIa

  3 JACOBUS KORVER, gedoopt 24 mei 1745

  4 JOANNES KORVER, gedoopt 22 juli 1747

  5 JACOBUS KORVER, gedoopt 21 september 1748

  6 ELISABETH KORVER, gedoopt 22 november 1751
  huwt 1e te Alkmaar 9 februari 1776
  CORNELIS JANSZOON DE WAART
  huwt 2e Oudorp 29 april 1792
  RIJER RIDDERSZOON
huwt 3e Oudorp 1 juli 1753
MAARTJE JANS
uit dit huwelijk werd te Oudorp een kind gedoopt:
  7 HUBERTUS KORVER, gedoopt 25 maart 1754, VOLGT ONDER VIb

HS-6 GENERATIE Vb - zn van IVa

JACOBUS KORVER, gdoopt 21 november 1706
huwt
MAARTJE JANS, woonde te Huiswaart
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 4 kinderen gedoopt 1/2 te Oudorp, 3 te Alkmaar, 4 onbekend:
  1 PETRUS KORVER, gedoopt 8 september 1737, VOLGT ONDER VIc

  2 CORNELIA KORVER, gedoopt 7 april 1739
  huwt omstreeks 1775
  MEIJNDERT CRELISSE JONGEJAN

  3 ALIDA KORVER, gedoopt 9 maart 1743

  4 AGIE KORVER
  huwt Oudorp 22 januari 1736
  PIETER PIETERSE PUNT, van Oudorp

HS-6 GENERATIE Vc - zn van IVc

PIETER KORVER, gedoopt Benningbroekerwijzend voor 1737
huwt Nibbixwoud 28 november 1756
GEERTJE KLAAS SCHOENMAKER,
uit dit huwelijk werden te Nibbixwoud 7 kinderen gedoopt:
  1 JAN KORVER, gedoopt 6 november 1757

  2 JACOB KORVER, gedoopt 31 juli 1761, VOLGT ONDER VId

  3 ANTJE KORVER, gedoopt 29 april 1763

  4 JAN KORVER, gedoopt 2 oktober 1764, VOLGT ONDER VIe

  5 KLAAS KORVER, gedoopt 3 oktober 1766, VOLGT ONDER VIf

  6 MAARTJE KORVER,
  huwt Alkmaar 31 mei 1795
  CORNELIS KANT

  7SIMON KORVER, gedoopt 11 februari 1776, VOLGT ONDER VIg

HS-6 GENERATIE VIa - zn van Va

PETRUS KORVER of PIETER DIRKSZOON KORVER, gedoopt Oudorp 8 juli 1745
huwt Oudorp 13 februari 1780
AEPHIE ARIENS VERWIEL
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Alkmaar een kind gedoopt:
  1 ELISABETH KORVER, gedoopt 29 juli 1788

HS-6 GENERATIE VIb - zn van Va

HUBERTUS KORVER, gedoopt Oudorp 25 maart 1754, begraven Alkmaar 10 februari 1808
huwt Akersloot 8 november 1778
JANNETJE ARIS GOUDSBLOM, gedoopt Schagen 2 juli 1754, overleden 24 februari 1820 uit dit huwelijk werden te Alkmaar 15 kinderen gedoopt:
  1 THEODORUS KORVER, gedoopt 3 december 1779, VOLGT ONDER VIIa

  2 MARIA KORVER, gedoopt 7 januari 1781

  3 MARIA KORVER, gedoopt 10 januari 1782
  huwt Oudorp 30 december 1810
  JAN JANZE DE JONG, van St. Pancras

  4 ANTONIUS KORVER, gedoopt 18 januari 1783

  5/6 dochters, jong overleden

  7 HENDRINA KORVER, gedoopt 30 november 1786
  huwt Egmond Binnen 30 december 1810
  JOHANNES KARELS, overleden Egmond 29 december 1827, hoef- en ijzersmid

  8 ADRIANUS KORVER, gedoopt 25 januari 1788, VOLGT ONDER VIIb

  9 ADRIANA KORVER, gedoopt 9 juli 1789

  10 ANTONIUS KORVER, gedoopt 4 november 1790

  11 JACOB KORVER, gedoopt 4 januari 1792

  12 JACOBA KORVER, gedoopt 8 mei 1793
  huwt Alkmaar 2 mei 1813
  GERRIT WATERVIS, geboren Oterleek 1786

  13 PAULUS KORVER, gedoopt 11 september 1794

  14 KLAASJE KORVER, gedoopt 30 november 1796, jong overleden

  15 PAULUS KORVER, gedoopt april 1799, VOLGT ONDER VIIc

HS-6 GENERATIE VIc - zn van Vb

PETRUS KORVER, gedoopt Oudorp 8 september 1737,
huwt Alkmaar 22 juni 1766
JOHANNA VAN WOERDEN
uit dit huwelijk werden te Oudorp 3 kinderen gedoopt:
  1 CLARA KORVER, gedoopt 11 januari 1768
  huwt 1e Oudorp 13 januari 1768
  PIETER CORNELISZN BALTUS
  huwt 2e Nieuwe Niedorp 10 mei 1794
  ARIE CORNELISZN GORTER
  huwt 3e Nieuwe Niedorp 5 februari 1797
  PIETER BEERS, uit de Rijt

  2 CHRISTINA KORVER, gedoopt 6 november 1772

  3 AAGJE KORVER, geen doop bekend

HS-6 GENERATIE VId - zn van Vc

JACOB KORVER, gedoopt Nibbixwoud 31 juli 1761, overleden 1809
huwt 1e Blokker 20 april 1787
MARIJTJE FRANSDOCHTER HOEK
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.
huwt 2e Blokker 8 september 1805
GEERTJE RENSE HARTOG
uit dit huwelijk werden te Blokker 4 kinderen gedoopt:
  1 GEERTJE KORVER, gedoopt 23 februari 1806

  2 CATHARINA KORVER, gedoopt 10 augustus 1807

  3 PETRUS KORVER, gedoopt 18 augustus 1808, VOLGT ONDER VIId

  4 JACOBUS KORVER, gedoopt 10 februari 1810, VOLGT ONDER VIIe

HS-6 GENERATIE VIe - zn van Vc

JAN KORVER, gedoopt Nibbixwoud 2 oktober 1764, overleden Schagen 6 november 1848
huwt 1e Blokker 23 februari 1794
TRIJNTJE WAGENMAKER
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.
huwt 2e Schagen 22 mei 1808
MAARTJE FRANSDOCHTER MAK, geboren Obdam, overleden Schagen 15 maart 1823
uit dit huwelijk werden te Schagen 3 kinderen geboren:
  1 PIETER KORVER, gedoopt 9 augustus 1809, VOLGT ONDER VIIf

  2 FRANS KORVER, gedoopt 18 oktober 1811, VOLGT ONDER VIIg

  3 TRIJNTJE KORVER, gedoopt 1 september 1814

HS-6 GENERATIE VIf - zn van Vc

KLAAS KORVER, gedoopt Nibbixwoud 3 oktober 1766, overleden Wogum 10 september 1843
huwt Nibbixwoud 31 januari 1796
GUURTJE JANSDOCHTER FLOOR, gedoopt Abbekerk de Weere 28 augustus 1772, overleden Sijbekarspel 15 augustus 1833
uit dit huwelijk werden 13 kinderen geboren 1/8 gedoopt te Nibbixwoud, 9/13 ingeschreven te Sijbekarspel:
  1 PIETER KORVER, gedoopt 20 mei 1797, VOLGT ONDER VIIh

  2 JOANNES KORVER, gedoopt 8 januari 1799

  3 JOANNES KORVER, gedoopt 8 februari 1801, VOLGT ONDER VIIi

  4 JACOB KORVER, gedoopt 22 december 1802

  5 SIMON KORVER, gedoopt 23 december 1804, VOLGT ONDER VIIj

  6 HELENA KORVER, gedoopt 10 november 1806, overleden Nibbixwoud 28 juni 1881
  huwt Nibbixwoud 27 april 1829
  JACOB JANSZN VAN DIJK, gedoopt Spanbroek/Opmeer 2 januari 1806, overleden na 1863

  7 JACOB KORVER, gedoopt 18 november 1808, VOLGT ONDER VIIk

  8 GEERTJE KORVER, gedoopt 25 juni 1810

  9 KLAAS KORVER, geboren 15 februari 1812, VOLGT ONDER VII-l

  10 CORNELIS KORVER, geboren 4 januari 1814

  11 PIETER KORVER, geboren 3 augustus 1815

  12 CORNELIS KORVER, geboren 3 augustus 1815, VOLGT ONDER VIIm

  13 TRIJNTJE KORVER, geboren 3 mei 1818

HS-6 GENERATIE VIg - zn van Vc

SIMON KORVER, gedoopt Nibbixwoud 11 februari 1776, overleden Sijbekarspel 22 juli 1840
huwt
ANTJE CLAASDGT MOUWRITS
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 5 kinderen geboren 1/3 gedoopt te Blokker, 4 geboren te Wognum, 5 wellicht te Obdam:
  1 GERTRUDIS KORVER, gedoopt 13 februari 1803
  uit haar werd te Sijbekarspel een kind geboren:
   GEERTJE KORVER, geboren 4 oktober 1835

  2 KLAAS KORVER, gedoopt 19 oktober 1804, VOLGT ONDER VIIn

  3 PIETER KORVER, gedoopt 19 oktober 1805, VOLGT ONDER VIIo

  4 JACOB KORVER, gedoopt 23 januari 1814, overleden Sijbekarspel 12 maart 1868

  5 SIMON KORVER, geboren 1818, VOLGT ONDER VIIp

HS-6 GENERATIE VIIa - zn van VIb

THEODORUS KORVER, gedoopt Alkmaar 3 december 1779, arbeider
huwt Alkmaar 16 februari 1806
MAARTJE WILLEMS JAGER, nayster
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Alkmaar 3 kinderen geboren:
  1 WILLEM KORVER, verder niets bekend

  2 KLAASJE KORVER, geboren en begraven Groote Kerk te Alkmaar 28 januari 1807

  3 KLAASJE KORVER, gedoopt 5 december 1807, begraven bij de Groote Kerk te Alkmaar 12 december 1807

HS-6 GENERATIE VIIb - zn van VIb

ADRIANUS KORVER, gedoopt Alkmaar 25 januari 1788, overleden Alkmaar 13 november 1846, arbeider, tapper
huwt Alkmaar 22 mei 1813
LIJSBETH SCHUYTEMAKER, van Oudendijk Noord Beemster, geboren 1789
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren 1 te Heerhogowaard, 2/6 te Akersloot:
  1 JANNETJE KORVER, geboren 19 april 1814, overleden Akersloot 27 november 1816

  2 PIETER KORVER, geboren 30 juni 1817, VOLGT ONDER VIIIa

  3 CORNELIS KORVER, geboren 4 november 1819, VOLGT ONDER VIIIb

  4 HUIBERT KORVER, geboren 6 januari 1822, VOLGT ONDER VIIIc

  5 JANNETJE KORVER, geboren 11 augustus 1823, overleden Akersloot 30 juni 1824

  6 TEUNIS KORVER, geboren 12 september 1827, verder niets bekend

HS-6 GENERATIE VIIc - zn van VIb

PAULUS KORVER, gedoopt april 1799 en geboren Huiswaard, overleden Alkmaar 9 september 1859, koopman, arbeider
huwt 1e Alkmaar 23 februari 1823
MAARTJE KAPER, geboren Alkmaar 1797, overleden Alkmaar 12 maart 1841
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 7 kinderen geboren:
  1 JOHANNA KORVER, geboren 26 februari 1824, overleden Alkmaar 12 maart 1844

  2 ANTONIUS KORVER, geboren 25 september 1825, overleden Alkmaar 3 april 1853, ongehuwd, koopman

  3 CATHARINA KORVER, geboren 11 juli 1827, overleden Alkmaar 20 oktober 1828

  4 PETRUS KORVER, geboren 12 juni 1830, overleden Alkmaar 10 oktober 1833

  5 JOHANNES KORVER, geboren 30 juli 1833, overleden Alkmaar 31 mei 1851

  6 PETRUS KORVER, geboren 17 april 1839, VOLGT ONDER VIIId

  7 MIETJE KORVER, geboren 5 maart 1841, overleden Alkmaar 16 augustus 1841
huwt 2e Alkmaar 7 januari 1849
JOHANNA CATHARINA SMULDERS, geboren Waalre 29 juni 1820, overleden Eindhoven 17 oktober 1879
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 2 kinderen geboren:

  8 ANTONIE HUBERTUS KORVER, geboren 21 april 1854, overleden Stratum 21 juni 1870, wever, fabrieksarbeider

  9 JOHANNES THEODORUS KORVER, geboren 23 november 1855, overleden Alkmaar 23 oktober 1856

HS-6 GENERATIE VIId - zn van VId

PETRUS KORVER, gedoopt Blokker 18 augustus 1808
huwt 1842
GEERTJE DOL
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 4 kinderen geboren 1 te Blokker, 2/4 te Zwaag:
  1 JANTJE KORVER, geboren 2 september 1844
  huwt Wognum 30 april 1868
  HENDRIK KLASSZN MOOIJ, timmerman

  2 HENDRIK KORVER, geboren 12 januari 1849, VOLGT ONDER VIIIe

  3 GEERTJE KORVER, geboren 14 maart 1849
  huwt Wognum 27 april 1873
  JOHANNES JANSZN TOOL, landman

HS-6 GENERATIE VIIe - zn van VId

JACOBUS KORVER, gedoopt Blokker 10 februari 1810, landman
huwt 1e Blokker 11 januari 1855
AAGJE ARIS WEEL, overleden Blokker 8 november 1855
huwt 2e Blokker 12 november 1858
LIJSBETH JACOBS SIJM
uit beide huwelijken werden geen kinderen geboren.

HS-6 GENERATIE VIIf - zn van VIe

PIETER KORVER, gedoopt Schagen 9 augustus 1809, overleden Schagen 17 november 1838, landman
huwt Schagen 27 april 1837
NEELTJE HEDDES
uit dit huwelijk werd te Schagen een kind geboren:
  1 MAARTJE KORVER, geboren 10 maart 1838, overleden 4 mei 1838

HS-6 GENERATIE VIIg - zn van VIe

FRANS KORVER, geboren Schagen 18 oktober 1811, overleden Schagen 3 mart 1878, kastelein
huwt Wieringerwaard 24 april 1834
ANTJE QUAX
uit dit huwelijk werden te Schagen 7 kinderen geboren:
  1 MAARTJE KORVER, geboren 14 januari 1835, overleden Schagen 4 augustus 1841

  2 JAN KORVER, geboren 2 november 1836, overleden Schagen 25 april 1860, ongehuwd

  3 ELISABETH KORVER, geboren 29 augustus 1838
  huwt Schagen 3 september 1865
  ALBERTUS BALVERS, geboen Zijpe, landman

  4 TRIJNTJE KORVER, geboren 28 sep 1840
  huwt Schagen 23 februari 1867
  JACOB BLEEKER, geboren Oude Niedorp 1843, timmerman

  5 WILLEM KORVER, geboren 30 oktober 1842, overleden Schegen 18 april 1874, ongehuwd

  6 MAARTJE KORVER, geboren 29 januari 1845
  huwt Schagen 23 april 1887
  WILEM DEN BROK, geboren Berchum Belgie 1848, onderwijzer

  7 PIETER KORVER, geboren 12 maart 1847, overleden Schagen 4 augustus 1852

HS-6 GENERATIE VIIh - zn van VIf

PIETER KORVER, gedoopt Nibbixwoud 20 mei 1797, overleden Benningbroek 23 januari 1852, landman
huwt Sijbekarspel 16 april 1826
JANNETJE JACOBS SNEEK,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Wognum een kind geboren:
  1 ANTJE KORVER, geboren 7 augustus 1827, overleden Sijbekarspel 11 april 1838

HS-6 GENERATIE VIIi - zn van VIf

JOANNES KORVER, gedoopt Nibbixwoud 8 februari 1801,
huwt Wognum 24 juni 1838
AALTJE KLAAS OOTES
uit dit huwelijk werden te Wognum 7 kinderen geboren:
  1 ANTJE KORVER, geboren 24 mei 1839

  2 TRIJNTJE KORVER, geboren 14 december 1840
  huwt Wognum 27 april 1876
  HENDRIK BRUIJN, geboren Ursum 1826, boerenknecht

  3 NICOLAAS (KLAAS) KORVER, geboren 22 januari 1843, VOLGT ONDER VIIIf

  4 GUURTJE KORVER, geboren 9 september 1844
  huwt Nibbixwoud 2 mei 1873
  FREEK HINK, uit Midwoud

  5 NICOLAAS KORVER, geboren 26 januari 1847, verder niets bekend

  6 NEELTJE KORVER, geboren 16 september 1849, verder niets bekend

  7 CORNELIA KORVER, geboren 7 mei 1851
  huwt Wognum 29 april 1874
  JACOB DE GREEUW, geboren Hoorn 1844, arbeider

HS-6 GENERATIE VIIj - zn van VIf

SIMON KORVER, gedoopt Nibbixwoud 23 december 1804, overleden Sijbekarspel 2 oktober 1883, landman
huwt 1e Wognum 28 mei 1835
MAARTJE JANS ZWANENBURG
uit dit huwelijk werden te Wognum 6 kinderen geboren:
  1 GUURTJE KORVER, geboren 27 december 1835

  2 JAN KORVER, geboren 2 maart 1837, overleden Sijbekarspel 21 februari 1843

  3 KLAAS KORVER, geboren 17 september 1842, VOLGT ONDER VIIIg

  4 JAN KORVER, geboren 25 oktober 1843, overleden Sijbekarspel 20 mei 1844

  5 ANTJE KORVER, geboren 25 februari 1846, overleden Sijbekarspel 31 december 1848

  6 JANTJE KORVER, geboren 14 augustus 1847, overleden Sijbekarspel 24 april 1848
huwt 2e Sijbekarspel 7 juli 1853
NEELTJE SIMONS VAN BAAR
uit dit huwelijk werden te Sijbekarspel 3 kinderen geboren:
  7 SIMON KORVER, geboren 15 november 154, VOLGT ONDER VIIIh

  8 MAARTJE KORVER, geboren 28 februari 1857,

  9 MAARTJE KORVER, geboren 4 september 1861
  huwt Hoogwoud 4 mei 1882
  HENDRIK HEGGELAAR

HS-6 GENERATIE VIIk - zn van VIf

JACOB KORVER, gedoopt Nibbixwoud 18 november 1808
huwt Midwoud 3 januari 1839
NEELTJE RAAT, vroedvrouw
uit dit huwelijk werden te Midwoud 3 kinderen geboren:
  1 KLAAS KORVER, geboren 17 december 1839, verder niets bekend

  2 HENDRICUS NICOLAAS KORVER, geboren 12 juli 1841, overleden 7 november 1842

  3 HENDRICUS NICOLAAS KORVER, geboren 30 april 1844, verder niets bekend

HS-6 GENERATIE VII-l - zn van VIf

KLAAS KORVER, geboren Nibbixwoud 15 februari 1812, landbouwer
huwt Sijbekarspel 29 april 1843
GRIETJE CORNELIS JONGEJAN
uit dit huwelijk werden te Sijbekarspel 2 kinderen geboren:
  1 CORNELIS KORVER, geboren 27 januari 1844, VOLGT ONDER VIIIi

  2 PIETER KORVER, geboren augustus 1849, overleden Sijbekarspel 16 september 1849

HS-6 GENERATIE VIIm - zn van VIf

CORNELIS KORVER, geboren Sijbekarspel 3 augustus 1815,overleden Wognum 18 november 1897, landman
huwt Wognum 12 mei 1839
MAARTJE ZWEMMER, geboren Wognum 3 maart 1817, overleden Wognum 31 januari 1902
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1 te Benningbroek, 2 te Sijbekarspel, 3 te Wognum:
  1 JAN KORVER, geboren 9 september 1840, VOLGT ONDER VIIIj

  2 GUURTJE KORVER, geboren 27 december 1841, overleden Sijbekarspel 25 augustus 1842

  3 MIETJE KORVER, geboren 3 maart 1845

HS-6 GENERATIE VIIn - zn van VIg

KLAAS KORVER, gedoopt Blokker 19 oktober 1804, overleden Nibbixwoud 5 januari 1875, bouwman
huwt
GRIETJE MOL
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:
  1 ANTJE KORVER, geboren 29 oktober 1834, overleden Nibbixwoud 11 januari 1856

  2 LEENTJE KORVER, geboren 19 december 1836, overleden Nibbixwoud 27 juni 1881
  huwt 5 mei 1859
  ALBERT HOOGLAND

  3 SIMON KORVER, geboren 16 april 1839, VOLGT ONDER VIIIk

  4 MARIJTJE KORVER, geboren 8 augustus 1841, overleden 12 april 1843

  5 MARIJTJE KORVER, geboren 2o mei 1844,

  6 CORNELIS KORVER, geboren 28 maart 1847 VOLGT ONDER VIII-l

HS-6 GENERATIE VIIo - zn van VIg

PIETER KORVER, gedoopt Blokker 19 oktober 1805
huwt Nibbixwoud 29 april 1838
DIEUWERTJE AKER
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren 3 van het vrouwelijk geslacht en 7 van het mannelijk, allen wellicht jong overleden.

HS-6 GENERATIE VIIp - zn van V

SIMON KORVER, geboren Obdam 1818, overleden Hoofkarspel 11 maart 1890, arbeider
huwt 1e Hoogkarspel 18 maart 1849
ANNA MARGARETHA AGATHA STOCKMANN, geboren Mettingen Dld 1822
uit dit huwelijk werden te Hoogkarspel 6 kinderen geboren:
  1 ANNA AGATHA KORVER, geboren 7 december 1850

  2 JOHANNES GERRIT KORVER, geboren 14 mei 1853, overleden Hoogkarspel 16 december 1852

  3 MARIA THERESIA KORVER, geboren 17 oktober 1853, overleden Enkhuizen 30 januari 1939
  huwt
  HENDRIK RAVEN

  4 NICOLAAS SIMON KORVER, geboren 12 maart 1856, VOLGT ONDER VIIIm

  5 GERARDUS JOHANNES KORVER, geboren 10 mei 1857, VOLGT ONDER VIIIn

  6 NICOLAAS KORVER, geboren 21 oktober 1858, overleden Nibbixwoud 30 december 1858
huwt 2e Hoogkarspel 21 november 1861
GRIETJE KOPPERS

HS-6 GENERATIE VIIIa - zn van VIIb

PIETER KORVER, geboren Akersloot 30 juni 1817, overleden Alkmaar 2 maart 1870, schuitenjager, vrachtrijder
huwt 1e Heerhugowaard 17 juni 1942
BREGJE VAN SCHAGEN, geboren Heerhugowaard 1817, overleden Alkmaar 16 januari 1856
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 6 kinderen geboren:
  1 ARIE KORVER, geboren 5 maart 1844, VOLGT ONDER IXa

  2 DIRK KORVER, geboren 22 april 1846, overleden 25 oktober 1846

  3 DIRK KORVER, geboren 1848, overleden 25 april 1858

  4 ELISABETH KORVER, geboren 18 mei 1850

  5 CORNELIS KORVER, geboren 30 augustus 1852, overleden 8 november 1856

  6 HUBERTUS KORVER, geboren 12 januari 1856, overleden 13 januari 1856
huwt 2e Alkmaar 17 september 1865
AALTJE SCHILDER
uit dit huwelijk werd te Alkmaar een kind geboren:
  7 CATHARINA BREGITTA ALIDA KORVER, geboren 15 februari 1868

HS-6 GENERATIE VIIIb - zn van VIIb

CORNELIS KORVER, geboren Akersloot 4 november 1819, overleden Akersloot 21 september 1859, tapper,vrachtrijder, sjouwerman
huwt Alkmaar 27 januari 1850
EIDA HOOGEBOOM,
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren allen te Alkmaar behalve 6 Haarlemmermeer:
  1 ARIE KORVER, geboren 5 december 1850, VOLGT ONDER IXb

  2 MAARTJE KORVER, geboren 5 december 1850, overleden 17 mei 1862

  3 ELISABETH KORVER, geboren 16 december 1852
  huwt Alkmaar 19 augustus 1877
  DIRK KAGER, koopman

  4 TRIJNTJE KORVER, geboren 29 december 1853, overleden Haarlemmermeer 30 januari 1857

  5 YDA KORVER, geboren 5 augustus 1855, overleden Haarlemmermeer 10 februari 1858

  6 ANNA KORVER, geboren 26 maart 1857
  huwt Alkmaar 13 november 1881
  ARIE KORVER

  7 YDA KORVER, geboren 27 januari 1859, overleden Alkmaar 23 februari 1859

HS-6 GENERATIE VIIIc - zn van VIIb

HUIBERT KORVER, geboren Akersloot 6 januari 1822, overleden Akersloot 21 mei 1881, arbeider
huwt 1e Egmond Binnen 19 februari 1854
ANTJE KOOGEN, geboren 1831, overleden Hensbroek 2 oktober 1861
uit dit huwelijk werden te Hensbroek 4 kinderen geboren:
  1 ANTJE KORVER, geboren 19 september 1854

  2 ELISABETH KORVER, geboren 25 januari 1856

  3 ARIEN KORVER, geboren 5 maart 1859, overleden Hensbroek 2 september 1859

  4 PIETERTJE KORVER, geboren 16 september 1860
huwt 2e Hensbroek 2 mei 1862
GRIETJE ELSWIJK, geboren Spanbroek 1841, overleden Akersloot 113 mei 1888
uit dit huwelijk wrden 5 kinderen geboren 1 te Hensbroek, 2 te Wognum, 3 te Nibbixwoud, 4/5 te Akersloot:
  5 ELISABETH KORVER, geboren 27 november 1863

  6 TRIJNTJE KORVER, geboren 30 september 1865

  7 ARIEN KORVER, geboren 28 december 1867, VOLGT ONDER IXc

  8 DIRK KORVER, geboren 24 november 1869, VOLGT ONDER IXd

  9 ELISABETH KORVER, geboren 24 december 1871, overleden Akersloot 31 mei 1947
  huwt Akersloot 7 februari 1895
  GERARDUS LEIJEN, geboren Egmond Binnen 8 november 1868

HS-6 GENERATIE VIIId - zn van VIIc

PETRUS KORVER, geboren Alkmaar 17 april 1839, overleden Alkmaar 15 december 1907
huwt 2 februari 1862
JANSJE ZUTT, geboren St Maarten 1 januari 1840, overleden Alkmaar 12 mei 1905
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 15 kinderen geboren, vermeld worden 4 zonen die het geslacht voortzetten:
  5 JOHANNES ANTONIUS KORVER, geboren 30 januari 1866, VOLGT ONDER IXe

  6 JACOB KORVER, geboren 13 februari 1870, VOLGT ONDER IXf

  9 ANTHONIUS KORVER, geboren 25 februari 1872, VOLGT ONDER IXg

  12 JOHAN KORVER, geboren 2 januari 1877, VOLGT ONDER IXh

HS-6 GENERATIE VIIIe - zn van VIId

HENDRIK KORVER, geboren te Zwaag 12 januari 1849,
huwt Zwaag 6 juni 1875
NEELTJE ROOD
verder niets bekend

HS-6 GENERATIE VIIIf - zn van VIIi

NICOLAAS (KLAAS) KORVER, geboren Wognum 22 januari 1843
huwt
ANTJE OUD, geboren Grootebroek 15 augustus 1847
uit dit huwelijk werd te Grootebroek een kind geboren:
  1 JAN KORVER, geboren 22 mei 1871, VOLGT ONDER IXi

HS-6 GENERATIE VIIIg - zn van VIIj

KLAAS KORVER, geboren Sijbekarspel 17 september 1842, arbeider
huwt 1e Sijbekarspel 12 januari 1872
HENDRIKA JACOBA STAPS, geboren Grootebroek 14 maart 1848
uit dit huwelijk werden te Sijbekarspel 4 kinderen geboren:
  1 MAARTJE KORVER, geboren 1 oktober 1873, overleden Sijbekarspel 15 oktober 1873

  2 MARIA KORVER, geboren 28 oktober 1874, overleden Amsterdam 13 december 1955
  huwt Amsterdam 13 oktober 1897
  JOHANNES WILHELMUS SCHULLER, geboren Delfhaven 26 juli 1874, overleden Amsterdam 30 september 1943

  3 GRIETJE KORVER, geboren 24 juni 1877

  4 SIMON KORVER, geboren 15 augustus 1880, VOLGT ONDER IXj
huwt 2e Sijbekarspel 28 april 1881
TRIJNTJE OBDAM
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Sijbekarspel een kind geboren:
  5 KLAAS KORVER, geboren 1 januari 1883

HS-6 GENERATIE VIIIh - zn van VIIj

SIMON KORVER, geboren Sijbekarspel 15 november 1854, overleden Groothuizen omstreeks 1914
huwt omstreeks 1885
HERMINA HEGGELAAR, geboren Hoogwoud 11 februari 1852, overleden Wervershoof omstreeks 1929
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Avenhorn een kind geboren:
  1 NEELTJE KORVER, geboren 23 mei 1886, overleden Wervershoof 30 november 1958
  huwt Avenhorn 28 april 1912
  JAN SMIT, geboren Andijk 19 september 1886, overleden Wervershof 29 augustus 1952

HS-6 GENERATIE VIIIi - zn van VII-l

CORNELIS KORVER, geboren Sijbekarspel 27 januari 1844, overleden Zaandam 12 maart 1930, landbouwer
huwt Zwaag 23 november 1871
IMMETJE BESSELING, geboren Avenhorn 12 februari 1850, overleden Leiden 10 januari 1889
uit dit huwelijk werden te Sijbekarsspel 7 kinderen geboren:
  1 GRIETJE KORVER, geboren 15 oktober 1872, overleden Sijbekarspel 11 januari 1873

  2 GRIETJE KORVER, geboren 14 oktober 1873, overleden Zaandam 5 juli 1943
  huwt Zaandam 7 februari 1897
  NICOLAUS HEIJ, geboren Haarlemmermeer 27 januari 1874

  3 JACOB KORVER, geboren 10 juli 1875, overleden Zaandam 25 maart 1952, ongehuwd, landbouwer

  4 NEELTJE KORVER, geboren 25 september 1876, omstreeks 20 jaar geworden

  5 KLAAS KORVER, geboren 4 november 1877, overleden Sijbekarspel 9 juli 1878

  6 AALTJE KORVER, geboren 24 februari 11879, overleden Zaandam 17 juli 1965
  huwt Zaandam 4 juni 1899
  ABRAHAM SMIT, geboren Zaandam 14 januari 1881, overleden Koog aan de Zaan 26 juli 1947, sluiswachter

  7 KLAAS KORVER, geboren 29 april 1880, overleden Sijbekarspel 9 juli 1880

  8 ARIAANTJE KORVER, geboren 16 januari 1883, overleden 2 juli 1883

  9 KLAAS KORVER, geboren 17 mei 1884, overleden 5 januari 1886

  10 SIMON KORVER, geboren 15 juni 1885, overleden 12 augustus 1885

  11 ARIAANTJE KORVER, geboren 9 maart 1887

HS-6 GENERATIE VIIIj - zn van VIIm

JAN KORVER, geboren Sijbekarspel 9 september 1840, overleden Wognum 11 april 1921, landman
huwt 1e Wognum 28 april 1864
TRIJNTJE BROERS, geboren Wognum 13 februari 1843,
uit dit huwelijk werden te Wognum 6 kinderen geboren:
  1 CORNELIS KORVER, geboren 1867, VOLGT ONDER IXk

  2 JOHANNES KORVER, geboren 31 juli 1870, overleden Wognum 14 december 1888

  3 PETRUS KORVER, geboren 3 december 1872, overleden Zaandam 22 januari 1937, ongehuwd, boerenknecht

  4 MARIA KORVER, geboren 13 augustus 1876, overleden Blokker 1 januari 1948
  huwt Wognum 27 mei 1902
  ENGELBERTUS VAN DE LAAN, geboren Assendelft 9 oktober 1875, overleden Blokker 27 februari 1939

  5 GEERTRUIDA KORVER, geboren 27 juni 1878, overleden Sijbekarspel 12 januari 1891

  6 JOHANNES KORVER, geboren 21 april 1884, VOLGT ONDER IX-l
huwt 2e Wognum 19 mei 1887
NICOLITTA COMMANDEUR, geboren Wognum 8 februari 1847, overleden Wognum 11 april 1921
uit dit huwelijk werden te Wognum 3 kinderen geboren:
  7 CATHARINA KORVER, geboren 11 november 1888, overleden Opmeer 4 december 1982
  huwt Wognum
  PIETER STAM, geboren Wognum 25 november 1888, overleden Opmeer 16 april 1973

  8 MARIA GEERTRUIDA KORVER, geboren 24 augustus 1890, overleden Zwaag 28 mei 1970
  huwt Wognum 2 mei 1918
  PIETER ROEMER, geboren Spanbroek 18 juli 1891, overleden Hoorn 1 mei 1966

  9 GEERTRUIDA MARIA KORVER, geboren 15 augustus 1892, overleden Hoorn 13 januari 1969
  huwt Wognum 2 mei 1918
  JOHANNES CORNELIS STAM, geboren Wognum 30 mei 1891, overleden Haarlem 21 juli 1954

HS-6 GENERATIE VIIIk - zn van VIIn

SIMON KORVER, geboren Wognum 16 april 1839, landbouwer
huwt Nibbixwoud 18 april 1861
GEERTJE KAIJER
uit dit huwelijk werden te Nibbixwoud 14 kinderen geboren 4 worden genoemd die in leven bleven:
  3 MARIJTJE KORVER, geboren 27 december 1862, overleden Hoorn 24 januari 1947
  huwt Nibbixwoud 23 mei 1888
  PIETER SCHOUTENS, geboren Berkhout 31 januari 1865, overleden Berkhout 1 november 1933, veehouder

  5 KLAAS KORVER, geboren 3 april 1867, VOLGT ONDER IXm

  9 JAN KORVER, geboren 12 augustus 1869, VOLGT ONDER IXn

  14 HENDRICUS KORVER, geboren 15 augustus 1875, VOLGT ONDER IXo

HS-6 GENERATIE VIII-l - zn van VIIn

CORNELIS KORVER, geboren Nibbixwoud 28 maart 1847, landbouwer
huwt 1e Nibbixwoud 16 januari 1874
GRIETJE KAMP
uit dit huwelijk werd te Nibbixwoud een kind geboren:
  1 GRIETJE KORVER, geboren 23 oktober 1874
huwt 2e Nibbixwoud 11 januari 1877
GEERTJE VLEERLAAG
uit dit huwelijk werden te Nibbixwoud 3 kinderen geboren:
  2 ELISABETH KORVER, geboren 12 december 1877, overleden Nibbixwoud 25 januari 1881

  3 ELISABETH KORVER, geboren 29 oktober 1882

  4 KLAAS KORVER, geboren 27 september 1884

HS-6 GENERATIE VIIIm - zn van VIIp

NICOLAAS SIMON KORVER, geboren Hoogkarspel 12 maart 1856, overleden Westwoud omstreeks 1920, arbeider
huwt Hoogkarspel 13 februari 1884
BREGITTA OVERMAN, overleden Westwoud omstreeks 1920
uit dit huwelijk werden te Hoogkarspel 3 kinderen geboren:
  1 AGATHA KORVER, geboren 16 juni 1885, overleden Opmeer 11 januari 1976
  huwt Schellinghout
  NICOLAAS BESSELING, geboren Schellinghout 5 maart 1880, overleden Wognum 9 mei 1959

  2 JACOB KORVER, geboren 3 november 1886, VOLGT ONDER IXp

  3 CATHARINA KORVER, geboren 5 november 1888, overleden Hogkarspel 29 augustus 1952
  huwt
  JOHAN CORNELIS APPELMAN, geboren Spanbroek 27 november 1888

HS-6 GENERATIE VIIIn - zn van VIIp

GERARDUS JOHANNES KORVER, geboren Hoogkarspel 10 mei 1857, overleden Amsterdam 20 december 1944, landbouwer
huwt Spanbroek 28 april 1881
MARIA SEBERTHA GIELING, geboren Spanbroek 10 januari 1856, overleden Amsterdam 6 augustus 1927

HS-6 GENERATIE IXa - zn van VIIIa

ARIE KORVER, geboren 5 maart 1844, arbeider
huwt 1e Alkmaar 8 oktober 1871
HENDRIKA VAN DE VELDEN, geboren Loosduinen 22 september 1843, overleden Alkmaar 21 april 1881
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 6 kinderen geboren:
  1 PIETER KORVER, geboren 16 oktober 1869, werd geecht bij het huwelijk

  2 BREGKE KORVER, geboren 6 februari 1872, overleden Alkmaar 16 november 1876

  3 ARIE KORVER, geboren 25 mart 1874, overleden 's-Hertogenbosch 10 juni 1946, RK geestelijke

  4 BREGITTA KORVER, geboren 11 april 1877

  5 HENDRIKA MARIA ELISABETH KORVER, geboren 8 december 1878

  6 ELISABETH KORVER, geboren 17 mei 1880, overleden Alkmaar 7 juni 1880
huwt 2e Alkmaar 13 november 1881
ANNA CATHARINA CORVER, geboren Haarlemmermeer 26 maart 1857,
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 11 kinderen geboren:
  7 CORNELIS KORVER, geboren 18 oktober 1883

  8 JOHANNES KORVER, geboren 4 mei 1884, VOLGT ONDER Xa

  9 IDA KORVER, geboren 13 juli 1885

  10 MARIA KORVER, geboren 22 augustus 1886, overleden Beverwijk 16 november
  huwt Beverwijk 10 november 1910
  HENDRIK SLOTEMAKER, geboren Beverwijk 25 januari 1887, overleden Beverwijk 16 november 1962

  11 CATHARINA KORVER, geboren 17 december 1888, overleden Beverwijk 14 september 1963
  huwt 1e
  JOHANNES GERRDUS DE BOER, geboren Beverwijk 14 augustus 1888, overleden Beverwijk 15 februari 1926
  huwt 2e Beverwijk 9 februari 1928
  CORNELIS VAN DEN BOSCH, geboren Zevenbergen 28 maart 1888, overleden Beverwijk 9 augustus 1963

  12 ADRIANUS KORVER, geboren 5 juli 1890

  13 THEODORUS KORVER, geboren 16 januari 1893, VOLGT ONDER Xb

  14 PETRUS KORVER, geboren 17 december 1895, VOLGT ONDER Xc

  15 ELISABETH KORVER, geboren 1896, woonde in 1986 ongehuwd in Luxemburg

  16 HUBERTUS KORVER, geboren 1 februari 1898, overleden Alkmaar 25 april 1956, ongehuwd, houtbewerker

  17 ANTONIUS WILHELMUS KORVER, geboren 20 mei 1899, VOLGT ONDER Xd

HS-6 GENERATIE IXb - zn van VIIIb

ARIE KORVER, geboren Alkmaar 5 december 1850, overleden Alkmaar 5 februari 1929, spoorwegwerker
huwt 1e Alkmaar 22 september 1878
ALEXANDRINA CORINO, geboren Alkmaar 26 mei 1859, overleden Alkmaar 22 juli 1907 uit dit huwelijk werden te Alkmaar 12 kinderen geboren:

  1 CORNELIS JACOBUS KORVER, geboren 17 augustus 1879, VOLGT ONDER Xe

  2 JACOBUS CORNELIS KORVER, geboren 26 september 1880, overleden Alkmaar 24 maart 1881

  3 ADRIANUS KORVER, geboren 18 november 1881, overleden Alkmaar 30 december 1881

  4 THEODORUS JOHANNES KORVER, geboren 11 juni 1883, overleden Alkmaar 1886

  5 JOHANNES THEODORUS KORVER, geboren 27 mei 1886, VOLGT ONDER Xf

  6 THEODORUS JOHANNES KORVER, geboren 26 november 1887, overleden Alkmaar 7 maart 1929

  7 GEERTRUIDA ALEXANDRINA KORVER, geboren 27 juni 1890, overleden Pasadena California USA 21 november 1938
  huwt
  JACOB HENDRIK RINGERS

  8 ANNA IDA KORVER, geboren 22 november 1891, overleden Alkmaar 16 maart 1911

  9 ADRIANA MARIA KORVER, geboren 17 september 1894, overleden Alkmaar 23 december 1896

  10 ELISABETH MARIA KORVER, geboren 5 maart 1896, overleden Alkmaar 20 november 1896

  11 ADRIANUS KORVER, geboren 4 januari 1899, VOLGT ONDER Xg

  12 GEORGE KORVER, geboren 17 januari 1901, VOLGT ONDER Xh
huwt 2e Alkmaar 22 april 1908
WILHELMINA CORNELIA BRIEFJES KOETSVELD, geboren Alkmaar 23 maart 1869

HS-6 GENERATIE IXc - zn van VIIIc

ARIEN KORVER, geboren Nibbixwoud 28 december 1867, overleden Alkmaar 3 april 1960, bakkersloopknecht
huwt Oudorp 18 januari 1898
MARGARETHA VAN 'T HOOG, geboren Oudorp 28 december 1868, overleden Oudorp 17 mei 1905
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1/2 te Egmond Binnen, 3 te Oudorp:
  1 MARGARETHA KORVER, geboren 19 juni 1893, overleden Alkmaar 20 juni 1982
  huwt Oudorp 10 mei 1917
  PIETER NIEUWEBOER, geboen Ursum 23 februari 1880, overleden Amsterdam 19 november 1938

  2 AGATHA KORVER, geboren 23 april 1895, overleden Alkmaar 7 maart 1879
  huwt Oudorp 14 oktober 1920
  NICOLAAS VENNEKER, geboren Oudorp 1 april 1895, overleden Alkmaar 6 maart 1977

  3 TRIJNTJE KORVER, geboren 18 mei 1899, overleden Alkmaar 27 mei 1974, ongehuwd, werkster

HS-6 GENERATIE IXd - zn van VIIIc

DIRK KORVER, geboren Akersloot 24 november 1869, overleden Vcelsen 4 mei 1955, stoker
huwt 1e
MARIA VADER, geboren 22 mei 1870, overleden Vesen 21 juni 1906
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1 te St. Pancras, 2/3 te Wijk aan Zee en Duin:
  1 JOHANNA KORVER, geboren 4 februari 1894

  2 HUBERTUS KORVER, geboren 30 mei 1896, VOLGT ONDER Xi

  3 GERARDUS KORVER, geboren 26 juli 1897, VOLGT ONDER Xj
huwt 2e Delft 10 april 1907
MARIA VAN DEN AKKER, geboren Delft 28 april 1877, overleden Velsen
uit dit huwelijk werden te Velsen 6 kinderen geboren:
  4 ELISABETH MARIA JOSEPHINA KORVER, geboren 1 april 1908, ongehuwd

  5 ADRIANUS ANTONIUS KORVER, geboren 13 september 1910, overleden Velsen 14 augustus 1911

  6 LAURENTIUS ADRIANUS ANTONIUS KORVER, geboren 10 juli 1913, overleden L'Orient Frankrijk 20 oktober 1942, oorlogslachtoffer

  7 ADRIANUS KORVER, geboren 16 december 1915, VOLGT ONDER Xk

  8 THEODORUS JOSEPHUS ANTONIUS KORVER, geboren 3 januari 1918, VOLGT ONDER X-l

  9 MARGARETHA MARIA WILHELMINA KORVER, geboren 4 december 1921, overleden Haarlem 24 oktober 2011, ongehuwd

HS-6 GENERATIE IXe - zn van VIIId

JOHANNES ANTONIUS KORVER, geboren Alkmaar 30 januari 1866, overleden 21 februari 1902, vleesschouwer
huwt Den Helder 6 juni 1888
MARIA JANSJE RAN, geboren Den Helder 27 januari 1860, overleden Den Helder 4 april 1929
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren 1 te Wilnis, 2/8 te Den Helder:
  1 JOHANNA KORVER, geboren 14 maart 1889, overleden Julianadorp 10 november 1979
  huwt den Helder 5 februari 1918
  JACOBUS KOLSTER, geboren Den Helder 19 augustus 1874, overleden Den Helder 29 maart 1947

  2 JOHANNES KORVER, geboren 10 september 1890, overleden Den Helder 13 oktober 1954, ongehuwd, slager, kerkmeester van RK Parochie

  3 ANNA MARIA MARTHA KORVER, geboren 29 november 1891, overleden Den Helder 19 januari 1977, ongehuwd

  4 PETRUS KORVER, geboren 21 februari 1893, VOLGT ONDER Xm

  5 MARIA KORVER, geboren 14 maart 194, overleden DenHelder 4 mei 1894

  6 JOHANNES KORVER, geboren 31 januari 1896, VOLGT ONDER Xn

  7 PAULUS JOHANNES KORVER, geboren 18 augustus 1897, VOLGT ONDER Xo

  8 CORNELIA HENDRIKA KORVER, geboren 4 september 1900, overleden Den Helder 2 jui 1983, ongehuwd

HS-6 GENERATIE IXf - zn van VIIId

JACOB KORVER, geboren Alkmaar 13 februari 1870, overleden waarschijnlijk Alkmaar, slager
huwt Alkmaar 28 oktober 1897
ELISABETH BRAKENHOF, geboren Bergen 16 februari 1972, overleden Alkmaar 4 september 191
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 5 kinderen geboren:
  1 JOHANNA MARIA KORVER, geboren 16 september 1898, overleden Oegstgeest 1 mei 1920, ongehuwd

  2 JOHANNES KORVER, geboren 25 januari 1900, VOLGT ONDER Xp

  3 PETRUS KORVER, geboren 29 oktober 1901, overleden Alkmaar 2 juli 1906

  4 JOHANNA CATHARINA KORVER, geboren 24 februari 1904

  5 PETRUS KORVER, geboren 3 september 1907, VOLGT ONDER Xq

HS-6 GENERATIE IXg - zn van VIIId

ANTHONIUS KORVER, geboren Alkmaar 25 februari 1872, overleden Alkmaar 20 november 1950, slager
huwt Alkmaar 5 april 1894
AGATHA DE LANGE, geboren Purmerend 11 oktober 1870, overleden Alkmaar 22 november 1942
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 7 kinderen geboren:
  1 PAULUS JOHANNES KORVER, geboren 12 november 1895, VOLGT ONDER Xr

  2 ALIDA KORVER, geboren 3 februari 1898, overleden Alkmaar 28 juni 1976
  huwt Alkmaar 4 januari 1923
  THEODORUS BAKKUM, geboren Egmond-binnen 9 augustus 1892, overleden Alkmaar 6 maart 1949

  3 JOHANNA KORVER, geboren 15 februari 1902, overleden Alkmaar 5 februari 1972
  huwt Alkmaar 16 augustus 1923
  CORNELIS MARIA ADMIRAAL, geboren Heiloo 11 mei 1899, overleden 22 november 1938

  4 PETRUS KORVER, geboren 28 juli 1904, VOLGT ONDER Xs

  5 CORNELIS KORVER, geboren 24 juli 1907, VOLGT ONDER Xt

  6 ANTONIUS KORVER, geboren 20 november 1909, VOLGT ONDER Xu

  7 EVERDINA KORVER, geboren 4 juli 1911, overleden Alkmaar 19 augustus 1986
  huwt Alkmaar 21 september 1932
  JACOB PIERSMA, geboren Alkmaar 21 juni 1907, overleden Bergen 24 juli 1974

HS-6 GENERATIE IXh - zn van VIIId

JOHAN KORVER, geboren Alkmaar 2 januari 1877, overleden Alkmaar 8 december 1951, slager
huwt Alkmaar 1 juni 1899
AGATHA CATHARINA KUETTER, geboren Alkmaar 12 september 1887, overleden Alkmaar 27 februari 1934
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 8 kinderen geboren:
  1 PETRUS KORVER, geboren 6 maart 1900, VOLGT ONDER Xv

  2 JOHAN GEORGE FREDERIK KORVER, geboren 10 MEI 1902, overleden Oudenbosch 28 juni 1986, kloosterling bij broeders van St. Louis te Oudenbosch, brooeder Bernard

  3 JOHANNA KORVER, geboren 30 november 1903, religieuze Zuster Ludwine

  4 PAULUS JOHANNES KORVER, geboren 2 maart 1906, overleden Alkmaar 11 april 1906

  5 PAULUS JOHANNES KORVER, geboren 26 maart 1907, VOLGT ONDER Xw

  6 JOHAN KORVER, geboren 11 november 1909, overleden Oudenbosch 11 januari 1977, kloosterling bij broeders van St. Louis te Oudenbosch broeder Materus

  7 CORNELIA MARIA KORVER, geboren 25 oktober 1913, overleden Amsterdam 8 september 1959
  huwt
  EDUARDUS HENDRICUS SPAAPEN, geboren Amsterdam 2 mei 1902, overleden Amsterdam 10 augustus jaar onbekend

  8 AGATHA THEODORA KORVER, geboren 1 september 1920, overleden Alkmaar 28 november 2006
  huwt Alkmaar 13 oktober 1943
  PETRUS WOKKE, geboren Heiloo 25 september 1918

HS-6 GENERATIE IXi - zn van VIIIf

JAN KORVER, geboren Grootebroek 22 mei 1871, overleden Hoorn 10 februari 1899
huwt
REGINA MARIA DE GRAAF, overleden Amsterdam 10 februari 1904
uit dit huwelijk werd te Amsterdam een kind geboren:
  1 JAN KORVER, geboren 20 augustus 1899, VOLGT ONDER Xx

HS-6 GENERATIE IXj - zn van VIIIg

SIMON KORVER, geboren Sijbekarspel 15 augustus 1880, overleden Hilversum 29 juni 1973, rijwielhandelaar
huwt Nieuwendam 3 januari 1907
MARITJE SMIT, geboren Ransdorp 4 juli 1886
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Amsterdam 3 kinderen geboren:
  1 NICOLAAS SIMON KORVER, geboren 7 april 1907, VOLGT ONDER Xy

  2 TRIJNTJE JOHANNA KORVER, geboren 25 maart 1909, overleden Haarlem 8 oktober 2002
  huwt Velsen 7 april 1932
  GERARD VAN DE GLIND, geboren Barneveld 30 maart 1909, overleden Amsterdam 13 augustus 1963

  3 SIMON KORVER, geboren 7 juli 1910, VOLGT ONDER Xz

HS-6 GENERATIE IXk - zn van VIIIj

CORNELIS KORVER, geboren Wognum 1867, overleden Wognum 19 oktober 1915, veehouder
huwt Wognum 3 april 1898
NIESJE KNOOK
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Wognum 3 kinderen geboren:
  1 JACOBUS KORVER, geboren 14 mei 1904, VOLGT ONDER Xz/1

  2 JOHANNES KORVER, geboren 7 april 1908, overleden Wognum 13 januari 1944

  3 CORNELIS KORVER, geboren 9 februari 1909

HS-6 GENERATIE IX-l - zn van VIIIj

JOHANNES KORVER, geboren Wognum 21 april 1884, overleden Wognum 20 februari 1969, veehouder
huwt Wognum 16 april 1931
MARGARETHA CHRISTINA KUIP, geboren Wognum 24 december 1899, overleden Wognum 25 januari 1969
uit dit huwelijk werden te Wognum 3 kinderen geboren:
  1 JOHANNES CAROLUS KORVER, geboren 25 december 1932

  2 ELISABETH CATHARINA KORVER, geboren 9 september 1934, overleden Opmeer 11 april 2006
  huwt Wognum 29 december 1958
  JOHANNES THEODORUS TWISK, geboren Sijbekarspel 3 juli 1928, overleden Wognum 27 februari 1982

  3 CAROLUS PETRUS KORVER, geboren 23 april 1937, overleden Den Helder 18 maart 1958

HS-6 GENERATIE IXm - zn van VIIIk

KLAAS KORVER, geboren Nibbixwoud 3 april 1867
huwt
MARIA PRINS, geboren Spanbroek 25 mei 1871
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Wognum 3 kinderen geboren:
  1 ANNA KORVER, geboren 31 januari 1900, overleden Hoorn 29 juli 1977
  huwt Hoorn 14 september 1939
  MAXIMILIAAN KOCHANOWSKI, geboren Kiel Dld 18 juni 1906, overleden Hoorn 21 juli 1960

  2 GEERTJE KORVER, geboren 16 juli 1901, overleden Hoorn 9 juli 1984
  huwt Hoorn 7 mei 1936
  JOHANNES SIJM, geboren Heerhugowaard 13 juni 1893, overleden Hoorn 9 april 1967

  3 THEODORUS KORVER, geboren 21 juni 1907, VOLGT ONDER Xab

HS-6 GENERATIE IXn - zn van VIIIk

JAN KORVER, geboren Nibbixwoud 12 augustus 1869
huwt
TRIJNTJE VEEKEN, geboren Wognum 5 oktober 1871
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Nibbixwoud 2 kinderen geboren:
  1 GEERTJE KORVER, geboren 16 januari 1899, overleden Beverwijk 16 juni 1946
  huwt Nieuwe Niedorp 29 juli 1925
  NICOLAAS VLAAR, geboren Venhuizen 1 augustus 1901

  2 ELISABETH KORVER, geboren 14 mei 1903, overleden Alkmaar 21 september 1955
  huwt Nieuwe Niedorp 20 mei 1928
  JOHANNES GERARDUS IMPINK, geboren Alkmaar 20 september 1902, overleden Alkmaar 30 maart 1951

HS-6 GENERATIE IXo - zn van VIIIk

HENDRICUS KORVER, geboren Nibbixwoud 15 augustus 1875,
huwt
MARIJTJE VLAAR, geboren Wognum 10 januari 1877
uit dit huwelijk werd te Nibbixwoud een kind geboren:
  1 JOHANNES KORVER, geboren 7 april 1904, overleden Westerkoggenland 17 juli 1981, ongehuwd, arbeider

HS-6 GENERATIE IXp - zn van VIIIm

JACOB KORVER, geboren Hoogkarspel 3 november 1886, overleden Hoogkarspel 9 mei 1954, land- en tuinbouwer, houder van koffiehuis
huwt Andijk 22 mei 1912
MAARTJE VAN DER GULIK, geboren Andijk 31 december 1888, overleden Hoogkarspel 7 juni 1960
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren 2 te Andijk, de anderen te Hoogkarspel:
  1 SIMON KORVER, geboren 27 juni 1913, VOLGT ONDER Xac

  2 AAFJE KORVER, geboren 31 december 1914, overleden Gem. Stedebroek 24 november 2005
  huwt Hoogkarspel 4 oktober 1938
  ADRIANUS ANTONIUS BREED, geboren Venhuizen 14 juni 1909, overleden Venhuizen 5 juni 1978

  3 BREGTJE KORVER, geboren 23 september 1916
  huwt 24 oktober 1940
  JOHANNES WILHELMUS MUIS

  4 CECILIA KORVER, geboren 4 juli 1918, overleden Gem. Drechterland 3 maart 2003
  huwt Hoogkarspel 20 juni 1945
  JAN BLEEKER, geboren Westwoud 23 juli 1917, overlden Hoogkarspel 20 maart 1876

  5 GRIETJE KORVER, geboren 1 april 1920
  huwt (Canada) 15 september 1948
  NICOLAAS SJERPS

  6 MEINDERT KORVER, geboren 30 november 1926, VOLGT ONDER Xad

HS-6 GENERATIE Xa - zn van IXa

JOHANNES KORVER, geboren Alkmaar 4 mei 1884, overleden Hamburg Dld 5 februari 1942, loswerkman,oorlogsslachtoffer
huwt Alkmaar 6 november 1913
BETJE VAN LEEREN, geboren Ilpendam 15 februari 888, overleden Alkmaar omstreeks 1979
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 6 kinderen geboren:
  1 JACOBA MARIA KORVER, geboren 21 augustus 1914
  huwt Alkmaar 221 november 1835
  KLAAS RUITER, geboren 12 februari 1911, overleden Heiloo 3 augustus 1983

  2 ARIE KORVER, geboren 14 juni 1916, overleden Alkmaar 22 april 1968, ongehuwd, arbeider sociale werkplaats

  3 JOHANNES KORVER, geboren 9 december 1917, VOLGT ONDER XIa

  4 DIRK KORVER, geboren 10 mei 1919, VOLGT ONDER XIb

  5 ANNA CATHARINA KORVER, geboren 20 november 1920, overleden Hilversum 23 december 2008
  huwt Hilversum 25 juni 1949
  DIRK LANDSKROON, geboren Hoogezand 12 oktober 1914, overleden Hilversum 10 september 1999

  6 JACOB KORVER, geboren 18 augustus 1930, VOLGT ONDER XIb/1

HS-6 GENERATIE Xb - zn van IXa

THEODORUS KORVER, geboren Alkmaar 16 januari 1893, overleden Hilversum 30 juni 1963, zinkverwerker, cafehouder
huwt 1e Hilversum 22 december 1915
JOHANNA ELISABETH VAN WIERST, geboren Utrecht 22 augustus 1892
uit dit huwelijk werden te Hilversum 2 kinderen geboren:
  1 ANNA MARIA KORVER, geboren 6 mei 1921

  2 MARTINUS FREDERIK KORVER, geboren 5 december 1935, VOLGT ONDER XIc
huwt 2e Hilversum 15 mei 1940
JANNETJE VAN DEN BRINK, geboren Abcoude Proosdij 2 oktober 1915
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Hilversum 2 kinderen geboren:
  3 WOOLSLEY HENDRIK KORVER, geboren 14 december 1943, VOLGT ONDER XId

  4 JOHANNA ELISABETH KORVER, geboren 17 augustus 1946

HS-6 GENERATIE Xc - zn van IXa

PETRUS KORVER, geboren Allkmaar 17 december 1895, overleden Alkmaar 6 mei 1947, stoker, machinedrijver
huwt Alkmaar 20 oktober 1921
ANNA MARIA SNEEKES, geboren Zijpe 28 januari 1896
uit dit huwelijk werd te Alkmaar een kind geboren:
  1 ANNA CATHARINA KORVER, geboren 1 februari 1928, overleden Uithoorn 5 december 2008
  huwt Alkmaar 9 juni 1953
  MARTINUS JOHANNES MARIE WESSELS, geboren Alkmaar 15 augustus 1925, overleden Amstelveen 25 januari 2007

HS-6 GENERATIE Xd - zn van IXa

ANTONIUS WILHELMUS KORVER, geboren Alkmaar 20 mei 1899, overleden Alkmaar 13 februari 1951, loswerkman
huwt Alkmaar 11 februari 1926
BARTHA JANNEKE DUIN, geboren Alkmaar 15 maart 1905
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 6 kinderen geboren:
  1 ARIE KORVER, geboren 9 oktober 1926, VOLGT ONDER XIe

  2 ANTONIUS WILHELMUS KORVER, geboren 21 april 1930, VOLGT ONDER XIf

  3 ALIDA KORVER, geboren 13 februari 1933

  4 PAULUS THEODORUS JOHANNES KORVER, geboren 7 juni 1935, VOLGT ONDER XIg

  5 PETRUS JOHANNES KORVER, geboren 10 januari 1938, VOLGT ONDER XIh

  6 THEODORUS BERNARDUS KORVER, geboren 23 augustus 1943, VOLGT ONDER XIi

HS-6 GENERATIE Xe - zn van IXb

CORNELIS JACOBUS KORVER, geboren Uitgeest 17 augustus 1879, overleden Beverwijk 9 december 1949, boterhandelaar
huwt Rotterdam 31 augustus 1904
CORNELIA VAN ZOELEN, geboren Rotterdam 4 mei 1881
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1/2 te Rotterdam, 3 te Wormerveer:
  1 ARIE JOHANNES ANTHONIUS KORVER, geboren 18 juni 1905, VOLGT ONDER XIj

  2 JOHANNES PIETER KORVER, geboren 12 juli 1909, VOLGT ONDER XIk

  3 CORNELIA PIETERNELLA KORVER, geboren 5 september 1917, overleden Heemskerk 18 december 2000
  huwt Beverwijk 6 juni 1946
  PAULUS ANTHONIUS KEPPEL HESSELINK, geboren Arnhem 8 december 1906, overleden Velsen 9 november 1995

HS-6 GENERATIE Xf - zn van IXb

JOHANNES THEODORUS KORVER, geboren Alkmaar 27 mei 1886, overleden Patterson NJ USA, loodgieter
huwt
ANTONIA JONKER, geboren Broek in Waterland 6 april 1884, overleden Patterson NJ USA 20 juni 1957
uit dit huwelijk werden te Patterson NJ USA 3 kinderen geboren:
  1 EDWARD JOHN KORVER, geboren 20 augustus 1912, VOLGT ONDER XI-l

  2 RAYMOND GEORGE KORVER, geboren 11 augustus 1914, VOLGT ONDER XIm

  3 MATTHEW JACOB KORVER, geboren januari 1918, overleden juni 1923

HS-6 GENERATIE Xg - zn van IXb

ADRIANUS KORVER, geboren Alkmaar 4 januari 1899, overleden Almere 6 juni 1982, kunstschilder
huwt Alkmaar 29 oktober 1920
ADRIANA IJPELAAR, geboren Gouda 3 mei 1892, overleden Almere 1 juni 1982
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1 te Alkmaar, 2/3 te Utrecht, 4 tte Zuilen:
  1 ALEXANDRINA JOHANNA KORVER, geboren 5 augustus 1921
  huwt Amsterdam 21 december 1950
  JAN ENKELSTROTH, geboren Ede 11 februari 1920

  2 ADRIANUS KORVER, geboren 10 januari 1926, VOLGT ONDER XIn

  3 BERTHA ADRIANA KORVER, geboren 18 november 1927, overleden Den Helder 8 december 1975
  huwt Den Helder 25 februari 1948
  HENDRIK LASTDRAGER, geboren Den Helder 21 juli 1924

  4 JOHANNES KORVER, geboren 28 juli 1935, VOLGT ONDER XIo

HS-6 GENERATIE Xh - zn van IXb

GEORGE KORVER, geboren Alkmaar 17 januari 1901, overleden Midlandspark MI USA 2 juni 1956
huwt St. Pancras
MARTHA HOS, overleden Midlandspark MI USA omstreeks 1930
uit dit huwelijk werd te Paterson NY USA een kind geboren:
  1 ALEXANDRINA KORVER, geboren 10 april 1926
  huwt Hawthorne NY USA 21 september 1946
  GARRY BOONSTRA, geboren Hawthorne NY USA 5 oktober 1923

HS-6 GENERATIE Xi - zn van IXd

HUBERTUS KORVER, geboren Wijk aan Zee 30 mei 1896, overleden Velsen 9 mei 1970, smid
huwt Velsen 29 januari 1920
PETRONELLA CATHARINA ZONNEVELDT, geboren Velsen 17 april 1902
uit dit huwelijk werden te Velsen 6 kinderen geboren:
  1 THEODORUS KORVER, geboren 27 december 1919, VOLGT ONDER XIp

  2 MARIA CLASINA KORVER, geboren 18 januari 1921, overleden Amsterdam 22 januari 2006
  huwt Amsterdam 10 juli 1957
  CHRISTIAAN GUDE, geboren Amsterdam 18 december 1915, overleden Amsterdam 9 februari 1982

  3 MATTHIJS KORVER, geboren 5 september 1924, VOLGT ONDER XIq

  4 HUBERTUS KORVER, geboren 26 mei 1928, VOLGT ONDER XIr

  5 SIMON KLAAS KORVER, geboren 23 augustus 1931, VOLGT ONDER XIs

  6 CORNELIA JOHANNA KORVER, geboren 26 maart 1936, overleden Velsen 6 december 2006
  huwt Velsen 23 juli 1959
  GERRIT MEERMAN, geboren Edam 27 februari 1925, overleden Velsen 29 oktober 2004

HS-6 GENERATIE Xj - zn van IXd

GERARDUS KORVER, geboren Alkmaar 26 juli 1897, overleden Velsen 12 november 1959, fabrieksarbeider
huwt Velsen 16 november 1922
MARIA ELISABETH STALS, geboren Bloemendaal 8 januari 1900, overleden Beverwijk 26 oktober 1971
uit dit huwelijk werden te Velsen 2 kinderen geboren:
  1 CATHARINA MARIA KORVER, geboren 20 januari 1924, overleden Hoorn 14 februari 1977
  huwt Velsen 14 augustus 1947
  LAURENS ZANDBERGEN, geboren Sassenheim 14 februari 1923

  2 PETRUS JOHANNES KORVER, geboren 10 augustus 1926, overleden Harlingen 1 oktober 2012, ongehuwd

HS-6 GENERATIE Xk - zn van IXd

ADRIANUS KORVER, geboren Velsen 16 december 1915, overleden Amsterdam 15 oktober 1968, matroos, betonvlechter
huwt Amsterdam 24 januari 1940
NAMKE DE VRIES, geboen Amsterdam 1 april 1914
uit dit huwelijk werd te Velsen een kind geboren:
  1 TJALTJE MARIA CATHARINA KORVER, geboren 10 juli 1940, overleden 11 november 1998
  huwt 16 juli 1963
  CORNELIS JOHANNES KEIZER

HS-6 GENERATIE X-l - zn van IXd

THEODORUS JOSEPHUS ANTONIUS KORVER, geboren Alkmaar 3 januari 1918, overleden Beverwijk 1 juli 2000
huwt 16 maart 1934
ELISABETH MARIA JOHANNA HENNEMAN, geboren Heemskerk 15 maart 1924, overleden Heemskerk 17 oktober 1963
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-6 GENERATIE Xm - zn van IXe

PETRUS KORVER, geboren Den Helder 21 februari 1893, overleden Den Helder 20 april 1972, slager
huwt Den Helder 10 juni 1925
JOHANNA CATHARINA MARIA GOES, geboren Den Helder
uit dit huwelijk werden te Den Helder 5 kinderen geboren:
  1 MARIA JOHANNA KORVER, geboren 10 augustus 1928, overleden Den Helder 17 augustus 2015
  huwt 11 augustus 1949
  WILHELMUS BOUCHIER,geboren Den Helder 7 juli 1918, overleden aldaar 3 februari 1990

  2 CHRISTIAAN KORVER, geboren 10 augustus 1928, overleden Den Helder 6 maart 1929

  3 JOHANNA MARIA CATHARINA KORVER, geboren 4 september 1929, overleden Den Helder 15 maart 2014
  huwt 18 november 1953
  ADRIAAN BRUIN, geboren Den Helder 12 mei 1926, overleden Den Helder 30 april 2010

  4 JOHANNES ANTHONIUS KORVER, geboren 30 december 1930, VOLGT ONDER XIs/1

  5 CORNELIA HENDRIKA JOZEFINA KORVER, geboren 1 maart 1935
  huwt 29 juli 1959
  P.M.A. PAAR

HS-6 GENERATIE Xn - zn van IXe

JOHANNES CORNELIS KORVER, geboren Den Helder 31 januari 1896, overleden Den Helder 28 januari 1927, 1e stuurman KNSM
huwt Den Helder 17 augustus 1921
CATHARINA JOHANNA HOOGENBOSCH, geboren Den Helder 12 juli 1895
uit dit huwelijk werden te Den Helder 2 kinderen geboren:
  1 JOHANNES ANTONIUS KORVER, geboren 17 juli 1922, VOLGT ONDER XIt

  2 CATHARINA MARIA CORNELIA KORVER, geboren 1 februari 1925, overleden Den Helder 21 oktober 2000, ongehuwd

HS-6 GENERATIE Xo - zn van IXe

PAULUS JOHANNES KORVER, geboren Den Helder 18 augustus 1897, overleden 's-Gravenhage 4 juni 1979, directeur RK technische school, ridder in de Orde van Oranje Nassau
huwt Amsterdam 24 januari 1924
MARIA WILHELMINA CATHARINA MOL, geboren Amsterdam 4 augustus 1898, overleden 's-Gravenhage 3 september 1995
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren 1/4 te Weert, 5/10 te Rijswijk ZH:
  1 MARIA JOHANNA KORVER, geboren 2 december 1925
  huwt Rijswijk ZH 17 oktober 1956
  HENDRIK ALBERTUS JAN JANSEN, geboren Monster ZH 8 september 1927

  2 ANNA MARGARETHA CATHARINA KORVER, geboren 18 april 1927, overleden Schagen 4 november 2016,
  huwt Rijswijk ZH 17 mei 1950
  JACOBUS HENDRIKUS SMEELE, geboren 's-Gravenhage 26 april 1920, overleden Alkmaar 20 juni 1974

  3 JOHANNES ANTONIUS KORVER, geboren 8 augustus 1928, VOLGT ONDER XIu

  4 JOHANNES JACOBUS KORVER, geboren 19 november 1929, VOLGT ONDER XIv

  5 CORNELIA HENDRIKA KORVER, geboren 1 maart 1931
  huwt Rijswijk ZH 3 november 1953
  PETRUS JOHANNES VAN LIER, geboen 's-Gravenhage 7 oktober 1928

  6 PAULUS CASPER MARIA KORVER, geboren 14 maart 1933, VOLGT ONDER XIw

  7 PETRUS MARIA KORVER, geboren 21 september 1934, overleden Rijswijk ZH 24 maart 1935

  8 GEERTRUYDA PETRONELLA KORVER, geboren 16 juni 1936, overleden 's-Gravenhage 19 april 1980
  huwt 1e Rijswijk ZH 22 januari 1958 - echtscheiding Rijswijk ZH 23 oktober 1969
  AGE FREDERIK MARIA OOSTERBAAN, geboren Rijswijk ZH 7 januari 1934
  huwt 2e Opsterland 15 december 1972
  WILHELMUS ANTONIUS VAN BRUGGEN, geboren Leiden 14 januari 1906

  9 JACOBUS LOUIS MARIA KORVER, geboren 13 mei 1938, VOLGT ONDER XIx

  10 JOHANNA PETRONELLA MARIA KORVER, geboren 31 mei 1941
  huwt 1e Rijswijk 9 december 1964 - echtscheiding Dordrecht 1980
  JAN MULDER, geboren Breda 10 maart 1933
  huwt 2e Warmond 12 juli 1982
  WILHELMUS ANTONIUS VAN BRUGGEN, geboren Leiden 16 januari 1906

HS-6 GENERATIE Xp - zn van IXf

JOHANNES KORVER, geboren Alkmaar 25 januari 1900, overleden Schiedam 28 maart 1968, machinezetter
huwt Alkmaar 27 juni 1923
VERONICA CATHARINA WILHELMINA ANNA BEEMSTERBOER, geboren Alkmaar 5 maart 1902, overleden Schiedam 12 december 1981
uit dit huwelijk werden te Schiedam 3 kinderen geboren:
  1 ELISABETH JOHANNA VERONICA KORVER, geboren 15 oktober 1924
  huwt Schiedam 26 februari 1947
  PIETER STERK, geboren Maasland 18 september 1922

  2 EVERHARDUS JOHANNES ANTONIUS KORVER, geboren 28 augustus 1928, VOLGT ONDER XIy

  3 JOHANNES EVERHARDUS MARIA KORVER, geboren 8 september 1933, VOLGT ONDER XIz

HS-6 GENERATIE Xq - zn van IXf

PETRUS KORVER, geboren Alkmaar 3 september 1907, overleden Amsterdam omstreeks 1984
huwt
NN
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-6 GENERATIE Xr - zn van IXg

PAULUS JOHANNES KORVER, geboren Alkmaar 12 november 1895, overleden Alkmaar 19 mei 1937
huwt Alkmaar 24 mei 1922
ANTONIA MARIA RABELING, geboren Alkmaar 22 november 1896, overleden Alkmaar 23 januari 1978
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 4 kinderen geboren:
  1 ANTONIUS PAULUS KORVER, geboren 7 april 1923, VOLGT ONDER XIab

  2 FREDERIKUS JOHANNES KORVER, geboren 10 april 1924, VOLGT ONDER XIac

  3 PAULUS JOHANNES KORVER, geboren 20 september 1925, VOLGT ONDER XIad

  4 ANTONIA MAGARETHA KORVER, geboren 9 november 1936
  huwt Alkmaar 30 september 1959
  ALBERT BARNEVELD, geboren Oterleek 8 april 1934

HS-6 GENERATIE Xs - zn van IXg

PETRUS KORVER, geboren Alkmaar 28 juli 1904, overleden Heiloo 20 december 1951, brood en banketbakker
huwt Greenwoodlake NY USA 23 november 1933
ANNA PERESTAM, geboren Oud Vossemeer 25 april 1913, overleden Trenton NJ USA 4 februari 1959
uit dit huwelijk werd te Greenwoodlake NY USA een kind geboren:
  1 PEGGY ANN KORVER, geboren 29 oktober 1935
  huwt Spotswood NJ USA 6 juli 1957
  CHARLES W. WRIGHT, geboren New Brunswick NJ USA 11 februari 1931

HS-6 GENERATIE Xt - zn van IXg

CORNELIS KORVER, geboren Alkmaar 24 juli 1907, overleden Hamburg Neugamme Dld 11 december 1944, oorlogslachtoffer
huwt St. Pancras 29 oktober 1931
TEETJE CORNELIA GOESINNE, geboren St. Pancras 1 februari 1911
uit dit huwelijk werd te Alkmaar een kind geboren:
  1 MARGARETHA KORVER, geboren 13 april 1932, overleden Hoorn 20 september 1988
  huwt Zaandam 14 augustus 1957
  WILLEM JUT, geboren Eelde Dr 13 november 1925

HS-6 GENERATIE Xu - zn van IXg

ANTONIUS KORVER, geboren Alkmaar 20 november 1909, overleden Alkmaar 8 november 1976, timmerman
huwt 1e Alkmaar 22 oktober 1931 - echtscheiding Alkmaar 22 maart 1944
MARTJE MEIJER, geboren Den Helder 16 februari 1913
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 2 kinderen geboren:
  1 MARGARETHA KORVER, geboren 3 februari 1932, overleden Den Helder 3 mei 2016,
  huwt Heiloo 18 december 1954
  REINALUS MARIA VAN ELST, geboren Heiloo 2 september 1929, overleden Heiloo 26 november 1975

  2 WILHELMUS FREDERIKUS KAREL KORVER, geboren 21 mei 1933, VOLGT ONDER XIae
huwt 2e Alkmaar 7 maart 1946
ANNA JACOBA PATER, geboren Avenhorn 30 oktober 1922
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 2 kinderen geboren:

  3 ELBERTUS ANTONIUS KORVER, geboren 14 juli 1946, VOLGT ONDER XIaf

  4 ANTONIA ANNA KORVER, geboren 7 februari 1951
  huwt Aalkmaar 17 december 1969
  WILLEM HIERONYMUS LEONARDUS CORNELIS LIGTHART, geboren Alkmaar 20 augustus 1949

HS-6 GENERATIE Xv - zn van IXh

PETRUS KORVER, geboren Alkmaar 6 maart 1900, overleden Purmerend 23 december 1979, slager
huwt Alkmaar 10 januari 1924
CATHARINA EGBERGEN, geboren Alkmaar 25 september 1904
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-6 GENERATIE Xw - zn van IXh

PAULUS JOHANNES KORVER, geboren Alkmaar 26 maart 1907, overleden Amsterdam 13 juni 1971
huwt 1e Alkmaar 2 januari 1930 - echtscheiding Alkmaar 25 maart 1943
SOPHIA CATHARINA MARIA BOERSEN, geboren Alkmaar 8 november 1909, overleden
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 5 kinderen geboren:
  1 AGATHA JOHANNA CORNELIA KORVER, geboren 21 februari 1932

  2 ANTONIE PAULUS JOHANNES KORVER, geboren 3 september 1933, VOLGT ONDER XIag

  3 JOHANNA CATHARINA KORVER, geboren 7 maart 1936

  4 MARIA SOPHIA KORVER, geboren 7 maart 1936

  5 JOHANNES PAULUS KORVER, geboren 11 juli 1937, VOLGT ONDER XIah

HS-6 GENERATIE Xx - zn van IXi

JAN KORVER, geboren Amsterdam 20 augustus 1899, overleden Rotterdam 10 februari 1986, spoorwegman
huwt Amersfoort 5 juni 1924
MARIA ANTOINETTE KLAASING, geboren Harderwijk 16 mei 1902, overleden Rotterdam 25 juni 1974
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren 1 te Amersfoort, 2 te Rotterdam:
  1 REGINA CATHARINA KORVER, geboren 9 maart 1927, overleden Rotterdam 10 juni 2003
  huwt Rotterdam 14 december 1949
  JOHANNES PETRUS VAN WIJK, geboren Berkel & Roderijs 5 juni 1922, overleden Rotterdam 9 maart 1989

  2 JAN JACOBUS MARIA KORVER, geboren 2 september 1940

HS-6 GENERATIE Xy - zn van IXj

NICOLAAS SIMON KORVER, geboren Amsterdam 7 april 1907, overleden Velsen 11 februari 1972, plaatbewerker
huwt Egmond aan Zee 14 november 1933
GUURTJE GLAS, geboren Egmond aan Zee 29 september 1907
uit dit huwelijk werd te Velsen een kind geboren:
  1 MARITJE KORVER, geboren 24 januari 1937
  huwt Velsen 5 juli 1962
  J.W. VAN SCHIE

HS-6 GENERATIE Xz - zn van IXj

SIMON KORVER, geboren Amsterdam 7 juli 1910, overleden Palma de Majorca 13 maart 1979, rijwielhandelaar
huwt Velsen 12 september 1935
MAARTJE MARIA OLDENBURG, geboren Velsen 1 april 1914
uit dit huwelijk werden te Velsen 2 kinderen geboren:
  1 SIMON KORVER, geboren 2 november 1937, VOLGT ONDER XIai

  2 WILLEM HENDRIK KORVER, geboren 25 februari 1945, VOLGT ONDER XIaj

HS-6 GENERATIE Xz/1 - zn van IXk JACOBUS KORVER, geboren Wognum 14 mei 1904,overleden Wognum 18 februari 1942
huwt
MARTHA VAN DIEPEN, geboren Hoogwoud 12 april 1912, overleden Schagen 28 februari 1993 uit dit huwelijk voorzover bekend:
  1 CORNELIS ANTONIUS KORVER, overleden Wognum 29 juli 1936

  2 GEERTRUIDA AGNES KORVER, geboren Wognum 26 januari 1942, overleden Schwarzach im Ongau Oostenrijk 24 februari 2012
  huwt Ursem 26 april 1963
  NICOLAAS VELDBOER, geboren Ursem 21 oktober 1940, overleden Alkmaar 1 december 2010

HS-6 GENERATIE Xab - zn van IXm

THEODORUS KORVER, geboren Wognum 21 juni 1907, overleden Hoorn 8 juni 1975, brievenbesteller
huwt Westwoud 16 juni 1938
JOHANNA VLEUGEL, geboren Alkmaar 1 december 1908
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren 1 te Wieringerwaard, 2/4 te Hoorn:
  1 NICOLAAS BERNARDUS MARIE KORVER, geboren 7 augustus 1939, VOLGT ONDER XIak

  2 MEINEGONDA MARIA WILHELMINA KORVER, geboren 24 juli 1943
  huwt 30 september 1969
  P.J. MEIJERINK

  3 MARIA AGATHA JOHANNA KORVER, geboren 28 december 1944
  huwt 17 oktober 1969
  J. CHATTELON

  4 BERNARDUS THEODORUS MARIA KORVER, geboren 13 maart 1948, VOLGT ONDER XIal

HS-6 GENERATIE Xac - zn van IXp

SIMON KORVER, geboren Sijbekarspel 27 juni 1913, overleden Hoorn 20 december 1983, tuinbouwer
huwt Wervershoof 5 september 1939
AFRA BAKKER, geboren Wervershoof 23 november 1912, overleden Hoorn 3 mart 1965
uit dit huwelijk werden te Hoogkarspel 7 kinderen geboren:
  1 MARTHA CORNELIA MARIA KORVER, geboren 12 augustus 1941,

  2 NICOLAAS JACOBUS JOZEF KORVER, geboren 29 juni 1943, overleden Hoogkarspel 9 april 1944

  3 NICOLAAS JACOBUS JOZEF KORVER, geboren 14 november 1944, VOLGT ONDER XIam

  4 CORNELIA GEERTRUIDA MARIA KORVER, geboren 13 september 1946
  huwt 24 oktober 1973
  T.J. DUYS

  5 JACOBUS JOZEF KORVER, geboren 20 januari 1949, VOLGT ONDER XIan

  6 AFRA MARIA CAROLINE KORVER, geboren 22 maart 1952
  huwt 24 oktober 1973
  L.A. KOLKEN

  7 SIMONE CECILIA MARIA KORVER, geboren 6 december 1954
  huwt 6 december 1977
  C.N. KREUK

HS-6 GENERATIE Xad - zn van IXp

MEINDERT KORVER, geboren Hoogkarsppel 30 november 1926, bloembolenkweker, eigenaar kleuterspeelschool
huwt Medemblik 4 mei 1949
GEERTRUIDA RUSTENBERG, geboren Medemblik 15 juni 1925
uit dit huwelijk werden te Hoogkarspel 5 kinderen geboren:
  1 EMARENTIANA MARTHA MARIA KORVER, geboren 16 juli 1950
  huwt Kempton Park Transvaal Zuid Afrika
  ARTUR BRADSHAW, geboren Johannesburg Zuid Afrika 26 november 1951

  2 MARTHA JOHANNA MARIA KORVER, geboren 19 november 1951
  huwt Kempton Park Transvaal Zuid Afrika 15 december 1974
  DIRK VAN DER ZEIJDEN, geboren Leiderdorp 26 augustus 1953

  3 JACOBUS ANTHONIUS ADRIANUS KORVER, geboren 18 januari 1953, VOLGT ONDER XIao

  4 ADRIANUS ANTHONIUS KORVER, geboren 3 september 1955, VOLGT ONDER XIap

  5 GEERTRUIDA ANTONIA KORVER, geboren 20 december 1958
  huwt Hoogkarspel 20 september 1978
  ROELF VOS, geboren Smilde 25 mei 1955

HS-6 GENERATIE XIa - zn van Xa

JOHANNES KORVER, geboren Alkmaar 9 december 1917
huwt Alkmaar 26 augustus 1943
MARTHA CATHARINA VAN WONDEREN, geboren Bergen 19 januari 1916
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 3 kinderen geboren:
  1 JOHANNES KORVER, geboren 13 april 1946, VOLGT ONDER XIIa

  2 RUDOLF KORVER, geboren 7 januari 1948, VOLGT ONDER XIIb

  3 BOB KORVER, geboren 6 juli 1951, ongehuwd

HS-6 GENERATIE XIb - zn van Xa

DIRK KORVER, geboren Alkmaar 10 mei 1919
huwt Alkmaar 9 april 1953
AGATHA HOEKMEIJER, geboren Alkmaar 5 december 1926
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 8 kinderen geboren:
  1 JOHANNES KORVER, geboren 27 juli 1953, VOLGT ONDER XIIc

  2 ALIDA KORVER, geboren 27 juli 1953
  huwt Alkmaar 27 januari 1976
  ROBERTUS HENDRIKUS WESTER, geboren Alkmaar 30 juli 1955

  3 ELISABETH CHRISTINA MARIA KORVER, geboren 28 oktober 1954
  huwt Alkmaar 30 januari 1973
  JACOBUS BUTTER, geboren Alkmaar 29 juli 1949

  4 DIRK KORVER, geboren 13 juni 1956, VOLGT ONDER XIId

  5 CHRISTINA KORVER, geboren 19 april 1958
  huwt 2e 1984
  ROB HEESBEEN, geboen Alkmaar 2 februari 1965

  6 ANTOINETTE KORVER, geboren 16 november 1959
  huwt Alkmaar 25 mei 1978
  JOHAN SCHOT, geboren Alkmaar 5 mei 1943

  7 ROBERTUS KORVER, geboren 26 september 1961, ongehuwd

  8 ANTONIUS WILHELMUS KORVER, geboren 11 december 1963, ongehuwd

HS-6 GENERATIE XIb/1 - zn van Xa

JACOB KORVER, geboren 18 augustus 1930, overleden Alkmaar 5 november 2004, huwt Alkmaar 8 augustus 1957
ANTJE SIJSWERDA, geboren St. Maartensvlotdijk 8 augustus 1934,
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 3 kinderen geboren
  1 TONY KORVER, geboren4 augustus 1959

  2 ANJA KORVER, geboren 20 augustus 1960

  3 BETTINA KORVER, geboren 10 januari 1969

HS-6 GENERATIE XIc - zn van Xb

MARTINUS FREDERIK KORVER, geboren Hilversum 5 december 1935, verder niets bekend

HS-6 GENERATIE XId - zn van Xb

WOOLSLEY HENDRIK KORVER, geboren Hilversum 14 december 1943
huwt Hilversum
HENDRIKA MULLER
uit dit huwelijk werden te Hilversum 3 kinderen geboren:
  1 ALIDA KORVER,
  huwt - gescheiden
  WEVER

  2 WOOLSEY THEODORUS KORVER, geboren 19 januari 1964,
  huwt 25 september 1987
  LOUISE MARIA GEYTENBEEK, geboren 7 juni 1965,
  uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:

   1 MELANIE MARTINE KORVER, geboren 15 april 1988
   2 MITCHELL WOOLSLEY BAREND KORVER, geboren 22 september 1992
   3 CHANTAL KORVER, geboren 6 juni 1997

  3 NANCY KORVER,

HS-6 GENERATIE XIe - zn van Xd

ARIE KORVER, geboren Alkmaar 9 oktober 1926, overleden Alkmaar 21 augustus 2013
huwt Alkmaar 26 augustus 1953
THEODORA MARIA VAN DER MEER, geboren Akersloot 3 maart 1931
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 3 kinderen geboren:
  1 JOHANNES FERDINAND MARIA KORVER, geboren 24 november 1954

  2 JUDITH ANTOINETTA MARIA KORVER, geboren 25 oktober 1957

  3 ADRIANA THEODORA MARIA KORVER, geboren 11 januari 1966

HS-6 GENERATIE XIf - zn van Xd

ANTONIUS WILHELMUS KORVER, geboren Alkmaar 21 april 1930, banketbakker
huwt Bergen 25 augustus 1958
JOHANNA WILHELMINA DANENBERG, geboren Bergen 23 november 1933
uit dit huwelijk werden te Bergen 4 kinderen geboren:
  1 MARIA ANTOINETTE KORVER, geboren 25 mei 1959

  2 PETRUS ANTONIUS KORVER, geboren 26 februari 1962

  3 ANNE ELISABETH KORVER, geboren 5 augustus 1966

  4 DESIRE KORVER, geboren 20 september 1969

HS-6 GENERATIE XIg - zn van Xd

PAULUS THEODORUS JOHANNES KORVER, geboren Alkmaar 7 juni 1935, overleden Alkmaar 28 juli 2010, schilder
huwt Alkmaar 20 juli 1960
GEEERTJE PIETERSE, geboren Alkmaar 27 juni 1961
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 3 kinderen geboren:
  1 PAULUS CLAUDIUS GERARDUS KORVER, geboren 30 januari 1961

  2 CLAUDIA ELISABETH BERNARDINA KORVER, geboren 13 maart 1964

  3 DIANA THERESIA KORVER, geboren 19 juni 1973

HS-6 GENERATIE XIh - zn van Xd

PETRUS JOHANNES KORVER, geboren Alkmaar 10 januari 1938, rangeerdienstleider
huwt Harlingen 5 maart 1962
GEERTJE VAN DRIESTEN, geboren Harlingen 23 september 1939
uit dit huwelijk werden te Heemskerk 2 kinderen geboren:
  1 ERIK KORVER, geboren 30 juli 1963

  2 EDWIN KORVER, geboren 25 januari 1970

HS-6 GENERATIE XIi - zn van Xd

THEODORUS BERNARDUS KORVER, geboren Alkmaar 23 augustus 1943,overleden Alkmaar 23 september 2010 directeur Korver BV
huwt Alkmaar 6 juni 1974
ANNA GROOT, geboren Alkmaar 1 september 1945
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 2 kinderen geboren:
  1 FRANK KORVER, geboren 29 april 1975

  2 MARK KORVER, geboren 9 december 1978

HS-6 GENERATIE XIj - zn van Xe

ARIE JOHANNES ANTHONIUS KORVER, geboren Rotterdam 18 juni 1905
huwt 16 mei 1946
PIETERDINA HENDRIKA MOL
verder niets bekend

HS-6 GENERATIE XIk - zn van Xe

JOHANNES PIETER KORVER, geboren Rotterdam 12 juli 1909, overleden Beverwijk 9 oktober 1976, handelaar in boter
huwt Beverwijk 16 december 1948
ELISABETH MARIA VAN ROON, geboren Velsen 8 februari 1925
uit dit huwelijk werden te Beverwijk 3 kinderen geboren:
  1 JOSEPH CORNELIS JOHANNES KORVER, geboren 27 juli 1950, overleden Beverwijk 3 mei 2000, ongehuwd

  2 MARIA ELISABETH CORNELIA KORVER, geboren 28 mei 1952
  huwt Beverwijk 28 november 1974
  A.H.M. DE WIT

  3 FRANCISCUS NICOLAAS MARIA KORVER, geboren 9 september 1959, VOLGT ONDER XIIf

HS-6 GENERATIE XI-l - zn van Xf

EDWARD JOHN KORVER, geboren Paterson NJ USA 20 augustus 1912,overleden Salem Oregon USA 25 juli 1993 loodgieter, brandweerman
huwt Fair Lawn NJ USA 12 oktober 1938
LYDIA VAN OLDEN (VAN OUDENAREN), geboren Hawthorn NJ USA 27 november 1919, overleden Salem Oregon USA 7 maart 1986
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren 1/3 Paterson NJ, 4/5 te Dumont NJ:
  1 ANITA LOUISE KORVER, geboren 22 april 1940
  huwt Fair Lawn NJ 27 augustus 1960
  ALAN ROSS DE OLD

  2 EDWARD JOHN KORVER, geboren 23 mei 1942, VOLGT ONDER XIIg

  3 JEAN ANN KORVER, geboren 15 juli 1946
  huwt Fair Lawn NJ 12 augustus 1967
  CHARLES PULLEY

  4 RICHARD PETER KORVER, geboren 22 juni 1948, VOLGT ONDER XIIh

  5 ROBERT BRUCE KORVER, geboren 28 april 1951, VOLGT ONDER XIIi

HS-6 GENERATIE XIm - zn van Xf

RAYMOND GEORGE KORVER, geboren Paterson NJ USA 11 augustus 1914, overleden Alexander North Carolina 16 juni 1994
huwt
RIA KAMERLING, overleden Las Vegas Nevada USA 16 juni 2010
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren:
  1 RAYMOND GEORGE KORVER, geboren Paterson USA omstreeks 1945 VOLGT ONDER XIIj

  2 JOHANNES THEODORUS KORVER, VOLGT ONDER XIIk

HS-6 GENERATIE XIn - zn van Xg

ADRIANUS KORVER, geboren Utrect 10 januari 1926, overleden Capelle aan de IJssel 23 maart 2010
huwt Amsterdam14 oktober 1948
ELISABETHA CHRISTIANA CHARLOTTA KUIPERS, geboren Alkmaar 7 februari 1910, overleden Capelle aan de IJssel 9 juni 2009

HS-6 GENERATIE XIo - zn van Xg

JOHANNES KORVER, geboren Zuilen 28 juli 1935,
huwt 25 maart 1959
NN LEENHEER
verder niets bekend

HS-6 GENERATIE XIp - zn van Xi

THEODORUS KORVER, geboren Velsen 27 december 1919, overleden Haarlem 13 februari 1978, hovenier
huwt Medemblik 24 april 1947
ELISABETH VEERMAN, geboren Medemblik 2 mei 1925
uit dit huwelijk werden te Heemstede 2 kinderen geboren:
  1 HUBERTUS KORVER, geboren 1 februari 1948, VOLGT ONDER XII-l

  2 GRIETJE KORVER, geboren 17 oktober 1950
  huwt 13 augustus 1969
  J. FAAS

HS-6 GENERATIE XIq - zn van Xi

MATTHIJS KORVER, geboren Velsen 5 september 1924, overledem Velsen 20 februari 2000
huwt Haarlem 7 mei 1952
CATHARINE VAN WIJK, geboren Haarlem 13 december 1921, overleden Ommen 30 juni 1993
uit dit huwelijk werd te Haarlem een kind geboren:
  1 ROLAND KORVER, geboren 12 oktober 1954

HS-6 GENERATIE XIr - zn van Xi

HUBERTUS KORVER, geboren Velsen 26 mei 1928, overleden Haarlem 23 april 2002, chef-kok op de HAL
huwt 1e Heerlen 30 oktober 1952 -echtscheiding Heerlen 4 juni 1964
huwt 2e Velsen 19 juli 1965, zelfde vrouw
IRMA JULIA WARNAAR, geboren Batavia NOI 29 november 1931, overleden Velsen 15 februari 1974
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Heerlen een kind geboren:
  1 ROBERT KORVER, geboren 3 september 1952
huwt 3e Heerlen 12 juli 1977
THEODORA JACOBA VAN KOOLWIJK, geboren Heerlen 25 januari 1938, overleden Heerlen 28 december 1986

HS-6 GENERATIE XIs - zn van Xi

SIMON KLAAS KORVER, geboren Velsen 23 augustus 1931, overleden Velsen 24 jini 2016,
huwt Beverwijk 30 maart 1961
CORNELIA VAN DER DOES, geboren Wijk aan Zee en Duin 6 november 1934,
uit dit huwelijk:
  1 CAROLINA MARIA KORVER, geboren Velsen 3 oktober 1961

  2 PETRONELLA CHRISTINE KORVER, geboren Velsen 5 juni 1963

  3 JOSE KORVER, geboren Velsen 15 juli 1964, VOLGT ONDER XIIl/00

  4 BART JAN KORVER, geboren Velsen 20 april 1967, VOLGT ONDER XIIl/0

  5 SIGRID KORVER, geboren Velsen 30 augustus 1969

HS-6 GENERATIE XIs/1 - zn van Xm

JOHANNES ANTHONIUS KORVER, geboren Den Helder 30 december 1930, overleden Den Helder 2 juli 2007
huwt Schagen 8 augustus 1955 - echtscheiding Schagen 7 februari 1975
CATHARINA AFRA VAN DIEPEN, geboren Schagen 3 juli 1925,
uit dit huwelijk werden te Den Helder 3 kinderen geboren:
  1 AFRA JOHANNA MARIA KORVER, geboren Den Helder 20 mei 1956

  2 PETRUS JOHANNES KORVER, geboren 20 juni 1958,VOLGT ONDER XIIL/1

  3 JOHANNA CATHARINA MARIA KORVER, geboren Den Helder 21 november 1959
huwt 2e Amsterdam 14 oktober 1977
IDA BERNARDINA FRANCISCA WIERSUM, geboren Amsterdam 25 mei 1940

HS-6 GENERATIE XIt - zn van Xn

JOHANNES ANTONIUS KORVER, geboren den Helder 17 juli 1922, drs. chemie
huwt Amsterdam 15 juni 1953
VERONICA HELENA THERESIA VAN 'T HOF, geboren Amsterdam 27 april 1927
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren 1/3 Amsterdam, 4 te Naarden:
  1 PETRUS JOHANNES CORNELIS KORVER, geboren 17 juli 1954

  2 CORNELIS RICHARD WILHELMUS KORVER, geboren 13 juli 1955, VOLGT ONDER XIIm

  3 STEFANUS IGNATIUS AUGUSTINUS KORVER, geboren 16 juni 1957, VOLGT ONDER XIIn

  4 TJEERD HERMAN VITUS KORVER, geboren 5 oktober 1961, VOLGT ONDER XIIn/1

HS-6 GENERATIE XIu - zn van Xo

JOHANNES ANTONIUS KORVER, geboren Weert 8 augustus 1928, overleden Voorburg Leidschendam 20 juli 2016, directeur ener NV
huwt 1e 27 augustus 1952
CATHARINA LEONARDA MARIA THERESIA SALTERS, geboren 's-Gravenhage 27 september 1928
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
huwt 2e 's-Gravenhage 3 augustus 1976
MARTHA BERGER, geboren Rotterdam 17 april 1918, overleden 's-Gravenhage 4 september 2009
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
huwt 3e Cranendonck 8 oktober 2010
IRENE SEBASTINE MOREL, geboren 's-Gravenhage 25 november 1954
uit dit huwelijk ook geen kinderen.

HS-6 GENERATIE XIv - zn van Xo

JOHANNES JACOBUS KORVER, geboren Weert 19 november 1929
huwt 9 november 1955
J.R.M. VAN HIRTUM
verder niets bekend

HS-6 GENERATIE XIw - zn van Xo

PAULUS CASPER MARIA KORVER, geboren Rijswijk 14 maart 1933
huwt 26 februari 1958
A.M.G. VAN DEN AKKER
verder niets bekend

HS-6 GENERATIE XIx - zn van Xo

JACOBUS LOUIS MARIA KORVER, geboren Rijwijk 13 mei 1938, overleden Delft 11 juni 2004
huwt Rijswijk 1 oktober 1962
CATHARINA MAGDALENA MARIA DE GROOT, geboren s-Gravenhage 27 september 1939,
uit dit huwelijk werden te Rijswijk 2 kinderen geboren:
  1 CAROLINA CATHARINA MARIA KORVER, geboren 4 april 1965

  2 MARIA JOHANNA CATHARINA KORVER, geboren 4 april 1965

HS-6 GENERATIE XIy - zn van Xp

EVERHARDUS JOHANNES ANTONIUS KORVER, geboren Alkmaar 28 augustus 1928, overledenSchiedam 5 september 2004
huwt 30 december 1954
JOHANNA CATHARINA SOPHIA MARIA BOSCH, geboren Schiedam 10 mei 1929
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 MARIA VERONICA LIDUINA KORVER, geboren 21 april 1957

  2 ALEXANDRA JOHANNA KORVER, geboren 1 mei 1961

HS-6 GENERATIE XIz - zn van Xp

JOHANNES EVERHARDUS MARIA KORVER, geboren Alkmaar 8 september 1933, overleden Bergen op Zoom 8 april 2007, electrotechnicus
huwt Schiedam 24 mei 1958 - echtscheiding
HENDRIKA JOHANNA FREDRIKS, geboren Schiedam 29 juni 1936, overleden Schiedam 10 september 1984
uit dit huwelijk werden te Schiedam 2 kinderen geboren:
  1 JOLANDA KORVER, geboren 10 oktober 1961

  2 ERIC KORVER, geboren 1 juli 1964, VOLGT ONDER XIIn/2
huwt 2e Ridderkerk 3 september 1992 HENDRIKA WILHELMINA DE NIJS, geboren Rotterdam 31 mei 1935

HS-6 GENERATIE XIab - zn van Xr

ANTONIUS PAULUS KORVER, geboren Alkmaar 7 april 1923
huwt Alkmaar 25 juni 1947
JOHANNA CORNELIA GROENEWEG
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 4 kinderen geboren:
  1 PAULUS KORVER, geboren 15 december 1948, VOLGT ONDER XIIo

  2 JOHANNA KORVER,

  3 ANTONIUS KORVER, geboren 25 september 1956, VOLGT ONDER XIIp

  4 JOHANNES KORVER, geboren 18 januari 1964, VOLGT ONDER XIIq

HS-6 GENERATIE XIac - zn van Xr

FREDERIKUS JOHANNES KORVER, geboren Alkmaar 10 april 1924, overleden Amsterdam 18 oktober 2002, monteur
huwt Alkmaar 9 mei 1950
MAGTELTJE MUNNIKSMA, geboren Harlingen 20 mei 1923
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 2 kinderen geboren:
  1 ROBERT KORVER, geboren 24 januari 1954, VOLGT ONDER XIIr

  2 ERNA KORVER, geboren 21 december 1955
  huwt
  NN SALA

HS-6 GENERATIE XIad - zn van Xr

PAULUS JOHANNES KORVER, geboren Alkmaar 20 september 1925
huwt Heiloo 16 februari 1950
ALIDA VAN VEEN, geboren Heiloo 1 oktober 1920
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren 1/4 te Enkhuizen, 5/6 te Haarlem:
  1 ANTONIA MARIA KORVER, geboren 30 april 1951
  huwt Haarlem 7 december 1971
  PIETER JAN ALEXANDER SANDEE, geboren Rotterdam 23 februari 1936

  2 ENGELBERTUS PAULUS JOHANNES KORVER, geboren 6 juli 1952, VOLGT ONDER XIIs

  3 ALIDA VERONICA MARIA KORVER, geboren 16 augustus 19533
  huwt
  R. DE KOCK

  4 PAULUS JOHANNES KORVER, geboren 30 november 1956, VOLGT ONDER XIIt

  5 THEODORUS NICOLAAS KORVER, geboren 5 december 1957, VOLGT ONDER XIIu

  6 MARIA ANNA KORVER, geboren 24 januari 1959

HS-6 GENERATIE XIae - zn van Xu

WILHELMUS FREDERIKUS KAREL KORVER, geboren Alkmaar 21 mei 1933, gezagvoerder koopvaardij
huwt 1e Alkmaar 25 maart 1954 - echtscheiding
MARIA JACOBA ROSLOOT, geboren Wijk aan Zee en Duin 3 maart 1935
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 3 kinderen geboren:
  1 ANNA MARIA KORVER, geboren 2 november 1954
  huwt Alkmaar 23 augustus 1974
  THEODORUS PETRUS VAN VEEN, geboren Alkmaar 21 juli 1951

  2 ELISABETH JOHANNA KORVER, geboren 21 december 1957
  huwt Alkmaar 25 juli 1975
  PAUL DUMONT, geboren Alkmaar 13 december 1956

  3 IRENE MARIA KORVER, geboren 25 juli 1964
  huwt Alkmaar 1 mei 1986
  NICOLAAS ZIJLSTRA, geboren Alkmaar 14 juli 1962
huwt 2e Lincoln GB 20 september 1975
GRETA MAY, geboren Boston USA 6 februari 1943
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren 1 te Boston USA, 2 te Lincoln GB:
  4 TANYA ELISABETH KORVER, geboren 2 oktober 1971

  5 ELBERTUS ANTONIUS (LEROY) KORVER, geboren 14 juli 1972

HS-6 GENERATIE XIaf - zn van Xu

ELBERTUS ANTONIUS KORVER, geboren Alkmaar 14 juli 1946, metselaar
huwt Zwanenburg 24 december 1969
ELISABETH JOHANNA JANSEN, geboren Amsterdam 15 maart 1946
uit dit huwelijk werden te Elst 2 kinderen geboren:
  1 PRISCILLA ELISABETH KORVER, geboren 27 juni 970

  2 MARCELLA MANUELA KORVER, geboren 13 oktober 1972

HS-6 GENERATIE XIag - zn van Xw

ANTONIE PAULUS JOHANNES KORVER, geboren Alkmaar 3 september 1033
huwt
HELENA MARIA VAN KESSEL, geboren Haarlem 16 september 1936
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Haarlem een kind geboren:
  1 BONIFATIUS KORVER, geboren 8 april 1966, overleden Velsen 2 juni 1975

HS-6 GENERATIE XIah - zn van Xw

JOHANNES PAULUS KORVER, geboren Alkmaar 11 juli 1937,
huwt Beverwijk 25 november 1965
ELISABETH ANNA JOHANNA MARIA BERKHOUT, geboren Beverwijk 27 oktober 1945
uit dit huwelijk:
  1 JOHAN BASILIUS PETRUS KORVER, geboren Velsen Noord 13 oktober 1968, VOLGT ONDER XIIv

  2 ARJEN GREGORIUS JOHANNES KORVER,geboren Velsen Noord 2 augustus 1970, VOLGT ONDER XIIw

HS-6 GENERATIE XIai - zn van Xz

SIMON KORVER, geboren Velsen 2 november 1937
huwt Beverwijk 16 augustus 1960
R. PESCH
verder niets bekend

HS-6 GENERATIE XIaj - zn van Xz

WILLEM HENDRIK KORVER, geboren Velsen 25 februari 1945, overleden Haarlem 9 maart 2015,
huwt Haarlem 10 maart 1970
YVONNE LIDUINA NICOLETTA PASVEER, geboren 's-Gravenhage 14 juni 1947,
uit dit huwelijk: 1 ERIK KORVER, geboren Velsen 6 september 1971 2 JEANINE KORVER, geboren Velsen 22 februari 1973 verder niet bekend

HS-6 GENERATIE XIak - zn van Xab

NICOLAAS BERNARDUS MARIE KORVER, geboren Wieringerwaard 7 augustus 1939
huwt Grootebroek 12 april 1967
A.C.M. BUISMAN
verder niets bekend

HS-6 GENERATIE XIal - zn van Xab

BERNARDUS THEODORUS MARIA KORVER, geboren Hoorn 13 maart 1948
huwt Blokker 19 september 1972
W.A.M. HOLTKAMP
verder niets bekend

HS-6 GENERATIE XIam - zn van Xac

NICOLAAS JACOBUS JOZEF KORVER, geboren Hoogkarspel 15 november 1944
huwt Venhuizen 16 oktober 1969
J.M.C. DUDINK
verder niets bekend

HS-6 GENERATIE XIan - zn van Xac

JACOBUS JOZEF KORVER, geboren Hoogkarspel 20 januari 1949
huwt 28 december 1972
CATHARINA BRIGITTA MARIA HOOGEBOOM, geboren Hoogkarspel 15 mei 1951
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Hoorn een kind geboren:
  1 LEONARDUS JACOBUS JOZEF KORVER, geboren 15 februari 1978, overleden gemeente Drechterland 3 juni 2002

HS-6 GENERATIE XIao - zn van Xad

JACOBUS ANTHONIUS ADRIANUS KORVER, geboren Hoogkarspel 18 januari 1953
huwt Benoni Zuid Afrika,
JOHANNA MARIA HOFFER, geboren Hoogkarspel 16 augustus 1948
uit dit huwelijk werden te Zuid Afrika 2 kinderen geboren:
  1 MIRIAM KORVER, geboren 23 juni 1986

  2 SVEN KORVER, geboren Petervale 27 april 1988

HS-6 GENERATIE XIap - zn van Xad

ADRIANUS ANTHONIUS KORVER, geboren Hoogkarspel 3 september 1955
huwt Roodepoort Zuid Afrika 1 maart 1980
HERMA DE BEER, geboren Pietermaritzburg Zuid Afrika 11 februari 1959
uit dit huwelijk werden te Zuid Afrika 2 kinderen geboren:
  1 HERINA KORVER, geboren 12 oktober 1982

  2 MEINDERT ADRIANUS KORVER, geboren 9 februari 1988

HS-6 GENERATIE XIIa - zn van XIa

JOHANNES KORVER, geboren Alkmaar 13 april 1946, woont in Canada

HS-6 GENERATIE XIIb - zn van XIa

RUDOLF KORVER, geboren Alkmaar 7 januari 1948, woont in Canada

HS-6 GENERATIE XIIc - zn van XI

JOHANNES KORVER, geboren Alkmaar 27 juli 1953, overleden Alkmaar 4 oktober 2007, chauffeur
huwt Alkmaar 30 augustus 1982
JULIA WILHELMINA SOPHIA PEEK, geboren Oudorp 12 mei 1957
uit dit huwelijk:
  1 SASKIA SOPHIA AGATHA KORVER, geboren Alkmaar 25 juni 1984

  2 JOS KORVER, geboren Alkmaar 20 januari 1987

HS-6 GENERATIE XIId - zn van XIb

DIRK KORVER, geboren Alkmaar 13 juni 1956, fijnmetaal bewerker
huwt Alkmaar 23 februari 1984
ERNESTINA MARIA VAN HEERWAARDEN, geboren Alkmaar 27 juni 1962
uit dit huwelijk werd te Alkmaar vier kinderen geboren:
  1 SYLVESTER OSCAR KORVER, geboren 1 oktober 1985

  2 YURI IVAN KORVER, geboren 24 januari 1987

  3 OLAF LARS KORVER, geboren 1 maart 1989

  4 KIMBERLEY ESMEE KORVER, geboren 26 oktober 1990, overleden Alkmaar 4 februari 2009

HS-6 GENERATIE XIIg - zn van XI-l

EDWARD JOHN KORVER, geboren Paterson NJ USA 23 mei 1942
huwt Paterson NJ USA 13 juni 1964
RUTH ELLEN WESTFALL
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren 1 te Paterson, 2 te Portland Oregon:
  1 BRIAN EDWARD KORVER, geboren 26 oktober 1968

  2 JAN MICHELLE KORVER, geboren 10 september 1970

HS-6 GENERATIE XIIh - zn van XI-l

RICHARD PETER KORVER, geboren Dumond NJ USA 22 juni 1948, overleden Salem Oregon USA 9 maart 2011
huwt 1e Richwood NJ USA 20 september 1969 - echtscheiding
DIANE FEIGHNER
huwt 2e
Jane NN

HS-6 GENERATIE XIIi - zn van XI-l

ROBERT BRUCE KORVER, geboren Dumond NJ USA 28 april 1951,
huwt 1e Denver CO USA 1 januari 1970 - echtscheiding
JOANNE WEBER
huwt 2e 10 juni 1978
MARTHA ELLEN SCRATER

HS-6 GENERATIE XIIj - zn van XIm

RAYMOND GEORGE KORVER, geboren Paterson USA omstreeks 1945, overleden Las Vegas Nevada USA 16 februari 2016, onderwijzer,
huwt omstreeks 1979
SUSAN KNOLL
uit dit huwelijk:
  1 DAVID KORVER

  2 RAYMOND KORVER

HS-6 GENERATIE XII-l - zn van XIp

HUBERTUS KORVER, geboren Heemstede 1 februari 1948
huwt Hillegom 29 april 1970
M. FAAS
verder niets bekend

HS-6 GENERATIE XIIL/00 - zn van XIs

JOSE KORVER, geboren Velsen 15 juli 1964, overleden Velsen 11 december 2016,
huwt 1e Velsen 16 oktober 1996,
ALBERTINA BEPPIJ DIETVORST, geboren Velsen 5 mei 1964
huwt 2e Velsen 7 februari 2005
NATHALIE MARIA FRANCISCA MOOIJ, geboren Velsen 29 augustus 1974
uit dit huwelijk:
  1 AIDAN MAXIMUS KORVER, geboren Beverwijk 27 april 2005

  2 KEALAN DARIAN KORVER, geboren Beverwijk 29 maart 2007

HS-6 GENERATIE XIIL/1 - zn van XIs

BART JAN KORVER, geboren Velsen 20 april 1967, overleden Velsen 18 oktober 2016,
huwt Velsen 30 mei 1996
MARIA PETRONELLA ALAND, geboren Velsen 7 januari 1958
uit dit huwelijk:
  1 MARIA MAUREEN KORVER, geboren Beverwijk 17 januari 1998

HS-6 GENERATIE XIIL/1 - zn van XIs/1

PETRUS JOHANNES KORVER, geboren Den Helder 20 juni 1958, overleden Den Helder 5 juni 2015,
huwt Den Helder 23 augustus 1980
LETITIA LUITEN, geboren Den Helder 2 september 1960,
uit dit huwelijk:
  1 MARIJN FREDERIEK KORVER, geboren Den Helder 29 december 1987

  2 JESPER PETER KORVER, geboren en Helder 28 augustus 1995

HS-6 GENERATIE XIIm - zn van XIt

CORNELIS RICHARD WILHELMUS KORVER, geboren Amsterdam 13 juli 1955, arts
huwt Amsterdam 26 november 1982
MARIA JOSEPHINA KRANEN, geboren Valkenburg Houthem 13 mei 1955
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 2 kinderen geboren:
  1 TOM CORNELIS KORVER, geboren 2 augustus 1983

  2 MAARTJE CATHARINA KORVER, geboren 27 december 1986

HS-6 GENERATIE XIIn - zn van XIt

STEFANUS IGNATIUS AUGUSTINUS KORVER, geboren Amsterdam 16 juni 1957, parfumeur
huwt Hilversum 8 april 1982 - echtscheiding 20 oktober 1992
MARIA HELENA VAN DEN HEUVEL, geboren Hilversum 16 augustus 1962
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/3 te Naarden, 4 te Holtzminden Dld:
  1 STEPHANIE COLETTE MARIA KORVER, geboren 7 september 1983

  2 BASTIAAN CORNELIS JURRIAAN KORVER, geboren 23 augustus 1984

  3 CHARLOTTE CORINE KORVER, geboren 26 februari 1987

  4 LEANDER BENJAMIN KORVER, geboren 27 december 1989

HS-6 GENERATIE XIIn/1 - zn van XIt

TJEERD HERMAN VITUS KORVER, geboren Naarden 5 oktober 1961, medisch bioloog,
huwt Amsterdam 9 november 1989
JOLANDA VONK, geboren Hoogezand 6 april 1964, orthopedagoge,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te Amsterdam, 2 te Berghem, 3 te Oss:
  1 MARTEN DAVID KORVER, geboren 19 maart 1992

  2 TESSEL MIRJAM KORVER, geboren 4 november 1994

  3 JULIAN NATHAN KORVER, geboren 5 januari 1998

HS-6 GENERATIE XIIn/2 - zn van XIz

ERIC KORVER, geboren Schiedam 1 juli 1964
huwt
NN
uit dit huwelijk:
  1 JANE KORVER, geboren Schiedam 21 april 1998

  2 JOEY ALEXANDER KORVER, geboren Schiedam 22 mei 2000

HS-6 GENERATIE XIIr - zn van XIac

ROBERT KORVER, geboren Amsterdam 24 januari 1954, bouwkundig tekenaar
huwt Glasgow Schotland 18 augustus 1979
SANDRA LUNN, geboren Glasgow Schotland 11 maart 1950
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 ALISTAIR KORVER, geboren 10 juli 1984

HS-6 GENERATIE XIIs - zn van XIad

ENGELBERTUS PAULUS JOHANNES KORVER, geboren Enkhuizen 6 juli 1952,overleden Amsterdam 15 december 2015,
huwt Haarlem 18 december 1979
ANNE KLASIEN WIERSMA, geboren Haarlem 28 december 1955
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren 1 te Beverwijk, 2 te Naarden:
  1 RICHARD ISAAC KORVER, geboren 6 januari 1982

  2 FRANK CHRISTIAAN KORVER, geboren 12 juli 1985

HS-6 GENERATIE XIIt - zn van XIad

PAULUS JOHANNES KORVER, geboren Enkhuizen 30 november 1956
huwt Haarlem 27 december 1978
ASTRID KRUYER, geboren Haarlem 29 oktober 1957
uit dit huwelijk werden te Haarlem 2 kinderen geboren:
  1 STEFAN KORVER, geboren 14 juli 1983

  2 DANNY KORVER, geboren 18 mei 1986

HS-6 GENERATIE XIIu - zn van XIad

THEODORUS NICOLAAS KORVER, geboren Haarlem 5 december 1957
huwt Putten Gld 14 oktober 1983
ALBERTHA KNOPPERT, geboren Putten Gld 26 mei 1956

HS-6 GENERATIE XIIv - zn van XIad

JOHAN BASILIUS PETRUS KORVER, geboren Velsen Noord 13 oktober 1968,
huwt Aberdeen Schotland 8 september 2006
DEBORAH JANE SCOTT, geboren Aberdeen 25 december 1974,
uit dit huwelijk:
  1 SOPHIA ANNA STRACHEN KORVER, geboren Alkmaart 14 juli 2010

HS-6 GENERATIE XIIw - zn van XIad

ARJEN GREGORIUS JOHANNES KORVER,geboren Velsen Noord 2 augustus 1970,
huwt Wontaggi Australie 19 februari 2005
KAYLENE NELSON, geboren Australie 11 juni 1972
uit dit huwelijk:
  1 EMILY DAPHNE KORVER, geboren Beverwijk 29 december 2005

  2 ALEX JOHAN KORVER, geboren Beverwijk 11 september 2007

  3 LUKAS JACK KORVER, gebnoren Beverwijk 2 januari 2009