Onderzoek en samengesteld door Patrick van Griethuysen & Loes Peters.
bijgewerkt tot JANUARI 2020
Mocht u aanvullingen hebben, fouten ontdekken of nadere informatie in uw bezit hebben, wordt u vriendelijk verzocht dit aan ons mede te delen.
Email: pvg@camerama.demon.nl

MOORREES MOOREES

........................................... want er werd vastgesteld dat de eerst bekende voorvader van dit geslacht een zekere Jan Nijsken Moorreeszoon (van Eijsden) was. Zijn beroep was maasschipper en in deze hoedanigheid treft men zijn naam verschillende malen aan in de boeken van de riviertollen van de Maas in de jaren twintig van de XVIIe eeuw. Zeker is dat hij met een Heyltje Schroen was getrouwd en uit dit huwelijk werden te Eijsden zeker drie kinderen geboren, Jan of Joannes, omstreeks 1610 en Nijs of Dionijs omstreeks 1616 en een Pieter.

Jan of Joannes Moorrees

Jan of Joannes Moorrees was koopman te 's-Hertogenbosch en een van zijn nazaten werd te bekende bierbrouwer "Bavaria" te Lieshout. De familienaam van de afstammelingen van deze Jan of Joannes wordt in deze tijd als Moorrees OF Moorees geschreven.

Nijs of Dionijs Moorrees

Het nageslacht van Nijs of Dionijs werd reeds eerder in Nederlandsch Patriciaat gepubliceerd en wordt hier nogmaals opgevoerd en voorzover mogelijk aangevuld met tot voor kort ontbrekende gegevens over de nu nog in Indonesie verblijvende familieleden. Ook de ontbrekende gegevens over de Zuid Afrikaanse familieleden zijn nu hier vermeld.

Pieter Moorrees

Over Pieter Moorrees is verder weinig bekend en het lijkt onwaarschijnlijk dat er in deze tijd nog nazaten van hem althans in Nederland in leven zijn. Pieter woonde te Eijsden en had wellicht een zoon Jan die in 1656 te Eijsden Diaken was. Verder treft men te Eijsden nog een Pieter Pieterszoon Moorrees en een Linentius Moorrees aan.

Morees of Marees in Noord Holland

In de Noordhollandse plaats Monnickendam vervolgens treft men op 15 mei 1735 Teunis Janszoon Morees aan bij zijn huwelijk met Trijntje Dirks. Zijn beroep is dan visser en ten tijde van zijn huwelijk woonde zijn vader (Jan Morees) te Schaik. Deze Jan Morees zal omstreeks 1685 zijn geboren maar hij of zijn voorouders zijn te Schaik onvindbaar. Toch lijkt het erop alsof ook dit stukje Morees bij de familie uit Eijsden zou kunnen behoren, qua omgeving lijkt Schaik wel te passen. Bij de invoering van de Burgerlijke stand in Noord Holland schijnen verschillende van deze Morees lieden als Marees in de boeken terecht zijn gekomen.

De overlevering

Volgens de overlevering zouden de voorouders Moorrees uit Spanje afkomstig zijn en in de Duitse stad Rees hebben verbleven. Een Spanjaard werd in die dagen ook wel met de bijnaam "De Moor" aangeduid. Is het daarom dat zo'n Moor uit Rees de familienaam Moorrees aannam? Of moeten we een totaal andere verklaring voor deze familienaam zoeken, immers de eerst bekende voorvader was "Moorreeszoon". Leefde er inderdaad in de stad Rees een schimmige figuur die wellicht na de tachtigjarige oorlog in onze gewesten is blijven hangen en die zich vooralsnog achterbaks houdt en in zijn vuistje lacht om onze nieuwsgierigheid?

Patriciaat of Grootburgerij

Kennelijk behoorden de afstammelingen van Jan of Joannes Moorrees uit Eijsden reeds vroeg tot de Hogere burgerij en waren in Nederland en Oost Indie succesvolle zakenlieden. Ook Predikanten bracht dit geslacht voort niet alleen in Nederland maar ook "aan de Kaap de Goede Hoop" waar op 3 december 1879 het dorpje Hooikraal tot Moorreesburg werd omgedoopt ter herinnering aan dominee Moorrees. Op dit moment leven er in Zuid Afrika verschillende lieden Moorrees die in dit werk niet kunnen worden ondergebracht. Zij behoren tot de zogenaamde Kaapse Gekleurden een meng ras van inlanders en Europeanen. Omstreeks het jaar 1800 bestonden er in Zuid Afrika geen familienamen en omdat Zuid Afrika toen (als Nederlandse kolonie) deel ging uitmaken van de Bataafse Republiek werd ook Napoleon's decreet daar doorgevoerd dat iedereen een familienaam moest hebben en zodoende namen kennelijk verschillende mensen van de "naturelle" bevolkingsgroep de naam Moorrees aan.

Rijkdom geput uit de Kolonien

Moorrees lieden van de stam van Jan of Joannes maakten gretig van de gelegenheid gebruik die de Nederlandse overzeese gebiedsdelen hen bood. De naam Moorrees kwam op de verschillende eilanden in de Gordel van Smaragd veelvuldig voor en zelfs wonen er in deze tijd nog afstammelingen op Ambon en in Jakarta. Moorrees familieleden hebben door de eeuwen heen een voorname rol gespeeld in de ontwikkeling der Kolonien door hun grote kennis, bestuurlijke capaciteiten zowel "en civil" als in het Oost Indisch leger.

Familiewapen

Het vlak gevierendeeld met links boven een tros kersen, rechts boven drie "Morenkoppen" 2: 1, vervolgens links onder nogmaals de "Morenkoppen", en tenslotte rechtsonder twee van elkaar afgewende barbelen. Het schild opgehouden door twee Nederlandsche Leeuwen en bekroond door nogmaals de "Morenkop" Het bannier aan de onderzijde vermeld de latijnse spreuk " Absque Labore Nihil" wat zoveel zeggen wil als: "Zonder werk niets". Het geheel in natuurlijke kleuren.


MOORREES/MOOREES

uit onbekende voorvader zijn twee kinderen bekend:
  1 HERMAN COENRAAD MOORREES, geboren Nijmegen 3 maart 1517, VOLGT 1a

  2 NIJSKEN GEERKEN MOREES, geboren omstreeks 1520, VOLGT 1b

GENERATIE 1a zn van onbekend

HERMAN COENRAAD MOORREES, geboren Nijmegen 3 maart 1517
huwt
PIETERNELLA CLAVIUS, geboren Nijmegen 1521
uit dit huwelijk:
  1 PIETER MOORREES, geboren Nijmegen 9 mei 1546, VOLGT ONDER 2

  2 JOHAN HERMAN MOORREES, geboren Nijmegen 18 juli 1547

  3 KOENRAAD MOORREES, geboren Nijmegen 2 april 1549, overleden 1596

  4 AGNETA MOORREES, geboren Nijmegen 5 juni 1550
  huwt 1573
  ARNOUT WILLEM VAN LAER, geboren Nijmegen 1546

GENERATIE 1b dgt van onbekend

GEERKEN MOREES, omstreeks 1520 geboren,
huwt
NN
uit dit huwelijk 4 kinderen:
  1 NIJSKEN GEERKEN MOREES, geboren omstreeks 1550

  2 JOHAN NIJSSEN MOORREES, geboren omstreeks 1550, VOLGT ONDER 3a

  3 GEERKEN MOORREES

  4 LINSKEN MOORREES

GENERATIE 2 zn van 1

PIETER MOORREES, geboren Nijmegen 9 mei 1546, overleden 's-Gravenhage 7 mei 1614
huwt 1 september 1575
MARIA IDA VAN RANDWIJCK,
uit dit huwelijk:
  1 HERMAN MOORREES, geboren Nijmegen 15 november 1578, VOLGT ONDER 3b

  2 MARIA MOORREES, geboren Nijmegen 20 oktober 1580

GENERATIE 3a dgt van 2

JOHAN NIJSSEN MOORREES, geboren omstreeks 1550,
huwt
NN,
uit dit huwelijk wellicht:
  1 JOHANNES MOORREES, gedoopt Eijsden omstreeks 1580, VOLGT ONDER 4a

  2 DIONISIUS MOORREES, geboren omstreeks 1550

GENERATIE 3b zn van 2

HERMAN MOORREES, geboren Nijmegen 15 november 1578
huwt Wijk 19 april 1601
LIJSBETH VERMASEN, geboren Wijk 1582
uit dit huwelijk en gedoopt te Nijmegen:
  1 KOENRAAD MOORREES, geboren 8 april 1602, VOLGT ONDER 4b

  2 JAN MOORREES, geboren 8 april 1602, overleden NOI en verder niets bekend.

GENERATIE 4a zn van 3

JOHAN NIJSSEN MOORREES, geboren omstreeks 1550,
huwt
NN,
uit dit huwelijk wellicht:
  1 JOHANNES MOORREES, gedoopt Eijsden omstreeks 1580, VOLGT ONDER 5a

  2 DIONISIUS MOORREES, geboren omstreeks 1550

GENERATIE 4b zn van 3

KOENRAAD MOORREES, gedoopt Nijmegen 8 april 1602. overleden Amsterdam
huwt 8 maart 1627
JOHANNA ELISABETH DEUTZ VAN ASSENDELFT, geboren Nijmegen 1606,
uit dit huwelijk werden te Nijmegen 8 kinderen geboren:
  1 HENDRICK MOORREES, geboren 2 april 1628, overleden 1690

  2 JAN MOORREES, geboren 18 september 1629, VOLGT ONDER 5b

  3 MARGARETHA MOORREES, geboren Amsterdam 1631

  4 JOHAN HENDRIK DIONYSIUS MOORREES, geboren 10 februari 1632, VOLGT ONDER 5c

  5 HERMAN MOORREES, geboren 1634, VOLGT ONDER 5d

  6 ARNOUT MOORREES, geboren 1635, VOLGT ONDER 5e

  7 HELENA MOORREES, geboren 1636

  8 ADRIANA MOORREES, geboren 11 juni 1639

GENERATIE 5a zn van 4a

JAN NIJSKEN MOORREESZOON, geboren Eijsden 11 februari 1580, in de twintiger jaren van de zeventiende eeuw komt hij reeds voor in de boeken van de verschillende riviertollen op de Nederlandse rivieren, Maasschipper en Visser
huwt omstreeks 1615
HEILTGEN SCHROEN
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geboren:
  1 JAN (JOHANNES) MOORREES, geboren omstreeks 1610, VOLGT ONDER 6a

  2 NIJS (DIONYS) MOORREES, geboren omstreeks 1616. VOLGT ONDER 6b

  3 PIETER MOORREES, verder niets bekend

GENERATIE 5b zn van 4

JAN MOORREES, geboren Nijmegen 18 september 1629,
huwt
JENNEKEN LIDT, geboren Tiel 1633

GENERATIE 5c zn van 4

JOHAN HENDRIK DIONYSIUS MOORREES, geboren Nijmegen 10 februari 1632,
huwt 1e Neerbosch 7 maart 1659
JOHANNA SERVAES, geboren Neerbosch 1636,
uit dit huwelijk en geboren te Dordrecht:
  1 DIONYSIUS MOORREES, geboren 30 juni 1660, VOLGT ONDER 6c
huwt 2e 13 januari 1662
ADRIANA PHILIPPINA OVINCK, geboren Nijmegen 1636
uit dit huwelijk geboren:
  2 KAROLINA MOORREES, geboren Arnhem 1662

  3 JOHANNA EGBERTHA MOORREES, geboren Nijmegen 1 mei 1664

  4 GERTRUI MOORREES, geboren Nijmegen 1666

GENERATIE 5d zn van 4

HERMAN MOORREES, geboren Nijmegen 1634,
huwt
ANNA VASEN, geboren 1638
verder niets bekend

GENERATIE 5e zn van 4

ARNOUT MOORREES, geboren 1635
huwt
JACOBA PIETERSE

GENERATIE 6a zn van 5a

JAN (JOHANNES) MOORREES, geboren waarschijnlijk Eijsden omstreeks 1610, overleden tussen 1662 en 1666
huwt 1e ondertrouw 's-Hertogenbosch 30 mei 1637
GEERTRUYD HUYBERS JANSDOGTER
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 2 kinderen geboren:
  1 DIONYS MOORREES, als kind overleden

  2 LAURENTIUS MOORREES, VOLGT ONDER 7a
huwt 2e
CATHARINA VAN ANDEL, overleden 's-Hertogenbosch
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  3 DIONIES MOORREES, in 1666 nog minderjarig, overleden 's-Hertogenbosch 3 november 1690

GENERATIE 6b zn van 5a

NIJS (DIONYS) MOORREES, geboren waarschijnlijk te Eijsden omstreeks 1616, begraven Dordrecht 9 november 1677, Maasschipper, Grootburger te Nijmegen
huwt 1e (voor 1644)
CATHARINA (TRIJNEKE) KEMPENAER(S) JANSDOGTER
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Dordrecht 4 kinderen gedoopt:
  1 JAN (JOHANNES) MOORREES, gedoopt 21 december 1644, VOLGT ONDER 7b

  2 DIONYS MOORREES, doopdatum onvindbaar

  3 MARGRIET (GRIETGEN) MOORREES, gedoopt 31 juli 1648

  4 PIETER MOORREES, gedoopt 14 oktober 1650
huwt 2e omstreeks 1655
JOHANNA (JENNEKE) VAN DOESBURG genaamd SCHUILLIGS, Hermansdogter
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Nijmegen 4 kinderen gedoopt:
  5 HERMANUS (HERMAN) MOORREES, geboren omstreeks 1656, VOLGT ONDER 7c

  6 HENDRIK MOORREES, geboren omstreeks 1658, VOLGT ONDER 7d

  7 ADRIAAN (ARNOLDUS) MOORREES, gedoopt 11 juni 1661, VOLGT ONDER 7e

  8 HELENA (HEYLTJE) MOORREES, gedoopt 5 april 1663
  huwt
  JOHAN BOERS

GENERATIE 6c zn van 5c

DIONYSIUS MOORREES, geboren Dordrecht 30 juni 1660, overleden Huissen 10 november 1735,
huwt 1e Arnhem 12 oktober 1689
CORNELIA JACOBA VAN ERP, geboren Arnhem 1664,
uit dit huwelijk werd te Arnhem een kind geboren:
  1 WILLEM MOORREES, geboren 1690, overleden 's-Gravenhage
huwt 2e Hees 7 mei 1695
JOHANNA VAN SANTFOORT, gedoopt Nijmegen 7 augustus 1674,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 6 kinderen geboren:
  2 JOHANNES (HUIBERT) MOORREES, geboren 14 mei 1696, VOLGT ONDER 7f

  3 FREDERIK MOORREES, geboren Nijmegen ,1696 VOLGT ONDER 7g

  4 CORNELIA FREDERIKA MOORREES, geboren Nijmegen omstreeks 1697
  huwt
  WILLEM SNOECK, rechter te Middelburg

  5 JACOBA ELSJE MOORREES, geboren Nijmegen 12 december 1697,
  huwt
  OTTO SCHENK VAN NIJESTEIN, Kapitein in dienst van de Stadhouder

  6 CORNELIA FREDERIKA MOORREES, geboren Nijmegen 12 december 1697

  7 HUBERTUS MOORREES, geboren Luik 12 november 1698, VOLGT ONDER 7h

GENERATIE 7a -zn van 6a

LAURENTIUS MOORREES, overleden voor 1695, koopman te 's-Hertogenbosch waar hij op 8 april 1675 het huis "Het vergulde Duijfje" koopt
huwt
CATHARINA VISSCHERS, voor 1695 overleden
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 4 kinderen geboren:
  1 JAN (JOHANNES) MOORREES, voor 1694 overleden

  2 DIONYS MOORREES, geboren omstreeks 1650, VOLGT ONDER 8a

  3 MARIA CATHARINA MOORREES, geboren omstreeks 1652

  4 TIELEMAN MOORREES, geboren omstreeks 1654, VOLGT ONDER 8b

GENERATIE 7b -zn van 6b

JAN (JOHANNES) MOORREES, gedoopt Dordrecht 21 december 1644, "Grootburger" te Nijmegen, Koopman en Maaschipper
huwt Eijsden 26 april 1665
JOHANNA (JENNECKEN) SERVAESDOGTER, jongedogter van Roermond

GENERATIE 7c -zn van 6b

HERMANUS (HERMAN) MOORREES, geboren te Nijmegen omstreeks 1656,
huwt omstreeks 1674
ANNA FAESSEN
uit dit huwelijk werden waarschijnlijk te Nijmegen 6 kinderen geboren:
  1 MARIA MOORREES, geboren 20 juli 1674, jong overleden

  2 DIONYS MOORREES, geboren 1 december 1683

  3 MARIA MOORREES, geboren 1 december 1683

  4 HERMANUS MOORREES, geboren 22 maart 1687, VOLGT ONDER 8c

  5 JENNEKEN MOORREES, geboren 1688

  6 IDA MOORREES, geboren 18 maart 1690

GENERATIE 7d - zn van 6b

HENDRIK MOORREES, geboren waarschijnlijk te Nijmegen omstreeks 1658, overleden Nijmegen 8 oktober 1711, begraven St. Stevenskerk
huwt - ondertrouw Nijmegen 9 december 1688
ELISABETH FRANK, geboren te Luik, overleden voor augustus 1699
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

GENERATIE 7e - zn van 6b

ADRIAAN (ARNOLDUS) MOORREES, gedoopt Nijmegen 11 juni 1661, overleden voor november 1703, Koopman en Maasschipper
huwt
MARIA CATHARINA COUSERET
verder niets bekend

GENERATIE 7f - zn van 6b

JOHANNES (HUIBERT) MOORREES, geboren aan boord van zijn vaders binnenvaartscchip te Luik 14 mei 1696, overleden Venlo 9 januari 1761, Koopman en Maasschipper
huwt Neerbosch 6 augustus 1719
JOHANNA (VAN) RIJCKWIJN, geboren Nijmegen 31 oktober 1695, overleden Leeuwen 10 januari 1779
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren 1/2 en 4/5 te Nijmegen 3 te Zaltbomel:
  1 JOHANNES MOORREES, geboren 16 oktober 1719, VOLGT ONDER 8d

  2 PIETER ADRIAAN MOORREES, geboren 1720, VOLGT ONDER 8e

  3 DIONYSIUS FRANCISCUS MOORREES, geboren 23 mei 1722, VOLGT ONDER 8f

  4 HUYBERTUS MOORREES, geboren 11 februari 1724, VOLGT ONDER 8g

  5 HENDRIKUS MOORREES, geboren 26 november 1727, verder niets bekend

GENERATIE 7g - zn van 6c

FREDERIK MOORREES, geboren Nijmegen 1696, Advocaat te Tiel
huwt
JOHANNA TIMMERMANS, afkomstig uit Leuven
uit dit huwelijk werden 3 dochters geboren, verder niets bekend

GENERATIE 7h - zn van 6c

HUBERTUS MOORREES, geboren Luik 12 november 1698, overleden Nijmegen 19 juli 1739,
huwt Neerbosch 12 november 1730
PIETERNELLA OERINCK, gedoopt Arnhem 31 oktober 1690,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend een kind geboren:
  1 JOHANNA MOORREES, geboren 4 juni 1731, overleden Oude Pekela 25 augustus 1827
  huwt Hees 15 februari 1750
  GERHARDUS UCHTMAN, geboren Oude Pekela 18 november 1725

GENERATIE 8a - zn van 7a

DIONYS MOORREES, geboren waarschijnlijk te 's-Hertogenbosch omstreeks 1650, Koopman in Wijnen
huwt Esch 30 juli 1685
BRIGITTA DEN OUDEN/ VEROUDEN, gedoopt Esch
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te 's-Hertogenbosch een kind geboren:
  1 LAURENTIUS HENRICUS MOORREES, gedoopt 16 juni 1692, VOLGT ONDER 9a

GENERATIE 8b - zn van 7a

TIELEMAN MOORREES, geboren waarschijnlijk te 's-Hertogenbosch omstreeks 1654,
huwt 's-Hertogenbosch 15 juli 1690
MARIA CATHARINA DU JARDIN/ JARDIJN, van Luik
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 LAURENTIUS MOORREES, gedoopt 11 december 1693

  2 ADRIANUS LIBERTUS MOORREES,
  huwt 16 oktober 1735
  PETRONELLA LA ROS, gedoopt Gemert

  3 CATHARINA RENATA MOORREES,
  huwt
  JOSEPH NORBERT BOUVIER of BOUVIEZ, gedoopt Meeffe B 19 maart 1695

GENERATIE 8c - zn van 7c

HERMANUS MOORREES, geboren 22 maart 1687, begraven Venlo Nederlands Hervormde kerk 1 juli 1755
huwt Venlo 1711
MARIA HEIJEN, gedoopt Venlo 30 augustus 1693, begraven Venlo Nederlands Hervormde kerk 29 januari 1761
uit dit huwelijk werden te Venlo 11 kinderen geboren:
  1 ANNA MARIA MOORREES, gedoopt 18 november 1711

  2 IDA MARIA MOORREES, gedoopt 29 november 1713
  huwt
  PIETER VAN BOVEN

  3 HERMANNUS MOORREES, gedoopt 21 augustus 1715

  4 PIETER MOORREES, gedoopt 29 augustus 1717

  5 ANNA MOORREES, gedoopt 3 november 1719

  6 JOHANNA MOORREES, gedoopt 28 september 1721

  7 HERMANNUS MOORREES, gedoopt 12 januari 1724

  8 ANNA MOORREES, gedoopt 20 juni 1726, overleden Tegelen op Wambach 13 november 1796
  huwt Venlo 7 november 1745
  LUDOLPH ARNOLD HOMBACH, gedoopt Julich Dld 4 juni 1716, begraven Kaldenkirchen 8 april 1782

  9 HERMANNUS MOORREES, gedoopt 27 februari 1729, overleden 1 maart 1731

  10 HERMANNUS MOORREES, gedoopt 9 maart 1732, overleden 25 september 1732

  11 HERMINA MOORREES, gedoopt 27 juni 1734, overleden 21 februari 1782
  huwt 7 juli 1754
  JUSTINUS MANN, gedoopt Doornik

GENERATIE 8d - zn van 7f

JOHANNES MOORREES, geboren Nijmegen 16 oktober 1719, overleden Nijmegen 21 mei 1792, Heer van Ubbergen & Persingen, Raad en Schepen en ontvanger van de verponding te Nijmegen, Baljuw van de Betuwe, Griffier van Lenen van Nijmegen, Meester in de rechten
huwt Neerbosch 26 juli 1744
WILHELMINA CATHARINA STOCK, geboren Nijmegen 1726, overleden Nijmegen 2 november 1787
uit dit huwelijk werden te Nijmegen 9 kinderen geboren:
  1 JOHANNES MOORREES, geboren 11 januari 1745, VOLGT ONDER 9b

  2 HUBERTUS ADRIANUS MOORREES, geboren 27 januari 1751, VOLGT ONDER 9c

  3 WILHELMUS SIGIMUNDUS JOHANNES MOORREES, geboren 1 december 1754,VOLGT ONDER 9d

  4 FRANCISCUS HENRICUS MOORREES, geboren 8 juni 1755, overleden Utrecht 3 december 1828, ongehuwd, Advocaat te Amsterdam, President hoog militair gerechtshof te Utrecht, lid van de commissie samenstelling burgerlijk wetboek

  5 ELISABETH JOHANNA MOORREES, geboren 22 mei 1757, overleden Utrecht 1 december 1828
  huwt 1e Hees 17 maart 1782
  HENDRIK JAN VAN MUNNICH, gedoopt Twello 29 september 1754, overleden Deventer 20 februari 1790, Kapitein in het Gelders infanterie regiment
  huwt 2e Nijmegen 12 juli 1801
  PETRUS ISACUS DE FREMERY, geboren Berkenwoude 8 april 1737, overleden Utrecht 23 juni 1816, Predikant, Hoogleraar griekse taal

  6 JUSTINUS HERMANUS MOORREES, geboren 28 februari 1762, overleden Nijmegen 2 september 1825, ongehuwd

  7 CATHARINA MOORREES, geboren 11 september 1763, overleden Nijmegen 5 maart 1823
  huwt Nijmegen 7 december 1785
  DAVID VAN GUERICKE, geboren 's-Gravenhage 9 december 1748, overleden Utrecht 23 juni 1816, Generaal Majoor der infanterie

  8 COENRAAD MOORREES, geboren 8 juli 1768, VOLGT ONDER 9e

  9 GEERTRUYDA MARGARETHA MOORREES, geboren 14 oktober 1772, overleden Utrecht 6 mei 1836
  huwt Utrecht 23 juli 1818
  SAMUEL VAN BEUNINGEN, gedoopt Amsterdam 4 april 1760, overleden Utrecht 12 februari 1834, Predikant

GENERATIE 8e - zn van 7f

PIETER ADRIAAN MOORREES, geboren Nijmegen 1720, overleden Lent 1791, Hij was ongehuwd maar verbleef in NOI waar hij bij inlandse vrouwen meerdere kinderen verwekte, waaronder tenminste 2 zoons maar verder niets bekend

GENERATIE 8f - zn van 7f

DIONYSIUS FRANCISCUS MOORREES, geboren Zaltbommel 23 mei 1722, overleden Stevensweert 28 december 1776, Predikant
huwt 1e te Nijmegen 16 juli 1747
GEERTRUID GESELSCHAP, geboren Kleef Dld en begraven Stevensweert 4 februari 1765
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 JOHAN GERHARD GABRIEL MOORREES, geboren 14 augustus 1751, VOLGT ONDER 9f

  2 NN, jong overleden en begraven 7 februari 1756

  3 SOPHIA DOROTHEA MOORREES, gedoopt Stevensweert 7 februari 1759
huwt 2e 16 december 1768 - ondertrouw Oirschot 3 november 1768
JACOBA DE JONGH, geboren Son
uit dit huwelijk werd te Stevensweert een kind geboren:
  4 JOHANNA ELISABETH CATHARINA MOORREES, gedoopt 18 maart 1770

GENERATIE 8g - zn van 7f

HUYBERTUS MOORREES, geboren Nijmegen 11 februari 1724, overleden voor 1774, Geneesheer
huwt Scheveningen 17 augustus 1750
ADRIANA PHILIPPINA ORINK, gedoopt 's-Gravenhage 16 april 1729
uit dit huwelijk werden te Nijmegen 9 kinderen geboren:
  1 JOHANNES DIONYSIUS MOORREES, gedoopt 20 oktober 1751

  2 ELISABETH MOORREES, gedoopt 19 november 1752
  huwt Druten 4 mei 1779
  JOHANNES HIBENDAAL, geboren Horssen, scholtis te Drunen

  3 NICLAUS MOORREES, gedoopt 25 augustus 1754, VOLGT ONDER 9g

  4 JOHANNES WILHELMUS MOORREES, gedoopt 3 september 1755

  5 CORNELIA MOORREES, gedoopt 19 september 1756

  6 FRANCINA GEERTRUIDA MOORREES, gedoopt 23 augustus 1757

  7 JOHANNA MOORREES, geboren 8 februari 1761, overleden Nijmegen 30 oktober 1834
  huwt 1e Millingen a/d Rijn 3 augustus 1780
  JOHANNES GREGORIUS STALMAN
  huwt 2e Hees 28 juni 1801
  PIETER GERRITS BARTEN, gedoopt Dordrecht 25 maart 1768, overleden Duiven 27 februari 1851

  8 HUBERTUS MOORREES, gedoopt 28 februari 1762

  9 ADRIANA HUBERTA MOORREES, gedoopt 11 februari 1765

GENERATIE 9a - zn van 8a

LAURENTIUS HENRICUS MOORREES, gedoopt 's-Hertogenbosch 16 juni 1692, overleden Lieshout 28 november 1734, Bierbrouwer Bavaria
huwt 1e 's-Hertogenbosch 29 april 1714
DYMPHNA VAN DE GEVEL, gedoopt Eindhoven 11 maart 1696, begraven Lieshout 29 mei 1730
uit dit huwelijk werden te Lieshout 7 kinderen gedoopt:
  1 JAN (JOHANNES) MOORREES, gedoopt 18 november 1717, begraven 14 september 1720

  2 MARIA CATHARINA MOORREES, gedoopt 14 september 1719

  3 HENRICUS MOORREES, gedoopt 28 november 1721, VOLGT ONDER 10a

  4 ANTHONIUS MOORREES, gedoopt 27 maart 1723, begraven 28 juni 1723

  5 JOSINA MOORREES, gedoopt 20 augustus 1724
  huwt
  HENDRIK POMPEN

  6 ANTHONIUS CORNELIS MOORREES, gedoopt 30 augustus 1726, begraven Lieshout 10 juni 1785, landbouwer
  huwt
  PETRONELLA VAN DE HEIJDE

  7 ARNOLDUS MOORREES, gedoopt 18 april 1728
  huwt
  JOHANNA JANS DANIELS

  8 MARIA CATHARINA MOORREES,
  huwt
  WILHELMUS VAN BERDEN, uit Blerick
huwt 2e Liehout 17 december 1730
HELENA VAN MOORSEL
uit dit huwelijk werden te Lieshout 2 kinderen gedoopt:
  9 LAURENTIUS MOORREES, gedoopt 15 juli 1731,
  huwt 1761/1762 Orleans Frankrijk met NN

  10 BRIGITTA MOORREES, gedoopt 1 december 1732, overleden Lieshout 7 november 1802
  huwt Lieshout 1764
  AMBROSIUS SWINKELS, gedoopt Lieshout 15 augustus 1741, overleden Lieshout 23 april 1805, Burgemeester van Lieshout, Bierbrouwer

GENERATIE 9b - zn van 8c

JOHANNES MOORREES, geboren Nijmegen 11 januari 1745, overleden Voorburg ZH op zijn landgoed Hoekenburg 27 mei 1792, Schout te Langer en Korter Aar
huwt Rossum 27 maart 1771
GEERTRUIDA MARGARETHA PIPER, gedoopt Venlo 5 maart 1744, overleden Alphen a/d Rijn 26 mei 1811
uit dit huwelijk werden te Langer Aar 3 kinderen geboren:
  1 JOHANNES WILHELMUS MOORREES, geboren 16 mei 1774, VOLGT ONDER 10b

  2 MARIA GEERTRUIDA MOORREES, geboren16 mei 1774, overleden Schwerte a/d Ruhr Dld
  huwt 8 februari 1794 - echtscheiding Kleef Dld 22 augustus 1815
  ISAAK LOHOF, gedoopt Warnsveld 5 oktober 1769, overleden Amsterdam 5 september 1827, Advocaat

  3 HUBERTUS ADRIANUS MOORREES, geboren 25 september 1777, VOLGT ONDER 10c

GENERATIE 9c - zn van 8d

HUBERTUS ADRIANUS MOORREES, geboren Nijmegen 27 januari 1751, overleden Groningen 21 augustus 1800, Ontvanger der verponding te Groningen
huwt Groningen 22 september 1777
MARIA CLARA VAN DER SIJSEN, gedoopt Groningen 28 juni 1748, overleden Groningen 5 januari 1786
uit dit huwelijk werden te Groningen 7 kinderen geboren 2 jong overleden kinderen worden niet genoemd:
  1 HENDRIK CEBES MOORREES, gedoopt 16 augustus 1778, overleden Weener Dld 5 januari 1786, ongehuwd, advocaat

  2 JOHANNES WILHELMUS MOORREES, gedoopt 24 oktober 1779, VOLGT ONDER 10d

  3 ADRIANUS MOORREES, gedoopt 11 januari 1781, VOLGT ONDER 10e

  4 CAMPAGIUS HARMANNUS MOORREES, gedoopt 28 april 1782, VOLGT ONDER 10f

  5 ALEGONDA MARIA MOORREES, gedoopt 26 september 1784, overleden Groningen 20 februari 1827, ongehuwd

GENERATIE 9d - zn van 8d

WILHELMUS SIGIMUNDUS JOHANNES MOORREES, geboren Nijmegen 1 december 1754, overleden Nijmegen 21 december 1820, Advocaat fiscaal en Officier van justitie en Wethouder te Nijmegen
huwt 1e Gronigen 21 december 1775
LAURENTIA HELMOND, gedoopt Groningen 27 maart 1750, begraven Nijmegen 19 maart 1800
uit dit huwelijk werden te Nijmegen 6 kinderen geboren:
  1 WILHELMINA JOHANNA MOORREES, gedoopt 13 juli 1777, overleden Nijmegen 11 december 1862, ongehuwd

  2 ANNA PETRONELA JACOBA MOORREES, gedoopt 5 december 1779, overleden Nijmegen 28 december 1862, ongehuwd

  3 PIETER JACOBUS MOORREES, gedoopt 17 januari 1781, overleden eiland St. Barhelemy 7 september 1804, ongehuwd

  4 FRANCINA HENRIETTE MOORREES, gedoopt 24 april 1782, overleden Nijmegen 3 december 1868, ongehuwd

  5 JOHANNA LAURENTIA MOORREES, gedoopt 26 juni 1785, overleden Nijmegen 5 mei 1867, ongehuwd

  6 CORNELIS ELIZA MOORREES, gedoopt 11 maart 1787, omgekomen tijdens Napoleon's veldtocht in Rusland 1813, ongehuwd
huwt 2e Nijmegen 6 maart 1818
JOHANNA DINA STIEMENS, geboren Nijmegen 11 augustus 1771, overleden Nijmegen 23 september 1850
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

GENERATIE 9e - zn van 8d

COENRAAD MOORREES, geboren Nijmegen 8 juli 1768, overleden Utrecht 9 maart 1845, Ontvanger en lid van de gemeenteraad van Nijmegen, Lid van de Provinciale Staten van Gelderland, Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw
huwt 1e Nijmegen 10 april 1799
SUSANNA FRANCINA SCHOMBACH, gedoopt Nijmegen 28 juli 1779, overleden Nijkerk 7 oktober 1821
uit dit huwelijk werd te Nijmegen een kind geboren:
  1 CHRISTIAAN WILLEM MOORREES, geboren 5 juni 1801, VOLGT ONDER 10g
huwt 2e Nijmegen 2 september 1824
ANNA VAN DER BRUGGHEN, gedoopt Vierlingsbeek 24 juli 1784, overleden Utrecht 1852
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 2 zijn jong overleden:
  2 FRANCISCUS CAREL WILHELMUS MOORREES, geboren 19 juni 1808, VOLGT ONDER 10h

GENERATIE 9f - zn van 8f


JOHAN GERHARD GABRIEL MOORREES, geboren Mill 14 augustus 1751, overleden Tiel 27 september 1808, landschrijver en Advocaat fiscaal der Neder Betuwe, Schepen van Zandwijk, Drost te Tiel
huwt 1778
JOHANNA DE JONGH, geboren 1757, overleden Tiel 1784
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren 1 te Oyen, 2 te Tiel:
  1 FRANCISCUS DIONYSIUS MOORREES, geboren 3 maart 1779, VOLGT ONDER 10i

  2 BERNARDUS MOORREES, geboren 13 augustus 1780, VOLGT ONDER 10j

GENERATIE 9g - zn van 8f

NICLAUS MOORREES, gedoopt Nijmegen 25 augustus 1754, overleden waarschijnlijk in NOI, meester in de rechten
huwt Nijmegen 9 juli 1779
HELENA ALETTA WORDENBACH, gedoopt Lith 18 mei 1746
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Oyen 3 kinderen geboren:
  1 ADRIANA PHILIPPINA MOORREES, geboren 10 juli 1781

  2 JOHAN HUBERTUS JACOBUS MOORREES, geboren 1 april 1783, VOLGT ONDER 10k

  3 GREGORIA JOHANNA MOORREES, geboren 8 december 1784, begraven Batavia NOI 17 juni 1849, ongehuwd, Onderwijzeres

GENERATIE 10a - zn van 9a

HENRICUS MOORREES, gedoopt Lieshout 28 november 1721, overleden gemeente Beek en Donk 26 maart 1799, Landbouwer
huwt 1e Beek & Donk 25 julni 1752
MARIA THOMASSE VAN RIXEL, overleden Beek & Donk 21 augustus 1781
uit dit huwelijk werden te Beek & Donk 8 kinderen gedoopt:
  1 ANNA MOORREES, gedoopt 26 april 1753, begraven Beek & Donk 31 mei 1754

  2 LUDOVICA MOORREES, gedoopt 6 januari 1755

  3 HENRICUS MOORREES, gedoopt 18 augustus 1757

  4 DYMPHNA MOORREES, gedoopt 18 augustus 1757

  5 ANNA MARIA MOORREES, gedoopt 17 maart 1760, begraven Gemert 17 maart 1808
  huwt Gemert
  IOHANNES VAN DER BOEVE

  6 THEODORA MOORREES, gedoopt 2 juli 1762

  7 THOMAS MOORREES, gedoopt 5 oktober 1764, VOLGT ONDER 11a

  8 LAURENTIUS MOORREES, gedoopt 23 april 1767, VOLGT ONDER 11b

GENERATIE 10b - zn van 9b

JOHANNES WILHELMUS MOORREES, geboren Langer Aar 16 mei 1774, overleden Batavia NOI 31 oktober 1815, resident te Jogjacarta en gouveneur generaal van Batavia
huwt Batavia NOI 1807
JACOBA MARGARETHA MARTHEZE, geboren Batavia NOI 14 juli 1787, overleden Batavia NOI 6 maart 1843
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1 en 3 te Batavia, 2 te Buitenzorg:
  1 MARIA HENDRICA MOORREES, geboren 10 juni 1808, overleden Apeldoorn 29 mei 1884
  huwt Batavia 22 juni 1828
  PIETER VAN REES, geboren Rotterdam 21 februari 1806, overleden 's-Gravenhage 14 april 1865, resident van Batavia later Commissaris speciaal des Konings bij de republiek Venezuela

  2 JOHANNA CORNELIA MOORREES, geboren 26 augustus 1811, overleden Wiesbaden Dld 29 januari 1885
  huwt 1e Batavia 7 april 1830
  JAN FREDERIK VAN OVERMEER FISCHER, geboren Harderwijk 18 februari 1800, overleden Antwerpen 20 augustus 1848
  huwt 2e Huissen 23 oktober 1848
  CAREL PAUL AMARANT DE SALIS SOLIGO MAYENFELD, geboren Breda 25 juni 1800, overleden 's-Gravenhage 6 mei 1871, Luitenant-kolonel Oost Indisch leger

  3 JOHAN PIETER GERARDUS MOORREES, geboren 26 augustus 1814, VOLGT ONDER 11c

GENERATIE 10c - zn van 9b

HUBERTUS ADRIANUS MOORREES, geboren Langer Aar 25 september 1777, overleden Leiden 23 augustus 1842, President van de rechtbank der Eerste Aanleg te Nijmegen
huwt Alkmaar 29 juni 1817
HENDRIKA JACOBA KULENKAMP, geboren Alkmaar 29 september 1794, overleden Rotterdam 18 december 1826
uit dit huwelijk werden te Gorinchem 5 kinderen geboren:
  1 JOHAN ARNOLDUS NICOLAAS MOORREES, geboren 14 september 1818, VOLGT ONDER 11d

  2 DOROTHEA GEERTRUIDA MARGARETHA MOORREES, geboren 2 december 1819, overleden Nijmegen 7 december 1904
  huwt Noord Schermer 24 juli 1854
  CAREL JOHAN IN DE BETOU, geboren 's-Gravenhage 7 juni 1807, overleden Zutphen 17 november 1879, Majoor der infanterie

  3 FRANCISCUS HENRICUS MOORREES, geboren 23 maart 1821, VOLGT ONDER 11e

  4 JUSTINUS HERMANUS MOORREES, geboren 17 oktober 1822, VOLGT ONDER 11f

  5 HENDRIKA JACOBA MOORREES, geboren 19 juni 1825, overleden Nijmegen 28 oktober 1906
  huwt Nijmegen 22 juli 1871
  JAN STADNITSKI, geboren Nijmegen 18 april 1821, overleden Nijmegen 11 december 1876, Majoor magazijnmesster der artilerie
huwt 2e Nijmegen 2 september 1830
PETRONELLA GEERTRUIDA JOHANNA IN DE BETOU, geboren Dordrecht 12 april 1789 uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

GENERATIE 10d - zn van 9b

JOHANNES WILHELMUS MOORREES, gedoopt Groningen 24 oktober 1779, overleden Soerabaja NOI voor 1823, Kapitein der Bataafse Marine
huwt Duinkerken 16 april 1805
JOHANNA REGINA VAN SON, geboren 's-Gravenhage 29 november 1774, overleden Soerabaja NOI 3 oktober 1824
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren 1 te 's-Gravenhage, 2 te Rotterdam, 3 aan boord van het schip Tromp:
  1 MARIA CLARA MOORREES, geboren 10 december 1809, overleden Apeldoorn 22 februari 1875
  huwt Soerabaja april 1825
  JOHANNES RAMBALDO, geboren Amsterdam 25 augustus 1790, overleden Soerabaja 24 november 1854, kapitein ter zee, havenmeester en superintendent van het loodswezen te Soerabaja

  2 JACOBUS SEBASTIANUS MOORREES, geboren 31 december 1811, VOLGT ONDER 11g

  3 GUILLAUME CORNELIS MOORREES, geboren 16 juni 1817, VOLGT ONDER 11h

GENERATIE 10e - zn van 9c

ADRIANUS MOORREES, gedoopt Groningen 11 januari 1781, overleden Kaapstad SA 7 maart 1815, Commissaris der desolate boedelkamer te Kaapstad
huwt Kaapstad SA 26 mei 1805
ANNA BARBARA SMUTS, geboren Kaapstad 19 oktober 1783, overleden Kaapstad 4 januari 1841
uit dit huwelijk werden te Kaapstad 6 kinderen geboren:
  1 MAGDALENA ELISABETH MOORREES, geboren 14 maart 1806

  2 JOHANNES CAROLUS LE FEBRE MOORREES, geboren 24 augustus 1807, VOLGT ONDER 11i

  3 MARIA CLARA MOORREES, geboren 4 november 1809, overleden Kaapstad 12 februari 1814

  4 HUBERTUS ADRIANUS MOORREES, geboren 23 augustus 1811, VOLGT ONDER 11j

  5 JOHANNES WILHELMUS MOORREES, geboren 31 mei 1813, VOLGT ONDER 11k

  6 MARIA CLARA MOORREES, geboren 2 maart 1815
  huwt
  HUGO HENDRIK LOEDOLFF, gedoopt Kaapstad 24 juni 1804, overleden Malmesburry 12 augustus 1864

GENERATIE 10f - zn van 9c

CAMPEGIUS HARMANNUS MOORREES, gedoopt Groningen 28 april 1782, overleden Groningen 18 november 1810,
huwt Groningen 6 juli 1807
JOHANNA MARIA JACOBA VAN IDDEKINGE, gedoopt Groningen 18 juli 1786, overleden Groningen 14 november 1813,
uit dit huwelijk werd te Groningen een kind geboren:
  1 CAMPEGIUS HARMANNUS SCATO FRANCOIS MOORREES, geboren 9 augustus 1810, VOLGT ONDER 11-L

GENERATIE 10g - zn van 9e

CHRISTIAAN WILLEM MOORREES, geboren Nijmegen 5 juni 1801, overleden Utrecht 6 augustus 1867, Griffier der Provinciale Staten van Utrecht,
huwt Harderwijk 20 november 1824
WILHELMINA JACOBA AGNES ISABELLA BARONESSE VAN BROECKHUYSEN, geboren Oegstgeest (Huize de Grunerie) 13 juli 1804, overleden Utrecht 13 december 1887,
uit dit huwelijk - slechts een dood geboren kind.

GENERATIE 10h - zn van 9e

FRANCISCUS CAREL WILHELMUS MOORREES, geboren Nijmegen 19 juni 1808, overleden Hees 27 december 1897, Kolonel der Infanterie,
huwt 's-Hertogenbosch 19 juni 1833
WILHELMINA VAN BLARKOM, geboren 's-Hertogenbosch 10 juni 1815, overleden Nijmegen 25 juli 1897,
uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren, 1/2 en 5 te Maastricht, 3/4 te 's-Hertogenbosch, 6/10 te Breda, 11/12 te Nijmegen:
  1 COENRAAD FRANS ANNE MOORREES, geboren 12 december 1834, VOLGT ONDER 11m

  2 JOHAN WILLEM MOORREES, geboren 7 juni 1836, overleden Curacao 12 oktober 1854, ongehuwd, Adelborst le Klasse

  3 ANNA SUSANNA WILHELMINA MOORREES, geboren 22 november 1837, overleden Amsterdam 1 september 1899,
  huwt Nijmegen 16 juli 1858
  BERNARDUS NOORDUYN, geboren Nijmegen 31 juli 1831, overleden Nijmegen 21 april 1909, Koopman in Tabak

  4 CORNELIS LOURENS WILLEM MOORREES, geboren 16 juni 1839, VOLGT ONDER 11n

  5 FRANCISCUS WILHELM MOORREES, geboren 1 mei 1841, overleden Dordrecht 10 december 1867, ongehuwd, Surnummerair ter Registratie te Dordrecht

  6 PIETER AUGUST MOORREES, geboren 30 november 1842, VOLGT ONDER 11o

  7 CHRISTIAAN WILLEM MOORREES, geboren 21 februari 1847, VOLGT ONDER 11p

  8 WILLEM JOZEF CAREL MOORREES, geboren 30 september 1848, VOLGT ONDER 11q

  9 JAN PIET MOORREES, geboren 2 juni 1850, VOLGT ONDER 11r

  10 HENDRIK CAREL MOORREES, geboren 19 oktober 1851, VOLGT ONDER 11s

  11 JACOBA WILHELMINA MOORREES, geboren 18 juni 1855, overleden Amersfoort 19 maart 1936,
  huwt Nijmegen 12 augustus 1875
  JACOB PAULUS KLAASSEN, geboren Nijmegen 18 juli 1849, overleden Nijmegen 28 december 1898, Expediteur

  12 SUSANNA FRANCINA MOORREES, geboren 19 juli 1857, overleden Nijmegen 20 november 1919,
  huwt Nijmegen 28 juni 1880
  JAN VAN ENGELENBURG, geboren Hees 9 juni 1855, overleden Nijmegen 22 januari 1923, Werktuigkundige

GENERATIE 10i - zn van 9f

FRANCISCUS DIONYSIUS MOORREES, geboren Oyen 3 maart 1779, overleden Sprang 3 november 1859, Advocaat & Procureur te Tiel, Wijnkoper te Tiel & Wageningen,
huwt (ondertrouw IJsselstein 10 september 1802)
JOHANNA BEATRIX VAN DER ROEST, geboren Cuyk 26 december 1778, overleden Sprang 26 mei 1844,
uit dit huwelijk werden te Tiel 3 kinderen geboren:
  1 JOHANNA GEERTRUIDA MARIA MOORREES, geboren 14 januari 1804
  huwt Sprang-Capelle 1 april 1837
  THEODORUS JOHANNES LINDGREEN, geboren Amsterdam 26 december 1790, overleden Nijmegen 5 mei 1842

  2 WILLEM HERMANUS MOORREES, geboren 27 januari l806, VOLGT ONDER 11t

  3 WIJNAND JACOBUS SUERMOND MOORREES, geboren 13 oktober 1808, overleden Batavia NOI 30 december 1840, ongehuwd, Cavalerist

GENERATIE 10j - zn van 9f

BERNARDUS (BAREND) MOORREES, geboren Cuyk 13 augustus 1780, overleden Wijk bij Heusden 19 augustus 1860, (een berucht man die o.a. nog bij de Engelse Huzaren diende) Predikant,
huwt 1e Utrecht 28 september 1807
EVERHARDA MARIA KEMINK, gedoopt Utrecht 13 augustus 1786, overleden Nijkerk 3 maart 1824,
uit dit huwelijk behalve enige jong overleden kinderen:
  1 MARIA CLASINA MOORREES, geboren Nijkerk 7 augustus 1817, overleden Zaltbommel eind februari 1871, ongehuwd
huwt 2e Nijkerk 21 oktober 1824
JANNETJE KREULEN, gedoopt Amsterdam 28 februari 1778, overleden Wijk bij Heusden 1 augustus 1832,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
huwt 3e Wijk bij Heusden 17 december 1833
JENNETJE VAN DER FLIER, geboren Nijkerk 21 september 1806, overleden Wijk bij Heusden 15 januari 1845,
uit dit huwelijk werden te Wijk bij Heusden 4 kinderen geboren:
  2 JAN GERRIT GABRIEL MOORREES, geboren 15 november 1834, VOLGT ONDER 11u

  3 MARTHA MOORREES, geboren 10 maart 1836, overleden Lage Vuursche 4 mei 1878,
  huwt Wijk bij Heusden 1 oktober 1857
  JAN VAN DER MUELEN, geboren Utrecht 23 januari 1830, overleden Winsum 26 januari 1896, Predikant.

  4 JOHANNA MOORREES, geboren 15 oktober 1837, overleden Wijk bij Heusden 26 mei 1860, ongehuwd

  5 ALBERDINA WOUTHERA MOORREES, geboren 2 juni 1839, overleden Loenen (Veluwe) 16 april 1915, ongehuwd
huwt 4e Wijk bij Heusden 28 oktober 1846
JEANNE HENRIETTE ELISABETH DE PINEDA, geboren Leuven 22 december 1817, overleden Hoorn 27 maart 1891,
uit dit huwelijk werd te Wijk bij Heusden een kind geboren:
  6 BERNARDUS. MARIUS MOORREES, geboren 27 augustus l847, VOLGT ONDER 11v

GENERATIE 10k - zn van 9g

JOHAN HUBERTUS JACOBUS MOORREES, geboren Oyen 1 april 1783, overleden Ambon NOI 4 september 1838, Onderkoopman Fiscaal der Oost-Indische Compagnie - Resident te Ternate,
uit hem en onbekende gebleven inlandse vrouw:
  1 JOHANNA REGINA JACOBA MOORREES, geboren Ambon in 1816 of 1817, overleden Ambon 26 april 1894
  huwt 1e Ambon 6 mei 1841
  PIETER FREDERIK OSTROWSKIJ, geboren Ambon omstreeks 1796, overleden Ambon 25 mei 1862
  huwt 2e Ambon 30 december 1871
  DANIEL FREDRIK PIETERSZ, geboren Ambon omstreeks 1814, overleden Ambon 7 september 1873, President van de wees en boedelkamer aldaar.
huwt 2e
HUBERTINA MILKA ROOM,
huwt 3e
ELIZABETH CORNELIA HUBERTS, verder niets bekend.
huwt 4e omstreeks 1807
ANNA CAROLINA TRENO, geboren Amsterdam 3 oktober 1778, overleden Ambon NOI 10 juni 1825,
uit dit huwelijk werd te Ambon NOI een kind geboren:
  1 SARA CAROLINA MOORREES, geboren 29 oktober 1808, overleden Batavia NOI 22 april 1877,
  huwt Ambon in oktober 1823
  DANIEL FRANCOIS PIETERMAAT, geboren Schiedam 2 oktober 1790, overleden Soerabaja NOI 30 november 1848, Resident te Soerabaja NOI

J.H.J. MOORREES erkende tussen de jaren 1826 en 1840 uit hem en (mogelijk uit) inlandse vrouw, MILKA, een zevental kinderen:
  2 ANNA PAULINA MOORREES, geboren 1826, overleden Soerabaja 3 november 1863,
  huwt
  J.L. VAN GENNEP

  3 DIRK FREDERIK MOORREES, geboren omstreeks 1827, VOLGT ONDER 11w

  4 LIVINIUS GERARDUS MOORREES, geboren Ternate 1832

  5 GUSTAVUS ADOLPHUS MOORREES, geboren Ternate 15 januari 1833, overleden Ambon 9 februari 1850

  6 WILHELMINA FREDERIKA MOORREES, overleden Ambon 20 februari 1837

  7 LEENDERT ALBERTUS MOORREES, geboren 7 maart 1838, overleden Ambon 4 mei 1838

  8 SOPHIA LOUISA MOORREES, overleden Ambon 1 januari 1840

GENERATIE 11a - zn van 10a

THOMAS (HENDRIKSE) MOORREES, gedoopt Beek & Donk 5 oktober 1764, overleden Venray 30 mei 1838
huwt gemeente Bakel & Milheze 26 februari 1786
HENDRINA COX, gedoopt Bakel 1761, overleden Venray 12 februari 1824
uit dit huwelijk werden 10 kinderen gedoopt 1/3 te Bakel, 4/10 te Venray:
  1 JOHANNA MARIA MOORREES, gedoopt 15 mei 1786

  2 FRANCISCA MOORREES, gedoopt 12 december 1787
  huwt
  ARNOUD JANSSEN, woonde in 1838 te Erp

  3 JOHANNES MOORREES, gedoopt 21 december 1789, woonde in 1838 ongehuwd als Akkerman te Baarlo

  4 ANTHONIUS (ANTOON) MOORREES, gedoopt 7 november 1796, VOLGT ONDER 12a

  5 JOHANNA MOORREES, gedoopt 5 november 1796
  huwt
  GODEFRIDUS BEURSKENS

  6 HENRICUS MOORREES, geboren 2 juli 1799

  7 PETER MOORREES, gedoopt 8 augustus 1802, VOLGT ONDER 12b

  8 JEAN MOREES, geboren Venray 9 augustus 1804

  9 HENRICUS MOORREES, gedoopt omstreeks 1805, VOLGT ONDER 12c

  10 ANNE MARIE MOORREES, geboren 9 maart 1809

GENERATIE 11b - zn van 10a

LAURENTIUS MOORREES, gedoopt Beek & Donk 23 april 1767, overleden 's-Hertogenbosch 2 augustus 1832
huwt
GERTRUDIS VAN DER BURGHT, gedoopt Orthen 18 december 1769, overleden 's-Hertogenbosch 31 mei 1925
uit dit huwelijk werden te 's-Hertogenbosch 6 kinderen geboren:
  1 MARIA MOORREES, gedoopt 13 september 1794

  2 THOMAS HENRICUS MOORREES, gedoopt 21 december 1796

  3 HENDRICA MARIA MOORREES, gedoopt 18 januari 1800

  4 FRANCISCA MOORREES, gedoopt 7 februari 1803

  5 CORNELIS MOORREES, gedoopt 25 juni 1805, VOLGT ONDER 12d

  6 LUDOVICA MOORREES, gedoopt 5 mei 1809

GENERATIE 11c - zn van 10b

JOHAN PIETER GERARDUS MOORREES, geboren Batavia NOI 26 augustus 1814, overleden Deventer 9 juli 1907, Landontginner op het landgoed "Hohenheim" onder Apeldoorn Lid der Provinciale Staten van de Prov. Gelderland, Lid van de Gemeenteraad van Deventer,
huwt Deventer 21 januari 1841
ALEIDA GERARDA BERENDINA BECKING, geboren Deventer 10 december 1819, overleden Deventer 11 maart 1850,
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren, 1/2 te Zwolle, 3/7 te Deventer:
  l JOHAN WILHELMUS MOORREES, geboren 12 december 1841, VOLGT ONDER 12e

  2 JAN HERMAN MOORREES, geboren 17 april 1843, overleden "Hohenheim" 9 augustus 1903, ongehuwd.

  3 JACOBA MARGARETHA MOORREES, geboren 12 juli 1844, overleden Apeldoorn 28 februari 1914, ongehuwd

  4 HERMANNA CATHARINA HELENA MOORREES, geboren 23 november 1845, overleden Apeldoorn 6 augustus 1923,
  huwt Apeldoorn 25 juli 1887
  JACOB PIETER MARINUS REYERS, geboren Valkenswaard 31 januari 1844, overleden Middelburg 28 augustus 1895, Leraar Engelse Taal Gymnasium & H.B.S.

  5 MARIA HENRICA MOORREES, geboren 3 december 1846, overleden Apeldoorn 18 juli 1921, ongehuwd

  6 JOHANNA HENRIETTA MOORREES, geboren 8 mei 1848, overleden Apeldoorn 3 maart 1934
  huwt Apeldoorn 18 januari 1884
  CORNELIS REYERS, geboren Valkenswaard 5 februari 1836, overleden Nieuw Helvoet 26 maart 1885, Predikant

  7 ALEIDA GERHARDA BERENDINA MOORREES, geboren 22 februari 1850, overleden Brussel Belgie 14 november 1927,
  huwt Apeldoorn 15 augustus 1872 (haar neef)
  CHRISTIAAN WILLEM MOORREES, geboren Breda 21 februari 1847, overleden Voorst 8 april 1881, Tabakshandelaar.

GENERATIE 11d - zn van 10c

JOHAN ARNOLDUS NICOLAAS MOORREES, geboren Gorinchem 14 september 1818, overleden Kirchberg Dld 12 december 1879,
huwt Overasselt 5 december 1850
AMALIA HILFERICH, geboren Kirchheim Dld 7 oktober 1808, overleden Kirchberg Dld 1 november 1875,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

GENERATIE 11e - zn van 10c

FRANCISCUS HENRICUS MOORREES, geboren Gorinchem 23 maart 1821, overleden Gennep 8 maart 1901, Predikant
huwt Driehuizen (in de Schermer) 10 oktober 1852
JOHANNA HERMANNA BERGHEGE, geboren Heinenoord 6 februari 1819, overleden Gennep 17 november 1913,
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren, 1/2 te Noord Schermeer, 3/5 te Bovenkarspel:
  l zoon, geboren 15 mei 1854, overleden 1 augustus 1854

  2 ELISABETH MARGARETHA JOHANNA MOORREES, geboren 15 oktober 1855, overleden 's-Gravenhage 19 december 1937,
  huwt Gennep 14 april 1887
  GERARD ABRAHAM BIJLMAN, geboren Breda 15 november 1852, overleden 's-Gravenhage 29 januari 1919, Luitenant-Generaal Veldleger.

  3 PIETRONELLA GEERTRUIDA JUDITH MOORREES, geboren 4 juni 1858, overleden 's-Gravenhage 31 mei 1937, ongehuwd

  4 MARIA SARA EGBERDINA MOORREES, geboren 25 februari 1860, overleden Bovenkarspel 11 september 1861.

  5 DOROTHEA GEERTRUIDA MARGARETHA MOORREES, geboren 17 juni 1863, overleden 's-Gravenhage 28 juni 1949,
  huwt Gennep 21 juni 1900
  JOHANNES THEODORUS ALBERTUS WISCHHOFF, geboren Amsterdam 12 juni 1862, overleden 's-Gravenhage 1 februari 1941, Directeur Haagsche Assurantie Cie. van 1805.

GENERATIE 11f - zn van 10c

JUSTINUS HERMANUS MOORREES, geboren Gorinchem 17 oktober 1822, overleden Arnhem 28 januari 1888, Majoor Infanterie Oost Indisch Leger,
huwt Banjoewangi Besoeki NOI 4 augustus 1854
SOPHIA MAGDALENA HAGESTEIN, geboren Banjoewangi Besoeki 15 januari 1836, overleden Arnhem 13 februari 1914,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Soerakarta, 2 te Gombong -Bagelen NOI:
  1 EMILIE MOORREES, geboren 14 augustus 1855, overleden 's-Gravenhage 26 november 1934,
  huwt Tegal 22 maart 1884
  JOHAN PIETER LODEWIJK GELPKE, geboren Kediri 6 november 1841, overleden Makassar 18 augustus 1907, Notaris te Makassar.

  2 WILLIAM MOORREES, geboren 13 december 1857, VOLGT ONDER 12f

GENERATIE 11g - zn van 10d

JACOBUS HERMANUS SEBASTIAN MOORREES, geboren Gorinchem 17 oktober 1822, overleden Arnhem 28 januari 1888,
huwt Soerabaja 29 november 1856
SAMIRA, inlandse vrouw gedoopt JOHANNA, overleden Soerabaja 25 oktober 1893,
voor of uit dit huwelijk zijn (in deze tijd) als kinderen te herkennen:
  1 MARIA MOORREES, geboren Banka 29 september 1844,
  huwt le Soerabaja 15 april 1865
  HENRY LODEWIJK JANSEN
  huwt 2e Batavia 6 mei 1879
  JOHANNES BODAAN

  2 JAN LODEWIJK MOORREES, geboren Moontok Banka 16 juli 1847, VOLGT ONDER 12g

  3 SOPHIA REGINA MOORREES, overleden Soerabaja 15 januari 1849

  4 JOHANNES MARTHINUS MOORREES, geboren Soerabaja 20 juni 1850, VOLGT ONDER 12h

  5 JACOBUS ADRIANUS MOORREES, geboren Soerabaja 10 maart 1856, VOLGT ONDER 12i

  6 JACOBUS SEBASTIANUS ADRIANUS MOORREES, geboren Soerabaja 5 april 1863, VOLGT ONDER 12j

GENERATIE 11h - zn van 10d

GUILLAUME CORNELIS MOORREES, geboren aan boord van het schip Tromp op reis naar NOI 16 juni 1817, overleden Groningen 22 juli 1859, Opzichter Spinfabriek,
huwt Groningen 20 juni 1852
SOPHIA TIMMERMAN, geboren 18 februari 1819, en na 1882 overleden
uit dit huwelijk werden te Groningen 3 kinderen geboren:
  1 MARIA MOORREES, geboren 8 februari 1849, na 1882 overleden
  uit haar werden te Groningen 3 kinderen geboren:

   1 SOPHIA WILHELMINA MOORREES, geboren 3 februari 1871
   2 WILLEM CORNELIS MOORREES, geboren 11 februari 1875, overleden Groningen 25 januari 1877
   3 JOHANNES MARINUS MOORREES, geboren 10 maart 1877, overleden Goningen 11 november 1878

  huwt Groningen 24 november 1878
  COENRAAD WEBERTUS VAN DER REYNST

  2 JOHANNA MARIA MOORREES, geboren 10 mei 1852,
  uit haar werden te Groningen 4 kinderen geboren:

   1 CATHARINA MOORREES, geboren 8 januari 1877, overleden Groningen 2 maart 1877
   2 WILBERTUS MARINUS MOORREES, geboren 2 februari 1879, overleden Groningen 5 mei 1879
   3 PIETER ANDRIES MOORREES, geboren 16 december 1880, overleden Groningen 20 december 1880
   4 dood kind, geboren 24 april 1882

  3 JAN WILLEM MOORREES, geboren 19 maart 1854, overleden Groningen 24 mei 1854

  4 CATHARINA ELISABETH MOORREES, geboren 14 maart 1856, overleden Groningen 25 maart 1876,
  uit haar werd te Groningen een kind geboren:

   1 JOHANNES MARINUS MOORREES, geboren 15 maart 1876, overleden Groningen 24 november 1876.

GENERATIE 11i - zn van 10e

JOHANNES CAROLUS LE FEBRE MOORREES, geboren Kaapstad Zuid Afrika 24 augustus 1807, overleden in de Pastorie te Malmsburry KP 20 juni 1885, predikant, drager van het metalen kruis na zijn deelname aan de 10 daagse Veldtocht tegen Belgie,
huwt Kaapstad 6 februari 1835
HELENA SOPHIA BASSON, gedoopt Kaapstad Zuid Afrika 27 juli 1819, overleden in de Pastorie te Malmesburry KP 3 september 1855
uit dit huwelijk werden te Malmesburry 5 kinderen geboren:
  1 ADRIAAN MOORREES. gedoopt 14 februari 1836

  2 JAN WILLEM MOORREES, geboren 24 juli 1838, VOLGT ONDER 12k

  3 ANNA BARBARA MOORREES, geboren 3 december 1840, overleden 1886,
  huwt
  NICOLAAS SMUTS

  4 HILLETJE GEERTRUIDA MOORREES, geboren 26 januari 1845,
  huwt
  LOURENS JOHANNES DE JONGH DE VILLIERS

  5 ADRIANUS (ADRIAAN) MOORREES, geboren 18 augustus 1855, VOLGT ONDER 12-L

GENERATIE 11j - zn van 10e

HUBERTUS ADRIANUS MOORREES,geboren Kaapstad Zuid Afrika 23 augustus 1811, overleden Kruisvallei nabij Tulbagh KP 22 oktober 1866
huwt in 1846
MARIA MAGDALENA (DU) (DE) VAAL, geboren Kaapstad 4 juli 1826 overleden Tulbagh KP 26 februari 1898,
uit dit huwelijk werden te Tulbagh KP 5 kinderen geboren:
  1 ADRIANUS MOORREES, geboren 6 december 1849, overleden Vryburg KP 1 februari 1893, ongehuwd, Landmeter Generaal

  2 ANNA BARBARA MOORREES, geboren 6 december 1849, overleden Tulbagh KP 12 december 1849

  3 ELISABETH MARGARETHA MOORREES, geboren 24 augustus 1851,
  huwt
  CAREL REYNOLDS

  4 MARIA MAGDALENA MOORREES, geboren 26 juni 1853, overleden 1898,
  huwt
  WILLEM ALBERTYN

  5 BEATRICE HENDRINA MOORREES, geboren 24 maart 1857, overleden 1909,
  huwt
  JOHANNES JACOBUS BOSMAN

GENERATIE 11k - zn van 10e

JOHANNES WILHELMUS MOORREES, geboren Kaapstad 31 mei 1813, overleden Malmesburry KP 31 oktober 1893, notaris te Malmesburry
huwt (Stellenbosch ?)
MARIA CHRISTINA NEETHLING, gedoopt Stellenbosch 25 april 1806, overleden Malmesburry KP 19 mei 1879,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Malmesburry KP 2 kinderen geboren:
  1 ADRIANUS HENDRIK MOORREES, geboren Malmesburry 29 maart 1836, VOLGT ONDER 12m

  2 JAN WILLEM MOORREES, geboren Malmesburry 8 oktober 1849, VOLGT ONDER 12n

GENERATIE 11-L - zn van 10f

CAMPEGIUS HARMANNUS SCATO FRANCOIS MOORREES, geboren Groningen 9 augustus 1810, overleden Hoogezand 8 januari 1843, Koopman te Hoogeveen,
huwt Groningen 21 oktober 1830
JOHANNA MARIA EGBERDINA LEICHTERBERG, geboren Groningen 21 oktober 1813, overleden Amsterdam 24 december 1855,
uit dit huwelijk werd te Foxhol een kind geboren:
  1 CAMPEGIUS HERMANNUS MOORREES, geboren 29 maart 1831, VOLGT ONDER 12o

GENERATIE 11m - zn van 10h

COENRAAD FRANS ANNE MOORREES, geboren Maastricht 12 december 1834, overleden Hees 30 juli 1878, Officier van gezondheid 1e Klasse, Chef Militaire Geneeskundige Dienst van Suriname,
huwt Curacao 26 november 1862
JOSEPHA FELEMINA AGOSTINI, geboren Curacao 22 april 1843, overleden Nijmegen 8 december 1886,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1 te Utrecht, 2 te Maastricht, 3/4 te Paramaribo:
  1 WILHELMINA MERINA JOSEPHINA MOORREES, geboren 4 maart 1864, overleden Ginneken 1 mei 1934,
  huwt Nijmegen 23 oktober 1890
  FRANCISCUS HENRICUS WILHELMUS HUBERTUS SPIERINGS, geboren Maastricht 29 november 1853, overleden Teteringen 30 augustus 1921, Kolonel der Infanterie.

  2 MERINA CORNELIA GEERTRUIDA MOORREES, geboren 23 oktober 1856, waarschijnlijk te Zuid Afrika overleden,
  huwt Curacao januari 1885
  LEONARDUS EDUARDUS VAN DIGGELEN, geboren Axel 15 november 1860, overleden Johannesburg Tvl Zuid Afrika 13 juli 1926, Luitenant ter Zee 1e Klasse, Procureur te Johannesburg.

  3 FRANCOIS HENRI MOORREES, geboren 19 april 1870, overleden Paramaribo Suriname 3 mei 1888.

  4 ANNA MARIA MOORREES, geboren 23 februari 1872, Geestelijke zuster te Paramaribo,

GENERATIE 11n - zn van 10h

CORNELIS LOURENS WILLEM MOORREES, geboren 's-Hertogenbosch 16 juni 1839, overleden Oosterbeek 24 december 1921, Luitenant -Generaal der Artillerie,
huwt le Delft 21 oktober 1863
ANNA CLASINA JACOBA VAN MEERTEN, geboren Delft 18 oktober 1840, overleden 's-Gravenhage 4 maart 1883,
uit dit huwelijk werden te Delft 5 kinderen geboren:
  1 dochter, geboren 16 september 1864, overleden Delft 10 januari 1865

  2 FRANCISCUS CAREL WILHELMUS MOORREES, geboren 11 november 1866, VOLGT ONDER 12p

  3 dochter, geboren 16 juli 1869, verder niets bekend

  4 CORNELIS LOURENS WILLEM MOORREES, geboren 4 januari 1871, overleden Tosari Passoeroean NOI maart 1897

  5 WILHELMINA MOORREES, geboren 30 december 1873, overleden 's-Gravenhage 27 mei 1930,
  huwt 1e (per volmacht) 's-Gravenhage 25 maart 1896
  JAN HENDRIKUS OVERMAN, geboren Cats 23 augustus 1854, overleden Utrecht 22 maart 1916, Directeur Landbouwschool te Somerset Oos KP Zuid Afrika, Directeur Spaarbank te Lochem,
  huwt 2e 's-Gravenhage 23 oktober 1929
  GERARD THEODOOR LEENDERTZ, geboren Nijmegen 24 juli 1875, overleden 's-Gravenhage 7 maart 1941, Kweker.
huwt 2e 's-Gravenhage 17 januari 1884
GEERTRUY VAN DEN BROEK, geboren Rotterdam 18 januari 1853, overleden 's-Gravenhage 23 april 1939
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  6 CORNELIA GEERTRUIDA MOORREES, geboren 24 juli 1886, overleden de Bilt 26 juni 1967,
  huwt 1e Buitenzorg NOI 21 januari 1909 - echtscheiding 31 oktober 1924 -
  PAULUS DIONYSIUS BRUNGER, geboren Kediri NOI 24 juni 1880, omstreeks 1924 op Sumatra's Westkust overleden
  huwt 2e Singapore Brits Indie 23 juli 1925
  THEODOOR GODEFROI FREDERIC ISIDORE MOLLINGER, geboren Banjoewangi Besoeki 10 januari 1878, overleden te Pammekassan op 't eiland Madura 22 september 1927, Medisch Doctor, Inspecteur der Burgerlijke Geneeskundige Dienst van Oost Java,
  huwt 3e Amsterdam 2 oktober 1929
  JAN EGBERT COPIJN, geboren Maartensdijk 9 juli 1874, overleden Zeist 28 februari 1964, Administrateur ener Thee onderneming, Boomkweker.

GENERATIE 11o - zn van 10h

PIETER AUGUST MOORREES geboren Breda 30 november 1842, overleden Nijmegen 12 augustus 1895, Kapitein der Artillerie,
huwt le Nijmegen 6 september 1867
WILHELMINA HERMINA VAN DRUYNEN, geboren Nijmegen 18 december 1838, overleden Nijmegen 26 maart 1889,
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren, 1/2 te Delft, 3 te Nijmegen, 4/5 te Amsterdam:
  1 WILHELMINE HERMINE MOORREES, geboren 24 september 1869, overleden Delft 25 juni 1871

  2 PIETER ANTON MOORREES, geboren 24 augustus 1871, VOLGT ONDER 12q

  3 WILHELMINA HERMINE MOORREES, geboren 13 februari 1873, overleden Nijmegen 6 april 1954, ongehuwd

  4 ALEIDA CORNELIA MOORREES, geboren 4 november 1874, overleden 's-Gravenhage 29 mei 1955, ongehuwd

  5 JOHANNES MARINUS MOORREES, geboren 3 augustus 1876, VOLGT ONDER 12r
huwt 2e Nijmegen 4 maart 1891
JONKVROUWE JACQUELINE ARNOLDA HENRIETTE DE LANNOY, geboren Olst 4 juni 1848, overleden Nijmegen 10 december 1933
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE 11p - zn van 10h

CHRISTIAAN WILLEM MOORREES, geboren Breda 21 februari 1847, overleden Voorst 8 april 1881, Grossier & Tabakshandelaar te Amsterdam,
huwt Apeldoorn 15 augustus 1872 (zijn nicht)
ALEIDA GERHARDA BERENDINA MOORREES, geboren Deventer 22 februari 1850, overleden Brussel Belgie 14 november 1927,
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 3 kinderen geboren:
  1 WILHELMINA ALEIDA GERARDA BEERENDINA MOORREES, geboren 15 juni 1873, overleden Wassenaar 28 januari 1949,
  huwt (per volmacht) 's-Gravenhage 22 december 1898
  GUALTHERUS VAN BREDA KOLFF, geboren Amersfoort 16 juni 1862, overleden Brussel Belgie 10 januari 1931, Administrateur Deli & Batavia Maatschappij

  2 JOHAN PIETER GERARDUS MOORREES, geboren 15 december 1874, overleden Lunenburg Ontario Canada 1 januari 1926, ongehuwd.

  3 CHRISTIAAN WILLEM MOORREES, geboren 13 maart 1876, overleden Amsterdam 11 december 1897.

GENERATIE 11q - zn van 10h

WILLEM JOZEF CAREL MOORREES, geboren Breda 30 september 1848, overleden Baden-Baden Dld 15 augustus 1900, Kapitein der Infanterie,
huwt Nijmegen 16 mei 1876
CATHARINA SYBILLA MARTINA KLAASSEN, geboren Nijmegen 26 augustus 1854, overleden Velp 11 juni 1920,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te Gouda, 2/3 te Grave:
  1 WILHELMINA MOORREES, geboren 15 maart 1877, overleden 's-Gravenhage 29 januari 1948,
  huwt Breda 14 juni 1898
  JOHANNES WILLEM ROBERT SCHILL, geboren Batavia NOI 20 mei 1870, overleden Echternach Luxemburg 3 juli 1939, Kapitein der Grenadiers en Jagers.

  2 JACOB MOORREES, geboren 21 juli 1879, VOLGT ONDER 12s

  3 PAULINA NELETTA MOORREES, geboren 1 april 1882, overleden Rheden 21 september 1969,
  huwt Arnhem 28 november 1903
  LODEWIJK MARTINUS GERHARD VAN DER MIJLL DEKKER, geboren Rhenen 5 augustus 1876, overleden Rhenen 23 februari 1948, Steenfabrikant.

GENERATIE 11r - zn van 10h

JAN PIET MOORREES, geboren Breda 2 juni 1850, in 1887 te NOI overleden, le Luitenant Infanterie Oost Indisch Leger,
huwt Makassar NOI 27 augustus 1883
JACOBA FRANCINA OOSTHOEK, geboren Boeloekombo/Bonthain Makassar 28 februari 1857,overleden Batavia NOI 19 november 1916,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE 11s - zn van 10h

HENDRIK CAREL MOORREES, geboren Bredalg NOI oktober 1851, overleden 's-Gravenhage 19 februari 1918, Kolonel Infanterie Oost Indisch Leger,
huwt Soerabaja NOI 6 september 1878
THEODORA MARIA HENRIETTE KOOY, geboren Abcoude 6 februari 1855, overleden 's-Gravenhage 30 december 1926,
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren, 1/2 te Soerabaja, 3/5 te Ambon:
  1 LOUISE JACOBA COENRADINA FRANCINA MOORREES, geboren 29 oktober 1879, overleden Kota Radja 8 maart 1898

  2 COENRADINE FRANCINA AUGUSTA MOORREES, geboren 9 juli 1881, overleden Batavia 14 maart 1882

  3 COENRAAD FRANS AUGUST MOORREES, geboren 2 oktober 1882, VOLGT ONDER 12t

  4 GUUSTAAF WILLEM MOORREES, geboren 11 juni 1885, overleden Voorschoten 1 september 1940, ongehuwd, Kapitein Infanterie KNIL.

  5 LOUISE PAULINE MOORREES, geboren 13 maart 1887, overleden Soerabaja 17 december 1892.

GENERATIE 11t - zn van 10i

WILLEM HERMANUS MOORREES, gedoopt Tiel 27 januari 1806, overleden 's-Gravenhage 23 december 1886, Predikant,
huwt Wageningen 18 november 1831
WILHELMINA ELISABETH CORNELIA VAN GRIETHUIJSEN, geboren Voorburg ZH 7 oktober 1810, overleden 's-Gravenhage 31 december 1874,
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren, 1/5 te Ter Aa, 6/8 te Hummelo:
  1 FRANCISCUS DIONYSIUS JOHANNES MOORREES, geboren 1 november 1832, VOLGT ONDER 12u

  2 MARIA ALEIDA JACOBA MOORREES, geboren 23 mei 1834, overleden Ter Aa 4 juni 1834

  3 MARIA ALEIDA OTTELINA MOORREES, geboren 23 mei 1834, overleden Ter Aa 10 juni 1834

  4 OTTO MARIUS JACOBUS MOORREES, geboren 23 juli 1835, overleden 's-Gravenhage 30 september 1922, ongehuwd, Ontvanger der Successierechten, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

  5 MARIA MOORREES, geboren 28 juli 1837, overleden 's-Gravenhage 12 mei 1917, ongehuwd

  6 ELISABETH WILHELMINA MOORREES, geboren 25 november 1840, overleden 's-Gravenhage 18 januari 1926, ongehuwd

  7 JOHANNES GIJSBERTUS MOORREES, geboren 13 juli 1843, VOLGT ONDER 12v

  8 HERMAN MOORREES, geboren 2 december 1845, VOLGT ONDER 12w

GENERATIE 11u - zn van 10j

JAN GERRIT GABRIEL MOORREES, geboren Wijk bij Heusden 15 november 1834, overleden Baarn 8 juli 1907, Predikant te Aalst & Poederooyen,
huwt Doornspijk 23 februari 1860
CHRISTINA ELISABETH PLAAT, geboren Amsterdam 9 oktober 1834, overleden Aalst 11 februari 1900,
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, 1 te Kockengen, 2/4 te Ommen, 5/6 te Maasland:
  1 ROELOFINA GEERTRUIDA MOORREES, geboren 1 januari 1861, overleden 's-Gravenhage 24 december 1931, ongehuwd

  2 NANETTE JOHANNA MOORREES, geboren 6 mei 1863, overleden 's-Gravenhage 27 januari 1925,
  huwt Aalst 14 september 1893
  HERMANUS HARMSEN, geboren Vriezenveen, en overleden Baart 6 april 1908.

  3 MARIA CLASINA GEERTRUIDA MOORREES, geboren 9 november 1854, overleden Breukelen - Nijenrode 15 januari 1943
  huwt Uithuizermeeden 3 september 1890
  CAREL WILHELM WUSTENHOF, geboren Amsterdam 6 oktober 1855, overleden Breukelen -Nijenrode 28 september 1930, Commissionair in Effecten.

  4 BERNARDUS MOORREES, geboren 5 september 1866, VOLGT ONDER 12x

  5 JEANETTE HENRIETTE ELISABETH MOORREES, geboren 9 juni 1868, overleden Utrecht 21 april 1946, ongehuwd

  6 JOHANNES BURGHARDUS MOORREES, geboren 25 april 1870, VOLGT ONDER 12y

GENERATIE 11v - zn van 10j

BERNARDUS MARIUS MOORREES, geboren Wijk bij Heusden 27 augustus 1847, overleden Arnhem 21 juli 1930, Ontvanger der Registratuur der Domeinen,
huwt Ravenstein 20 december 1876
STEPHANIE ALIDE LOUISE MAGDALENE HANEWINCKEL, geboren Hoorn 27 augustus 1847, overleden Arnhem 14 februari 1939
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE 11w - zn van 10k

DIRK FREDERIK MOORREES, geboren Ambon omstreeks 1827, overleden Ambon 15 juni 1879,
huwt Ambon 3 oktober 1852
CHARLOTTA ANNETTA WINTERS, verder niets bekend,
uit dit huwelijk werden op Ambon (tenminste) 6 kinderen geboren:
  1 NICOLAAS WILHELMUS MOORREES, geboren 11 juli 1853, VOLGT ONDER 12z

  2 WILLEM LODEWIJK HENDRIK MOORREES, geboren 24 mei 1856, overleden Ambon 9 juni 1856

  3 JAN CAREL ADRIAAN MOORREES, geboren 24 mei 1856, overleden Ambon 4 juni 1856

  4 ANNETTA CATHARINA MOORREES, geboren 19 november 1859,
  huwt Ambon 14 oktober 1886
  JOHANNES MELCHIOR LEUNISSEN

  5 CATHARINUS LODEWIJK MOORREES, geboren 13 juli 1856, VOLGT ONDER 12ba

  6 LOUIS ALEXANDER CHARLES MOORREES, geboren 25 november 1866, VOLGT ONDER 12bb

GENERATIE 12a - zn van 11a

ANTHONIUS (ANTOON) MOORREES, gedoopt Venray 7 november 1796, overleden Venray 1 november 1869, Akkerman
huwt Venray 2 juni 1823
ANNA PAUWELS, geboren Venray 1785, overleden Venray 14 november 1839
uit dit huwelijk werden te Venray 3 kinderen geboren:
  1 HENDRINA MOORREES, geboren 11 mei 1824

  2 PETRONELLA MOORREES, geboren 22 juli 1826

  3 ANTOON MOORREES, geboren 13 januari 1828, VOLGT ONDER 13a

GENERATIE 12b - zn van 11a

PETER MOORREES, gedoopt Venray 8 augustus 1802, Landbouwer te Venray
huwt Venray 3 april 1826
AGNES HENSEN, gedoopt Venray 1789
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Venray 3 kinderen geboren:
  1 MARTIN MOORREES, geboren 7 februari 1827, VOLGT ONDER 13b

  2 HENDRINA MOORREES, geboren 5 maart 1830

  3 MARIA CATHARINA MOORREES, geboren 14 januari 1834

GENERATIE 12c - zn van 11a

HENRICUS MOORREES, gedoopt Venray omstreeks 1805
huwt 1e Horst 27 maart 1826
ALLEGONDA DRIESSCHEN
huwt 2e Horst 19 april 1834
GEERTRUY VAN RESCH
onbekend of er kinderen uit deze huwelijken zijn geboren

GENERATIE 12d - zn van 11b

CORNELIS MOORREES, gedoopt 's-Hertogenbosch 25 juni 1805, overleden 's-Hertogenbosch 24 augustus 1872 Schoenmaker
huwt Tilburg 21 juni 1831
MARIA ELISABETH BRANDS, geboren Tilburg 6 november 1804, overleden Tilburg 6 november 1874,
uit dit huwelijk werden te Tilburg 12 kinderen geboren:
  1 CORNELIS MOORREES, geboren Tilburg 2 januari 1832, overleden Tilburg 27 juni 1833 2 MARTINUS HUBERTUS MOORREES, geboren Tilburg 31 december 1832, overleden Tilburg 18 april 1842 3 CORNELIS HUBERTUS MOORREES, geboren Tilburg 27 januari 1834, huwt Tilburg 28 oktober 1858 NICOLASINA VAN DEN BERK, geboren Tilburg 15 maart 1833, overleden Tilburg 13 oktober 1890 4 JOHANNA GERTRUDA NORBERTA MOORREES, geboren Tilburg 4 december 1835, huwt 1e Tilburg 26 augustus 1858 CORNELIS VAN BLADEL, geboren Tilburg 26 januari 1820, overleden Tilburg 4 maart 1875 huwt 2e Bergen op Zoom 10 februari 1881 CHRISTIAAN SCHOUTEN 5 MARIA HUBERTA MOORREES, geboren 28 maart 1837, overleden Tilburg 9 december 1877

  6 GERTRUDA NORBERTA MOORREES, geboren 14 mei 1838

  7 FRANCISCUS HUBERTUS MOORREES, geboren 29 november 1839, VOLGT ONDER 13c

  8 FRANCISCUS HUBERTUS MOORREES, geboren Tilburg 1833, overleden Tilburg 22 mei 1835 9 LUDOVICA HUBERTA MOORREES, geboren Tilburg 4 oktober 1841, overleden Tilburg 23 oktober 1841 10 LUDOVICUS HUBERTUS MOORREES, geboren 4 oktober 1841, als kind overleden

  11 LUDOVICUS HUBERTUS MOORREES, geboren 4 november 1843, VOLGT ONDER 13d
  12 MARTINUS HUBERTUS MOORREES, geboren Tilburg 1845, overleden Tilburg 23 januari 1864

GENERATIE 12e - zn van 11c

JOHANNES WILHELMUS MOORREES, geboren Zwolle 12 december 1841, overleden Amsterdam 25 augustus 1906, Directeur Technisch Atelier te Soerabaja NOI
(verbintenis met)
CHARLOTTE SUSANNE BORNE, verder niets bekend,
werden 5 kinderen gewettigd, die te Suikerfabriek "Modjosragen" Soerakarta werden geboren:
  1 JOHANNES WILHELMUS MOORREES, geboren 1870

  2 JACOBA MOORREES, geboren 15 januari 1871, overleden 's-Gravenhage 24 december 1964, ongehuwd

  3 HERMAN PIETER MOORREES, geboren 25 juli 1872, VOLGT ONDER 13e

  4 AUGUST MARTINUS MOORREES, geboren 4 juni 1875, VOLGT ONDER 13f
huwt Soerabaja NOI 15 augustus 1875
JOHANNA JACOBA DE HAAN, geboren Soerabaja NOI 12 juli 1856, overleden Landgoed Hohenheim onder Apeldoorn 27 december 1924,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Landgoed Hohenheim, 2 te Passoeroean NOI:
  5 PIETER GERARDUS MOORREES, geboren 30 juni 1897, overleden Suikerfabriek Wonotjatoe Jogjakarta NOI 15 juli 1925, ongehuwd, Chemicus

  6 HERMAN MATTHIJS NICOLAAS MOORREES, geboren 22 april 1886, overleden Vaassen 9 maart 1936, ongehuwd, Landbouwkundig ingenieur

GENERATIE 12f - zn van 11f

WILLIAM MOORREES, geboren Gombong Bage1en NOI 13 december 1857, overleden Amsterdam 15 september 1931, Civiel Ingenieur, Chef Expeditie Mojokerto Stoomtram Mij. Lid van de Octrooiraad te 's-Gravenhage,
huwt le Soerakarta NOI 27 juni 1885 - echtscheiding Amsterdam 29 november 1901 -
MARIA CORNELIA RAMBALDO, geboren Soerabaja NOI 10 april 1865, overleden Bandung 2 juni 1935,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1 te Soerakarta, 2 te Soerabaja, 3 te Amsterdam, 4 te Mojokerto:
  1 CORNELIA JOSEPHINE BLANCHE MOORREES, geboren 3 april 1886, overleden Leiden 21 december 1965,
  huwt 1e 's-Gravenhage 22 november 1906
  GERARD JOSUA SLANGEN, geboren Maros op het eiland Celebes NOI 12 augustus 1881, overleden Buitenzorg NOI 4 januari 1921, Ambtenaar ter Secretarie,
  huwt 2e Buitenzorg 3 juni 1922
  HERMAN JOHANNES LAM, geboren Veendam 3 januari 1892, Prof. Dr.

  2 CATHARINA SOPHIA ADRIENNE MOORREES, geboren 8 december 1891, overleden Alphen a/d Rijn 5 december 1967,
  huwt Bandung NOI 3 juni 1920
  WILLEM HENRI VAN DELDEN, geboren Klaten -Soerakarta NOI 4 juni 1875, overleden Alphen a/d Rijn 29 augustus 1957, Tuin-employe Suikerfabriek NOI

  3 WILHELMINA MARIA CORNELIA MOORREES, geboren 26 mei 1897, overleden 's-Gravenhage 23 december 1897

  4 MARIA CORNELIA WILHELMINA MOORREES, geboren 14 maart 1900, overleden 's-Gravenhage 2 juli 1977,
  huwt le Bandung 18 september 1920
  PIETER THEODOOR DE JONGH SWEMMER, geboren Cheribon NOI 25 december 1879, overleden Bandung NOI 7 april 1932, Kapitein Infanterie KNIL,
  huwt 2e Bandung NOI 7 maart 1937
  ADOLF NICOLAAS SNEL, geboren Purmerend 24 mei 1891, omgekomen interneringskamp Tjimahi NOI 12 april 1944, Hoofd van de Afdeling Financien der Staatsspoorwegen in NOI
huwt 2e 's-Gravenhage 26 maart 1902
ANNA HENDRIKA KONING, geboren Amsterdam 4 juli 1867, overleden 's-Gravenhage 21 april 1914,
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  5 WILLIAM MOORREES, geboren 29 november 1902, overleden Noordwijkerhout 7 mei 1976, ongehuwd, Vertaler.

GENERATIE 12g - zn van 11g

JAN LODEWIJK MOORREES, geboren Moontok op het eiland Banka NOI 16 juli 1847, overleden Soerabaja NOI 21 augustus 1889, Schout van Politie te Banda Neira en Soerabaja,
huwt le Soerabaja NOI 13 augustus 1870
LOUISA PAULINA DIEPENBEEK, voor november 1893 overleden,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Soerabaja NOI een kind geboren:
  1 JAN LODEWIJK MOORREES, geboren 25 februari 1875, overleden Soerabaja 9 september 1875
huwt 2e Djember NOI 25 november 1893
JOSEPHINA WILHELMINA LUTTER, geboren Rembang 19 oktober 1854, overleden Soerabaja NOI 30 april 1904,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

GENERATIE 12h - zn van 11g

JOHANNES MARTINUS MOORREES, geboren Soerabaja NOI 20 juni 1850, overleden Soerabaja NOI 25 januari 1917, Opzichter en Machinist op Suikerfabriek te Mojokerto,
huwt Probolonggo NOI 13 oktober 1877 - echtscheiding Madioen NOI 3 december 1895
ELISABETH CHARLOTTA VIRGIE MATHILDE MULLER, verder niets bekend,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

uit verbintenis met
IDA (inlandse vrouw)
werd te Soerabaja NOI een kind geboren:
  1 IDA WILHELMINA MOORREES, geboren 24 november 1897, overleden 's-Gravenhage 26 april 1981,
  huwt Soerabaja 10 mei 1916
  HENRY PIETER LAPRE, geboren Soerabaja NOI 29 oktober 1895, overleden 's-Gravenhage 5 augustus 1967.

GENERATIE 12i - zn van 11g

JACOBUS ADRIANUS MOORREES, geboren Soerabaja NOI 10 maart 1856, overleden Soerabaja NOI 12 oktober 1914, Machinist op verschillende Suikerplantages,
huwt le Soerabaja NOI 9 mei 1885 - echtscheiding Soerabaja NOI 3 december 1886 -
PAULINE JOSEPHINE VAN DE HOFF, verder niets bekend.
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

uit verbintenis met
Kasmidah IDA (inlandse vrouw), overleden Soerabaja NOI 4 december 1915
er werden te Soerabaja NOI twee kinderen geboren:
  1 JOSEPH WILLEM HENRI MOORREES, geboren 2 november 1894, VOLGT ONDER 13g

  2 IDA WILHELMINA MOORREES, geboren 24 november 1897, overleden 's-Gravenhage 21 april 1961,
  huwt Soerabaja NOI 10 mei 1916
  HENRY PIETER LAPRE, geboren Soerabaja NOI 29 oktober 1895, overleden 's-Gravenhage 5 augusdtus 1967, ingenieur bij de Staats Spoorwegen
huwt 2e Soerabaja NOI 13 juni 1913
RADEN ADJENG ADIWATIE, verder niets bekend,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE 12j - zn van 11g

JACOBUS SEBASTIANUS ADRIANUS MOORREES, geboren Soerabaja NOI 5 april 1863, overleden Cheribon NOI 15 februari 1906, Controleur Binnenlands Bestuur voor Ambon, Toeal en Kei -eilanden,
huwt le
JACOBA VIOLETTA EVERS KOEMANS, geboren 's-Gravenhage, voor november 1890 overleden,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te onbekend, 2 te 's-Gravenhage:
  l CAMILLA LUCIA VIOLETTA MOORREES,
  huwt Batavia NOI 5 mei 1906
  LEOPOLD HENDRIK ZEEMEIJER

  2 JACOBA CAROLINE MOORREES, geboren 6 mei 1888, overleden Buitenzorg NOI 8 februari 1938,
  huwt
  OSCAR FERDINAND MEIJER, geboren Batavia NOI 28 juni 1885, overleden Vught 7 november 1951.
huwt 2e mogelijk ergens in NOI? 5 november 1890
ADOLPHINE CAROLINE EVERS KOEMANS, geboren 's-Gravenhage 2 oktober 1869, omgekomen Batavia NOI 17 mei 1945,
uit dit huwelijk werd te Sambas op het eiland Borneo een kind geboren:
  3 EVERHARDUS ADOLPH CAROLUS MOORREES, geboren 7 december 1891, VOLGT ONDER 13h

GENERATIE 12k - zn van 11i

JAN WILLEM MOORREES (bijgenaamd "JAN BANK"), geboren Malmesburry KP Zuid Afrika 24 juli 1838, overleden Melkbosch distrikt Malmesburry KP Zuid Afrika 25 juli 1901, Kassier, Boer,
huwt
BEATRIX JOHANNA HENDRINA SMUTS, geboren Klavervlei KP Zuid Afrika 1884, overleden Malmesburry KP Zuid Afrika 28 augustus 1909,
uit dit huwelijk werden te Malmesburry KP Zuid Afrika 15 kinderen geboren:
  l BEATRIX HENDRINA JOHANNA MOORREES, geboren 12 april 1865,
  huwt Wynberg 28 januari 1896
  JOHANNES JACOBUS CHRISTOFFEL SMIT, geboren 6 juni 1870,

  2 HELENA SOPHIA MOORREES, geboren 3 april 1868, voor 1939 overleden,
  huwt
  STEPHANUS ANDRIES WAGNER

  3 MARTHINUS SMUTS MOORREES, geboren 18 september 1869, als kind overleden

  4 JOHANNES CAROLUS LE FEBRE MOORREES, geboren 25 maart 1871, als kind overleden

  5 MARIA MAGDALENA MOORREES, geboren 20 augustus 1872, ongehuwd

  6 CATHARINA JOHANNA MOORREES, geboren 18 augustus 1874, ongehuwd

  7 ANNA BARBARA MOORREES, geboren 21 februari 1876, als kind overleden

  8 MARTHINA MOORREES, geboren 19 juni 1877, als kind overleden

  9 ADRIAAN MOORREES, geboren 19 december 1878, ongehuwd

  10 HILLEGONDA GEERTRUIDA MOORREES, geboren 27 mei 1880,
  huwt
  CORDES

  11 JOHANNES CAROLUS LE FEBRE MOORREES, geboren 7 maart 1882, ongehuwd

  12 HENDRIK JACOBUS MOORREES, geboren 9 november 1883, VOLGT ONDER 13i

  13 JOHAN HENDRIK LOEDOLFF MOORREES, geboren 25 mei 1885, ongehuwd

  14 PIETER ABRAHAM MOORREES, geboren 25 mei 1885, overleden Malmesburry 6 november 1918, ongehuwd

  15 MICHAEL ADRIAAN MOORREES, geboren 23 september 1887, VOLGT ONDER 13j

GENERATIE 12-L - zn van 1i

ADRIANUS (ADRIAAN) MOORREES, geboren Malmesburry KP Zuid Afrika 18 augustus 1855, overleden in zijn huis te Seepunt nabij Kaapstad 17 november 1838, Predikant te Kaapstad, Phil. Doctor H.C. Universiteiten van Kaapstad & Stellenbosch, Kanselier aan de Universiteit te Stellenbosch,
huwt Malmesburry KP Zuid Afrika 3 augustus 1880
MARIA MAGDALENA SMUTS, geboren Riebeeck Wes KP Zuid Afrika 29 september 1857, overleden Kaapstad 16 juli 1950
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, 1/5 te Richmond KP en 6 te Kaapstad:
  1 JOHANNES CAROLUS LE FEBRE MOORREES, geboren 20 mei 1881, VOLGT ONDER 13k

  2 ANNA CATHARINA MOORREES, geboren 18 september 1882,
  huwt Houtbaai KP 1912
  DIRK VAN VELDEN HOFFMAN, overleden april 1940, Arts.

  3 ADRIAAN MOORREES, geboren 27 juli 1884, VOLGT ONDER 13-L

  4 MARIA CLARA MOORREES, geboren 6 april 1890,
  huwt Stellenbosch KP september 1915
  PIETER ANDREAS THERON, Predikant te Klerksdorp Trvl.

  5 HELENA SOPHIA MOORREES, geboren 10 februari 1892, ongehuwd

  6 FRANCISCUS DIONYSIUS MOORREES, geboren 9 januari 1895, Dr. Theologie, Predikant.

GENERATIE 12m - zn van 11k

ADRIANUS HENDRIK MOORREES, geboren Malmesburry KP 29 maart 1836, overleden 2 mei 1877,
huwt Napier 21 september 1859
CATHARINA MARIA HOFMEYER,
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 JAN WILLEM MOORREES, geboren 2 oktober 1860, overleden 26 februari 1861

  2 ANNA MARTHINA MOORREES, geboren 20 augustus 1863, overlkeden Uxbridge UK 9 april 1946,
  huwt Kaapstad 12 oktober 1885
  ALBERT EDWARD VICKERS

  3 JAN HENDRIK MOORREES, geboren 9 augustus 1864, overleden 26 september 1864

  4 MAGDALENA CHRISTINA MOORREES, geboren 26 augustus 1868, overleden 29 oktober 1868

  5 JEANNE HENRIETTE MOORREES, geboren 26 augustus 1868, overleden 29 december 1868
huwt 2e Malmesburry 5 oktober 1874
HESTER MAGDALENA BREMNERINA FORD, geboren Graaff-Reinet KP 1844, overleden Tulbagh KP 2 december 1913 of 2 mei 1877,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE 12n - zn van 11k

JAN WILLEM MOORREES, geboren Malmesburry KP Zuid Afrika 8 oktober 1849, overleden Malmesburry KP 10 januari 1925, Notaris te Malmesburry KP,
huwt 22 mei 1874
JOHANNA DOROTHEA SUSANNA CRUYWAGEN,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Malmesburry KP 9 kinderen geboren:
  1 ADRIAAN MOORREES, geboren 1 juli 1875, overleden 15 november 1875

  2 MADELIA MOORREES, geboren 1 juli 1875, overleden in 1888

  3 FRANCOIS DANIEL CHANGUINON MOORREES, geboren 18 maart 1877, overleden Malmesburry KP Woensdag 4 april 1906, ongehuwd, Notaris te Malmesburry KP.

  4 DOROTHEA SUSANNA MOORREES, gebooren 24 oktober 1878, overleden Pietermaritzburg Natal
  huwt Malmesburry KP
  RYK GABRIEL RUSSOUW, geboren Kaapstad KP 30 juni 18.. overleden Seepunt bij Kaapstad

  5 LORENZO CHRISTINI MOORREES, geboren 11 mei 1880, verder niets bekend

  6 HUBERT ADRIAAN MOORREES, geboren 9 april 1882, verder niets bekend

  7 MARGUERITTE LEONDRA MOORREES, geboren 3 januari 1894,
  huwt
  ARNOLDUS PETRUS WILHELMUS IMMELMAN, Procureur te Piketberg KP

  8 VICTOR MOORREES, ongehuwd, verder niets bekend

  9 ELAINE ANGELIQUE MOORREES, verder niets bekend
  huwt
  CECIL FOY, verder niets bekend.

GENERATIE 12o - zn van 11L

CAMPEGIUS HERMANNUS MOORREES, geboren Foxhol 29 maart 1831, overleden Amsterdam 19 maart 1881, Kantoorbediende
huwt Groningen 28 oktober 1853
ARENDINA HINDERIKA SOBERING, geboren Groningen 16 mei 1830, overleden Amsterdam 14 oktober 1889,
uit dit huwelijk werden te Groningen 10 kinderen geboren:
  1 JOHANNA MARIA EGBERDINA MOORREES, geboren 14 december 1845, overleden Haarlem 29 mei 1915,
  huwt Amsterdam 22 augustus 1878
  LOUIS ZEILER, geboren Amsterdam 29 mei 1849, overleden Bussum 29 juni 1924, Grossier in IJzerwaren.

  2 CAMPEGIUS HARMANNUS SCATO FRANCOIS MOORREES, geboren 20 februari 1855,
  VOLGT ONDER 13m

  3 DERK MOORREES, geboren 4 oktober 1857, VOLGT ONDER 13n

  4 CATHARINA JOHANNA MOORREES, geboren 4 april 1860, overleden 's-Gravenhage 30 oktober 1910,
  huwt Amsterdam 8 december 1887
  JACOBUS MARINUS BURGERHOUDT, geboren Schiedam 17 juni 1842, overleden 's-Gravenhage 20 februari 1906, Ontvanger der Directe Belastingen.

  5 MARIA MOORREES, geboren 9 mei 1861, overleden Amsterdam 7 juli 1913,
  huwt Amsterdam 7 juni 1888 - echtscheiding Amsterdam 13 juni 1895 -
  GEORG DIEDERIK DAMMERS, geboren Amsterdam 20 februari 1860, overleden Diemen 15 december 1926, Deurwaarder

  6 MARTHA MOORREES, geboren 13 juli 1862, overleden Amsterdam 15 juni 1929,
  huwt Amsterdam 30 april 1885 - echtscheiding Amsterdam 11 oktober 1912 -
  ADRIANUS KERREMANS, geboren Groningen 15 oktober 1862, overleden Venray 24 januari 1923, Directeur Reclamebureau.

  7 ARENDINA HINDERIKA MOORREES, geboren 1 november 1864, overleden Amsterdam 9 mei 1941,
  huwt le Amsterdam 10 april 1890 - echtscheiding Amsterdam 24 augustus 1895 -
  FRANCOIS AMALIUS BERENDS, geboren Amsterdam 24 augustus 1859, overleden Amsterdam 16 december 1905, Kleermaker,
  huwt 2e Amsterdam 8 februari 1933
  THEODORUS VAN DER WEIJDEN, geboren Nieuwkoop 3 december 1870, overleden Amsterdam 25 december 1952.

  8 FREDERIC HENRI MOORREES, geboren 2 april 1866, in het jaar 1888 Militair te Schoonhoven

  9 ROELOF MOORREES, geboren 3 juni 1867, VOLGT ONDER 13o

  10 NICOLAAS PAUL FREDERIK MOORREES, geboren 28 april 1869, in het jaar 1884 Militair te Schoonhoven.

GENERATIE 12p - zn van 11n

FRANCISCUS CAREL WILHELMUS MOORREES, geboren Delft 11 november 1866, overleden 's-Gravenhage 17 augustus 1932, Kapitein ter Zee, Referendaris Titulair Bureau voor de Statistiek,
huwt 's-Gravenhage 13 januari 1898
THEODORA ANNA DE WOLFF PEEREBOOM, geboren Oosthuizen NH 28 september 1876, overleden 's-Gravenhage 26 november 1932,
uit dit huwelijk werd te Den Helder een kind geboren:
  1 THEODORA WILHELMINA MOORREES, geboren 6 januari 1907, overleden Zevenaar 11 jauari 1994
  huwt 1e 's-Gravenhage 21 december 1934 - echtscheiding 's-Gravenhage 12 april 1940
  HENDRIK VAN DER HEIJDEN, geboren Amsterdam 9 augustus 1901, overleden 's-Gravenhage 3 mei 1940 Handelaar in Olien.
  huwt 2e Zevenaar 2 april 1963
  DIRK GERARDUS DE BOER, geboren Amsterdam 2 mei 1905, overleden Zevenaar 29 januari 1964

GENERATIE 12q - zn van 11o

PIETER ANTON MOORREES, geboren Delft 24 augustus 1871, omgekomen interneringskamp Ambarawa nabij Semarang NOI 4 maart 1943, Oorlogsslachtoffer, Assistent Resident van Asahan, Hoofdadministrateur Ho1land -Amerika Plantage Maatschappij,
huwt Nijmegen 27 september 1893
HENDRIKA JACOBA ADAMA VAN SCHELTEMA, geboren Batavia 17 oktober 1871, overleden Buitenzorg NOI 27 augustus 1894,
uit dit huwelijk werden te Buitenzorg 2 kinderen geboren:
  1 HENRI MOORREES, geboren 24 augustus 1894, VOLGT ONDER 13p

  2 PIETER AUGUST MOORREES, geboren 24 augustus 1894, overleden Buitenzorg 25 augustus 1894

GENERATIE 12r - zn van 11o

JOHANNES MARINUS MOORREES, geboren Amsterdam 3 augustus 1876, overleden Soerabaja NOI 25 januari 1917, Controleur Binnenlands Bestuur op Sumatra, Adjunct directeur Arbeidsinspectie,
huwt Nijmegen - (per volmacht) 29 oktober 1902
WILHELMINA ARNOLDA HENDRIKS, geboren Djember Besoeki NOI 15 september 1877, overleden Arnhem 20 januari 1967,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te Buitenzorg, 2 te Nijmegen, 3 te Pandjang Padang Batipoe:
  l JACQUELINE ARNOLDINA HENRIETTE MOORREES, geboren 20 juni 1904, overleden Rotterdam, 11 oktober 1993
  huwt Nijmegen 23 juli 1925
  HERMANN HAUSLER, geboren Laibach voormalig Oostenrijk 9 augustus 1900, vermist als Duits Officier in Nederland 17 september 1944.

  2 MARGO HERMAN WILLEM MOORREES, geboren 20 januari 1906, VOLGT ONDER 13q

  3 PIETER AUGUST MOORREES, geboren 20 december 1907, VOLGT ONDER 13r

GENERATIE 12s - zn van 11q

JACOB MOORREES, geboren Grave 21 juli l879, overleden Camberwell Victoria Australia 20 maart 1933, Planter op het eiland Deli NOI Landbouwer in Australia,
huwt Melbourne Australia 10 september 1919
GWENDOLYNE FRANCES HOPE, geboren Melbourne Australia 29 maart 1898, overleden Melbourne Australia 28 maart 1966 ,
uit dit huwelijk werden te Melbourne Australia 3 kinderen geboren:
  l GWENDOLEYNE MARY CATHARINA MOORREES, geboren 28 augustus 1921, Psychiatrisch Sociaal Werkster,
  huwt London England 5 mei 1951
  WILLIAM JOHN SEARLE, geboren Oxford England 23 november 1921, overleden Ramsden Oxford England 5 februari 1978, Management Training Consultant,

  2 PAUL WILLIAM MOORREES, geboren 16 november 1922, overleden Melbourne Australia in 1981, ongehuwd, Civil Servant.

  3 SEBYLLA MARTINA THERESIA MOORREES, geboren 3 juni 1928,

GENERATIE 12t - zn van 11s

COENRAAD FRANS AUGUST MOORREES, geboren Ambon NOI 2 oktober 1882, overleden Voorschoten 26 september 1944, Luitenant -Kolone1 Generale Staf KNIL,
huwt Heemstede 3 oktober 1907
FLORENTINA THEODORA MENSINGA, geboren Batavia NOI 22 mei 1881,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Meester Cornelis NOI 2 te 's-Gravenhage:
  1 HENDRIK GUUSTAAF MOORREES, geboren 16 januari 1911, VOLGT ONDER 13s

  2 COENRAAD FRANS AUGUST MOORREES, geboren 23 oktober 1916, VOLGT ONDER 13t

GENERATIE 12u - zn van 11t

FRANCISCUS DIONYSIUS JOHANNES MOORREES, geboren Ter Aa 1 november 1832, overleden Nijmegen 13 april 1921, Predikant, Ridder in de Orde van Oranje Naussau,
huwt Haarlem 18 december 1862
MARIA DEYSERINK, geboren Haarlem 1 juli 1833, overleden Buurmalsen 23 september 1899,
uit dit huwelijk werden te Vianen 4 kinderen geboren:
  1 WILLEM MOORREES, geboren 13 oktober 1864, overleden Vianen 8 januari 1865

  2 NELLY MOORREES, geboren 4 september 1865, overleden Kreutznach Dld 30 juni 1913,
  huwt Vianen 12 januari 1893
  JEAN JACQUES PHILIPPE CAMBIER, geboren Vianen 7 juli 1865, overleden Pontianak Borneo NOI 27 juni 1902, Assistent Resident te Pontianak NOI

  3 ELISABETH WILHELMINA MOORREES, geboren 25 april 1868, overleden Bilthoven 9 juni 1933,
  huwt Vianen 6 oktober 1892
  JOHANNES CORNELIS PRINS, geboren Nijkerk 1 juni 1860, overleden Bilthoven 22 juni 1931, Predikant.

  4 HENDRIK BOUDEWIJN MOORREES, geboren 30 augustus 1870, VOLGT ONDER 13u

GENERATIE 12v - zn van 11t

JOHANNES GIJSBERTUS MOORREES, geboren Hummelo 13 juli 1843, overleden 's-Gravenhage 3 oktober 1906, Notaris te Culemborg,
huwt Culemborg 12 mei 1899
ANNA FEMMA VAN DER HOEVEN, geboren Rhoon 1 augustus 1848, overleden 's-Gravenhage 18 juli 1935,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE 12w - zn van 11t

ANTON HERMAN MOORREES, geboren Hummelo 2 december 1845, overleden Batavia NOI 3 januari 1902, Assistent Resident van Siboga Tapan,
huwt le Buitenzorg NOI 18 januari 1879 - echtscheiding Buitenzorg NOI 10 augustus 1893 -
ELISABETH VAN DE VELDE
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren,
huwt 2e Batavia NOI 20 juli 1899
CAROLINA MIDDELDORP, geboren 's-Gravenhage 1 mei 1858, overleden Batavia 20 augustus 1913,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE 12x - zn van 11u

BERNARDUS MOORREES, geboren Ommen 5 september 1866, overleden Jutphaas 17 november 1931, Predikant,
huwt Apeldoorn 20 februari 1896
ANNA MARIA CATHARINA HERMANNA VAN HALL, geboren Middelburg 15 februari 1867, overleden IJsselstein 26 januari 1924,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren 1/2 te Meeuwen, 3/4 te Loon op Zand:
  1 ANNA MARIA CATHARINA MOORREES, geboren 20 december 1896, overleden Wageningen 10 augustus 1958,
  huwt IJsselstein 4 juni 1936
  JAN GERRIT WOELDERINK, geboren Hasselt 11 augustus 1886, overleden Zeist 28 juni 1956, Theologisch Dr. Predikant

  2 CHRISTIANA ELISABETH MOORREES, geboren 13 juli 1898, ongehuwd

  3 JAN GERRIT GABRIEL MOORREES, geboren 29 december 1901, VOLGT ONDER 13v

  4 HERMINE MOORREES, geboren 25 juni 1904, overleden Nijmegen 15 maart 1981, ongehuwd, Onderwijzeres

GENERATIE 12y - zn van 11u

JOHANNES BURGHARDUS MOORREES, geboren Maasland 26 april 1870, overleden Pesse 27 juli 1899, Predikant,
huwt Ruinen 28 september 1898
CATHARINA ANTONIA DE MOL MONCOURT, geboren Garijp 8 oktober 1876, overleden Groningen 16 augustus 1916,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE 12z - zn van 11w

NICOLAAS WILHELMUS MOORREES, geboren Ambon 11 juli 1853, overleden Ambon 21 september 1898,
huwt Banda Neira NOI 26 april 1879
CORNELIA ADRIANA MAKILY,
onbekend of er uit dit echtpaar kinderen werden geboren.
/ul>

GENERATIE 12ba - zn van 11w

CATHARINUS LODEWIJK MOORREES, geboren Ambon 13 juli 1856,
huwt Ambon 23 november 1912
JACOBA TAALHUSERA,
voor dit huwelijk werden te Ambon (tenminste) 2 kinderen geboren, (wettelijk erkend):
  1 JOHANNA WILHELMINA MOORREES, geboren 15 december 1909, overleden Haarlem 12 oktober 1984,
  huwt Malang NOI 19 juni 1929
  ALPHONSE THEODORE ERNEST MARIE SPIJKER, geboren Arnhem 18 januari 1902, overleden Haarlem 9 maart 1988, Leger Predikant, Leraar Bahasa, Archivaria KLM.

  2 CATHARINUS LODEWIJK MOORREES, (ook KLAAS genoemd), VOLGT ONDER 13w

GENERATIE 12bb - zn van 11w

LOUIS ALEXANDER CHARLES MOORREES, geboren Ambon 25 november 1866, overleden Ambon 24 januari 1916, Posthouder te Ambon & Kairatoe,
huwt le Ambon 30 december 1885
SOPHIA ANNA CATHARINA BERKMAN, geboren 10 juni 1865, overleden 2 februari 1894
uit dit huwelijk werden te Wahai Ambon 5 kinderen geboren:
  1 RICHARD ALFRED DIRK MOORREES, geboren 6 oktober 1887, VOLGT ONDER 13x

  2 LOUIS NICOLAAS JACOBUS MOORREES, geboren 24 december 1888, VOLGT ONDER 13y

  3 FERDINAND MAXIMILIAAN ROBERT MOORREES, geboren 17 april 1890, overleden Soerabaja NOI 19 juni 1945, ongehuwd, oorlogsslachtoffer.

  4 JOSEPHINE MATHILDE ROSARIE MOORREES, geboren 27 juli 1891, overleden Ambon 1958,
  huwt Ambon
  DANIEL JOHANNES GASPERSZ, overleden Ambon 1958
huwt 2e Ambon 25 juni 1913
PHILIPPINA WOUDHUIZEN, geboren Kota-Lama NOI 22 november 1878, verder niets bekend.

GENERATIE 13a - zn van 12a

ANTOON MOORREES, geboren Venray 13 januari 1828, overleden Venray 9 maart 1892, Akkerman,
huwt Venray 21 augustus 1864
PETRONELLA MUIZERS, geboren Venray 25 mei 1829, overleden Venray 25 juli 1889, Akkervrouw,
uit dit huwelijk werden te Venray 3 kinderen geboren:
  1 ANDREAS HUBERTUS MOORREES, geboren 23 september l865, VOLGT ONDER 14a

  2 SIBERTUS HUBERTUS MOORREES, geboren 30 mei 1867, overleden Venray 29 juni 1889, ongehuwd Akkerman.

  3 ANNA MARIA HUBERTINA MOORREES, geboren 17 april 1869. overleden Venray 6 juni 1892, ongehuwd, Akkervrouw

GENERATIE 13b - zn van 12b

MARTIN MOORREES,geboren Venray 7 februari 1827, Kramer
huwt Venray 16 april 1858
ELISABETH VAN HELDEN, geboren Venray 29 juni 1833,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Venray 4 kinderen geboren:
  1 PETRONELLA MOORREES, geboren 13 april 1859

  2 ANNA GEERTRUI MOORREES, geboren Venray 28 maart 1861

  3 GERARDUS MOORREES, geboren 4 mei 1863, overleden 25 april 1884

  4 JOHANNES MOORREES, geboren 6 november 1866

  4 PETER JOHANNES MOORREES, geboren 24 juni 1869, VOLGT ONDER 14b

GENERATIE 13c - zn van 12d

FRANCISCUS HUBERTUS MOOREES, geboren Tilburg 29 november 1839, overleden Tilburg 16 januari 1901, schoenmaker,
huwt Tilburg 2 mei 1872
MARIA CORNELIA BEKKERS, geboren Moergestel 4 november 1840, overleden Tilburg 27 oktober 1929
uit dit huwelijk werden te Tilburg 5 kinderen geboren:
  1 CORNELIS FRANCISCUS MOOREES, geboren 13 februari 1873, VOLGT ONDER 14c

  2 JOSEPHUS HUBERTUS MOORREES, geboren 13 oktober 1874, VOLGT ONDER 14d

  3 MARIA ELISABETH JOSEPHINA MOOREES, geboren 31 maart 1877, overleden Tilburg 14 januari 1953,
  huwt 1e Tilburg 4 september 1922
  QUIRINUS VAN DIJK, geboren Tilburg 12 juli 1874, overleden Tilburg 7 juni 1936, Schoenmaker,
  huwt 2e Tilburg 16 april 1940
  MARTINUS JOZEF DE KORT, geboren Tilburg 21 maart 1882

  4 MARTINUS HUBERTUS MOOREES, geboren 10 oktober 1878, ongehuwd in Canada overleden

  5 JOHANNES JOSEPHUS MOOREES, geboren 10 augustus 1880, overleden Tilburg 13 februari 1885

GENERATIE 13d - zn van 12d

LUDOVICUS HUBERTUS MOOREES, geboren Tilburg 4 november 1842, overleden te Delft
huwt
ANNA MARIA DE SONNEVILLE, geboren Middelburg 7 februari 1851, overleden te Delft 8 februari 1833
huwt uit dit huwelijk werden te Delft 5 kinderen geboren:
  1 MARIA MOOREES, geboren 6 oktober 1878, overleden Delft 29 januari 1969,
  huwt Delft 18 november 1903
  SIMON FRANCISCUS KNAAP, geboren Leiden 13 januari 1871, overleden Nootdorp 10 september 1957.

  2 JOHANNES JOSEPHUS MOOREES, geboren 13 maart 1880, VOLGT ONDER 14e

  3 MARGARETHA GEERTRUIDA MOOREES, geboren 21 juni 1883, overleden Delft 13 maart 1954,
  huwt Delft 28 december 1906
  JOHANNES VAN DER VLUGT, geboren Delft 3 augustus 1878, overleden Delft 17 maart 1937.

  4 MARTINUS HUBERTUS MOOREES, geboren 20 juni 1885, VOLGT ONDER 14f

  5 LUDOVICUS HUBERTUS CORNELIS MOOREES, geboren 2 augustus 1890, VOLGT ONDER 14g

GENERATIE 13e - zn van 12e

HERMAN PIETER MOORREES, geboren Suikerfabriek Modjosragen Soerakara NOI 25 juli 1872, overleden te Atlanta Georgia USA - datum onbekend - Scheikundige,
huwt Atlanta Georgia USA in het jaar 29 september 1897
CATHARINA CHARLOTTE DE MAN, geboren Amsterdam 3 februari 1866, overleden Weehawken New York USA september 1908,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Atlanta Georgia USA 3 kinderen geboren:
  1 JOHAN PIETER GERARDUS MOORREES, geboren Atlana GO 19 juli 1898, VOLGT ONDER 14h

  2 CATHARINA CHARLOTTA MOORREES, geboren Hartford Connetticut USA 21 juni 1900,
  huwt Norristown PA 22 juni 1928
  VERNE JORGENSEN GLOOD

  3 JOHANNES WILHELMUS MOORREES, geboren Brooklin NY 27 juli 1902, overleden Orange 12 september 1978, ongehuwd?
huwt 2e New York 1910
MARY VIRGINA BUNTING

GENERATIE 13f - zn van 12e

AUGUST MARTINUS MOORREES, geboren Suikerfabriek Djatibarang Tegal NOI 4 juni 1875, overleden Malang NOI 19 maart 1941, Tuinemploye Suikerfabriek Bodjomh te Poerbollinggo NOI
huwt Malang NOI 19 september 1916
DANIELLE RINGERS, geboren Buiksloot 3 februari 1891, omgekomen interneringskamp nabij Semarang NOI 27 augustus 1944,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Malang, 2 te Poerwokerto NOI:
  l AUGUST DANIEL MENSO MOORREES, geboren 8 februari 1917, VOLGT ONDER 14i

  2 JOHAN PIETER GERARDUS MOORREES, geboren 15 mei 1920, omgekomen interneringskamp te Buru Tailand omstreeks 1944, ongehuwd, Oorlogsslachtoffer

GENERATIE 13g - zn van 12i

JOSEPH WILLEM HENRI MOORREES, geboren Soerabaja NOI 2 november 1894, overleden 's-Gravenhage 23 maart 1970, in NOI Machinist op verschillende Suikerplantages,
huwt Soerabaja NOI 7 oktober 1913
CAROLINA LAPRE, geboren Soerabaja NOI 6 november 1893, overleden Semarang 25 september 1955,
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren, 1/3 te Paree -Kediri, 4 te Sitoebondo, 5 te Banjoewangi, 6/7 te Kudus NOI:
  l FREDERIK NAPOLEON MOORREES, geboren 17 september 1914, VOLGT ONDER 14j

  2 HENRI WILLIAM MOORREES, geboren 4 november 1915, overleden Hoogeveen 30 december 1983, ongehuwd, Rijksambtenaar Verkeer & Waterstaat.

  3 EDUARD MOORREES, geboren 21 februari 1917, omgekomen interneringskamp Fulcuola omstreeks 4 januari 1944, ongehuwd, oorlogsslachtoffer

  4 DAISY HENRIETTE MOORREES, geboren 20 oktober 1919,
  huwt Tailand 2 februari 1946
  PETRUS PAULUS MARIA FLOHR, geboren Semarang NOI 5 augustus 1918, overleden 's-Hertogenbosch 30 november 1989,

  5 IDA JOHANNA MOORREES, geboren 19 september 1921,
  huwt Semarang 28 april 1949
  HEERKE BLINK, geboren Ten Boer (Gr) 29 november 1919, overleden Ede 12 augustus 1971

  6 GUSTAVE CHRISTINA MOORREES, geboren 24 februari 1924,
  huwt Semarang NOI 24 juni 1949
  ALPHONS MARIA JACOBUS LUTZ, geboren 's-Gravenhage 13 november 1926, overleden Dordrecht 25 februari 1999

  7 REMILE WALTER MOORREES, geboren 10 oktober 1925, VOLGT ONDER 14k

GENERATIE 13h - zn van 12j

EVERHARDUS ADOLPH CORNELIS MOORREES, geboren Sambas Borneo NOI 7 december 1891, omgekomen interneringskamp Tjimahi NOI Opzichter Telefoondienst, Oorlogsslachtoffer,
huwt le Batavia NOI 20 januari 1916
FREDERIKA SOPHIE BEIJERINCK, geboren Batavia NOI 3 mei 1897, overleden Venlo 21 november 1968,
uit dit huwelijk werden te Batavia NOI 3 kinderen geboren:
  1 FEDERIKCA CAROLINE SOPHIE MOORREES,geboren februari 1917, overleden Batavia 20 februari 1917 als kind overleden

  2 ADRIANUS MARINUS LEO MOORREES, geboren 1 december 1918, VOLGT ONDER 14-L

  3 MARIA MARGARETHA MOORREES, geboren 29 juni 1922, ongehuwd
huwt 2e Bandung NOI omstreeks 1940
ANNIE BONNEKEN, geboren Grefrat Dld 1 maart 1915, overleden Zeist 27 november 1992
uit dit huwelijk werd te Bandung NOI een kind geboren:
  4 CARLA MOORREES, geboren 3 november 1940,
  huwt Zeist 11 september 1962
  CHRISTIAAN VAN DIJK, geboren Huis ter Heide 28 april 1936

GENERATIE 13i - zn van 12k

HENDRIK JACOBUS MOORREES, geboren Malmesburry KP Zuid Afrika 9 November 1883, overleden Kalkbaai KP Zuid-Afrika 15 November 1975, Verzekeringsagent,
huwt Malmesburry
ISABELLA JOHANNA CATHARINA CORDES, geboren Kalabaskraal 7 November 1902, overleden Bellville 27 november 1967,
uit dit huwelijk werden te Bellville 4 kinderen geboren:
  1 JOHANNES WILLEM MOORREES, geboren 15 februari 1916, VOLGT ONDER 14m

  2 CARL FREDERIK WILHELM MOORREES, geboren 11 oktober 1917, VOLGT ONDER 14n

  3 JOHANNA CHARLOTTE MOORREES, geboren 9 juni 1924,
  huwt Kaapstad 2 februari 1945
  FRANS STEPHANUS HOUGH, geboren Kaapstad 4 september 1922, overleden Stellenbosch 1 december 1953,

  4 BEATRIX HENDRINA MOORREES, geboren 5 september 1934,
  huwt Bellville 20 december 1958
  DANIEL UYS, geboren Firgrove 3 juni 1932

GENERATIE 13j - zn van 12k

MICHAEL ADRIAAN MOORREES, geboren Malmesburry 23 september 1887, overleden Malmesburry in februari 1949, Winkelier,
huwt Malmesburry
JACOBA JOHANNA BESTBIER, geboren Malmesburry 18 september 1899, overleden Pretoria 31 juli 1977,
uit dit huwelijk werden te Malmesburry 2 kinderen geboren:
  1 ELIZABETH CATHARINA WILHELMINA MOORREES, geboren 3 januari 1920,
  huwt Kaapstad 3 Januari 1942
  ABRAHAM PAULUS JACOBUS KLOPPER, geboren Pretoria 9 augustus 1918, overleden Westville Natal 5 juli 1989

  2 BEATRIX HENDRINA JOHANNA MOORREES, geboren 18 november 1925,
  huwt Benoni Trvl 16 december 1949
  HERMANUS NICOLAAS BOTHA, geboren Vrede 2 juli 1923, overleden Vrede 26 juni 1976,

GENERATIE 13k - zn van 12L

JOHANNES CAROLUS LE FEBRE MOORREES, geboren Richmond KP Zuid Afrika 20 mei 1881, overleden Oost London KP 9 juni 1940, Onderwijzer,
huwt Richmond KP in November 1911
FLORENCE MORTIMER, geboren Richmond KP 15 juli 1887, overleden Worchester KP 1980,
uit dit huwelijk werden te Richmond KP Zuid Afrika 3 kinderen geboren:
  1 HELEN MARIA MOORREES, geboren 29 september 1912, overleden Paarl KP 6 september 1989,
  huwt Oos London KP
  HARRY GABRIEL MUNTINGH, geboren Worchester KP 15 juli 1905, overleden Worchester KP

  2 MARIA MAGDALENA MOORREES, geboren 16 mei 1919,
  huwt le Johannesburg Trvl 5 november 1947
  CHARLES DESMOND HOWNDS, geboren Oos London KP 6 maart 1915, overleden Oos London KP 15 augustus 1962
  huwt 2e Oos London KP 24 oktober 1969
  NORBERT ROLFE WHITAKER, geboren King Williamstown KP 28 oktober 1916,

  3 FLORENCE MOORREES, geboren 20 november 1920,
  huwt Johannesburg Trvl 5 november 1942
  QUINTON MANLEY PERRY, geboren London GB 27 september 1908, overleden Oos London KP 13 december 1982

GENERATIE 13-L - zn van 12L

ADRIAAN MOORREES, geboren Richmond KP Zuid Afrika 27 juni 1884, overleden Sabie Trvl 29 september 1975, Administrateur van Naturelle Sake,
huwt 1e Stellenboschh KP
DORA CHRISTINA CROWIE,
uit dit huwelijk werd te Stellenbosch KP een kind geboren:
  1 ADRIAAN MOORREES, geboren 3 juli 1917, VOLGT ONDER 14o
huwt 2e Stellenbosch KP 31 december 1918
MARTHA MARGARETHA WAHL, geboren Paarl KP 3 december 1887, overleden Sabie Trvl 20 juni 1980,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1/2 te Stellenbosch KP, 3 te Ladysmith KP:
  2 MARTHA MARGARETHA MOORREES, geboren 28 juni 1921, overleden Pretoria Trvl 8 oktober 1989,
  huwt Pelgrimrus Oos Transvaal 3 oktober 1949
  NICOLAAS JACOBUS HOUGH, geboren Observatory Kaapstad KP 1 september 1920,

  3 MARIA MAGDALENA MOORREES, geboren 5 maart 1925,
  huwt Nelspruit Trvl 9 juni 1951
  MARKUS ALBERTUS SWANEPOEL, geboren Christiana KP 5 juni 1925

  4 JOHANNA FRANCISCA MOORREES, geboren 6 april 1926,
  huwt 8 April 1950
  GABRIEL FRANCOIS DU TOIT, geboren Klerksdorp Trvl 27 maart 1927,

GENERATIE 13m - zn van 12o

CAMPEGIUS HARMANNUS SCATO FRANCOIS MOORREES, geboren Groningen 20 februari 1855, overleden Groningen 13 augustus 1929, Boekhouder bij Nutspaarbank,
huwt Zutphen 12 maart 1880
JOHANNA FREDERIKA WILLEMSEN, geboren Zutphen 20 november 1859, overleden Utrecht 8 november 1943,
uit dit huwelijk werden te Utrecht 8 kinderen geboren:
  l ARENDINA HENDRIKA MOORREES, geboren 13 augustus 1883, overleden Utrecht 8 juni 1958,
  huwt Utrecht 4 januari 1912
  HENDRIK SCHUTTE, geboren Amsterdam 11 januari 1864, overleden Utrecht 9 augustus 1944, Kapitein Artillerie

  2 CHRISTINA JOHANNA MOORREES, geboren 24 november 1885, overleden Arnhem 27 december 1969,
  huwt le St. Louis USA 18 mei 1908
  VICTOR ERNEST KETJEN, geboren Kediri NOI 2 december 1879, overleden Arnhem 19 februari 1941, Importeur van Gehoorapparaten,
  huwt 2e Arnhem 24 april 1942
  ARIE SCHALLENBERG, geboren Rotterdam 29 augustus 1878,

  3 CATHARINA JOHANNA MOORREES, geboren 9 december 1890, overleden Bilthoven 14 november 1977,
  huwt Utrecht 30 december 1915
  CHRISTIAAN FREDERIK LUCA, geboren Utrecht 1 februari 1891, overleden Zaandam 26 oktober 1955, Directeur Steengaas Fabriek

  4 MARIA MOORREES, geboren 31 december 1892, overleden Zeist 11 januari 1968, ongehuwd

  5 CAMPEGIUS HARMANNUS SCATO FRANCOIS MOORREES, geboren 21 januari 1895,
  VOLGT ONDER 14p

  6 JAN DERK MOORREES, geboren 22 februari 1897, VOLGT ONDER 14q

  7 JOHAN FREDERIK MOORREES, geboren 5 maart 1902, VOLGT ONDER 14r

  8 ROELOF MOORREES, geboren 3 september 1903, VOLGT ONDER 14s

GENERATIE 13n - zn van 12o

DERK MOORREES, geboren Amsterdam 4 oktober 1857, overleden 's-Gravenhage 30 augustus 1913, Commissionair in Roerende Goederen,
huwt 1e Amsterdam 7 januari 1886 - echtscheiding Amsterdam 23 april 1896 -
JEANETTE LOUISE JADOT, geboren Hilversum 21 februari 1847, overleden Amsterdam 13 januari 1908, Modiste,
huwt 2e 's-Gravenhage 22 maart 1911
MARTHA VAN DARTELEN, geboren Haarlem 28 november 1870, overleden 's-Gravenhage 29 augustus 1941,
uit beide huwelijken werden geen kinderen geboren.

GENERATIE 13o - zn van 12o

ROELOF MOORREES, geboren Amsterdam 3 juni 1867, overleden Utrecht 26 december 1935, Vertegenwoordiger,
huwt Amsterdam 24 oktober 1907
JEANETTE JOSEPHINE PATER, geboren Zwolle 20 augustus 1878, overleden Haar1em 8 januari 1950,
uit dit huwelijk werd te Utrecht een kind geboren:
  1 ROELOF MOORREES, geboren 18 oktober 1912, VOLGT ONDER 14t

GENERATIE 13p - zn van 12q

HENRI MOORREES, geboren Buitenzorg NOI 24 augustus 1894, overleden Wassenaar 3 april 1988, Directeur Nederlandsch Indische Spoorweg te Semarang,
huwt 's-Gravenhage 18 mei 1920
JOHANNA ALBERTINE VAN HOOGSTRATEN, geboren 's-Gravenhage 25 februari 1898, overleden Wassenaar 5 januari 1989 ,
uit dit huwelijk werden te Semarang NOI 2 kinderen geboren:
  1 HENRI PIETER ANTON MOORREES, geboren 3 augustus 1925, VOLGT ONDER 14u

  2 ROBERT JAN MOORREES, geboren 11 januari 1931, VOLGT ONDER 14v

GENERATIE 13q - zn van 12r

MARGO HERMAN WILLEM MOORREES, geboren Nijmegen 20 januari 1906, overleden 's-Gravenhage 13 augustus 1983, Directeur Technischedienst Rijkskustverlichting,
huwt 's-Gravenhage 2 augustus 1940
LETTA PETRONELLA WILHELMINA MARIE SPECHT GRIJP, geboren Mengeringhausen Dld 16 januari 1911,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te 's-Gravenhage, 2/3 te Amsterdam:
  1 LETTA MARIJKE MOORREES, geboren 18 mei 1941,
  huwt Oegstgeest 18 december 1970
  DAAN VAN DER HEIDE, geboren Ilpendam 10 mei 1943,

  2 WILHELMINA OLAVA AUGUSTA MOORREES, geboren 19 februari 1945,

  3 JOHANNES MARINUS HERMAN MOORREES, geboren 29 mei 1947, VOLGT ONDER 14w

GENERATIE 13r - zn van 12r

PIETER AUGUST MOORREES, geboren Padang Pandjang NOI 20 december 1907, overleden Amsterdam 18 mei 1978,
huwt Amsterdam Watergraafsmeer 26 juni 1933
EMMA BEATRIX ROOSENSCHOON, geboren Utrecht 21 oktober 1907, overleden Amsterdam 26 december 1962,
uit dit huwelijk werd te Soerabaja NOI een kind geboren:
  1 HELEN MURIEL MOORREES, geboren 18 januari 1939, waarschijlijk gehuwd met van Lente en wonende te Genemuiden

GENERATIE 13s - zn van 12t

HENDRIK GUUSTAAF MOORREES, geboren Mr. Cornelis NOI 16 januari 1911, overleden Curacao 16 september 1979, Arts, Officier van Gezondheid KNIL,
huwt Ie 's-Gravenhage 16 mei 1936 - echtscheiding 's-Gravenhage 19 oktober 1948
ELISABETH CORNELIE ELIZE VAN RIEMSDIJK, geboren Watergraafsmeer 24 januari 1914,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Batavia, 2 te Bandung NOI:
  l COENRAAD JAN MOORREES, geboren 24 oktbber 1938, VOLGT ONDER 14x

  2 HENDRIK GUUSTAAF MOORREES, geboren 25 maart 1942, VOLGT ONDER 14y
huwt 2e Semarang NOI 22 april 1949
ELISABETH WILHELMINA CATHARINA VAN GENK, geboren Utrecht 26 november 1919, overleden Ibiza Spanje 23 november 1970,
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  3 ROBERT HENRI MOORREES, geboren 12 januari 1951, VOLGT ONDER 14z
huwt 3e Curacao 23 december 1961 - echtscheiding 1978 -
ANTONIA GUERMINA RUBIA DEONISIA, geboren Curacao 10 februari 1941,
uit dit huwelijk werd te Curacao een kind geboren:
  4 NANCY NELLY MOORREES, geboren 24 februari 1966. fysiotherateut
  huwt 6 september 1996
  GERBRAND JURGEN OSINGA, geboren Leeuwarden 26 september 1964, advocaat
huwt 4e Utrecht 11 januari 1978
YVONNE MARGOLINE ARNHEM, geboren Suriname 30 januari 1942

GENERATIE 13t - zn van 12t

COENRAAD FRANS AUGUST MOORREES, geboren 's-Gravenhage 23 oktober 1916, overleden 7 november 2004, Doctor, Dentalsurgeon, Hoogleraar Orthodontie Universiteit Harvard USA, Doctor Med. Universiteit Utrecht, Commandeur Orde van Oranje Nassau
huwt Amsterdam 21 november 1939
LOUISE HENRIETTE VAN DER MEY, geboren Semarang NOI 15 februari 1918,
uit dit huwelijk werden te Boston MA USA 2 kinderen geboren:
  1 LOUISE FRANCES THEODORA MOORREES, geboren 19 maart 1950, M.A. Universiteit Virginia,
  huwt Lexington Mass. USA 1975
  GEORGE DARELL BERGLUND, geboren Boston Mass. USA 31 december 1949, Jur. Dr. Mast. Buss. Adm.

  2 ALEXANDER MENSINGA MOORREES, geboren 20 januari 1956, ongehuwd, Mast. Buss. Adm. Columbia Universiteit

GENERATIE 13u - zn van 12u

HENDRIK BOUDEWIJN MOORREES, geboren Vianen 30 augustus 1870, overleden Dordrecht 24 augustus 1959, Fruitteler in California USA, algemeen bedrijfsleider houtbereiding Nederlandsche Spoorwegen te Dordrecht,
huwt Haarlem 12 januari 1897
WIJNANDA LOUISA KLINKENBERG, geboren Amsterdam 11 december 1867, overleden Dordrecht 27 februari 1939,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te San Francisco California, 2 te Spokane Washington USA:
  1 WILLEM HERMAN MOORREES, geboren 23 juli 1898, VOLGT ONDER 14ba

  2 ELISABETH MARIA THEODORA MOORREES, geboren 3 mei 1901, overleden Nunspeet 19 november 1990, ongehuwd

GENERATIE 13v - zn van 12x

JAN GERRIT GABRIEL MOORREES, geboren Loon op Zand 29 december 1901, overleden Rhenen 23 augustus 1967, Kapitein der Artillerie,
huwt Den Helder 15 november 1927
JOHANNA GEERTRUIDA ANTONIA MARGARETHA KLENE, geboren Hof van Delft 25 december 1900, overleden Leiden 18 september 1965,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE 13w - zn van 12ba

CATHARINUS LODEWIJK (KLAAS) MOORREES, geboren Ambon datum onbekend, echter na 1909, tijdens de bezetting in het voormalig NOI door de bezetter lafhartig vermoord,
uit een relatie met 'n inlandse vrouw (naam onbekend) werd te Soerabaja omstreeks 1929 een kind geboren:
  l SUSANNE MOORREES, zij werd nadat haar vader was vermoord door haar moeder of een baboe meegenomen in de Kampong en men heeft sindsdien nooit meer iets van haar vernomen!

GENERATIE 13x - zn van 12bb

RICHARD ALFRED DIRK MOORREES, geborren Ambon NOI 6 oktober 1887, overleden Ambon NOI omstreeks 1943,
relatie met
HENDERINA FRANCISCUS, overleden Ambon omstreeks 1945,
uit deze relatie werden te Ambon 3 kinderen geboren, wettelijk geecht:
  1 ISAAK PHILIP MOORREES, geboren omstreeks 1909, VOLGT ONDER 14bb

  2 GODLIEB MOORREES, geboren 1 december 1919, VOLGT ONDER 14bc

  3 JOHAN MOORREES, geboren 12 december 1920, VOLGT ONDER 14bd

GENERATIE 13y - zn van 12bb

LOUIS NICOLAAS JACOBUS MOORREES, geboren Wahai Ambon NOI 12 december 1888, overleden Soerabaja NOI 27 april 1945,
huwt Ambon 9 april 1913
PETRONELLA PELUPESSY, geboren Ambon 26 februari 1893, overleden Soerabaja 20 november 1942,
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren, (kind 1 wettelijk geecht), 1 te Bali geboren, 2 geboren te Haroekoe, 3/5 te Ambon, 6/7 te Soerabaja, 8/10 te Malang:
  1 JOHANNES LOUIS CHARLES MOORREES, geboren 7 september 1909, VOLGT ONDER 14be

  2 WILLEM ALFRED ALEXANDER MOORREES, geboren 1 november 1913, VOLGT ONDER 14bf

  3 MAGDALENA WILHELMINA CAROLINA MOORREES, geboren 30 november 1916, overleden Soerabaja Rep. Indonesia 3 november 1968,
  huwt omstreeks 1944
  BENJAMIN WILLEM LAWARION, geboren Ambon 14 augustus 1920, overleden Soerabaja Rep. Indonesia 8 februari 1980.

  4 JEANNE CHARLOTTE MOORREES, geboren omstreeks 1920, als kind overleden

  5 GERRIT FRANS DANIEL MOORREES, geboren 4 september 1922, VOLGT ONDER 14bg

  6 ANTOINETTE CORNELIA SUZANNA MOORREES, geboren 18 oktober 1925, overleden Leidschendam 8 november 1999
  huwt Soerabaja 18 juli 1948
  MARINUS HENDRIK FEYEN, geboren Amsterdam 14 januari 1926,

  7 JEANNE CHARLOTTE MOORREES, geboren 9 juli 1928,
  huwt Soerabaja 14 oktober 1947
  NICOLAAS HUBERTUS HUGO VERGEZELLENBERGHENBERGEHENBERGHEN, geboren Hoensbroek 13 augustus 1927,

  8 DOROTHEA MOORREES, geboren 17 september 1932,
  huwt Soerabaja 18 april 1950
  ERLAND CLAUDIUS HACCOU, geboren Ternosono NOI 14 november 1924,

  9 MARGARETHA PETRONELLA MOORREES, geboren 24 april 1930, overleden Doetinchem 9 maart 1971, ongehuwd

  10 ALFRED CHRISTIAAN ADOLF MOORREES, geboren 13 april 1934, VOLGT ONDER 14bh

GENERATIE 14a -zn van 13a

ANDREAS HUBERTUS MOORREES, geboren Venray 23 september 1865, overleden Venray 21 maart 1899, Akkerman, Baksteenfabrikant,
huwt Venray 1 juni 1888
MARIA GEERTRUY CORNELISSEN, geboren Venray 14 november 1863, overleden Venray 3 juni 1936,
uit dit huwelijk werden te Venray 8 kinderen geboren:
  1 ANTOON JOHANNES MOORREES, geboren 28 maart 1889, VOLGT ONDER 15a

  2 PETER JOHANNES MOORREES, geboren 6 oktober 1890, VOLGT ONDER 15b

  3 SIBERTUS HUBERTUS MOORREES, geboren 5 november 1891, VOLGT ONDER 15c

  4 PETRONELLA MOORREES, geboren 6 november 1892,
  huwt Horst 1 juni 1923
  PIETER CHRISTIAAN BECKERS, geboren Horst 29 juli 1898, overleden Horst 29 mei 1974, Automonteur.

  5 ANNA MARIA MOORREES, geboren 3 december 1893, overleden Venray 18 december 1895

  6 ANTOINETTA MOORREES, geboren 30 maart 1895, overleden Venray 13 augustus 1895

  7 CORNELIS MOORREES, geboren 3 juli 1896, VOLGT ONDER 15d

  8 ANNA MARIA MOORREES, geboren 18 juni 1898, overleden Venlo 4 januari 1997
  huwt Venray 6 april 1928
  PIETER JACOB HOUWEN, geboren Sevenum 8 september 1886, overleden Venlo 23 oktober 1976, Ambtenaar N.S.

GENERATIE 14b - zn van 13b

PETER JOHANNES MOORREES, geboren Venray 24 juni 1869, Landbouwer,
huwt Venray 26 april 1901
PETRONELLA SWINKELS, geboren Venray 13 november 1866, overleden Horst 6 april 1957,
uit dit huwelijk werden te Venray 4 kinderen geboren:
  1 JOSEPHINA CATHARINA MARIA MOORREES, 27 maart 1902

  2 JOSEPHINA CATHARINA MARIA MOORREES, geboren 14 september 1903, overleden Venray 21 november 1993
  huwt Venray 22 april 1938
  HENDRIKUS HUBERTUS VERSTEGEN, geboren Venray 30 december 1909, overleden Venray 25 oktober 1989, Landbouwer

  3 ANNA CATHARINA JOSEPHINA MOORREES, geboren 9 oktober 1905, overleden Horst 31 augustus 1998
  huwt Venray 23 november 1934
  PIETER JOHANNES HUBERTUS ROELOFS, geboren Venray 30 januari 1909, overleden Horst 30 juni 1979, Houtbewerker

  4 JOHANNA CHRISTINA ELISABETH MOORREES, geboren 17 november 1906, overleden Venray 28 mei 1987,
  huwt Venray 5 mei 1930
  MICHAEL JOHANNES VERMEULEN, geboren Wanssum 29 juni 1904, overleden Venray 27 maart 1987, Grondwerker.

GENERATIE 14c - zn van 13c

CORNELIS FRANCISCUS MOOREES, geboren Tilburg 12 februari 1873, overleden omstreeks 1923 te Helmond,
huwt Tilburg 25 juli 1900
MARIA CORNELIA DE BEER, geboren Tilburg 22 augustus 1876, voor 1960 te Lierop overleden,
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren, 1 te Rotterdam, 2/3 te Tilburg, 4 te Helmond, 5 te Eindhoven, 6 te Waalwijk en 7 te Aarle Rixtel:
  1 ARNOLDUS LAURENTIUS MOOREES, geboren 16 september 1899, VOLGT ONDER 15e

  2 FRANCISCUS HUBERTUS CORNELIS MOOREES, geboren 17 mei 1901, ongehuwd in de Oorlog '40 -'45 overleden.

  3 MARIA CATHARINA CORNELIA MOOREES, geboren 28 november 1902

  4 CORNELIA FRANCISCA MARIA MOOREES, geboren 25 december 1904,
  huwt
  MAASAKKERS

  5 PAULUS CORNELIS FRANCISCUS MARIA MOOREES, geboren 24 mei 1906, VOLGT ONDER 15f

  6 JOSEPHINA MARIA CORNELIA MOOREES, geboren 8 augustus 1908,
  huwt
  PIERRE H.H. VAN DOOREN,

  7 ARNOLDA PETRONELLA MARIA MOOREES, geboren 18 september 1914, VOLGT 15g

GENERATIE 14d - zn van 13c

JOSEPHUS HUBERTUS MOOREES, geboren Tilburg 13 oktober 1874, overleden Tilburg 7 september 1962, Broodbakker,
huwt Tilburg 29 juli 1903
ANNA MARIA DE KUIJER, geboren Tilburg 18 oktober 1875, overleden Tilburg 22 september 1938,
uit dit huwelijk werden te Tilburg 3 kinderen geboren:
  1 MARIA ANNA CORNELIA FRANCISCA MOOREES, geboren 9 juli 1908, overleden Tilburg 13 februari 1967,
  huwt Tilburg 19 juni 1934
  ADRIANUS JOHANNES DANKLOF, geboren Uddenhout 17 juli 1905

  2 FRANCISCUS JOHANNES JOSEPHUS MARIA MOOREES, geboren 23 oktober 1911, VOLGT ONDER 15h

  3 JOHANNES ANTONIUS JOZEF MOOREES, geboren 26 januari 1919, VOLGT ONDER 15i

GENERATIE 14e - zn van 13d

JOHANNES JOSEPHUS MOOREES, geboren Delft 13 maart 1880, overleden Delft 28 april 1959, Arbeider,
huwt Delft 9 mei 1906
HELENA LYDIA JOHANNA VAN BUUREN, geboren Delft 28 juli 1884, overleden Delft 28 april 1957,
uit dit huwelijk werden te Delft 4 kinderen geboren:
  1 LUDOVICUS HUBERTUS MOOREES, geboren 15 juli 1906, overleden Delft 2 mei 1918.

  2 JOHANNES HENDRIKUS MOOREES, geboren 8 mei 1908, VOLGT ONDER 15j

  3 ANNA MARGARETHA MOOREES, geboren 2 juli 1909, overleden Delft 27 februari 1997
  huwt Delft 13 mei 1936
  CASPER SCHILPEROORT, geboren Delft 6 juni 1908, overleden Delft 30 juli 1976

  4 ANTONIUS JOHANNES MOOREES, geboren 14 juli 1912, VOLGT ONDER 15k

GENERATIE 14f - zn van 13d

MARTINUS HUBERTUS MOOREES, geboren Delft 20 juni 1885, overleden Delft 19 januari 1950, Fabrieksarbeider,
huwt Delft 15 mei 1907
MARGARETHA VAN DER KLEIJN, geboren Leiden 13 oktober 1881, overleden Delft 23 mei 1965,
uit dit huwelijk werden te Delft 6 kinderen geboren:
  1 MARIA MOOREES, geboren 28 januari 1901, overleden Palma Majorca Spanje 24 maart 1974,
  huwt Delft 27 november 1936
  BERNARDUS JOHANNES RADEMAKER, geboren Hof van Delft 11 april 1907

  2 HENDRIKA ELISABETH MOOREES, geboren 3 juni 1910, overleden Delft 10 oktober 1994
  huwt Delft 23 mei 1934
  JACOBUS JOHANNES OUWENDIJK, geboren Hof van Delft 23 mei 1909, overleden Delft 8 september 1984

  3 MARTINUS HUBERTUS MOOREES, geboren 26 april 1912, VOLGT ONDER 15-L

  4 JOSEPHUS HUBERTUS MOOREES, geboren 27 februari 1914, VOLGT ONDER 15m

  5 MARGARETHA MOOREES, geboren 9 juli 1916,
  huwt Delft 2 juni 1943
  HENDRIK CORNELIS ROMIJN, geboren Hof van Delft 5 september 1915, overleden Delft 12 maart 1988,

  6 MARIA ELISABETH MOOREES, geboren 23 juli 1924
  huwt
  J.J. DE ROO

GENERATIE 14g - zn van 13d

LUDOVICUS HUBERTUS CORNELIS MOOREES, geboren Delft 2 augustus 1890, overleden Delft 18 augustus 1983, Fabrieksarbeider,
huwt Delft 5 september 1917
GERRITJE BRAAKMAN, geboren Epe 4 december 1892, overleden Delft 16 juni 1984,
uit dit huwelijk werden te Delft 3 kinderen geboren:
  1 LUDOVICUS HUBERTUS MOOREES, geboren 26 december 1917, VOLGT ONDER 15n

  2 MARIUS FREDERIK MOOREES, geboren 22 april 1919, VOLGT ONDER 15o

  3 ANNA MARIA MOOREES, geboren 26 juni 1926, overleden Delft 26 februari 2005
  huwt Delft 20 juni 1951
  JOHANNES CORNELIS VAN WEESZENBERG, geboren Delft 22 december 1924, Medewerker Gist Brocades Delft.

GENERATIE 14h - zn van 13e

JOHAN PIETER GERARDUS MOORREES, geboren Atlanta Georgia USA 19 juli 1898, ondanks uitvoerige naspeuringen in USA is er verder niets extra's bekend geworden over bovenstaande J.P.G. Moorrees, wellicht was hij gehuwd en had mogelijkerwijze 3 kinderen.

GENERATIE 14i - zn van 13f

AUGUST DANIEL MENSO MOORREES, geboren Malang NOI 8 februari 1917, overleden Melbourne Australie 25 oktober 2002, 12 jaar Officier Vliegenier Mil. LvT, 7 jaar Winkelier, 20 jaar Highschool Teacher in Australie,
huwt Canberra Australie 16 juni 1945,
JOYCE SEBBENS, geboren Brogo/Bega N.S.W. Australie 23 augustus 1920,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1 te Batavia NOI 2/3 te Melbourne Australie:
  1 MARGARET DANIELLE MOORREES, geboren 6 juli 1947, Teacher,
  huwt Melbourne Australie 14 augustus 1967
  ADRIAN MAX BODE, geboren Melbourne Australie 14 december 1946, Company Director,

  2 FRANCES JOYCE MOORREES, geboren 19 augustus 1951,
  huwt Hobard Tasmania 14 december 1973 - echtscheiding -
  PETER BOND, verder niets bekend

  3 CHRISTINE ODETTE MOORREES, geboren 16 oktober 1954, ongehuwd, Laboratory assistant

  4 ADRIAN CHARLES AUGUST MOORREES, geboren 3 mei 1959, VOLGT ONDER 15p

  2 SASKIA CLAIRE MARSH MOORREES, geboren Melbourne Australie 8 april 1997

  3 ALEXANDER JOHANNES MARSH MOORREES, geboren Melbourne Australie 11 februari 1999

GENERATIE 14j - zn van 13g

FREDERIK NAPOLEON MOORREES, geboren Paree - Kediri NOI 17 september 1914, overleden Asheville North Carolina USA 29 april 1991, Cemisch Ingenieur,
huwt Soerabaja 2 mei 1950
MARIA PAULINA PITOY, geboren Manangaloe NOI 27 mei 1921,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1 te Tretes, 2 te Soerabaja, 3 te Sitoebono, 4 Ashville USA:
  1 RUDI PARAFITUS PITOY MOORREES, geboren 5 november 1946, VOLGT ONDER 15q

  2 FRANS RENEE MOORREES, geboren 6 november 1951, VOLGT ONDER 15r

  3 CHARLES ARTHUR MOORREES, geboren 16 mei 1953, ongehuwd

  4 MARGARET CHRISTINE MOORREES, geboren 15 april 1963
  huwt
  CHARLES ANTHONY HUDSON

GENERATIE 14k - zn van 13g

REMILE WALTER MOORREES, geboren Kudus NOI 1 oktober 1925, overleden Los Angeles Cal USA 30 juli 1993
huwt Palembang Republiek Indonesia 15 februari 1955
ANN VAN TILBORG, geboren Ngawi NOI 17 november 1925, overleden 2007
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te Leende, 2/3 te 's-Hertogenbosch:
  1 RAYMOND WALTER MOORREES, geboren 1 oktober 1955, ongehuwd, Accountant

  2 LEROY ROBERT MOORREES, geboren 10 september 1957, VOLGT ONDER 15s

  3 MICHAEL ALEXANDER MOORREES, geboren 30 december 1958, ongehuwd, Electrotechnisch Ingenieur,

GENERATIE 14-L - zn van 13h

ADRIANUS MARINUS LEO MOORREES, geboren Batavia NOI 1 december 1918
huwt Venlo 3 december 1969
MIRJAM ELISABETH MEULEMANS, geboren Bandung NOI 7 september 1927,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE 14m - zn van 13i

JOHANNES WILEM MOORREES, geboren Boompjes Fairfield Parow SA 15 februari 1917, overleden Bellville 24 januari 1978, "Kredietbestuurder B.P. Olie"
huwt Avondale 13 september 1940
SARAH ANNA LAMPRECHT, geboren George 25 februari 1922
uit dit huwelijk werden te Bellville Zuid Afrika 3 kinderen geboren:
  1 JACOBA PETRONELLA MOORREES, geboren 11 november 1942,
  huwt Bellville Noord 10 september 1966
  FERDINAND NIELSEN, geboren Victoria West Zuid Afrika 19 mei 1939, Secretaris,

  2 HENDRIK JACOBUS MOORREES, geboren 7 maart 1944, VOLGT ONDER 15t

  3 JAMES HENRY MOORREES, geboren 1 augustus 1951, ongehuwd

GENERATIE 14n - zn van 13i

CARL FREDERIK WILHELM MOORREES, geboren 11 oktober1917, woonde te Zuid Afrika, getrouwd met kinderen, en verder onbekend

GENERATIE 14o - zn van 13L

CHARLES ADRIAAN MOORREES, geboren Stellenbosch Zuid Afrika 3 juli 1917, overleden Woodstock KP Zuid Afrika 1 augustus 1976, Onderwijzer,
huwt Ladysmith KP
AGNES RAUBENHEIMER,
uit dit huwelijk werden te Ladysmith KP 6 kinderen geboren:
  1 HAZEL MOORREES,
  huwt
  DOYLE

  2 ADRIENNE AGNES MOORREES, geboren december 1941,
  huwt
  BULL

  3 THELMA JOY MOORREES, geboren maart 1944,
  huwt
  STEWART

  4 CHARLES ADRIAAN MOORREES, geboren 18 december 1950, VOLGT ONDER 15u

  5 TREVOR CHRISTOPHER MOORREES, geboren februari 1951, overleden.

  6 GRAHAM EDISON MOORREES, geboren 26 december 1956

GENERATIE 14p - zn van 13m

CAMPEGIUS HARMANNUS SCATO FRANCOIS MOORREES, geboren Utrecht 21 januari 1895, overleden Wassenaar 1 mei 1943, Chef Boekhouder B.P.M. Olie Maatschappij
huwt 's-Gravenhage 20 december 1916
MARIA CATHARINA LUCA, geboren Utrecht 7 mei 1897, overleden 's-Gravenhage februari 1989,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te 's-Gravenhage, 2 te Balikpapan Borneo, 3 te Utrecht:
  l JOHANNA MARIA FREDERIKA FRANCISCA MOORREES, geboren 23 april 1917, overleden 's-Gravenhage 2 augustus 1976 ,
  huwt 's-Gravenhage 17 oktober 1951
  EVERT GROOTEGOED, geboren 's-Gravenhage 28 juni 1907, Pianoleraar,

  2 VICTOR EMANUEL MOORREES, geboren 17 januari 1921, VOLGT ONDER 15v

  3 MARIA FREDERIKA MOORREES, geboren 19 juni 1925, ongehuwd

GENERATIE 14q - zn van 13m

JAN DERK MOORREES, geboren Utrecht 22 februari 1897, overleden Utrecht 14 augustus 1958, Bouwkundige
huwt Utrecht 18 mei 1922
PETRONELLA ANTONIA BRANTENAAR, geboren Utrecht 13 juni 1895,
uit dit huwelijk werden te Utrecht 2 kinderen geboren:
  1 JAN DERK MOORREES, geboren 29 juni 1923, VOLGT ONDER 15w

  2 MARTIN MOORREES, geboren 5 december 1926, VOLGT ONDER 15x

GENERATIE 14r - zn van 13m

JOHAN FREDERIK MOORREES, geboren Utrecht 5 maart 1902, overleden Utrecht 25 augustus 1962, Chef -Inkoper Inventum Zilverfabriek,
huwt Utrecht 20 januari 1927
PETRONELLA MARIA GEELMUIJDEN, geboren Utrecht 2 april 1903
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE 14s - zn van 13m

ROELOF MOORREES, geboren Utrecht 3 december 1903, overleden Zeist 21 december 1979, Inspecteur Levensverzekeringsmaatschappij,
huwt Groningen 1 juni 1931
ADRIANA AGTERBERG, geboren Utrecht 11 oktober 1903,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Groningen, 2 te Utrecht:
  l CAMPEGIUS HERMANNUS SCATO FRANCOIS MOORREES, geboren 5 augustus 1935,
  VOLGT ONDER 15y

  2 THEODOOR ROELOF MOORREES, geboren 18 mei 1939, ongehuwd,

GENERATIE 14t - zn van 13o

ROELOF MOORREES, geboren Urecht 18 oktober 1912, overleden Haarlem 15 februari 1983, Ambtenaar PTT,
huwt Haarlem 18 januari 1950
ANTJE ELSINGA, geboren Franeker 14 augustus 1923, overleden Hilversum 9 december 1969,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

GENERATIE 14u - zn van 13p

HENRI PIETER ANTON MOORREES, geboren Semarang NOI 3 augustus 1925, Economisch Drs.
huwt Wassenaar 28 mei 1955
ALICE VAN SCHAARDENBURG, geboren Rotterdam 20 juli 1928,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te 's-Gravenhage, 2 te Lagos, 3 te Ibadan Nigeria:
  1 SASKIA MOORREES, geboren 7 november 1957,
  huwt 's-Gravenhage 10 oktober 1981
  THOMAS CORNELIS ANTOON MARIE VAN RIJCKEVORSEL, geboren 's-Gravenhage 2 april 1954,

  2 CAROLINE EMILIE MOORREES, geboren 17 april 1959,
  huwt Aigle (CH) 18 januari 1991
  MARK EGBERT BOERSTRA, geboren 's-Gravenhage 12 juli 1954,

  3 HENRIETTE ISABELLE MOORREES, geboren 18 september 1962,

GENERATIE 14v - zn van 13p

ROBERT JAN MOORREES, geboren Semarang NOI 11 januari 1931 Directeur Philips Antiliana,
huwt le 's-Gravenhage 9 augustus l968 - echtscheiding 1979 -
SUSANNA WILHELMINA CORNELIA TRUMPY, geboren 's-Gravenhage 12 december 1936,
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  1 ROBERT HENRI MOORREES, geboren 26 februari 1971, VOLGT ONDER 15z
huwt 2e 24 december 1981
CECILY LEKEU, geboren Elsene Brussel Belgie 20 november 1932,

GENERATIE 14w - zn van 13q

JOHANNES MARINUS HERMAN MOORREES, geboren Amsterdam 29 mei 1947, Cardioloog,
huwt Oegstgeest 3 april 1971
JOLANDA THEODORA WIJBRANS, geboren 's-Gravenhage 8 mei 1947,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Paramaribo Suriname, 2 te Zwolle:
  1 PIETER MARIEN MOORREES, geboren 23 november 1973

  2 FREDERIKE CHRISTINE MOORREES, geboren 15 april 1976

GENERATIE 14x - zn van 13s

COENRAAD JAN MOORREES, geboren Batavia NOI 24 oktober 1938, Tandarts,
huwt le - echtscheiding -
FREDERIQUE TER HORST,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1/2 te Utrecht, 3 te Laren:
  1 MARC FREDERIK MOORREES, geboren 3 oktober 1967

  2 CAROLINE ELISE MOORREES, geboren 12 oktober 1969

  3 WENDELINE JOHANNA MOORREES, geboren 11 december 1971
huwt 2e Naarden 17 juni 1982
SASKIA HOLTZHAUS, geboren Bussum 9 februari 1944,

GENERATIE 14y - zn van 13s

HENDRIK GUUSTAAF MOORREES, geboren Bandung NOI 25 maart 1942, Bankier,
huwt Wassenaar 11 oktober 1968
ANTOINETTE CORNELIA ERNESTINE KOLFF, geboren Wassenaar 21 mei 1948,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te 's-Gravenhage, 2 te Leiden, 3 te Naarden:
  1 QUIRINE ELISABETH ANTOINETTE MOORREES, geboren 29 maart 1969
  huwt Naarden 7 oktober 1995
  CARL WILLEM ANTON jhr VAN SUCHTELEN, geboren 's-Gravenhage 23 april 1966

  2 ILONA GUALTHERA MOORREES, geboren 29 april 1972

  3 HENDRIK PHILIP MOORREES, geboren 28 september 1975

GENERATIE 14z - zn van 13s

ROBERT HENRI MOORREES, geboren 's-Gravenhage 12 januari 1952, Fysiotherapeut, en verder niets bekend

GENERATIE 14ba - zn van 13u

WILLEM HERMAN MOORREES, geboren San Francisco California USA 23 juli 1898, overleden Dordrecht 3 februari 1966, Directeur Gemeentelijke Nijverheidschool te Dordrecht, Ingenieur
huwt le Maartensdijk 11 april 1936
MARIA WILHELMINA VERHOEF, geboren Antwerpen Belgie 4 augustus 1898, overleden Dordrecht 7 oktober 1955,
uit dit huwelijk werd te Dordrecht een kind geboren:
  1 HENDRIK CORNELIS MOORREES, geboren 31 mei 1939, VOLGT ONDER 15ba
huwt 2e Dordrecht 23 december 1955
CORNELIA VAN DER WEE, geboren Dordrecht 25 januari l917

GENERATIE 14bb - zn van 13x

ISAAK PHILIP MOORREES, geboren Ambon NOI omstreeks 1909, overleden Ambon omstreeks 1977
huwt
CONSTANSA SOLIMAHU, geboren Ambon NOI 21 september 1922,
uit dit huwelijk werden te Ambon Morotai 4 kinderen geboren:
  1 RICHARD ALFRED MOORREES, geboren 7 oktober 1947, VOLGT ONDER 15bb

  2 GODLIEB LOUIS MOORREES, geboren 6 mei 1950, VOLGT ONDER 15bc

  3 LODEWIJK ALEXANDER MOORREES, geboren 23 september 1951, ongehuwd

  4 JOHAN DIRK MOORREES, geboren 7 juni 1954, ongehuwd

GENERATIE 14bc - zn van 13x

GODLIEB MOORREES, geboren Ambon NOI 1 december 1919, overleden Arnhem 19 april 1989, Rijksabtenaar
op latere leeftijd gehuwd, echtgenote verleent geen medewerking,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE 14bd - zn van 13x

JOHAN MOORREES, geboren Ambon NOI 12 december 1920, overleden Meppel 30 maart 1999
huwt le
ALEXANDRINA WATTIMURY
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren,
huwt 2e Ambon 19 juni 1946
HELENA TANAMAL, geboren Tana - Gorot Borneo NOI 15 juni 1923,
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren, 1 te Ambon, 2/7 Merauke Ned. Nieuw Guinea, 8 te Gendringen:
  1 ALFRED DIRK MOORREES, geboren 25 mei 1945, VOLGT ONDER 15bd

  2 AMELIA KAHRIEN MOORREES, geboren 23 september 1947,
  huwt Meppel 15 oktober 1970
  GERARD EDUARD BOUWHUIS, geboren Utrecht 14 juni 1956,

  3 RICHARD AALDRIK MOORREES, geboren 2 februari 1949, VOLGT ONDER 15be

  4 SUSANNA MOORREES, geboren 14 juli 1950,
  huwt Meppel 27 december 1972
  DIRK VONK, geboren Leusden 21 juli 1950,

  5 JOHANNES JOZEF DANIEL MOORREES, geboren 27 maart 1953, ongehuwd

  6 JONAS MOORREES, geboren 29 november 1954, ongehuwd

  7 ROSALINA MOORREES, geboren 6 april 1958,
  huwt Doesburg 15 augustus 1986
  CHRISTIAAN DE RUYTER, geboren Alphen a/d Rijn 5 augustus 1960,

  8 MAXIMILIAAN ERLAND MOORREES, geboren 2 juli 1962, VOLGT ONDER 15bf

GENERATIE 14be - zn van 13y

JOHANNES LOUIS CHARLES MOORREES, geboren Bali NOI 7 december 1909, overleden Amsterdam 22 oktober 1980,
huwt Soerabaja NOI omstreeks 1938
WILHELMINA PETRONELLA VAN DIEKEN, geboren Makassar NOI 30 december 1903, overleden Rotterdam 16 juli 1984,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE 14bf - zn van 13y

WILLEM ALFRED ALEXANDER MOORREES, geboren Haroekoe Piroe NOI 1 november 1913,
overleden Hoogeveen 18 oktober 1975, Rijksambtenaar,
huwt Makassar Republiek Indonesia 18 juli 1957
MARIA ANTOINETTA SUMINEM, geboren Bontar Madioen NOI 3 juli 1937,
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren, 1/2 te Makassar, 3/4 te Bontar-Bladioen, 5/6 te Amersfoort, 7/8 te Hoogeveen:
  1 NICOLAAS LODEWIJK MOORREES, geboren 13 november 1958, VOLGT ONDER 15bg

  2 ELISABETH CATHARINA WILHELMINA MOORREES, geboren 3 januari 1960

  3 FREDERIK EDWARD MOORREES, geboren 1 augustus 1961, VOLGT ONDER 15bh

  4 JULIANA MAGDALENA MOORREES, geboren 22 april 1964, overleden Groningen 22 januari 2011

  5 FERDINAND FRANS DANIEL MOORREES, geboren 7 oktober 1965

  6 DOROTHY PETRONELLA MOORREES, geboren 12 april 1967

  7 MATTHEUS LOUIS JOHAN MOORREES, geboren 5 juli 1970

  8 KAREL CHRISTIAAN MARKUS MOORREES, geboren 5 december 1975

GENERATIE 14bg - zn van 13y

GERRIT FRANS DANIEL MOORREES, geboren Ambon NOI 4 september 1922, overleden Heerlen 13 februari 1997
huwt Heerlen 23 december 1964
CATHARINNA FREDERICA MARIA KNOLS, geboren Stein 31 juli 1931,
uit dit huwelijk werd te Heerlen een kind geboren:
  1 CONSTANCE LINDA ROSALIA LOUISE MOORREES, geboren 9 september 1966

GENERATIE 14bh - zn van 13y

ALFRED CHRISTIAAN ADOLF MOORREES, geboren Malang NOI 13 april 1934, Elementenmaker,
huwt Soerabaja Republiek Indonesia 11 april 1956
IRENE ROBBEN, geboren Soerabaja NOI 16 augustus 1937, Interieurverzorgster,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1 te Soerabaja, 2/4 te Hengelo O:
  1 RAYMOND JEFFRY MOORREES, geboren 24 maart 1954, VOLGT 15bi

  2 GINO ANTONIO MOORREES, geboren 8 mei 1958, VOLGT ONDER 15bj

  3 RAY ERIK MOORREES, geboren 16 mei 1961, ongehuwd

  4 PATRICIA URSULA MOORREES, geboren 7 september 1962, ongehuwd

GENERATIE 15a - zn van 14a

ANTOON JOHANNES MOORREES, geboren Venray 28 maart 1889, overleden Horst 18 november 1965, Veehandelaar, Cafe-houder,
huwt Horst 15 april 1912
ELISABETH PEETERS, geboren Horst 29 april 1889, overleden Horst 19 januari 1975,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/2 te Venray, 3/4 te Horst:
  l ANDREAS PETRUS JOHANNES HUBERTUS MOORREES, geboren 3 oktober 1912, VOLGT ONDER 16a

  2 PETER JOHANNES ANTONIUS HUBERTUS MOORREES, geboren 5 april 1914, overleden Horst 14 februari 1931, ongehuwd, Conservatorium Pianist/Violist

  3 JOHAN MARTIN MOORREES, geboren 24 juni 1915, VOLGT ONDER 16b

  4 MICHIEL HUBERT JOSEPH MOORREES, geboren 21 december 1923, overleden Horst 30 januari 1945, ongehuwd.

GENERATIE 15b - zn van 14a

PETER JOHANNES MOORREES, geboren Venray 6 oktober 1890, overleden Venray 16 juni 1979, Landbouwer,
huwt 1e Venray 17 oktober 1921
ANTOINETTA CUSTERS, geboren Venray 1 oktober 1890, overleden Venray 11 maart 1932,
uit dit huwelijk werden te Venray 8 kinderen geboren:
  1 HENDRIKA GERTRIJDA MARIA ANTONIA MOORREES, geboren 3 juli 1923,
  huwt Venray 24 juli 1950
  PETRUS HUBERTUS ARTS, geboren Venray 24 juli 1918, overleden Venray 12 september 1977, Adj. Dir. Bank

  2 ANDREAS HUBERTUS HENDRIKUS MARTINUS MARIA MOORREES, geboren 31 juli 1924, VOLGT ONDER 16c

  3 MARTINUS CORNELIS PETRUS MARIA MOORREES, geboren 16 oktober 1925, VOLGT ONDER 16d

  4 PETRUS JOSEPH MARIA MOORREES, geboren 14 november 1926, VOLGT ONDER 16e

  5 JACOB RLOYS THEODORUS MARIA MOORREES, geboren 22 april 1928, VOLGT ONDER 16f

  6 GEERTRUDA IDA THEODORA MARIA MOORREES, geboren 29 juni 1929,
  huwt Venray 4 april 1963
  WILHELMUS ANTONIUS THEODORUS DRABBELS, geboren Venray 22 januari 1928,

  7 DINA HUBERTA MARIA MOORREES, geboren 3 februari 1931,
  huwt Venray 12 september 1955
  HENDRIKUS PETER JACOBUS OP 'T VELD, geboren Melick & Herckenbosch 25 oktober 1924,

  8 ANTONIA JOSEPHINA HENDRIKA MARIA MOORREES, geboren 1 maart 1932,
  huwt Venray 1 oktober 1955
  JACOBUS GERARDUS WILHELMUS VAN OSCH, geboren Venray 5 oktober 1925,
huwt 2e Venray 27 november 1939
GERTRUDA JOHANNA COOPMANS, geboren Venray 18 juli 1914,
uit dit huwelijk werden te Venray 3 kinderen geboren:
  9 ANTOINETTA JOHANNA MARIA MOORREES, geboren 7 november 1940,
  huwt Venray 2 maart 1964
  LEONARD WILLEM SPREEUWENBERG, geboren Horst 27 december 1937, overleden Venray 7 juni 1983, Timmerfabrikant,

  10 WILLEM HENDRIK MARIA MOORREES, geboren 23 augustus 1942, VOLGT ONDER 16g

  11 HUBERTUS ANDREAS JOHANNES MARIA MOORREES, geboren 18 augustus 1945, VOLGT ONDER 16h

GENERATIE 15c - zn van 14a

SIBERTUS HUBERTUS MOORREES, geboren Venray 5 november 1891, overleden Venray 21 augustus 1971, Landbouwer,
huwt Venray 6 april 1928
HENDRINA JOHANNA CUSTERS, geboren Venray 28 oktober 1891, overleden Venray 27 augustus 1973,
uit dit huwelijk werden te Venray 3 kinderen geboren:
  1 HENRI ANTOON GERARDUS MARIA MOORREES, geboren 19 augustus 1929, VOLGT ONDER 16i

  2 MARTINUS JOHANNES ANTONIUS MARIA MOORREES, geboren 13 april 1931, overleden Venray 20 april 1931

  3 ANDREAS PETRUS JOHANNES MARIA MOORREES, geboren 27 augustus 1934, VOLGT ONDER 16j

GENERATIE 15d - zn van 14a

CORNELIS MOORREES, geboren Venray 3 juli 1896, overleden Venlo 18 april 1981, Timmerman, Broodbakker,
huwt 1e Venray 10 september 1923
IDA HUBERTINA TREPELS, geboren Maasbree 5 juni 1900, overleden Venlo 20 januari 1964,
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, 1 te Vierlingsbeek, 2 te Uden, 3/4 te Venray, 5/6 te Maasbree:
  1 GERTRUDA ELISABETH LEONARDA MOORREES, VOLGT ONDER 16k

  2 MICHAEL PETRUS JOHANNES WILHELMUS MOORREES, geboren 3 juli 1927, VOLGT ONDER 16L

  3 ANDREAS PETRUS PETRONELLA MOORREES, geboren 3 augustus 1928, VOLGT ONDER 16m

  4 ELISABETH UBERDINA BERTHA MARIA MOORREES, geboren 23 januari 1930,
  huwt Venlo 24 maart 1954
  THOMAS WILHELMUS HENDRIK VAN NIEUWENBORG, geboren Blerik 18 januari 1930, Steenhouwer,

  5 PETRUS JOHANNES MARIA CORNELIS MOORREES, geboren 5 november 1931, VOLGT ONDER 16n

  6 HUBERDINA JOZEF MOORREES, geboren 29 juli 1938,
  huwt Venlo 23 oktober 1962
  JOHANNES ANDREAS JANSSEN, geboren Bleriek 7 maart 1938,
huwt 2e Venlo 5 april 1971
MARIA HUBERTINA AGNES TREPELS, geboren Duisburg Dld 3 april 1900, overleden Venlo 6 februari 1979

GENERATIE 15e - zn van 14c

ARNOLDUS LAURENTIUS MOOREES, geboren Rotterdam 16 september 1899, overleden Antwerpen 9 november 1975, Bakker
huwt Antwerpen 25 januari 1925
JOHANNA THERESIA VERGAUWEN, geboren Kieldrecht Belgie 14 oktober 1904,
Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Borgerhout Belgie, 2 te Deurne Belgie :
  l EUGENIUS CORNELIUS MARIA MOOREES, geboren 10 november 1925, VOLGT ONDER 16o

  2 GUUSTAAF FRANCISCUS ALPHONSUS MOOREES, geboren 21 mei 1932, VOLGT ONDER 16p

GENERATIE 15f - zn van 14c

PAULUS CORNELIS FRANCISCUS MARIA MOOREES, geboren Eindhoven 24 mei 1906, overleden Weert 2 november 1981, IJzervlechter, Betongaasspanner, Steengaasspanner,
huwt Weert 8 oktober 1936
DIEUWERTJE VOGEL, geboren Boxmeer 6 november 1916,
uit dit huwelijk werden te Weert 6 kinderen geboren:
  l CORNELIS JOHANNES MARIA MOOREES, geboren 10 november 1937, VOLGT ONDER 16q

  2 GERM MARTINUS FRANCISCUS LODEVICUS MOOREES, geboren 18 juni 1939, VOLGT ONDER 16r

  3 MARIA CORNELIA MOOREES, geboren 3 december 1941
  huwt 15 augustus 1961
  H.M.G. COUMANS

  4 FRANCISCUS JOHANNES MARTINUS MOOREES, geboren 12 december 1945, VOLGT ONDER 16s

  5 CORNELIA MARTHA MARTJE MOOREES, geboren 9 februari 1952,
  huwt 6 november 1978
  M.W.H. JANSSEN

  6 PAULUS DIRK MARIA MOOREES, geboren 6 maart 1956, VOLGT ONDER 16t

GENERATIE 15g - dgt van 14c

ARNOLDA PETRONELLA MARIA MOOREES, geboren 18 september 1914, overleden Weert 19 juli 1991,
uit haar werd te 's-Hertogenbosch een kind geboren:
  1 JOHANNES HENDRIKUS MARIA MOOREES, geboren 24 februari 1943, VOLGT 16u

GENERATIE 15h - zn van 14d

FRANCISCUS JOHANNES JOSEPHUS MARIA MOOREES, geboren Tilburg 27 oktober 1911, overleden Tilburg 12 juli 1973, Broodbakker, Cafe -houder,
huwt Tilburg 24 juni 1942
JOHANNA CORNELIA ELISABETH WILHELMINA ZEBREGTS, geboren Tilburg 23 november 1913,
uit dit huwelijk werd te Tilburg een kind geboren:
  1 JOSEPHUS MICHAEL FRANCISCUS MARIA MOOREES, geboren 23 februari 1945, VOLGT ONDER 16v

GENERATIE 15i - zn van 14d

JOHANNES ANTONIUS JOZEF MOOREES, geboren Tilburg 26 januari 1919, overleden Boxtel 30 november 1959, Boekhouder
huwt Tilburg 25 november 1947
ADRIANA MARIA WESTLAND, geboren Tilburg 12 september 1921,
uit dit huwelijk werden te Tilburg 3 kinderen geboren:
  1 PAULUS JOSEPHIJS MOOREES, geboren 11 oktober 1948, VOLGT ONDER 16w

  2 ROBERTUS JOANNES MOOREES, geboren 19 juni 1950, VOLGT ONDER 16x

  3 MARIA HENRIETTE MOOREES , geboren 19 juni 1950

GENERATIE 15j - zn van 14e

JOHANNES HENDRIKUS MOOREES, geboren Delft 8 mei 1908, overleden 's-Gravenhage 23 juni 1981, Boekhouder,
huwt Rijswijk ZH 6 september 1933
TONA PIETERNELLA HANSE, geboren Haamstede 28 november 1906, overleden 10 september 2002
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 3 kinderen geboren:
  l HELENA LYDIA MOOREES, geboren 8 oktober 1934,
  huwt 2 december 1955
  F.D. KUIL

  2 MARINUS DIGNUS ANTHONI MOOREES, geboren 3 januari 1936, overleden 's-Gravenhage 31 mei 1940

  3 JOHANNA HENDRIKA TONA MOOREES, geboren 31 december 1939, overleden Alkmaar 18 oktober 1991,
  huwt 27 augustus 1963
  A.A. BONTEKOE

GENERATIE 15k - zn van 14e

ANTONIUS JOHANNES MOOREES, geboren Delft 14 juli 1912, overleden Delft 27 juli 1997
huwt Delft 5 november 1947
MARIA ELISABETH DE POORTER, geboren Boschkapelle 5 november 1924
uit dit huwelijk werden te Delft 3 kinderen geboren:
  1 JOHANNES JOSEPHUS MOOREES, geboren 27 augustus 1948, VOLGT ONDER 16y

  2 ELISABETH MARIA MOOREES, geboren 31 maart 1951

  3 HELENA LYDIA JOHANNA MOOREES, geboren 30 oktober 1954

GENERATIE 15-L - zn van 14f

MARTINUS HUBERTUS MOOREES, geboren Delft 26 april 1912, overleden Delft 28 oktober 1986, Metaalbewerker,
huwt Delft 22 april 1938
JOHANNA JACOBA GORISSEN, geboren Delft 7 mei 1915,
uit dit huwelijk werden te Delft 2 kinderen geboren:
  1 ELSJE MARTINA JOHANNA MOOREES, geboren 19 januari 1944,
  huwt 22 september 1967
  H.P.R. SCHOUTEN

  2 MARTINUS HUBERTUS MOOREES, geboren 17 april 1949, VOLGT ONDER 16z

GENERATIE 15m - zn van 14f

JOSEPHUS HUBERTUS MOOREES, geboren Delft 28 februari 1914, overleden Gorinchem 10 april 1996
huwt Delft 1 april 1938
JOHANNA CLAZINIA KOOPMAN, geboren Delft 7 juli 1914, overleden Gorinchem 17 januari 1986
uit dit huwelijk werden te Gorinchem 3 kinderen geboren:
  1 LIJDA JOHANNA MOOREES, geboren 19 januari 1941, overleden Goes 4 februari 1992
  huwt Gorinchem 10 november 1965
  WILLEM DE MOOR, geboren Gorinchem 11 juni 1941

  2 CATHARINA MARGARETHA MOOREES, geboren 10 november 1945, huwt AART VAN ROSMALEN, overleden 28 augustus 2003

  3 JOSEPHUS HUBERTUS MOOREES, geboren 24 januari 1957, VOLGT 16ab uit 1e huwelijk JORIKA MOOREES,geboren 10 december 1980, JONI MARIKE MOOREES, geboren 24 september 1982, huwt 2e BIRGITTA JOAN DE HAAY

GENERATIE 15n - zn van 14g

LUDOVICUS HUBERTUS MOOREES, geboren Delft 26 december 1917, overleden 's-Gravenpolder 1988,
huwt 's-Gravenhage 28 juli 1948 - echtscheiding -
AMALIA VIERDAG, overleden
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 3 kinderen geboren:
  l LUDOVICUS HUBERTUS MOOREES, geboren 25 januari 1950, VOLGT ONDER 16bb

  2 MARANNE MOOREES, geboren 10 december 1952, VOLGT ONDER 16bc

  3 ALEXANDER JAN MOOREES, geboren 14 augustus 1960, ongehuwd

GENERATIE 15o - zn van 14g

MARIUS FREDERIK MOOREES, geboren Delft 22 april 1919, overleden 's-Gravenhage 23 maart 1993, Tabakspijpenfabrikant
huwt 's-Gravenhage 16 juli 1952
WILHELMINA GEERTRUIDA VAN DER GAAG, geboren 's-Gravenhage 21 juli 1924, overleden 's-Gravenhage 31 augustus 1974,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren,

GENERATIE 15p - zn van 14i

ADRIAN CHARLES AUGUST MOORREES, geboren 3 mei 1959, Botanist Victoria Gouvernment,
huwt Melbourne Australie 10 april 1994
ANN PATRICIA MARSH, geboren Melbourne Australie 21 november 1965
uit dit huwelijk:
  1 NINA JOY MARSH MOORREES, geboren Melbourne Australie 22 januari 1995

GENERATIE 15q - zn van 14j

RUDI PARAFITUS PITOI MOORREES, geboren Tretes NOI 5 november 1946,
huwt - gescheiden -
SUSAN MCGRAW, geboren USA,
uit dit huwelijk werd te USA een kind geboren:
  1 RIAN PARAFITUS MOORREES, geboren 4 maart 1982

GENERATIE 15r - zn van 14j

FRANS RENEE MOORREES, geboren Soerabaja Republiek Indonesie 6 november 1951,
huwt
SHERI MARIE THOMAS, geboren USA,
uit dit huwelijk werden te USA 3 kinderen geboren:
  1 JONATHAN MOORREES, geboren 3 juni 1980

  2 KIRSTEN MOORREES, geboren 30 april 1983

  3 MICHELLE MOORREES, geboren 14 mei 1985

GENERATIE 15s - zn van 14k

LEROY ROBERT MOORREES, geboren 's-Hertogenbosch 10 september 1957, Sergeant USA Airforce,
huwt Kaisersesch Dld 30 mei 1987
GISELA JUNK, geboren Cochem a/d Moesel Dld 29 mei 1958,

GENERATIE 15t - zn van 14m

HENDRIK JACOBUS MOORREES, geboren Goodwood Bellville KP Zuid Afrika 7 maart 1944, Bestuurder Financieringbank te Krugersdorp Trvl,
huwt Bellville KP Zuid Afrika 12 april 1969
FRANCIS OLIVE DU TOIT, geboren Prins Alfred Hamlet distrikt Ceres KP Zuid Afrika 24 juni 1942,
uit dit huwelijk werden te Bellville KP Zuid Afrika 2 kinderen geboren:
  1 JOHANNES WILLEM MOORREES, geboren 18 maart 1970

  2 LEZANNE MOORREES, geboren 11 juli 1972

GENERATIE 15u - zn van 14o

CHARLES ADRIAAN MOORREES, geboren Ladysmith KP Zuid Afrika 18 december 1950,
"Huurmotorbestuurder"
huwt Kaapstad 26 december 1981
ANN ZELDA SEPTOO, geboren Port Elizabeth Zuid Afrika 22 augustus 1948,
uit dit huwelijk werden te Kaapstad 2 kinderen geboren:
  1 CHARLES ADRIAAN MOORREES, geboren 4 augustus 1982

  2 VINETTE MOORREES, geboren 18 december 1985

GENERATIE 15v - zn van 14p

VICTOR EMANUEL MOORREES, geboren Balikpapan NOI 17 januari 1921, Accountant,
huwt 's-Gravenhage 16 juni 1944
AUGUSTA HENDRIKA BLANKWAARDT, geboren 's-Gravenhage 6 januari 1919,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te 's-Gravenhage, 2 te Palembang NOI:
  1 MYRA JOYCE MOORREES, geboren 8 oktober 1945, Lerares Biologie
  huwt Corpus Christy Texas USA 12 september 1969
  CHESTER LEO INGERSOLL JR, Chemisch Ingenieur

  2 LINDA LOUISE MOORREES, geboren 9 oktober 1949, Biologe
  huwt Texas USA17 juni 1989
  DAVID E ATHERTON, geboren 1941/1942

GENERATIE 15w - zn van 14q

JAN DERK MOORREES, geboren Utrecht 29 juni 1923,
huwt Utrecht 18 oktober 1958
JOSINA VAN RIETSCHOTEN, geboren Utrecht 5 februari 1926,
uit dit huwelijk werd te Utrecht een kind geboren:
  1 DIANE MOORREES, geboren 31 oktober 1960,
  huwt Maartensdijk 4 april 1986
  MARCUS PETRUS ANTONIUS MARIA PETERS, geboren Wisch 14 maart 1975,

GENERATIE 15x - zn van 14q

MARTIN MOORREES, geboren Utrecht 5 december 1926, Fysiotherapeut, verder niets bekend

GENERATIE 15y - zn van 14s

CAMPEGIUS HERMANNUS SCATO FRANCOIS MOORREES, geboren Groningen 5 augustus 1935, overleden Groningen 22 januari 2016
huwt 's-Gravenhage
LOUISE VAN GOSEN, geboren Hillegersberg 28 januari 1939,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 DANIEL MOORREES, geboren 29 februari 1964, ongehuwd

  2 ANNA MARIE LOUISE MOORREES, geboren 4 mei 1966

  3 CHARLOTTE WILHELMINA MOORREES, geboren 31 mei 1967, VOLGT ONDER 16bd

GENERATIE 15z - zn van 14v

ROBERT HENRI MOORREES, geboren 's-Gravenhage 26 februari 1971
huwt
MURIEL JEANNE CORNELIA BRAAT, geboren Vleuten 28 juli 1969
uit dit huwelijk:
  1 JACKY TESSA MOORREES, geboren Amsterdam 25 november 2004

  2 COEN ROBBERT ARNOUD MOORREES, geboren Amsterdam 3 september 2006

GENERATIE 15ba - zn van 14ba

HENDRIK CORNELIS MOORREES, geboren Dordrecht 31 mei 1939, Werktuigbouwkundig Ingenieur, production engineer krantenpapierfabriek Parenco te Renkum
huwt Weert 11 april 1962
ASTRID MARIA LOUISE LARDINOIS, geboren Leusden 22 februari 1937, Verpleegkundige,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te Dordrecht, 2 te Heemskerk, 3 te Bennekom:
  1 MARGIT EMMA MARIA LOUISE MOORREES, geboren 2 december 1962, Landbouwkunding Ingenieur

  2 MARIE THERESE EMMA CORNELIE MOORREES, geboren 29 juni 1959, Huisarts

  3 MARTIJN HENDRIK MOORREES, geboren 19 maart 1972, Drs geschiedenis, officier Koninklijke Landmacht

GENERATIE 15bb - zn van 14bb

RICHARD ALFRED MOORREES, geboren Ambon NOI 7 oktober 1947, overleden Djakarta Indonesie 12 juni 2005, Krantenventer te Djakarta
huwt Djakarta Republiek Indonesie 1976
RIJTH MARIA ISTERI, geboren Djakarta,
uit dit huwelijk werden te Djakarta Republiek Indonesie 6 kinderen geboren:
  1 CONSTANSA MOORREES, geboren 23 juni 1977

  2 GODLIEB MOORREES, geboren 22 juli 1978

  3 WILLIAM MOORREES, geboren 4 februari 1980

  4 WICHERTS MOORREES, geboren 10 augustus 1982

  5 ERNEST MOORREES, geboren 2 augustus 1984

  6 STERNLIGHT MOORREES, geboren 27 augustus 1986

GENERATIE 15bc- zn van 14bb

GODLIEB LOUIS MOORREES, geboren Ambon NOI 6 mei 1949,
huwt Ambon
JOSINA HUWAE, geboren Ambon 1 januari 1952,
uit dit huwelijk werden te Ambon Republiek Indonesie 5 kinderen geboren:
  l NOVITA MOORREES, geboren 16 november 1971

  2 YANTI MOORREES, geboren 30 mei 1977

  3 ISZACK MOORREES, geboren 2 november 1980

  4 JOHNNY MOORREES, geboren 26 november 1982

  5 HELGA MOORREES, geboren 1 januari 1987

GENERATIE 15bd- zn van 14bd

ALFRED DIRK MOORREES, geboren Ambon NOI 25 mei 1945, Evangelist,
huwt
MIRJAM GROHN, geboren Polvidarvi Nrd Karela Suomi Finland 15 januari 1961,
uit dit huwelijk werden te Joensuu Suomi Finland 3 kinderen geboren:
  1 LEVI MOORREES, geboren 7 juli 1988, VOLGT 16bd/1

  2 GERSON MOORREES, geboren 3 december 1989, VOLGT 16bd/2

  3 JOSHUA MOORREES, geboren 26 maart 1993, VOLGT 16bd/3

GENERATIE 15be - zn van 14bd

RICHARD AALDRIK MOORREES, geboren Merauke Nederlands Nieuw Guinea 2 februari 1949,
huwt - gescheiden
JOHANNA FREDERIKA SCHENKEL,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 JULIEN ANTOINE MOORREES, geboren 20 juli 1978

  2 LEON PASCAL MOORREES, geboren 6 juli 1981

GENERATIE 15bf - zn van 14bd

MAXIMILIAAN ERLAND MOORREES, geboren Gendringen 2 juli 1962,
huwt Meppel 20 oktober 1983 - echtscheiding
JANNEKE MARGJE GEERTJE SPIN, geboren Meppel 3 februari 1966,
uit dit huwelijk werd te Meppel een kind geboren:
  1 JEFFREY MOORREES, geboren 7 mei 1984, VOLGT ONDER 16bd

GENERATIE 15bg - zn van 14bf

NICOLAAS LODEWIJK MOORREES, geboren Makassar Republiek Indonesia 13 november 1958, Machinebediener,
huwt Hoogeveen
HELENA THEODORA FOKKES, geboren Hoogeveen 4 november 1961,
uit dit huwelijk werden te Hoogeveen geboren:
  1 NATHANAEL NAFTALIE MOORREES, geboren 31 januari 1984, VOLGT ONDER 16bg

  2 CHANAN MOORREES, geboren 25 december 1986

  3 CHARISSA CHARITY MOORREES, geboren 1 december 1989

  4 RAFAEL IMMANUEL MOORREES, geboren 19 februari 1997

  5 ISMAEL JOSHUA MOORREES, geboren 19 februari 1997

GENERATIE 15bh - zn van 14bf

FREDERIK EDWARD MOORREES, geboren Bontar-Bladioen Republiek Indonesie 1 augustus 1961,
huwt
NUR AINI TAMIN, geboren Malang
uit dit huwelijk:
  1 SALVADURRY ALFIANSYAH AL-ERICGAR MORREES, geboren Hoogeveen 1 mei 1996

  2 ANASTASIA ISABELLA ROZALINDA MOORREES, geboren Hoogeveen 18 februari 2001

GENERATIE 15bi - zn van 14bh

RAYMOND JEFFRY MOORREES, geboren Soerabaja Republiek Indonesie 24 maart 1954, Arbeidstherapeut,
huwt Zeven Dld 30 januari 1976
ELVIRA ELISABETH MARGARETHA BRUNJES, geboren Zeven Dld 31 augustus 1952, Groepsleidster,
uit dit huwelijk werden te Zeven Dld 2 kinderen geboren:
  1 JENNIFER MOORREES, geboren 18 februari 1977

  2 DANNIS LEE MOORREES, geboren 21 mei 1978

GENERATIE 15bj - zn van 14bh

GINO ANTONIO MOORREES, geboren Hengelo 8 mei 1958, Electrometaal bewerker,
huwt Hengelo 25 juni 1982
YVONNE BOUWMEESTER, geboren Hengelo 11 maart 1960,
uit dit huwelijk werden te Hengelo 2 kinderen geboren:
  l JERRY ALFRED LAURENS MOORREES, geboren 14 maart 1984

  2 NICKY MOORREES, geboren 25 april 1985

GENERATIE 16a - zn van 15a

ANDREAS PETRUS JOHANNES HUBERTUS MOORREES, geboren Venray 3 oktober 1912, overleden Horst 14 januari 1974, Slager,
huwt Sevenum 1 april 1937
PETRONELLA MARIA HOUWEN, geboren Sevenum 26 september 1913, overleden Horst 30 augustus 1988,
uit dit huwelijk werden te Horst 5 kinderen geboren:
  l GIJSBERTUS PETRUS JOHANNES ANTONIUS LODOVICUS MOORREES, geboren 25 augustus 1937, 27 augustus overleden

  2 WILHELMINA MARIA ELISA THEODORA MOORREES, geboren 31 maart 1939, ongehuwd, Lerares

  3 ANTOON PETER JACOBUS MOORREES, geboren 14 oktober 1941, VOLGT ONDER 17a

  4 GIJSBERTUS PETER JAN MOORREES, geboren 12 juni 1947, VOLGT ONDER 17b

  5 JOHANNES MARTINUS MOORREES, geboren 1 februari 1950, ongehuwd

GENERATIE 16b - zn van 15a

JOHAN MARTIN MOORREES, geboren Horst 24 juni 1915, Schilder,
huwt Horst 26 April 1940
JOHANNA CATHARINA JANSSEN, geboren Horst 11 september 1920,
uit dit huwelijk werden te Horst 2 kinderen geboren:
  1 HENRICA ANTONIA MOORREES, geboren 21 november 1940, Lerares Pedagogiek
  huwt Nijmegen 13 juli 1967
  GERARDUS JACOBUS HENDRIX, geboren Meerlo 16 juli 1940,

  2 ELISABETH ANTONIA MOORREES, geboren 21 juli 1945,
  huwt Horst 11 februari 1967
  PETER LINDFIELD, geboren (Engeland) 8 oktober 1946,

GENERATIE 16c - zn van 15b

ANDREAS HUBERTUS HENDRIKUS MARTINUS MARIA MOORREES, geboren Venray 31 juli 1924, Chauffeur,
huwt Venray 19 april 1956
JOHANNA WILHELMINA VERSTEEGEN, geboren Venray 19 november 1930,
uit dit huwelijk werden te Heerlen 2 kinderen geboren:
  l WILHELMINA ANTONETTA JOHANNA MARIA MOORREES, geboren 8 augustus 1957,
  Verpleegkundige, huwt Venray 28 december 1987
  JOHANNES PETRUS MARIA VAN DENSEN, geboren 's-Hertogenbosch 10 maart 1957, Verpleegkundige,

  2 ANTOINETTE JOHANNA JOSEPHA MOORREES, geboren 6 februari 1960, Ziekenverzorgster,
  huwt Venray 14 november 1980
  THEODORUS MARTINUS BOUTEN, geboren Venray 4 juli 1956, Productiemedewerker,

GENERATIE 16d - zn van 15b

MARTINUS CORNELUS PETRUS MARIA MOORREES, geboren Venray 16 oktober 1925, overleden Venray 1 februari 1966, Landbouwer, Molenaar,
huwt Venray 2 september 1955
REGINA PETRONELLA FLEURKENS, geboren Venray 1 juli 1926,
uit dit huwelijk werden te Venray 3 kinderen geboren:
  l HENDRIKA JOHANNA ANTONETTA MARIA MOORREES, geboren 23 oktober 1956, Ziekenverzorgster,
  huwt Venray 25 november 1977
  WILHELMUS JOHANNES VERSLEIJEN, geboren Horst 31 juli 1953,

  2 PETRUS JOHANNES ANTONIUS MARIA MOORREES, geboren 15 november 1957, VOLGT ONDER 17c

  3 ANTOINETTE JOHANNA JACQUELINE MARIA MOORREES, geboren 14 mei 1962,
  huwt
  P. GOUMANS,

GENERATIE 16e - zn van 15b

PETRUS JOSEPH MARIA MOORREES, geboren Venray 14 november 1926, Boekhouder,
huwt Gemert 13 mei 1965
MECHELINA ANTONIA MARIA JONKERS, geboren Gemert 8 april 1929,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE 16f - zn van 15b

JACOB ALOYS THEODORUS MARIA MOORREES, geboren Venray 22 april 1928, Materiaalhandelaar,
huwt Someren 18 december 1968
VAN OTTENDIJK, geboren Someren 12 september 1927,
uit dit huwelijk werd te Venray een kind geboren:
  1 PETRUS JOHANNES ANDREAS MARIA MOORREES, geboren 20 februari 1970

GENERATIE 16g - zn van 15f

WILHELM HENDRIK MARIA MOORREES, geboren Venray 23 augustus 1942, Werktuigbouwkundige,
huwt Venray 16 juni 1966
GERRITDINA JOHANNA WILHELMINA MARIA VAN DAAL, geboren Nijmegen 1 augustus 1945,
uit dit huwelijk werden te Venray 2 kinderen geboren:
  1 JOHANNES WILHELMUS DAVID MARIA MOORREES, geboren 13 januari 1967

  2 WILHELMINA PETRONELLA JUDITH MARIA MOORREES, geboren 19 september 1969

GENERATIE 16h - zn van 15f

HUBERTUS ANDREAS JOHANNES MARIA MOORREES, geboren Venray 18 augustus 1945, Credietmanager,
huwt Bernkassel-Kues Dld 22 november 1968
ROSEL KATHARINA SCHMITT, geboren Bernkasse1 -Kues Dld 9 augustus 1947,
uit dit huwelijk werd te Bergen (L) een kind geboren:
  1 COLETTE GERALDINE HENRIETTE MOORREES, geboren 22 juli 1970

GENERATIE 16i - zn van 15c

HENRI ANTOON GERARDUS MARIA MOORREES, geboren Venray 19 augustus 1929, Landbouwer,
huwt Venray 14 juli 1960
PETRONELLA WILHELMINA MATHEA PEETERS, geboren Venray 12 februari 1938,
uit dit huwelijk werden te Venray 4 kinderen geboren:
  l HUBERTUS GERARDUS MARIA MOORREES, geboren 3 juli 1961, VOLGT ONDER 17d

  2 GERARDA ENDRINA ALBERTINA MARIA MOORREES, geboren 18 december 1962

  3 ALBERTUS ANDREAS JOHANNES MARIA MOORREES, geboren 14 maart 1964, VOLGT ONDER 17e

  4 JOHANNA ANTONETTA GERARDA MARIA MOORREES, geboren 30 april 1970

GENERATIE 16j - zn van 15c

ANDREAS PETRUS JOHANNES MARIA MOORREES, geboren Venray 27 augustus 1934, Automonteur, Verkoper,
huwt Vierlingsbeek 9 december 1954
ANNETTA JOHANNA ALBERTINA HENDRIKS, geboren Vierlingsbeek 9 juli 1933,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1/2 te Vierlingsbeek, 3 te Venray:
  l SIBERTUS PETRUS ANTONIUS MARIA MOORREES, geboren 25 juni 1962

  2 PETRONELLA HENDRINA HENRICA MARIA MOORREES, geboren 23 november 1964

  3 HENRIETTE ANTONIA ANNA MOORREES, geboren 8 september 1967

GENERATIE 16k - dgt van 15d

GERTRUDA ELISABETH LEONARDA MOORREES, geboren Vierlingsbeek 1 oktober 1925,
uit haar werd te Heerlen een kind geboren:
  1 ANTONIUS CORNELIUS MOORREES, geboren 10 mei 1944, VOLGT ONDER 17f
huwt Venlo 15 april 1954
JOZEF HARRY VAN KEMPEN, geboren Heerlen 31 maart 1925, overleden Venlo 19 februari 1982, Meubelmaker.

GENERATIE 16L - zn van

MICHAEL PETRUS JOHANNES WILHELMUS MOORREES, geboren Uden 3 juli 1927, Houtbewerker,
huwt Venlo 6 juli 1955
MARIA GERTRUDA HERMANS, geboren Venlo 2 juli 1932,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE 16m - zn van 15d

ANDREAS PETRUS PETRONELLA MOORREES, geboren Venray 3 augustus 1928, overleden Australie 18 november 1985,
huwt Venray 1 mei 1952
HUBERTINA WILHELMINA GERARDA HUIBERS, geboren Venlo 29 april 1929, overleden The Basin, Victoria Australie 20 maart 1986,
uit dit huwelijk werden te Venlo 4 kinderen geboren:
  1 SYBILLA MOORREES, geboren 26 februari 1953

  2 CORNELIS BARTHOLOMEUS MOORREES, geboren 7 november 1956, VOLGT ONDER 17g

  3 IDA MOORREES, geboren 12 januari 1966

  4 EMIEL GERARDUS MOORREES, geboren 14 september 1967, VOLGT ONDER 17h

GENERATIE 16n - zn van 15d

PETRUS JOHANNES MARIA CORNELIS MOORREES, geboren Maasbree 5 november 1931, verder niets bekend.

GENERATIE 16o - zn van 15e

EUGENIUS CORNELIUS MARIA MOOREES, geboren Borgerhout B 10 november 1925,overleden Wilrijk B23 juni 2004, Technisch Bediende,
huwt Deurne Belgie 3 augustus 1953
JACQUELINE MARIE CAROLINA GYSELS, geboren Deurne Belgie 21 februari 1938, Regentes,
uit dit huwelijk werden te Deurne B 2 kinderen geboren:
  1 KRIS ARNOLD CAROLINA MOOREES, geboren 21 april 1964, VOLGT ONDER 17i

  2 IVAN GUUSTAAF MARIA MOOREES, geboren 9 september 1968

GENERATIE 16p - zn van 15e

GUUSTAAF FRANCISCUS ALPHONSUS MOOREES, geboren Deurne B 21 mei 1932, Busschauffeur,
huwt Deurne Belgie 14 april 1956
PAULA VICTOIRE ELISABETH SCHRAUWEN, geboren Antwerpen B 23 maart 1935,
uit dit huwelijk werden te Merkssem B 3 kinderen geboren:
  1 MARCEL HORTANCE ARNOLD MOOREES, geboren 27 december 1957

  2 NICOLE JULES JEANNE MOOREES, geboren 3 oktober 1959

  3 NANCY EUGEEN LOUISA MOOREES, geboren 4 april 1964

GENERATIE 16q - zn van 15f

CORNELIS JOHANNES MARIA MOOREES, geboren Weert 10 november 1937, Vertegenwoordiger,
huwt Weert 14 april 1961
TRIJNTJE MEYER, geboren Vlaardingen 4 augustus 1935
uit dit huwelijk werden te Weert 2 kinderen geboren:
  1 DIEUWERTJE MOOREES, geboren 24 juni 1962

  2 JOHANNES MOOREES, geboren 24 oktober 1964

GENERATIE 16r - zn van 15f

GERM MARTINUS FRANCISCUS LODEVICUS MOOREES, geboren Weert 18 juni 1939, Assistent Wachtchef,
huwt Weert 3 mei 1963
WILHELMINA BRUNENBERG, geboren Weert 27 juni 1942,
uit dit huwelijk werden te Weert 2 kinderen geboren:
  1 ANITA MOOREES, geboren 9 april 1964

  2 PAULINE MOOREES, geboren 6 maart 1967

GENERATIE 16s - zn van 15f

FRANCISCUS JOHANNES MARTINUS MOOREES, geboren Weert 12 december 1945,
huwt Budel 2 juni 1969
A.A.M.F. BAX
en verder niets bekend

GENERATIE 16t - zn van 15f

PAULUS DIRK MARIA MOOREES, geboren Weert 6 maart 1956, procestechnicus
huwt 6 maart 1978
P.F.E. PEETERS, geboren Weert 11 december 1957, verpleegkundige
uit dit huwelijk:
  1 JANINE FRANCISCA ELISABETH MOORREES, geboren 13 augustus 1981, administratief medewerker
  huwt Almere 13 februari 2009
  MARCO DRIESSEN

  2 BART PAULUS MARIA MOOREES, geboren 1 maart 1984, monteur

  3 SANDER PAULUS FRANCISCUS MOOREES, geboren 1 maart 1987

GENERATIE 16u - zn van 15g

JOHANNES HENDRIKUS MARIA MOOREES, geboren 24 februari 1943,
huwt Rosmalen 23 april 1963
HENDRIKA MARIA VAN DER DONK, geboren Rosmalen 17 oktober 1939
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 MARIA H.J. MOOREES, geboren 8 oktober 1964
  huwt 2 november 1988
  PETRUS ANTONIUS SEP, geboren Dordrecht 14 juli 1964

  2 OLAV JOHANNES WILHELMUS PETRUS FRANCISCUS ANTONIA MOOREES, geboren 30 september 1971, VOLGT ONDER 17j

GENERATIE 16v - zn van 15h

JOSEPHUS MICHAEL FRANCISCUS MARIA MOOREES, geboren Tilburg 23 februari 1945, Machinebankwerker,
huwt Tilburg 3 april 1971
CORRIE J.W. STAPS, geboren Tilburg 9 oktober 1944,
uit dit huwelijk werden te Goirle 2 kinderen geboren:
  1 ANGELIQUE MOOREES, geboren 29 januari 1973

  2 MARK MOOREES, geboren 31 januari 1975

GENERATIE 16w - zn van 15i

PAULUS JOSEPHUS MOOREES, geboren Tilburg 11 oktober 1948,
huwt Culemborg 2 februari l973
CORNELIA DIRKJE MARIA VAN BEMMEL, geboren Culemborg 21 december 1947,
uit dit huwelijk werden te Heusden 2 kinderen geboren:
  1 BAUKJE DIRKJE MARIA MOOREES, geboren 7 september 1973

  2 DIRK LEONARDUS JOHAN MOOREES, geboren 29 september 1975

GENERATIE 16x- zn van 15i

ROBERTUS JOANNES MOOREES, geboren Tilburg 19 juni 1950, Beeldend Kunstenaar,
relatie met
JOSEPHINA ANNA MARIA FRISSEN, geboren Oegstgeest 2 maart 1960,
uit deze relatie werd te Amsterdam een kind geboren (aldaar geecht) :
  l SANNE MOOREES, geboren 10 december 1988

GENERATIE 16y - zn van 15k

JOHANNES JOSEPHUS MOOREES, geboren 27 augustus 1948, overleden Den Hoorn 9 november 2002
huwt 11 juli 1978
PETRA VAN ELEWOUT
uit dit huwelijk:
  1 ALEXANDER ANTHONIUS HENDRIKUS MOOREES, geboren 8 januari 1981

  2 ESTHER MARIA CORNELIA MOOREES, geboren 16 april 1983

GENERATIE 16z - zn van 15L

MARTINUS HUBERTUS MOOREES, geboren Delft 17 april 1949,
huwt 7 april 1972
C. WESTENDORP
en verder niets bekend.

GENERATIE 16ba - zn van 15m

JOSEPHUS HUBERTUS MOOREES, geboren 24 januari 1957,
huwt 1e
NN
uit dit huwelijk:
  1 JORIKA MOOREES,geboren 10 december 1980,

  2 JONI MARIKE MOOREES, geboren 24 september 1982,
huwt 2e BIRGITTA JOAN DE HAAY

GENERATIE 16bb - zn van 15n

LUDOVICUS HUBERTUS MOOREES, geboren 's-Gravenhage 25 januari 1950, Autohandelaar,
huwt Rotterdam 17 december 1969
CHRISTINA LAURINA VAN DER VALK, geboren Rotterdam 29 juli 1949,
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  1 DENNIS MOOREES, geboren 2 september 1972

GENERATIE 16bc - zn van 15n

MARIANNE MOOREES, geboren 's-Gravenhage 10 december 1952,
huwt - gescheiden -
kinderen uit dit huwelijk voeren Moorees als familienaam:
  1 ALEXANDER MOOREES, geboren 23 april 1980

  2 KEVIN MOOREES, geboren 20 juni 1986

  3 JADE DIANA MOOREES, geboren 11 oktober 1987

GENERATIE 16bd - zn van 15bf

JEFFREY MOORREES, geboren Meppel 7 mei 1984
duurzame relatie
DANIELLE KOLLEN,
uit deze relatie:
  1 AALIYAH ALENA AISHA MOORREES, geboren Meppel 3 mei 2006

GENERATIE 16bd - zn van 15

LEVI MOORREES, geboren 7 juli 1988,
huwt
SARA EMILIA,geboren Finland 21 oktober 1988,
uit dit huwelijk:
  1 JEREMIA MOORREES, geboren Tampere Finland

  2 BENJAMIN MOORREES, geboren Tampere Finland

GENERATIE 16bd - zn van 15

GERSON MOORREES, geboren 3 december 1989,
huwt
OLIVIA ROSALINDA JONETTA KINNUNEN, geboren Dinland 19 februari 1993,
uit dit huwelijk:
  1 MAX WILLIAM MOORREES, geboren Joensuu Dinland 7 januari 2017

GENERATIE 16bd - zn van 15

JOSHUA MOORREES, geboren 26 maart 1993,
huwt
LINDA KRISTINA VAIRINEN, geboren Finland 29 mei 1992

GENERATIE 16bg - zn van 15bg

NATHANAEL NAFTALIE MOORREES, geboren 31 januari 1984,
huwt Hoogeveen
DINKA ALIC, geboren Bosnie 19 oktober 1987
uit dit huwelijk:
  1 AYDEN MALIK MOORREES, geboren Hoogeveen 30 maart 2010

  2 SAMIEN ANSARI MOORREES, geboren Hogezand 12 maart 2013

GENERATIE 17a - zn van 16a

ANTOON PETER JACOBUS MOORREES, geboren Horst 14 oktober 1941,overleden 26 december 2005, Chef Serviceverlening Verwarmings Industrie,
huwt Horst 1 maart 1963
CATHARINA JOHANNA HENDRIKA BALTUSSEN, geboren Casteray 24 mei 1939,
uit dit huwelijk werden te Horst 3 kinderen geboren:
  1 EDUARDUS ANDREAS WILHELMUS ANTONIUS MOORREES, geboren 7 september 1965

  2 PETRONELLA JOHANNA ELISA MOORREES, geboren 13 november 1968

  3 MARIE JOSE MOORREES, geboren 3 november 1975

GENERATIE 17b - zn van 16a

GIJSBERTUS PETER JAN MOORREES, geboren Horst 12 juni 1947, Projectleider,
huwt Venray 24 december 1970
JOHANNA HENRICA JANSSEN, geboren Venray 30 april 1949,
uit dit huwelijk werden te Venray 2 kinderen geboren:
  1 STEFFEN ANTONIUS MARTINUS MOORREES, geboren 31 augustus 1973

  2 BARRY JOHANNUS WILHELMUS MOORREES, geboren 3 mei 1975

GENERATIE 17c - zn van 16d

PETRUS JOHANNES ANTONIUS MARIA MOORREES, geboren Venray 15 november 1957, Verpleegkundige,
huwt Venray 27 juni 1980
PETRONELLA JACOBA MARIA DUYKERS, geboren Venray 18 januari 1960, Verpleegkundige,

GENERATIE 17d - zn van 16i

HUBERTUS GERARDUS MARIA MOORREES, geboren Venray 3 juli 1961, Technisch Tekenaar,
huwt Venray 24 april 1986
ANNA MARIA CHATHARINA FRANCISCA LOGISTER, geboren Heerlen 21 maart 1963,
uit dit huwelijk werden te Venray 3 kinderen geboren:
  1 DAVE HENRI JOZEF LEONARDUS MOORREES, geboren 15 december 1987

  2 SANDRA PETRONELLA ELISABETH JOHANNA MOORREES, geboren 7 augustus 1989

  3 LINDA ANNA MARIA GERHARDA MOORREES, geboren 11 april 1991

GENERATIE 17e - zn van 16i

ALBERTUS ANDREAS JOHANNES MARIA MOORREES, geboren 14 maart 1964, Boswerker,
huwt le
NN
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 naam onbekend
huwt 2e Barneveld 10 september 1990
MARIA PETRONELLA JOHANNA HENRAATH, geboren Venray 7 augustus 1971

GENERATIE 17f - zn van 16k

ANTONIUS CORNELIUS MOORREES, geboren Heerlen 10 mei 1944, Gereedschapmaker,
huwt Horst 2 september 1968
GERTRUDA WILHELMINA GERARDA HEIJNEN, geboren Stevensweerd 13 februari 1947,
uit dit huwelijk werden te Horst 2 kinderen geboren:
  1 RAMON WILHELM MARIE MOORREES, geboren 31 mei 1972

  2 KIM ELLEN WENDY MOORREES, geboren 12 november 1976

GENERATIE 17g - zn van 16m

CORNELIS BARTHOLOMEUS MARIE MOORREES, geboren Venlo 17 november 1956,
huwt 1e 2 november 1976 - echtscheiding -
DEIDRE GEHRMANN, geboren Brisbane Australie 14 oktober 1957 uit dit huwelijk:
  1 NATASHA NAOMI MOORREES, geboren Brisbane 30 april 1983
  huwt Maleny Aus 27 augustus 2005
  BRIAN POSTLE

  2 GABRIELLE SHIRA MOORREES, geboren Brisbane 17 april 1985

  3 JOSHUA BARTHOLOMEW MOORREES, geboren Brisbane 5 augustus 1987

  4 SEBASTION CHARLES MOORREES, geboren Caboolture Austalie 8 december 1989
huwt 2e 17 september 2000
DEBORAH YARROW-ALLISON, geboren Redcliff 13 april 1972
uit dit huwelijk:
  5 ANDRE CORNELIS MORGAN MOORREES, geboren Caboolture 31 december 1999

  6 FLYNN ANAKIN ANGEL MOORREES, geboren Caboolture 15 oktober 2001

  7 SHAKIRA KAICEE WILLOW MOORREES, geboren Caboolture 26 april 2003

  8 ELIJAH PARIS MACKENZIE MOORREES, geboren Caboolture 17 september 2004

  9 NOAH PRESTON ZHAKOBIE MOORREES, geboren Caboolture 5 juli 2006

GENERATIE 17h - zn van 16m

EMIEL GERARDUS MOORREES, geboren Venlo 14 september 1967
huwt 14 maart 1992
HELEN VERONICA PAVITT, geboren 30 juni 1968

GENERATIE 17i- zn van 16o

KRIS ARNOLD CAROLINA MOOREES, geboren 21 april 1964,
huwt 26 september 1992
CATHERINE SIMMONE ELISABETH BAERT,
uit dit huwelijk:
  1 ELISE MOOREES, geboren 6 oktober 1993

  2 LAURE MOREES, geboren 12 januari 1995

  3 ANTON MOOREES, geboren 12 december 1996

  4 QUINTEN MOOREES, geboren 14 juni 2000

GENERATIE 17j - zn van 16u

OLAV JOHANNES WILHELMUS PETRUS FRANCISCUS ANTONIA MOOREES, geboren 30 september 1971,
huwt 23 mei 2003
ERICA JACOBS, geboren Horst 14 juli 1969