Onderzoek en samengesteld door Patrick van Griethuysen & Loes Peters.
bijgewerkt tot JANUARI 2018
Mocht u aanvullingen hebben, fouten ontdekken of nadere informatie in uw bezit hebben, wordt u vriendelijk verzocht dit aan ons mede te delen.
Email: pvg@camerama.demon.nl

Hoofdstuk 8
Familie Corver - Korver - de Korver uit Streefkerk

HS-8 GENERATIE I - zn van onbekend

TEUNIS CORVER, omstreeks 1610 geboren,
huwt
NN
uit dit huwelijk voorzover bekend:
  1 WILLEM TEUNISZOON CORVER, geboren Streefkerk omstreeks 1636, VOLGT ONDER II

HS-8 GENERATIE II - zn van I

WILLEM TEUNISZOON CORVER, (op zijn huwelijksacte "Jongman van Streefkerk"), omstreeks 1636 (te Streefkerk?) geboren,
huwt Streefkerk 26 november 1661
WILLEMPJE WILLEMSDOGTER, ("Jongedogter van Streefkerk")
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Streefkerk 3 kinderen geboren:
  1 LEENDERT WILLEMSZOON CORVER, geboren omstreeks 1662, VOLGT ONDER IIIa

  2 WILLEM WILLEMSZOON CORVER, gedoopt 1 januari 1668, VOLGT ONDER IIIb

  3 TEUNIS WILLEMSZOON CORVER, geboren omstreeks 1682, VOLGT ONDER IIIc

HS-8 GENERATIE IIIa - zn van II

LEENDERT WILLEMSZOON CORVER, geboren Streefkerk omstreeks 1662,
huwt 1e
LIJNTJE LEENDERSDGT LEENDERTSE,
uit dit huwelijk werden te Krimpen a/d IJssel 2 kinderen gedoopt :
  1 WILLEMPJE CORVER, gedoopt 26 september 1700

  2 ADRIAANTJE CORVER, gedoopt 6 april 1704
huwt 2e Ouderkerk a/d IJssel
LIJNTJE PIETERSDGT VERHOEF

HS-8 GENERATIE IIIb - zn van II

WILLEM WILLENSZOON CORVER, gedoopt Streefkerk 1 januari 1668,
huwt 1e Rotterdam
NEELTJE DE GROOT,
uit dit huwelijk werd in de Gereformeerde kerk te Rotterdam een kind gedoopt:
  1 WILLEM WILLEMSZOON KORVER, gedoopt juli 1720
huwt 2e Streefkerk
PIETERTJE JANSDGT DE RIDDER, ("Jongedogter van Streefkerk")
uit dit huwelijk werden 5 kinderen gedoopt, 1/3 te Streefkerk, 4/5 te Lekkerkerk:
  2 WILLEM WILLEMSZOON (de) KORVER, gedoopt 24 november 1726, VOLGT ONDER IVa

  3 NEELTJE KORVER, gedoopt 3 oktober 1728

  4 LEENDERT KORVER, gedoopt 22 februari 1732

  5 CORNELIS KORVER, gedoopt 24 juli 1735, VOLGT ONDER IVb

  6 ADRIANUS CORVER, gedoopt 12 juli 1739, VOLGT ONDER IVc

HS-8 GENERATIE IIIc - zn van II

TEUNIS WILLEMSZOON CORVER, geboren Streefkerk omstreeks 1682,
huwt 1e
AAGJE CORNELISDGT BRUIN,
uit dit huwelijk werd te Streefkerk een kind gedoopt:
  1 WILLEMPJE KORVER, gedoopt 9 oktober 1707
huwt 2e Streefkerk 3 september 1713
NEELTJE GOVERTSDGT (van Ameyden)
uit dit huwelijk werd te Streefkerk een kind gedoopt:
  2 WILLEM KORVER, gedoopt 29 oktober 1713
huwt 3e Streefkerk 11 november 1714
NEELTJE CORNELISDGT SWARTEBOL,
dit huwelijk werden te Streefkerk 2 kinderen gedoopt:
  3 CORNELIS CORVER, gedoopt 26 mei 1715

  4 WILLEM KORVER, gedoopt 28 februari 1717

HS-8 GENERATIE IVa - zn van IIIb

WILLEM WILLEMSZOON (de) KORVER/ (de) KURVER, gedoopt Streefkerk 24 januari 1726, begraven Klundert 25 juli 1789,
Landbouwer,
huwt 1e Nederlandsch Hervormde Kerk Klundert 4 mei 1749
MARIA COMMERDGT VAN DER HOEVEN, ("Jongedochter van de Noordschans"), begraven Klundert
4 juli 1768,
uit dit huwelijk werden in de Nederlandsch Hervormde Kerk te Klundert 13 kinderen gedoopt:
  1 KOMMER DE KORVER/DE KURVER, gedoopt 12 juli 1750, VOLGT ONDER Va

  2 PIETERNELLA DE KORVER, gedoopt21 november 1751

  3 WILLEM DE KORVER, gedoopt 31 december 1752

  4 PIETER DE KORVER, gedoopt 3 februari 1754

  5 PIETERTJE DE KORVER, gedoopt 15 juni 1755

  6 JAN DE KORVER, gedoopt 24 oktober 1756, begraven Klundert 30 november 1768

  7 LEENDERT DE KORVER, gedoopt 23 april 1758

  8 LEENDERT DE KORVER, gedoopt 25 februari 1761, VOLGT ONDER Vb

  9 GERRIT DE KORVER, gedoopt 17 mei 1762

  10 GERRIT DE KORVER, gedoopt 27 oktober 1764

  11 CORNELIS DE KORVER, gedoopt 13 september 1765

  12 CORNELIA DE KORVER, gedoopt 29 december 1766

  13 ADRIANA DE KORVER, gedoopt 28 mei 1768
huwt 2e Klundert 1 september 1771
CORNELIA LOOZE, "De Roomsche weduwe van Pieter Smit"
uit dit huwelijk werden in de Nederlandsch Hervormde Kerk te Klundert 2 kinderen gedoopt:
  14 CORNELIA DE KORVER, gedoopt 3 augustus 1772, begraven Klundert 28 oktober 1775

  15 CORNELIS DE KORVER, gedoopt 6 november 1774

HS-8 GENERATIE IVb - zn van IIIb

CORNELIS KORVER, gedoopt Lekkerkerk 24 juli 1735,
huwt Streefkerk 17 april 1768
NEELTJE TIJSZE VOORWAAL,
uit dit huwelijk werden 9 kinderen gedoopt, 1/5 te Streefkerk, 6/9 te Nieuw Lekkerland:
  1 WILLEM KORVER, gedoopt 11 december 1768

  2 WILLEM KORVER, gedoopt 24 juni 1770, VOLGT ONDER Vb/1

  3 ANNIGJE KORVER. gedoopt 21 september 1772

  4 PIETERTJE KORVER, gedoopt 14 november 1773, overleden Nieuw Lekkerland 15 november 1853,
  huwt Nieuw Lekkerland 15 april 1805
  JAN VALK, gedoopt Nieuw Lekkerland 10 juli 1784

  5 LIJNTJE KORVER, gedoopt 10 december 1775

  6 THIJS KORVER, gedoopt 27 maart 1778, VOLGT ONDER Vc

  7 JAN KORVER, gedoopt 5 november 1780

  8 JAN KORVER, gedoopt 3 maart 1783, VOLGT ONDER Vd

  9 NEELTJE KORVER, gedoopt 12 oktober 1783

HS-8 GENERATIE IVc - zn van IIIb

ADRIANUS CORVER, gedoopt Lekkerkerk 12 juli 1737,
huwt 1e Rotterdam 15 september 1761
RACHELTIE KOPIJN, gedoopt Gouda St. Janskerk 1 november 1730,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 6 kinderen geboren:
  1 WILLEM CORVER, gedoopt 29 november 1761

  2 JACOBUS CORVER, gedoopt 28 november 1762

  3 JACOBUS CORVER, gedoopt 18 maart 1764

  4 JACOBUS CORVER, gedoopt 28 december 1766, VOLGT ONDER Ve

  5 PIETERTJE CORVER, gedoopt 26 december 1768

  6 KAATJE CORVER, gedoopt 3 maart 1771
huwt 2e Rotterdam 14 maart 1802
DIRKJE VAN DER LINDEN

HS-8 GENERATIE Va - zn van IVa

KOMMER DE KORVER/DE KURVER, gedoopt Nederlandsch Hervormde kerk Klundert 12 juli 1750, overleden Wieldrecht 9 september 1826, Schipper,
huwt Hooge en Lage Zwaluwe 5 april 1779
NEELTJE PIERE, geboren omstreeks 1740, (weduwe van Jan klaver), overleden Dubbeldam 3 januari 1824,
uit dit huwelijk werden te Hooge en Lage Zwaluwe 3 kinderen geboren:
  1 MARIA DE KORVER, gedoopt 19 december 1779

  2 CHRISTIAAN DE KORVER, gedoopt 1 april 1781, VOLGT ONDER VIa

  3 MARIA DE KORVER, gedoopt 11 augustus 1782

HS-8 GENERATIE Vb - zn van IVa

LEENDERT KORVER, gedoopt Nederlandsch Hervormde kerk Klundert 25 februari 1761, overleden Antwerpen 26 april 1813, van beroep "Batelier",
huwt (ondertrouw Middelburg 8 april 1791)
BARBERA ELISABETH GOONS of GOENSE, geboren omstreeks 1772, overleden Middelburg 13 april 1818,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend en te Middelburg een kind geboren:
  1 JOHANNIS KORVER, geboren omstreeks 1799, VOLGT ONDER VIb

HS-8 GENERATIE Vb/1 - zn van IVa

WILLEM KORVER, gedoopt Streefkerk 24 juni 1770,
huwt 1e Ouderkerk a/d IJssel 1 mei 1788 - echtscheiding Rotterdam 22 augustus 1812
STEIJNTJE LUKA, gedoopt Ouderkerk a/d IJssel 12 februari 1796, overleden Rotterdam 10 maart 1834
uit dit huwelijk:
  1 CORNELIS DE KURVER, geboren Rotterdam 10 juli 1791, overleden Overschie 21 juni 1817

  2 JACOB KORVER, geboren Rotterdam omstreeks 1793, overleden Middelharnis 29 september 1847,
  huwt Rotterdam 11 april 1821
  CORNELIA MARIA VAN DUUREN, geboren Schiedam omstreeks 1794

  3 NEELTIE JANNA DE KORVER/ KURVER, geboren Rotterdam 25 januari 1796, overleden Rotterdam 3 oktober 1869,
  huwt 21 april 1822 Overschie
  CORNELIS STOLK, geboren Delft 1799, overleden Rotterdam 25 oktober 1852

  4 PIETER DE KURVER, geboren Rotterdam 10 april 1798

  5 JOHANNES WILLEM DE KURVER, geboren Rotterdam 31 oktober 1800, overleden Rotterdam Cool 16 december 1800

  6 levenloos kind, geboren Hillegersberg 17 december 1800

  7 WILLEM KURVER, geboren Rotterdam 9 december 1804, overleden Hilligersberg 24 april 1806
huwt 2e Rotterdam 7 oktober 1812
CATHARINA VAN DALE, geboren Rotterdam 21 april 1774,

HS-8 GENERATIE Vc - zn van IVb

THIJS (de) KURVER, gedoopt Nieuw Lekkerland 29 maart 1778, overleden Vlaardingen 22 mei 1864, Molenaar te Vlaardingen,
huwt Rotterdam 9 mei 1802
CATHARINA SCHUNLAU, gedoopt Rotterdam 4 oktober 1774, overleden Vlaardingen 2 oktober 1849,
uit dit huwelijk:
  1 CORNELIS DE KURVER, gedoopt Rotterdam 28 februari 1803, overleden Vlaardingen 15 februari 1886, ongehuwd, scheepmaker

  2 COENRAAD HENDRIK BERNARDUS DE KORVER, gedoopt Rotterdam 12 november 1805, VOLGT ONDER VIc

  3 WILLEM DE KORVER, gedoopt Rotterdam 17 januari 1808,

  4 WILLEM DE KURVER, gedoopt Rotterdam 24 juni 1809, VOLGT ONDER VId

  5 MATTHEUS DE KURVER, geboren Rotterdam 22 december 1811, overleden Rotterdam 24 april 1812

  6 CATHARINA DE KURVER, geboren Rotterdam 22 december 1811, overleden Rotterdam 14 november 1812

  7 MATTHIJS KORVER, gedoopt Rotterdam 20 december 1813, VOLGT ONDER VIe

  8 JACOBUS KORVER, geboren Rotterdam 15 juni 1816, overleden Vlaardingen 11 november 1816

  9 JACOBUS KORVER , geboren Rotterdam 26 september 1817, overleden Vlaardingen 23 januari 1818

HS-8 GENERATIE Vd - zn van IVb

JAN DE KURVER, gedoopt Nieuw Lekkerland 3 maart 1782, overleden Krimpen a/d IJssel 21 april 1855
huwt
JOHANNA VALK, geboren Krimpen a/d IJssel 1787, overleden Krimpen a/d IJssel 10 augustus 1852,
uit dit huwelijk:
  1 JAN DE KURVER, geboren Nieuw Lekkerland 14 april 1809, VOLGT ONDER VIf

  2 MARINUS DE KURVER, gedoopt Nieuw Lekkerland 8 juli 1811, VOLGT ONDER VIg

  3 CORNELIA DE KURVER,geboren Nieuw Lekkerland 24 februari 1812

  4 ARIAANTJE DE KURVER,geboren Nieuw Lekkerland 27 september 1813, overleden Krimpen a/d IJssel 27 september 1835

  5 ANNA DE KURVER,geboren Nieuw Lekkerland 13 december 1815, overleden Krimpen a/d IJssel 6 oktober 1850,
  huwt Krimpen a/d IJssel 6 juni 1847
  ARIE SCHOUTEN, geboren Krimpen a/d IJssel 17 januari 1822, overleden aldaar 8 april 1864

  6 TEUNIS DE KURVER,geboren Nieuw Lekkerland 1817, overleden aldaar 29 januari 1817

  7 TEUNTJE DE KURVER,geboren Nieuw Lekkerland 27 januari 1818, overleden Krimpen a/d IJssel 12 juni 1882
  huwt Krimpen a/d IJssel 19 januari 1839
  PIETER SLINGERLAND, geboren Nieuw Lekkerland 2 augustus 1814, overleden Krimpen a/d IJssel 9 juni 1880

  8 KOMMER DE KURVER,geboren Nieuw Lekkerland 1820, overleden aldaar 8 maart 1820

  9 JOHANNA DE KURVER,geboren Nieuw Lekkerland 4 juli 1821

  10 levenloos kind,geboren Nieuw Lekkerland 22 juni 1824

  11 MARIA DE KURVER,geboren Nieuw Lekkerland 14 juni 1825, overleden aldaar 3 juni 1828

  12 JOHANNA DE KURVER,geboren Nieuw Lekkerland 6 maart 1828, overleden Krimpen a/d IJssel 25 juni 1870,
  huwt Krimpen a/d IJssel 20 november 1852
  PIETER GOUDRIAAN, geboren Krimpen a/d IJssel 1828, overleden aldaar 1 maart 1902

HS-8 GENERATIE Ve - zn van IVc

JACOBUS CORVER, gedoopt Rotterdam 28 december 1766, overleden Amsterdam in het werk of spinhuis 12 juni 1826, kamerbehanger
huwt te Delft
HENDRINA HALDER, gedoopt Delft 23 juli 1764, overleden NOI 22 mei 1837
voor dit huwelijk werd te Bunnik een kind geboren en gedoopt onder de naam Andreas Halder doch bij het huwelijk van zijn ouders geecht:
  1 ANDREAS KORVER, gedoopt 21 september 1780, VOLGT ONDER VIh
uit dit huwelijk werden vervolgens voor zover bekend 3 kinderen geboren 1 te Utrecht, 2 te Rotterdam, 3 te Amsterdam:
  2 JOHANNES ADRIANUS CORVER, geboren 18 februari 1791, VOLGT ONDER VIi

  3 ADRIANUS KORVER, gedoopt 17 januari 1802, vertrok in 1826 naar NOI, verder niets bekend

  4 HENDRIK KORVER, gedoopt Westerkerk 9 maart 1806, vertrok in 1826 naar NOI, verder niets bekend

HS-8 GENERATIE VIa - zn van Va

CHRISTIAAN DE KORVER, gedoopt Hooge en Lage Zwaluwe 1 april 1781, overleden Dubbeldam 9 december 1858, schipper
huwt Hooge en Lage Zwaluwe 7 november 1802
JOHANNA NELEMANS, gedoopt Lage Zwaluwe 28 januari 1776, overleden Wieldrecht 29 mei 1847
uit dit huwelijk werden te Hooge en Lage Zwaluwe 6 kinderen geboren:
  1 KOMMER DE KORVER, gedoopt 2 maart 1803, VOLGT ONDER VIIa

  2 MACHIEL DE KORVER, gedoopt 18 maart 1804, VOLGT ONDER VIIb

  3 NEELTJE DE KORVER, gedoopt 7 juli 1805,

  4 CORNELIS CORVER DE KORVER, geboren 15 september 1807, VOLGT ONDER VIIc

  5 AAGJE DE KORVER, geboren 11 februari 1810, overleden Gorinchem 3 april 1875
  huwt Wieldrecht 7 januari 1837
  PIETER DE VRIES, geboren Hardinxveld 7 februari 1808, overleden Dordrecht 15 januari 1875

  6 CHRISTIAAN DE KORVER, gedoopt 6 juli 1813, overleden Dubbeldam 12 februari 1859, ongehuwd, veerman

HS-8 GENERATIE VIb - zn van Vb

JOHANNIS KORVER, omstreeks 1799 te Middelburg gedoopt, matroos bij de recherche
huwt Fort Bath 19 juni 1827
SIJKE VAN BOVEN, geboren Fort Bath 1800, overleden Rotterdam 24 oktober 1873
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren 1/9 Fort Bath, 10 Middelburg:
  1 MARIA ELISABETH KORVER, geboren 30 juli 1826, overleden 4 januari 1829

  2 LENA CORNELIA KORVER, geboren 24 juli 1827

  3 WILHELMINA KORVER, geboren 4 augustus 1828, overleden 20 oktober 1828

  4 WOUTERINA KORVER, geboren 2 december 1829, VOLGT ONDER VIId

  5 ELISABETH BARBERA KORVER, geboren 12 februari 1832, overleden 24 februari 1833

  6 MARIA CORNELIA KORVER, geboren 15 april 1833, overleden 25 juli 1834

  7 WILLEM JOHANNIS KORVER, geboren 13 april 1834, overleden 22 juli 1834

  8 WILLEM JOHANNIS KORVER, geboren 19 april 1835, overleden 28 februari 1837

  9 MARIA CORNELIA KORVER, geboren 18 april 1836, overleden 28 februari 1838

  10 WILLEM JOHANNIS KORVER, geboren 2 mei 1837, overleden 4 mei 1837

HS-8 GENERATIE VIc - zn van Vc

COENRAAD HENDRIK BERNARDUS DE KORVER, gedoopt Rotterdam 12 november 1805, overleden 's-Gravenhage
huwt
JOHANNA VOORHAM, geboren Voorburg 16 december 1816, overleden 's-Gravenhage
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 8 kinderen geboren:
  1 MATTHIJS DE KORVER, geboren 21 mei 1842, VOLGT ONDER VIIe

  2 CATHARINA DE KORVER, geboren 5 april 1844

  3 JACOBUS DE KORVER, geboren 7 februari 1846, overleden 's-Gravenhage

  4 JACOBUS DE KORVER, geboren 31 mei 1847, VOLGT ONDER VIIf

  5 ENGELBERTUS DE KORVER, geboren 14 oktober 1849, overleden 15 november 1850

  6 ENGELBERTUS DE KORVER, geboren 3 maart 1852, VOLGT ONDER VIIg

  7 CORNELIA DE KORVER, geboren 3 februari 1854, overleden 16 december 1854

  8 MARIA DE KORVER, geboren 30 april 1857

  9 MARIA DE KORVER, geboren 6 maart 1859, overleden Schiedam 20 juni 1942
  huwt Vlaardingerambacht 11 mei 1883
  WILLEM ANTON ALBERTUS WILSON, geboren Arnhem 22 oktober 1859, overleden Schiedam 23 december 1935

HS-8 GENERATIE VId - zn van Vc

WILLEM DE KORVER, gedoopt Rotterdam 24 juni 1809, overleden Vlaardingen 23 december 1879
huwt 1e
HELENA TAMBOER,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren
huwt 2e 's-Gravenhage 10 februari 1847
LUCIA CLARA BREEM, geboren 's-Gravenhage 10 december 1823, overleden Vlaardingen 26 februari 1911
uit huwelijk werden geen kinderen geboren

HS-8 GENERATIE VIe - zn van Vc

MATTHIJS KORVER, geboren Rotterdam 20 december 1813, overleden Vlaardingen 13 juni 1882, molenaar
huwt Vlaardingen 3 mei 1837
MARIA VAN DER SPEK, geboren Vlaardingen 8 maart 1812
uit dit huwelijk werden te Vlaardingen 5 kinderen geboren:
  1 JACOBA KORVER, geboren 26 juni 1837, overleden 22 december 1837

  2 JACOBA KORVER, geboren 21 november 1838,
  huwt 1e Vlaardingen 5 oktober 1859
  ARIE VAN DORSSEN, geboren Ameide 26 februari 1827, overleden Vlaardingen 24 april 1870
  huwt 2e Vlaardingen 15 november 1876, (haar neef)
  MATTHIJS DE KORVER, geboren 's-Gravenhage 21 mei 1845

  3 KORNELIS KORVER, geboren 12 juni 1842, overleden 16 december 1842

  4 KORNELIS KORVER, geboren 14 oktober 1844, VOLGT ONDER VIIh

  5 MATTHIJS KORVER, geboren 4 oktober 1846, VOLGT ONDER VIIi

HS-8 GENERATIE VIf - zn van Vd

JAN DE KURVER, geboren Nieuw Lekkerland 14 april 1809,
huwt Krimpen a/d IJssel 21 december 1833
ALIDA (DE) JONGSTE, geboren Nieuw Lekkerland 29 juni 1813,
uit dit huwelijk:
  1 JOHANNA DE KURVER, geboren Krimpen a/d IJssel 23 oktober 1834,overleden Krimpen a/d IJssel 23 augustus 1908,
  huwt Lekkerkerk 8 mei 1859
  MARCUS NOORLANDER, geboren Lekkerkerk 28 november 1833, overleden Lekkerkerk 14 januari 1900

  2 JAN DE KURVER, geboren Krimpen a/d IJssel 31 augustus 1836,overleden Krimpen a/d IJssel 28 juni 1849

  3 ARIAANTJE DE KURVER, geboren Krimpen a/d IJssel 12 juni 1838, overleden Rotterdam 3 augustus 1911,
  huwt Lekkerkerk 15 mei 1862
  BASTIAAN VERWAAL, geboren Lekkerkerk 1833

  4 MAGGELTJE DE KURVER, geboren Krimpen a/d IJssel 26 juni 1840,overleden Krimpen a/d Lek 7 februari 1925
  huwt 1e Krimpen a/d IJssel 3 mei 1865
  GERRIT VAN KRIMPEN, geboren Kralingen 1842, overleden Krimpen a/d Lek 1 november 1869,
  huwt 2e Krimpen a/d IJssel 29 maart 1871
  ARIE DEKKER, geboren Bergambacht 1844, overleden Krimpen a/d Lek 3 juli 1923

  5 KLAASJE DE KURVER, geboren Krimpen a/d IJssel 21 oktober 1842, overleden Lekkerkerk 5 september 1861

  6 MAAIKE DE KURVER, geboren Krimpen a/d IJssel 30 september 1843

  7 JOHANNES DE KURVER, geboren 6 augustus 1845, VOLGT ONDER VIIj

  8 ARIE DE KURVER, geboren Krimpen a/d IJssel 4 november 1847, overleden Krimpen a/d IJssel 5 april 1857

  8 JAN DE KURVER, geboren Krimpen a/d IJssel 12 december 1849 , overleden Krimpen a/d IJssel

HS-8 GENERATIE VIg - zn van Vd

MARINUS DE KORVER, geboren Nieuw Lekkerland 8 juli 1811, overleden Breskens 28 augustus 1857, schipper
huwt Breskens 3 november 1836
JANSJE DORREPAAL, geboren beide Katwijken en 't Zand 25 juli 1811, overleden Breskens 30 oktober 1856
uit dit huwelijk werden te Breskens 7 kinderen geboren:
  1 JANSJE DE KORVER, geboren 20 december 1836, overleden Zeist 23 juli 1925,
  uit haar werd te Vlissingen een kind geboren:

   ADRIANA DE KORVER, geboren 15 september 1890, overleden Utrecht 25 december 1981,
   huwt 1e Vlissingen 3 maart 1913
   JOHANNES JACOBUS VAN DEN BERGEN, geboren Vlissingen 7 september 1888, overleden Vlissingen 12 mei 1915 na een ongelukkige val bij het uitladen van een schip,
   huwt 2e Vlissingen 15 februari 1919
   ARNOLDUS FRANCISCUS FONTIJN, geboren Nieuw Helvoet 4 oktober 1893, overleden Utrecht 24 maart 1861, commissionair.

  2 JOHANNA LOUISA DE KORVER, geboren 16 november 1838

  3 WILLEM JOHANNIS DE KORVER, geboren 29 augustus 1840,
  huwt Maastricht 3 februari 1869
  HELENA KRAFT, geboren Maastricht

  4 TEUNTJE ADRIANA DE KORVER, geboren 23 december 1842,
  huwt Delft
  JAN BUISMAN, geboren Delft 6 juli 1843

  5 JOHANNIS DE KORVER, geboren 5 december 1843, VOLGT ONDER VIIk

  6 MARINUS DE KORVER, geboren 16 februari 1846

  7 LOUISA DE KORVER, geboren 18 juli 1848

HS-8 GENERATIE VIh - zn van Ve

ANDREAS KORVER, gedoopt Bunnik 21 september 1780 (als Andreas Halder)
huwt Kloosterkerk 's-Gravenhage 19 augustus 1819
ADRIANA JOHANNA VAN THOL, gedoopt 's-Gravenhage 17 oktober 1772, overleden 's-Gravenhage 13 maart 1836,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 ANDRIES KORVER, geboren 12 april 1811, VOLGT ONDER VII-l

  2 ADRIEN KORVER, geboren 13 januri 1813, overleden 7 april 1813

HS-8 GENERATIE VIi - zn van Ve

JOHANNES ADRIANUS CORVER, geboren Utrecht 18 februari, aldaar gedoopt 25 februari 1791, overleden Amsterdam 7 juli 1851, meester ledikantmaaker,
huwt 1e Amsterdam 30 november 1810
ADRIANA HALDER, geboren Delft 1766, overleden Oirschot 18 october 1815,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren,
huwt 2e Amsterdam 30 oktober 1816
MARIA ELISABETH STUHL, geboren Leun Dld 25 november en aldaar gedoopt 12 december 1786, overleden Leun Dld 25 oktober 1843,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren,
huwt 3e Amsterdam 26 december 1844,
HENDRIKA VAN DER VAART, geboren Amsterdam 15 juli 1805, overleden Amsterdam 28 november 1882,
voor dit huwelijk werden uit hen 6 kinderen geboren waarvan het eerste en derde kind door J.A. Corver als de zijnen werden erkend bij respectievelijke acte 15 augustus 1834 en 12 november 1834 bij de andere kinderen staat van der Vaart als moeder genoteerd en J.A. Corver als vader.
De kinderen zijn:
  1 ADRIANA HENRIETTE CORVER, geboren 19 oktober 1828, overleden Amsterdam 2 december 1878,
  huwt Amsterdam 16 november 1845
  JOHANNES SCHEFFER PIETERSZN, geboren Amsterdam 12 januari 1831, overleden Amsterdam 20 december 1873.

  2 HENDRINA CORVER, geboren 15 september 1832, overleden Haarlem 16 mei 1902, ongehuwd.

  3 ADRIANUS JOHANNES CORVER, geboren 12 augustus 1834, overleden 11 september 1834

  4 JOHANNES ADRIANUS CORVER, geboren 20 oktober 1836, VOLGT ONDER VIIm

  5 HENDRIK CORVER, geboren 13 augustus 1883, hij vertrok uit Amsterdam op 12 december 1862 in de functie van 3e stuurman op het zeilschip "Deutschland" naar Akayab in Burma, daarna nooit meer iets van vernomen.

  6 HENRIETTE CORVER, geboren 19 augustus 1843, overleden Haarlem 16 december 1889, ongehuwd.

HS-8 GENERATIE VIIa - zn van VIa

KOMMER DE KORVER, gedoopt Hooge en Lage Zwaluwe 2 maart 1803, overleden Dubbeldam 26 mei 1873,
huwt Willemsdorp 8 mei 1836
MARTIJNTJE VAN RIJ, geboren Willemsdorp/ Piershil 1816, overleden Dubbeldam 20 juli 1877,
uit dit huwelijk werden te Wieldrecht 10 kinderen geboren:
  1 ABRAHAM DE KORVER, geboren 27 februari 1837, VOLGT ONDER VIIIa

  2 CHRISTIAAN DE KORVER, geboren 1 december 1838, in 1877 nog in leven, verder niets bekend.

  3 FULP DE KORVER, geboren 7 november 1840, VOLGT ONDER VIIIb

  4 ADRIAANTJE JOHANNA DE KORVER, geboren 24 april 1843, overleden Sliedrecht 21 september 1911
  huwt Dubbeldam 3 september 1868
  MARINUS CHRISTIAAN VAN DEN HEUVEL, geboren Sliedrecht 3 fenruari 1841

  5 JOHANNA ADRIAANTJE DE KORVER, geboren 30 augustus 1844, overleden Sliedrecht 21 september 1911,
  huwt 1e Hooge en Lage Zwaluwe 7 mei 1875
  SIJAAN WALRAVEN, geboren Hooge en Lage Zwaluwe
  huwt 2e
  MARINUS CORNELIS VAN DEN HEUVEL, geboren Sliedrecht 3 februari 1843, overleden Sliedrecht 28 januari 1914

  6 KOMMER DE KORVER, geboren 9 juli 1847, VOLGT ONDER VIIIc

  7 MARIA NEELTJE DE KORVER, geboren 24 januari 1850
  huwt Dubbeldam 15 juni 1871
  PIETER VAN VLIET, geboren Nieuw-Lekkerland 21 januari 1841

  8 NEELTJE CORNELIA DE KORVER, geboren 4 oktober 1852, overleden Heenvliet januari 1922
  huwt Dubbeldam 6 september 1877
  AART IN 'T VELD, geboren De Mijl 23 februari 1848

  9 MARTIJNTJE DE KORVER, geboren 25 juni 1855, overleden Zwijndrecht 9 februari 1943,
  huwt Hooge en Lage Zwaluwe 1 december 1882
  DINGEMAN BRABER, geboren Ooltgensplaat 19 oktober 1852, overleden Zwijndrecht 7 mei 1938

  10 AAGJE MACHIELTJE DE KORVER, geboren Dubbeldam 23 oktober 1857
  huwt Giessendam 19 juni 1889
  TEUNIS KLOOT, geboren Giessendam 27 januari 1859

  11 MICHIEL DE KORVER, geboren 28 mei 1863, VOLGT ONDER VIIId

HS-8 GENERATIE VIIb - zn van VIa

MACHIEL DE KORVER, geboren Hooge en Lage Zwaluwe 12 en gedoopt 18 maart 1804, overleden Dubbeldam 13 september 1868, paardenfokker, logementhouder.
huwt 1e Wieldrecht 3 juni 1830
CORNELIA PIERE,geboren 1812, overleden Wieldrecht 24 januari 1842,
uit dit huwelijk werden te Wieldrecht 4 kinderen geboren:
  1 TEUNTJE DE KORVER, geboren 13 oktober 1830, overleden Dubbeldam 3 oktober 1879
  huwt Wieldrecht 13 april 1853
  KOMMER KLEIJN, geboren Klundert 11 augustus 1824

  2 CHRISTIAAN MEGCHIEL DE KORVER, geboren 4 augustus 1833, overleden Dubbeldam 7 mei 1869,

  3 NEELTJE JOHANNA DE KORVER, geboren Wieldrecht 10 mei 1837,
  huwt Dubbeldam 22 april 1859
  HENDRIK VAN AS, geboren Sint Maartensdijk 16 juli 1833, overleden Dubbeldam 4 januari 1891,

  4 CORNELIA DE KORVER,
  huwt
  JAN VAN AS

  5 CORNELIS DE KORVER, geboren 19 november 1839, VOLGT ONDER VIIIe
huwt 2e Spijk 5 januari 1851
PIETRONELLA RESOORT, geboren Spijk 19 december 1820, overleden Bussum 20 oktober 1918, bouwvrouw,
uit dit huwelijk werden te Wieldrecht 4 kinderen geboren:
  5 CORNELIS ENGELBERTUS DE KORVER, geboren 19 december 1851, VOLGT ONDER VIIIf

  6 JOHANNA CORSTINA DE KORVER, geboren 7 september 1852, overleden Bussum 1 juli 1921,
  huwt Dubbeldam 3 juli 1873
  LEENDERD VOLKER, geboren Sliedrecht 6 maart 1852, overleden Bussum 11 mei 1910, aannemer van nationale en internationale baggerwerken.

  7 AAGJE MAGCHIELTJE DE KORVER, geboren 23 oktober 1857

  8 MAAIKE DE KORVER, geboren 23 februari 1858, overleden Dubbeldam 10 november 1864.

HS-8 GENERATIE VIIc - zn van VIa

CORNELIS DE KORVER, geboren Hooge en Lage Zwaluwe 15 en gedoopt 20 september 1807, overleden Wieldrecht 15 juni 1851
huwt Strijen Sas februari 1835
JANNA VAN DER DUSSEN, geboren Strijen Sas 9 mei 1808,
uit dit huwelijk werden te Wieldrecht (later Dubbeldam) 8 kinderen geboren:
  1 CHRISTIAAN WILLEM DE KORVER, geboren 2 januari 1836, VOLGT ONDER VIIIg

  2 CORNELIA MARIA DE KORVER, geboren 17 juni 1837
  huwt Dubbeldam 25 november 1859
  ADRIANUS ARIE DE GRAAF, geboren Zwaluwe 2 september 1836

  3 WILLEM CHRISTIAAN DE KORVER, geboren 15 oktober 1839, VOLGT ONDER VIIIh

  4 JOHANNA NEELTJE DE KORVER, geboren 2 mei 1842
  huwt Numansdorp 17 augustus 1866
  JAN BOGEARTS, geboren Numansdorp 1841

  5 CORNELIS JOHANNES DE KORVER, geboren 16 augustus 1844, VOLGT ONDER VIIIi

  6 MARIA ADRIANA DE KORVER, geboren 28 februari 1847
  huwt Numansdorp 11 september 1869
  PIETER ENGELEN, geboren Rotterdam 1847

  7 KOMMER DE KORVER, geboren 3 augustus 1849, VOLGT ONDER VIIIj

  8 NEELTJE DE KORVER, geboren 4 december 1851, overleden Papendrecht 18 september 1938,
  huwt Numansdorp 4 mei 1877
  CENT VAN DEN BERG, geboren Numansdorp 3 april 1849

HS-8 GENERATIE VIId - dgt van VIb

WOUTERINA KORVER, geboren Fort Bath 2 december 1829, overleden Rilland Bath 23 maart 1850,
uit haar werd te Rilland een kind geboren:
  1 CATHARINA KORVER, geboren1 augustus 1849, VOLGT ONDER VIIIk

HS-8 GENERATIE VIIe - zn van VIc

MATTHIJS DE KORVER, geboren 's-Gravenhage 21 mei 1842,
huwt 1e Vlaardingen 15 november 1876 (zijn nicht)
JACOBA KORVER, geboren Vlaardingen 21 november 1838,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren,
huwt 2e Vlaardingen 13 februari 1895
KRIJNTJE BLENK, geboren Vlaardingen 2 september 1868
uit dit huwelijk werden te Vlaardingen 2 kinderen geboren:
  1 COENRAAD HENDRIK BERNARDUS DE KORVER, geboren 3 mei 1896, overleden Dordrecht 26 oktober 1981, ongehuwd, onderwijzer.

  2 CORNELIA JACOBA JOHANNA DE KORVER, geboren 22 oktober 1902, overleden Dordrecht 25 juni 1981, onderwijzeres,
  huwt Vlaardingen 30 januari 1942
  PIETER KOOMEN, geboren Den Helder 21 december 1895

HS-8 GENERATIE VIIf - zn van VIc

JACOBUS DE KORVER, geboren 's-Gravenhage 31 mei 1847, overleden Vlaardingen 9 maart 1916, onderwijzer,
huwt Vlaardingen 8 april 1874
MARGARETHA VAN DER MEIJDEN, geboren Vlaardingen 22 mei 1853, overleden Vlaardingen 4 november 1912, onderwijzeres,
uit dit huwelijk werden te Vlaardingen 3 kinderen geboren:
  1 COENRAAD HENDRIK BERNARDUS DE KORVER, geboren 28 februari 1877, VOLGT ONDER VIII-l

  2 HENDRIK DE KORVER, geboren 11 september 1880, VOLGT ONDER VIIIm

  3 JACOBUS DE KORVER, geboren 13 juni 1890, VOLGT ONDER VIIIn

HS-8 GENERATIE VIIg - zn van VIc

ENGELBERTUS DE KORVER, geboren 's-Gravenhage 3 maart 1852, overleden Rotterdam 27 maart 1931, Ridder in de Orde van Oranje Nassau,
huwt 1e Rotterdam 20 augustus 1879
JOHANNA ELISABETH VAN OOIJEN, geboren Zuid Beijerland 12 oktober 1845, overleden Rotterdam 19 april 1911,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 COENRAAD HENDRIK BERNARUS DE KORVER, geboren 14 april 1880, VOLGT ONDER VIIIo

  2 JOHANNES MARIUS DE KORVER, geboren 27 januari 1883, VOLGT ONDER VIIIp
huwt 2e Rotterdam 6 juni 1912
WILHELMINA JOHANNA VEELE, geboren Rotterdam 21 januari 1866, overleden Rotterdam 2 maart 1924,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-8 GENERATIE VIIh - zn van VIe

KORNELIS KORVER, geboren Vlaardingen 14 oktober 1844, overleden Oegstgeest 7 december 1921
huwt Vlaardingen 2 oktober 1867
KLASINA VAN DER BORDEN, geboren Vlaardingen 8 mei 1847, overleden Oegstgeest 30 april 1929
uit dit huwelijk werden te Vlaardingen 9 kinderen geboren:
  1 MATTHIJS KORVER, geboren 22 april 1868, VOLGT ONDER VIIIq

  2 MAARTJE KORVER, geboren 27 juli 1870, overleden Maassluis 21 november 1953,
  huwt Vlaardingen 2 januari 1890
  MARTINUS VAN DER HEUL, geboren Vlaardingen 27 februari 1869

  3 MARIA KORVER, geboren 15 oktober 1871, overleden 18 augustus 1872

  4 NICOLAAS KORVER, geboren 26 december 1872, VOLGT ONDER VIIIr

  5 MARIA JACOBA KORVER, geboren 28 maart 1876, overleden Amsterdam 1 februari 1968,
  huwt Maasland 6 april 1900
  JAN TINUS WEIJNAND LAMBERTUS STAM, geboren Lekkerkerk 1 november 1871, overleden Poortugaal 6 juni 1953

  6 levenloos kind van het mannelijk geslacht dat werd geboren met twee hoofden en vier armen (een tekening hiervan bevindt zich in het Gemeente Archief van Vlaardingen nr.G.31/79)

  7 KLAZINA ANTHONIA KORVER, geboren 26 oktober 1880, overleden Maassluis 18 oktober 1983, (103 jaar oud)
  huwt Maasland 23 augustus 1901
  TEUNIS BERKOUWER, geboren Lekkerkerk 20 februari 1878, overleden Maassluis 25 november 1965

  8 CORNELIS KORVER, geboren 7 augustus 1883, VOLGT ONDER VIIIs

  9 LUCIA CLARA DE KORVER, overleden Rotterdam 3 juli 1913
  huwt Maasland 5 augustus 1904
  MATTHEUS VERKAMMEN

HS-8 GENERATIE VIIi - zn van VIe

MATTHIJS KORVER, geboren Vlaardingen 4 oktober 1846
huwt Vlaardingen 18 november 1874
KORNELIA VAN GULDEN, geboren Vlaardingen 3 juli 1850
uit dit huwelijk werden te Vlaardingen 7 kinderen geboren:
  1 MATTHIJS KORVER, geboren 13 maart 1875, VOLGT ONDER VIIIt

  2 PIETER CORNELIS KORVER , geboren 14 mei 1877, overleden 21 november 1877

  3 PIETER CORNELIS KORVER, geboren 6 december 1878, VOLGT ONDER VIIIu

  4 MARIA KORVER, geboren 26 november 1880, overleden Alkmaar 21 mei 1938
  huwt Vlaardingen 11 mei 1904
  GERRIT DOORN, geboren Petten 10 oktober 1879, overleden Zijpe 1 november 1923, broodbakker

  5 ELISABETH KORVER, geboren 12 november 1882, overleden Vlaardingen 7 januari 1961
  huwt Vlaardingen 26 mei 1910
  JOHANNES CORNELIS VERBOON, geboren Vlaardingen 13 januari 1882, overleden Vlaardingen 20 juni 1920, broodbakker

  6 WILLEM JACOBUS KORVER, geboren 12 september 1883, VOLGT ONDER VIIIv

  7 JACOBUS KORVER, geboren 25 april 1890, VOLGT ONDER VIIIw

HS-8 GENERATIE VIIj - zn van VIf

JOHANNES DE KURVER, geboren Krimpen a/d IJssel 6 augustus 1845, overleden Rotterdam 1 februari 1895
huwt 1e Lekkerkerk 1 juli 1865
MARIA VERWAAL, geboren Lekkerkerk 22 november 1841, overleden Lekkerkerk 15 december 1877
uit dit huwelijk:
  1 ALIDA MARIA DE KURVER, geboren 4 oktober 1865
  huwt Rotterdam 15 september 1886
  JAN RODENBURG, geboren Rotterdam 1864, overleden Rotterdam 24 november 1915

  2 JAN JOHANNES DE KURVER, geboren 16 juni 1867, VOLGT ONDER VIIIx/0

  3 GERRIT DE KURVER, geboren 4 april 1870, VOLGT ONDER VIIIx/00

  4 MARRIGJE DE KURVER, geboren 10 mei 1872
  huwt Rotterdam 14 augustus 1895
  ARIJ LOOIJ, geboren Rotterdam 1872

  5 TEUNTJE DE KURVER, geboren Lekkerkerk 11 november 1874, overleden Lekkerkerk 11 augustus 1875

  6 JAN DE KURVER, geboren Lekkerkerk 12 augustus 1876, overleden Lekkerkerk m19 maart 1877
huwt 2e Rotterdam 8 december 1880
JOHANNA ELISABETH GOUDRIAAN, geboren Krimpen a/d IJssel 14 augustus 1850
uit dit huwelijk:
  7 MARINUS DE KORVER, geboren 's-Gravendeel 25 november 1880, overleden Kralingen 18 maart 1881

  8 MARINUS DE KORVER, geboren Lekkerkerk 24 januari 1882, VOLGT ONDER VIIIx

  9 ARIE DE KORVER, geboren Den Helder 12 augustus 1883, VOLGT ONDER VIIIy

  10 BERTUS CORNELIS DE KURVER, geboren Rotterdam 24 maart 1885, overleden Rotterdam 30 maart 1885

  11 ELISABETH CORNELIA DE KORVER, geboren Sliedrecht 12 februari 1886, overleden Dordrecht 14 oktober 1886

  12 ELISABETH DE KORVER, geboren Antwerpen B 31 juli 1887,
  huwt 20 maart 1907
  FRANK DE BREIJ,

  13 JOHANNES DE KURVER, geboren Rotterdam 3 november 1888, overleden Rotterdam 24 maart 1891

  14 JOHANNES DE KORVER, geboren Amsterdam 30 november 1889, overleden Rotterdam 1891

  15 JOHAN DE KURVER, geboren Rotterdam 6 januari 1895, overleden Rotterdam 8 februari 1895

  16 JOHANNA ELISABETH DE KURVER, geboren Rotterdam 16 juni 1893

HS-8 GENERATIE VIIk - zn van VIg

JOHANNIS DE KORVER, geboren Breskens 5 december 1843, overleden Breskens 12 maart 1873, havenarbeider
huwt Breskens 19 december 1866
ADRIANA DE WINDE, geboren Breskens 16 maart 1848, overleden Breskens 27 mei 1882
uit dit huwelijk werden te Breskens 3 kinderen geboren:
  1 CLARA LOUISA DE KORVER, geboren 9 maart 1867

  2 JANSJE DE KORVER, geboren 8 oktober 1868

  3 ANNA DE KORVER, geboren 7 februari 1871, overleden 15 mei 1871

HS-8 GENERATIE VII-l - zn van VIh

ANDRIES KORVER, gedoopt Kloosterkerk 's-Gravenhage 12 april 1811, overleden Utrecht 16 november 1870, spoorwegarbeider
huwt Nieuw Loosdrecht 25 maart 1859
ELISABETH MARIA NOLST BEGMAN, geboren Culemborg 30 april 1830, overleden Veendam 3 juni 1889
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1 te Loosdrecht, 2 te Delft, 3 te Bodegraven:
  1 ADRIANA ELISABETH KORVER, geboren 13 maart 1860, overleden Heerde 18 december 1938, ongehuwd, winkeljuffrouw

  2 ANDREAS FREDERIK CORNELIS KORVER, geboren 11 april 1861, VOLGT ONDER VIIIz

  3 JOHANNES ADRIANUS KORVER, geboren 10 december 1862, VOLGT ONDER VIIIab

HS-8 GENERATIE VIIm - zn van VIi

JOHANNES ADRIANUS CORVER, geboren Amsterdam 20 oktober 1836, overleden Leiden 18 september 1906, gepensioneerd Oostindisch hoofdambtenaar
huwt (per volmacht) te Middelburg en Batavia 1 juni 1870
PIETERNELLA BOONE, geboren Middelburg 23 juni 1836, overleden Amersfoort 16 december 1909
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren 1 te Weltevreden, 2 te Batavia NOI:
  1 JOHANNES ADRIANUS CORVER, geboren 13 september 1871, VOLGT ONDER VIIIac

  2 HELENUS CORVER, geboren 26 november 1878, VOLGT ONDER VIIIad

HS-8 GENERATIE VIIIa - zn van VIIa

ABRAHAM DE KORVER, geboren Willemsdorp 26 februari 1837, overleden Sliedrecht 31 juli 1913,
huwt 1e Dubbeldam 10 november 1864
MACHTELTJE TIMMER, geboren Wieldrecht 6 maart 1841, overleden Capelle a/d IJssel 5 april 1865
huwt 2e Klundert 2 maart 1867
JANNA VAN DER VELDEN, geboren Sliedrecht 4 juni 1842, overleden Sliedrecht 8 mei 1890
uit dit huwelijk werden te Sliedrecht 5 kinderen geboren:
  1 KOMMER DE KORVER, geboren 30 december 1867, VOLGT ONDER IXa

  2 KORNELIS DE KORVER, geboren 9 april 1872, VOLGT ONDER IXb

  3 CHRISTIAAN DE KORVER, geboren 30 maart 1873, VOLGT ONDER IXc

  4 MARTIJNTJE DE KORVER, geboren 4 april 1876, overleden Rotterdam 14 september 1951,
  huwt Sliedrecht 27 mei 1899
  CORNELIS KRIEK, geboren Sliedrecht 2 maart 1878, overleden Rotterdam 13 december 1962

  5 MARTINUS DE KORVER, geboren 26 augustus 1878, VOLGT ONDER IXd

HS-8 GENERATIE VIIIb - zn van VIIa

FULP DE KORVER, geboren Willemsdorp 6 november 1840, overleden Sliedrecht 25 maart 1924,
huwt Sliedrecht 12 januari 1878
MARRIGJE VISSER, geboren Sliedrecht 14 augustus 1841, overleden Sliedrecht 30 november 1923
uit dit huwelijk werden te Sliedrecht 3 kinderen geboren:
  1 MARTIJNTJE DE KORVER, geboren 18 februari 1879, overleden Sliedrecht 21 juni 1960,
  huwt 1e Sliedrecht 2 februari 1907
  ARIE STUIT, geboren Nieuwpoort 21 augustus 1878, overleden Delft 13 maart 1915,
  huwt 2e Sliedrecht 22 januari 1924
  JACOB VERSTEEG, geboren Sliedrecht 11 juni 1883, overleden Sliedrecht 24 januari 1944, sleper.

  2 KOMMER DE KORVER, geboren 18 februari 1879, overleden Sliedrecht 14 maart 1880

  2 KOMMER DE KORVER, geboren 13 augustus 1881, VOLGT ONDER IXe

HS-8 GENERATIE VIIIc - zn van VIIa

KOMMER DE KORVER, geboren Willemsdorp 9 juli 1847, overleden Dubbeldam omstreeks 1917,
huwt Dubbeldam 8 december 1870
DINGENOM ROODNAT, geboren Nieuw Lekkerland 25 september 1850,
uit dit huwelijk werden te Dubbeldam 9 kinderen geboren:
  1 KOMMER DE KORVER, geboren 24 januari 1871, VOLGT ONDER IXf

  2 BASTINAAN LEENDERT CORNELIS DE KORVER, geboren 21 juni 1872, VOLGT ONDER IXg

  3 ABRAHAM DE KORVER, geboren 13 juli 1874, VOLGT ONDER IXh

  4 ADRIANUS JOHANNES DE KORVER, geboren 19 januari 1876, VOLGT ONDER IXi

  5 MARTIJNTJE DE KORVER, geboren 3 juni 1877, overleden Dordrecht 29 september 1970
  huwt Dubbeldam 26 april 1900
  WILLEM PULLEN, geboren Papendrecht 27 februari 1874, overleden Dordrecht 3 december 1955

  6 JOHANNES DE KORVER, geboren 14 oktober 1878, VOLGT ONDER IXj

  7 LENA CORNELIA DE KORVER, geboren 25 april 1881, overleden Haren 7 maart 1967,
  huwt Dubbeldam 9 juli 1908
  CORNELIS VAN HAM, geboren Dubbeldam 24 november 1882, overleden Westerbork 20 juni 1945

  8 ADRIAANTJE DE KORVER, geboren 25 december 1885, overleden Havelte 19 maart 1955,
  huwt Dubbeldam 11 mei 1922
  CORNELIS BIJL, geboren Puttershoek 28 februari 1890, overleden Dubbeldam 23 mei 1973, pontveer machinist

  9 FULP DE KORVER, geboren 24 september 1893, VOLGT ONDER IXk

HS-8 GENERATIE VIIId - zn van VIIIa

MICHIEL DE KORVER, geboren Willemsdorp 28 mei 1863,
huwt 1e Dordrecht 2 mei 1889
JANNETJE SCHELLENBACH, geboren Dordrecht 1851 huwt Dordrecht 17 september 1896
HENDRINA ALEIDA NIJMAN, geboren Kampen 5 juni 1875
uit dit huwelijk werd te Dordrecht een kind geboren:
  1 MARTIJNTJE DE KORVER, geboren 4 augustus 1897, overleden Dordrecht 21 april 1978,
  huwt Dordrecht 16 mei 1923
  WILLEM KLOOT (bij K.B. dd 6 mei 1932 nr 41 werd zijn geslachtsnaam gewijzigd in KENTSON), geboren Giessendam 1 juli 1892, overleden Dordrecht 20 augustus 1982

HS-8 GENERATIE VIIIe - zn van VIIb

CORNELIS DE KORVER, geboren Dubbeldam 17 november 1839,
huwt Dubbeldam 1 september 1870
ARIGJE SCHAAP, geboren Dubbeldam 19 januari 1843,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1 te Dubbeldam, 2/4 Dordrecht:
  1 ARIE MACHIEL DE KORVER, geboren 31 mei 1871, VOLGT ONDER IX-l

  2 MAGHIEL CHRISTIAAN DE KORVER, geboren 17 augustus 1872, VOLGT ONDER IXm

  3 CORNELIS DE KORVER, geboren 1 augustus 1882, VOLGT ONDER IXn

  4 ADRIANA JANNA MAAIKE DE KORVER, geboren 16 februari 1885, overleden Amersfoort 23 februari 1961,
  huwt Dordrecht 21 augustus 1912
  JAN PRUISSEN, geboren Meeuwen 16 januari 1887, overleden Amersfoort.

HS-8 GENERATIE VIIIf - zn van VIIb

CORNELIS ENGELBERTUS DE KORVER, geboren Dubbeldam 18 september 1851, overleden Dubbeldam 31 december 1913, herbergier,
huwt te Numansdorp 16 juni 1873
IEFJE KAPPETEIN (van 't Hooge Zand), geboren Numansdorp 28 juni 1851, overleden Dubbeldam 29 november 1948, herbergierster,
uit dit huwelijk werden te Willemsdorp 11 kinderen geboren:
  1 MAAIKE PIETERNELLA DE KORVER, geboren 18 september 1873, overleden Dordrecht 29 april 1946
  huwt Dordrecht 10 maart 1910
  HENRY JACOB SIEREVELT, geboren Maastricht 27 maart 1862, overleden Dordrecht 14 januari 1945

  2 JOHANNA HELENA DE KORVER, geboren 1 december 1874, overleden Dordrecht 11 februari 1943, ongehuwd, huishoudster

  3 MACHIEL PIETER DE KORVER, geboren 3 februari 1876, VOLGT ONDER IXo

  4 PIETER CORSTIAAN DE KORVER, geboren 6 november 1881, overleden Dordrecht 5 juni 1982, ongehuwd, landbouwer

  5 JOHANNES HENDRIK DE KORVER, geboren 27 april 1883, VOLGT ONDER IXp

  6 JEANETTE ENGELBERTHA DE KORVER, geboren 24 juli 1884, overleden Dorderecht 11 februari 1947
  huwt Dubbeldam 7 november 1912
  JOHAN WILLEM WATERBEEK, geboren 20 april 1880, overleden Dordrecht 8 november 1934

  7 HENDRIK CORNELIS DE KORVER, geboren 25 november 1885, overleden Dordrecht 6 februari 1973, ongehuwd, landbouwer

  8 PIETERNELLA GERDINA DE KORVER, geboren 5 juni 1887, overleden Apeldoorn 21 augustus 1963
  huwt Dubbeldam 15 september 1910
  ALBERTUS HENDRIK KORTHALS. geboren Dordrecht 21 februari 1884, overleden Apeldoorn 26 april 1963

  9 IEFJE CORNELIA DE KORVER, geboren 16 mei 1890, overleden Dordrecht 22 juli 1976
  huwt Dubbeldam 1 september 1921
  PIETER DEKKER, geboren de Werken C.A. 31 oktober 1881, overleden Dordrecht 17 december 1962

  10 ENGELBERTUS CORNELIS DE KORVER, geboren 5 januari 1892, VOLGT ONDER IXq

  11 HENDRIKA GEERTRUIDA DE KORVER, georen 29 augustus 1893, overleden Dubbeldam 12 augustus 1962, ongehuwd, eigenaresse Hotel Waterloo.

HS-8 GENERATIE VIIIg - zn van VIIc

CHRISTIAAN WILLLEM DE KORVER, geboren Wieldrecht 2 januari 1836, overleden Dubbeldam 3 mei 1913
huwt Hooge en Lage Zwaluwe 17 januari 1865
ARIANA JOHANNA VAN ALTENA, geboren Lage Zwaluwe 19 mei 1839, overleden Dubbeldam 11 januari 1894
uit dit huwelijk werden te Dubbeldam 7 kinderen geboren:
  1 JANNA CORNELIA DE KORVER, geboren 2 november 1866, overleden Dordrecht 15 december 1943
  huwt Dordrecht 7 augustus 1889
  HENDRIK KAPER, geboren Dordrecht 13 augustus 1866

  2 MARIA ARNOLDA DE KORVER, geboren 10 november 1867, overleden 15 februari 1868

  3 MARIA ARNOLDA DE KORVER, geboren 13 november 1868, overleden Mijnsheerenland 16 januari 1914
  huwt Dubbeldam 20 november 1902
  DIRK VAN PROOIJEN, geboren Heinenoord 1867

  4 CORNELIS JOHANNES DE KORVER, geboren 3 december 1869, overleden 21 december 1869

  5 CORNELIS JOHANNES DE KORVER, geboren 7 april 1871, overleden 23 april 1871

  6 CORNELIA MARIA DE KORVER, geboren Dubbeldam 16 juni 1872, overleden aldaar 12 februari 1873

  7 CORNELIS JOHANNES DE KORVER, geboren 14 mei 1874, VOLGT ONDER IXr

  8 JOHANNA ADRIANA DE KORVER, geboren Dubbeldam 11 maart 1876, overleden aldaar 15 maart 1876

  9 ARNOLDUS MARINUS DE KORVER, geboren 23 september 1879, VOLGT ONDER IXs

HS-8 GENERATIE VIIIh - zn van VIIc

WILLEM CHRISTIAAN DE KORVER, geboren Wieldrecht 15 oktober 1839, overleden Velsen 3 maart 1905, schipper
huwt te Hardinxsveld 4 november 1856
MARGRIETHA JOHANNA DE VRIES, geboren Hardinxveld 24 april 1842, overleden Velsen 3 januari 1909
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren 1/3 te Hardinxveld, 4/7 's-Gravenzande:
  1 JANNA CORNELIA DE KORVER, geboren 27 juni 1867, overleden Zuidland 4 augustus 1933
  huwt 's-Gravenzande 4 mei 1889
  JAN WILLEM HAGENBEEK, geboren Deil 22 augustus 1865

  2 AAGJE DE KORVER, geboren 12 augustus 1869, overleden Rotterdam 1 oktober 1965
  huwt 's-Gravenzande 10 augustus 1894
  JOHANNES HENDRIK FONTEIJN, geboren Rotterdam 17 januari 1868, overleden Rotterdam 27 juni 1958

  3 CORNELIA DE KORVER, geboren 23 februari 1872, overleden 's-Gravenhage 10 december 1949
  huwt Velsen 14 maart 1895
  PIETER JOHANNES VAN DER WALLE, geboren 's-Gravenhage 17 januari 1867, overleden 's-Gravenhage 31 maart 1928, koopman

  4 ANNA DE KORVER, overleden Hardinxveld 8 april 1875 5 PIETER CORNELIS DE KORVER, geboren 16 maart 1876,overleden Medemblik 20 januari 1924 ongehuwd

  6 CORNELIS DE KORVER, geboren 19 januari 1879, VOLGT ONDER IXt

  7 WILLEM CHRISTIAAN DE KORVER, geboren 6 maart 1883, VOLGT ONDER IXu

  8 MARGRIETHA DE KORVER, geboren 4 november 1884, VOLGT ONDER IXv

  9 ARIE DE KORVER, geboren 's-Gravenzande 30 december 1886

HS-8 GENERATIE VIIIi - zn van VIIc

CORNELIS JOHANNES DE KORVER, geboren Dubbeldam 19 augustus 1844, overleden Numansdorp 17 mei 1919, veerman
huwt Numansdorp 17 mei 1867
ZWAANTJE 'T HOOFT, geboren Numansdorp 13 augustus 1846, overleden Numansdorp 30 april 1939
uit dit huwelijk werden te Numansdorp 10 kinderen geboren:
  1 JOHANNA KORNELIA DE KORVER, geboren 12 februari 1868, overleden Numansdorp 21 februari 1943
  huwt Numansdorp 16 mei 1890
  KORNELIS VAN DEN HEUVEL, geboren Numansdorp 7 december 1867, overleden Numansdorp 12 maart 1934

  2 JENNEKE WILLEMPJE DE KORVER, geboren 4 agustus 1869, overleden Klaaswaal 4 februari 1938
  huwt Numansdorp 10 mei 1895
  ABRAHAM FERDU

  3 CORNELIS JOHANNES DE KORVER, geboren 17 mei 1871, VOLGT ONDER IXw

  4 WILLEMPJE JENNEKE DE KORVER, geboren 17 mei 1871, overleden Numansdorp 30 september 1956
  huwt Numansdorp 26 november 1897
  JAN JOHANNES NIJSEN, geboren Numansdorp 19 juli 1874, overleden Rotterdam 25 januari 1958

  5 CORNELIA MARIA DE KORVER, geboren 18 augustus 1878, overleden Nijkerk 10 januari 1967
  huwt Numansdorp 29 juni 1900
  WILLEM VAN ROON, geboren Numansdorp 21 oktober 1871, overleden Putten Gld 4 november 1966

  6 ZWAANTJE DE KORVER, geboren 10 september 1879, overleden Klaaswaal 14 augustus 1963
  huwt Numansdorp 27 april 1917
  PIETER VAN PELT, geboren Piershil 20 januari 1885, overleden Numansdorp 7 oktober 1974

  7 MARIA NEELTJE DE KORVER, geboren 5 november 1880, overleden Rotterdam 20 december 1961, ongehuwd, winkelierster in kruidenierswaren

  8 MATTHEUS DE KORVER, geboren 21 januari 1882, overleden 27 januari 1882

  9 MARTINA DE KORVER, geboren 3 augustus 1883, overleden 25 november 1885

  10 MATTEUS DE KORVER, geboren 3 november 1885, overleden 26 augustus 1886

HS-8 GENERATIE VIIIj - zn van VIIc

KOMMER DE KORVER, geboren Wieldrecht 3 augustus 1849, overleden Bergen op Zoom 16 december 1916, (overlijden aangegeven bij de burgerlijke Stand te Numansdorp 16 januari 1917), broodbakker,
huwt Zuid Beijerland 9 mei 1878
KRIJNA DAM, geboren Zuidland 3 december 1852, overleden Numansdorp 7 maart 1929,
uit dit huwelijk werden te Numansdorp 10 kinderen geboren:
  1 HERMINA DRIANA DE KORVER, geboren 8 mei 1879, overleden 3 maart 1880

  2 CORNELIS JOHANNES DE KORVER, geboren 11 augustus 1880, overleden 26 september 1889

  3 HERMINA ADRIANA DE KORVER, geboren 21 oktober 1888,
  huwt Numansdorp 18 december 1914
  REMMERT NEUTEBOOM, geboren Woerden 1 augustus 1879

  4 JANNADE KORVER, geboren 22 september 1883, overleden 3 april 1886

  5 JAN JOHANNES DE KORVER, geboren 16 januari 1885, overleden Numansdorp 9 juli 1950, ongehuwd. winkelier in zoetigheden en sigaretten.

  6 JANNA DE KORVER, geboren 15 maart 1887, overleden Schiedam 11 maart 1968,
  huwt Numansdorp 14 juli 1914
  WOUTHERUS SNIJDERS, geboren Numansdorp 26 oktober 1890, overleden Rotterdam 10 september 1971, boomkweker te Boskoop.

  7 ARIE DE KORVER, geboren 31 december 1888, overleden Numansdorp 1 augustus 1973, ongehuwd, winkelier in zoetigheden en sigaretten.

  8 HENDRIK DE KORVER, geboren 15 april 1891, overleden 7 september 1891

  9 KORNELIA MARIA DE KORVER, geboren 15 april 1891,
  huwt Numansdorp 10 mei 1918
  JAN ARIE VAN GENDEREN, geboren Spijkenisse 25 februari 1886, overleden Vlaardingen 6 maart 1958, waterstoker, hoepelmaker

  10 KRIJNA DE KORVER, geboren 26 december 1893, overleden 21 maart 1894

HS-8 GENERATIE VIIIk - dgt van VIId

CATHARINA KORVER, geboren Rilland Bath 1 augustus 1849, overleden Rotterdam 4 augustus 1920,
uit haar werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 JACOB KORVER, geboren 5 september 1883, VOLGT ONDER IXx

  2 CATHARINA KORVER, geboren 4 januari 1888, overleden Rotterdam 12 september 1956,
  huwt Rotterdam 3 april 1907
  BERTUS MARINUS KROGER, geboren Rotterdam 31 januari 1886

HS-8 GENERATIE VIII-l - zn van VIIf

COENRAAD HENDRIK BERNARDUS DE KORVER, geboren Vlaardingen 28 februari 1877, overleden Arnhem 10 november 1952, Ingenieur, Officier in de Orde van Oranje Nassau,
huwt Aalsmeer 20 november 1902
ANTJE ALDEREN, geboren Aalsmeer 3 augustus 1897, overleden Arnhem 21 april 1957,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Assen, 2 te Alkmaar:
  1 MARGARETHA AGATHA DE KORVER, geboren 24 november 1903, ongehuwd, fysiotherapeute

  2 AGATHA JACOBA CORNELIA DE KORVER. geboren 15 april 1908. overleden Arnhem 12 oktober 1989
  huwt 1e (per volmacht) te Arnhem en Batavia 24 februari 1938
  PAULUS FRANCOIS WITTEMANS, geboren Groningen 2 februari 1908, omgekomen bij de bouw van de Birma spoorweg 16 december 1943, oorlogslachtoffer,
  huwt 2e Arnhem 4 januari 1947
  JOHAN CHRISTIAAN VAN WAVEREN, geboren Hillegom 16 september 1895, overleden tijdens zijn vacantie in Oostenrijk ingeschreven bij de Burgerlijke Stand te Modling 3 juni 1968, Oud President van de Javasebank in NOI, Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw.

HS-8 GENERATIE VIIIm - zn van VIIf

HENDRIK DE KORVER, geboren Vlaardingen 11 september 1880, overleden Vlaardingen 6 november 1952 handelaar in radiotoestellen,
huwt Vlaardingen 14 oktober 1909
ADRIANA ALIDA CORNELIA VAN DER BURG, geboren Vlaardingen 8 december 1881,
uit dit huwelijk werden te Vlaardingen 5 kinderen geboren:
  1 JACOBUS DE KORVER, geboren 10 juli 1910, VOLGT ONDER IXy

  2 ALIDA DE KORVER, geboren 2 januari 1912,
  huwt Vlaardingen 1 oktober 1936
  HENDRIK CORNELIS SMIT

  3 MARGARETHA DE KORVER, geboren 3 november 1914,
  huwt
  I.C.L. HOEKSTRA

  4 ADRIANA ALIDA CORNELIA DE KORVER, geboren1 oktober 1916, overleden 's-Gravenhage 12 oktober 1970,
  huwt Vlaardingen 31 juni 1938
  WILLEM JAN ANTONIE DE HEER, geboren Tegelen 3 februari 1913

  5 HENDRIK DE KORVER, geboren 10 oktober 1925, VOLGT ONDER IXz

HS-8 GENERATIE VIIIn - zn van VIIf

JACOBUS DE KORVER, geboren Vlaardingen 13 juni 1890, overleden Nijmegen 3 maart 1979, hoofdcommies bij de Nederlandsche spoorwegen,
huwt Alkmaar 1 september 1915
CATHARINA ELISABETH VAN DER KAMP, geboren Alkmaar 13 maart 1893, overleden Nijmegen 17 oktober 1979,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-8 GENERATIE VIIIo - zn van VIIg

COENRAAD HENDRIK BERNARDUS DE KORVER, geboren Rotterdam 14 april 1880, overleden Rotterdam 13 november 1959, Hoofdcommies bij de Gemeente Rotterdam,
huwt Delft 27 december 1901
HENDRIKA LAMB, geboren Delft 17 augustus 1879, overleden Rotterdam 30 september 1959,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 7 kinderen geboren:
  1 ENGELBERTUS ARNOLDUS JOHANNES DE KORVER, geboren 27 augustus 1902, VOLGT ONDER IXab

  2 CATHARINA JOHANNA ELISABETH DE KORVER, geboren 17 augustus 1905, overleden Delft 8 maart 1974,
  huwt Rotterdam 31 januari 1929
  EDO MENKO, geboren Enschede 20 februari 1897

  3 JOHANNA ELISABETH HENDRIKA DE KORVER, geboren 28 januari 1909, overleden Rotterdam 15 oktober 1979,
  huwt Rotterdam 27 oktober 1932
  JACOBUS WILHELMUS KLUNNE, geboren Rotterdam 18 november 1901, overleden Rotterdam 3 mei 1975

  4 WILHELMINA JOHANNA MARGARETHA DE KORVER, geboren 18 mei 1913, overleden Rotterdam 15 april 1994, wijkverpleegkundige,
  huwt Rotterdam 10 augustus 1949
  WILLEM CORNELIS DE MOOY, geboren Schiedam 17 augustus 1902

  5 MARGARETHA MARIA HENRIETTE DE KORVER, geboren 2 april 1915, ongehuwd

  6 JOHANNES MARIUS DE KORVER, geboren 8 maart 1917, VOLGT ONDER IXac

  7 HENDRIKA DE KORVER, geboren 12 september 1918,
  huwt Rotterdam 6 november 1946
  C.Th.J. HOOGHUIS

HS-8 GENERATIE VIIIp - zn van VIIg

JOHANNES MARIUS DE KORVER, geboren Rotterdam 27 januari 1883, overleden Rotterdam 22 oktober 1957, nationaal en internationaal voetballer bij de voetbalverening "Sparta" te Rotterdam,
huwt Rotterdam 3 december 1914
HENRIETTE JOHANNA FRUIN, geboren Rotterdam 29 mei 1891,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 JOHANNA DE KORVER, geboren 15 november 1915, overleden Rotterdam 4 februari 1992,
  huwt Rotterdam 23 december 1947
  ANDREAS GEORG KEGREISZ, geboren Rotterdam 9 december 1909, overleden Rotterdam 31 maart 1977

  2 JOHN MARY DE KORVER, geboren 1 december 1916, omgebracht krijgsgevangenenkamp te Tailand 22 augustus 1943, ongehuwd, voetballer bij voetbal vereniging "Sparta" te Rotterdam.

HS-8 GENERATIE VIIIq - zn van VIIh

MATTHIJS KORVER, geboren Vlaardingen 22 april 1868, overleden Rotterdam 4 maart 1945,
huwt Maasland 10 juni 1899 - echtscheiding Rotterdam 23 januari 1918 -
AALTJE BOUMAN, geboren Nieuwenhoorn 15 september 1868,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1 te Maasland, 2/4 te Rotterdam:
  1 CORNELIS KORVER, geboren 21 december 1897, overleden Rotterdam 21 augustus 1954, ongehuwd, varensgezel, nachtwaker.

  2 ELISABETH KORVER, geboren 15 januari 1900, overleden Rotterdam 22 december 1972,
  huwt Rotterdam 13 juni 1923
  AART KLOOT, geboren Rotterdam 28 augustus 1899, overleden Spijkenisse 18 december 1983

  3 NICOLAAS KORVER, geboren 16 februari 1909, VOLGT ONDER IXad

  4 JOHANNA KLAZINA KORVER, geboren 14 september 1911, overleden Rotterdam 28 januari 2003,
  huwt Rotterdam 19 augustus 1936
  CORNELIS SCHENK, geboren Rotterdam 12 februari 1910, overleden Krimpen a/d IJssel 10 april 1994

HS-8 GENERATIE VIIIr - zn van VIIh

NICOLAAS KORVER, geboren Vlaardingen 26 december 1872, overleden Maassluis 26 februari 1945, winkelier,
huwt 1e Maassluis 28 december 1893,
MARIA VERKADE, geboren Maassluis 18 december 1871, overleden Rotterdam 11 december 1908,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 7 kinderen geboren:
  1 KLAZINA KORVER, geboren 20 april 1894, overleden Amsterdam 9 mei 1991,
  huwt Maassluis 5 juli 1917
  MARINUS VAN DER HAM, geboren Hellevoetsluis 18 december 1893. overleden Amsterdam 27 januari 1938

  2 MACHTELD KORVER, geboren 6 oktober 1895, overleden Rotterdam 2 november 1976,
  huwt Amsterdam 12 februari 1919 - echtscheiding Amsterdam 20 januari 1934 -
  PIETER VAN DER HAM, geboren Hellevoetsluis 8 november 1898, overleden Amsterdam 27 februari 1971

  3 CORNELIA KORVER, geboren 16 maart 1897

  4 PIETER KORVER, geboren 6 oktober 1898, VOLGT ONDER IXae

  5 KAREL KORVER, geboren 8 april 1900, overleden Delft 13 september 1966, ongehuwd, herenkapper.

  6 NEELTJE JOHANNA KORVER, geboren 14 juni 1901, overleden 's-Gravenhage 6 september 1982,
  huwt Maassluis 2 april 1925
  PIETER LEENDERT KALKMAN, geboren Heenvliet 9 juli 1901

  7 MAARTJE KORVER, geboren 18 augustus 1902, overleden Vlaardingen 12 september 1973,
  huwt Maassluis 18 november 1926
  JAN MEULDIJK, geboren Maassluis 1 december 1900, overleden Rotterdam 13 april 1984
huwt 2e Maassluis 2 december 1910
MARIA VAN ROON, geboren Vlaardingen 21 augustus 1881, overleden Rotterdam 7 maart 1939,
uit dit huwelijk werden te Maassluis 3 kinderen geboren:
  8 MARTINA KORVER, geboren 14 oktober 1911

  9 LUCIA JOHANNA KORVER, geboren 8 maart 1918, overleden Capelle a/d IJssel 1 mei 2012,
  huwt Maassluis 18 juni 1942
  CORNELIS VAN DAM, geboren Leersum 1 september 1917, overleden Maassluis 2 januari 1968

  10 NICOLAAS KORVER, geboren 22 juli 1920, VOLGT ONDER IXaf

HS-8 GENERATIE VIIIs - zn van VIIh

CORNELIS KORVER, geboren Vlaardingen 7 augustus 1883, overleden Maassluis 20 april 1962, scheepskok,
huwt Hamburg Dld 2 augustus 1934
HULDA CLARA NOORDHOFF, geboren Witten Dld 24 augustus 1885,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-8 GENERATIE VIIIt - zn van VIIi

MATTHIJS KORVER, geboren Vlaardingerambacht 13 maart 1875, overleden Vlaardingen 13 juli 1950
huwt Vlaardingen 4 mei 1898
ADRIANA VERHEIJ, geboren Vlaardingen 27 oktober 1873, overleden Vlaardingen 23 maart 1940,
uit dit huwelijk werden te Vlaardingen 3 kinderen geboren:
  1 MATTHIJS KORVER, geboren 13 juli 1898, VOLGT ONDER IXag

  2 ALBERT HENDRIK DE KORVER, geboren 2 september 1899, VOLGT ONDER IXah

  3 CORNELIS ALBERT KORVER, geboren 28 september 1907, VOLGT ONDER IXai

HS-8 GENERATIE VIIIu - zn van VIIi

PIETER CORNELIS KORVER, geboren Vlaardingen 6 december 1878, overleden Beekbergen 11 oktober 1969, kuiper,
huwt Vlaardingen 18 maart 1914
WILHELMINA VAN DER VLIS, geboren Vlaardingen 20 februari 1886, overleden Schiedam 2 juli 1952,
uit dit huwelijk werden te Vlaardingen 5 kinderen geboren:
  1 CHRISTINA CORNELIA KORVER, geboren 3 mei 1915, overleden Vlaardingen 14 april 1990,
  huwt Vlaardingen 8 november 1949
  ARIJ POLDERMAN, geboren Vlaardingen 30 september 1915, overleden Rotterdam 3 augustus 1968

  2 KORNELIA KORVER, geboren 9 augustus 1917, overleden Baarn 10 januari 1978,
  huwt 's-Gravenhage 11 november 1952
  JAN GRIETHUS VAN DER MEIJDEN, geboren Waddinxveen 5 april 1911, overleden Zutphen 31 juli 1986, accountant, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

  3 MATTHIJS KORVER, geboren 20 juli 1920, VOLGT ONDER IXj

  4 MARTHA JOHANNA KORVER, geboren 16 januari 1925, overleden 3 december 1997
  huwt Vlaardingen 31 maart 1953
  LAMBERTUS JACOBUS VISSER, geboren Roosenburg ZH 18 oktober 1921, overleden 2 januari 2011

  5 WILLEM KORVER, geboren 7 januari 1930, VOLGT ONDER IXak

HS-8 GENERATIE VIIIv - zn van VIIi

WILLEM JACOBUS KORVER, geboren Vlaardingen 12 september 1884, overleden Rotterdam 22 april 1973, kantoorbediende,
huwt Giessendam 10 februari 1916
WILLEMINA ADRIANA VAN DEN HEUVEL, geboren Giessendam 27 januari 1883, overleden Dordrecht 26 december 1965,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-8 GENERATIE VIIIw - zn van VIIi

JACOBUS KORVER, geboren Vlaardingen 21 april 1890, overleden Vlaardingen 1 december 1952, scheepstimmerman,
huwt Vlaardingen 4 juli 1917
CORNELIA KATHARINA VAN DER ZANDE, geboren Vlaardingen 24 april 1894, overleden Vlaardingen 10 februari 1981,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te Schiedam, 2/3 te Vlaardingen:
  1 MATTHIJS KORVER, geboren 27 december 1917, VOLGT ONDER IXal

  2 ARIE KORVER, geboren 8 mei 1920, VOLGT ONDER IXam

  3 JACOBUS KORVER, geboren 21 februari 1933, VOLGT ONDER IXan

HS-8 GENERATIE VIIIx/0 - zn van VIIj

JAN JOHANNES DE KURVER, geboren 16 juni 1867, schipper,
huwt
MARIA THERESIA TIMMERMANS,
uit dit huwelijk:
  1 JOANNES DE KURVER, geboren Antwerpen B 1895, VOLGT ONDER IXao/0

HS-8 GENERATIE VIIIx/00 - zn van VIIj

GERRIT DE KURVER, geboren Lekkerkerk 4 april 1870,
huwt Rotterdam 19 oktober 1892
CATHARINA RODENBURG, geboren Rotterdam 31 oktober 1869
uit dit huwelijk:
  1 JOHANNA ELISABETH DE KURVER, geboren Rotterdam 16 juni 1893,
  huwt Rotterdam 1 oktober 1913
  WILLEM DE JONG, geboren Ouderkerk a/d IJssel 1890

  2 ANNA DE KURVER, geboren Zevenbergen 28 februari 1895,
  huwt Rotterdam 1 mei 1918
  THEUNIS JAN GORT, geboen Terneuzen 1894

  3 JOHANNES DE KURVER, geboren Rotterdam 10 juli 1897

  4 WILLEM FREDERIK DE KURVER, geboren Rotterdam 14 september 1899

  5 MARIA DE KURVER, geboren Rotterdam 8 februari 1902

  6 MARIA DE KURVER, geboren Rotterdam 15 juli 1903

  7 ALIDA MARIA DE KURVER, geboren Rotterdam 23 mei 1905, overleden Rotterdam 22 februari 1907

  8 GERRIT DE KORVERR, geboren Rotterdam 15 oktober 1907

  9 GERRIT DE KURVER, geboren Rotterdam 16 juli 1910, overleden Zutphen 31 maart 1910
  10 JAN JOHANNES DE KURVER, geboren Zevenbergen 28 mei 1913

HS-8 GENERATIE VIIIx - zn van VIIj

MARINUS DE KORVER, geboren Lekkerkerk 24 januari 1882, overleden Salt Lake City Utah USA 31 juli 1965,
huwt Ogden Utah USA 10 augustus 1900
PIETERTJE WESTBROEK, geboren Rotterdam 30 april 1883, overleden Salt Lake City Utah USA 22 mei 1971
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:
  1 JOHANNES (DE) KORVER, geboren 8 oktober 1900, VOLGT ONDER IXao

  2 CORNELIUS (DE) KORVER, geboren Ogden Utah 6 maart 1903, VOLGT ONDER IXap

  3 JOHANNA ELISABETH DE KORVER,
  huwt
  VERN WINTER RODGERS

  4 ADA JENNIE DE KORVER,
  huwt
  ROBERT HENRY PATTILLO

  5 MARIAN MARTHA (DE) KORVER, geboren Linsayville Idaho 21 september 1909

  6 MARTIN LE ROY (DE) KORVER, geboren Sandy Utah 23 maart 1912, VOLGT ONDER IXaq

  7 LEON REED (DE) KORVER,

HS-8 GENERATIE VIIIy - zn van VIIj

ARIE (HARRY) DE KORVER, geboren Den Helder 12 augustus 1883, overleden Longbeach California USA 23 mei 1954,
huwt 1e Salt Lake City Utah USA 9 juni 1903
SUSANNA FRANCISCA VAN DUREN, geboren Utrecht 25 juni 1880, overleden Salt Lake City Utah USA 3 december 1913
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 JOHANNA ELISABETH (DE) KORVER, geboren 6 maart 1904, overleden Salt Lake City Utah USA 6 februari 1920

  2 FRANK (DE) KORVER, geboren 19 mei 1905, overleden Chicago

  3 HARRY DE KORVER, geboren 27 juli 1907, VOLGT ONDER IXar

  4 JOE of JONAS JACOBES DE KORVER, geboren Preston Idaho 7 november 1910, VOLGT ONDER IXar/1

  5 JAMES (DE) KORVER, geboren 19 januari 1912, VOLGT ONDER IXas

  6 ELSIE (DE) KORVER, geboren 25 maart 1915, overleden San Diego California 10 Februari 1993

  7 JOSEPH (DE) KORVER
huwt 2e
SOPHIA NN, overleden 1954

HS-8 GENERATIE VIIIz - zn van VII-l

ANDREAS FREDERIK CORNELIS KORVER, geboren Delft 11 april 1861, overleden Middelburg 27 januari 1939, spoorwegarbeider,
huwt St. Kruis 6 september 1894
ANNA MAGDALENA DE MAN, geboren St. Kruis 16 mei 1864, overleden Hilversum 16 maart 1941,
uit dit huwelijk werd te Hilversum een kind geboren:
  1 SUSANNA ELISABETH ADRIANA LEVINA KORVER, geboren 11 december 1895, overleden Blaricum 26 februari 1978,
  huwt Oostkapelle 17 september 1926 - echtscheiding Oostkapelle 13 oktober 1942 -
  JAN JACOBUS GRIJSPEERE, geboren Colijnsplaat 23 april 1895, overleden Roermond 29 augustus 1950 schoen en lederwarenfabrikant

HS-8 GENERATIE VIIIab - zn van VII-l

JOHANNES ADRIANUS KORVER, geboren Bodegraven 10 december 1862, overleden Apeldoorn 12 januari 1948, spoorwegarbeider,
huwt Smilde 31 oktober 1885
AUKJE PIETERS GEERTSMA, geboren Utingeradeel 8 oktober 1865, overleden Apeldoorn 19 december 1950,
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren, 1 te Smilde, 2/3 te Veendam. 4/5 te Rotterdam:
  1 ANDRIES KORVER, geboren 27 november 1886, VOLGT ONDER IXat

  2 PIETER KORVER, geboren 14 maart 1889, VOLGT ONDER IXau

  3 JOHANNES ADRIANUS KORVER, geboren 26 juli 1891, VOLGT ONDER IXav

  4 ELISABETH KORVER. geboren 21 april 1897, overleden Apeldoorn 28 juni 1957,
  huwt Apeldoorn 1 april 1926
  JOHANNES LAMBERTUS JETHS, geboren Apeldoorn 20 februari 1895, overleden Apeldoorn 17 september 1953

  5 ADRIAAN KORVER, geboren 12 juni 1904, VOLGT ONDER IXaw

HS-8 GENERATIE VIIIac - zn van VIIm

JOHANNES ADRIANUS CORVER, geboren Weltevreden NOI 13 september 1871, omgebracht krijgsgevangen kamp nabij Ambarawa op Borneo 2 november 1944, planter, oorlogsslachtoffer,
huwt NOI omstreeks 1910
HENDRIKA JACOBA LOUISE COUTURIER, geboren 's-Gravenhage 3 augustus 1871, overleden Buitenzorg Bogor 31 mei 1937,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Poerballinga, 2 te Wonosobo NOI:
  1 JACOBA HENDRIKA CORVER, geboren 10 januari 1912

  2 JOHANNES ADRIANUS CORVER, geboren 3 juni 1916, VOLGT ONDER IXax

HS-8 GENERATIE VIIIad - zn van VIIm

HELENUS CORVER, geboren Batavia NOI 26 november 1878, overleden 's-Gravenhage 3 maart 1953, Leraar wis- en natuurkunde
huwt Amersfoort 4 augustus 1913
JOHANNA CORNELIA VAN DER SCHROEFF, geboren Naarden 27 juni 1880, overleden 's-Gravenhage 2 januari 1968,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te Breda, 2/3 te 's-Gravenhage:
  1 JOHANNES CORNELIS CORVER, geboren 29 april 1914, VOLGT ONDER IXay

  2 JACOBA PIETERNELLA CORVER, geboren 3 juli 1917, overleden 's-Gravenhage 4 juni 1995, ongehuwd

  3 HELENUS CORVER, geboren 25 september 1921, VOLGT ONDER IXaz

HS-8 GENERATIE IXa - zn van VIIIa

KOMMER DE KORVER, geboren Sliedrecht 30 december 1876, overleden sliedrecht 1 mei 1940,
huwt Sliedrecht 23 mei 1891
LYDIA STASSE, geboren Sliedrecht 24 februari 1869, overleden Sliedrecht 6 maart 1938,
uit dit huwelijk werden te Sliedrecht 2 kinderen geboren:
  1 ANTON POULUS DE KORVER, geboren 24 september 1891, VOLGT ONDER Xa

  2 JANNA DE KORVER, geboren 7 maart 1893, overleden Sliedrecht 5 september 1975,
  huwt Sliedrecht 20 maart 1920
  GERRIT NETTEN, geboren Steinwarf Dld 9 juli 1895, overleden Sliedrecht 12 februari 1964.

HS-8 GENERATIE IXb - zn van VIIIa

KORNELIS DE KORVER, geboren Sliedrecht 9 april 1872, overleden Gorinchem 1 oktober 1942, smid,
huwt Sliedrecht 29 november 1897
ELISABETH DE GROOT, geboren Vuren 23 februari 1870, overleden Gorinchem 31 december 1949
uit dit huwelijk werden te Gorinchem 6 kinderen geboren:
  1 ABRAHAM MAARTEN DE KORVER, geboren 3 mei 1898, VOLGT ONDER Xb

  2 JOHANNA DE KORVER, geboren 11 februari 1900, overleden Grinchem 6 augustus 1991,
  huwt Leerdam 20 februari 1931
  WOUTER ROCHAT, geboren Gorinchem 18 december 1907, overleden Goes 24 oktober 1959

  3 MAARTEN DE KORVER, geboren 16 mei 1905, VOLGT ONDER Xc

  4 KOMMERTJE DE KORVER, geboren 11 februari 1907, overleden Hardinxveld 27 augustus 1978,
  huwt Rotterdam 23 februari 1938
  WILLEM VOS, geboren Rotterdam 26 december 1907, overleden Hardinxveld 29 april 1974

  5 HENDRIK DE KORVER, geboren 16 juni 1909, VOLGT ONDER Xd

  6 KOMMER DE KORVER, geboren 17 april 1911, VOLGT ONDER Xe

HS-8 GENERATIE IXc - zn van VIIIa

CHRISTIAAN DE KORVER, geboren Sliedrecht 30 maart 1874, overleden Rotterdam 6 november 1947, koopman,
huwt Sliedrecht 1 februari 1895
KORNELIA KRAAIJEVELD, geboren Sliedrecht 13 december 1870, overleden Rotterdam 26 januari 1960,
uit dit huwelijk werden te Sliedrecht 11 kinderen geboren:
  1 ABRAHAM DE KORVER, geboren 5 augustus 1895, VOLGT ONDER Xf

  2 HENDRIKJE DE KORVER, geboren 28 januari 1897, overledem Rotterdam 25 november 1979,
  huwt 1e Veenendaal 12 februari 1936 - echtscheiding Veenendaal 26 februari 1955 -
  JACOBUS CORNELIS VAN DER BEN, geboren Amsterdam 2 juli 1893, overleden Gouda 27 april 1979
  huwt 2e Veenendaal 14 oktober 1960 - echtscheiding Veenendaal 24 december 1964
  ELIZA VAN ENGELENBURG, geboren Ede 19 februari 1903, overleden Veenendaal 26 april 1982.

  3 JOHANNA JANNA DE KORVER, geboren 1 november 1899, overleden Sliedrecht 12 juli 1974,
  huwt Sliedrecht 8 juni 1926
  ADRIANUS LEENDERT DEN DRAAK, geboren Rotterdam 9 september 1901, overleden Rotterdam 3 januari 1970

  4 CORNELIA DE KORVER, geboren 20 april 1901, overleden Sliedrecht 10 juni 1976,
  huwt Rotterdam 18 februari 1932
  HENDRIK CORNELIS DE ROUVILLE, geboren Rotterdam 12 september 1894, overleden Rotterdam 9 november 1966

  5 CHRISTINE DE KORVER, geboren 10 december 1904
  huwt
  ADRIAAN COPPEE, geboren 26 december 1905

  6 CHRISTIAAN DE KORVER, geboren 25 april 1907, VOLGT ONDER Xg

  7 AREND PIETER DE KORVER, geboren 19 april 1908, VOLGT ONDER Xh

  8 JAN CORNELIS DE KORVER, geboren 27 januari 1912, VOLGT ONDER Xi

  9 KOMMER DE KORVER, geboren 9 november 1915, overleden Muiden 17 januari 1947, ongehuwd, ijzerwerker

  9 KOMMERTJE DE KORVER
  huwt
  JAN GELDERBLOM

  10 RIEN DE KORVER
  huwt
  LEEN VAN DER GRAAF

  11 MARTIJNTJE DE KORVER
  huwt
  AART BIJL

HS-8 GENERATIE IXd - zn van VIIIa

MARTINUS DE KORVER, geboren Sliedrecht 26 augustus 1878, overleden Sliedrecht 29 maart 1964,
huwt 1e Giessendam 31 mei 1900
JOHANNA PIETERNELLA DE JONG, geboren Giessendam 28 juni 1875, overleden Sliedrecht 27 augustus 1938,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
huwt 2e Sliedrecht 10 januari 1939
ADRIANA NOORDAM, geboren Rotterdam 8 mei 1902,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-8 GENERATIE IXe - zn van VIIIb

KOMMER DE KORVER, geboren Sliedrecht 13 augustus 1881, overleden Dordrecht 27 december 1940, kapitein op een sleepboot,
huwt Sliedrecht 24 maart 1906
ELISABETH KLEIN, geboren Sliedrecht 2 januari 1884, overleden Dordrecht 20 december 1962,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/2 te Sliedrecht, 3/4 te Dordrecht:
  1 MARRIGJE DE KORVER, geboren 1 oktober 1906, overleden 's-Gravenhage 10 december 1989,
  huwt Dordrecht 22 april 1931
  HENDRIK GROENEVELD, geboren Dordrecht 30 december 1904, overleden Dordrecht 5 juni 1980

  2 JANNA DE KORVER, geboren 30 september 1908, overleden Canada.
  huwt
  BASTIAAN KROON, overleden Canada

  3 ELISABETH DE KORVER, geboren 20 november 1910, overleden Dordrecht 29 oktober 1974,
  huwt Dordrecht 18 december 1935
  SANDER DE VRIES, geboren Dordrecht 19 maart 1906

  4 FULP WILLEM DE KORVER, geboren 15 oktober 1918, VOLGT ONDER Xj

HS-8 GENERATIE IXf - zn van VIIIc

KOMMER DE KORVER, geboren Dubbeldam 24 januari 1871, overleden Dordrecht 10 februari 1935,
huwt Dubbeldam 24 mei 1894
ALBERTINE EBERT , geboren Beeck Dld 2 juni 1871, overleden Dordrecht 2 mei 1947,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 5 kinderen geboren:
  1 DINGENOM DE KORVER, geboren 16 november 1895, overleden Dordrecht 19 januari 1979,
  huwt Dordrecht 8 maart 1917
  HENDRIK CORNELIS RIDDERHOF, geboren Dordrecht 9 januari 1892, overleden Dordrecht 28 januari 1978.

  2 KOMMER DE KORVER, geboren 29 mei 1905, VOLGT ONDER Xk

  3 JOOST DE KORVER, geboren 29 mei 1905 , VOLGT ONDER X-l

  4 ANNA MARIA SOPHIA DE KORVER, gboren 28 juni 1907

  5 JOHANNA ALBERTINE CATHARINA DE KORVER, geboren 16 februari 1910,
  huwt
  SCHENK

HS-8 GENERATIE IXg - zn van VIIIc

BASTIAAN LEENDERT CORNELIS DE KORVER, geboren Dubbeldam 21 juni 1872, overleden Dordrecht 25 januari 1948, bakker,
huwt Dubbeldam 29 augustus 1901
JAAPJE PIETERMAN, geboren Dubbeldam 28 maart 1876, overleden Dordrecht 11 oktober 1942,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 3 kinderen geboren:
  1 JACOBA DE KORVER, geboren 15 juni 1902, overleden Maasland 18 januari 1995,
  huwt Dordrecht 20 maart 1935
  DANIEL SEEBES, geboren Dordrecht 1 oktober 1900, overleden Rotterdam 11 december 1955.

  2 DINGENOM DE KORVER, geboren 28 juli 1903,
  huwt Dordrecht 4 oktober 1922
  JOHANNES HIJBEEK, geboren Dordrecht 19 november 1894, overleden Dordrecht 12 mei 1970

  3 JACOB DE KORVER, geboren 26 januari 1905, VOLGT ONDER Xm

HS-8 GENERATIE IXh - zn van VIIIc

ABRAHAM DE KORVER, geboren Dubbeldam 13 juli 1874, overleden Papendrecht 31 oktober 1939, bakker,
huwt Papendrecht 29 oktober 1898
MARIA PIETERNELLA PULLEN, geboren Papendrecht 30 januari 1876, overleden Papendrecht 24 oktober 1933,
uit dit huwelijk werden te Papendrecht 4 kinderen geboren:
  1 DINGENOM DE KORVER, geboren 4 januari 1901, overleden Zwijndrecht 7 december 1998,
  huwt Papendrecht 17 mei 1927
  ANTHONIE VAK, geboren Zwijndrecht 6 augustus 1900, overleden Zwijndrecht 31 maart 1983

  2 ADRIANA DE KORVER, geboren 27 augustus 1908, overleden Dordrecht 23 september 1984,
  huwt Papendrecht 14 augustus 1945
  PHILIP DE KONING, geboren Papendrecht 18 december 1904, overleden Dordrecht 22 december 1983.

  3 MARTHA PIETERNELLA DE KORVER, geboren 8 december 1909, overleden Woensdrecht 14 juli 1971,
  huwt Papendrecht 25 april 1945
  MARINUS MATENA, geboren Sliedrecht 24 mei 1915.

  4 KOMMER DE KORVER, geboren 25 mei 1911 , VOLGT ONDER Xn

HS-8 GENERATIE IXi - zn van VIIIc

ADRIANUS JOHANNES DE KORVER, geboren Dubbeldam 19 januari 1876, overleden Delft 16 juli 1961, bakker,
huwt Dubbeldam 9 september 1915
AAGJE HUISMAN, geboren Strijen 30 november 1874. overleden Strijen 13 maart 1947,
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  1 DINGENOM DE KORVER, geboren 4 januari 1924
  huwt 15 oktober 1957 - echtscheiding
  A. MOUSTACAS

HS-8 GENERATIE IXj - zn van VIIIc

JOHANNES DE KORVER, geboren Dubbeldam 14 oktober 1878, overleden Rotterdam 27 januari 1972, bakker,
huwt Dubbeldam 3 oktober 1907
ADRIAANTJE PIETERMAN, geboren Dubbeldam 2 augustus 1878, overleden Rotterdam 31 mei 1958,
uit dit huwelijk werd te Ridderkerk een kind geboren:
  1 JACOB DE KORVER, geboren 8 oktober 1909, VOLGT ONDER Xo

HS-8 GENERATIE IXk - zn van VIIIc

FULP DE KORVER, geboren Dubbeldam 24 september 1893, overleden Dordrecht 14 mei 1975, bakker, veerman,
huwt Dubbeldam 18 maart 1915
TEUNTJE VAN HAREN, geboren 's-Gravendeel 2 maart 1894, overleden Noordwijk 8 maart 1978.
uit dit huwelijk werden te Dordrecht Dubbeldam 3 kinderen geboren:
  1 ANDRIES DE KORVER, geboren 20 juni 1915, VOLGT ONDER Xp

  2 DINA DE KORVER, geboren 11 juli 1916,
  huwt
  BROUWER

  3 KOMMER DE KORVER, geboren 25 juli 1918, VOLGT ONDER Xq

HS-8 GENERATIE IX-l - zn van VIIIe

ARIE MACHIEL DE KORVER, geboren Dubbeldam 31 mei 1871, overleden Utrecht 12 juli 1941, commisionair in paarden en vee,
huwt Echteld 28 mei 1903
MARIA ANTONIA CORNELIA BEIJER, geboren Echteld 17 mei 1878, overleden Utrecht 17 mei 1944,
uit dit huwelijk werden te Echteld 2 kinderen geboren:
  1 CORNELIA ARIGJE DE KORVER, geboren 29 maart 1904, overleden Hoogeveen 12 maart 1990
  huwt Dordrecht 21 juli 1926
  JOHANNES VAN ALTENA, geboren Dordrecht 5 maart 1902, overleden Hoogeveen 27 juli 1978

  2 CORNELIS DE KORVER, geboren 5 mei 1905, VOLGT ONDER Xr

HS-8 GENERATIE IXm - zn van VIIIe

MAGHIEL CHRISTIAAN DE KORVER, geboren Dordrecht 17 augustus 1872, overleden Gorinchem 2 december 1941, koopman,
huwtGroot Amers 12 mei 1909
HILLIGJE AAGJE VOORSPUY, geboren Groot Amers 2 oktober 1881, overleden Gorinchem 27 maart 1972,
uit dit huwelijk werden te Gorinchem 2 kinderen geboren:
  1 CORNELIS JACOBUS DEKORVER, geboren 2 februari 1910, VOLGT ONDER Xs

  2 CORNELIA AGATHA JANSJE DE KORVER, geboren 1 februari 1914,
  huwt Gorinchem 13 mei 1936
  JOHANNES MARIUS MATTHIJSEN, geboren Helmond 31 augustus 1907

HS-8 GENERATIE IXn - zn van VIIIe

CORNELIS DE KORVER, geboren Dordrecht 1 augustus 1882, overleden New York USA 25 september 1942, gezagvoerder Holland- Amerika Lijn,
huwt Amsterdam 1 juli 1920
GEERTRUIDA MARIA RETRA, geboren Amsterdam 2 december 1891, overleden Sliedrecht 28 oktober 1976,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/2 te Rotterdam, 3/4 te Voorburg ZH:
  1 CORNELIS WILLEM DE KORVER, geboren 21 december 1922, overleden 26 december 1922

  2 CORNELIS WILLEM DE KORVER, geboren 6 februari 1924, VOLGT ONDER Xt

  3 ARIE DE KORVER, geboren 14 mei 1930, VOLGT ONDER Xu

  4 HANS DE KORVER, geboren 4 juli 1931, VOLGT ONDER Xv

HS-8 GENERATIE IXo - zn van VIIIf

MACHIEL PIETER DE KORVER, geboren Dubbeldam 3 februari 1876, overleden Dubbeldam 20 maart 1947, landbouwer,
huwt Numansdorp 4 maart 1920
TEUNTJE VAN DEN BERG, geboren Numansdorp 16 april 1891, overleden Dordrecht 11 juli 1971,
uit dit huwelijk werd te Dubbeldam een kind geboren:
  1 NEELTJE IEFJE DE KORVER, geboren 8 september 1920,
  huwt 5 september 1945
  K.F. VAN HECHTEN

HS-8 GENERATIE IXp - zn van VIIIf

JOHANNES HENDRIK DE KORVER, geboren Dubbeldam 27 april 1883, overleden Dordrecht 14 mei 1965, commies PTT,
huwt Zwijndrecht 9 april 1913
SARA JACOBA VERPOORTE, geboren Zwijndrecht 24 oktober 1891, omgekomen in consentratiekamp Rabensbruck 20 februari 1945,
uit dit huwelijk werd te Zwijndrecht een kind geboren:
  1 CORNELIA ENGELBERTHA DE KORVER, geboren 11 januari 1914, overleden Breda 15 januari 1991,
  huwt 1e Dordrecht 12 juni 1935
  ABRAHAM DUITS, geboren Dordrecht 1 februari 1909, omgekomen consentratiekamp Neugamme Dld omstreeks 16 november 1944
  huwt 2e Amsterdam 9 oktober 1947 - echtscheiding 's-Gravenhage 21 februari 1956
  ALEXANDER JOZEF JOEL POLAK, geboren Almelo 18 maart 1911

HS-8 GENERATIE IXq - zn van VIIIf

ENGELBERTUS CORNELIS DE KORVER, geboren Dubbeldam 5 januari 1892, overleden 's-Gravenhage 3 april 1973, accountant,
huwt Soerabaja NOI 2 maart 1918
JENNY ELISABETH PALM, geboren Mr. Cornelis NOI 24 januari 1896, overleden Warmond 23 juni 1985,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 2 te Dordrecht:
  1 CORNELIS DE KORVER, geboren 1919, omgekomen in consentratie kamp Rabensbruck omstreeks 24 juni 1945, ongehuwd, meester in de rechten

  2 JAN WILLEM DE KORVER, geboren 21 januari 1921, VOLGT ONDER Xw

HS-8 GENERATIE IXr - zn van VIIIg

CORNELIS JOHANNES DE KORVER, geboren Dubbeldam 14 mei 1874, overleden Zwijndrecht 11 januari 1959, kapitein op een sleepboot,
huwt Dordrecht 5 augustus 1897
JENNEKE CONFURIUS, geboren Klundert 13 januari 1873, overleden Dordrecht 14 november 1952,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 15 kinderen geboren:
  1 ADRIANA JOHANNA DE KORVER, geboren 27 december 1897, overleden Dordrecht 23 oktober 1976,
  huwt Dordrecht 16 juli 1924
  JAN DE LANGE, geboren 23 februari 1896, overleden Velp

  2 GEERTRUIDA MARGARETHA DE KORVER, geboren 1 juli 1899, overleden Terneuzen 25 oktober 1965,
  huwt Dordrecht 1 juni 1926
  ADRIANUS MULLER, geboren Puttershoek 1 december 1901, overleden Dordrecht 7 september 1959,

  3 JANNA MARIA DE KORVER, geboren 22 mei 1900, overleden Roterdam 24 februari 1986,
  huwt Dordrecht 16 oktober 1929
  JAN MAACKAAY, geboren Sliedrecht 2 januari 1903, overleden Rotterdam 11 juni 1975

  4 ADAM CORNELIS DE KORVER, geboren 13 oktober 1901, VOLGT ONDER Xx

  5 CHRISTINA ARNOLDA DE KORVER, geboren 27 december 1903, overleden Rotterdam 29 april 1993,
  huwt Dordrecht 15 januari 1930
  JAN BORSJE, geboren Sliedrecht 6 mei 1905

  6 MARGARETHA CORNELIA DE KORVER, geboren 14 augustus 1905, overleden Dordrecht 23 oktober 1979,
  huwt 's-Gravenhage 12 augustus 1942
  KAREL RIJSTERBORGH, geboren Delfshaven 17 oktober 1884, overleden 's-Gravenhage 19 oktober 1971

  7 GERRIT ARIE DE KORVER, geboren 19 maart 1907, VOLGT ONDER Xy

  8 CHRISTIAAN WILLEM DE KORVER, geboren 25 oktober 1908, overleden 12 september 1909

  9 ELISABETH JOHANNA DE KORVER, geboren 18 maart 1910, overleden Dordrecht 18 april 1941, ongehuwd, winkelbediende

  10 CORNELIA JOHANNA DE KORVER, geboren 1 september 1911.
  huwt Dordrecht 2 oktober 1942
  JACOBUS BEZEMER, geboren Papendrecht 2 september 1913, overleden Papendrecht oktober 1983

  11 JENNEKE DE KORVER, geboren 30 september 1912,
  huwt Dordrecht 31 juli 1946
  HEINRICH FRIEDRICH LUDWICH WITT, geboren Pompanua NOI 3 juni 1908, overleden Velp 14 maart 1970

  12 CHRISTIAAN WILLEM DE KORVER, geboren 13 oktober 1913, VOLGT ONDER Xz

  13 MARIA ARNOLDA DE KORVER, geboren 18 oktober 1915,
  huwt Breda 5 augustus 1946
  RUDOLF WILLEM MARINUS VAN GEMERT, geboren Breda16 maart 1914

  14 ARIE JOHANNES DE KORVER, geboren 19 april 1917, VOLGT ONDER Xab

  15 ARNOLDA DE KORVER, geboren 4 februari 1919,
  huwt Dordrecht 8 januari 1947
  WOUTER DE KOK, geboren Dubbeldam 18 juni 1919

HS-8 GENERATIE IXs - zn van VIIIg

ARNOLDUS MARTINUS DE KORVER, geboren Dubbeldam 23 september 1879, overleden Numansdorp 2 november 1974, loswerkman, krantenbezorger,
huwt Numansdorp 30 oktober 1914
LENA SCHALKOORT, geboren Numansdorp 24 maart 1881, overleden Numansdorp 16 mei 1953,
uit dit huwelijk werd te Numansdorp een kind geboren:
  1 CHRISTIAAN WILLEM DE KORVER, geboren 28 januari 1915, VOLGT ONDER Xac

HS-8 GENERATIE IXt - zn van VIIIh

CORNELIS DE KORVER, geboren 's-Gravenzande 19 januari 1879, overleden Velsen 9 oktober 1930, werkman,
huwt 's-Gravenzande 14 juni 1907
VROUWTJE ENGEL, geboren Ransdorp 6 februari 1879, overleden Leerdam 17 mei 1943,
uit dit huwelijk werden te Velsen 2 kinderen geboren:
  1 MARGRIETHA JOHANNA DE KORVER, geboren 8 september 1908, overleden Velsen 19 januari 1996

  2 SAARTJE DE KORVER, geboren 31 oktober 1909, overleden Delft 29 september 1998
  huwt Velsen 26 maart 1936 - echtscheiding Velsen 28 november 1983
  JAN CORNELIS ROOMEIJER, geboren Den Helder 12 september 1909

HS-8 GENERATIE IXu - zn van VIIIh

WILLEM CHRISTIAAN DE KORVER, geboren 's-Gravenzande 6 maart 1883, overleden Velsen 9 februari 1958, huisschilder,
huwt Velsen 16 oktober 1913
ELISABETH ALETTA CROESE, geboren Amsterdam 20 juni 1886, overleden Velsen 15 januari 1958,
uit dit huwelijk werden te Velsen 2 kinderen geboren:
  1 GEERTRUIDA HENDRIKA DE KORVER, geboren 8 december 1914,
  huwt Velsen 5 september 1940
  FREDERIK JAN LICHT, geboren Amsterdam 31 maart 1911, binnenhuisarchitect

  2 WILLEM CHRISTIAAN DE KORVER, geboren 15 april 1909, VOLGT ONDER Xad

HS-8 GENERATIE IXv - dgt van VIIIh

MARGRIETHA JOHANNA DE KORVER, geboren 's-Gravenzande 4 november 1884, overleden 's-Gravenhage 20 maart 1969,
uit haar werd te Valburg een kind geboren:
  1 GERARD JOHANNES DE KORVER, geboren 26 oktober 1909, VOLGT ONDER Xae

HS-8 GENERATIE IXw - zn van VIIIi

CORNELIS JOHANNES DE KORVER, geboren Numansdorp 17 mei 1871, overleden Numansdorp 29 april 1956, bakker,
huwt Numansdorp 12 maart 1897
BARTINA LANGERMANS, geboren Numansdorp 24 december 1872, overleden Numansdorp 11 mei 1962,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1 te Dordrecht, 2/4 te Numansdorp:
  1 JACOBUS CORNELIS DE KORVER, geboren 7 april 1898, VOLGT ONDER Xaf

  2 CORNELIS JOHANNES DE KORVER, geboren 28 augustus 1901, overleden Comstrijen 5 oktober 1987, ongehuwd, broodbakker.

  3 ELIZA BARTHO DE KORVER, geboren 3 mei 1905, VOLGT ONDER Xag

  4 ZWAANTJE ELISABETH DE KORVER, geboren 3 januari 1909, overleden Rotterdam 15 april 1980,
  huwt Klaaswaal 13 april 1944
  CORNELIS SANDER KLOKKENBURG, geboren Piershil 28 april 1907

HS-8 GENERATIE IXx - zn van VIIIk

JACOB KORVER, geboren Rotterdam 5 setember 1883, overleden Rotterdam 1 juli 1937, sleper,
huwt Rotterdam 10 juni 1906
PETRONELLA HENDRIKA CORNELIA DE LIEFDE, geboren 's-Gravenhage 6 juli 1886, overleden Rotterdam 26 juni 1973,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 10 kinderen geboren:
  1 GEERTRUIDA KORVER, geboren 26 september 1908, overleden 13 oktober 1908

  2 CATHARINA KORVER, geboren 22 augustus 1909, overleden Rotterdam 19 november 1983,
  huwt Rotterdam 10 juni 1931
  FRANS VAN ZIJL, geboren Rotterdam 10 maart 1905, overleden Rotterdam 16 augustus 1983

  3 ABRAHAM KORVER, geboren 17 februari 1911, VOLGT ONDER Xah

  4 MARIA ROCA KORVER, geboren 1 mei 1912, overleden Rotterdam 5 februari 1913

  5 JACOB KORVER, geboren 1 mei 1913, overleden Rotterdam 23 mei 1914

  6 ELISABETH MARIA KORVER, geboren 17 september 1914, overleden Rotterdam 19 februari 2004
  huwt Rotterdam 23 oktober 1935
  ARIE VERSLOOT, geboren Zoetermeer, overleden Rotterdam 15 juni 1983

  7 JACOB KORVER, geboren 7 juni 1918, overleden Rotterdam 20 juli 1919

  8 JACOB KORVER, geboren 10 mei 1922, VOLGT ONDER Xai

  9 PETRONELLA HENDRIKA CORNELIA KORVER, geboren 17 december 1925, overleden Rotterdam 14 maart 2010
  huwt Rotterdam 5 december 1945
  GERARDUS ANTOON JOHANNES BONTJE, geboren Rotterdam 18 september 1921, overleden Rotterdam 27 september 2002

  10 FRANS BARTHOLOMEUS KORVER, geboren 22 september 1927, VOLGT ONDER Xaj

HS-8 GENERATIE IXy - zn van VIIIm

JACOBUS DE KORVER, geboren Vlaardingen 19 juli 1910, overleden 's-Gravenhage 19 juli 1994, referendaris
huwt Schiedam 18 april 1940
JOHANNA KRIJNA ROTMANS, geboren Rotterdam 2 maart 1912,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Schiedam, 2 te Leiden:
  1 ADA JACQUELINE DE KORVER, geboren 17 mei 1941

  2 MARQUERITE ELISABETH DE KORVER, geboren 14 april 1943

HS-8 GENERATIE IXz - zn van VIIIm

HENDRIK DE KORVER, geboren Vlaardingen 10 oktober 1925, tandtechnicus,
huwt Sneek 24 maart 1950
DUIFKE SJOERTJE NAUTA, geboren Sneek 11 september 1923, overleden Vlaardingen 16 augustus 1983
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 LUCY TJISTKE DE KORVER

  2 HENDRIK DE KORVER

HS-8 GENERATIE IXab - zn van VIIIo

ENGELBERTUS ARNOLDUS JOHANNES DE KORVER, geboren Rotterdam 27 augustus 1902, overleden Amsterdam 21 augustus 1978, winkelier in ijzerwaren en gereedschappen,
huwt Rotterdam 22 januari 1931 - echtscheiding Rotterdam 20 maart 1950
PIETERNELLA MARIANNE NOOTEBOOM, geboren Rotterdam 4 april 1909, overleden Rotterdam 23 december 1998,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/3 te Rotterdam, 4 te Rijswijk ZH:
  1 ENGELBERTUS COENRAAD DE KORVER, geboren 4 november 1931, VOLGT ONDER Xak

  2 JOHN DE KORVER, geboren 22 januari 1936, VOLGT ONDER Xal

  3 ARNOLD JOHAN DE KORVER, geboren 2 mei 1942, VOLGT ONDER Xam

  4 ROBERT JAN DE KORVER, geboren 13 februari 1944, VOLGT ONDER Xan

HS-8 GENERATIE IXac - zn van VIIIo

JOHANNES MARIUS DE KORVER, geboren Rotterdam 8 maart 1917, boekhouder,
huwt Rotterdam 6 december 1945
M.E. GRAVESTEIJN, geboren Rotterdam 3 december 1918,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 3 kinderen geboren:
  1 HANS DE KORVER, geboren 19 februari 1947, VOLGT ONDER Xao

  2 JAAP DE KORVER, geboren 8 september 1949, VOLGT ONDER Xap

  3 PETER DE KORVER, geboren 8 juli 1956, VOLGT ONDER Xaq

HS-8 GENERATIE IXad - zn van VIIIq

NICOLAAS KORVER, geboren Rotterdam 16 februari 1909, overleden Utrecht, Sergeant-majoor KNIL,
huwt Rotterdam 6 januari 1932
CORNELIA ANTONIA MEULMEESTER, geboren Vlissingen 12 december 1911, overleden Andijk 12 oktober 1977,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1 te Rotterdam, 2 Tjimahi NOI, 3/4 Tomohon NOI:
  1 PIETERNELLA CORNELIA KORVER, geboren 14 juli 1931, overleden Andijk 7 maart 2003,
  huwt Lopik 18 juli 1952
  CORNELIS SCHAGEN, geboren Amsterdam 6 juni 1922, overleden Almere 4 januari 1998

  2 NICOLAAS MATHIJS KORVER, geboren 21 oktober 1938, VOLGT ONDER Xar

  3 JOHAN WILLEM KORVER, geboren 4 oktober 1948, VOLGT ONDER Xas

  4 CORNELIA ANTONIA KORVER, geboren 4 oktober 1948,
  huwt de Bilt 26 mei 1971
  F.G.H. VAN KRALINGEN

HS-8 GENERATIE IXae -zn van VIIIr

PIETER KORVER, geboren Maassluis 6 oktober 1898, overleden Vlaardingen 24 december 1950, wijnhandelaar,
huwt Maassluis 27 juni 1946
MAARTJE VAN DER HOEK, geboren Maassluis 24 april 1912,
uit dit huwelijk werden te Maassluis 3 kinderen geboren:
  1 MARIA ELISABETH KORVER, geboren 10 februari 1947, overleden Vlaardingen 16 maart 1984,
  huwt Maassluis 16 december 1966
  WILLEM DE VRIES, geboren Oostvoorne 16 november 1941

  2 ELISABETH MAARTJE KORVER, geboren 23 september 1948

  3 PIETER KAREL KORVER, geboren 23 juli 1950, VOLGT ONDER Xat

HS-8 GENERATIE IXaf - zn van VIIIr

NICOLAAS KORVER, geboren 22 juli 1920, overleden Vlaardingen 4 januari 2003,
huwt Maassluis 20 december 1945
DIRKJE HAMMER, geboren Maassluis 25 juli 1921,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Vlaardingen 3 kinderen geboren:
  1 NICOLAAS KORVER, geboren 7 maart 1948

  2 ANNA MARIA KORVER, geboren 3 maart 1951

  3 LEENDERT JACOB KORVER, geboren 25 april 1952

HS-8 GENERATIE IXag - zn van VIIIt

MATTHIJS KORVER, geboren Vlaardingen 13 juli 1898, overleden 's-Gravenhage 16 maart 1984, bankincasseerder,
huwt Vlaardingen 2 november 1921
JACOBA PONS, geboren Vlaardingen 9 maart 1894, overleden Vlaardingen 19 augustus 1975,
uit dit huwelijk werden te Vlaardingen 2 kinderen geboren:
  1 ADRIANA REINA KORVER, geboren 30 maart 1923, overleden Vlaardingen 19 oktober 1942

  2 SIMON MATTHIJS KORVER, geboren 31 december 1926, VOLGT ONDER Xau

HS-8 GENERATIE IXah - zn van VIIIt

ALBERT HENDRIK (DE) KORVER, geboren Vlaardingen 2 september 1899, overleden Vlaardingen 9 april 1970, loswerkman,
huwt Vlaardingen 1 juni 1927
AGATHA KRAMER, geboren Vlaardingen 9 september 1905, overleden Brielle 28 april 1978
uit dit huwelijk werden te Vlaardingen 9 kinderen geboren:
  1 ADRIANA DE KORVER, geboren 27 maart 1928,
  huwt Vlaardingen 3 oktober 1947
  H. VAN SPRONSEN

  2 MATTHIJS DE KORVER, geboren 27 februari 1931, VOLGT ONDER Xav

  3 AGATHA DE KORVER, geboren 11 december 1933,
  huwt Vlaardingen 2 april 1953
  M.J. KNOOP

  4 LEENDERT DE KORVER, geboren 3 september 1936, VOLGT ONDER Xaw

  5 ALBERT HENDRIK DE KORVER, geboren 26 mei 1938, VOLGT ONDER Xax

  6 MARIA CORNELIA DE KORVER, geboren 5 november 1939,
  huwt Vlaardingen 23 september 1959
  A.DON

  7 CORNELIA DE KORVER, geboren 12 januari 1943,
  huwt Vlaardingen 18 juli 1963
  R.H. ROOZENDAAL

HS-8 GENERATIE IXai - zn van VIIIt

CORNELIS ALBERT KORVER, geboren Vlaardingen 28 september 1907, overleden Vlaardingen 12 april 1972, melkslijter, varensgezel,
huwt Vlaardingen 3 februari 1932
CORNELIA TRIJNTJE HOOGENDAM, geboren Vlaardingen 5 december 1908, overleden Vlaardingen 2 februari 1984
uit dit huwelijk werden te Vlaardingen 9 kinderen geboren:
  1 ADRIANA KORVER, geboren 18 juli 1932,
  huwt Vlaardingen 14 oktober 1953
  T. VERHAGEN

  2 MACHIELTJE MAARTJE KORVER, geboren 19 december 1934

  3 MAARTJE KORVER, geboren 7 oktober 1938,
  huwt Vlaardingen 5 oktober 1960
  P.W. GAST

  4 MATTHIJS KORVER, geboren 10 december 1939, VOLGT ONDER Xay

  5 TRUUS KORVER, geboren 15 augustus 1943,
  huwt Vlaardingen 6 februari 1964
  WILLEM VAN DER MIJDE

  6 CORNELIA TRIJNTJE KORVER, geboren 26 april 1945, overleden 20 juni 1945

  7 ALBERTINA CORNELIA KORVER, geboren 10 juli 1948,
  huwt 2e
  R. BOER

  8 DIRKJE KORVER, geboren 22 augustus 1949, overleden 26 februari 1951

  9 HELENA KORVER, geboren 22 augustus 1949,
  huwt
  IJSBRAND ZIEMAN

HS-8 GENERATIE IXaj - zn van VIIIu

MATTHIJS KORVER, geboren Vlaardingen 20 juli 1920, overleden Vlaardingen 20 februari 1988, bankwerker,
huwt Vlaardingen 18 september 1951
ROELFIEN OOSTING, geboren Borger 23 januari 1922,
uit dit huwelijk werd te Vlaardingen een kind geboren:
  1 PIETER ALBERT KORVER, geboren 21 november 1956, VOLGT ONDER Xaz

HS-8 GENERATIE IXak - zn van VIIIu

WILLEM KORVER, geboren Vlaardingen 7 januari 1930

HS-8 GENERATIE IXal - zn van VIIIw

MATTHIJS KORVER, geboren Schiedam 27 december 1917, overleden Schiedam 17 april 1986,
huwt Vlaardingen 11 oktober 1939
JOHANNA JANNETJE SCHAAR, geboren Vlaardingen 26 december 1918,
uit dit huwelijk werden te Vlaardingen 2 kinderen georen:
  1 CORNELIA KATHARINA KORVER, geboren 8 september 1940,
  huwt 1e Vlaardingen 5 januari 1960 - echtscheiding Aklmaar 1975 -
  ARY MARCUS, geboren Singapoer 2 september 1939,
  huwt 2e Schagen 17 oktober 1975
  AUGUSTINUS CAROLUS PETRUS BERKHOUT, geboren Bergen NH 8 augustus 1949

  2 MARIA KORVER, geboren 12 februari 1942, overleden Vlaardingen 19 februari 1943.

HS-8 GENERATIE IXam - zn van VIIIw

ARIE KORVER, geboren Vlaardingen 8 mei 1920, algemeen havenarbeider,
huwt Vlaardingen 4 januari 1946
JANNETJE VAN DER HAVE, geboren Vlaardingen maart 1925,
uit dit huwelijk werden te Vlaardingen 4 kinderen geboren:
  1 JACOBUS KORVER, geboren 3 juni 1946, VOLGT ONDER Xbc

  2 JOHANNES KORVER, geboren 26 maart 1950, VOLGT ONDER Xbd

  3 CORNELIA CATHARINA KORVER, geboren 2 maart 1954

  4 PIETER KORVER, geboren 23 juli 1958, VOLGT ONDER Xbe

HS-8 GENERATIE IXan - zn van VIIIw

JACOBUS KORVER, geboren Vlaardingen 21 februari 1933, overleden Maastricht 2 mei 2009
huwt Vlaardingen 30 januari 1957
CORNELIA MARGARETHA VAN TOOR, geboren Vlaardingen 30 oktober 1937,
uit dit huwelijk:
  1 JOSE MARIE KORVER, geboren Vlaardingen 20 januari 1959

  2 MENNO PAUL KORVER, geboren Vlaardingen 9 april 1961

  3 CORNELIA KATHARINA KORVER, geboren De Bilt 9 januari 1969

HS-8 GENERATIE IXao - zn van VIIIx

JOHANNES (DE) KORVER, geboren Ogden Utah USA 8 oktober 1900, overleden USA 12 september 1967
verder niets bekend.

HS-8 GENERATIE IXap - zn van VIIIx

CORNELIUS (DE) KORVER, geboren Ogden Utah USA 6 maart 1903, overleden USA 30 januari 1976

HS-8 GENERATIE IXaq - zn van VIIIx

MARTIN LEROY (DE) KORVER, overleden Salt Lake City Utah USA 6 augustus 1993,
huwt
LARUE HOLT

HS-8 GENERATIE IXar - zn van VIIIy

HARRY DE KORVER, geboren 27 juli 1907, overleden Santa Monica California USA 25 maart 1938,
huwt
GENEVA L. GORDON STUCKE
uit dit huwelijk:
  1 DARLENE G. DE KORVER, geboren 1934

  2 BERVERLY JEAN DE KORVER, geboren 1935, overleden 1938

HS-8 GENERATIE IXar/1 - zn van VIIIy

JOE of JONAS JACOBES DE KORVER, geboren Preston Idaho 7 november 1910, overleden Los Angeles California USA 15 juni 1972
huwt Long Beach California USA 19 mei 1928
ETHYL BENSON, geboren South Dakota 1911,
uit dit huwelijk:
  1 DWAYNE DEAN KORVER, geboren Longbeach California 15 december 1928,VOLGT ONDER X

  2 DONNA LEE KORVER, geboren Longbeach California 19 juli 1934,

HS-8 GENERATIE IXas - zn van VIIIy

JAMES KORVER, geboren Salt Lake City Utah USA 19 januari 1912, overleden Santa Monica California USA 20 augustus 1983,
huwt 1e
PAULINE GLADYS JOY ANDERSON, geboren McCleary Grays Harbour Washington USA 26 april 1917
uit dit huwelijk werden te Tacoma Washington USA 4 kinderen geboren:
  1 JEANETTE IRENE KORVER, geboren Fort Lewis Washington USA 26 mei 1933
  huwt Sata Clara California USA 21 januari 1961
  STUART THOMAS MAC QUEEN IMRIE, geboren Montreal Canada 13 april 1933

  2 RICHARD GENE KORVER, geboren Fort Lewis Washington USA 12 augustus 1934 VOLGT ONDER Xbf

  3 ROBERT MERLE KORVER, geboren 14 augustus 1936, VOLGT ONDER Xbg

  4 TATIA KORVER

HS-8 GENERATIE IXat - zn van VIIIab

ANDRIES KORVER, geboren Smilde 27 november 1886, overleden Grosse Pointe Michigan USA,
huwt USA
CATHARINE McKAY
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-8 GENERATIE IXau - zn van VIIIab

PIETER KORVER, geboren Veendam 14 maart 1889, overleden Grand Rapids Michigan USA 10 juni 1955, instrumentmaker,
huwt 1e Highland Parks Michigan USA omstreeks 1915
MARY TRACY RENZ, geboren Pensylvania USA, overleden Highland Park Illinois 1925,
uit dit huwelijk werden te Highlandpark Illinois 4 kinderen geboren:
  1 HELEN ELISABETH KORVER, geboren 20 september 1916,
  huwt Grand Rapids Michigan USA 6 oktober 1951
  PETER JOHAN VAN HOLSTIJN, geboren Gouda 24 december 1924, overleden Grand Rapids Michigan USA 25 februari 1986

  2 JOHN ANDREW KORVER, geboren 14 november 1919, VOLGT ONDER Xbh

  3 MARIA THERESIA KORVER, geboren 15 november 1921,
  huwt Detroit Michigan 22 december 1945
  ROBERT MORRIS POSTMA, geboren Grand Rapids Michigan USA14 oktober 1918, overleden Battle Creek Michigan USA 14 december 1995

  4 PIETER KORVER, geboren 13 augustus 1925, jong overleden.
huwt 2e USA
CORNELIA HOMMES, geboren ergens in Nederland, overleden negen maanden na huwelijksvoltrekking USA,
huwt 3e USA
JOHANNA MARTINA HENDRIKA UDING, geboren Rotterdam 4 juli 1883, overleden Battle Creek Michigan USA 29 juli 1964

HS-8 GENERATIE IXav - zn van VIIIab

JOHANNES ADRIANUS KORVER, geboren 26 juli 1891, overleden USA,
huwt
THEODORA HOEKSTRA
uit dit huwelijk werden te USA 2 kinderen geboren:
  1 ROBERT KORVER, geboren 7 december 1913, VOLGT ONDER Xbi

  2 JACK KORVER, VOLGT ONDER Xbj

HS-8 GENERATIE IXaw - zn van VIIIab

ADRIAAN KORVER, geboren Rotterdam 12 juni 1904, overleden Apeldoorn 13 januari 1980, brievenbesteller,
huwt 1e Heerde 28 mei 1928
AALTJE BRUMMEL, geboren Heerde 26 augustus 1908, overleden Apeldoorn 28 april 1952,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Eindhoven, 2 te Apeldoorn:
  1 ALBERDINA ALIDA KORVER, geboren 9 november 1929, overleden Leidschendam 1 juni 2013
  huwt Apeldoorn 10 december 1953
  HEINRICH FREDERIK VAN STEENHOVEN, geboren Amsterdam 25 juli 1920, overleden Leidschendam 10 januari 2010

  2 JOHANNA ELISABETH KORVER, geboren 26 mei 1933,overleden Nieuwegein 29 april 2011,
  huwt Apeldoorn 20 september 1955
  GERRIT HENDRIK VAN GESTEL, geboren Opheusden 4 november 1930
huwt 2e Apeldoorn 27 oktober 1953
ANNA ELISABETH SPACKLER, geboren Apeldoorn 8 augustus 1908

HS-8 GENERATIE IXax - zn van VIIIac

JOHANNES ADRIANUS CORVER, geboren Wonosobo NOI 3 juni 1916, overleden Maastricht 12 juni 1992 leraar HAVO
huwt Rijswijk ZH 15 november 1946
AKKE BOUKJE WISMAN, geboren Schoterland 6 februari 1923,
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, 1/4/5 te Heerenveen, 2/3 te Buitenzorg Bogor, 6/7 te Emmeloord:
  1 MARIA VIRGINIA CORVER, geboren 19 augustus 1947, overleden Gem. Waterland 4 maart 2015,
  uit haar
  1 MAARTEN ERIK TIT, geboren Amsterdam 9 januari 1985

  2 JOHANNES ADRIANUS CORVER, geboren 31 mei 1949, VOLGT ONDER Xbk

  3 ANDREAS FRANCISCUS CORVER, geboren 25 juli 1950, VOLGT ONDER Xbl

  4 HENDRIKA JACOBA CORVER, geboren 21 juni 1952,
  huwt Utrecht 27 december 1973
  WILHELMUS ZONNEVELD, geboren Schiedam 7 juli 1950, wetenschappelijk medewerker RU

  5 GEERTRUIDA VERONICA CORVER, geboren 6 november 1953,
  huwt Amsterdam 15 juni 1984
  PETER HOBBELINK, geboren Alkmaar 12 augustus 1953, fysiotherapeut

  6 ANNA JULIA CORVER, geboren 5 januari 1959, overleden Zwolle 19 januari 1959.

  7 LIDWINA THERESIA CORVER, geboren 20 augustus 1960

HS-8 GENERATIE IXay - zn van VIIIad

JOHAN CORNELIS CORVER, geboren Breda 29 april 1914, overleden Voorburg 9 december 2004, luitenant-kolonel KNIL,
huwt 's-Gravenhage 4 januari 1937
JOY HELENE FLORENCE VAN DOORN, geboren Edinburg Schotland 16 juni 1913, overleden Leidschendam 19 augustus 1994
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Kota Radja NOI, 2 te Menado NOI:
  1 ERIC JOHAN CORVER, geboren 11 November 1940, VOLGT ONDER Xbm

  2 ROBERT DICK CORVER, geboren 25 mei 1947, overleden februari 1948

HS-8 GENERATIE IXaz- zn van VIIIad

HELENUS CORVER, geboren 's-Gravenhage 25 september 1921,overleden Antwerpen 10 mei 2011, landbouwkundig ingenieur,
huwt Wageningen
CATHARINA CORNELIA BOT, geboren Wageningen 30 december 1919, overleden Wageningen 31 maart 2011
uit dit huwelijk werd te Utrecht een kind geboren:
  1 HELLEN DOLINDA CORVER, geboren 11 april 1961

HS-8 GENERATIE Xa - zn van IXa

ANTON POULUS DE KORVER, geboren Sliedrecht 24 september 1891, overleden Alkmaar 14 mei 1965, leraar ambachtschool,
huwt Sliedrecht 24 april 1915
ANNA PIETJE DE GROOT, geboren Sliedrecht 7 mei 1892, overleden Alkmaar 2 oktober 1981
uit dit huwelijk werden te Sliedrecht 2 kinderen geboren:
  1 KOMMER DE KORVER, geboren 11 november 1915, overleden sliedrecht 7 november 1938, ongehuwd.

  2 LENA JANNA DE KORVER, geboren 11 december 1922, overleden Amsterdam 29 mei 1983,
  huwt Alkmaar 19 maart 1947
  PIETER ARIJ ZWIER, geboren Alkmaar 19 maart 1922

HS-8 GENERATIE Xb - zn van IXb

ABRAHAM MAARTEN DE KORVER, geboren Gorinchem 3 mei 1898, overleden Dordrecht 18 februari 1972, leraar ambachtschool,
huwt Dordrecht 15 juli 1925
DINA GIJSBERTJE SCHOUTEN, geboren Dordrecht 29 december 1900, overleden Dordrecht 23 februari 1974
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 2 kinderen geboren:
  1 JAN DE KORVER, geboren 28 februari 1926, VOLGT ONDER XIa

  2 ELISABETH DE KORVER, geboren 2 april 1943, overleden 5 april 1943.

HS-8 GENERATIE Xc - zn van IXb

MAARTEN DE KORVER, geboren Gorinchem 16 mei 1905, overleden Zwolle 28 maart 1989, bankwerker
huwt 's-Gravenhage 23 maart 1932
NEELTJE ANTONIA DEN TEK, geboren Gameren 12 april 1911,
uit dit huwelijk werd te Leiden een kind geboren:
  1 CORNELIS DE KORVER, geboren 10 februari 1932, VOLGT ONDER XIb

HS-8 GENERATIE Xd - zn van IXb

HENDRIK DE KORVER, geboren Gorinchem 16 juni 1909, overleden Gorinchem 18 mei 1994, metaalbewerker,
huwt Gorinchem 9 november 1940
MARIA CATHARINA RUSTEMEIJER, geboren Gorinchem 14 januari 1919,
uit dit huwelijk werden te Gorinchem 2 kinderen geboren:
  1 ANTONIUS JOHANNES DE KORVER, geboren 19 maart 1941, VOLGT ONDER XIc

  2 ELIZABETH DE KORVER, geboren 31 mei 1945,
  huwt Grand Rapids Michigan USA 4 augustus 1961
  L. RINGLEVER, geboren 27 juni 1933

HS-8 GENERATIE Xe - zn van IXb

KOMMER DE KORVER, geboren Gorinchem 17 april 1911, overleden Gorinchem 2 juni 1973, koperdraaier,
huwt Gorinchem 16 juni 1934
JOHANNA ROMIJN, geboren Gorinchem 17 augustus 1913,
uit dit huwelijk werden te Gorinchem 2 kinderen geboren:
  1 ELIZABETH DE KORVER, geboren 18 oktober 1934,
  huwt Almkerk 18 oktober 1955
  C.W. ROUBOS

  2 JOHANNA DE KORVER, geboren 17 maart 1943,
  huwt 30 oktober 1970
  W.L. OVERWEEL

HS-8 GENERATIE Xf - zn van IXc

ABRAHAM DE KORVER, geboren Sliedrecht 5 augustus 1895, overleden Dordrecht 5 mei 1958, boekhouder,
huwt Werkendam 2 november 1923
ALIDA ANTONIA BAX, geboren Werkendam 8 maart 1892, overleden Gorinchem 28 april 1956,
uit dit huwelijk werd te Hardinxveld een kind geboren:
  1 CORNELIS DE KORVER, geboren 28 maart 1925, VOLGT ONDER XId

HS-8 GENERATIE Xg - zn van IXc

AREND PIETER DE KORVER, geboren Sliedrecht 19 april 1908, overleden Rotterdam 8 maart 1980, chauffeur,
huwt Rotterdam 14 oktober 1936
MARIA RIJKA HUTTEMAN, geboren 21 mei 1915,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 CHRISTIAAN DE KORVER, geboren 7 december 1939, VOLGT ONDER XIe

  2 RIJKA DE KORVER, geboren 27 januari 1948,
  huwt 17 juni 1970
  JOOP GOOSSENS, geboren Rotterdam 8 september 1945

HS-8 GENERATIE Xh - zn van IXc

JAN CORNELIS DE KORVER, geboren Sliedrecht 27 januari 1912, overleden Rotterdam 4 juni 1977, chauffeur,
huwt Wittenberge Dld 20 juni 1942
KATE TSCHEPE, geboren Wittenberge Dld 3 maart 1924,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Wittenberge Dld, 2 te Rotterdam:
  1 CHRISTIAN DE KORVER, geboren 8 mei 1943, VOLGT ONDER XIf

  2 ERNA DE KORVER, geboren 1 april 1946,
  huwt 20 februari 1970
  GERARDUS KWADIJK

HS-8 GENERATIE Xi - zn van IXc

CHRISTIAAN DE KORVER, geboren Sliedrecht 25 april 1907, overleden Rotterdam 30 maart 1985.
huwt 1e Rotterdam 1 april 1942 - echtscheiding Rotterdam 22 december 1947 -
CORNELIA LAGERWAARD, geboren Rotterdam 31 maart 1918, overleden Rotterdam 5 juni 1996
uit dit huwelijk werd te Vlaardingen een kind geboren:
  1 CHRISTIAAN DE KORVER, geboren 11 september 1943, VOLGT ONDER XIg
huwt 2e Rotterdam 30 januari 1952
CLASINA OUWERSLOOT, geboren Rotterdam 15 december 1912, overleden Rotterdam 30 september 1992

HS-8 GENERATIE Xj - zn van IXe

FULP WILLEM DE KORVER, geboren Dordrecht 15 oktober 1918, overleden Dordrecht 22 juni 1991, scheepsbouwkundige,
huwt 1e Dordrecht 4 september 1946 - echtscheiding Dordrecht 8 oktober 1963
ANNA ELISABETH ROELINK, geboren Streefkerk 27 mei 1922,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te Herwijnen , 2 te 's-Hertogenbosch, 3 te Dordrecht:
  1 PHILIPINE ANNA ELISABETH DE KORVER, geboren 11 augustus 1948

  2 RUDOLF WILLEM DE KORVER, geboren 22 oktober 1952,

  3 MARGARITHA HENRIETTE DE KORVER, geboren 9 november 1955
huwt 2e Groningen 11 december 1963
HEIDINA JOSEPINE KIESTRA, geboren Groningen 5 maart 1930,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 3 kinderen geboren:
  4 ARJEN SIEWERT DE KORVER, geboren 16 september 1964

  5 MELANIE JEANNE FRANCOISE JOSEPHINE DE KORVER, geboren 7 november 1968

HS-8 GENERATIE Xk - zn van IXf

KOMMER DE KORVER, geboren Dordrecht 29 mei 1905, overleden Apeldoorn 30 Augustus 1975, filiaalhouder van een levensmiddelen bedrijf,
huwt Dordrecht 3 juli 1930
LENA BLOKLAND, geboren Briele 25 december 1908, overleden Dordrecht 11 maart 1954,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1 te Rotterdam, 2 te Velsen, 3/4 te Dordrecht:
  1 ALBERTINE DE KORVER, geboren 6 februari 1932,
  huwt 1 juni 1955
  PIETER WILLEM VAN BALLEGOYEN

  2 ADRIAANTJE DE KORVER, geboren 27 mei 1934,
  huwt 21 oktober 1959
  H.W. OOSTERKAMP,

  3 KOMMER DE KORVER, geboren 20 maart 1936, VOLGT ONDER XIh

  4 LEENDERT DE KORVER, geboren 30 oktober 1938, VOLGT ONDER XIi

HS-8 GENERATIE X-l - zn van IXf

JOOST DE KORVER, geboren Dordrecht 29 mei 1905, overleden 25 juni 1999
huwt 28 maart 1929
JOSEPHINA MARIA WERNER, geboren Raamsdonk 1910
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren:
  1 ALBERTINE DE KORVER, geboren 23 maart 1930

  2 JOHANNA WILHELMINA DE KORVER, geboren 18 november 1933

  3 KOMMER DE KORVER, geboren 11 januari 1936

  4 JOSEPHINA MARIA CATHARINA DE KORVER, geboren 11 januari 1936

  5 JOOST DE KORVER, geboren 24 september 1937, VOLGT ONDER XIj

  6 ANNA MARIA SOPHIA DE KORVER, geboren 19 september 1949

HS-8 GENERATIE Xm - zn van IXg

JACOB DE KORVER, geboren Dordrecht 26 januari 1905, overleden Dordrecht 18 januari 1975, verkoopmanager van Ford automobielen,
huwt Dordrecht 6 maart 1935
ANTONIA VAN AARDENNE, geboren Dordrecht 27 januari 1910,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 2 kinderen gevoren:
  1 JACOBA DE KORVER, geboren 6 januari 1936,
  huwt Dordrecht 2 apeil 1960
  FREDERIK ADOLF ALBERT SCHUURINK, geboren Breda 11 december 1932

  2 MARIA ANTONIA DE KORVER, geboren 19 mei 1946,
  huwt Dordrecht 29 mei 1973 - echtscheiding 's-Gravenhage 30 januari 1981
  PAUL THEODOOR TONNON, geboren Hoogmade 18 november 1929

HS-8 GENERATIE Xn - zn van IXh

KOMMER DE KORVER, geboren Papendrecht 25 mei 1911, overleden Sliedrecht 12 april 1993, bakker,
huwt Sliedrecht 5 april 1938
JANNA TEUNA VAN RIJSBERGEN, geboren Sliedrecht 5 september 1912,
uit dit huwelijk werden te Papendrecht 3 kinderen geboren:
  1 MARIA PIETERNELLA DE KORVER, geboren 7 januari 1939,
  huwt 1 juli 1959
  P. VERSCHOOR

  2 JAN TEUNIS DE KORVER, geboren 14 augustus 1941, VOLGT ONDER XIk

  3 ABRAHAM DE KORVER, geboren 14 augustus 1941, VOLGT ONDER XI-l

HS-8 GENERATIE Xo - zn van IXj

JACOB DE KORVER, geboren Ridderkek 8 oktober 1909, overleden Rotterdam 17 juli 1978, onderwijzer,
huwt Barendrecht 16 april 1936
MARIA KUNDERA BAKKER, geboren Barendrecht 3 juli 1909, overleden Rotterdam 22 oktober 1979,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1 te IJsselmonde, 2/4 te Rotterdam:
  1 ADRIAANTJE DE KORVER, geboren 12 juli 1937, overleden Dordrecht 14 maart 2006
  huwt IJsselmonde 15 december 1960
  JAN VAN DER WOUDEN, geboren Ridderkerk 25 februari 1930

  2 JOHANNES PIETER KUNDERT DE KORVER, geboren 5 januari 1942, VOLGT ONDER XIm

  3 PIETER KUNDERT DE KORVER, geboren 6 juli 1947, overleden Rotterdam 10 mei 1994

  4 MARIA JACOBA DE KORVER, geboren 3 april 1949,
  huwt Ridderkerk 26 juli 1973
  FRANS DEBETS, geboren 's-Gravenhage 10 maart 1949

HS-8 GENERATIE Xp - zn van IXk

ANDRIES DE KORVER, geboren Dordrecht 20 juni 1915, overleden Breda 25 februari 1990, wielrenner, chauffeur,
huwt 1e Rotterdam 28 mei 1941
FLORINA MARIA NIJMAN, geboren Rotterdam 28 mei 1921, overleden Rotterdam 23 april 1977,
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  1 ELIZABETH DE KORVER, geboren 1 januari 1944,
  huwt 13 mei 1965
  L.J. TER HAAR
huwt 2e Rotterdam 18 mei 1978
MARIA VAN DER STEEN, geboren Rotterdam 21 februari 1927

HS-8 GENERATIE Xq - zn van IXk

KOMMER DE KORVER, geboren Dubbeldam 25 juli 1918, garagehouder,
huwt Nieuw Beijerland 1 mei 1941
MAARTJE POUWE, geboren Nieuw Beijerland 7 augustus 1916, overleden 3 april 2003
uit dit huwelijk werd te Nieuw Beijerland een kind geboren:
  1 FILIP DE KORVER, geboren 23 oktober 1944, VOLGT ONDER XIn

HS-8 GENERATIE Xr - zn van IX-l

CORNELIS DE KORVER, geboren Echteld 5 mei 1905, overleden Canada,
huwt
JENNIE BOSSCHER,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 3 kinderen geboren, 1/2 te Amsterdam, 3 te Nijmegen:
  1 CORNELIS DE KORVER, geboren 24 augustus 1935, VOLGT ONDER XIo

  2 MACHIEL DE KORVER, geboren 3 mei 1938, VOLGT ONDER XIp

  3 JOHN DE KORVER, geboren 5 december 1941, VOLGT ONDER XIq

HS-8 GENERATIE Xs - zn van IXm

CORNELIS JACOBUS DE KORVER, geboren Gorinchem 2 februari 1910, overleden Groningen 30 oktober 1952, bedrijfsjurist,
huwt Leiden 23 februari 1945
JOAN DE BRUINE GROENEVELDT, geboren Leiden 27 juni 1919, overleden.
uit dit huwelijk werd te Leiden een kind geboren:
  1 DAPHNE BASTIANETTE DE KORVER, geboren 10 juli 1946

HS-8 GENERATIE Xt - zn van IXn

CORNELIS WILLEM DE KORVER, geboren Rotterdam 6 februari 1924,
verder niets bekend

HS-8 GENERATIE Xu - zn van IXn

ARIE DE KORVER, geboren Voorburg ZH 14 mei 1930
huwt 's-Gravenhage 24 september 1955
ETHEL C. STOLTZ
verder niets bekend

HS-8 GENERATIE Xv - zn van IXn

HANS DE KORVER, geboren Voorburg ZH 4 juli 1931, directeur Koninklijke Papierfabriek Maastricht
huwt Hengelo O. 14 september 1963
ANNELISA H. VAN DER MOST
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren 1 te Delfzijl, 2 te Breda:
  1 MARIET DE KORVER, geboren 29 september 1964

  2 KEES JAN DE KORVER, geboren 1 maart 1967

HS-8 GENERATIE Xw - zn van IXq

JAN WILLEM DE KORVER, geboren Dordrecht 31 januari 1921, overleden Wassenaar 23 oktober 1982, ingenieur BPM
huwt Wassenaar 22 juni 1949
ANTHONIA ELISABETH VERSTEEG, geboren Wassenaar 8 april 1925
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1 te Wassenaar, 2 te Djambi Indonesie, 3 te Tjepu Indonesie:
  1 CORNELIS ENGELBERTUS DE KORVER, geboren 28 maart 1950, VOLGT ONDER XIr

  2 JAN WILLEM DE KORVER, geboren 16 juni 1952, VOLGT ONDER XIs

  3 MARJOLIJN JACOBA DE KORVER, geboren 12 december 1954

HS-8 GENERATIE Xx - zn van IXr

ADAM CORNELIS DE KORVER, geboren Dordrecht 13 oktober 1901, overleden Dordrecht 9 juli 1986, sleepbootkapitein
huwt Dordrecht 21 januari 1931
AGATHA DE LANGE, geboren Dordrecht 13 oktober 1905
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 7 kinderen geboren:
  1 JENNEKE ANTHONIA DE KORVER, geboren 5 maart 1932, overleden Dordrecht 14 augustus 1953

  2 ANTHONIA CLAZINA DE KORVER, geboren 24 februari 1934
  huwt 1 december 1960
  WILLEM SCHEURWATER

  3 CORNELIS JOHANNES DE KORVER, geboren 19 augustus 1938, VOLGT ONDER XIt

  4 AGATHA DE KORVER, geboren 19 november 1941
  huwt 3 maart 1965
  G.A. KLEIJNENDORST

  5 JOHANNES DE KORVER, geboren 2 juli 1947, VOLGT ONDER XIu

  6 ADAM DE KORVER, geboren 23 januari 1949, VOLGT ONDER XIv

  7 GOVERT DE KORVER, geboren 23 januari 1949, VOLGT ONDER XIw

HS-8 GENERATIE Xy - zn van IXr

GERRIT ARIE DE KORVER, geboren Dordrecht 19 maart 1907, overleden Dordrecht 11 juli 1997
huwt Dordrecht 19 juli 1931
JACOBA MEINSTER, geboren Dordrecht 31 mei 1908
uit dit huwelijk werd te Dordrecht een kind geboren:
  1 PIETER CORNELIS DE KORVER, geboren 20 september 1931, VOLGT ONDER XIx

HS-8 GENERATIE Xz - zn van IXr

CHRISTIAAN WILLEM DE KORVER, geboren Dordrecht 13 oktober 1913, verzekeringsagent
huwt Dordrecht 26 mei 1944
ELISABETH ROELAND, geboren Dordrecht 26 september 1913
uit dit huwelijk werd te Dordrecht een kind geboren:
  1 CHRISTOFFEL CORNELIS WILLEM DE KORVER, geboren 16 oktober 1946, VOLGT ONDER XIy

HS-8 GENERATIE Xab - zn van IXr

ARIE JOHANNES DE KORVER, geboren Dordrecht 19 april 1917
huwt 1e 15 december 1944
APOLONIA JOHANNA ZUURVEEN, geboren Schoonhoven 5 januari 1917
uit dit werd te Dordrecht een kind geboren:
  1 HERMAN JOHANNES ARIE HENDRIK BERNARD DE KORVER, geboren 2 juni 1945, overleden Dordrecht 2 oktober 1945
huwt 2e
RIE OOSTHOEK

HS-8 GENERATIE Xac - zn van IXs

CHRISTIAAN WILLEM DE KORVER, geboren Numansdorp 28 januari 1915, overleden Mijnsheerenland 22 november 1955, stoffeerder, chauffeur, dansleraar, fabrieksarbeider,
huwt Wenen Oostenrijk 21 maart 1944
FREDERIKA ANNA LEOPOLDINE TILLSCHER, geboren Wenen Oostenrijk 21 april 1924,
uit dit huwelijk werd te Wenen Oostenrijk een kind geboren:
  1 WILHELM FRIEDRICH DE KORVER, geboren 29 juni 1944, overleden 26 juni 1945

HS-8 GENERATIE Xad - zn van IXu

WILLEM CHRISTIAAN DE KORVER, geboren Velsen 15 april 1919, overleden 23 mei 1992
huwt IJmuiden 27 juni 1946
GERARDA MATHEA HEIJLIGENBERG, geboren IJmuiden 30 mei 1924,overleden 8 augustus 2005
uit dit huwelijk werden te Ijmuiden 2 kinderen geboren:
  1 CLARA JACOBA DE KORVER, geboren 8 september 1951,
  huwt 1e IJmuiden 19 juni 1972 - echtscheiding 1992
  FRANK VAN DER SCHAAF, geboren Huizen 26 februari 1947
  er werd een dochter geadopteerd:
   1 SHALINI VAN DER SCHAAF, geboren Goa 11 mei 1977
  huwt 2e 10 augustus 2001
  KAREL LODEWIJK VRIJENHOEK, geboren Delft 12 juli 1951

  2 ELISABETH ALETTA DE KORVER, geboren 8 augustus 1953
  uit haar:
   1 RAYMOND DE KORVER, geboren Hoorn 22 augustus 1982
  huwt 25 juli 1990
  ROBERTO CARLOS JONATHAN BUTH, geboren Paramaribo 31 december 1959

HS-8 GENERATIE Xae - zn van IXv

GERARD JOHANNES DE KORVER, geboren Valburg 29 oktober 1909, overleden 's-Gravenhage 12 augustus 1963, rijksambtenaar ministerie landbouw & visserij,
huwt 's-Gravenhage 22 juli 1942
ELISABETH JOSEFINA BRESHER, geboren Bochold Dld 25 juni 1912,
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  1 GERARD ANTHONIUS THEODORUS DE KORVER, geboren 28 mei 1952, VOLGT ONDER XIz

HS-8 GENERATIE Xaf - zn van IXw

JACOBUS CORNELIS DE KORVER, geboren Numansdorp 7 april 1898, overleden Numansdorp 27 mei 1973, manufacturier, veehandelaar, loswerkman,
huwt Zuid Beijerland 7 juli 1938
MIJNTJE LANDMAN, geboren Westmaas 17 september 1909,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-8 GENERATIE Xag - zn van IXw

ELIZA BARTHO DE KORVER, geboren Numansdorp 3 mei 1905, overleden Rotterdam 9 januari 1968, timmerman, bakker, tuinder, fabrieksarbeider,
huwt Klaaswaal 7 augustus 1941
GEERTJE GORTER, geboren Alphen a/d Rijn 7 augustus 1911,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-8 GENERATIE Xah - zn van IXx

ABRAHAM KORVER, geboren Rotterdam 17 februari 1911, overleden Rotterdam 17 augustus 1963, bouwarbeider,
huwt Rotterdam 17 september 1933
CHRISTINA ADRIANA DE ZANGER, geboren Rotterdam 4 april 1915,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 3 kinderen geboren:
  1 PETRONELLA HENDRIKA CORNELIA KORVER, geboren 14 februari 1934,
  huwt Rotterdam 28 juli 1954
  MATTHEUS HOPPENBROUWER, geboren 's-Gravenhage 23 augustus 1927

  2 MARINA KORVER, geboren 3 februari 1940, overleden Rotterdam 2 maart 2015
  huwt Rotterdam 25 maart 1959
  CORNELIS HERMANUS PETERS, geboren Rotterdam 28 maart 1936

  3 CHRISTINA ADRIANA KORVER, geboren 19 november 1950, overleden Rotterdam 22 juni 2013
  huwt Rotterdam 3 mei 1968
  WILHELMUS MARTINUS VAN MEENEN, geboren Rotterdam 19 februari 1948

HS-8 GENERATIE Xai - zn van IXx

JACOB KORVER, geboren Rotterdam 10 mei 1922, overleden Rotterdam 23 mei 1968, loodgieter,
huwt Rotterdam 7 maart 1951
LENA CORNELIA VAN DEN BERG, geboren Rotterdam 20 januari 1930,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 5 kinderen geboren:
  1 LENA CORNELIA KORVER, geboren 29 september 1951

  2 JACOBA KORVER, geboren 8 april 1954

  3 ROBERT KORVER, geboren 10 maart 1957

  4 YVONNE KORVER, geboren 17 juli 1959

  5 RUDOLF KORVER, geboren 6 oktober 1961

HS-8 GENERATIE Xaj - zn van IXx

FRANS BARTHOLOMEUS KORVER, geboen Rotterdam 22 september 1927, overleden Rotterdam 16 september 1964, expeditieknecht,
huwt Rotterdam 22 oktober 1956
HELENA BREUR, geboren Rotterdam 9 juli 1937,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 3 kinderen geboren:
  1 FRANS BARTHOLOMEUS KORVER, geboren 15 april 1957

  2 CONNY KORVER, geboren 22 oktober 1960

  3 REINIER KORVER, geboren 30 november 1963, overleden Rotterdam 9 december 1998

HS-8 GENERATIE Xak - zn van IXab

ENGELBERTUS COENRAAD DE KORVER, geboren Rotterdam 4 november 1931, verder niets bekend

HS-8 GENERATIE Xal - zn van IXab

JOHN DE KORVER, geboren Rotterdam 22 januari 1936, verder niets bekend

HS-8 GENERATIE Xam - zn van IXab

ARNOLD JOHAN DE KORVER, geboren Rotterdam 2 mei 1942, verder niets bekend

HS-8 GENERATIE Xan - zn van IXab

ROBERT JAN DE KORVER, geboren Rijswijk ZH 13 februari 1944, verder niets bekend

HS-8 GENERATIE Xao/0 - zn van IXx/0

JOANNES DE KURVER, geboren Antwerpen B 1895,
huwt Amsterdan 16 oktober 1919
GERARDINA HENDRIKA VELDHUIZEN, geboren Amsterdam 1900

HS-8 GENERATIE Xao - zn van IXac

HANS DE KORVER, geboren Rotterdam 19 februari 1947, verder niets bekend

HS-8 GENERATIE Xap - zn van IXac

JAAP DE KORVER, geboren Rotterdam 8 september 1949, systeemontwerper,
huwt Rotterdam 29 augustus 1876
C.M. HAKMAN, geboren Rotterdam 13 juni 1951,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 ANJA DE KORVER, geboren 3 april 1981

  2 PEGGY DE KORVER, geboren 21 januari 1983

HS-8 GENERATIE Xaq - zn van IXac

PETER DE KORVER, geboren Rotterdam 8 juli 1956, verder niets bekend

HS-8 GENERATIE Xar - zn van IXad

NICOLAAS MATTHIJS KORVER, geboren Tjimahi NOI 21 oktober 1938,
huwt Amersfoort 15 augustus 1963
J. WEMMENHOVE
verder niets bekend.

HS-8 GENERATIE Xas - zn van IXad

JOHAN WILLEM KORVER, geboren Tomohon NOI 4 oktober 1948, overleden Gem.Zuidwest Friesland 4 december 2015
huwt Utrecht 27 april 1970
GERRIE JOHANNA HENDRIKA FLIK, geboren Utrecht 7 mei 1950,
uit dit huwelijk:
  1 DANIELLE DESIREE KORVER, geboren Utrecht 2 oktober 1972

  2 DENA MARISKA KORVER, geboren Gem. Vleuten-de Meern 1 november 1975

HS-8 GENERATIE Xat - zn van IXae

PIETER KAREL KORVER, geboren Vlaardingen 23 juli 1950, verder niets bekend

HS-8 GENERATIE Xau - zn van IXag

SIMON MATTHIJS KORVER, geboren Vlaardingen 31 december 1926, verder niets bekend

HS-8 GENERATIE Xav - zn van IXah

MATTHIJS DE KORVER, geboren Vlaardingen 27 februari 1931, overleden Vlaardingen 18 augusatus 2004, verder niets bekend

HS-8 GENERATIE Xaw - zn van IXah

LEENDERT DE KORVER, geboren Vlaardingen 3 september 1936, verder niets bekend

HS-8 GENERATIE Xax - zn van IXah

ALBERT HENDRIK DE KORVER, geboren Vlaardingen 26 mei 1938, overleden Vlaardingen 5 februari 2004, verder niets bekend.

HS-8 GENERATIE Xay - zn van IXai

MATTHIJS KORVER. geboren Vlaardingen 10 september 1939, verder niets bekend

HS-8 GENERATIE Xaz - zn van IXaj

PIETER ALBERT KORVER, geboren Vlaardingen 21 november 1956, tandarts,
huwt 6 december 1985
OCANA CORAL, geboren Frankrijk 8 mei 1960,
verder niets bekend

HS-8 GENERATIE Xbc - zn van IXam

JACOBUS KORVER, geboren Vlaardingen 3 juni 1946, verder niets bekend

HS-8 GENERATIE Xbd - zn van IXam

JOHANNES KORVER, geboren Vlaardingen 26 maart 1950, chef technische dienst,
huwt Vlaardingen 7 december 1973
JACOBA ROOKJE HEINSIUS, geboren Vlaardingen 27 december 1951.
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

HS-8 GENERATIE Xbe - zn van IXan

PIETER KORVER, geboren Vlaardingen 23 juli 1958,
huwt Vlaardingen 5 maart 1958
SONJA HOOGERWERF, geboren Vlaardingen 5 maart 1958,
verder niets bekend

HS-8 GENERATIE Xbf - zn van IXas

RICHARD GENE KORVER, geboren Fort Lewis Washington USA 12 augustus 1934
huwt 1e Olympia Washington 1 augustus 1956
BEVERLY CRETIN, geboren Tacoma Washington 4 februari 1935
uit dit huwelijk werden USA 4 kinderen geboren:
  1 SUSAN CAROL KORVER, geboren Long Beach California USA 28 mei 1957

  2 RICHARD ALLEN KORVER, geboren Long Beach California USA 12 juni 1958

  3 JEFFREY WILLIAM KORVER, geboren Long Beach California USA 11 september 1960

  4 JULIE ANN KORVER, geboren Long Beach California USA 15 augustus 1962
  huwt 1e
  HOWARD KETTEL
  huwt 2e
  STEVE MEYER
  huwt 3e CHARLES MORSS
huwt 2e Montherey California 24 november 1973
LINDA BURGHARDT, geboren Wyandotte Michigan USA 4 oktober 1943,

HS-8 GENERATIE Xbg - zn van IXas

ROBERT MERLE KORVER, geboren Tacoma Washington USA 14 augustus 1936, overleden Tacoma Washington USA 13 mei 1980,
huwt
SHERRY HOLMES, geboren Tacoma City Pierce Washington 13 april 1939
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 MICHELLE SHERRY KORVER, geboren Tacoma City Pierce Washington 26 maart 1960
  huwt
  BRITT SMART

  2 KIMBERLY RENE KORVER, geboren 12 augustus 1962

  3 CANDACE HOPE KORVER, geboren Tacoma City Pierce Washington 18 september 1964

  4 TATIA KORVER, geboren Tacoma City Pierce Washington 6 juli 1966
  uit haar Angelina Renee Korver, geboren Folsom California 15 januari 2003

HS-8 GENERATIE Xbh - zn van IXau

JOHN ANDREW KORVER, geboren Highland Park Michigan USA 14 november 1919, piloot
huwt Battle Creek Michigan USA 28 juni 1940
HELEN ELIZABETH SMITH, overleden Sun City West 21 februari 2007
uit dit huwelijk:
  1 PATRICIA LEE KORVER, geboren Battle Creek Michigan 26 november 1944

  2 LINDA ELIZABETH KORVER, geboren Ann Arbor Michigan 23 september 1949
  huwt
  NN GOODROE

HS-8 GENERATIE Xbi - zn van IXav

ROBERT KORVER, geboren USA 7 december 1913, overleden Colusa California USA 27 april 1992,
verder niets bekend.

HS-8 GENERATIE Xbj - zn van IXav

JACK KORVER, geboren USA - verder niets bekend

HS-8 GENERATIE Xbk - zn van IXax

JOHANNES ADRIANUS CORVER, geboren Buitenzorg Bogor NOI 31 mei 1949, vertaler,
huwt Amsterdam 10 december 1976
NEELTJE PETRONELLA KRUITHOF, geboren Heerde 2 januari 1947,
uit dit huwelijk werden te Hilversum 2 kinderen geboren:
  1 NN CORVER, geboren

  2 DAAN CORVER, geboren 24 januari 1983

HS-8 GENERATIE Xbl - zn van IXat

ANDREAS FRANCISCUS CORVER, geboren Buitenzorg Bogor NOI 25 juli 1950, onderwijzer,
huwt Halfweg 10 oktober 1984
CORNELIA MARIA MULDER, geboren Amsterdam 31 januari 1960

HS-8 GENERATIE Xbm - zn van IXay

ERIC JOHAN CORVER, geboren Kota Radja NOI 11 november 1940, overleden Doorn 29 augustus 1993
huwt
MARIETJE ADRIANI, geboren Leiden 18 mei 1944
uit dit huwelijk:
  1 MELANIE ANNETTE CORVER, geboren Leiden 21 april 1971

  2 MATTHIJS CORVER, geboren Leiden 30 juni 1973, VOLGT ONDER XIab

  3 VINCENT ERIC CORVER, geboren Nijmegen 24 december 1976

HS-8 GENERATIE XIa - zn van Xb

JAN DE KORVER, geboren Dordrecht 28 februari 1926, machinist, gereedschapmaker,
huwt Dordrecht 1 juni 1955
MARGARETHA OOSTDIJK, geboren Dordrecht 2 mei 1931,
uit dit huwelijk werd te Dordecht een kind geboren:
  1 DIANA ASTRID DE KORVER, geboren 12 januari 1958,
  huwt
  VERBURG

HS-8 GENERATIE XIb - zn van Xc

CORNELIS DE KORVER, geboren Leiden 10 februari 1932,
huwt 's-Gravenhage 11 februari 1957
LAMBERTHA CORNELIA HARDON, geboren Rotterdam 27 december 1928,
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  1 RENS ARNOUT DE KORVER, geboren 26 augustus 1960,VOLGT ONDER XII

HS-8 GENERATIE XIc - zn van Xd

ANTHONIUS JOHANNES DE KORVER, geboren Gorinchem 16 maart 1941, staalconstructietekenaar,
huwt Gorinchem 20 november 1964
GRITTA VAN SPANJE, geboren Gorinchem 8 januari 1944,
uit dit huwelijk werden te Gorinchem 2 kinderen geboren:
  1 HENDRIK DE KORVER, geboren 12 april 1965

  2 MARRIGJE DE KORVER, geboren 3 november 1967

HS-8 GENERATIE XId - zn van Xf

CORNELIS DE KORVER, geboren Hardinxveld 28 maart 1925,
huwt 18 juni 1946
D.J.W. BONS
verder niets bekend

HS-8 GENERATIE XIe - zn van Xg

CHRISTIAAN DE KORVER, geboren Rotterdam 7 december 1939, overleden 2 maart 2006
huwt Rotterdam 23 juni 1966
ANNA BARBARA BLAZER, geboren Rotterdam 9 februari 1943,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren. 1/2 te Badhoevedorp, 3 te Amsterdam:
  1 GERTRUDE CORINNE MARIA THEODORA DE KORVER, geboren 8 oktober 1971

  2 MARJA RIJKA BEATRIX CHRISTINE DE KORVER, geboren 10 februari 1975,
  huwt Amsterdam 5 maart 2002
  CORNELIS JONGEJEUGD, geboren Seoul Zuid Korea 17 januari 1970

  3 ARNO PIETER HENDRIK DE KORVER, geboren 19 december 1978, VOLGT ONDER XII

HS-8 GENERATIE XIf - zn van Xh

CHRISTIAN DE KORVER, geboren Wittenberge Dld 8 mei 1943, verder niets bekend

HS-8 GENERATIE XIg - zn van Xi

CHRISTIAAN DE KORVER, geboren Vlaardingen 11 september 1943,
huwt Rotterdam 15 maart 1975 - echtscheiding Rotterdam 1985 -
NN
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 KIEKA DE KORVER, geboren 12 juli 1977

  2 OMAR DE KORVER, geboren 20 mei 1980

HS-8 GENERATIE XIh - zn van Xk

KOMMER DE KORVER, geboren Dordrecht 20 maart 1936, verder niets bekend

HS-8 GENERATIE XIi - zn van Xk

LEENDERT WILHELM DE KORVER, geboren Dordrecht 30 oktober 1938, groentenhandelaar,
huwt Zwijndrecht 3 augustus 1966
TRIJNTJE JOHANNA VAN HOFWEGEN, geboren Dordrecht 24 juli 1948,
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 3 kinderen geboren:
  1 LENA JOHANNA DE KORVER, geboren 21 juli 1967

  2 PETRA DE KORVER, geboren 13 augustus 1969

  3 MARINUS DE KORVER, geboren 7 juli 1971

HS-8 GENERATIE XIj - zn van X-l

JOOST DE KORVER, geboren Dordrecht 24 september 1937,
huwt
PETRONELLA VAN 'T HOF
uit dit huwelijk:
  1 KARIM DE KORVER, geboren 12 september 1961,
  huwt
  HENNIE RIJKS

  2 MARK EDUWARD GEORGE DE KORVER, geboren 26 november 1966, VOLGT ONDER XII

  3 MONICA JOHANNA MARIA DE KORVER, geboren 15 januari 1971,
  huwt
  KEES LEEUWIS

HS-8 GENERATIE XIk - zn van Xn

JAN TEUNIS DE KORVER, geboren Papendrecht 14 augustus 1941,
huwt Dordrecht 11 oktober 1963
J. NAP
verder niets bekend

HS-8 GENERATIE XI-l - zn van Xn

ABRAHAM DE KORVER, geboren Papendrecht 14 augustus 1941,
huwt Sliedrecht 17 september 1965
M. DE GROOT
verder niets bekend

HS-8 GENERATIE XIm - zn van Xo

JOHANNES PIETER KUNDERT DE KORVER, geboren 5 januari 1942,
huwt Rotterdam 13 april 1967
HELENE HOLLESTELLE, geboren Rotterdam 29 juli 1940
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1 en 3 te Sydney Australie, 2 te Goes:
  1 PIETER DE KORVER, geboren 5 december 1968
  duurzame relatie
  TRIJNTJE MEERLO
  uit deze relatie:
   1 MAX DE KORVER MEERLO, geboren Queretero Mexico 5 december 2005
  2 STEVEN DE KORVER, geboren 1 mei 1971

  3 WALTER DE KORVER, geboren 24 juli 1974

HS-8 GENERATIE XIn - zn van Xq

FILIP DE KORVER, geboren Nieuw-Beijerland 23 oktober 1944, overleden 27 augustus 2008
huwt
LYDIA KRANENDONK, geboren 13 september 1943, overleden 3 juli 2000
uit dit huwelijk:
  1 KOMMER DE KORVER, geboren 7 juni 1968, VOLGT ONDER XII

  2 CHRISTOFEL DE KORVER, geboren 12 september 1969, VOLGT ONDER XII

  3 MAARTJE NEELTJE LYDIS DE KORVER, geboren 23 januari 1977
  duurzame relatie
  JAN SANTEGOEDS

HS-8 GENERATIE XIo - zn van Xo

CORNELIS DE KORVER, geboren Amsterdam 24 augustus 1935
huwt
NN
uit dit huwelijk werden te Canada 2 zonen geboren, verder niets bekend

HS-8 GENERATIE XIp - zn van Xr

MACHIEL DE KORVER, geboren Amsterdam 3 mei 1938, verder niets bekend

HS-8 GENERATIE XIq - zn van Xr

JOHN DE KORVER, geboren Nijmegen 5 december 1941
huwt Voorburg ZH 30 juli 1964 - echtscheiding 1981
NN
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 MURIEL DE KORVER, geboren februari 1965

  2 ESTHER DE KORVER, geboren december 1968
huwt 2e Naarden 5 december 1988
MARYAN SMULDERS,
uit dit huwelijk werden te Naarden 2 kinderen geboren:
  3 MARJON DE KORVER, geboren

  4 BARBARA DE KORVER, geboren maart 1988

HS-8 GENERATIE XIr - zn van Xw

CORNELIS ENGELBERTUS DE KORVER, geboren Wassenaar 28 maart 1950, verder niets bekend

HS-8 GENERATIE XIs - zn van Xw

JAN WILLEM DE KORVER, geboren Djambi Indonesie 16 juni 1952, verder niets bekend

HS-8 GENERATIE XIt - zn van Xx

CORNELIS JOHANNES DE KORVER, geboren Dordrecht 19 augustus 1938,
huwt Dordrecht 9 juni 1964
MAAIKE SCHUTTE, geboren Papendrecht 21 april 1939, overleden Dordrecht 12 augustus 2000
uit dit huwelijk werd te Papendrecht een kind geboren:
  1 ADAM CORNELIS DE KORVER, geboren 15 januari 1965, VOLGT ONDER XII
sinds 12 augustus 2000 samenlevend met
WILHELMINA MEEKERS, geboren Rotterdam 1 maart 1947

HS-8 GENERATIE XIu - zn van Xx

JOHANNES DE KORVER, geboren Dordrecht 2 juli 1947,
huwt Zwijndrecht 10 januari 1968
M.N.G. VAN DE RUIT

HS-8 GENERATIE XIv - zn van Xx

ADAM DE KORVER, geboren Dordrecht 23 januari 1949,
huwt Dordrecht 19 november 1971
C. DE RUITER
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 ARIAAN DE KORVER, geboren 10 oktober 1973, VOLGT ONDER XII

  2 HARRY JOHAN DE KORVER, geboren 7 december 1976, VOLGT ONDER XII

HS-8 GENERATIE XIw - zn van Xx

GOVERT DE KORVER, geboren Dordrecht 23 januari 1949,
huwt Klundert 20 december 1978
J. POLAK

HS-8 GENERATIE XIx - zn van Xy

PIETER CORNELIS DE KORVER, geboren Dordrecht 20 september 1931, verder niets bekend

HS-8 GENERATIE XIy - zn van Xz

CHRISTOFFEL CORNELIS WILLEM DE KORVER, geboren Dordrecht 16 oktober 1946, stafmedewerker
huwt Dordrecht 25 maart 1983
MARIANNE LEENHEER, geboren Rotterdam 29 september 1951
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 ELISABETH JOANNE DE KORVER

HS-8 GENERATIE XIz - zn van Xae

GERARD ANTHONIUS THEODORUS DE KORVER, geboren 's-Gravenhage 28 mei 1952,
huwt 19 december 1975
JOHANNA ADRIANA VAN VLIET, geboren 18 augustus 1953
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 WALTER ROELAND DE KORVER, geboren 10 december 1979, VOLGT ONDER XII

  2 MARTIJN RUTGER DE KORVER, geboren 16 februari 1983

HS-8 GENERATIE XIab - zn van Xbm

MATTHIJS CORVER, geboren Leiden 30 juni 1973
huwt
MARIELLE BRUINS, geboren Nijmegen 10 november 1977
uit dit huwelijk:
  1 TOMAS ERIC CORVER, geboren Nijmegen 9 september 2004

  2 JORIS FRANS CORVER, geboren Nijmegen 31 januari 2007

HS-8 GENERATIE XII - zn van XIb

RENS ARNOUT DE KORVER, geboren 26 augustus 1960,
huwt 1e Dedemsvaart 5 januari 1983 - echtscheiding 1988
ANDREA LUBBERDINK

HS-8 GENERATIE XII - zn van XIe

ARNO PIETER HENDRIK DE KORVER, geboren Amsterdam 19 december 1978, verder niets bekend.

HS-8 GENERATIE XII - zn van XIj

MARK EDUWARD GEORGE DE KORVER, geboren 26 november 1966,
huwt
JOLANDA THERESIA VILTERS,
uit dit huwelijk:
  1 ROBIN DE KORVER, geboren 23 september 1997

HS-8 GENERATIE XII - zn van XIn

KOMMER DE KORVER, geboren 7 juni 1968,
huwt 30 augustus 1991
SOPHIA MARIA KOPPENDAAL, geboren 10 maart 1969
uit dit huwelijk:
  1 LYDIA ADRIANA DE KORVER, geboren 22 december 1995

  2 FILIP JAN DE KORVER, geboren 15 april 1999

HS-8 GENERATIE XII - zn van XIn

CHRISTOFEL DE KORVER, geboren 12 september 1969,
huwt
ADRIANA JACOBA VAN RIJ, geboren 19 mei 1975
uit dit huwelijk:
  1 JUSTIN DE KORVER, geboren 26 april 2002

  2 DAMIAN DE KORVER, geboren 14 mei 2005

HS-8 GENERATIE XII - zn van XIt

ADAM CORNELIS DE KORVER, geborrn Papendrecht 15 januari 1965,
huwt Papendrecht 22 februari 1988
MARIA SIETA VAN OMMEREN, geboren Rotterdam 31 augustus 1965,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 2 kinderen geboren:
  1 BENNIE WILLEM KEES DE KORVER, geboren 12 juni 1988

  2 LIONEL TYRONE DE KORVER, geboren 8 maart 1999

HS-8 GENERATIE XII - zn van XIv

ARIAAN DE KORVER, geboren 10 oktober 1973,
huwt
LILIAN JOHANNA CORNELIA VERSLUIJS, geboren 26 februari 1974
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 BRITT DE KORVER, geboren 26 augustus 2002

  2 DAAN DE KORVER, geboren 2 januari 2006

HS-8 GENERATIE XII - zn van XIv

HARRY JOHAN DE KORVER, geboren 7 december 1976,
duurzame relatie met
SHIRLEY VAN VELZEN, geboren 10 juni 1980
uit deze relatie:
  1 BAS ALEXANDER DE KORVER, geboren 11 oktober 2003

  2 LISA ARIANNE DE KORVER, geboren 20 april 2006

HS-8 GENERATIE XII - zn van XIz

WALTER ROELAND DE KORVER, geboren 10 december 1979
huwt 8 augustus 2008
SHIRLEY LOUISE VAN DER VET, geboren 's-Gravenhage 19 juli 1978
uit dit huwelijk:
  1 KAYLEIGH ESMEE DE KORVER, geboren 9 juli 2008