Onderzoek en samengesteld door Patrick van Griethuysen & Loes Peters.
bijgewerkt tot APRIL 2018
Mocht u aanvullingen hebben, fouten ontdekken of nadere informatie in uw bezit hebben, wordt u vriendelijk verzocht dit aan ons mede te delen.
Email: pvg@camerama.demon.nl

Hoofdstuk 7
Het geslacht Korver uit Schagen

HS-7 GENERATIE I

CORNELIS LIEWERTSZOON, jongman "op de nes"
huwt Schagen voor Schout en Schepenen 29 november 1711
NEELTJE REIJERSDOGTER,
(omdat de aantekeningen van de rooms katholieke kerk niet bewaard zijn gebleven valt het nog niet te achterhalen hoeveel kinderen bij dit echtpaar geplaatst moeten worden. Vast staat dat er 2 zonen zijn die het geslacht voortzetten, ze werden beiden bij hun huwelijk " Jongman op de Lagedijk" genoemd hetgeen lijkt te wijzen op hun ouderlijk huis)

uit dit huwelijk werden voor zover bekend 2 kinderen geboren:
  1 REIJER CORNELISZOON KORVER, VOLGT ONDER IIa

  2 PIETER CORNELISZOON KORVER, VOLGT ONDER IIb

HS-7 GENERATIE IIa zn van IIa

REIJER CORNELISZOON KORVER, bij zijn huwelijk "Jongman van de Lagedijk onder Schagen", begraven Schagen 1 juni 1773
huwt 1e Schagen 15 mei 1746
TRIJNTJE CORNELISDOGTER FLADDERAK, bij het huwelijk "Jongedogter op Tjaarsdorp", voor december 1762 overleden
uit dit huwelijk werden in de St Christoffel Statie te Schagen 8 kinderen gedoopt:
  1 NEELTJE KORVER, gedoopt 4 mei 1747, begraven 21 juni 1747

  2 NEELTJE KORVER, gedoopt 19 juli 1748, begraven 24 augustus 1748

  3 CORNELIS KORVER, mogelijk dood geboren, begraven 28 augustus 1749

  4 CORNELIS KORVER, gedoopt waarschijnlijk geboren 20 december 1750, in 1775 nog in leven

  5 NEELTJE KORVER, gedoopt 20 september 1752, begraven 29 september 1752

  6 NEELTJE KORVER, gedoopt 27 april 1754
  huwt Warmenhuizen 10 juli 1787
  PIETER BRUIJN, gedoopt 4 februari 1750

  7 CLAAS KORVER, gedoopt 22 januari 1756, begraven 13 februari 1756

  8 PIETER KORVER, gedoopt 20 februari 1757, VOLGT ONDER IIIa
huwt 2e Schagen voor de kerk 12 december en voor Schout en Schepenen 19 december 1762
MAARTJE SIMONSDOGTER BRUIJN, "Jongedogter in de Zijpe"
uit dit huwelijk werden in de St Christoffel Statie te Schagen 4 kinderen gedoopt:
  9 CORNELIS KORVER, gedoopt 26 januari 1763, jong overleden

  10 ANTJE KORVER, gedoopt 2 mei 1767, jong overleden

  11 JAN KORVER, gedoopt 29 augustus 1769, verder niets bekend

  12 LOURENS KORVER, gedoopt 16 november 1772, begraven 8 februari 1773

HS-7 GENERATIE IIb zn van IIa

PIETER CORNELISZOON KORVER, bij zijn huwelijk "Jongman van de Lagedijk onder Schagen", waarschijnlijk overleden in de jaren 1758-1768
huwt Schagen voor de kerk en voor Schout en Schepenen 9 januari 1752
AALTJE JANSDOGTER WIEKART (VIKAS)
uit dit huwelijk werden te Schagen 4 kinderen geboren:
  1 NEELTJE KORVER, gedoopt 6 oktober 1752, begraven 24 oktober 1754

  2 CORNELIS (CRELIS) KORVER, gedoopt 24 mei 1755, VOLGT ONDER IIIb

  3 JOANNES (JAN) KORVER, gedoopt 11 november 1756, VOLGT ONDER IIIc

  4 NICOLAAS (KLAAS) KORVER, gedoopt 9 september 1758, VOLGT ONDER IIId

HS-7 GENERATIE IIIa - zn van IIa

PIETER KORVER, gedoopt Schagen 20 februari 1757
huwt Bergen 7 april 1784
AALTJE ARIENSDOGTER VAN AAKEN,
uit dit huwelijk werden te Bergen 2 kinderen gedoopt:
  1 REIJER KORVER, gedoopt 17 april 1785, VOLGT ONDER IVa

  2 PIETERTJE KORVER, gedoopt 8 augustus 1786, overleden Alkmaar 28 januari 1823
  huwt Bergen 28 april 1805
  KLAAS KLAASZOON KLOOSTER

HS-7 GENERATIE IIIb - zn van IIb

CORNELIS (CRELIS)KORVER, gedoopt Schagen 25 mei 1755, overleden Schagen 30 mei 1826, dagloner
huwt Schagen 27 november 1814
ANTJE JANSDOGTER HUISMAN, geboren 1778
uit dit huwelijk werden te Schagen 2 kinderen geboren:
  1 AAGJE KORVER, geboren 4 november 1815

  2 PIETER KORVER, geboren 3 januari 1818, overleden Veenhuizen 21 november 1835

HS-7 GENERATIE IIIc - zn van IIb

JOANNES (JAN ) KORVER, gedoopt Schagen 11 november 1756, overleden Schagen 14 juni 1837, landman
huwt Schagen 28 april 1799
GUURTJE PAULUSDOGTER BLOKKER, gedoopt te Winkel
uit dit huwelijk werden te Schagen 7 kinderen geboren:
  1 PETRUS KORVER, geboren 14 januari 1800, VOLGT ONDER IVb

  2 PAULUS KORVER, geboren 31 juli 1801,

  3 ALIDA KORVER, geboren 23 oktober 1803, jong overleden

  4 SIMON KORVER, geboren 26 juli 1806, overleden 1806

  5 CORNELIS KORVER, geboren 16 januari 1808

  6 AALTJE KORVER, geboren 28 november 1809, overleden Bergen 4 augustus 1881
  huwt Bergen 26 april 1835
  CORNELIS KAGER, geboren Zijpe 1810, overleden Bergen NH 8 februari 1876, boer

  7 SIMON KORVER, geboren 21 januari 1814, VOLGT ONDER IVc

HS-7 GENERATIE IIId - zn van IIb

NICOLAAS (KLAAS) KORVER, gedoopt Schagen 9 september 1758, overleden Schagen 5 juli 1825
huwt Zijpe 5 september 1813
ANTJE BODIJK, geboren Zijpe 1792
uit dit huwelijk werden te Schagen 7 kinderen geboren:
  1 TRIJNTJE KORVER, geboren 20 november 1813, overleden voor 1 januari 1815

  2 AALTJE KORVER, geboren 1 januari 1815, overleden 23 juni 1815

  3 TRIJNTJE KORVER, geboren 1 januari 1815, overleden 15 juli 1815

  4 AALTJE KORVER, geboren 30 maart 1816

  5 JANNETJE KORVER, geboren 15 mei 1817

  6 PIETER KORVER, geboren 16 mei 1818, VOLGT ONDER IVe

  7 JANNETJE KORVER, geboren 11 maart 1820

HS-7 GENERATIE IVa - zn van IIIa

REIJER KORVER, gedoopt Bergen 17 april 1785, overleden Alkmaar 17 april 1821, bakker
huwt Schellinkhout 1 mei 1814
MAARTJE PAAP, geboren 1795, overleden Alkmaar 18 augustus 1825
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 5 kinderen geboren:
  1 JACOBUS KORVER, geboren 6 mei 1815, VOLGT ONDER Va

  2 PIETER KORVER, geboren 1 februari 1817, overleden Alkmaar 28 juni 1818

  3 AALTJE KORVER, geboren 1 januari 1819, overleden Alkmaar 20 maart 1831

  4 PIETER KORVER, geboren 9 juni 1820, overleden Alkmaar 27 januari 1822

  5 REIJER KORVER, geboren 10 november 1821, overleden Alkmaar 31 januari 1821

HS-7 GENERATIE IVb - zn van IIIc

PETRUS KORVER, gedoopt Schagen 14 januari 1800, overleden Schagen 20 mei 1866, landman
huwt 1e Schagen 3 juni 1826
CHRISTINA BODIJK, geboren Zijpe 1798, overleden Schagen 16 januari 1843
uit dit huwelijk werden te Schagen 6 kinderen geboren:
  1 TRIJNTJE KORVER, geboren 23 juli 1827, overleden Schagen 12 september 1827

  2 JAN KORVER, geboren 10 maart 1829, VOLGT ONDER Vb

  3 TRIJNTJE KORVER, geboren 18 september 1830, overleden Den Helder 15 juli 1909
  huwt 1e Schagen 28 februari 1857
  PIETER JURG, geboren Schagen 1834
  huwt 2e Schagen 21 januari 1865
  CORNELIS VAN DER GRACHT, geboren Hoogwoud 1827, slachter
  huwt 3e Den Helder 20 september 1872
  TEUNIS DIRKSZN BRUIN, geboren Den Helder 29 december 1836, overleden Den Helder 2 november 1920

  4 PIETER KORVER, geboren 10 juli 1832, overleden Den Helder 10 december 1896

  5 HERMANUS KORVER, geboren 4 april 1838, overleden Schagen 11 januari 1847

  6 GUURTJE KORVER, geboren 16 septembeeeer 1842, overleden Schagen 7 april 1843
huwt 2e Schagen 11 mei 1843
DIEWERTJE BRUIN, geboren Hoogwoud 1814
uit dit huwelijk werden te Schagen 6 kinderen geboren:
  7 JAN KORVER, geboren 12 maart 1844, VOLGT ONDER Vc

  8 GUURTJE KORVER, geboren 17 maart 1845

  9 ANTJE KORVER, geboren 27 oktober 1847

  10 HERMANUS KORVER, geboren 26 september 1849, overleden Veenhuizen 15 september 1869

  11 CORNELIS KORVER, geboren 18 mei 1851, VOLGT ONDER Vd

  12 AALTJE KORVER, geboren 22 maart 1854, overleden Schagen 26 maart 1854

HS-7 GENERATIE IVc - zn van IIIc

PAULUS KORVER, gedoopt Schagen 31 juli 1801, overleden Schagen 3 maart 1872
huwt Schagen 24 april 1841
TRIJNTJE BLOOTHOOFD, geboren 1800, overleden Schagen 20 november 1865,
uit dit huwelijk werd te Schagen een kind geboren:
  1 JAN KORVER, geboren 26 september 1842, overleden Schagen 14 januari 1861

HS-7 GENERATIE IVd - zn van IIIc

SIMON KORVER, geboren Schagen 21 januari 1814, overleden Schagen 28 juli 1882, boer
huwt Schagen 28 juni 1838
AAGJE DOES, geboren St Maarten 1818, overleden Schagen 27 september 1849
uit dit huwelijk werden te Schagen 7 kinderen geboren:
  1 IMMETJE KORVER, geboren 6 september 1838

  2 JAN KORVER, geboren 5 oktober 1839, overleden Schagen 25 april 1860, ongehuwd

  3 GUURTJE KORVER, geboren 20 oktober 1840, overleden Schagen 22 november 1840

  4 PIETER KORVER, geboren 25 oktober 1841, VOLGT ONDER Ve

  5 ADRIANUS KORVER, geboren 16 oktober 1843

  6 SIMON KORVER, geboren 13 april 1846, VOLGT ONDER Vf

  7 GUURTJE KORVER, geboren 9 september 1848, overleden 't Zand gem. Zijpe 21 oktober 1902
  huwt Zijpe 7 mei 1870
  PIETER MEERBOER, geboren Oude Niedorp 1842

HS-7 GENERATIE IVe - zn van IIId

PIETER KORVER, geboren Schagen 16 mei 1818, overleden Harenkarspel 10 juli 1852, dienstknecht
huwt Harenkarspel 21 april 1844
AAGTJE SCHOEN, geboren Harenkarspel 1814, overleden Harenkarspel 7 januari 1882
uit dit huwelijk werden te Harenkarspel 4 kinderen geboren:
  1 KLAAS KORVER, geboren 24 maart 1845, VOLGT ONDER Vg

  2 ANTJE KORVER, geboren 28 maart 1847
  huwt Harenkarspel 11 januari 1884
  JAN SPAAN, geboren 1828

  3 ELISABETH (BETJE) KORVER, geboren 28 december 1848
  huwt Harenkarspel 25 april 1884
  WILLEM VAN DUIN, geboren 1858, schoenmaker

  4 PIETER KORVER, geboren 6 januari 1851, overleden Harenkarspel 9 juli 1852

HS-7 GENERATIE Va - zn van IVa

JACOBUS KORVER, geboren Alkmaar 6 mei 1815, overleden Alkmaar 26 juli 1866, bakker
huwt 1e Alkmaar 7 november 1841
CATHARINA PLAS, geboren Alkmaar 1810, overleden voor 1863
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 3 kinderen geboren:
  1 MARIA ANNA KORVER, geboren 15 april 1844, overleden Alkmaar 4 augustus 1847

  2 JAN KORVER, geboren 5 juli 1848, VOLGT ONDER VIa

  3 REIJER HERMANUS KORVER, geboren 3 juni 1850, overleden Alkmaar 12 maart 1852
huwt 2e Alkmaar 3 mei 1863
ELISABETH ROLING, geboren Alkmaar 1819
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

HS-7 GENERATIE Vb - zn van IVb

JAN KORVER, geboren Schagen 10 maart 1829, overleden Den Helder, arbeider, melkboer, viskoper
huwt 1e Schagen 6 augustus 1853
MAARTJE BOUWEN, geboren Zijpe 1828, overleden Schagen 24 november 1861
uit dit huwelijk werden te Schagen 7 kinderen geboren:
  1 PIETER KORVER, geboren 5 oktober 1853, overleden 5 december 1853

  2 PIETER KORVER, geboren 18 juni 1855, overleden 19 juni 1855

  3 CHRISTINA KORVER, geboren 7 november 1856
  huwt Den Helder 28 december 1882 - echtscheiding Den Helder 22 december 1887
  JENTJE BEEKMAN, geboren Workum 1858, matroos bij de Marine
  bij het huwelijk werden 2 kinderen geecht:
   1 JAN KORVER, geboren 13 december 1879, werd Jan Beekman
   2 MARIA MAARTJE KORVER, geboren 11 april 1882, werd Maria Maartje Beekman

  4 PIETER KORVER, geboren 29 december 1857, overleden 28 april 1858

  5 AALTJE KORVER, geboren 20 mei 1859, overleden 30 juli 1860

  6 AALTJE KORVER, geboren 12 december 1860, overleden Amsterdam 7 januari 1944
  huwt Den Helder 9 juni 1881
  GEERTRUDUS HERMANNUS MEURS-SLUITER, geboren Groningen 12 september 1851, overleden Den Helder 4 juli 1924, marinier

  7 PIETER KORVER, geboren 18 november 1861, overleden 3 maart 1862
huwt 2e Schagen 1 februari 1862
GEERTJE OUD, geboren Hoogwoud 11 augustus 1828, overleden voor 1883
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  8 PETRUS KORVER, geboren 18 februari 1863, VOLGT ONDER VIb

  9 HERMANUS KORVER, geboren 22 september 1865, VOLGT ONDER VIc

  10 MAARTJE KORVER, geboren 31 mei 1872, overleden Stoutenberg Achterveld 13 januari 1955
  huwt 1e Den Helder 1 juni 1897
  JOHANNES BONARIUS, geboren Haarlem 1866, overleden Den Helder 14 november 1905 matroos Marine
  huwt 2e Culemborg 29 juli 1908
  JOHANNES ARNOLDUS VAN SCHAIK, geboren Culemborg 25 februari 1874, overleden Culemborg 17 december 1948, expediteur
huwt 3e Den Helder 10 mei 1883
ANTJE SNAAS, geboren Schagen 1835
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

HS-7 GENERATIE Vc - zn van IVb

JOHANNES (JAN) KORVER, geboren Schagen 12 maaart 1844, overleden Harenkarspel 11 december 1925
huwt Harenkarspel 3 februari 1866
GUURTJE JANSEN, geboren Harenkarspel 1846, overleden Harenkarspel 25 juli 1934
uit dit huwelijk werden te Harenkarspel 11 kinderen geboren:
  1 DIEUWERTJE KORVER, geboren 15 oktober 1866, overleden Oudkarspel 16 maart 1901,
  huwt Harenkarspel 8 september 1893
  CORNELIS MOLENAAR, geboren Warmenhuizen 10 april 1864, overleden Oudkarspel 25 juli 1939
  uit haar werd te Harenkarspel een kind geboren:
  1 FRANS KORVER, geboren 16 juni 1886, overleden Harenkarspel 25 maart 1888

  2 CORNELIS KORVER, geboren 7 juli 1868, VOLGT ONDER VId

  3 ARIAANTJE KORVER, geboren 28 april 1871
  huwt Harenkarspel 21 december 1893
  PETRUS HOPMAN, geboren Alkmaar 1869, koopman

  4 ANTJE KORVER, geboren 20 juni 1872, overleden Harenkarspel 24 augustus 1883

  5 PIETER KORVER, geboren 15 januari 1875, overleden Harenkarspel 11 januari 1878

  6 GUURTJE KORVER, geboren 15 mei 1876

  7 PETRUS KORVER, geboren 1 maart 1878, VOLGT ONDER VIe

  8 MAARTJE KORVER, geboren 26 juli 1880, overleden Harenkarspel 1 maart 1956
  huwt Nieuwe Niedorp 17 november 1916
  PIETER PATER, geboren Oudorp 4 oktober 1883, overleden Harenkarspel 1 maart 1956

  9 JAN KORVER, geboren 8 maaart 1883, overleden Harenkarspel 25 december 1884

  10 JAN KORVER, geboren 18 februari 1885, VOLGT ONDER VIf

  11 levenloos kind, geboren 20 februari 1886

  12 MANUS KORVER, geboren 23 december 1887, overleden Harenkarspel 6 januari 1890

HS-7 GENERATIE Vd - zn van IVb

CORNELIS KORVER, geboren Schagen 18 mei 1851, overleden Heerhugowaard 8 november 1923
huwt Heerhugowaard
TRIJNTJE DANENBERG, geboren Hensbroek 13 oktober 1850, overleden Heerhugowaard 12 februari 1927
uit dit huwelijk werden te Heerhugowaard 6 kinderen geboren:
  1 JACOB KORVER, geboren 17 maart 1876, VOLGT ONDER VIg

  2 NEELTJE KORVER, geboren 16 juni 1877, overleden Heerhugowaard 23 augustus 1877

  3 PIETER KORVER, geboren 20 januari 1880, VOLGT ONDER VIh

  4 HERMANUS KORVER, geboren 28 novembr 1881, VOLGT ONDER VIi

  5 NEELTJE KORVER, geboren 24 mei 1885, overleden Harenkarspel 10 juni 1954
  huwt Harenkarspel 4 mei 1905
  JAN GLAS, geboren Harenkarspel 21 juli 1882, overleden Harenkarspel 17 december 1943

  6 DIEUWERTJE KORVER, geboren 28 december 1890, overleden Heerhugowaard 30 december 1891

HS-7 GENERATIE Ve - zn van IVc

PIETER KORVER, geboren Schagen 25 oktober 1841, overleden 't Zand gem. Zijpe 26 oktober 1899, boer
huwt Zijpe 18 februari 1865
ELISABETH OUDEJANS, geboren Ilpendam 2 december 1839
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren, 1/2 en 5 te Zijpe, 6 te Anna Paulona:
  1 AGATHA KORVER, geboren 6 februari 1866, overleden Zijpe 2 mei 1900
  huwt Zijpe 27 april 1889
  MICHIEL MORAS, geboren Harenkarspel 1864, overleden Alkmaar 1 juli 1945

  2 JACOBA KORVER, geboren 15 juni 1864, verder niets bekend

  3 IMMETJE ELISABETH KORVER, geboren 28 augustus 1872, overleden 31 maart 1937
  huwt Krommenie 6 mei 1894
  HENDRICUS WILHELMUS VAN EIG, geboren Krommenie 21 augustus 1863, overleden Krommenie 6 april 1940 Sigarenmaker.

  4 CORNELIA KORVER, geboren 2 december 1876

  5 PIETER KORVER, geboren 11 maart 1879, overleden Zijpe 18 augustus 1884

HS-7 GENERATIE Vf - zn van IVc

SIMON KORVER, geboren Schagen 13 april 1846, overleden Anna Paulowna 28 februari 1917, inlands kramer en winkelier
huwt 1e Schagen 8 mei 1869
ALIDA KUIJS, geboren Zijpe 26 februari 1844, overleden voor oktober 1891
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren 1 te Schagen 2/7 te Zijpe:
  1 AGATHA KORVER, geboren 22 mei 1870, overleden Anna-Paulowna 29 novembr 1935
  huwt Den Helder 29 september 1898
  THEODORUS BOERSEN, geboren Wieringen 29 januari 1873, overleden Schagen 11 mei 1953

  2 ANNA KORVER, geboren 21 augustus 1871, overleden 4 november 1955
  huwt
  ROUKE JELLES VAN DER MEER, geboren Blankenham 17 maart 1875, overleden Amsterdam 4 november 1955

  3 SIMON KORVER, geboren 22 maart 1873, VOLGT ONDER VIj

  4 WILLEM KORVER, geboren 30 december 1874, VLGT ONDER VIk

  5 REINERUS KORVER, geboren 22 april 1882, VOLGT ONDER VI-l

  6 MARIA KORVER, geboren 22 april 1882, overleden Nibbixwoud 17 september 1952
  huwt Schagen 26 januari 1912
  JOHANNES BAKKER, geboren Koedijk 19 mei 1882, overleden Hoorn 1 februari 1972

  7 GERARDUS KORVER, geboren 24 juni 1884. VOLGT ONDER VIm
huwt 2e Zijpe 31 oktober 1891
MARIA LENTING, geboren Opmeer 17 januari 1858, overleden Oudorp 24 augustus 1932
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren 1 t/m 4 Zijpe, 5 te Anna Paulowna:
  8 GERARDA AGATHA KORVER, geboren 30 decembr 1895, overleden Heerhugowaard 26 februari 1969
  huwt Schagen 3 mei 1918
  GIJSBERTUS PETRUS SPRENKELING, geboren Schagen 7 november 1892, overleden Heerhugowaard 23 juli 1970, rietdekker

  9 GUURTJE KORVER, geboren 23 januari 1895, overleden Alkmaar 2 mei 1967
  huwt Oudorp 27 september 1922
  JOHANNES VAN VEEN, geboren 13 juli 1895, overleden Alkmaar 12 maart 1945

  10 AGATHA MARIA KORVER, geboren 8 september 1898, overleden Oudorp 16 augustus 1937
  huwt
  ENGELMUNDUS BIJPOST, verder niets bekend

  11 JOHANNES SIMON KORVER, geboren 18 november 1899, VOLGT ONDER VIn

  12 THEODORUS KORVER, geboren 23 februari 1904, VOLGT ONDER VIo

HS-7 GENERATIE Vg - zn van IVd

KLAAS KORVER, geboren Harenkarspel 24 maart 1845
huwt Harenkarspel 20 oktober 1865
CELINA TIMMER, geboren Alkmaar 1844, overleden Harenkarspel 19 oktober 1916
uit dit huwelijk werden te Harenkarspel 16 kinderen geboren:
  1 PIETER KORVER, geboren 28 oktober 1865, overleden 21 september 1867

  2 GEERTJE KORVER, geboren 16 januari 1867, overleden 6 mei 1867

  3 PIETER KORVER, geboren 15 februari 1868, VOLGT ONDER VIp

  4 GEERTJE KORVER, geboren 14 april 1869

  5 AALTJE KORVER, geboren 20 juni 1870, overleden 25 december 1870

  6 AALTJE KORVER, geboren 5 september 1871
  huwt Harenkarspel 7 juli 1894
  WILLEM BUSKER, geboren 1862

  7 JANNETJE KORVER, geboren 15 april 1873, overleden 11 juli 1873

  8 AAGJE KORVER, geboren 1 augustus 1874
  huwt Harenkarspel 4 oktober 1895
  KLAAS SNAAS, geboren 1874, koopman te Schagen

  9 TRIJNTJE KORVER, geboren 22 juni 1876, overleden 18 december 1876

  10 TRIJNTJE KORVER, geboren 25 december 1877, overleden Amsterdam 3 februari 1953
  huwt Harenkarspel 28 april 1895
  CORNELIS DE WIT, geboren 1868, koopman te Schagen

  11 JANTJE KORVER, geboren 2 juni 1880

  12 WILHELMINA KORVER, geboren 5 juli 1882, overleden 7 december 1882

  13 levenloos kind geboren 12 augustus 1883

  14 KLAAS KORVER, geboren 7 oktober 1884, overleden 9 maart 1886

  15 WILLEM KORVER, geboren 7 oktober 1884, VOLGT ONDER VIq

  16 levenloos kind geboren 24 april 1886

HS-7 GENERATIE VIa - zn van Va

JAN KORVER, geboren Alkmaar 5 juli 1848, overleden Zaandam 6 december 1935, broodbakker
huwt Alkmaar 8 november 1885
PIETERTJE KOLKMAN, geboren Egmond aan Zee 26 juli 1866, overleden Alkmaar 10 maart 1945
uit dit huwelijk werden te Zaandam 4 kinderen geboren:
  1 JACOBUS BERNARDUS KORVER, geboren 19 januari 1887, overleden Zaandam 16 september 1921

  2 BERNARDUS ANTONIUS KORVER, geboren 27 januari 1889, VOLGT ONDER VIIa

  3 JOHANNES KORVER, geboren 2 december 1890, VOLGT ONDER VIIb

  4 PIETER ADELBERTUS KORVER, geboren 26 auguatus 1893, VOLGT ONDER VIIc

HS-7 GENERATIE VIb - zn van Vb

PETRUS KORVER, geboren Schagen 18 februari 1863, overleden Den Helder 28 mei 1896, korporaal torpedist KM
huwt Den Helder 22 juli 1886
MARIA QUAST, geboren Den Helder 24 september 1859, overleden Alkmaar 18 juli 1940
uit dit huwelijk werden te Den Helder 5 kinderen geboren:
  1 JAN KORVER, geboren 23 december 1886, overleden Den Helder 18 februari 1887

  2 REINDERT KORVER, geboren 22 december 1887, VOLGT ONDER VIId

  3 JOHANNES HERMANUS KORVER, geboren 25 november 1888, overleden 30 mei 1889

  4 HELENA HENDRIKA KORVER, geboren 4 juli 1890, overleden Den Helder 17 oktober 1974
  huwt Den Helder 3 februari 1916
  JAN DOL, geboren Den Helder 8 februari 1885, overleden Den Helder 11 juni 1970

  5 PETRUS JOHANNES HERMANUS KORVER, geboren 29 augustus 1895, overleden 3 oktober 1895

HS-7 GENERATIE VIc - zn van Vb

HERMANUS KORVER, geboren Schagen 22 september 1856, overleden Castricum 26 februari 1952, loswerkman
huwt Den Helder 1 juni 1897
MARIA QUAST, geboren Den Helder 24 september 1859, overleden Alkmaar 18 juli 1940, weduwe van zijn broer
uit dit huwelijk werden te Den Helder 3 kinderen geboren:
  1 JOHANNES KORVER, geboren 13 juli 1897, overleden Den Helder 26 januari 1972, petroleumventer, ongehuwd

  2 CORNELIS KORVER, geboren 18 december 1898, overleden 26 december 1898

  3 PETRUS KORVER, geboren 25 september 1903, overleden 30 november 1904

HS-7 GENERATIE VId - zn van Vc

CORNELIS KORVER, geboren Harenkarspel 7 juli 1868
huwt
BREGITTA HOOIBOER, geboren Heerhugowaard 11 juni 1869
uit dit huwelijk werden te Heerhugowaard 2 kinderen geboren:
  1 GUURTRUIDA KORVER, geboren 17 maart 1897, overleden Alkmaar 11 maart 1965
  huwt Heerhugowaard 10 april 1918
  PETRUS WOKKE, geboren Heerhugowaard 23 oktober 1892, overleden Alkmaar 8 februari 1955

  2 EVA KORVER, geboren 9 juli 1898, overleden Heerhugowaard 14 augustus 1983
  huwt Heerhugowaard 1 mei 1919
  JOHANNES WOKKE, geboren Heerhugowaard 3 oktober 1889, overleden Heerhugowaard 29 oktober 1954

HS-7 GENERATIE VIe - zn van Vc

PETRUS KORVER, geboren Harenkarspel 1 maart 1878, overleden Zuid Scharwoude 24 mei 1932, tuinarbeider
huwt te Langedijk 7 mei 1905
MARGARETHA BOMMER, geboren Noordscharwoude 5 maart 1882, overleden Noorscharwoude 18 april 1857
uit dit huwelijk werden te Zuid Scharwoude 6 kinderen geboren:
  1 JOHANNES KORVER, geboren 21 april 1906, VOLGT ONDER VIIe

  2 DINA MARIA KORVER, geboren 28 november 1907
  huwt Noordscharwoude 5 juni 1935
  GERARDUS SCHERMER

  3 CORNELIS KORVER, geboren 22 december 1909, VOLGT ONDER VIIf

  4 GERTRUDIS KORVER, geboren 19 november 1911
  huwt Noordscharwoude 19 september 1934
  HENDRICUS BIJWAARD

  5 PETRUS KORVER, geboren 28 januari 1917, VOLGT ONDER VIIg

  6 THEODORUS KORVER, geboren 27 maart 1921, VOLGT ONDER VIIh

HS-7 GENERATIE VIf - zn van Vc

JAN KORVER, geboren Harenkarspel 18 februari 1885, overleden Tuitjenhorn 26 februari 1969
huwt Warmenhuizen 12 juli 1928
THEODORA MARIA ANANNES, geboren Warenhuizen 20 mei 1882, overleden Harenkarspel 27 juni 1955
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

HS-7 GENERATIE VIg - zn van Vd

JACOB KORVER, geboren Heerhugowaard 17 maart 1876, overleden Krommenie 18 januari 1964, landbouwer, veehouder
huwt Heerhugowaard 10 november 1899
MAARTJE DE WESTER, geboren Obdam 10 oktober 1879, overleden Alkmaar 8 juni 1959
uit dit huwelijk werd te Heerhugowaard een kind geboren:
  1 TRIJNTJE KORVER, geboren 10 juli 903
  huwt Heerhugowaard 6 oktober 1928
  GERARDUS GIJZEN

HS-7 GENERATIE VIh - zn van Vd

PIETER KORVER, geboren Heerhugowaard 20 januari 1880, overleden Amsterdam 20 februari 1961, handelaar in 2ehands artikelen en lompen, loswerkman
huwt 1e
JANTJE DAM, geboren Hoogwoud 4 april 1877, overleden voor juni 1904
uit dit huwelijk werden te Hoogwoud 2 kinderen geboren:
  1 CORNELIS KORVER, geboren 11 mei 1900, VOLGT ONDER VIII

  2 AUGUSTINUS KORVER, geboren 8 augustus 1902, VOLGT ONDER VIIj
huwt 2e Harenkarspel 30 juni 1904
PETRONELLA KAZENBROOD, geboren Schoorl 25 augustus 1873, overleden Hoogwoud 8 juli 1861
uit dit huwelijk werden te Warmenhuizen 2 kinderen geboren:

  3 CATHARINA KORVER, geboren 29 juni 1905
  huwt
  CORNELIS KLAVER

  4 JOHANNES JACOBUS KORVER, geboren 3 mei 1908, VOLGT ONDER VIIk

HS-7 GENERATIE VIi - zn van Vd

HERMANUS KORVER, geboren Heerhugowaard 28 november 1881, overleden Heerhugowaard 8 oktober 1962, arbeider
huwt Hoogwoud 30 april 1908
NEELTJE HEGGELAAR, geboren Hoogwoud 15 frbruari 1885, overleden Alkmaar 16 mei 1966
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren 1/7 Heerhugowaard, 5 te Nieuwe Niedorp:
  1 HENDRIKUS KORVER, geboren 6 december 1910, VOLGT ONDER VII-l

  2 CORNELIA KORVER, geboren 1 juni 1912, overleden Heerhugiwaard 24 juni 2000
  huwt Heerhugowaard 8 mei 1936
  GERRIT TAMIS, geboren Heerhugowaard 18 juli 1909, overleden Heerhugowaard 4 augustus 1973

  3 JACOB KORVER, geboren 1 juli 1913, overleden 26 januari 1914

  4 CORNELIS KORVER, geboren 26 november 1916, overleden Heerhugowaard 17 januari 1986, ongehuwd, bloembollenkweker

  5 HERMANUS KORVER, geboren 23 september 1918, overleden 22 februari 1919

  6 JACOB KORVER, geboren 24 augustus 1921, overleden Niedorp 21 juni 1944, ongehuwd, arbeider

  7 MARIA ANTONIA KORVER, geboren 5 oktober 1927, overleden Alkmaar 5 november 2003,
  huwt Heerhugowaard 19 augustus 1949
  JACOB HOOGEBOOM, geboren Harenkarspel 24 maart 1922, overleden Alkmaar 15 oktober 1994

HS-7 GENERATIE VIj - zn van Vf

SIMON KORVER, geboren Zijpe 22 maart 1873, overleden Alkmaar 24 februari 942, schilder
huwt Alkmaar 3 februari 1910
FEMMETJE DUDINK, geboren Schermerhorn 15 juli 1875, overleden Alkmaar 16 augustus 1967
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 3 kinderen geboren:
  1 ALIDA AGNES KORVER, geboren 18 december 1911, ongehuwd

  2 DIRK KORVER, geboren 5 april 1914, overleden Alkmaar 28 maart 2004, ongehuwd

  3 SIMON KORVER, geboren 24 juni 1916, VOLGT ONDER VIIm

HS-7 GENERATIE VIk - zn van Vf

WILLEM KORVER, geboren Zijpe 30 decembr 1874, varende op de H.M. Gelderland overboord gevallen en verdronken 15 februari 1905, begraven Batavia NOI
huwt Den Helder 30 augustus 1900
MAAMKE PRONKER, geboren Terschelling 19 september 1873, overleden Amsterdam 4 november 1948
uit dit huwelijk werden te Den Helder 2 kinderen geboren:
  1 SIMON KORVER, geboren15 augustus 1902, VOLGT ONDER VIIn

  2 RIJNTJE KORVER, geboren29 juli 1903, overleden Amsterdam 28 januari 1965
  huwt Amsterdam 26 december 1929
  JAN ALBERTUS VAN DER BEEK, geboren Groningen 22 maart 1898

HS-7 GENERATIE VI-l - zn van Vf

REINERUS KORVER, geboren Zijpe 22 april 1880, overleden Amsterdam 31 juli 1976, smid
huwt Amsterdam 16 februari 1905
JOHANNA MARIA SUSANNA VAN DER KAMP, geboren Amsterdam 9 augustus 1879, overleden Amsterdam 16 februari 1963
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 6 kinderen geboren:
  1 JOHANNA MARIA KORVER, geboren 8 november 1905, ongehuwd, boekhoudster

  2 MARIA KORVER, geboren 4 december 1907
  huwt Amsterdam 31 juli 1930
  JACOBUS SIMON VAN KOOTEN, geboren Amsterdam 2 augustus 1906, overleden Amsterdam 27 april 1967

  4 SIMON PETRUS REINERUS KORVER, geboren 9 augustus 1909, VOLGT ONDER VIIo

  5 PETRUS ANTONIUS ADRIANUS KORVER, geboren 30 januari 1914, VOLGT ONDER VIIp

  6 REINERUS SUSAN GERARDUS KORVER, geboren 4 april 1916, VOLGT ONDER VIIq

HS-7 GENERATIE VIm - zn van Vf

GERARDUS KORVER, geboren Zijpe 24 junu 1884, overleden Blokker 10 augustus 1956, smid
huwt Hoorkarspel 10 mei 1910
GEERTJE VAN DER GRAGT, geboren Hoogkarspel 11 februari 1883, overleden Hoorn 11 december 1946
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren 1 te Amersfoort, 2 te Grootebroek, 3/8 te Wervershoof, 7/8 te Zwaagdijk:
  1 PETRUS GERARDUS KORVER, geboren 4 januari 1911, overleden Heilo 10 februari 1970, missionaris

  2 SIMON JOSEPH KORVER, geboren 15 maart 1912, VOLGT ONDER VIIr

  3 NICOLAAS KORVER, geboren 20 mei 1913, VOLGT ONDER VIIs

  4 GERRIT KORVER, geboren 12 februari 1915, VOLGT ONDER VIIt

  5 CATHARINA KORVER, geboren 20 april 1917, overleden Wervershoof 13 maart 2005
  huwt Hoogkarspel 13 mei 1946
  OENE STAVENUITER, geboren Andijk 24 augustus 1917, overleden Andijk 9 april 1973

  6 ALIDA KORVER, geboren 8 januari 1919, overleden Medemblik 22 juni 2015,
  huwt Hoogkarspel 10 juli 1941
  JOHANNES SCHUITEMAKER, geboren Wervershoof 13 maart 1916,overleden Gem. Stede Broec 22 juli 1998

  7 JACOB KORVER, geboren 26 december 1919, VOLGT ONDER VIIu

  8 AFRA MARIA KORVER, geboren 1 september 1924, overleden Gem. Zaanstad 22 januari 2013,
  huwt Hoogkarspel 4 april 1955
  ANTONIUS MATTHEUS ALBERTUS MILTENBURG, geboren Breukelen-Nijenrode 19 december 1917, overleden Zaanstad 13 februari 1994

HS-7 GENERATIE VIn - zn van Vf

JOHANNES SIMON KORVER, geboren Zijpe 18 november 1899, districtchef Esso Nederland
huwt Alkmaar 24 februari 1927
CORNELIA ZENTVELD, geboren Alkmaar 16 mei 1902
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren 1 te Alkmaar, 2 te Den Helder:
  1 CATHARINA MARIA KORVER, geboren 9 december 1927, overleden Den Helder 3 maart 2010, ongehuwd, verpleegkundige,

  2 JAN KORVER, geboren 18 januari 1939, VOLGT ONDER VIIV

HS-7 GENERATIE VIo - zn van Vf

THEODORUS KORVER, geboren Anna Paulowna 23 februari 1904, overleden Oudorp 11 oktober 1969
Huwt Alkmaar 19 januari 1933
JOHANNA LUCIA VAN GALEN, geboren Alkmaar 2 april 1908
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 4 kinderen geboren:
  1 SIMON KORVER, geboren 22 november 1933, VOLGT ONDER VIIw

  2 GEERTRUIDA JOHANNA THERESIA KORVER, geboren 3 juli 1939
  huwt Heilo 13 oktober 1966
  A.L.NIEUWENHUIS

  3 JOHANNES AREND LUCAS KORVER, geboren 1 november 1941, VOLGT ONDER VIIx

  4 MARIA AGATHA KORVER, geboren 13 mei 1945
  huwt Alkmaar 28 december 1965
  THEODORUS SCHIPPER

HS-7 GENERATIE VIp - zn van Vg

PIETER KORVER, geboren Harenkarspel 15 februari 1868
huwt
NEELTJE BREGMAN, geboren Harenkarspel 20 februari 1870
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1/2 te Schagen, 3 te St. Maarten:

  1 ANNA HELENA KORVER, geboren 21 januari 1896, overleden Alkmaar 26 februari 1970
  huwt Alkmaar 3 februari 1921
  HENDRIK MARINUS HOOLE, geboren Alkmaar 14 juli 1898, overleden Alkmaar 2 november 1967

  2 PIETERNELLA KORVER, geboren 4 november 1897, overleden Schagen 16 april 1964
  huwt 1e Anna-Paulowna 6 juni 1924
  JACOB WENDEL, geboren Harenkarspel 26 oktober 1881, overleden Anna Paulowna 12 juni 1932
  huwt 2e Callandsoog 2 februari 1935
  JACOB JOHANNES, geboren Wieringerwaard 13 maart 1896

  3 TEUNIS KORVER, geboren 8 december 1900, VOLGT ONDER VIIy

HS-7 GENERATIE VIq - zn van Vg

WILLEM KORVER, geboren Harenkarspel 7 oktober 1884, overleden Alkmaar 15 mei 1941, losarbeider
huwt
MARIA GLAS, geboren Noordscharwoude 8 februari 1874
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

HS-7 GENERATIE VIIa - zn van VIa

BERNARDUS ANTONIUS KORVER, geboren Zaandam27 januari 1889, overleden Zaandam 13 juli 1966, machinist en houtbewerker
huwt 1e 's-Gravenhage 18 september 1918
ANNA MARIA KORS, geboren 's-Gravenhage 28 augustus 1894, overleden Zaandam 1 april 1946
voor dit huwelijk:

1 ANNA BERNARDINA KORVER, geboren Amsterdam 31 augustus 1917, overleden Naarden 8 juni 2005,
uit haar:
  1 BERNARDUS ANTONIUS KORVER, geboren Amsterdam 17 februari 1941

huwt 1e Zaandam 31 augustus 1940
AREND KOOL, geboren Purmerend 18 oktober 1915,
huwt 2e Amsterdam 30 juli 1941
JAN KLOPPER, geboren Zaandam 11 februari 1911,
huwt 3e Amsterdam 2 maart 1948
JAN JACOB VEEGER, geboren Amsterdam 1 december 1914, overleden Amsterdam 12 juli 1973

huwt 2e Zaandam 17 maart 1948
BOUKJE STEUNEBRINK, geboren Elst 1 augustus 1908
uit dit huwelijk werd te Zaandam een kind geboren:
  1 ROBBIE KORVER, geboren 30 september 1949, VOLGT ONDER VIIIa

HS-7 GENERATIE VIIb - zn van VIa

JOHANNES KORVER, geboren Zaandam 2 december 1890, overleden Amsterdam 5 september 1973, arbeider on chemische fabriek
huwt Amsterdam 24 november 1921
ADRIANA CHRISTINA HEIJ, geboren Zaandam 30 juli 1902
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 WILHELMINA MARGARETHA KORVER, geboren 12 oktober 1920, verder niets bekend

HS-7 GENERATIE VIIc - zn van VIa

PIETER ADELBERTUS KORVER, geboren Zaandam 26 augustus 1893, overleden 's-Gravenhage 25 augustus 1955, boekhouder, cafehouder
huwt Zaandam 24 november 1921
PETRONELLA HENDRINA WILHELMINA PEETERS, geboren Arnhem 20 januari 1902, overleden 's-Gravenhage in oktober 1988
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1/2 te Zaandam, 3 te 's-Gravenhage:
  1 JACOBUS BERNARDUS KORVER, geboren 25 oktober 1922, VOLGT ONDER VIIIb

  2 WILHELMINA PETRONELLA KORVER, geboren 17 augustus 1924, overleden 's-Gravenhage 19 juni 2001
  huwt 's-Gravenhage 17 december 1947
  CORNELIS DE WIT, geboren 's-Gravenhage 20 juli 1910, overleden 's-Gravenhage 28 november 1991

  3 JOHANNES PETRUS KORVER, geboren 8 maart 1936, VOLGT ONDER VIIIc

HS-7 GENERATIE VIId - zn van VIb

REINDERT KORVER, geboren Den Helder 22 december 1887, overleden Den Helder 6 maart 1928
huwt Den Helder 28 april 1910
MARIA CATHARINA KOORN, geboren Den Helder 3 maart 1889, overleden Den Helder 13 oktober 1962
uit dit huwelijk werden te Den Helder 3 kinderen geboren:
  1 MARIA KORVER, geboren 9 oktober 1910, overleden 18 februari 1931, ongehuwd

  2 MICHIEL KORVER, geboren 10 april 1912, VOLGT ONDER VIIId

  3 REIDERT KORVER, geboren 13 augusustus 1921, overleden Den Helder 25 juni 1930

HS-7 GENERATIE VIIe - zn van VIe

JOHANNES KORVER, geboren Noord Scharwoude 21 april 1906, overleden Langedijk 7 maart 1963, tuinbouwer
huwt Harenkarspel 5 juni 1929
MARIA CATHARINA VAN DER STOOP, geboren Harenkarspel 13 juli 1906
uit dit huwelijk 6 werden kinderen geboren 1 te Alkmaar, 2/5 te Noord Scharwoude, 6 Langedijk:
  1 MARGARETHA HUBERTA KORVER, geboren 7 april 1930, overleden Langedijk 25 april 2006
  huwt Langedijk 7 juni 1956
  WIGBERTUS GROEN, geboren Harenkarspel 27 februari 1928, overleden Langedijk 6 mei 1992

  2 PETRUS JOHANNES KORVER, geboren 1 mei 1932, VOLGT ONDER VIIIe

  3 JOHANNES CORNELIS KORVER, geboren 10 november 1934, VOLGT ONDER VIIIf

  4 ANNA KORVER, geboren 11 februari 1937, overleden Alkmaar 6 november 1982
  huwt Langedijk 20 november 1958
  GERARDUS BES, geboren Heerhugowaard 5 juni 1933

  5 CORNELIS THEODOOR KORVER, geboren 15 oktober 1940, VOLGT ONDER VIIIg

  6 GERARDUS CORNELIS KORVER, geboren 24 juni 1943, VOLGT ONDER VIIIh

HS-7 GENERATIE VIIf - zn van VIe

CORNELIS KORVER, geboren Zuid Scharwoude 22 december 1909, overleden Noord Scharwoude 9 november 1987, tuinbouwer
huwt Casticum 25 februari 1932
ALIDA WILHELMINA SCHERMER, geboren Bakkum 16 december 1911
uit dit huwelijk te Oudkarspel 4 werden kinderen geboren:
  1 PIETER WILHELMUS NICOLAAS KORVER, geboren 5 februari 1936, VOLGT ONDER VIIIi

  2 WILHELMUS CORNELIS NICOLAAS KORVER, geboren 6 december 1938, VOLGT ONDER VIIIj

  3 MARIA MARGARETHA KORVER, geboren 23 augustus 1944
  huwt Holten 3 september 1976
  AUGUST RIST VON ALLER, geboren Rotterdam 4 april 1923

  4 CORNELIS JOHANNES MARIA KORVER, geboren 18 april 1948, VOLGT ONDER VIIIk

HS-7 GENERATIE VIIg - zn van VIe

PETRUS KORVER, geboren Zuid Scharwoude 28 januari 1917, overleden heerhugowaard 1 juni 1999,
huwt te Schagen 13 januari 1942
GEERTJE KOK, geboren Schagen 225 december 1919,
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren 1/2 te Oudkarspel, 3/6 te Zuid Scharwoude:
  1 PETRUS JOHANNES KORVER, geboren 30 mei 1944, VOLGT ONDER VIII-l

  2 JOHANNES CORNELIS KORVER, geboren 23 augustus 1947, VOLGT ONDER VIIIm

  3 THEODORUS MARIA KORVER, geboren 28 augustus 1948, VOLGT ONDER VIIIn

  4 ELISABETH KORVER, geboren 18 augustus 1949
  huwt
  P. HOLENBERG, geboren Broek op Langedijk 23 maart 1949

  5 GERARDUS KORVER, geboren 18 december 1952, VOLGT ONDER VIIIo

  6 MARGARETHA KORVER, geboren 30 april 1958
  huwt
  CHRISTIAAN BEKENS, geboren Den Helder 26 februari 1957

HS-7 GENERATIE VIIh - zn van VIe

THEODORUS KORVER, geboren Zuid Scharwoude 27 maart 1921
huwt Noord Scharwoude 19 juni 1947
CORNELIA AGATHA HOOGEBOOM, geboren Oudkarspel 31 augustus 1921
uit dit huwelijk werd te Langedijk een kind geboren:
  1 MARGARETHA ANNA KORVER, geboren 9 april 1948, overleden Langedijk 16 augustus 2004
  huwt Langedijk 14 december 1970
  HENDRICUS NICOLAAS KAANDORP, geboren Akersloot 29 mei 1947

HS-7 GENERATIE VIIIi - zn van VIh

CORNELIS KORVER, geboren Hoogwoud 11 mei 1900, overleden Heerhugowaard 17 februari 1978, veehouder, vrachtrijder
huwt Zijpe 16 juni 1923
JOHANNA SNEEKES, geboren Zijpe 9 januari 1896
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren 1/3 te Zijpe, 4/5 te Oude Niedorp, 6/10 Heerhugowaard:
  1 JOHANNA GEERTRUIDA KORVER, geboren 3 april 1924, overleden Hoorn 15 januari 2016
  huwt Heerhugowaard 15 oktober 1949
  PETRUS JOHANNES KOEMAN, geboren Zwaag 26 juli 1927, overleden Hoorn 1 december 1994

  2 NICOLAAS PETRUS KORVER, geboren 27 juli 1925, VOLGT ONDER VIIIp

  3 GEERTRUIDA CATHARINA KORVER, geboren 23 juni 1928
  huwt Heerhugowaard 21 december 1955
  PETRUS STAM, geboren Oude Niedorp 12 maart 1927

  4 CATHARINA PETRONELLA KORVER, geboren 4 augustus 1929, overleden Alkmaar 30 mei 1950, ongehuwd

  5 CORNELIS AUGUSTINUS KORVER, geboren 13 januari 1931, VOLGT ONDER VIIIq

  6 PETRONELLA LAURENTIA KORVER, geboren 17 oktober 1932, overleden Geldrop Mierlo 7 mei 2007
  huwt Heerhugowaard 20 september 1961
  JOHANNES HENDRIKUS VAN MOORSEL, geboren Mierlo 16 juni 1936, overleden Geldrop Mierlo 18 augustus 2005

  7 PETRUS JOHANNES KORVER, geboren 16 november 1933, VOLGT ONDER VIIIr

  8 MARGARETHA AGATHA KORVER, geboren 3 februari 1936, overleden Alkmaar 4 januari 2016
  huwt Heerhugowaard 16 november 1961
  JACOBUS GERARDUS BLEEKER, geboren Heerhugowaard 21 december 1936

  9 JOHANNES CORNELIS KORVER, geboren 5 juli 1937, VOLGT ONDER VIIIs

  10 AUGUSTINUS CORNELIS KORVER, geboren 6 maart 1939, VOLGT ONDER VIIIt

HS-7 GENERATIE VIIj - zn van VIh

AUGUSTINUS KORVER, geboren Hoogwoud 8 augustus 1902, overleden Waarland 5 oktober 1985, arbeider hoogovens
huwt Dirkshoorn 5 oktober 1932
CATHARINA JANSEN, geboren Harenkarspel 17 april 1909
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1 te Velzen, 2 te Oude Niedorp, 3 te Alkmaar:
  1 JOHANNA PETRONELLA KORVER, geboren 8 maart 1933
  huwt Harenkarspel 27 februari 1956
  PETRUS BRUIN, geboren 4 oktober 1931

  2 PETRUS JACOBUS KORVER, geboren 1 maart 1934, VOLGT ONDER VIIIu

  3 JACOBUS AUGUSTINUS KORVER, geboren 15 juli 1939, VOLGT ONDER VIIIV

HS-7 GENERATIE VIIk - zn van VIh

JOHANNES JACOBUS KORVER, geboren Warmenhuizen 3 mei 1908, overleden Alkmaar 10 december 1982, grondwerker, wegenbouwer
huwt Harenkarspel 20 april 1934
MARGARETHA BRUIN, geboren Harenkarspel 9 juli 1913
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren 1/2 te Schagen, 3/5 te Oudorp:
  1 THEODORUS KORVER, geboren 4 maart 1935, VOLGT ONDER VIIIW

  2 PETRUS KORVER, geboren 29 december 1938, VOLGT ONDER VIIIx

  3 MARIA PETRONELLA KORVER, geboren 25 januari 1943, overleden Gem. Zaanstad 25 januari 2014
  huwt Oudorp 23 oktober 1962
  GERARDUS MARIA BOS, geboren Obdam 8 mei 1939

  4 JOHANNES KORVER, geboren 25 januari 1943, overleden Zijpe 26 oktober 2000
  huwt 1e Heerhugowaard 4 juni 1974
  ANTONIA VAN ROTTERDAM, geboren Haarlem 4 juni 1936, overleden Heerhugowaard 21 november 1977
  huwt 2e Zijpe 1 april 1982
  ALIDA GOED, geboren Zijpe 9 juli 1958, overleden Zijpe 23 augustus 1985

  5 PETRONELLA KORVER, geboren 24 september 1945
  huwt Oudorp 21 december 1971
  SIEBREN LEONARD JOHANNES HUITEMA, geboren Zaandam 11 november 1945

HS-7 GENERATIE VII-l - zn van VIi

HENDRIKUS KORVER, geboren Heerhugowaard 6 december 1910, overleden Amsterdam 15 november 1953, arbeider GEB Amsterdam
huwt 1e Leiden 19 augustus 1936, echtscheiding Leiden 19 juli 1944
MARIA MARGARETHA ARNOLDUS, geboren Leiden 22 oktober 1910, overleden Leiden 13 december 1950
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1/2 te Leiden, 3 te Hensbroek:
  1 MARIA MARGARETHA KORVER, geboren 8 januari 1933

  2 HERMANUS KORVER, geboren 13 juli 1938, overleden Leiden 3 september 1938

  3 HERMANUS KORVER, geboren 27 juli 1940, overleden Hensbroek 4 augustus 1940
huwt 2e Heerhugowaard 10 januari 1947
PETRONELLA ANNA MARIA GILDEMEIJER, geboren Schoorl 27 december 1912
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 2 kinderen geboren:
  4 PETRONELLA ANNA MARIA KORVER, geboren 24 juli 1947

  5 CARINA MARIA KORVER, geboren 21 januari 1953

HS-7 GENERATIE VIIm - zn van VIj

SIMON KORVER, geboren Alkmaar 24 juni 1916, woninginstallateur
huwt Hillegom 20 april 1949
CORNELIA JOHANNA PALING, geboren Hillegom 28 juli 1913
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 3 kinderen geboren:
  1 JOHANNA KORVER, geboren 16 september 1954

  2 RUDOLF MARIA KORVER, geboren 1 mei 1957

  3 SIMON KORVER, geboren 1 mei 1957

HS-7 GENERATIE VIIn - zn van VIk

SIMON KORVER, geboren Den Helder 15 augustus 1902, overleden Amsterdam 4 augustus 1974, kapitein ter koopvaardij
huwt 1e Amsterdam 4 juli 1945 - echtscheiding Amsterdam 3 oktober 1962
HIELKJE DE BOER, geboren Smallingerland 12 augustus 1907
voor dit huwelijk werd te Smallingerland een kind geboren en in de registers van de burgerlijk stand aldaar ingeschreven als Simon Willem de Boer, werd bij het huwelijk geecht:
  1 SIMON WILLEM KORVER, geboren 11 juni 1940, VOLGT ONDER VIIIy
huwt 2e Amsterdam 30 oktober 1962
LIENTJE ANNA MEIJER, geboren Ouder Amstel 22 augustus 1927
uit dit huwelijk werd te Amsterdam een kind geboren:
  2 WILLEM PAUL SIMON KORVER, geboren 21 april 1962, VOLGT ONDER VIIIz

HS-7 GENERATIE VIIo - zn van VI-l

SIMON PETRUS REINERUS KORVER, geboren Amsterdam 9 augustus 1909, overleden Amsterdam 30 december 1981
huwt Amsterdam 23 mei 1940
SUSANNA JOHANNA ANTONIA HANRAADS, geboren Amsterdam 19 septmber 1912
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 2 kinderen geboren:
  1 REINERUS SIMON PETRUS KORVER, geboren 1 april 1941, VOLGT ONDER VIIIab

  2 JOHANNES GERARDUS SIMON KORVER, geboren 7 juli 1943, VOLGT ONDER VIIIac

HS-7 GENERATIE VIIp - zn van VI-l

PETRUS ANTONIUS ADRIANUS KORVER, geboren Amsterdam 30 januari 1914, overleden Amsterdam 19 februari 2006
huwt Amsterdam 18 maart 1943
PETRONELLA VAN WEES, geboren Amsterdam 11 december 1918
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 3 kinderen geboren:
  1 JOHANNA SUSANNA MARIA KORVER, geboren 21 maart 1944
  huwt 22 oktober 1964
  BAREND VERHEUGD

  2 CLEMENTINA HENDRIKA MARIA KORVER, geboren 22 juli 1946
  huwt 23 februari1968
  GERARDUS BAKKER

  3 GEERTRUIDA JOSEPHINA MARIA KORVER, geboren 4 januari 1949
  huwt 22 september 1972
  JOHANNES HOUWELING

HS-7 GENERATIE VIIq - zn van VI-l

REINERUS SUSAN GERARDUS KORVER, geboren Amsterdam 4 april 1916
huwt Amsterdam 14 juni 1945
MARIA MARTHA VAN BLOKLAND, geboren Amsterdam 10 januari 1923
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 2 kinderen geboren:
  1 WILHELMINA MARIA MARTHA KORVER, geboren 8 april 1947
  huwt USA 17 september 1968 - echtscheiding
  PETER ROTELLA

  2 REINERUS MARTIN SIMON KORVER, geboren 26 augustus 1949, VOLGT ONDER VIIIad

HS-7 GENERATIE VIIr - zn van VIm

SIMON JOSEPH KORVER, geboren Grootebroek 15 maart 1912, overleden Hoorn 23 mei 1974, beroeps militair sergeant
huwt Hoogkarspel 14 mei 1935
CORNELIA BRANDSEN, geboren Hoogkarspel 21 februari 1911
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren 1/5 Hoogkarspel, 6 te Grootebroek:
  1 GERARDUS PETRUS KORVER, geboren 2 november 1936, VOLGT ONDER VIIIae

  2 GEERTRUIDA MARIA KORVER, geboren 5 april 1938
  huwt 19 decembeer 1961
  ANTHONIUS HAAKMAN

  3 MARTINUS CORNELIS KORVER, geboren 9 april 1940, VOLGT ONDER VIIIaf

  4 GERARDA CORNELIS KORVER, geboren 21 maart 1943, ongehuwd

  5 CORNELIA MARIA KORVER, geboren 8 februari 1945
  huwt Wevershoof 18 december 1967
  JOHANNES CORNELIS ROOD, geboren Lutjebroek 5 mei 1940

  6 CATHARINA MARIA KORVER, geboren 9 augustua 1949
  huwt 13 juli 1969
  P.A. BAKKER

HS-7 GENERATIE VIIs - zn van VIm

NICOLAAS KORVER, geboren Wevershoof 20 mei 1913
huwt 2 juni 1948
CORNELIA KUIPER, geboren 28 augustus 1916
uit dit huwelijk werden te Zwaagdijk 2 kinderen geboren:
  1 GERARDUS JOHANNES WILLIBRORDUS KORVER, geboren 7 november 1947, VOLGT ONDER VIIIag

  2 ANNA GEERTRUIDA MARIA KORVER, geboren 14 juli 1952

HS-7 GENERATIE VIIt - zn van VIm

GERRIT KORVER, geboren Wevershoof 12 februari 1915
huwt Wevershoof 2 juni 1948
MARIA AKER, geboren 1915
uit dit huwelijk werden te Wevershoof 6 kinderen geboren:
  1 GEERTRUIDA ELISABETH MARIA KORVER, geboren 4 juli 1939
  huwt
  ANTHONIUS SINNIGE

  2 PETRUS GERARDUS KORVER, geboren 18 september1945??, VOLGT ONDER VIIIah

  3 ELISABETH MARIA KORVER, geboren 29 maart 1941
  huwt
  SIMON NUGTER

  4 MARIA ANNA KORVER, geboren 20 februari 1943
  huwt
  THEODORUS HAAKMAN

  5 JOZEPHA MARIA KORVER, geboren 3 januari 1951, ongehuwd

  6 WILHELMINA MARIA GERARDA KORVER, geboren 27 februari 1958
  huwt
  PETER N. KOLENBERG

HS-7 GENERATIE VIIu - zn van VIm

JACOB KORVER, geboren Zwaagdijk 26 december 1919, overleden Drechterland 21 augustus 2010
huwt Sijbekarspel 18 oktober 1946
AGATHA NAN, geboren 16 augustus 1922
uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren 1 te Benningbroek, 2/8 Zwaagdijk, 9/11 Hoogkarspel, 12 Hoorn:
  1 GEERTRUIDA MARGARETHA KORVER, geboren 19 december 1948
  huwt 3 mei 1969
  PIETER BAAS

  2 PETRUS GERARDUS JOZEF KORVER, geboren 11 augustus 1950, VOLGT ONDER VIIIai

  3 GERARDUS PETRUS MARIA KORVER, geboren 20 oktober 1951, VOLGT ONDER VIIIj

  4 PIETER FREDERIK JACOBUS KORVER, geboren 2 december 1952, VOLGT ONDER VIIIak

  5 MARGARETHA DIVERA KORVER, geboren 30 december 1953
  huwt 21 februari 1975
  KLAAS REUS

  6 DIVERA WILHELMINA MARIA KORVER, geboren 27 februari 1955
  huwt 13 januari 1976
  JAN BAKKER

  7 JACOBUS CORNELIS MARIA KORVER, geboren 4 mei 1956, overleden Amsterdam 18 oktober 2000
  huwt 1e Andijk 19 augustus 1976
  HELENA GEBENA GEERTRUIDA MARIA SIJM, geboren Andijk 8 maart 1956, overleden Andijk 25 september 1979
  huwt 2e Amsterdam 4 september 1987
  MARIA CATHARINA VAN DER VELDE, geboren Amsterdam 7 september 1938, overleden Amsterdam 26 juli 2000
  uit beide huwelijken werden geen kinderen geboren.

  8 CATHARINA MARIA KORVER, geboren 8 juni 1957, ongehuwd, wijkverpleegkundige

  9 AFRA LOUISA MARIA KORVER, geboren 6 januari 1959
  huwt 17 september 1981
  THEODORUS HAAKMAN

  10 THEODORUS LODEWIJK MARIA KORVER, geboren 11 januari 1960, ongehuwd

  11 WILHELINA THEODORA MARIA KORVER, geboren 22 februari 1963
  huwt 14 oktober 1982
  WILLEM COMMANDEUR

  12 MARIA MANUELA LOUISA BERNARDINA KORVER, geboren 28 mei 1965, ongehuwd

HS-7 GENERATIE VIIv - zn van VIn

JAN KORVER, geboren Den Helder 18 januari 1939, leraar
huwt Krommenie 14 juli 1967
GEERTRUDIS MARIA ELISABETH GROOT, geboren Assendelft 10 februari 1940
dit echtpaar adopteerde 3 kinderen, 1 geboren Voorburg ZH, 2 te 's-Gravenhage, 3 te Goes:
  1 CHRISTIAAN PAULUS MARCUS KORVER, geboren 12 maart 1972

  2 LYDIA MARIA KORVER, geboren 26 december 1972

  3 FERDINAND KORVER, geboren 6 januari 1976

HS-7 GENERATIE VIIw- zn van VIo

SIMON KORVER, geboren Alkmaar 22 november 1933, overleden Alkmaar 20 juni 2006, timmerman
huwt Alkmaar 18 november 1960 - echtscheiding Alkmaar 17 augustus 1977
EGLANTINE JEANNETTE KRAMER, geboren Alkmaar 14 februari 1932
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 3 kinderen geboren:
  1 RENARDUS THEODORUS KORVER, geboren 2 december 1962

  2 MARIA THERESIA KORVER, geboren 19 augustus 1964

  3 MATTHEUS HENDRICUS KORVER, geboren 1 oktober 1966

HS-7 GENERATIE VIIx- zn van VIo

JOHANNES AREND LUCAS KORVER, geboren Alkmaar 1 november 1941
huwt Alkmaar 25 mei 1966
JOHANNA MARIA BOERSEN
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 2 kinderen geboren:
  1 RUBEN ROBERTUS PETRUS THEODORUS KORVER, geboren 17 januari 1968, VOLGT ONDER VIIIal

  2 MENNO JOHANNES LAURENTIUS KORVER, geboren 13 decenber 1969

HS-7 GENERATIE VIIy- zn van VIp

TEUNIS KORVER, geboren St Maarten 8 december 1900, overleden Alkmaar 14 december 1968, metselaar
huwt Schagen 30 april 1925
ALIDA PIETERTJE MOLENAAR, geboren Schagen 15 augustus 1904
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren 1/2 te Anna Paulowna 3/5 te Den Helder:
  1 PIETER JACOB KORVER, geboren 25 december 1927, VOLGT ONDER VIIIam

  2 GUURTJE JACOBA KORVER, geboren 18 juni 1930
  huwt 15 juli 1949
  J. KOETEN

  3 CORNELIA KORVER, geboren 11 december 1931
  huwt 17 augustus 1950
  K. KOETEN

  4 GEERTRUIDA KORVER, geboren 20 september 1936
  huwt 2 april 1960
  CORNELIS ERADUS

  5 ANNEKE KORVER, geboren 18 januari 1944
  huwt 4 maart 1965
  JOHANNES JACOBUS ERADUS

HS-7 GENERATIE VIIIa - zn van VIIa

ROBBIE KORVER, geboren Zaandam 30 september 1949, lid van direktie vezekeringsmaatschappij
huwt Zaandam 19 mei 1970
ELISABETH SAARTJE ROMIJN, geboren Zaandam 9 november 1950
uit dit huwelijk werden te Zaandam 2 kinderen geboren:
  1 LINDA BIANCA KORVER, geboren 13 juni 1971

  2 RICHARD MICHAEL KORVER, geboren 6 april 1975

HS-7 GENERATIE VIIIb - zn van VIIc

JACOBUS BERNARDUS KORVER, geboren Zaandam 25 oktober 1922,overleden Ede in februari 1988, lid van direktie vezekeringsmaatschappij
huwt 1e 's-Gravenhage 3 maart 1949 - echtscheiding
GERHARDINA MARIA HUIJVENAAR, geboren 's-Gravenhage 22 september 1923
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 MONICA GERARDINE MARIA WILHELMINA KORVER, geboren 4 mei 1953
  huwt Leidschendam 3 juni 1982
  ANTHONIUS MUISER, geboren Utrecht 18 mei 1949

  2 WINFRIED PAULUS ANTHONIUS KORVER, geboren 30 juni 1958, ongehuwd, jurist
huwt 2e Tilburg 30 mei 1973
ALPHONSINA NICOLA HENRICA MARIA THERESE VAN OERS, geboren Tilburg 4 april 1945
uit dit huwelijk werd te Ede een kind geboren:
  3 CASPER ANTOINE JEROME KORVER, geboren 28 december 1973

HS-7 GENERATIE VIIIc - zn van VIIc

JOHANNES PETRUS KORVER, geboren 's-Gravenhage 8 maart 1936, overleden 's-Gravenhage 23 mei 2011
huwt 's-Gravenhage 2 augustus 1961 ROSALIA PETRONELLA MSARIA VAN DE GRAAF, geboren 's-Gravenhage 7 maart 1940, overleden 's-Gravenhage 9 juli 1997
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te 's-Gravenhage een kind geboren:
  1 PETRA KORVER, geboren 's-Gravenhage 17 februari 1970
  huwt 's-Gravenhage 23 september 1994
  MARCO ANNOKKEE, geboren 's-Gravenhage 1 februari 1971

HS-7 GENERATIE VIIId - zn van VIId

MICHIEL KORVER, geboren Den Helder 10 april 1912, overleden bij de ondergang van een Japans transportschip in de baai van Manilla 22 oktober 1944
huwt Rotterdam 29 januari 1936
TRIJNTJE VAN HULST, geboren Rotterdam, overleden Rotterdam 10 november 1969
uit dit huwelijk werd te Den Helder een kind geboren:
  1 CORNELIA MARIA KORVER, geboren 5 mei 1937
  huwt 1e Dordrecht - echtscheiding Rotterdam omstreeks 1956
  JACOB SINT, geboren Dordrecht
huwt 2e 's-Gravenhage 22 augustus 1962
JAN HENDRIK VAN HEESSEN, geboren 's-Gravenhage 24 januari 1924

HS-7 GENERATIE VIIIe - zn van VIIe

PETRUS JOHANNES KORVER, geboren Noord Scharwoude 1 mei 1932, overleden Alkmaar 17 oktober 2003
huwt Zuid Scharwoude 22 januari 1953
ANNA MARGARETHA PANNEKEET, geboren Zui Sacharwoude 15 september 1929
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren 1/3 en 5 te Noord Scharwoude, 4 te Alkmaar:
  1 MARIA ANNA GEERTRUIDA KORVER, geboren 22 april 1956
  huwt Noord Scharwoude 28 november 1975
  G. GERDER

  2 JOHANNES PETRUS MARIA KORVER, geboren 24 april 1958, VOLGT ONDER IX

  3 PETRUS JOHANNES KORVER, geboren 10 juni 1959, VOLGT ONDER IX

  4 GUURTRUIDA MARIA KORVER, geboren 24 augustus 1960
  huwt 13 augustus 1980
  J. HINK, geboren 24 januari 1954

  5 ANNA GUURTRUIDA MARIA KORVER, geboren 16 oktober 1963
  huwt 6 oktober 1982
  FRANS KORTVRIEND, geboren 16 oktober 1958

HS-7 GENERATIE VIIIf - zn van VIIe

JOHANNES CORNELIS KORVER, geboren Noord Scharwoude 10 november 1934
huwt Oudkarspel 5 april 1961
ALYDA ANNA OOIEVAAR, geboren Oudkarspel 31 december 1938
uit dit huwelijk werden te Noord Scharwoude 2 kinderen geboren:
  1 MARGARETHA ALYDA ANNA KORVER, geboren 1 juli 1963
  huwt 15 mei 1884
  PIETER GERARDUS HOOGEBOOM, geboren 23 april 1959

  2 JOHANNES AUGUSTINUS KORVER, geboren 22 augustus 1967

HS-7 GENERATIE VIIIg - zn van VIIe

CORNELIS THEODOOR KORVER, geboren Noord Scharwoude 15 oktober 1940
huwt Koedijk 30 december 1965
J.L. VERDUIN
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren 1 te Broek op Langedijk, 2 te Alkmaar:
  1 MARIA JOHANNA KORVER, geboren 9 mei 1967, overleden Harenkarspel 22 januari 2010
  huwt Langedijk 7 september 1988 JOHANNES PETRUS JONKER, geboren Alkmaar 14 maart 1958
  2 MARIA ALIDA KORVER, geboren 8 maart 1972

HS-7 GENERATIE VIIIh - zn van VIIe

GERARDUS CORNELIS KORVER, geboren Langedijk 24 juni 1943, overleden Langedijk 26 september 2013,
huwt Langedijk 26 augustus 1965
JOHANNA MARIA OOTEMAN, geboren Grootebroek 21 maart 1945
uit dit huwelijk werden te Noord Scharwoude 2 kinderen geboren:
  1 JOHANNA MARIA KORVER, geboren 9 mei 1967

  2 GERARDUS CORNELIS JOHANNES KORVER, geboren 12 juli 1969

HS-7 GENERATIE VIIIi - zn van VIIf

PETRUS WILHELMUS NICOLAAS KORVER, geboren Oudkarspel 5 februari 1936
huwt Noord Scharwoude 25 augustus 1965
JOHANNA MARIA DUINEVELD, geboren Noord Scharwoude 11 oktober 1938
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

HS-7 GENERATIE VIIIj - zn van VIIf

WILHELMUS CORNELIS NICOLAAS KORVER, geboren Oudkarspel 6 december 1938
huwt Heerhugowaard 9 juni 1960
ELISABETH OVERTOOM, geboren Heerhugowaard 27 juni 1935
uit dit huwelijk werden te Oudkarspel 3 kinderen geboren:
  1 ENRICO KORVER, geboren 27 maart 1961

  2 MONIQUE KORVER, geboren 20 maart 1965

  3 PETRUS ADAM MARTINUS WILHELMUS KORVER, geboren Langedijk 9 maart 1967,

HS-7 GENERATIE VIIIk - zn van VIIf

CORNELIS JOHANNES MARIA KORVER, geboren Oudkarspel 18 april 1948, tekenaar constructeur
huwt Schagen 11 mei 1973
JACOBA DIEUWERTJE VAN ROOIJ, geboren Schagerbrug 9 oktober 1949
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 3 kinderen geboren:
  1 REINOLDUS ALEXANDER KORVER, geboren 22 februari 1976

  2 ANNA MARIA KORVER, geboren 13 september 1978

  3 ELISABETH WILHELMINA KORVER, geboren 13 september 1978

HS-7 GENERATIE VIII-l - zn van VIIg

PETRUS JOHANNES KORVER, geboren Oudkarspel 30 mei 1944, overleden Langedijk 6 maart 2009
huwt Koedijk 17 augustus 1967
CLASINA MARIA GROOTHUIZEN, geboren Koedijk 29 november 1944,
uit dit huwelijk:
1 JOLANDA GEERTRUIDA JACOBA KORVER, geboren Langedijk 21 april 1969

2 JACOBA CLASINA GEERTRUIDA KORVER., geboren Alkmaar 5 augustus 1971

HS-7 GENERATIE VIIIm - zn van VIIg

JOHANNES CORNELIS KORVER, geboren Oudkarspel 23 augustus 1947,
huwt
L. ROSLOOT
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, verder niets bekend

HS-7 GENERATIE VIIIn - zn van VIIg

THEODORUS MARIA KORVER, geboren Zuid Scharwoude 28 augustus 1948,
huwt
ANTJE GROOTJES, geboren Noord Scharwoude 21 april 1954
uit dit huwelijk werden te Noord Scharwoude 3 kinderen geboren:
  1 RICHARD KORVER, geboren 15 februari 1977

  2 MARCEL KORVER, geboren 4 december 1979

  3 PATRICK KORVER, geboren 4 december 1979

HS-7 GENERATIE VIIIo - zn van VIIg

GERARDUS KORVER, geboren Zuid Scharwoude 18 decembeer 1952,
huwt Heerhugowaard
EDITH DOES, geboren Heerhugowaard 26 september 1959
uit dit huwelijk werden te Noord Scharwoude 2 kinderen geboren:
  1 CORNELIS KORVER, geboren 8 februari 1983

  2 PAULINE KORVER, geboren 26 april 1984

HS-7 GENERATIE VIIIp - zn van VIIi

NICOLAAS PETRUS KORVER, geboren Zijpe 27 juli 1925, overleden Heerhugowaard 6 september 1972, chauffeur
huwt Warmerhuizen 9 oktober 1952
ALIDA MARIA MOSCH, geboren Warmenhuizen 8 april 1930
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren 1/3 en 5 te Heerhugowaard, 4 en 6 te Alkmaar:
  1 CORNELIS HENDRICUS NICOLAAS PETRUS KORVER, geboren 14 april 1954, VOLGT ONDER IX

  2 HENRICUS CORNELIS JACOBUS JOHANNES KORVER, geboren 16 juli 1955, overleden Alkmaar 5 september 1959

  3 ELISABETH JOANNA ALIDA MARIA KORVER, geboren 21 juli 1957, overleden Alkmaar 9 mei 2004, ongehuwd.

  4 NICOLAAS PETRUS AUGUSTINUS MARINUS KORVER, geboren 10 juli 1958

  5 HENRIETTE CATHARINA ARNOLDA ADRIANA KORVER, geboren 13 juli 1960

  6 HENDRICUS JACOBUS GERARDUS FREDERIC KORVER, geboren 24 juli 1968

HS-7 GENERATIE VIIIq - zn van VIIi

CORNELIS AUGUSTINUS KORVER, geboren Oude Niedorp 13 januari 1931, overleden Heerhugowaard 27 oktober 2005
huwt Nieuwe Niedorp 2 juli 1960
CATO CATHARINA POLAND, geboren Nieuwe Niedorp 25 jui 1935
uit dit huwelijk werden te Heerhugowaard 6 kinderen geboren:
  1 CATHARINA PETRONELLA ELISABETH KORVER, geboren 11 november 1961

  2 HERMANUS CRNELIS JOHANNES KORVER, geboren 3 januari 1963

  3 JOHANNA THERESIA MARIA KORVER, geboren 8 februari 1965
  4 CORNELIS AUGUSTINUS PETRUS KORVER, geboren 21 november 1967

  5 NN KORVER, geboren 30 september 1969


  6 ROBERTUS GERARDUS JOHANNES KORVER, geboren 21 november 1973

HS-7 GENERATIE VIIIr - zn van VIIi

PETRUS JOHANNES KORVER, geboren Heerhugowaard 16 november 1933, overleden Heerhugowaard 21 september 2012
huwt te Heerhugowaard 23 januari 1957
AFRA WESTER, geboren 14 september 1931
uit dit huwelijk werden te Heerhugowaard 4 kinderen geboren:
  1 CORNELIS PETRUS JOHANNES KORVER, geboren 21 februari 1958
  huwt Noordscharwoude 18 augustus 1978
  MARIA CATHARINA PETRONELLA KOOMEN, geboren Noorscharwoude 5 maart 1958
  uit dit huwelijk te Heerhugowaard werden 2 kinderen geboren:

   1 JOHANNA MARIA ELISABETH KORVER, geboren 29 april 1985

   2 BARTOLOMEUS PETRUS JOHANNES KORVER, geboren 3 maart 1987

  2 WILHELMINA JOHANNA MARGARETHA KORVER, geboren 14 maart 1960, overleden Alkmaar 13 juli 2006
  huwt Obdam 18 januari 1984
  JOHANNES ADRIANUS MARIA GIELING, geboren Obdam 8 mei 1958

  3 JOHANNA GEERTRUIDA MARIA KORVER, geboren 16 oktober 1962
  huwt Heerhugowaard 23 juni 1983
  GERARDUS ANTONIUS ELLENBROEK, geboren Alkmaar 10 december 1958

  4 RAINERIUS ANTHONIUS WILHELMUS KORVER, geboren 15 november 1966
  huwt Hoofddorp 13 maart 1997
  CLARA JOHANNA WESTERVELD, geboren Aalten 2 januari 1962
  uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren 1 te Haarlem, 2 te Arnhem:

   1 WOUTER THEODORUS JOHANNES KORVER, geboren 15 december 1998

   2 ELINE ELISABETH CORNELIA KORVER, geboren 13 december 2001

HS-7 GENERATIE VIIIs - zn van VIIi

JOHANNES CORNELIS KORVER, geboren Heerhugowaard 5 juli 1937, overleden heerhugowaard 1 juni 2010
huwt Harenkarspel 6 februari 1964
GEERTRUIDA JOHANNA NOORDSTRAND, geboren Harenkarspel 20 december 1939
uit dit huwelijk werden te Heerhugowaard 3 kinderen geboren:
  1 CORNELIS JOHANNES KORVER, geboren 1 januari 1965

  2 JOHANNES NICOLAAS KORVER, geboren 16 december 1966

  3 JOHANNA MARIA KORVER, geboren 9 april 1972

HS-7 GENERATIE VIIIt - zn van VIIi

AUGUSTINUS CORNELIS KORVER, geboren Heerhugowaard 6 maart 1939,
huwt Langedijk 30 augustus 1962
ELISABETH MARIA BERGEN, geboren Zuid Scharwoude 26 augustus 1941
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1/2 te Heerhugowaard, 3 te Spanbroek:
  1 MARIA JOSEPHINA KORVER, geboren 7 oktover 1963

  2 VINCENTIUS PAULUS KORVER, geboren 5 december 1964

  3 DIANA LIDWINA KORVER, geboren 23 oktober 1971

HS-7 GENERATIE VIIIu - zn van VIIj

PETRUS JACOBUS KORVER, geboren Oude Niedorp 1 maart 1934, overleden Alkmaar 31 juli 2008
huwt Heilo 31 maart 1959
PETRONELLA ENGELINA NIJMAN, geboren Egmond-Binnen 27 december 1933
uit dit huwelijk werden te Velsen Noord 2 kinderen geboren:
  1 MARCEL KORVER, geboren 20 juni 1960

  2 ROLF ARTHUR THEODORUS KORVER, geboren 16 januari 1963

HS-7 GENERATIE VIIIv - zn van VIIj

JACOBUS AUGUSTINUS KORVER, geboren Alkmaar 15 juli 1939,
huwt Velsen 30 november 1962
NETTY SMOOR, geboren 6 juli 1941
uit dit huwelijk werden te IJmuiden 3 kinderen geboren:
  1 RONALD KORVER, geboren 24 oktober 1963

  2 MARCO KORVER, geboren 4 september 1966

  3 CAROLA KORVER, geboren 19 mei 1973

HS-7 GENERATIE VIIIw - zn van VIIk

THEODORUS KORVER, geboren Schagen 4 maart 1935,
huwt Koedijk 26 juli 1962
AGATHA BEERSE
verder niets bekend

HS-7 GENERATIE VIIIx - zn van VIIk

PETRUS KORVER, geboren Schagen 29 december 1938,
huwt Boxtel 5 juni 1964
C.A. VAN DE WAL
verder niets bekend

HS-7 GENERATIE VIIIy - zn van VIIn

SIMON WILLEM KORVER, geboren Amsterdam 11 juni 1940, overleden Heemstede 19 oktober 2009,
huwt Amsterdam 2 augustus 1967
ANNA JOHANNA BRIL, geboren Gulpen 20 juli 1942, overleden Amsterdam 19 januari 1979
uit dit huwelijk voorzover bekend geen kinderen.

HS-7 GENERATIE VIIIz - zn van VIIn

WILLEM PAUL SIMON KORVER, geboren Amsterdam 21 april 1962, verder niets bekend

HS-7 GENERATIE VIIIab - zn van VIIo

REINERUS SIMON PETRUS KORVER, geboren Amsterdam 1 april 1941,
huwt Amsterdam 10 mei 1965, - echtscheiding
ROSEMARIE SLUKA
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een dochter geboren, verder niets bekend

HS-7 GENERATIE VIIIac - zn van VIIo

JOHANNES GERARDUS SIMON KORVER, geboren Amsterdam 7 juli 1943, overleden Amsterdam 5 juli 2000
huwt 1e Commack USA 1 december 1968 - echtscheiding 's-Gravenhage 29 oktober 1981
ROSEMARIE WEBER HAAG, geboren Backnang Dld 1 augustus 1940
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren 1 Bayshore NY USA, 2 Amsterdam:
  1 RENS SIMON KORVER, geboren 11 oktober 1972

  2 ANDREA SUZANNE KORVER, geboren 21 juli 1974
huwt 2e Amstelveen 8 augustus 1997
MARIA FRANCINA HAGENS, geboren Apeldoorn 31 augustus 1944
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-7 GENERATIE VIIIad - zn van VIIq

REINERUS MARTIN SIMON KORVER, geboren Amsterdam 26 augustus 1949
huwt USA
MARGARETHA SENNEF
uit dit huwelijk werden te USA 3 kinderen geboren:
  1 SONJA KORVER, geboren 25 maart 1977

  2 ERIK KORVER, geboren 28 mei 1979

  3 LUCAS KORVER, geboren 2 februari 1981

HS-7 GENERATIE VIIIae - zn van VIIr

GERARDUS PETRUS KORVER, geboren Hoogcarspel 2 november 1936, overleden Medemblik 13 juli 2016
huwt 14 mei 1965
ELISABETH ANNA VRIEND, geboren Berkhout 6 maart 1942
uit dit huwelijk:
1 ANNA CORNELIA ELISABETH KORVER, geboren Hoorn 20 oktober 1966

2 CORNELIA ANNA MARIA KORVER, geboren Wervershoof 18 december 1967

HS-7 GENERATIE VIIIaf - zn van VIIr

MARTINUS CORNELIS KORVER, geboren Hoogkarspel 9 april 1940,
huwt 28 mei 1965
ELISABETH MARTINA HAAKMAN
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 MARTINUS KORVER, geboren 30 september 1966

HS-7 GENERATIE VIIIag - zn van VIIs

GERARDUS JOHANNES WILLIBRORDUS KORVER, geboren Zwaagdijk 7 november 1949,
huwt 25 juni 1971
CORNELIA WALBURGA HOUTSMA, geboren 13 juni 1949
uit dit huwelijk werden te Zwaagdijk 4 kinderen geboren:
  1 MARCUS NICOLAAS GERARDUS KORVER, geboren 18 maart 1972, VOLGT ONDER IX

  2 MARTINUS ANNE KORVER, geboren 22 juli 1974, VOLGT ONDER IX

  3 MAAIKE KORVER, geboren 13 april 1978
  huwt 30 mei 2002
  PATRICK URSEM, geboren 8 februari 1973

  4 INGE KORVER, geboren 5 mei 1985

HS-7 GENERATIE VIIIah - zn van VIIt

PETRUS GERARDUS KORVER, geboren Wevershoof 18 september 1945??,
huwt Wevershoof 18 november 1971
AUKJE KINDERMAN, geboren Wognum 20 juli 1950
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1 te Hoorn, 2/3 te Wevershoof:
  1 RENS KORVER, geboren 17 april 1976, VOLGT ONDER IX

  2 BOB KORVER, geboren 5 juni 1978

  3 INGE KORVER, geboren 15 januari 1980

HS-7 GENERATIE VIIIai - zn van VIIu

PETRUS GERARDUS JOZEF KORVER, geboren Zwaagdijk 11 augustus 1950
huwt 9 juni 1971
DIVERA WALBURGA MARIA COPIER, geboren Wognum 21 november 1950
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 STEFANIE GEERTRUIDA KORVER, geboren 23 juni 1973
  huwt 9 juni 2000
  P.C.J. SMIT

  2 SANDER JACOBUS KORVER, geboren 18 oktober 1975, VOLGT ONDER IXc/1

HS-7 GENERATIE VIIIaj - zn van VIIu

GERARDUS PETRUS MARIA KORVER, geboren Zwaagdijk 20 oktober 1951
huwt 12 mei 1975
TRUDIE JOHANNA MARIA VAN RIJT
uit dit huwelijk werden te Haarlem 2 kinderen geboren:
  1 BARTHOLOMEUS JOHANNES KORVER, geboren 5 oktober 1973, VOLGT ONDER IXd

  2 KOEN JAAP KORVER, geboren 5 juli 1975, VOLGT ONDER IXe

HS-7 GENERATIE VIIIak - zn van VIIu

PIETER FREDERIK JACOBUS KORVER, geboren Zwaagdijk 2 december 1952,
huwt
MARIAN SCHOUTEN
uit dit huwelijk werden te Hoorn 2 kinderen geboren:
  1 JEROEN KORVER, geboren 16 april 1983

  2 AMBER KORVER, geboren 21 oktober 1987

HS-7 GENERATIE VIIIal - zn van VIIx

RUBEN ROBERTUS PETRUS THEODORUS KORVER, geboren Alkmaar 17 januari 1968
huwt 14 december 1974
JOSE SCHOUTEN,
uit dit huwelijk:
  1 PIM KORVER, geboren 27 augustus 2002

HS-7 GENERATIE VIIIam - zn van VIIy

PIETER JACOB KORVER, geboren Anna Paulowna 25 december 1927, overleden Alkmaar 27 oktober 2013
huwt Wieringerwaard 21 januari 1954
GRIETJE ROL, geboren Wieringerwaard 12 maart 1921, overleden Heerhugowaard 28 mei 2011
uit dit huwelijk:
  1 LIDA PETRONELLA KORVER, geboren Hoorn 23 juli 1955

  2 ELLY MARGREETH KORVER, geboren Hoorn 30 mei 1958

  3 TEUNIS PIETER KORVER, geboren Hoorn 10 september 1963

HS-7 GENERATIE IXa zn van VIIIe

JOHANNES PETRUS MARIA KORVER, geboren Noord Scharwoude 24 april 1958,
huwt 12 november 1981
M. VAN RIJN, geboren 31 oktober 1962

HS-7 GENERATIE IXb zn van VIIIe

PETRUS JOHANNES KORVER, geboren Noord Scharwoude10 juni 1959,
huwt 12 augustus 1982
J. KRUIJSWIJK, geboren 23 maart 1957

HS-7 GENERATIE IX zn van VIIIj

PETRUS ADAM MARTINUS WILHELMUS KORVER, geboren Langedijk 9 maart 1967, overleden Alkmaar 7 februari 2011,
verdere info afgeschermd.

HS-7 GENERATIE IXc zn van VIIIp

CORNELIS HENDRICUS NICOLAAS PETRUS KORVER, geboren Heerhugowaard 14 april 1954,
huwt
IRMA SCHOUTEN

HS-7 GENERATIE IX zn van VIIIag

MARCUS NICOLAAS GERARDUS KORVER, geboren 18 maart 1972,
huwt 20 januari 2000
ANNELIE BURGMEIJER, geboren 18 februari 1972
uit dit huwelijk:
  1 SANNE KORVER, geboren Zwaagdijk 6 april 2001

  2 ILSE KORVER, geboren Zwaagdijk 13 februari 2003

  3 MARK KORVER, geboren Zwaagdijk 26 april 2006

HS-7 GENERATIE IX zn van VIIIag

2 MARTINUS ANNE KORVER, geboren 22 juli 1974
huwt 30 juni 2000
HELEEN DE VRIES, geboren 25 maart 1976
uit dit huwelijk:
  1 EDWIN KORVER, geboren Zwaagdijk 11 oktober 2001

  2 FEMKE KORVER, geboren Zwaagdijk 28 augustus 2003

HS-7 GENERATIE IX zn van VIIIah

RENS KORVER, geboren Hoorn 17 april 1976
huwt 15 oktober 2005
KELLEE BISHOP,
uit dit huwelijk:
  1 LIAM KORVER, geboren Brisbane Australie 7 april 2007

  2 ZARA ANNE KORVER, geboren Brisbane Australie 26 februari 2009

  3 LUCY KORVER, geboren Brisbane Australie 15 november 2012

HS-7 GENERATIE IXc/1 zn van VIIIai SANDER JACOBUS KORVER, geboren 18 oktober 1975
huwt 10 juni 2005
KARIN KAMP, geboren Wognum 10 januari 1978
uit dit huwelijk:
  1 WOUT PETRUS KORVER, geboren Grootebroek 22 augustus 2006

  2 STEF PETRUS KORVER, geboren Grootebroek 12 septtember 2008

HS-7 GENERATIE IXd zn van VIIIaj

BARTHOLOMEUS JOHANNES KORVER, geboren Haarlem 5 oktober 1973,
huwt
SANDY VAN HENGEL,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 JESSE KORVER, geboren Haarlem 10 september 2002

  2 MICK CASPER KORVER, geboren Hoofddorp 28 juni 2005

HS-7 GENERATIE IXe zn van VIIIaj

KOEN JAAP KORVER, geboren Haarlem 5 juli 1975,
huwt
SELINA BLOKKER,
uit dit huwelijk werden te Haarlem 2 kinderen geboren:
  1 YARA KORVER, geboren 14 augustus 2000

  2 TYDO KORVER, geboren 13 juni 2003