Onderzoek en samengesteld door Patrick van Griethuysen & Loes Peters.
bijgewerkt tot NOVEMBER 2013
Mocht u aanvullingen hebben, fouten ontdekken of nadere informatie in uw bezit hebben, wordt u vriendelijk verzocht dit aan ons mede te delen.
Email: pvg@camerama.demon.nl

GENERATIE I zn van onbekend

JAN TEUNISZ SCHAIJK of SCHAIJNK of SCHEIK of SCHEINK, omstreeks 1685 geboren, (op huwelijksacte van zijn 5e kind genoemd als zijnde woonachtig te Schaik Noordbrabant), begraven Beemster 7 januari 1723
huwt 1e
ANTJE PIETERS, overleden voor 9 februari 1710
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 GEERTJE JANS MAREES, gedoopt 19 augustus 1696
  huwt voor 14 november 1719
  DIRCK JACOBSZ JONCK

  2 PIETER JANS MAREES, gedoopt de Rijp 11 oktober 1699, VOLGT ONDER IIa

  3 LIJSBETH JANS MAREES, geboren aan de Zuiderweg, gedoopt 23 oktober 1701
  huwt voor 6 juni 1724
  JAN PIETERSZ KAT

  4 JANS MAREES, gedoopt 17 november 1710
huwt 2e omstreeks 1711
TRIJNTJE CORNELIS, begraven Beemster 16 maart 1739
uit dit huwelijk werden te Beemster 6 kinderen geboren:
  5 TEUNIS JANS MAREES, gedoopt 29 mei 1712, VOLGT ONDER IIb

  6 CLAAS JANS MAREES, gedoopt 11 februari 1714, overleden Beemster voor 7 april 1715

  7 CLAAS JANS MAREES, gedoopt 7 april 1715, VOLGT ONDER IIc

  8 AAGJE JANS MAREES, gedoopt Jisp 15 februari 1717
  huwt Schermer 1766
  BAART PIETERS HEIJNIS

  9 RIJK JANS MAREES, gedoopt 11 februari 1719, VOLGT ONDER IId

  10 JANNETJE JANS MAREES, gedoopt Jisp 17 januari 1723, overleden 29 juni 1723

GENERATIE IIa zn van I

PIETER JANSZ MAREES, gedoopt de Rijp 11 oktober 1699
huwt voor 13 mei 1721
NN
uit dit huwelijk voorzover bekend:
  1 PIETER MAREES, geboren omstreeks 1725, VOLGT ONDER IIIa

  2 PIETER MAREES, (de jonge), VOLGT ONDER IIIb

GENERATIE IIb zn van I

TEUNIS JANSZ MAREES, gedoopt Beemster 29 mei 1712, overleden Zuiderwoude 16 november 1798
(op huwelijksacte "Jongman uijt de Purmer", en de vader genaamd Jan Moorrees van Schaik)
huwt Monnickendam/ Zuiderwoude 15 mei 1735
TRIJNTJE DIRKS BERKHOUT, (Jonge dogter uit de Beemster), gedoopt Beemster 23 oktober 1707
uit dit huwelijk werden te Zuiderwoude 9 kinderen geboren:
  1 JAN TEUNISZN MAREES, gedoopt 9 juli 1735, VOLGT ONDER IIIc

  2 TRIJNTJE TEUNIS MAREES, gedoopt 9 februari 1737

  3 DIRK TEUNISZ MAREES, gedoopt 18 januari 1739, VOLGT ONDER IIId

  4 CRELIS TEUNISZN MAREES, gedoopt 4 juni 1741, VOLGT ONDER IIIe

  5 KLAES TEUNISZN MAREES, gedoopt 8 september 1743, VOLGT ONDER IIIf

  6 PIETER TEUNISZN MAREES, gedoopt 24 april 1746

  7 THEUNIS THEUNISZN MAREES, gedoopt 1 november 1748

  8 LIJSBETH THEUNIS MAREES, gedoopt 30 januari 1752, overleden Beemster 20 september 1814
  huwt Zuidewoude 5 februari 1773
  PIETER KLAASZ LODDER, gedoopt Zuiderwoude 24 september 1747, overleden Zuiderwoude 18 januari 1802

  9 GRIETIE THEUNIS MAREES, gedoopt 20 oktober 1754

GENERATIE IIc zn van I

CLAAS JANSZN MAREES, gedoopt Beemster 7 april 1715,
huwt
TRIJNTJE HELLINGMAN,
uit dit huwelijk voorzover bekend 5 kinderen gedoopt, 1 te Oosthuizen, 2/5 te Beemster:
  1 JAN MAREES, gedoopt 29 november 1737

  2 JAN MAREES, gedoopt 29 mei 1739, VOLGT ONDER IIIg

  3 JOHANNIS HELLINGMAN MAREES, gedoopt 23 juli 1741, VOLGT ONDER IIIh

  4 NEELTJE MAREES, gedoopt 31 maart 1748,
  huwt Beemster 1 september 1771
  ANDRIES CLAASZ GROOD

  5 PIETER MAREES, gedoopt 21 februari 1751, VOLGT ONDER IIIi

GENERATIE IId zn van I

RIJK JANS MAREES, gedoopt 11 februari 1719
huwt 1e Alkmaar
NN
huwt 2e Grootschermer 18 januari 1756
ANTJE KLAAS
uit dit huwelijk:
  1 JAN MAREES, gedoopt Graft 27 september 1767

GENERATIE IIIa zn van IIa

PIETER MAREES, geboren omstreeks 1725
heeft voorzover bekend 2 zoons die het geslacht voortzetten deze zijn in willekeurige volgorde:
  1 JAN PIETERS MAREES, VOLGT ONDER IVa

  2 GERRIT PIETER MAREES, VOLGT ONDER IVb

  3 AALTJE PIETERS MAREES, geboren voor 1772, overleden Zijpe 26 december 1801
  huwt
  SIJMON PIETERS KUIJT, geboren voor 1772

GENERATIE IIIb zn van IIa

PIETER MAREES, (de jonge) van Huisduinen, begraven Den Helder 3 augustus 1792
huwt Den Helder 8 juni 1776
GRIETJE EVERTS GLAS, gedoopt Schermerhorn 23 april 1754
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 PIETER MAREES, VOLGT ONDER IVc

GENERATIE IIIc zn van IIb

JAN TEUNISZN MAREES, gedoopt Zuiderwoude 9 juli 1735, begraven Groot-Overleek 18 mei 1793
huwt 22 oktober 1758
NEELTJE CLAAS WEST, gedoopt 6 maart 1735, begraven Groot-Overleek 23 december 1799
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, verder niets bekend.

GENERATIE IIId zn van IIb

DIRK TEUNISZ MAREES, gedoopt Zuiderwoude18 januari 1739,
huwt Zuiderwoude 14 oktober 1764
TRIJNTJE BRUIJN
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 TRIJNTJE DIRKS MAREES, gedoopt 10 mei 1767, overleden Broek in Waterland 17 augustus 1843
  huwt Zuidewoude 7 mei 1791
  THEUNIS CUBBE, afkomstig Broek in Waterland

  2 JAN DIRKS MAREES, gedoopt 27 oktober 1771, verder niets bekend

GENERATIE IIIe zn van IIb

CORNELIS TEUNISZN MAREES, gedoopt Zuiderwoude 4 juni 1741,
huwt Zuidewoude 19 juli 1772
STIJNTJE SIJMENS HUIJK, (HEIJK), overleden Zuidewoude 1 juli 1803
uit dit huwelijk werden te Zuiderwoude 3 kinderen geboren:
  1 JAN CORNELIS MAREES, gedoopt 16 mei 1773

  2 TEUNIS CORNELIS MAREES, gedoopt 7 augustus 1774, VOLGT ONDER IVd

  3 TRIJNTJE CORNELIS MAREES, gedoopt 24 maart 1776

GENERATIE IIIf zn van IIb

KLAES TEUNISZN MOREES, gedoopt Zuiderwoude 8 september 1743,
huwt 1e Zuiderwoude 2 juli 1769
LIJSJE MOENS, overleden Zuiderwoude 28 november 1791
uit dit huwelijk werd te Zuiderwoude een kind geboren:
  1 TRIJNTJE KLAAS MAREES, gedoopt 17 oktober 1771
huwt 2e Zuiderwoude 1 september 1792
ANNETJE SYMONS BOS, afkomstig uit Zuidewoude
uit dit huwelijk werden te Zuiderwoude 4 kinderen geboren:
  2 TRIJNTJE MAREES, gedoopt 19 juni 1794, overleden Zuiderwoude 14 februari 1807

  3 SIJMON MOREES, geboren 9 februari 1797, VOLGT ONDER IVe

  4 LIJSJE MAREES, gedoopt 30 augustus 1800, overleden Broek in Waterland 8 maart 1837
  huwt
  GERBRAND NIEROP

  5 TEUNIS MAREES, gedoopt 9 oktober 1802, VOLGT ONDER IVf

GENERATIE IIIg zn van IIc

JAN CLAASZ MAREES, gedoopt Beemster 29 mei 1739,
huwt
ANTJE WIJERS GROOD,
ujt dit huwelijk werden te Beemster 8 kinderen gedoopt:
  1 LIJSBET MAAREES, gedoopt 28 juli 1765,
  huwt Beemster 4 september 1796
  JAN MAARTENSZ COELEWAERT

  2 CLAAS MAREES, gedoopt 19 april 1767, VOLGT ONDER IVg

  3 WIJERT MAREES, gedoopt 18 maart 1770, VOLGT ONDER IVh

  4 TRIJNTJE MAREES, gedoopt 20 december 1773, overleden Zijpe 19 april 1874
  huwt Beemster 30 april 1797
  JAN FREDERIKSZ MAIJER

  5 MAARTJE MAREES, gedoopt 8 januari 1775

  6 WIJERT MAREES, gedoopt 27 oktober 1776,

  7 MAARTJE MAREES, gedoopt 12 december 1779

  8 NEELTJE MAREES, gedoopt 28 april 1782,
  huwt Beemster 24 april 1803
  WILLEM DUBBELD

GENERATIE IIIh zn van IIc

JOHANNIS HELLINGMAN MAREES, gedoopt Beemster 23 juli 1741,
huwt
MARITJE GERRITS CLEEN,
uit dit huweiijk voorzover bekend en gedoopt te Beemster:
  l CLAAS JOHANNISZN MAREES, gedoopt 17 januari 1768, VOLGT ONDER IVi

GENERATIE IIIi zn van IIc

PIETER CLAASZ MAREES, gedoopt Beemster 21 februari 1751,
huwt 1e Beemster 27 maart 1774
JANNETJE DIRKS DONKER,
uit dit huwelijk werd te Edam een kind geboren:
  1 KLAAS PIETER MARREES, gedoopt 14 februari 1777, VOLGT ONDER IVj
huwt 2e Beemster 29 maart 1778
MAARTJE JANS COK,
uit dit huwelijk werden te Beemster 9 kinderen gedoopt:
  2 JAN MAREES, gedoopt 17 januari 1779

  3 GRIETJE MAREES, gedoopt 1 april 1781

  4 GRIETJE MAREES, gedoopt 12 mei 1782,
  huwt Beemster 4 april 1809
  SIJMEN HOOIJBERG

  5 PIETER MAREES, gedoopt 24 augustus 1783

  6 PIETER MAREES, gedoopt 13 maart 1785

  7 NEELTJE MAREES, gedoopt 6 mei 1786

  8 JANTJE MAREES, gedoopt 22 april 1787

  9 JAN MAREES, gedoopt 20 september 1789

  10 ANTJE MAREES, gedoopt 10 maart 1793

GENERATIE IVa - zn van IIIa

JAN PIETERSZ MAREES, geboren Schagen 12 juni 1752, overleden Zijpe 28 juni 1821, Bouman,
huwt le Zijpe (aangeg. 1) mei 1773
JANTJE CORNELIS (DE) WAART, begraven Zijpe (aangeg. 8) juli 1784,
uit dit huwelijk werden te Zijpe 3 kinderen geboren:
  l PIETER MAREES, geboren 8 mei 1774, VOLGT ONDER Va

  2 CORNELIS MAREES, geboren 1778, VOLGT ONDER Vb

  3 IMMETJE JANNETJE MAREES, gedoopt Schagerbrug 4 juli 1784
huwt 2e Zijpe (aangeg. 18 juni) 1785
TRIJNTJE PIETERS BOONTJES, begraven Zijpe (aangeg. 27) juli 1797,
uit dit huwelijk werden te Schagerbrug 3 kinderen gedoopt:
  4 DIRK MAREES, gedoopt 20 september 1789,VOLGT ONDER Vc

  5 PIETER MAREES, gedoopt 14 februari 1796, begraven Zijpe (aangeg. 4) mei 1796

  6 PIETER MAREES, gedoopt 6 augustus 1797, begraven Zijpe (aangeg. 21) september 1797
huwt 3e Zijpe 6 augustus 1798
JANNETJE DIRKS DOVES, geboren Winkel, begraven Zijpe (aangeg. 26) augustus 1799,
uit dit huwelijk werd te Schagerbrug een kind geboren:
  7 MAGDALENA MAREES, gedoopt 7 april 1799
huwt 4e Zijpe 25 november 1810
DIEUWERTJE HEINSTMAN, geboren Wieringerwaard,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE IVb - zn van IIIa

GERRIT PIETERSZ MAREES, (Jongman van Petten) huwt Petten 9 januari 1785
MAARTJE FRANS HILLEGONDS, (uit de Zijpe), geboren voor 1767
uit dit huwelijk werden te Zuid-Zijpe 7 kinderen geboren:
  l PIETER MAREES, gedoopt 11 december 1785, VOLGT ONDER Vd

  2 GUURTJE MAREES, gedoopt 29 april 1787, overleden Zijpe 12 april 1878
  huwt
  PIETER DE WAARD, geboren 1795, overleden op de oude sluis in de Zijpe 29 juni 1857

  3 MAGDALENA MAREES, gedoopt 26 oktober 1788, begraven Zijpe 27 september 1794

  4 DIRK MAREES, gedoopt 21 februari 1790, VOLGT ONDER Ve

  5 AARJEN MAREES, gedoopt 2 oktober 1791, begraven Zijpe 31 juli 1792.

  6 ARIE MAREES, gedoopt 8 september 1793, VOLGT ONDER Vf

  7 KLAAS MAREES, gedoopt 3 april 1796, begraven 29 april 1798

GENERATIE IVc zn van IIIb

PIETER MAREES, wellicht te Den Helder geboren
huwt Den Helder 10 december 1803
GUURTJE PLATVOET
uit dit huwelijk werd te Den Helder geboren:
  1 PIETER MAREES, geboren 11 augustus 1805

GENERATIE IVd zn van IIIe

TEUNIS CORNELIS MAREES, gedoopt Zuiderwoude 7 augustus 1774, begraven Zuiderwoude 22 december 1799
huwt Zuiderwoude 21 januari 1797
GEERTJE (GIERTJE) MULDER,
uit dit huwelijk werden te Zuiderwoude 2 kinderen geboren:
  1 CORNELIS MAREES, gedoopt 11 juni 1797

  2 TEUNIS MAREES, gedoopt 13 april 1800, VOLGT ONDER Vg

GENERATIE IVe zn van IIIf

SYMON MOREES, geboren Zuiderwoude 9 februari 1797,
huwt 1e Monnickendam 31 december 1820
MARIJTJE RIETVELD, geboren Monnickendam 10 maart 1792, overleden Monnickendam 11 maart 1825,
uit dit huwelijk werden te Monnickendam 3 kinderen geboren:
  1 KLAAS MAREES, geboren 1821, VOLGT ONDER Vh

  2 PIETER MAREES, geboren 28 oktober 1822

  3 GERRIT MAREES, geboren 1 januari 1825
huwt 2e Monnickendam 16 oktober 1825
HUYBERTJE BOOTSMAN, geboren Monnickendam in 1797
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  4 CORNELIS MAREES, geboren 9 november 1826, VOLGT ONDER Vi

  5 ANNETJE MAREES, geboren 16 april 1831

  6 TRIJNTJE MAREES, geboren 21 februari 1833

GENERATIE IVf zn van IIIf

TEUNIS MAREES, gedoopt Zuiderwoude 9 oktober 1802,
buitenechtelijke relatie met
MAARTJE SCHELLINGER
uit deze relatie werd te Broek in Waterland een kind geboren:
  1 KLAAS MAREES, geboren 27 januari 1833, VOLGT ONDER Vj

GENERATIE IVg zn van IIIg

CLAAS MAREES, gedoopt Beemster 19 april 1767,
huwt Beemster 30 april 1797
EVA PIETER VOOGD, (van Jisp),
uit dit huwelijk voorzover bekend en gedoopt te Beemster:
  1 ANTJE MAREES, gedoopt 9 april 1798

  2 JAN MAREES, gedoopt 10 november 1799

GENERATIE IVh zn van IIIg

WIJERT MAREES, gedoopt Beemster 27 oktober 1776,
huwt 8 april 1808
MAARTJE HENDRIKS HOOFT
en verder niets bekend.

GENERATIE IVi zn van IIIh

CLAAS JOHANNISZN MAREES, gedoopt Beemster 17 januari 1768,
huwt Beemster 5 april 1789
TRIJNTJE JACOBS DE JONG, van Purmerland,
uit dit huwelijk werden te Beemster 10 kinderen gedoopt:
  1 MAARTJE MAREES, gedoopt 22 november 1789

  2 JOHANNES MAREES, gedoopt 27 februari 1791
  huwt Beemster 27 maart 1814
  GRIETJE UBBELS, geboren Beemster 18 maart 1793

  3 JAKOB MAREES, gedoopt 14 april 1793

  4 MAARTJE MAREES, gedoopt 14 december 1794

  5 TRIJNTJE MAREES, gedoopt 7 mei 1797

  6 MAARTJE MAREES, gedoopt 19 mei 1799, VOLGT ONDER Vk

  7 NEELTJE MAREES, gedoopt 9 november 1800

  8 JACOB MAREES, gedoopt 23 september 1804, VOLGT ONDER V-l

  9 TRIJNTJE MAREES, gedoopt 12 juni 1808
  huwt Beemster 16 mei 1830
  HENDRIK HOOIBERG, geboren Beemster 14 maart 1810

  10 JANNETJE MAREES, geboren 25 april 1815

GENERATIE IVj - zn van IIIi

KLAAS PIETER MARREES, gedoopt Edam 14 februari 1777
huwt Beemster 29 april 1810
NEELTJE WULLEMS DE GEUS
uit dit huwelijk oa:
  1 PIETER MAREES, geboren Beemster omstreeks 1813,
  huwt Beemster 3 mei 1840
  ELISABETH MULLER, geboren Monnickendam omstreeks 1817

  2 CORNELIS MARREES, geboren 21 november 1816, VOLGT ONDER Vm

  3 JANTJE MAREES, geboren Beemster 18 november 1819,
  huwt Beemster 1 juli 1838
  BREGT BOTMAN, geboren de Rijp 10 juli 1810

GENERATIE Va - zn van IVa

PIETER JANSZ MAREES, geboren 8 mei 1774, overleden Zijpe 23 november 1827
huwt Zijpe 8 juni 1799
TRIJNTJE WILLEMS HOPMAN, "Jongedogter in de Wieringerwaard"
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Zuid-Zijpe 6 kinderen gedoopt:
  1 JANNETJE MAREES, geboren 1801
  uit haar werd te Zijpe een kind geboren
  1 GERRITJE MAREES, geboren 2 maart 1832

  2 WILLEM MAREES, geboren 30 augustus / gedoopt 2 september 1804, VOLGT ONDER VIa

  3 TRIJNTJE MAREES, geboren 7 september / gedoopt 14 september 1806

  4 MAARTJE MAREES, geboren 31 januari / gedoopt 4 februari 1810, overleden Zijpe 19 juni 1834
  huwt Zijpe 15 mei 1830
  CORNELIS ZWAAN, geboren Zijpe 29 november 1804, overleden Zijpe 12 januari 1847, Schelpenvisser

  5 JAN MAREES, geboren 24 mei 1815, VOLGT ONDER VIb

  6 ELISABETH MAREES, geboren 18 juli 1820, overleden 25 juli 1820

GENERATIE Vb - zn van IVa

CORNELIS JANSZ MAREES, geboren 1778 Wieringerwaard "Jongman in de Zijpe", overleden Zijpe 14 april 1845
huwt Zijpe (gerecht) 11 januari 1806
TRIJNTJE JANNINGS BUISMAN, geboren Andijk,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Oudesluis een kind geboren:
  l JANNETJE MAREES, geboren 20 maart / gedoopt 28 maart 1806
huwt 2e
BARBERA VISSER
uit dit huwelijk werden voorzover bekend kinderen geboren:
  2 JAN MAREES, geboren 24 oktober 1816, overleden Zijpe 10 november 1817

  3 DIEUWERTJE MAREES, geboren 29 september 1818 ,
  huwt
  DIRK BRONDER, geboren Medemblik 1826

GENERATIE Vc - zn van IVa

DIRK MAREES, gedoopt Schagerbrug 20 September 1789
huwt
GRIETJE ZANDER
uit dit huwelijk werden kinderen geboren:
  1 ANTJE MAREES, geboren 4 juni 1823

  2 ARIE MAREES, geboren 7 juli 1824, VOLGT ONDER VIc

  3 KLAAS MAREES, geboren 12 maart 1825, overleden Zijpe 19 september 1826

  4 KLAAS MAREES, geboren 4 februari 1827, overleden Zijpe 12 juli 1827

  5 TRIJNTJE MAREES, geboren 16 november 1828

  6 JACOB MAREES, geboren 14 januari 1832, VOLGT ONDER VId

GENERATIE Vd - zn van IVb

PIETER GERRITS MAREES, geboren Petten 11 december 1785, "jongman geboren in de Zijpe", overleden Zijpe 1872
huwt 1e Zijpe (gerecht) 15 Juli 1810
TRIJNTJE JANS RENS, geboren in de Zijpe, overleden Zijpe
uit dit huwelijk werden te Zuid Zijpe (voorzover bekend) 2 kinderen geboren:
  1 LENA MAREES, geboren 22 en gedoopt 28 oktober 1810

  2 JAN MAREES, geboren 11 en gedoopt 15 maart 1812 (boer te Pettemerkluft), VOLGT ONDER VIe
huwt 2e Zijpe 29 januari 1815
GUURTJE BROMMER, geboren Zijpe 1795
uit dit huwelijk en geboren Zijpe:
  3 GERRIT MAREES, geboren 2 februari 1816, overleden Zijpe 3 november 1843, ongehuwd, postrijder

  4 DIRK MAREES, geboren 4 januari 1818, VOLGT ONDER VIf

  5 PIETER MAREES, geboren 2 september 1820, overleden Zijpe 11 juli 1823

  6 ARIE MAREES, geboren 26 oktober 1821

  7 MAARTJE MAREES, geboren 5 augustus 1826, overleden Zijpe 27 februari 1875
  huwt
  NN BOOT

  8 MAARTJE MAREES, geboren 29 september 1827
  huwt Zijpe 30 april 1853
  ARIE STRUIJF, geboren 1817

  9 GRIETJE MAREES, geboren 10 april 1829
  huwt Zijpe 12 mei 1855
  JAN GROEN, geboren Barsingerhorn 1829

  10 PIETER MAREES, geboren 27 december 1830, VOLGT ONDER VIg

  11 ANTJE MAREES, geboren 25 mei 1833
  huwt Zijpe 4 mei 1867
  JACOB HOOGSCHAGEN, geboren Zijpe

GENERATIE Ve zn van IVb

DIRK MAREES, gedoopt Zuid Zijpe 21 februari 1790
huwt Zijpe (gerecht) 27 oktober 1810
TRIJNTJE WINKEL, geboren Schagen
uit dit huwelijk en geboren te Schagen:
  1 JAN MAREES, geboren Schagen 17 januari 1811, VOLGT ONDER VIh

  2 DIRK MAREES, geboren 21 mei 1813

  3 DIRK MAREES, geboren 28 juli 1814, overleden Zijpe 26 augustus 1855, ongehuwd

  4 FRANS MAREES, geboren 3 februari 1816, VOLGT ONDER VIi

  5 PIETER MAREES, geboren 9 februari 1817

  6 GERRIT MAREES, geboren 20 januari 1819, VOLGT ONDER VIj

  7 CORNELIS MAREES, geboren 1820, VOLGT ONDER VIk

  8 TRIJNTJE MAREES, geboren 6 mei 1822

GENERATIE Vf zn van IVb

ARIE MAREES, gedoopt 8 september 1793,
huwt Zijpe 3 januari 1819
NEELTJE SMIT,
uit dit huwelijk en geboren Zijpe:
  1 kind, geboren 1 januari 1824

  2 ANTJE MAREES, geboren 21 mei 1828

GENERATIE Vg zn van IVd

TEUNIS MAREES, gedoopt Zuiderwoude13 april 1800, overleden Ransdorp 15 februari 1845
huwt Ransdorp 3 juli 1825
ANTJE PAUWS, geboren Ransdorp 4 februari 1806, overleden Ransdorp 3 juli 1850
uit dit huwelijk werden te Ransdorp 12 kinderen geboren:
  1 GEERTJE MAREES, geboren 26 september 1825

  2 GERRIT MAREES, geboren 11 januari 1827, overleden aldaar 5 mei 1827

  3 GERRIT MAREES, geboren 19 september 1828, VOLGT ONDER VI-l

  4 TEUNIS MAREES, geboren 15 maart 1830, overleden aldaar 13 mei 1832

  5 HENDRIK MAREES, geboren 27 juni 1831, VOLGT ONDER VIm

  6 TEUNIS MAREES, geboren 23 juni 1833, overleden aldaar 21 december 1833

  7 TEUNIS MAREES, geboren 4 januari 1835, VOLGT ONDER VIn

  8 BARBER MAREES, geboren 28 januari 1837, overleden aldaar 26 september 1846

  9 CORNELIS MAREES, geboren 2 mei 1839, overleden aldaar 23 december 1839

  10 TRIJNTJE MAREES, geboren 24 juli 1841, overleden aldaar 13 november 1841

  11 TRIJNTJE MAREES, geboren 17 januari 1843, overleden aldaar 17 februari 1844

  12 TRIJNTJE MAREES, geboren 10 december 1844, overleden aldaar 13 juni 1845

GENERATIE Vh zn van IVe

KLAAS MAREES, geboren Zuiderwoude 1821
huwt Monnickendam 18 november 1849
AALTJE LAGRAND,
uit dit huwelijk en geboren te Monnickendam:
  1 SIJMON MAREES, geboren 17 augustus 1859, VOLGT VIo

  2 MARIJTJE MAREES, geboren 15 juni 1862, overleden Amsterdam 2 januari 1943,
  huwt Amsterdam 4 september 1912
  BERNARDUS NIEUWENBURG, geboren Norg 25 maart 1867, overleden Castricum 12 november 1939

GENERATIE Vi zn van IVe

CORNELIS MAREES, geboren Monnickendam 9 november 1826, Visser,
huwt le Monnickendam 7 december 1851
MARIA APPEL, geboren Katwoude 14 maart 1826, overleden Monnickendam 20 februari 1869,
uit dit huwelijk werden te Monnickendam 5 kinderen geboren:
  1 MARIJTJE MOREES, geboren 19 februari 1854

  2 SIJMON MOREES, geboren 3 oktober 1857, VOLGT ONDER VIp

  3 ANNETJE MOREES, geboren 26 mei 1860

  4 JAN MOREES, geboren 18 oktober 1864, overleden Monnickendam 12 mei 1867

  5 JAN MOREES, geboren 14 februari 1869, overleden Monnickendam 18 maart 1869
huwt 2e Monnickendam 5 juni 1870
JANNETJE MOES, geboren Monnickendam 10 september 1843, overleden Monnickendam 18 juni 1879,
uit dit huwelijk werden te Monnickendam 2 kinderen geboren:
  6 CORNELIS MOREES, geboren 18 augustus 1873, VOLGT ONDER VIq

  7 FREDERIK MOREES, geboren 1 februari 1877, VOLGT ONDER VIr

GENERATIE Vj zn van IVf

KLAAS MAREES, geboren Broek in Waterland 27 januari 1833
huwt 1e
AALTJE VALK, overleden Amsterdam 11 januari 1873
uit dit huwelijk voorzover bekend:
  1 TEUNIS MAREES, geboren Broek in Waterland 3 augustus 1861, VOLGT ONDER VIs
huwt 2e Amsterdam 21 oktober 1874
TRIJNTJE VALK, geboren Broek in Waterland 1 december 1830
uit dit huwelijk werd te Amsterdam geboren:
  2 JOHANNA ALIDA MAREES, geboren 1 november 1874, overleden Zaandam 8 december 1953,
  huwt Amsterdam 30 mei 1906
  PETRUS STAM, geboren Hoorn 15 mei 1869, overleden Zaandam 4 februari 1939.

GENERATIE Vk dgt van IVi

MAARTJE MAREES, gedoopt Beemster 19 mei 1799,
uit haar werd te Beemster geboren:
  1 JOHANNES MAREES, geboren 1828, VOLGT ONDER VIt
zij huwde Beemster 10 mei 1828
PIETER KLOK, geboren Beemster 16 mei 1807

GENERATIE V-l zn van IVi

JACOB KLAAS MAREES, geboren Beemster 19 september 1804, overleden Beemster 28 mei 1873,
huwt Beemster 2 maart 1839
JANNETJE BEETS, geboren Beemster 25 april 1815,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Beemster 2 kinderen geboren:
  1 KLAAS MAREES, geboren 2 december 1834

  2 MUUS JACOB MAREES, geboren 2 december 1834, VOLGT ONDER VIu

  3 KLAAS JACOB MAREES, geb Ilpendam 15 augustus 1841, VOLGT ONDER VIv

GENERATIE Vm zn van IVj

CORNELIS MAREES, geboren 21 november 1816
huwt Beemster 19 april 1840
SIJTJE KLOMP, geboren omstreeks 1818 te Katwoude uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Beemster een kind geboren:
  1 NEELTJE MARREES (MAREES)geboren omstreeks 1841,
  huwt Beemster 6 mei 1860
  POULUS MET, geboren Beemster omstreeks 1829

GENERATIE VIa zn van Va

WILLEM MAREES, geboren 30 augustus / gedoopt 22 september 1804,
(mogelijk gehuwd te den Helder 2 augustus 1832)
TRIJNTJE BLOM

GENERATIE VIb zn van Va

JAN MAREES, geboren 24 mei 1815, overleden Zijpe 18 december 1879
huwt 1e
TRIJNTJE BORST
uit dit huwelijk werden te Zijpe kinderen geboren:
  1 TRIJNTJE MAREES, geboren 11 december 1839,
  huwt Zijpe 8 februari 1862
  CHRISTIAAN KEIJZER, geboren Zijpe 1835

  2 MAARTJE MAREES, geboren 17 juli 1841

  3 MAARTJE MAREES, geboren 26 september 1842

  4 JANNETJE MAREES, geboren 18 november 1843
  huwt Zijpe 12 januari 1867
  HENDRIK RENS, geboren 1842

  5 PIETER MAREES, geboren 13 augustus 1846, overleden Zijpe 31 oktober 1846
huwt 2e Zijpe 11 decembr 1858
ANTJE VAN DEN OORT, geboren Zijpe 1821

GENERATIE VIc zn van Vc

ARIE MAREES, geboren Zijpe 7 juni 1824,
huwt
JANTJE DIKKER, geboren Barsingerhorn 10 februari 1831,
uit dit huwelijk werden te Barsingerhorn 12 kinderen geboren:
  1 GRIETJE MAREES, geboren 5 april 1850, overleden 3 juni 1865

  2 CORNELIS MAREES, geboren 8 maart 1852, overleden 30 maart 1866

  3 MAARTJE MORREES, geboren 2 maart 1854

  4 DIRK MAREES, geboren 23 maart 1856, overleden 3 juli 1866

  5 JAN MAREES, geboren 12 februari 1858

  6 JAKOB MAREES, geboren 2 april 1860, overleden 29 mei 1875

  7 TRIJNTJE MAREES, geboren 2 oktober 1862, overleden Sint Maartensbrug 17 februari 1888
  huwt Barsingerhorn 23 april 1882
  PIETER FRANCIS, geboren 9 februari 1859

  8 CORNELIS MAREES, geboren 12 juli 1866, VOLGT ONDER VIIa

  9 ARIE MAREES, geboren 26 juli 1868

  10 DIRK MAREES, geboren 26 juli 1868, VOLGT ONDER VIIb

  11 ARIE MAREES, geboren 29 mei 1871, overleden 19 juni 1876

  12 ARIE MARRES, geboren 24 september 1876, overleden 24 april 1877

GENERATIE VId zn van Vc

JAKOB MAREES, geboren 14 januari 1832,
huwt
GRIETJE BUIJ, geboren 11 maart 1838,
uit dit huwelijk voorzover bekend:
  1 DIRK MAREES, geboren Barsingerhorn 2 mei 1856, VOLGT ONDER VIIc

  2 GRIETJE MAREES, geboren 27 januari 1867

GENERATIE VIe zn van Vd

JAN MAREES, geboren Zijpe 11 en gedoopt 15 maart 1812, overleden 't Zand in de Zijpe 29 november 1890 (boer te Pettemerkluft),
huwt 1e Zijpe 7 juni 1834
NEELTJE BOOTS, geboren Zijpe 2 juni 1812
uit dit huwelijk en geboren te Zijpe:
  1 PIETER MAREES, geboren 10 maart 1835, VOLGT ONDER VIId

  2 TRIJNTJE MAREES, geboren 23 maart 1836

  3 TRIJNTJE MAREES, geboren 28 oktober 1837
huwt 2e
MARIA JIMMINK geboren omstreeks 1816, overleden 't Zand gem. Zijpe 13 mei 1883
uit dit huwelijk:
  4 WILLEM MAREES, geboren Zijpe 11 september 1842, VOLGT ONDER VIIe

  5 GERRIT MAREES, geboren 28 februari 1845

  6 ELISABETH MAREES, geboren 3 december 1846
  huwt Zijpe 11 december 1869
  WILLEM FRANS, geboren Warmenhuizen 1841

  7 ANTJE MAREES, geboren 7 november 1848
  huwt Zijpe 6 juli 1872
  JACOB BROOD, geboren Barsingerhorn 1845

  8 JAN MAREES, geboren 13 december 1851, VOLGT ONDER VIIf

  9 DANIEL MAREES, geboren Zijpe 19 september 1854, VOLGT ONDER VIIg

GENERATIE VIf zn van Vd

DIRK MAREES, geboren Zijpe 4 januari 1818, overleden Zijpe 28 oktober 1865
huwt
MAARTJE MEYLIS,
uit dit huwelijk werden te Zijpe 3 kinderen geboren:
  1 DIRK MAREES, geboren 19 mei 1855,

  2 CORNELIS MAREES, geboren 14 maart 1859, VOLGT ONDER VIIh

  3 DIRK MAREES, geboren 28 april 1864, VOLGT ONDER VIIi

GENERATIE VIg zn van Vd

PIETER MAREES, geboren Zijpe 27 december 1830,
huwt Zijpe 17 mei 1856
TRIJNTJE STEKELBOSCH, geboren Koedijk 1833
uit dit huwelijk werden te Zijpe 4 kinderen geboren:
  1 DIRK MAREES, geboren Zijpe 31 mei 1866, VOLGT ONDER VIIj

  2 GERRIT MAREES, geboren 12 november 1869

  3 NEELTJE MAREES, geboren 13 maart 1871, overleden 7 juni 1872

  4 TRIJNTJE MAREES, geboren 13 maart 1871

GENERATIE VIh zn van Ve

JAN MAREES, geboren Schagen 17 januari 1811, overleden Alkmaar 24 september 1884
huwt 1e Schagen 6 januari 1833
MAARTJE WINDER, geboren Midwoud 24 maart 1811, overleden Schagen 24 oktober 1833
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 DIRK MAREES, geboren Schagen 20 oktober 1833, VOLGT ONDER VIIk
huwt 2e Schagen 21 december 1834
ANTJE STAMMES, geboren Schagen 31 december 1812
huwt 3e
JANNETJE KUNST,
uit dit huwelijk mogelijk:
  2 ADRIAAN MAREES, geboren Alkmaar 5 augustus 1851, VOLGT ONDER VII-l

  3 PIETER MAREES, geboren 1855, overleden Alkmaar 14 juli 1883

GENERATIE VIi zn van Ve

FRANS MAREES, geboren Schagen 3 februari 1816, overleden Zijpe 9 januari 1869
huwt Schagen 9 mei 1841
JANNETJE VAN DER OORD,
uit dit huwelijk en geboren te Schagen:
  1 TRIJNTJE MAREES, geboren 1 augustus 1842

  2 TRIJNTJE MAREES, geboren 2 september 1843,
  huwt 1e Zijpe 1862
  CHRISTIAAN KEIJZER
  huwt 2e Zijpe 6 mei 1871
  JAN MOSK, geboren Zijpe 1841

  3 ELISABETH MAREES, geboren 16 mei 1846

  4 ELISABETH MAREES, geboren 14 mei 1848

GENERATIE VIj zn van Ve

GERRIT MAREES, geboren Schagen 20 februari 1819
huwt
PIETERTJE DE BOER,
uit dit huwelijk en geboren te Schagen:
  1 TRIJNTJE MAREES, geboren 2 juli 1851
  huwt Zijpe 22 juni 1872
  PIETER PLOEGER, geboren Zijpe 1845

GENERATIE VIk zn van Ve

CORNELIS MAREES, geboren Schagen 6 -- 1820
huwt 1e
ALIDA SCHOORL, geboren 1823, overleden Schagen 2 december 1857,
uit dit huwelijk werden te Schagen geboren:
  1 MAARTJE MAREES, geboren 1848, overleden Schagen 21 juni 1852

  2 WIJNTJE MAREES, geboren 1852, overleden Schagen 5 april 1854, 2 jaar en ruim 3 maanden oud.

  3 DIRK MAREES, geboren 2 december 1857, overleden Schagen 13 januari 1861
huwt 2e
ANTJE STEEN,
uit dit huwelijk werden te Schagen geboren:
  4 ELIA MAREES, geboren 29 mei 1860, overleden Alkmaar 25 april 1952,
  huwt Alkmaar 9 mei 1886
  PIETER VAN DE POLL, geboren Alkmaar 10 oktober 1855, overleden Alkmaar 6 maart 1943

  5 DIRK MAREES, geboren 4 augustus 1865, VOLGT ONDER VIIm

  6 ALIDA MAREES, geboren 31 oktober 1867, overleden Utrecht 17 april 1947,
  huwt Leiden 21 augustus 1889
  PETRUS JOHANNES VAN STAVEREN, geboren Leiden 3 augustus 1865, overleden Oegstgeest 9 februari
  1940

GENERATIE VI-l zn van Vg

GERRIT MAREES, geboren Ransdorp 19 september 1828, overleden Ransdorp 14 februari 1887, slager
huwt 1e
NEELTJE SCHOENMAKER,
uit dit huwelijk:
  1 GRIETJE MAREES

  2 ANTJE MAREES, geboren 1857, overleden Ransdorp 8 februari 1885
huwt 2e
TRIJNTJE SCHAFT, overleden Ransdorp 9 maart 1859
huwt 3e Ransdorp 6 november 1859
TRIJNTJE KALF, geboren Oostzaan 5 december 1832

GENERATIE VIm zn van Vg

HENDRIK MAREES, geboren Ransdorp 27 juni 1831,
huwt Beemster 20 december 1857
ANTJE STRUVING, geboren Beemster 28 december 1834
uit dit huwelijk werden te Purmerend 3 kinderen geboren:
  1 DIRK MAREES, geboren 11 juli 1861, VOLGT ONDER VIIn

  2 HELENA MAREES, geboren 9 maart 1868, overleden Purmerend 22 maart 1951, ongehuwd

  3 GERRIT MAREES, geboren 30 januari 1872, overleden Purmerend 9 maart 1953, ongehuwd, veekoopman

GENERATIE VIn zn van Vg

TEUNIS MAREES, geboren Ransdorp 4 januari 1835, overleden Broek in Waterland 22 december 1887
huwt 1e Broek in Waterland 20 mei 1866
AALTJE VALK, geboren Broek in Waterland
huwt 2e Broek in Waterland 3 september 1871
JOHANNA VALK, geboren Broek in Waterland, overleden Broek in Waterland 24 juni 1909,
uit dit huwelijk werden te Broek in Waterland voorzover bekend 3 kinderen geboren:
  1 AALTJE MAREES, geboren 1 juli 1872, overleden Castricum 23 mei 1950
  huwt Broek in Waterland 7 oktober 1896
  JACOB HONIGH, geboren Broek in Waterland 3 maart 1871

  2 GEERTJE MAREES, geboren 4 januari 1875, overleden Purmerend 17 december 1952, ongehuwd

  3 TEUNIS MAREES, geboren 16 november 1879. VOLGT ONDER VIIo

GENERATIE VIo zn van Vh

SIJMON MAREES, geboren Monnickendam 17 augustus 1859,
huwt
TRIJNTJE HANNEMA, geboren Hennarderadeel 25 september 1867,
uit dit huwelijk voorzover bekend en geboren te Zaandam:
  1 KLAAS MAREES, geboren 11 mei 1900, VOLGT ONDER VIIp

  2 IDS JOHANNES MAREES, geboren 4 september 1903, VOLGT ONDER VIIq

GENERATIE VIp zn van Vi

SIJMON MOREES, geboren Monnickendam 3 oktober 1857,
huwt 1e
NEELTJE VOORTMAN,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Ransdorp een kind geboren:
  1 NEELTJE MOREES, geboren 27 juni 1882, overleden Amsterdam 7 juli 1955,
  huwt Ransdorp 6 augustus 1903
  JACOBUS ZOUTENDIJK, geboren Ransdorp 13 november 1878
huwt 2e
PIETERTJE VISSER, geboren Landsmeer 27 mei 1854
uit dit huwelijk werden te Monnickendam 5 kinderen geboren:
  2 PIETER MOREES, geboren 26 juni 1890, VOLGT ONDER VIIr

  3 MARIA MOREES, geboren 9 mei 1892, overleden Lelystad 1 januari 1983,
  huwt le
  PIETER PORSIUS, geboren Ransdorp 12 december 1889, overleden Amsterdam 10 oktober 1942,
  huwt 2e Amsterdam 20 februari 1947
  SIMON SCHAAP, geboren Monnickendam 6 april 1894, overleden Amsterdam 17 november 1979.

  4 SIJMEN MOREES, geboren 28 augustus 1894, VOLGT ONDER VIIs

  5 FREDERIK MOREES, geboren 13 mei 1896, VOLGT ONDER VIIt

  6 ROELOFJE MOREES, geboren 11 augustus 1900, overleden Callandsoog 2 december 1980,
  huwt Monnickendam 15 januari 1925
  ADRIANUS BERNARDUS PHILIPSON, geboren Amsterdam 5 oktober 1901, overleden Amsterdam 20 september 1971

GENERATIE VIq zn van Vi

CORNELIS MOREES, geboren Monnickendam 18 augustus 18 augustus 1873,
huwt
MARRETJE VAN DER HORST, geboren Monnickendam 1 april 1883,
uit dit huwelijk werden te Monnickendam 2 kinderen geboren:
  1 CORNELIS MOREES, geboren 23 juni 1901, VOLGT ONDER VIIu

  2 FREDERIK MOREES, geboren 27 juli 1906, VOLGT ONDER VIIv

GENERATIE VIr zn van Vi

FREDERIK MOREES, geboren Monnickendam 1 februari 1877, overleden Monnickendam 12 mei 1943,
huwt
GEERTJE ROOT, geboren Ilpendam 7 maart 1880, overleden Amsterdam 17 februari 1939,
uit dit huwelijk werden te Monnickendam 3 kinderen geboren:
  1 JANNETJE MOREES, geboren 25 maart 1900, overleden Amsterdam 22 april 1977,
  huwt Monnickendam 23 augustus 1917
  JAN TEMPELMAN, geboren Oldebroek 30 november 1894, overleden Amsterdam 9 januari 1969.

  2 JAN MOREES, geboren 3 juni 1902, VOLGT ONDER VIIw

  3 LYDIA MOREES, geboren 18 oktober 1911, overleden Purmerend 19 maart 1979,
  huwt Amsterdam 22 maart 1934
  DIRK ZWENNE, geboren Zaandam 10 december 1912

GENERATIE VIs zn van Vj

TEUNIS MAREES, geboren Broek in Waterland 3 augustus 1861,
huwt Amsterdam 18 augusts 1886
HENRIETTE JAQUELINE BLEIJ, geboren Amsterdam 14 mei 1866
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 3 kinderen geboren:
  1 HENDRIKA MARIA MAREES, geboren 28 september 1890, overleden Amsterdam 31 mei 1964
  huwt 1e Amsterdam 2 maart 1911
  HENRICUS MARTINUS VAN DORT, geboren Amsterdam 22 juli 1887, overleden Amsterdam 15 november 1922
  huwt 2e Amsterdam 2 oktober 1924
  PIETER MANTEL, geboren Westzaan 9 augustus 1881, overleden Amsterdam 11 november 1939

  2 TEUNIS MAREES, geboren 18 augustus 1892, VOLGT ONDER VIIx

  3 JEAN GUILLAUME PIERRE MAREES, geboren 15 augustus 1902, VOLGT ONDER VIIy

GENERATIE VIt zn van Vk

JOHANNES MAREES, geboren Beemster 1826,
huwt Beemster 2 augustus 1857
GERRITJE DOETS, geboren Beemster,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren, 1 te Beemster, 2 te Ilpendam:
  1 JAN MAREES, VOLGT ONDER VIIz

  2 MAARTEN MAREES, VOLGT ONDER VIIab

GENERATIE VIu zn van V-l

MUUS MAREES, geboren Beemster 2 december 1834
huwt
GEERTJE OORT, geboren Oosthuizen 3 augustus 1838
uit dit huwelijk werden te Beemster 5 kinderen geboren:
  1 JANTJE MAREES, geboren 30 augustus 1864, overleden Amsterdam 15 mei 1944
  huwt Beemster 15 december 1889
  WIJBERT ROZEKRANS, geboren Kwadijk 13 juni 1867, overleden Amsterdam 3 juni 1933

  2 BREGJE MAREES, geboren 24 augustus 1869, overleden Schermerhorn 14 april 1954
  huwt Schermerhorn 24 mei 1891
  CORNELIS DE BAKKER, geboren Schermerhorn 12 september 1869, overleden Schermerhorn 2 juli 1939

  3 JACOB MAREES, geboren 23 maart 1867, VOLGT ONDER VIIac

  4 JOHANNES MAREES, geboren 4 oktober 1871, VOLGT ONDER VIIad

  5 GEERTJE MAREES, geboren 12 oktober 1873, overleden Amsterdam 13 april 1944
  huwt Amsterdam 11 oktober 1899
  HERMANNUS AREND KAMP VERBEEK, geboren Zwolle 16 september 1876, overleden Amsterdam 10 maart 1944

GENERATIE VIv zn van V-l

KLAAS JACOB MAREES, geboren Ilpendam 15 augustus 1841, overleden 13 juni 1911, Boerenarbeider,
huwt 1e
NEELTJE SANDERS,
uit dit huwelijk werd te Beemster een kind geboren:
  1 DIRK MAREES, geboren 1 juni 1874, VOLGT VIIae
huwt 2e Beemster 23 november 1876
KLAASJE EVERTS GROOT, geboren Beemster 21 november 1836, overleden Beemster 1 februari 1909,
uit dit huwelijk en geboren te Beemster:
  2 JACOB MAREES, geboren 27 oktober 1877, VOLGT ONDER VIIaf

GENERATIE VIIa zn van VIc

CORNELIS MAREES, geboren Barsingerhorn 12 juli 1866, overleden Schagen 31 augustus 1953,
huwt Zijpe 27 april 1888
AALTJE NIEUWLAND, geboren Zijpe 1 december 1864, overleden Schagen 13 december 1946,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Barsingerhorn geboren:
  1 ARIE MAREES, geboren 4 augustus 1889, VOLGT VIIIa

GENERATIE VIIb zn van VIc

DIRK MAREES, geboren Barsingerhorn 26 juli 1868, overleden Schagen 29 april 1946, Veeweider,
huwt
PIETERTJE NAGELHOUT, geboren Oude Niedorp 12 november 1870,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Heerhugowaard geboren:
  1 ARIE MAREES, geboren 23 oktober 1895, VOLGT VIIIb

GENERATIE VIIc zn van VId

DIRK MAREES, geboren Barsingerhorn 2 mei 1856
huwt Barsingerhorn 4 april 1880
ANTJE MOL, geboren Midwoud 2 april 1859
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 3 kinderen geboren 1 te Barsingerhorn, 2 te Zuid Schermer 3 te Alkmaar, 4 te Heiloo:
  1 JAN MAREES, geboren 7 maart 1881, VOLGT ONDER VIIIc

  2 zoon, geboren 1 juli 1882

  3 JANTJE ELISABETH ANNA MAREES, geboren 4 oktober 1896, overleden Heemstede 25 december 1958
  huwt Haarlem 25 augustus 1921
  ALBERTUS ANTOON VAN DELLEN, geboren Goes 3 mei 1887

  4 JOHANNA MAREES, geboren 24 november 1900, overleden Haarlem 21 november 1959
  huwt Hilversum 11 september 1924
  ALBERT BERENTSEN, geboren Arnhem 4 april 1900

GENERATIE VIId zn van VIe

PIETER MAREES, geboren 10 maart 1835,
huwt Zijpe 2 mei 1863
ANTJE PRONK, geboren Wieringerwaard 1834
uit dit huwelijk:
  1 JAN MAREES, geboren Wieringerwaard 7 februari 1865, VOLGT ONDER VIIId

GENERATIE VIIe zn van VIe

WILLEM MAREES, geboren Zijpe 11 september 1842, overleden Alkmaar 8 april 1886
huwt 1e Zijpe 29 april 1871
LIJSBETH BAS, geboren 1847, overleden Zijpe 13 januari 1874
uit dit huwelijk voorzover bekend en geboren te Zijpe:
  1 MARIA MAREES, geboren 21 november 1871, overleden Alkmaar 2 februari 1950,
  huwt Zijpe 29 april 1897
  PIETER SCHERMERHORN, geboren St. Maarten 21 mei 1873

  2 TRIJNTJE MAREES, geboren 18 december 1873
huwt 2e Zijpe 5 oktober 1878
YDA BLAAUBOER, geboren Zijpe 30 april 1842,
uit dit huwelijk en geboren te Menonietenbuurt Zuid Zijpe:
  3 JAN MAREES, geboren 13 augustus 1879, overleden 24 april 1882

  4 CHRISTINA ELISABETH MAREES, geboren 18 oktober 1881, overleden Bergen 9 februari 1965,
  huwt Wieringerwaard 19 april 1903
  PIETER BAKKER, geboren Wieringerwaard 18 juli 1879, overleden Winkel 15 mei 1946

GENERATIE VIIf zn van VIe

JAN MAREES, geboren Zijpe 13 december 1851
huwt
MAARTJE DE MOOR, geboren Zijpe 22 maart 1853
uit dit huwelijk werden te Oudesluis gemeente Zijpe 6 kinderen geboren:
  1 JAN MAREES, geboren 14 april 1876, overleden 16 april 1876

  2 JAN MAREES, geboren 4 januari 1879, VOLGT ONDER VIIIe

  3 GEERTJE MAREES, geboren 4 juli 1882, overleden de Bilt 14 januari 1946
  huwt Alkmaar 27 februari 1918
  JAN ROELOF VAN DER ZALM, geboren Ammerzoden 16 mei 1880

  4 MARTHA MARIA MAREES, geboren 14 oktober 1888, overleden Renkum 6 november 1962, ongehuwd

  5 CORNELIS MAREES, geboren 16 mei 1892, VOLGT ONDER VIIIf

  6 ANNA MAREES, geboren 16 februari 1897, overleden de Bilt 20 februari 1966
  huwt Alkmaar 3 juli 1919
  WILLEM CORNELIS KEUKEN, geboren Nieuwe Niedorp 3 september 1894

GENERATIE VIIg zn van VIe

DANIEL MAREES, geboren Zijpe 19 september 1854, overleden Schagen 28 maart 1895,
huwt
MAARTJE JIMMINK, geboren Callandsoog 18 april 1863,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/3 te Zijpe, 4 te Schagen:
  1 MARTHA MARIA MAREES, geboren 31 augustus 1888, overleden Den Helder 7 december 1960,
  huwt Zijpe 2 november 1912
  CORNELIS WAAIBOER, geboren Anna Paulowna 6 juni 1880

  2 DANIEL MAREES, geboren 11 juli 1890, VOLGT ONDER VIIIg

  3 JAN MAREES, geboren 9 augustus 1891, overleden Zijpe 11 november 1967, ongehuwd, Veehouder.

  4 MARIA MARTHA MAREES, geboren 25 april 1893, overleden Alkmaar 20 april 1977, ongehuwd.

GENERATIE VIIh zn van VIf

CORNELIS MAREES, geboren Zijpe 14 maart 1859, overleden Schoorl 27 oktober 1941
huwt 1e
TRIJNTJE BAKEN, geboren Callantsoog 29 juli 1860, overleden 14 april 1893
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Zijpe 3 kinderen geboren:
  1 DIRK MAREES, geboren 8 april 1890, VOLGT ONDER VIIIh

  2 ADRIAAN MAREES, geboren 1891, overleden New York 1959, ongehuwd.

  3 GERRIT MAREES, geboren 5 april 1893, VOLGT ONDER VIIIi
huwt 2e Zijpe 19 januari 1907
ANNA TUIN, geboren Zijpe 25 januari 1883, overleden Den Helder 21 januari 1971,
uit dit huwelijk werden te Zijpe 2 kinderen geboren:
  4 CORNELIS MAREES, geboren 13 augustus 1909, VOLGT ONDER VIIIj

  5 ANNIE MAREES, geboren januari 1916, overleden Den Helder 11 december 2003
  huwt
  JAN ALBERS, geboren 2 augustus 1916, overleden Den Helder 1 april 1990

GENERATIE VIIi zn van VIf

DIRK MAREES, geboren Zijpe 28 april 1864
huwt
AAGJE PRINS, geboren Callandsoog 20 september 1869,
dit huwelijk werden voorzover bekend 4 kinderen geboren, 1 te Petten, 2/4 te Den Helder:
  1 DOUWE MAREES, geboren 26 januari 1890, VOLGT ONDER VIIIk

  2 DIRK MAREES, geboren 20 januari 1891, VOLGT ONDER VIII-l

  3 JAN MAREES, geboren 14 oktober 1894, VOLGT ONDER VIIIm

  4 CORNELIS MAREES, geboren 23 september 1901, VOLGT ONDER VIIIn

GENERATIE VIIj zn van VIg

DIRK MAREES, geboren Zijpe 31 mei 1866,
huwt
DIEUWERTJE BAS, geboren Zuid & Noord Schermer 20 oktober 1868,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren, 1 te Zijpe, 2 te Schagen:
  1 ARIAANTJE MARGARETHA MAREES, geboren 31 januari 1893, overleden Langedijk 7 mei 1976
  huwt Oudkarspel 21 mei 1914
  NICOLAAS VAN DEN ABEELE, geboren Zuid Scharwoude 7 juni 1892, overleden Amsterdam 20 augustus 1944

  2 TRIJNTJE MAREES, geboren 29 juli 1900, overleden Amsterdam 8 november 1951,
  huwt Venhuizen 8 mei 1930
  CORNELIS KORT, geboren Hensbroek 12 november 1907

GENERATIE VIIk zn van VIh

DIRK MAREES, geboren Schagen 20 oktober 1833
huwt Alkmaar 25 juli 1848
GUURTJE HOOGLAND, geboren Alkmaar 6 februari 1835
uit dit huwelijk voorzover bekend 3 kinderen:
  1 ELISABETH MARGARTA MAREES, geboren Alkmaar 31 oktober 1864, overleden Alkmaar 6 maart 1950,
  huwt Alkmaar 12 augustus 1888
  PIETER WILLEM NICOLAAS NAP, geboren Alkmaar 23 juni 1864, overleden Alkmaar 25 april 1931

  2 JANSJE MAREES, geboren Zaandam 24 december 1870, overleden Alkmaar 30 januari 1948,
  huwt Alkmaar 8 november 1891
  GERRIT WILLEM VAN DER POL, geboren Callandsoog 22 januari 1866, overleden Alkmaar 17 juli 1940

  3 GUURTJE MAREES, geboren Assendelft 17 januari 1875, overleden Haarlem 16 mei 1957,
  huwt Haarlem 18 mei 1904
  JOHANNES MATTHIJS NIJSSEN, geboren Haarlem 31 augustus 1874, overleden Haarlem 12 januari 1951

GENERATIE VII-l zn van VIh

ADRIAAN MAREES, geboren Alkmaar 5 augustus 1851, overleden Alkmaar 11 april 1881, banketbakker
huwt Alkmaar 11 december 1879
GRIETJE HOLSMULLER, geboren Alkmaar 26 januari 1851
verder niets bekend

GENERATIE VIIm zn van VIk

DIRK MAREES, geboren Schagen 4 augustus 1865
huwt
JOHANNA BOLLAND, geboren Leiden 5 december 1865
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 5 kinderen geboren:
  1 CORNELIS MAREES, geboren 26 april 1894, VOLGT ONDER VIIIo

  2 JOHANNA CHRISTINA ALIDA MAREES, geboren 26 september 1896, overleden Alkmaar 19 november 1987, ongehuwd

  3 ANTJE MAREES, geboren 28 februari 1901, overleden Amsterdam 28 december 1962
  huwt Amsterdam 10 maart 1927
  WESSEL FRANKEN, geboren Purmerend 17 februari 1901

  4 ELIA MAREES, geboren 10 mei 1904, overleden Alkmaar 20 maart 1946
  huwt Utrecht 13 juni 1920
  TEUNIS SLUIS, geboren Arnhem 23 mei 1901

  5 DIRK MAREES, geboren 14 juni 1909, VOLGT ONDER VIIIp

GENERATIE VIIn zn van VIm

DIRK MAREES, geboren purmerend 11 juli 1861, koetsier
huwt Beemster 16 maart 1890
GRIETJE DE BOER, geboren Beemster 6 september 1864
uit dit huwelijk geboren te Purmerend:
  1 ANTJE MAREES, geboren 1 januari 1892, overleden Amsterdam 9 oktober 1962
  huwt Amsterdam 3 april 1929
  JOHANNES CHRISTIAAN BEEK, geboren Amsterdam 4 mei 1887

GENERATIE VIIo zn van VIn

TEUNIS MAREES, geboren Broek in Waterland 16 november 1879,
huwt Ransdorp 5 oktober 1905
JANNNETJE PRONK, geboren Ransdorp 23 augustus 1884
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Broek en Waterland 2 kinderen geboren:
  1 MARIJTJE JOHANNA MAREES, geboren 16 januari 1909, overleden Purmerend 3 februari 1989
  huwt Broek in Waterland 15 oktober 1931
  JACOBUS IJZAK BEUKENKAMP, geboren Purmerend 22 augustus 1905, overleden Purmerend 21 oktober 1971

  2 TEUNIS BAREND MAREES, geboren 3 april 1913, VOLGT ONDER VIIIq

GENERATIE VIIp zn van VIo

KLAAS MAREES, geboren Zaandam 11 mei 1900, overleden Zaandam 24 januari 1960, Rijksambtenaar,
huwt Zaandam 26 september 1929
ELIZABETH MARIA VAN RENSSEN, geboren Delft 30 januari 1907
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIq zn van VIo

IDS JOHANNES MAREES, geboren Zaandam 4 september 1903, overleden Zaandam 20 december 1987, Metaalbewerker,
huwt Zaandam 8 augustus 1929
MAARTJE PLEKKER, geboren Zaandam 22 februari 1907,
uit dit huwelijk werden te Zaandam 2 kinderen geboren:
  1 SIJMON MAREES, geboren 24 juli 1930,
  huwt 31 mei 1956
  A. ROOTH

  2 BREGTJE MAREES, geboren 28 augustus 1934,
  huwt 9 mei 1956
  F. VAN DEN BOSCH

GENERATIE VIIr zn van VIp

PIETER MOREES, geboren Monnickendam 26 juni 1890,
huwt
GRIETJE VAN OOSTVEEN, geboren Ransdorp 15 mei 1892,.
uit dit huwelijk werd te Ransdorp een kind geboren:
  1 SIJMON MOREES, geboren 27 oktober 1917, VOLGT ONDER VIIIr

GENERATIE VIIs zn van VIp

SIJMEN MOREES, geboren Monnickendam 28 augustus 1894, overleden Broek in Waterland 8 mei 1963, Vishandelaar,
huwt Broek in Waterland 23 februari 1933
NEELTJE BEETS, geboren Broek in Waterland 21 maart 1900,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIt zn van VIp

FREDERIK MOREES, geboren Monnickendam 13 mei 1896, overleden Amsterdam 26 november 1969, Loswerkman,
huwt Amsterdam 16 september 1921
SAARTJE VAN OOSTVEEN, geboren Ransdorp 2 mei 1896, overleden Amsterdam 27 januari 1957,
uit dit huwelijk werd te Amsterdam een kind geboren:
  1 PIETERTJE MOREES, geboren 28 januari 1922,
  huwt Amsterdam 29 augustus 1946
  A.J. BENKER

GENERATIE VIIu zn van VIq

CORNELIS MOREES, geboren Monnickendam 23 juni 1901, overleden Purmerend 13 maart 1985, Kruidenier,
huwt Monnickendam 19 juli 1923
NEELTJE KLEYSSEN, geboren Monnickendam 26 juni 1903, overleden Purmerend 16 april 1962,
uit dit huwelijk werden te Monnickendam 5 kinderen geboren:
  1 CORNELIS MOREES, geboren 26 november 1923, overleden Monnickendam 24 januari 1924

  2 AALTJE MOREES, geboren 25 februari 1925
  huwt 9 februari 1950
  SIMON DEKKER

  3 CORNELIS MOREES, geboren 5 januari 1928, VOLGT ONDER VIIIs

  4 KLAAS MOREES, geboren 4 september 1931, VOLGT ONDER VIIIt

  5 MARRETJE MOREES, geboren 12 november 1945,
  huwt Broek in Waterland 21 februari 1963
  P.W. WESTRA

GENERATIE VIIv zn van VIq

FREDERIK MOREES, geboren Monnickendam 27 juli 1906, overleden Hilversum 12 juni 1978, Vishandelaar,
huwt Amsterdam 15 mei 1930
ELISABETH DEUN, geboren Nieuwendam 5 maart 1909,
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, 1 te Amsterdam, 2/6 te Monnickendam:
  1 CORNELIS SIMON MOREES, geboren 13 mei 1931, VOLGT ONDER VIIIu

  2 SIMON CORNELIS MOREES, geboren 7 december 1933, VOLGT ONDER VIIIv

  3 FREDERIK HENDRIK MOREES, geboren 7 december 1933, VOLGT ONDER VIIIw

  4 RUDOLF EDUARD MOREES, geboren 18 augustus 1940, VOLGT ONDER VIIIx

  5 ELISABETH NELLY MARIA MOREES, geboren 28 december 1943, overleden Amsterdam 5 november 1944.

  6 RONALD PAUL MOREES, geboren en overleden 17 juli 1945.

GENERATIE VIIw zn van VIr

JAN MOREES, geboren Monnickendam 3 juni 1902, overleden Amsterdam 18 augustus 1965, Arbeider,
huwt Den Helder 16 augustus 1923
AALTJE WIGGERS, geboren Anna Paulona 29 oktober 1902, overleden 29 oktober 1979
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren, 1/7 te Monnickendam, 8/9 te Amsterdam:
  l FREDERIK MOREES, geboren 5 november 1923, VOLGT ONDER VIIIy

  2 CORNELIS MOREES, geboren 13 oktober 1925, VOLGT ONDER VIIIz

  3 GEERTJE TRIJNTJE MOREES, geboren 4 november 1926,
  huwt 5 september 1946
  L.G. SIJBRANDS

  4 ALBERT MOREES, geboren 27 augustus 1929, VOLGT ONDER VIIIab

  5 JANNETJE MOREES, geboren 1 februari 1933,
  huwt 22 februari 1951
  J.C. WEITZ

  6 JAN MOREES, geboren 3 februari 1936, VOLGT ONDER VIIIac

  7 PIETER JACOB MOREES, geboren 27 december 1937, VOLGT ONDER VIIIad

  8 DIRK MOREES, geboren 27 maart 1939, VOLGT ONDER VIIIae

  9 JACOB PIETER MOREES, geboren 13 oktober 1943, VOLGT ONDER VIII af

GENERATIE VIIx zn van VIs

TEUNIS MAREES, geboren Amsterdam 18 augustus 1892, overleden Amsterdam 6 december 1955, Taxichauffeur
huwt 1e Amsterdam 14 augustus 1918 - echtscheiding Amsterdam 19 september 1935
DINGENA ELISABETH VOLKERS, geboren Amsterdam 1 juli 1898,
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 3 kinderen geboren:
  1 ABRAHAM MAREES, geboren 25 januari 1919, overleden Amsterdam 23 augustus 1923

  2 ANTONIA ELISABETH MAREES, geboren 24 juli 1924

  3 MARIA MAREES, geboren 12 september 1926

GENERATIE VIIy zn van VIs

JEAN GUILLAUME PIERRE MAREES, geboren Amsterdam 15 augustus 1902, overleden Amstelveen 1 maart 1987, Vertegenwoordiger
huwt Amsterdam 29 april 1926
SOPHIA MARIA CATHARINA VAN RANDERAAT, geboren Amsterdam 7 juli 1903, overleden Amsterdam 4 augustus 1968
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 2 kinderen geboren:
  1 JOHANNA GESINA MAREES, geboren 14 juni 1928
  huwt 30 mei 1956
  H.J. BROEK

  2 HELENA JOHANNA MAREES, geboren 19 augstus 1931

GENERATIE VIIz zn van VIt

JAN MAREES, geboren Beemster
huwt Jisp 13 februari 1887
MAARTJE EIJK, geboren Jisp
uit dit huwelijk werden te Zaandam 2 kinderen geboren:
  1 FREDERIK MAREES, geboren 13 juni 1893, VOLGT ONDER VIIIag

  2 GERRIT MAREES, geboren 6 mei 1896, VOLGT ONDER VIIIah

GENERATIE VIIab zn van VIt

MAARTEN MAREES, geboren Ilpendam 1858, overleden Beemster 19 oktober 1930
huwt Beemster 24 april 1887
CORNELIA DE JONGH, geboren Graft
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Beemster 3 kinderen geboren:
  1 JOHANNES MAREES, geboren 2 juni 1890, VOLGT ONDER VIIIai

  2 DIRK MAREES, geboren 1 september 1893, VOLGT ONDER VIIIaj

  3 JAN MAREES, geboren 28 augustus 1895, VOLGT ONDER VIIIak

GENERATIE VIIac zn van VIu

JACOB MAREES, geboren Beemster 23 maart 1867, overleden Wijdewormer 9 november 1956, Warmoezier
huwt Beemster 2 november 1890
NELLETJE KAT, geboren Purmerend 14 oktober 1870, overleden Purmerend 17 november 1954
uit dit huwelijk werden te Beemster 3 kinderen geboren:
  1 MUUS MAREES, geboren 5 april 1891, VOLGT ONDER VIIIal

  2 JOSINA MAREES, geboren 1 januari 1893, overleden Utrecht 9 december 1973
  huwt Wijdewormer 15 mei 1919
  LEONARD VAN DELFT, geboren Zaandam 8 januari 1894, overleden Zeist 8 juli 1962

  3 JACOB MAREES, geboren 19 januari 1897, VOLGT ONDER VIIIam

GENERATIE VIIad zn van VIu

JOHANNES MAREES, geboren Beemster 7 oktober 1871
huwt
MINA GORDON, geboren Amsterdam 7 november 1873
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren 1/2 te Amsterdam, 3/4 te Dusseldorf Dld:
  1 JOHANNES MAREES, geboren 6 juni 1895, VOLGT ONDER VIIIan

  2 ALIDA MAREES, geboren 19 april 1898, overleden Hoorn 27 maart 1986
  huwt Amsterdam 23 februari 1921
  PIETER JOUBIJ, geboren Amsterdam 20 juli 1895, overleden Amsterdam 25 september 1980

  3 MARIA KATHARINA MAREES, geboren 22 augustus 1908, overleden Wervershoof 17 september 1996,
  huwt Amsterdam 26 april 1933
  JOHANNES KETTING, geboren Rotterdam 24 april 1908, overleden Wervershoof 4 februari 1987

  4 MINA MAREES, geboren 16 oktober 1913
  huwt 16 juni 1937
  A. VAN ZWOL

GENERATIE VIIae zn van VIv

DIRK MAREES, geboren Beemster 1 juni 1874, overleden Purmerend 4 augustus 1946, Genie-arbeider,
huwt Beemster 28 juni 1903
MARIA KOOIJMAN, geboren Monnickendam 6 maart 1878,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1 te Beemster, 2/4 te Jisp:
  1 NEELTJE AREES, geboren 31 januari 1904, overleden Amsterdam 12 augustus 1954,
  huwt Beemster 20 maart 1925
  REIJER GERRIT OUD, geboren Broek in Waterland 6 juni 1900

  2 PIETJE KLAZINA MAREES, geboren 10 mei 1906, overleden Purmerend 25 april 1986,
  huwt Purmerend 29 september 1965
  CHRISTIAAN JAN VISSER, geboren de Rijp 18 augustus 1906, overleden Purmerend 2 november 1967

  3 JOHANNA MAREES, geboren 7 april 1908, overleden Den Helder 7 april 1996,
  huwt Beemster 8 januari 1932
  GERRIT WILLEM BREKEBREDE, geboren Edam 5 maart 1907, overleden Den Helder 20 april 1981

  4 KLAZINA MAREES, geboren 29 januari 1910, overleden Purmerend 11 augustus 1967,
  huwt Beemster 26 juli 1934
  ELBERT DAMMERMAN LAKEMAN, geboren Edam 20 februari 1909

GENERATIE VIIaf zn van VIv

JACOB MAREES, geboren Beemster 27 oktober 1877, overleden Beemster 4 april 1953, Warmoezier,
huwt 1e Purmerend 1 juli 1907
DIEUWERTJE TIMMER, geboren Purmerend 29 november 1882, overleden 28 december 1926,
uit dit huwelijk werd te Beemster een kind geboren:
  1 ELIZABET MAREES, geboren 28 april 1917, overleden Amsterdam 20 maart 1996,
  huwt Beemster 18 maart 1938
  PIETER VRIEND, geboren Ilpendam 4 oktober 1908, overleden Haarlem 28 november 1973
huwt 2e Beemster 9 maart 1934
TRIJNTJE BRUGMAN, geboren Beemster 5 mei 1885

GENERATIE VIIIa zn van VIIa

ARIE MAREES, geboren Barsingerhorn 4 augustus 1889, overleden Schagen 19 februari 1962, Veehouder
huwt Harenkarspel 29 mei 1918
IEFJE BROMMER, geboren St. Maarten 28 november 1893,
uit dit huwelijk werden te Schagen 4 kinderen geboren:
  1 CORNELIS MAREES, geboren 8 juni 1919, VOLGT ONDER IXa

  2 JAN MAREES, geboren 22 juni 1921

  3 ARIE MAREES, geboren 9 december 1924, VOLGT ONDER IXb

  4 ELMERT MAREES, geboren 27 maart 1927

GENERATIE VIIIb zn van VIIb

ARIE MAREES, geboren Heerhugowaard 23 oktober 1895, overleden Alkmaar 25 januari 1958, Veehouder,
huwt Wieringerwaard 24 april 1920
MARIA ANNA JIMMINK, geboren Wieringerwaard 12 april 1897, overleden Barsingehorn 18 december 1969
uit dit huwelijk werden te Barsingerhorn 2 kinderen geboren:
  1 DIRK MAREES, geboren 6 februari 1922

  2 ALBERTUS MAREES, geboren 31 oktober 1926, VOLGT ONDER IXc

GENERATIE VIIIc zn van VIIc

JAN MAREES, geboren Barsingerhorn 7 maart 1881, overleden Beverwijk 30 maart 1962, Garagehouder
huwt Limmen 14 mei 1902
CATHARINA ANTONIA KOOIJ, geboren Limmen 30 augustus 1881, overleden Eindhoven 20 april 1942
uit dit huwelijk werden te Beverwijk 3 kinderen geboren:
  1 JOHANNA CHRISTINA ELIZABETH MAREES, geboren 26 augustus 1902, overleden Beverwijk 12 augustus 1996
  huwt Beverwijk 11 juni 1924
  PIETER WILLEM MAJOOR, geboren Beverwijk 23 oktober 1896, overleden Beverwijk 17 oktober 1960

  2 ELIZABETH JOHANNA MAREES, geboren 8 november 1903, overleden Eindhoven 22 augustus 1989
  huwt Wijk aan Zee 25 november 1925
  BAREND JAN WAFELBAKKER, geboren Zaandam 31 maart 1901, overleden Eindhoven 19 december 1975

  3 DIRK WILLEM MAREES, geboren 31 augustus 1906, overleden Castricum 7 maart 1975, ongehuwd, Monteur, Chauffeur

GENERATIE VIIId zn van VIId

JAN MAREES, geboren Wieringerwaard 7 februari 1865
huwt
ANTJE GROENEWOUD, geboren Zijpe 20 oktober 1884,
uit dit huwelijk werden te Zijpe 3 kinderen geboren:
  1 ANNA MARIA MAREES, geboren 27 februari 1908, overleden Schagen 24 augustus 1992,
  huwt Zijpe 11 mei 1929
  REIJER BROMMER, geboren Zijpe 28 februari 1904, overleden Alkmaar 5 september 1981

  2 JAN MAREES, geboren 16 juli 1913, VOLGT ONDER IXd

  3 MEINDERT MAREES, geboren 29 oktober 1914, VOLGT ONDER IXe

GENERATIE VIIIe zn van VIIf

JAN MAREES, geboren Zijpe 4 januari 1879, overleden Gouda 26 oktober 1947, Directeur PTT
huwt Haarlem 23 augustus 1917
MARIA VAN VOORST, geboren Egmond aan Zee 4 november 1887, overleden Gouda 2 april 1959
uit dit huwelijk werden te Velsen 3 kinderen geboren:
  1 MARTHA ARENDINA MAREES, geboren 30 juni 1918
  huwt Gouda 4 juni 1943
  J.A. VAN HEEL

  2 ALBERTHA WILHELMINA MAREES, geboren 15 oktober 1919,
  huwt Gouda 1948
  A.W. VAN EIJK

  3 JAN WILLEM MAREES, geboren 7 maart 1921, VOLGT ONDER IXf

GENERATIE VIIIf zn van VIIf

CORNELIS MAREES, geboren Zijpe 16 mei 1892, overleden Sint Maarten 7 maart 1980, Veehouder
huwt Zijpe 23 april 1921
GEERTRUIDA CATHARINA SCHUIJT, geboren Zijpe 6 december 1899
uit dit huwelijk werden te Zijpe 5 kinderen geboren:
  1 MARTHA MAREES, geboren 21 januari 1922, overleden Den Helder 13 augustus 1971,
  huwt te Zijpe 2 mei 1941
  PIETER APPEL, geboren St. Maarten 1 november 1916

  2 KLAZINA MAREES, geboren 23 april 1923, overleden 29 april 1923

  3 MAARTJE MAREES, geboren 11 sptember 1928
  huwt 7 april 1949
  M. BROMMERSMA

  4 JANNY MAREES, geboren 5 oktober 1935, overleden Schoorl 3 december 1996,
  huwt Amsterdam 29 april 1955
  REIJER CORNELIS BAKKER, geboren Amsterdam 30 juli 1926

  5 KLAZINA MAREES, geboren 5 oktober 1935, overleden 5 oktober 1933

GENERATIE VIIIg zn van VIIg

DANIEL MAREES, geboren Zijpe 11 juli 1890, overleden Alkmaar 17 januari 1987, Veehouder,
huwt 1e Zijpe 24 april 1915
MARIE BRAK, geboren Zijpe 18 november 1893, overleden Zijpe 21 november 1918,
uit dit huwelijk werd te Zijpe een kind geboren:
  1 MARIA MAREES, geboren 27 september 1918
huwt 2e Wognum 19 november 1925
CHRISTINA BOOT, geboren Grootebroek 6 september 1902,
uit dit huwelijk werden te Zijpe 2 kinderen geboren:
  2 CHRISTIEN MAREES, geboren 26 oktober 1926, overleden Alkmaar 26 februari 1985,
  huwt Zijpe 19 november 1954
  CORNELIS KOOIJ, geboren Nieuwe Niedorp 15 augustus 1922

  3 MARTHA MARIA MAREES, geboren 12 augustus 1928,
  huwt 30 december 1959
  K.J. DOORNBOS

GENERATIE VIIIh zn van VIIh

DIRK MAREES, geboren Zijpe 8 april 1890, overleden Bergen 4 juli 1976, Veehouder,
huwt Zijpe 8 juni 1918
AALTJE KRAMER, geboren Urk 2 februari 1898,
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, 1 te Schagen, 2/6 te Zijpe:
  1 CORNELIS MAREES, geboren 22 november 1921, overleden 4 juli 1922

  2 CORNELIS MAREES, geboren 6 februari 1923, VOLGT ONDER IXg

  3 JAN MAREES, geboren 19 december 1925, (Emigreerde naar Canada) (Wallaceburg) VOLGT ONDER IXh

  4 TRIJNTJE MAREES, geboren 18 januari 1928, overleden Alkmaar 3 oktober 1931

  5 TRIJNTJE MAREES, geboren 10 augustus 1932,
  huwt 10 mei 1957
  C. TIJSSEN

  6 JANNETJE MAREES, geboren 12 april 1934,
  huwt 17 september 1954
  C. KOOIJ

GENERATIE VIIIi zn van VIIh

GERRIT MAREES, geboren Zijpe 5 april 1893, overleden Schoorl 29 juli 1980, Groentenhandelaar,
huwt Zijpe 28 april 1922
ELISABETH VAN DER MOLEN, geboren Zuid Scharwoude 7 augustus 1892, overleden Alkmaar 26 oktober 1966,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Rotterdam, 2 te Schoorl:
  1 TRIJNTJE MAREES, geboren 1 oktober 1919
  huwt 6 maart 1942
  FRANS WEZEL, geboren 22 februari 1918, overleden 1 juli 1995

  2 CORNELIS MAREES, geboren 26 september 1925, VOLGT IXi

GENERATIE VIIIj zn van VIIh

CORNELIS MAREES, geboren Zijpe 13 Augustus 1909, overleden Alkmaar 3 maart 1988, Bakker, Brandwachter, Chauffeur Transportbedrijf,
huwt Oude Niedorp 17 september 1932
ELISABETH HEINIS, geboren De Rijp 11 april 1909,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/3 te Barsingerhorn, 4 te Schoorl:
  1 CORNELIS MAREES, geboren 22 november 1933, VOLGT ONDER IXj

  2 HENDRIKA MAREES, geboren 17 juni 1936,
  huwt 28 september 1961
  J.H. VAN PEL

  3 ANNA MAREES, geboren 5 augustus 1937,
  huwt 4 september 1956
  J. PENNINKHOF

  4 NANTJE MAREES, geboren 27 maart 1942,
  huwt Bergen 8 oktober 1964
  C. PLOMPER

GENERATIE VIIIk zn van VIIi

DOUWE MAREES, geboren Petten 26 januari 1890, overleden Amsterdam 14 maart 1949, Machinist gemeente Veerpont,
huwt Graft 10 januari 1918
HILLETJE KAAI, geboren Graft 11 november 1893,
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 2 kinderen geboren:
  1 AAGJE DOUWINA MAREES, geboren 30 juli 1920, overleden Graft 1 september 1943, ongehuwd, Verpleegster.

  2 WILHELMINA CORNELIA MAREES, geboren 24 oktober 1922

GENERATIE VIII-l zn van VIIi

DIRK MAREES, geboren Den Helder 20 januari 1891, overleden Wieringen 25 april 1968, Botenverhuurder,
huwt Den Helder 8 juli 1920
AFINA DUIT, geboren Callandsoog 20 december 1899, overleden Den Helder 15 januari 1969,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/3 te Den Helder, 4 te Wieringen:
  1 AAGJE AFINA MAREES, geboren 11 mei 1922,
  huwt 19 oktober 1950
  D. TIJSEN

  2 DIRK JACOB MAREES, geboren 1 juni 1928, VOLGT ONDER IXk

  3 MARIE WILHELMINA MAREES, geboren 22 december 1930,
  huwt 6 augustus 1954
  A.W. KRIJGER

  4 JACOBA CORNELIA MAREES, geboren 10 november 1935
  huwt 25 juli 1958
  J.K. ADRIAANSE

GENERATIE VIIIm zn van VIIi

JAN MAREES, geboren Den Helder 14 oktober 1894, overleden Den Helder 7 juli 1979, Kruidenier,
huwt Den Helder 26 april 1917
CAROLINA VERGAUWEN, geboren St. Jansteen 1 februari 1896, overleden Den Helder 29 januari 1967,
uit dit huwelijk werd te Den Helder een kind geboren:
  1 DIRK AUGUSTINUS MAREES, geboren 20 juli 1919, VOLGT ONDER IX-l

GENERATIE VIIIn zn van VIIi

CORNELIS MAREES, geboren Den Helder 23 september 1901, overleden Alkmaar 13 februari 1986, Machinist
huwt Anna Paulowna 25 mei 1930
HEILTJE ALIDA JOHANNA DAALDER, geboren Den Helder 17 mei 1902
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1 te Sittard, 2/3 te Geleen:
  1 JANNETJE MAREES, geboren 5 maart 1932

  2 MAARTJE MAREES, geboren 29 maart 1936

  3 ALIDA JOHANNA MAREES, geboren 13 september 1937

GENERATIE VIIIo zn van VIIm

CORNELIS MAREES, geboren Alkmaar 26 april 1894, overleden Utrecht 18 december 1956, Rijksambtenaar
huwt te Harderwijk 20 april 1921
SARA LAMBARTA DE PAAUW, geboren Harderwijk 2 februari 1899, overleden Utrecht 11 augutus 1969
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIIp zn van VIIm

DIRK MAREES, geboren Alkmaar 14 juni 1909, overleden Alkmaar 21 september 1983, Gevangenenbewaarder
huwt Hilversum 29 maart 1944
ALEIDA BERENDINA MARIA CHRISTINA VAN DER WEES, geboren Hilversum 8 maart 1919, overleden Alkmaar 26 april 1967
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 2 kinderen geboren:
  1 JOHANNA MAREES, geboren 23 januari 1945
  huwt 15 december 1967
  W.K. VOLGERS

  2 OLGA ANTONIA MAREES, geboren 10 september 1946
  huwt 14 juli 1967
  C.P. HOET

GENERATIE VIIIq zn van VIIo

TEUNIS BAREND MAREES, geboren Broek in Waterland 3 april 1913, overleden Amsterdam 4 januari 1985, melkverkoper
huwt Amsterdam 12 juli 1945
PETRONELLA BERENDINA VERMIJ, geboren Amsterdam 26 april 1908, overleden Amsterdam 26 oktober 1985
te Amsterdam werden 2 kinderen geboren:
  1 PETRONELLA BERENDINA MAREES, geboren 25 februari 1944
  huwt Amsterdam 30 november 1972
  JACOBUS VAN DER VEN,

  2 TEUNIS GERARDUS MAREES, geboren 11 april 1945,
  huwt Amsterdam 17 december 1970
  WILHELMINA SASKIA VAN PUTTEN
  uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren 1 te Amsterdam, 2 te Wormerveer:

   1 CHRISTIAAN HUGO MAREES, geboren 19 oktober 1973, VOLGT ONDER IX-L/1

   2 LISETTE ELLEN MAREES, geboren 24 april 1979

GENERATIE VIIIr zn van VIIr

SIJMON MOREES, geboren Ransdorp 27 oktober 1917, overleden Amsterdam 26 december 1986,
Fabrieksarbeider
huwt Amsterdam 27 april 1950 - echtscheiding Amsterdam 22 februari 1983 -
LOUISA CATHARINA FAFIEANIE, geboren Amsterdam 6 maart 1928
uit dit huwelijk werd te Amsterdam een kind geboren:
  1 PIETER MOREES, geboren 17 juli 1951, EN VOLGT ONDER IXm

GENERATIE VIIIs zn van VIIu

CORNELIS MOREES, geboren Monnickendam 5 januari 1928, verder niets bekend.

GENERATIE VIIIt zn van VIIu

KLAAS MOREES, geboren Monnickendam 4 september 1931, Metaaldraaier,
huwt Broek in Waterland 12 augustus 1954
HENDRIKA SIEUWTJE VAN DALE, geboren Broek in Waterland 18 september 1932,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/3 te Monnickendam, 4 te Broek in Waterland:
  1 JANNETJE NEELTJE MOREES, geboren 2 juni 1955,
  huwt
  FRANK MEIJER,

  2 NEELTJE HENDRIKA MOREES, geboren 3 mei 1956,
  huwt
  WILHELM HOOGENDOORN

  3 CORNELIS MOREES, geboren 14 mei 1961

  4 GERRIT PIETER MOREES, geboren 9 juli 1962

GENERATIE VIIIu zn van VIIv

CORNELIS SIMON MOREES, geboren Amsterdam 13 mei 1931, Vishandelaar,
huwt Edam 11 mei 1950
NICOLINE DOORNENBAL, geboren Vinkeveen 9 januari 1931,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te Edam, 2 te Monnickendam, 3 te Hilversum:
  1 FREDERIK MOREES, geboren 12 juli 1950

  2 REYER MOREES, geboren 17 april 1953

  3 CORNELIS NICO MOREES, geboren 28 augustus 1959

GENERATIE VIIIv zn van VIIv

SIMON CORNELIS MOREES, geboren Monnickendam 7 december 1933, overleden 19 augustus 1998
huwt Muiden 30 augustus 1955
KLAASJE SJOUKJE STEGINK, overleden 19 juli 1992
uit dit huwelijk:
  1 ELIZABETH MARIA MOREES, geboren 18 maart 1956,
  huwt Muiden 8 oktober 1982
  PHILIP VAN LITH, geboren 27 oktober 1953

  2 MARION KLAZINA MOREES, geboren 14 maart 1959,
  huwt Muiden 15 oktober 1980 - echtscheiding 1996
  CEES VAN APELDOORN, geboren 5 juni 1954

  3 SIMON KLAAS MOREES, geboren 9 december 1961

  4 MONIQUE SJOUKJE MOREES, geboren 9 juli 1967,
  huwt Muiden 18 december 2001
  THERRY MAURICE LABBE, geboren Amsterdam 6 juli 1967

  5 GERARD CORNELIS MOREES, geboren 15 september 1969

  6 EDWIN CARL MOREES, geboren 18 mei 1974

GENERATIE VIIIw zn van VIIv

FREDERIK HENDRIK MOREES, geboren Monnickendam 7 december 1933, overleden 12 december 2005, Vishandelaar,
huwt Hilversum 4 september 1957
THEODORA JOHANNA RIKKERS, geboren Hilversum 30 september 1937, Verkoopster,
uit dit huwelijk werden te Hilversum 4 kinderen geboren:
  l WILLY ELIZABETH MOREES, geboren 16 juni 1958

  2 FRIDA MOREES, geboren 1 december 1959

  3 RUDOLF ARNOLDUS MOREES, geboren 17 augustus 1961, VOLGT ONDER IXn

  4 THEA MOREES, geboren 3 oktober 1962

GENERATIE VIIIx zn van VIIv

RUDOLF EDUARD MOREES, geboren Monnickendam 18 augustus 1940, Adjunct Directeur S.T.E.R,
huwt le - echtscheiding
G. MEIJSEN,
uit dit huwelijk:
  1 WILHELMINA MARGARETHA MOREES, geboren 23 mei 1965

  2 ELISABETH MARTINE MOREES, geboren 27 mei 1967
huwt 2e Hilversum 18 augustus 1978 - gescheiden -
ANITA ELEONORE VAN ARDENNE, geboren 's-Gravenhage 27 oktober 1950,
uit dit huwelijk werd te Hilversum een kind geboren:
  1 ROGIER MOREES, geboren 21 juli 1981, VOLGT ONDER IXn/1
huwt 3e Hilversum 19 januari 1986
ALMA EMILIENNE DIJKGRAAF, geboren Utrecht 10 mei 1950,

GENERATIE VIIIy zn van VIIw

FREDERIK MOREES, geboren Monnickendam 5 november 1923, overleden Amsterdam 2000, Vrachtwagenchauffeur,
huwt Amsterdam 16 november 1944
HENRIETTE FRANCISKA MARIA HACKEN, geboren Amsterdam 20 februari 1926,
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 6 kinderen geboren:
  1 FREDERIK FRANS MOREES, geboren 21 februari 1945, VOLGT ONDER IXo

  2 JAN MOREES, geboren 29 maart 1947, VOLGT ONDER IXp

  3 PETRONELLA E MOREES, geboren 29 juli 1950,

  4 HENRIETTE J. MOREES, geboren 14 juli 1951,

  5 JOHANNES CORNELIS MOREES, geboren 12 juni 1953, VOLGT ONDER IXq

  6 ALIDA MOREES, geboren 20 juli 1955,

GENERATIE VIIIz zn van VIIw

CORNELIS MOREES, geboren 13 oktober 1925, overleden Velsen 24 maart 1986, "Kousenbreier", Huisschilder
huwt Velsen 15 juli 1948
MARIA PETRONELLA VAN BERKELAAR, geboren Velsen 6 oktober 1925,overleden 25 februari 2008
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren, 1 te Haarlem, 2/7 te Velsen:
  1 WILLEM THEODORUS MOREES, geboren 10 januari 1946, VOLGT ONDER IXr

  2 THEODORA MARIA MOREES, geboren 13 januari 1949,
  huwt 24 december 1970
  A.G. GROEN

  3 JAN CORNELIS MOREES, geboren 16 januari 1950, VOLGT ONDER IXs

  4 CORNELIS JACOBUS MOREES, geboren 5 februari 1954, VOLGT ONDER IXt

  5 JOHN MOREES, geboren 9 mei 1956, VOLGT ONDER IXu

  6 MARY MOREES, geboren 7 april 1960
  huwt 4 juni 1981
  G.T.P. STARING,

  7 MARCEL MOREES, geboren 24 augustus 1963
  huwt Oslo 27 september 2002
  LEIF PARELI

GENERATIE VIIIab zn van VIIw

ALBERT MOREES, geboren Monnickendam 27 augustus 1929, overleden Amstelveen 18 mei 2004
huwt 1 november 1962
HENDRIEKA VAN DER KUIJL, geboren Amsterdam 20 augustus 1934
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 2 kinderen geboren:
  1 ALBERT MOREES, geboren 21 december 1963, VOLGT ONDER IXu/1

  2 INGRID MOREES, geboren 21 mei 1966

GENERATIE VIIIac zn van VIIw

JAN MOREES, geboren Monnickendam 3 februari 1936, overleden 1990, ambtenaar Werkmeester,
huwt Amsterdam Nieuwendam 25 augustus 1960
TEUNSINA HENDRIEKA MEIJER, geboren Amsterdam Nieuwendam 20 december 1937,
uit dit huwelijk werden te Amsterdam Nieuwendam 2 kinderen geboren:
  1 DENNIS MOREES, geboren 7 maart 1969

  2 JAN MOREES, geboren 12 februari 1962,

GENERATIE VIIIad zn van VIIw

PIETER JACOB MOREES, geboren Monnickendam 27 december 1937, overleden Monnickendam 1 januari 2000, Chauffeur,
huwt Monnickendam 16 november 1961
PIETERTJE DE HAAS, geboren Monnickendam 5 december 1941,
uit dit huwelijk werden te Monnickendam 3 kinderen geboren:
  1 RONALD ERIK MOREES, geboren 30 april 1962, VOLGT ONDER IXv

  2 DIANA ANITA JOLANDA MOREES, geboren 14 juli 1965,

  3 DANIEL JACOB JAN MOREES, geboren 14 oktober 1972

GENERATIE VIIIae zn van VIIw

DIRK MOREES, geboren Amsterdam 27 maart 1939, Gasfitter,
huwt Amsterdam 24 januari 1963
ANNA MARIA TER SCHIPHORST, geboren Amsterdam 14 december 1936,
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 3 kinderen geboren:
  1 ANNA MARIA MOREES, geboren 24 juni 1965

  2 MARCO MOREES, geboren 30 april 1968

  3 ROBERT MOREES, geboren 20 mei 1970

GENERATIE VIIIaf - zn van VIIw

JACOB PIETER MOREES, geboren Amsterdam 13 oktober 1943, Directeur Besteldienst en Transportbedrijf,
huwt Amsterdam 26 maart 1965
SOPHIA WILHELMINA HAESEN, geboren Watergang Gem. Landsmeer 20 juli 1944,
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 2 kinderen geboren:
  1 BRENDA ANITA MOREES, geboren 30 september 1965

  2 OLGA MIRANDA MOREES, geboren 23 juni 1968

GENERATIE VIIIag zn van VIIz

FREDERIK MAREES, geboren Zaandam 13 juni 1893, overleden Apeldoorn 18 januari 1949, Inspecteur verzekeringsmaatschappij
huwt Zaandam 7 september 1916
MARIA ELISABETH VAN DEN BROM, geboren Amsterdam 7 september 1895
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren 1/3 te Zaandam, 4 te Apeldoorn:
  1 JAN MAREES, geboren 30 november 1917, VOLGT ONDER IXw

  2 CLASINA MAREES, geboren 7 augustus 1919
  huwt 24 april 1940
  J.H. VAN ECK

  3 FREDERIK MAREES, geboren 5 juli 1922, VOLGT ONDER IXx

  4 CATHARINA MAREES, geboren 8 maart 1931

GENERATIE VIIIah zn van VIIz

GERRIT MAREES, geboren Zaandam 6 mei 1896, overleden Zaandam 29 april 1969, Inspecteur verzekeringsmaatschappij
huwt Zaandam 21 september 1922
GUURTJE BERGHOUWER, geboren Zaandam 18 februari 1896
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIIai zn van VIIab

JOHANNES MAREES, geboren Beemster 2 juni 1890, overleden Zaanstad 11 mei 1977, PTT opzichter
huwt Zaandam 3 februari 1921
CORNELIA WILHELMINA HAAN, geboren Zaandam 2 maart 1896
uit dit huwelijk werden te Zaandam 2 kinderen geboren:
  1 CORNELIA MAREES, geboren 3 mei 1923, oveleden 's-Gravenhage 24 mei 1993,
  huwt 's-gravenhage 12 oktober 1951
  FREDERIK KAREL VAN HEEKEREN, geboren Medan NOI 10 maart 1923, overleden 's-Gravenhage 17 augustus 1970

  2 CORNELIS MAREES, geboren 1 juli 1925, VOLGT ONDER IXy

GENERATIE VIIIaj zn van VIIab

DIRK MAREES, geboren Beemster 1 september 1893, overleden Bloemendaal 11 december 1975, Winkelchef
huwt Amsterdam 12 juni 1919
WILLEMKE DE ROODE, geboren Amsterdam 11 januari 1896
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIIak zn van VIIab

JAN MAREES, geboren Beemster 28 augustus 1895, overleden Alkmaar 15 februari 1973, Winkelier in textiel
huwt Alkmaar 3 november 1927
GUURTJE OUDES, geboren Alkmaar 2 april 1899
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 3 kinderen geboren:
  1 MARTIN MAREES, geboren 13 januari 1930, VOLGT ONDER IXz

  2 MAAIKE MAREES, geboren 10 september 1935
  huwt 3 mei 1960
  J.VAN TIL

  3 CORA MAREES, geboren 3 januari 1941
  huwt 21 december 1965
  J. ARENDS

GENERATIE VIIIal zn van VIIac

MUUS MAREES, geboren Beemster 5 april 1891, overleden Purmerend 23 februari 1974, Warmoezier
huwt Oostzaan 20 februari 1919
TRIJNTJE DE BOER, geboren Oostzaan 16 augustus 1896
uit dit huwelijk werden te Beemster 2 kinderen geboren:
  1 JACOB MAREES, geboren 11 oktober 1921,
  huwt 9 juni 1954
  H. HOGETOORN

  2 NELLETJE GUURTJE MAREES, geboren 19 december 1933, overleden Schagen 4 maart 1994
  huwt Beemster 14 mei 1958
  ARIE LAKEMAN, geboren Schagen 31 maart 1934, overleden Niedorp 16 januari 1979

GENERATIE VIIIam - zn van VIIac

JACOB MAREES, geboren Beemster 19 januari 1897, overleden Purmerend 20 september 1963, Warmoezier
huwt Westzaan 11 november 1920
BREGJE HAVIK, geboren Westzaan 12 april 1900
uit dit huwelijk werden te Wijdewormer 4 kinderen geboren:
  1 JACOB MAREES, geboren 9 maart 1921, VOLGT ONDER IXab

  2 JANSJE MAREES, geboren 28 november 1924
  huwt 16 juli 1951
  PIET KISTEMAKER,

  3 CORNELIS MAREES, geboren 15 december 1933, VOLGT ONDER IXac

  4 NELLETJE MAREES, geboren 3 oktober 1935
  huwt 9 januari 1958
  F. NIEUWPOORT

GENERATIE VIIIan - zn van VIIad

JOHANNES MAREES, geboren Amsterdam 6 juni 1895, overleden Amsterdam 7 juni 1972, Losarbeider
huwt Amsterdam 27 augustus 1919
MARRETJE OFFENBERG, geboren Amsterdam 1 september 1900
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 5 kinderen geboren:
  1 JOHANNES MAREES, geboren 30 december 1920

  2 BERENDINA CORNELIA MAREES, geboren 15 maart 1923

  3 MINA MAREES, geboren 24 november 1927
  huwt 14 juli 1949
  J. DE HAAN

  4 MARRETJE MAREES, geboren 9 augustus 1929
  huwt 11 augustus 1951
  A. VAN DIJK

  5 CORNELIA MAREES

GENERATIE IXa zn van VIIIa

CORNELIS MAREES, geboren 8 juni 1919,
huwt 26 januari
G. KRAMER

GENERATIE IXb zn van VIIIa

ARIE MAREES, geboren Schagen 9 december 1924, overleden Schagen 14 januari 1997,
huwt Zijpe 6 mei 1954
DINA JIMMINK, geboren Zijpe 19 april 1930,
uit dit huwelijk werden te Schagen 4 kinderen geboren:
  1 ARIE JAN MAREES, geboren 14 september 1955
  huwt
  CORNELIA ANNA SMIT, geboren Heerhugowaard 12 juli 1957
  uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1/2 te Heerhugowaard, 3 te Alkmaar:

   1 RAMON MAREES, geboren 7 januari 1982

   2 CATHARINA MARIA DINA MAREES, geboren 23 februari 1984

   3 CORNELIA ANNA MARIA MAREES, geboren 23 juni 1988

  2 GERARD MAREES, geboren 5 februari 1958
  huwt
  NYNKE DIJKSTRA
  uit dit huwelijk werd een kind geboren:

   1 ANDRIES MAREES, geboren 7 juni 1988

  3 IVONNE NELI MARGRETHA MAREES, geboren 9 april 1962
  huwt
  RENE POSTMA,
4 JAN JAAP MAREES, geboren 13 juli 1968

GENERATIE IXc zn van VIIIb

ALBERTUS MAREES, geboren Barsingerhorn 31 oktober 1926, overleden Alkmaar 16 juni 1989,
huwt Hoogwoud 5 juni 1954
BREGTJE DE VRIES, geboren Nieuwe Niedorp 26 september 1929, overleden Alkmaar 28 augustus 1986,
uit dit huwelijk werden te Barsingerhorn 3 kinderen geboren:
  1 MARIE ANNA BREGTINA MAREES, geboren 19 juni 1955

  2 BRIGITTA MAREES, geboren 29 maart 1957

  3 ARIE DIRK MAREES, geboren 5 april 1960

GENERATIE IXd zn van VIIId

JAN MAREES, geboren Zijpe 16 juli 1913, overleden Den Helder 22 juli 1979, Veehouder, Chauffeur,
huwt Schagen 31 mei 1951
ANNIE BART, geboren Callandsoog 24 april 1928,
uit dit huwelijk werd te Schagen een kind geboren:
  1 CORNELIS MAREES, geboren 30 augustus 1947
  huwt 17 mei 1974
  C.IJ.M.M. PRONK

GENERATIE IXe zn van VIIId

MEINDERT MAREES, geboren Zijpe 29 oktober 1914, overleden Zijpe 30 maart 1968, Pluimveehouder,
huwt Zijpe 14 maart 1947
WOBILA JANNA TILLEMA, geboren Warffum 22 augustus 1922,
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, 1/5 te Zijpe, 6 te Alkmaar:
  1 SIMON PIETER MAREES, geboren 30 juli 1947

  2 GERRT JAN MAREES, geboren 26 september 1950

  3 MEINDERT MAREES, geboren 25 september 1951

  4 PIETER JACOB MAREES, geboren 15 juli 1953, VOLGT ONDER Xa

  5 ANNA ERICA MAREES, geboren17 november 1955

  6 AGATHA FROUKJE MAREES, geboren 12 juni 1959

GENERATIE IXf zn van VIIIe

JAN WILLEM MAREES, geboren Velsen 7 maart 1921, overleden Haarlem 19 april 1986, Luitenant-Kolonel,
huwt Bloemendaal 7 april 1962
PETRONELLA SLUIJTER, geboren Surabaja NOI 9 november 1931,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Alkmaar, 2 te Haarlem:
  1 JAN WILLEM MAREES, geboren 24 maart 1964

  2 PEGGY JANE MAREES, geboren 2 juli 1968

GENERATIE IXg zn van VIIIh

CORNELIS MAREES, geboren Zijpe 6 februari 1923, overleden Den Helder 10 juni 1998,
huwt Harenkarspel 3 november 1949
DIEDERIKA KLEIJER, geboren Harenkarspel 11 februari 1927, overleden Alkmaar 2 februari 1980
uit dit huwelijk werden te Oude Sluis 4 kinderen geboren:
  1 DIRK PIETER MAREES, geboren 1 mei 1950, VOLGT ONDER Xb

  2 PIETER JAN MAREES, geboren 28 maart 1952, VOLGT ONDER Xc

  3 CORNELIS MAREES, geboren 27 oktober 1953, VOLGT ONDER Xc/1

  4 ALIANNE MAREES, geboren 5 december 1960

GENERATIE IXh zn van VIIIh

JAN MAREES, geboren Zijpe 19 december 1925, (Emigreerde naar Wallaceburg Canada)
huwt aldaar 13 juni 1959
JOAN THONSTONE,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 WAYN MAREES, geboren 13 juni 1959, VOLGT ONDER Xd

  2 KAREN MAREES, geboren 5 april 1961,
  huwt 3 augustus 1985
  STEPHEN Mc COMBE

GENERATIE IXi zn van VIIIi

CORNELIS MAREES, geboren Schoorl 26 september 1925
huwt Nieuwe Niedorp 3 november 1954
DIEUWERTJE DE GRAAF, geboren Nieuwe Niedorp 10 mei 1929
uit dit huwelijk werden te Groet 2 kinderen geboren:
  1 ALIJDA MAREES, geboren 15 januari 1956,overleden De Rijp 13 maart 2004
  huwt Koudum 31 maart 1983
  HENDRIK SCHRAM, geboren Oudega H.O.M. 8 september 1952

  2 MARCO MAREES, geboren 21 februari 1960, VOLGT ONDER Xe

GENERATIE IXj zn van VIIIj

CORNELIS MAREES, geboren Barsingerhorn 22 november 1933, overleden Alkmaar 6 november 1977,
Melkman, Chauffeur aannemersbedrijf,
huwt schoorl 21 juli 1955
NELLY MARIE ERIKS, geboren Zijpe 30 mei 1936,
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, 1/3 te Alkmaar, 4 te Bergen, 5/6 te Schoorl:
  1 CORNELIS JAN MAREES, geboren 6 december 1955, overleden 10 februari 1956

  2 CORNELIS JAN MAREES, geboren 27 november 1956

  3 MARTIN MAREES, geboren 17 juli 1958, VOLGT ONDE Xe/1

  4 JAN ARIE MAREES, geboren 31 mei 1960, VOLGT ONDER Xf

  5 GUUSTAAF MAREES, geboren 25 november 1962

  6 ELISABETH MAARTJE MAREES, 23 mei 1965

GENERATIE IXk zn van VIII-l

DIRK JACOB MAREES, geboren 1 juni 1928,
huwt 23 april 1960
M.J. VAN MOOK
uit dit huwelijk geboren te Den Oever:
  1 DIRK JAN MAREES, geboren augustus 1965

  2 MARK JACOB MAREES, geboren 13 juli 1969

GENERATIE IX-l zn van VIIIm

DIRK AUGUSTINUS MAREES, geboren Den Helder 20 juli 1919, overleden Alkmaar 21 oktober 1950, Kruidenier
huwt Den Helder 7 mei 1942
CORNELIA KOKELAAR, geboren Den Helder 10 januari 1916
uit dit huwelijk werd te Schoorl een kind geboren:
  1 JAN KAREL MAREES, geboren 1 juni 1945

GENERATIE IX-L/1 zn van VIIIq

CHRISTIAAN HUGO MAREES, geboren 19 oktober 1973
huwt Amsterdam 7 december 2007
CLEMENTINE JOERINA VROOLAND,geboren 23 september 1980
uit dit huwelijk:
  1 GUUS FOSSE MAREES, geboren 7 december 2006

  2 WIEBE KURTEN MAREES, geboren Amsterdam 16 september 2008

  3 JELLE PAUL MAREES, geboren Amsterdam 24 juli 2012

GENERATIE IXm zn van VIIIr

PIETER MOREES, geboren Amsterdam 17 juli 1951, Chauffeur,
huwt Amsterdam 23 juli 1971
KLAZINA MOEN, geboren Amsterdam 18 oktober 1953,
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 2 kinderen geboren:
  1 PIETER MOREES, geboren 12 januari 1972

  2 NICO MOREES, geboren 13 december 1974

GENERATIE IXn zn van VIIIw

RUDOLF ARNOLDUS MOREES, geboren Hilversum 17 augustus 1961, Magazijnmedewerker,
huwt 1e Hilversum 24 april 1987
SIMONE NICOLINE HESTA, geboren Hilversum 8 februari 1962, Rijksambtenaresse,
huwt 2e 14 maart 2003
RITA LAAN,
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 MELANIQUE MOREES, geboren 6 november 2002

GENERATIE IXn/1 zn van VIIIx

ROGIER MOREES, geboren 21 juli 1981
huwt
RENSKE VAN DE STEEG,
uit dit huwelijk:
  1 YARA MOREES, geboren 20 augustus 2008

  2 MIKA MOREES, geboren 19 januari 2010

GENERATIE IXo zn van VIIIy

FREDERIK FRANS MOREES, geboren Amsterdam 21 februari 1945, Inspecteur Gem. Vervoerbedrijf,
huwt Amsterdam 16 september 1966
ANTJE CORNELIA MARRIGJE SEEGERS, geboren Amsterdam 31 oktober 1946,
uit dit huwelijk werd te Amsterdam een kind geboren:
  1 BRIGITTE MOREES, geboren 29 april 1970

GENERATIE IXp zn van VIIIy

JAN MOREES, geboren Amsterdam 29 maart 1947, Financieel Controleur,
huwt Amsterdam 1 maart 1968
MARTINA GERARDINA PETRONELLA METZ, geboren Amsterdam 19 april 1948,
uit dit huwelijk werd te Amsterdam een kind geboren:
  1 NANCY MOREES, geboren 13 juni 1969

GENERATIE IXq zn van VIIIy

JOHANNES CORNELIS MOREES, geboren Amsterdam 12 juni 1953, Busbestuurder Gem. Vervoerbedrijf Amsterdam,
huwt Broek in Waterland 17 juni 1977
JASSARINA GIJSBERTJE VERBOOM, geboren Amsterdam 18 augustus 1958,
uit dit huwelijk en geboren te Amsterdam:
  1 MICHAEL MOREES, geboren 1 juni 1979

GENERATIE IXr zn van VIIIz

WILLEM THEODORUS MOREES, geboren Haarlem 10 januari 1946, overleden 15 april 2008
huwt 20 december 1967
T.M. GAVALAZI
uit dit huwelijk werden te Velsen 2 kinderen geboren:
  1 ILONKA MOREES, geboren 5 juni 1971
  huwt Bloemendaal 8 mei 2002
  A. HARTMAN

  2 ANDRE MOREES, geboren 12 juli 1976
  huwt juli 2008
  LIESBETH SMITTS
  uit dit huwelijk:
   1 SOPHIE MOREES, geboren 2 februari 2010

GENERATIE IXs zn van VIIIz

JAN CORNELIS MOREES, geboren Velsen 16 januari 1950,
huwt 9 mei 1974
M.A. SCHELLINGS
uit dit huwelijk werden te Velsen 2 kinderen geboren:
  1 LINDA MARIA MOREES, geboren 12 juli 1976
  huwt 17 december 2009
  RAYMOND HAGENS

  2 BIANCA MOREES, geboren 7 december 1979
  duurzame relatie
  RENE VAN RAAPHORST

GENERATIE IXt zn van VIIIz

CORNELIS JACOBUS MOREES, geboren Velsen 5 februari 1954,
duurzame relatie met
M. KABALT
uit deze relatie werd te Velsen een kind geboren:
  1 MARIA MOREES, geboren 19 mei 1978

GENERATIE IXu zn van VIIIz

JOHN MOREES, geboren Velsen 9 mei 1956,
huwt Heemskerk 6 november 1981
C.A.M. ROS
uit dit huwelijk werden te Velsen 2 kinderen geboren:
  1 RALF MOREES, geboren 28 juni 1985

  2 TWAN MOREES, geboren 21 april 1989

GENERATIE IXu/1 zn van VIIIab

ALBERT MOREES, geboren 21 december 1963, warehouse manager
huwt 21 december 1984
SYLVIA SCHADE
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 KIMBERLEY MICHELLE MOREES

  2 PASCALLE CHRISTEL MOREES

GENERATIE IXv zn van VIIIad

RONALD ERIK MOREES, geboren Monnickendam 30 april 1962, Chauffeur,
huwt Monnickendam 21 november 1985
PAULA JONGERT, geboren Monnickendam 19 januari 1968,
uit dit huwelijk werd te Monnickendam geboren:
  1 SANDRA MOREES, geboren 23 maart 1986

GENERATIE IXw zn van VIIIag

JAN MAREES, geboren Zaandam 30 november 1917
huwt 22 april 1943
A. KOSTER

GENERATIE IXx zn van VIIIag

FREDERIK MAREES, geboren Zaandam 5 juli 1922,
huwt 29 mei 1947
MARIA JOHANNA VAN DEN BROM, geboren Haarlem 11 februari 1926
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Apeldoorn geboren:
  1 MARIANNE MAREES,

  2 zoon, geboren en overleden 31 maart 1948

  3 JOHAN CHRISTIAAN FREDERIK MAREES, geboren 11 mei en overleden 13 mei 1952

GENERATIE IXy zn van VIIIai

CORNELIS MAREES, geboren Zaandam 1 juli 1925, overleden Bergen 24 november 1996,
huwt 's-Gravenhage 16 mei 1952
ELISABETH BARBARA VAN SCHOOR, geboren 's-Gravenhage 20 januari 1929, overleden Alkmaar 4 maart 2007
uit dt huwelijk werden te Koog aan de Zaan 3 kinderen geboren:
  1 TON MAREES, geboren 22 november 1952

  2 NORA MAREES, geboren 26 augustus 1954

  3 ARTHUR MAREES, geboren 16 juni 1958

GENERATIE IXz zn van VIIIak

MARTIN MAREES, geboren 13 januari 1930, overleden Schoorl 4 december 1991, Winkelier
huwt Alkmaar 22 mei 1956
DERKTJE HOUWING, geboren Delfzijl 9 januari 1926

GENERATIE IXab zn van VIIIam

JACOB MAREES, geboren Wijdewormer 9 maart 1921, overleden Purmerend 21 augustus 1984, Cafehouder,
huwt Purmerend 17 februari 1944
NEELTJE JACOBA HOOIJBERG, geboren Purmerend 4 mei 1925, overleden Purmerend 21 augustus 1984,
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren, 1/2 te Purmerend, 3/5 te Wijdewormer:
  1 NEELTJE JACOBA MAREES, geboren 16 juli 1944,
  huwt 30 juli 1964
  A. KLEIN

  2 ENGELINA ARON MAREES, geboren 12 oktober en overleden 9 november 1945

  3 JOSINA MAREES, geboren 29 november 1946,
  uit haar werd te Purmerend een kind geboren:
   1 NANCY MAREES

  4 JACOB MAREES, geboren 21 januari 1948,
  huwt 30 juli 1975
  L. VOS

  5 ENGELBERTUS MAREES, geboren 6 maart 1949,
  huwt 29 juni 1972
  WILHELMINA L. PROPER
  uit dit huwelijk werden te Purmerend 2 kinderen geboren:

   1 CINDY MAREES, geboren 27 december 1972

   2 DANNY MAREES, geboren 26 december 1974

GENERATIE IXac zn van VIIIam

CORNELIS MAREES, geboren Wijdewormer 15 december 1933,
huwt 29 oktober 1958
A.M.P. DINGENOUTS

GENERATIE Xa zn van IXe

PIETER JACOB MAREES, geboren Zijpe 15 juli 1953, overleden Zijpe 18 november 1998,
huwt Harenkarspel 10 december 1982
GRIETJE GEERTRUIDA VAN DER SLUIS, geboren Harenkarspel 13 mei 1954,
uit dit huwelijk werden te Alkmaar 2 kinderen geboren:
  1 CHARLOTTE ANNABEL MAREES, geboren 21 mei 1984

  2 NAOMI WOBILA MAREES, geboren 13 juli 1988

GENERATIE Xb zn van IXg

DIRK PIETER MAREES, geboren Oude Sluis 1 mei 1950,
huwt St. Maarten 24 september 1971
ALIDA GEERTRUIDA BES, geboren 22 november 1949,
uit dit huwelijk werden 4 kinderemn geboren:
  1 DIEDERIKA ANTHONETTE MAREES, geboren 9 juni 1972

  2 CORJAN MAREES, geboren 20 augustus 1975

  3 LINDA MAREES, geboren 27 december 1977

  4 ANIKA MAREES, geboren 23 juli 1983

GENERATIE Xc zn van IXg

PIETER JAN MAREES, geboren Oude Sluis 28 maart 1952,
huwt Hoogwoud 12 januari 1977
TRIJNTJE DE JONG, geboren 17 augustus 1957,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Alkmaar, 2 te Zijpe:
  1 FRANK MAREES, geboren 23 juni 1977

  2 RONALD MAREES, geboren 18 januari 1979, VOLGT ONDER XI

GENERATIE Xc/1 zn van IXg

CORNELIS MAREES, geboren Oude Sluis 27 oktober 1953,
huwt Barneveld 23 december 1976 - echtscheiding 22 december 1988
METJE TROOST, geboren Barneveld 2 april 1954
uit dit huwelijk werd te Amersfoort een kind geboren:
  1 EDWIN MAREES, geboren 6 juli 1982
huwt 2e
NN
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 RUBEN PATRICK MAREES, 10 december 1986

  2 ALEXANDER GABRIEL MAREES, geboren 22 juni 1989

  3 JUSTINE LAUREN MAREES, geboren 15 maart 1992

  4 JESSICA JOANNA MAREES, geboren 26 juli 1993

GENERATIE Xe zn van IXi

MARCO MAREES, geboren Groet 21 februari 1960,
huwt Schoorl 27 mei 1988
PAULINE GERARDA DRUIJVEN, geboren Den Helder 16 oktober 1963,
uit dit huwelijk werden te Groet 2 kinderen geboren:
  1 MARTIJN JOOST MAREES, geboren 10 juni 1989

  2 WOUTER JOREN MAREES, geboren 21 januari 1992

GENERATIE Xe/1 zn van IXj

MARTIN MAREES, geboren 17 juli 1958
huwt 8 juni 1988
MARIA ANNA MARGARETHA VAN WONDEREN, geboren Oudorp 16 maart 1965
uit dit huwelijk:
  1 LARS KYLE MAREES, geboren Alkmaar 12 maart 1992

GENERATIE Xf zn van IXj

JAN ARIE MAREES, geboren Bergen (N-H) 31 mei 1960,
huwt Langedijk 17 december 1979
JOHANNA CORNELIA DELI╦N, geboren Oudkarspel 6 november 1959
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Hulst, 2 te Alkmaar:
  1 ROBERTUS MAREES, geboren 31 maart 1982

  2 ALEXANDRA MAREES, geboren 1 april 1986

GENERATIE XI zn van Xc

RONALD MAREES, geboren Zijpe 18 januari 1979,
huwt
ANNEMARIEKE TINY KNIES, geboren Wijk bij Duurstede 3 augustus 1977
uit dit huwelijk:
  1 NOA IRENE MAREES, geboren 26 augustus 2010

  2 ANNE MAREES, geboren 26 augustus 2010