Onderzoek en samenstelling door Patrick van Griethuysen & Loes Peters,
bijgewerkt tot augustus 2005
Mocht u aanvullingen hebben, fouten ontdekken of nadere informatie in uw bezit hebben,
wordt u vriendelijk verzocht dit aan ons mede te delen.
Email: pvg@camerama.demon.nl

FAMILIE VAN DER STOK

(voor eerdere uitwerking zie Nederlands Patriciaat)


GENERATIE I

PIETER NICOLAAS VAN DER STOK, geboren Naarden 1 juni 1815, overleden Utrecht 30 augustus 1889, Nederlandsch Hervormd predikant te Zuilen.
huwt 's-Gravenhage 4 maart 1840
ARIETTE CLARA STRICKER, geboren 4 juli 1818, overleden 's-Gravenhage 3 oktober 1898,
een foto van de 80-ste verjaardag van haar vader in aanwezigheid van de hele familie in 1872
uit dit huwelijk werden te Zuilen 4 kinderen geboren:
  1 NICOLAAS PIETER VAN DER STOK, geboren 2 juni 1841, VOLGT ONDER IIa

  2 JOHANNES ANDRIES VAN DER STOK, geboren 24 juli 1846, VOLGT ONDER IIb

  3 JOHANNES PAULUS VAN DER STOK, geboren 14 januari 1851, VOLGT ONDER IIc

  4 LEONARD ADRIAAN VAN DER STOK, geboren 16 september 1856, overleden Utrecht 30 maart 1894, ongehuwd, Bloemkweker, Bloemist, Tuinman.

GENERATIE IIa - zn van I

NICOLAAS PIETER VAN DER STOK, geboren Zuilen 2 juni 1841, overleden 's-Gravenhage 7 mei 1907, officier van gezondheid Oost Indisch Leger, arts
huwt 1e Soerabaya NOI 4 juli 1866
JOHANNA SUSANNA KUHR, geboren Semarang 25 augustus 1843, overleden Meester Cornelis NOI 28 maart 1876,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 LEONARD PAUL JOHAN VAN DER STOK, geboren Soemenep NOI 6 juni 1867, VOLGT ONDER IIIa

  2 LOUIS ADOLF VAN DER STOK, geboren Pelan Toegan NOI 1 november 1868, VOLGT ONDER IIIb

  3 GERARD ANTOINE HENRI VAN DER STOK, geboren Pelan Toegan NOI 28 januari 1870, mogelijk ongehuwd overleden

  4 NICOLAAS PIETER VAN DER STOK, geboren Tendal NOI 22 december 1871, VOLGT ONDER IIIc
huwt 2e Rijswijk 13 augustus 1879
CAROLINE MARIA ADRIANA VAN DEN BERGH, geboren 18 september 1856, overleden 's-Gravenhage 28 april 1903
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Rijswijk ZH, 2 te 's-Gravenhage:
  5 PAUL JOHAN CORNELIS VAN DER STOK, geboren Rijswijk 1 januari 1885, ongehuwd overleden Tjipanas NOI 25 juli 1917, Adjunct referendaris algemene Rekenkamer

  6 ARIETTE CLARA EWALDINA VAN DER STOK, geboren 's-Gravenhage 21 augustus 1889.
  huwt 's-Gravenhage 24 december 1912
  STANLEY GOSENS PRIOR, geboren Portsmouth GB 19 februari 1889, overleden Engeland

GENERATIE IIb - zn van I

JOHANNES ANDRIES VAN DER STOK, geboren Zuilen 24 juli 1846, overleden Drumpt 31 januari 1899, Officier van gezondheid, arts
huwt Utrecht 20 november 1873
SARA KEMPER, geboren Medemblik 4 juni 1850, overleden Amsterdam 4 mei 1910,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Pengaron NOI, 2 te Utrecht:
  1 SUZANNA SARAH VAN DER STOK, geboren 7 oktober 1876,
  huwt Semarang NOI 4 juli 1901
  SAMUEL JOHAN BERGSMA, geboren Amsterdam 10 april 1875, overleden Lugano CH 9 juli 1928, Meester in de Rechten, advocaat

  2 JOHANNES ANDRIES VAN DER STOK, geboren 29 december 1878, VOLGT ONDER IIId

GENERATIE IIc - zn van I

JOHANNES PAULUS VAN DER STOK, geboren Zuilen 14 januari 1851, overleden Utrecht 29 maart 1934, doctor in de Philosophie, Directeur KNMI,
huwt 's-Gravenhage 28 februari 1877
JANNETJE DE VOS, geboren 's-Gravenhage 17 maart 1858, overleden Utrecht 9 mei 1928
uit dit huwelijk werden te Batavia NOI 6 kinderen geboren:
  1 PIETER NICOLAAS VAN DER STOK, geboren 26 oktober 1878, VOLGT ONDER IIIe

  2 ARIETTE CLARA AGATHA VAN DER STOK, geboren 12 oktober 1879, overleden Rotterdam 21 februari 1947,
  huwt Utrecht 7 juli 1904
  JOHANNES DROST, geboren Rotterdam 22 juli 1880, overleden Rotterdam 18 september 1954, Advocaat en Procureur, Ridder in orde van de Nederlandsche Leeuw

  3 JOHAN EWALD VAN DER STOK, geboren 18 oktober 1880, VOLGT ONDER IIIf

  4 CORNELIS ELIZA VAN DER STOK, geboren 1 februari 1882, VOLGT ONDER IIIg

  5 ANTONIUS HENRICUS VAN DER STOK, geboren 4 mei 1889, VOLGT ONDER IIIh

  6 JACOBA AGATHA VAN DER STOK, geboren 20 november 1891, overleden Haarlem 23 februari 1974,
  huwt Utrecht 21 december 1915 - echtscheiding Utrecht 9 december 1939
  ALBERTUS MARIUS BOS, geboren Gorinchem 30 maart 1887, overleden Amsterdam 26 maart 1940, Commissionair in effecten, directeur Nationale bankvereniging te Amersfoort

GENERATIE IIIa - zn van IIa

LEONARD PAUL JOHAN VAN DER STOK, geboren Soemenep NOI 6 juni 1867, overleden Fort de Kock NOI 9 juni 1939, kapitein infanterie OI leger
huwt Fort de Kock 27 maart 1894
ADOLPHINA ADRIANA FILET, geboren Soerabaja NOI 11 november 1868, overleden Padang 28 september 1943
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren 1 te Fort de Kock, 2 te Tjilegon NOI:
  1 ADOLPHIEN ELEONORA VAN DER STOK, geboren 18 april 1895, overleden 's-Gravenhage 28 februari 1972
  huwt Fort de Kock 28 december 1916
  JACOB WIJNAND MAC GILLAVRY, geboren Saligata NOI 16 november 1889, overleden 's-Gravenhage 14 januari 1959, assistent resident,

  2 NICOLAAS WILLEM LEONARD VAN DER STOK, geboren 31 mei 1898, VOLGT ONDER IVa

GENERATIE IIIb - zn van IIa

LOUIS ADOLF VAN DER STOK, geboren Pelan Toegan NOI 1 november 1868, overleden Harlingen 17 mei 1947, kapitein-luitenant ter zee, directeur N.V. Metaal- en IJzergieterij te Dieren, burgemeester van Harlingen,
huwt Leiden 4 mei 1905
JOHANNA CATHARINA ADRIENNA BIJLEVELD, geboren Cheribon NOI 7 april 1863, overelden Harlingen 30 september 1932
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

GENERATIE IIIc - zn van IIa

NICOLAAS PIETER VAN DER STOK, geboren Tendal NOI 22 december 1871, overleden Bandoeng 3 september 1926, majoor infanterie
huwt Sukaboemi NOI12 september 1901
JOHANNA WILHELMINA ANNA ROELOFS, geboren Soerabaja 13 juli 1870, overleden interneringskamp Semarang 10 jan. 1945,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 JOHANNA SUSANNA VAN DER STOK, geboren Idi (Atjeh) 21 augustus 1902,
  huwt Batavia 28 april 1922
  PAUL HENRI JOHAN VAN BOCKOM MAAS, geboren Soerabaja 28 juni 1900, overleden krijgsgevangen kamp Kanchana Buri Thailand 22 september 1943, fabricage-chef suikerfabriek Pohdjedjer NOI

  2 EVERDINA CAROLINA VAN DER STOK, geboren Fort de Kock 14 februari 1904, overleden interneringskamp Semarang 7 juli 1944,
  huwt Bandoeng 28 maart 1928
  FRITZ RIETZSCHE, geboren Pati (Midden-Java) 26 juni 1903, oud-assistent-resident van Semarang,

  3 EVERT NICOLAAS VAN DER STOK, geboren Padang Pandjan NOI 21 oktober 1906, VOLGT ONDER IVb

GENERATIE IIId - zn van IIb

JOHANNES ANDRIES VAN DER STOK, geboren Utrecht 29 december 1878, overleden Laren 14 juni 1942, Hoofdambtenaar Stoomvaart Maatschappij Nederland,
huwt Rotterdam 18 april 1907
JUDITH PETRONELLA KEMPEN, geboren Rotterdam 4 juni 1882, overleden de Bilt 7 januari 1949
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 3 kinderen geboren:
  1 ERIK VAN DER STOK, geboren 10 maart 1908, overleden als krijgsgevangene in een ziekenhuis te Kobe Japan, Koffieplanter te Djatiroto op Oost Java NOI op 14 mei 1945

  2 FRANK VAN DER STOK, geboren 4 juli 1910, VOLGT ONDER IVc

  3 MARIJKE VAN DER STOK, geboren Amsterdam 19 juni 1913, overleden 27 juni 1997
  huwt Laren 18 november 1939
  JACK HENRY STOKMANS, geboren Pankalan Brandan NOI 22 augustus 1911, overleden 25 november 1991,

GENERATIE IIIe - zn van IIc

PIETER NICOLAAS VAN DER STOK, geboren Batavia NOI 26 oktober 1878, overleden 's-Gravenhage 16 oktober 1948, Vice-President Hooggerechtshof te NOI,
huwt 's-Gravenhage 12 augustus 1905
ADRIANA HENRIETTE LOUISE JURLING, geboren Apeldoorn 15 augustus 1881, overleden Bennekom 12 januari 1965,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE IIIf - zn van IIc

JOHAN EWALD VAN DER STOK, geboren Buitenzorg NOI 18 oktober 1880, overleden Naarden 23 mei 1958, Hoogleraar Tropische Landbouw Hogeschool Wageningen,
huwt Bojolali Soerakarta NOI 18 december 1908
HILDA SCHALKWIJK, geboren Semarang NOI 30 juli 1983, overleden Naarden 28 juni 1965,
uit dit huwelijk werden te Buitenzorg NOI 3 kinderen geboren:
  1 ELEONORE VAN DER STOK, geboren 18 januari 1910
  huwt Sydney Australie 2 september 1935
  MAURITS FELIX VIGEVENO, geboren Amsterdam 24 juli 1907, Nederlands Ambassadeur in algemene dienst

  2 HILDA VAN DER STOK, geboren 9 juli 1913, overleden Hattem 23 februari 1973, kunstschilderes,
  huwt Hollywood California USA 21 mei 1939
  EUGEN VAN HALL, geboren Zwollerkerspel 3 januari 1906, directeur Houthandel N.V. Eindhoven te Zwolle

  3 JOAN ARTHUR VAN DER STOK, geboren 16 september 1919, VOLGT ONDER IVd

GENERATIE IIIg - zn van IIc

CORNELIS ELIZA VAN DER STOK, geboren Batavia 1 februari 1882, overleden Wekerom 16 juli 1945, werktuigkundig ingenieur,
huwt 's-Gravenhage 11 maart 1911
ANNIE SNETHLAGE, geboren Batavia NOI 7 september 1892, overleden Scheveningen 7 november 1957,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren:
  1 FELIX PAUL VAN DER STOK, geboren Soerabaja NOI 21 augustus 1913, VOLGT ONDER IVe

  2 BRAM VAN DER STOK, geboren Pladjoe NOI 30 oktober 1915, VOLGT ONDER IVf

  3 JOHAN PAUL VAN DER STOK, geboren Balikpapan NOI 21 maart 1919, overleden concentratiekamp Mauthausen Dld 11 april 1945, medewerker Secret Service London GB

  4 ANNIE VAN DER STOK, geboren Wassenaar 12 juni 1923, hoogleraar Physical Culture, Norfolk Viginia USA

GENERATIE IIIh - zn van IIc

ANTONIUS HENRICUS VAN DER STOK, geboren Batavia NOI 4 mei 1889, kunstschilder, etser, dichter
huwt 1e Bunnik 26 april 1911 - echtscheiding Bunnik 24 september 1914
DIEUWKE TROELSTRA, geboren Huizum 4 juli 1889, overleden Zeist 28 januari 1973
uit dit huwelijk werd te Oberhambach Hessen Dld een kind geboren:
  1 HEINRICH ADRIAN KARL WILHELM VAN DER STOK, geboren 24 december 1912, VOLGT ONDER IVg
huwt 2e Kempahiang NOI 7 juni 1922 - echtscheiding maart 1926
ELSE MARIE SCHROETTER,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
huwt 3e Dar Es Salaam Tanganyika 26 april 1930 - echtscheiding 's-Gravenhage 28 augustus 1941
ALEXANDRINE ZAVITSKY, geboren Saratov Rusland 18 april 1892,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
huwt 4e Utrecht 24 september 1941
ALIDA MIRRER, geboren Rotterdam 19 maart 1905,
uit dit huwelijk werd te Utrecht een kind geboren:
  2 ERWIN VAN DER STOK, geboren 7 september 1942, VOLGT ONDER IVh

GENERATIE IVa - zn van IIIa

NICOLAAS WILLEM LEONARD VAN DER STOK, geboren Tilegon NOI 31 mei 1898, overleden 's-Gravenhage 22 januari 1965, controleur belastingen
huwt 1e Amsterdam 29 juli 1920 - echtscheiding Batavia NOI 1922
MARIA JACOBINA MARTINI, geboren Amsterdam 9 september 1901, overleden 's-Gravenhage 26 september 1962
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren
huwt 2e Fort de Kock NOI 16 februari 1929
VICTORIA BORDT, geboren Sawah Loento NOI 3 april 1905,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE IVb - zn van IIIc

EVERT NICOLAAS VAN DER STOK, geboren Padang Pandjan NOI 21 oktober 1906 overleden 's-Gravenhage 17 juli 1967, luitenant ter zee le kl. K.M.R.,
huwt Malang NOI 6 december 1935 - echtscheiding 's-Gravenhage 9 juni 1952
ELISE DOROTHEA TISMEER, geboren Maastricht 12 december 1914
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Semarang NOI, 2 te Sukaboemi NOI:
  1 EVERT VAN DER STOK, geboren 28 mei 1937, VOLGT ONDER Va

  2 HUIBERT VAN DER STOK, geboren 10 juni 1943, VOLGT ONDER Vb

GENERATIE IVc - zn van IIId

FRANK VAN DER STOK, geboren Amsterdam 4 juli 1910, overleden St.Annaparochie 28 augustus 1980, hoofdambtenaar KPM,
huwt Deventer 11 juli 1936
MARGOT SMIT, geboren Deventer 3 november 1911, overleden 29 juli 2004
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 JOHAN ANDRIES VAN DER STOK, geboren Batavia NOI 9 juni 1937, VOLGT ONDER Vc

  2 WOUTER VAN DER STOK, geboren Batavia NOI 5 mei 1940, VOLGT ONDER Vd

  3 ERIK JAN VAN DER STOK, geboren Laren 17 april 1947, VOLGT ONDER Ve

  4 MARGARITA JOHANNA VAN DER STOK, geboren Batavia NOI 11 april 1949,
  huwt Seoel Zuid Korea 8 februari 1975
  CHRISTOPHER OLSON, geboren Port Chester NY USA 2 oktober 1948

  5 FRANK VAN DER STOK, geboren Laren 21 juli 1952, VOLGT ONDER Vf

GENERATIE IVd - zn van IIIf

JOAN ARTHUR VAN DER STOK, geboren Buitenzorg NOI 16 december 1919, economisch drs. Marketing directeur Lever Griekenland,
huwt Rotterdam 22 december 1949
ELEONORE ELIZABETH VAN STOLK, geboren Rotterdam 26 februari 1918,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

GENERATIE IVe - zn van IIIg

FELIX PAUL VAN DER STOK, geboren Soerabaja NOI 21 augustus 1913, overleden consentratiekamp Neugamme Dld 12 januari 1945.
huwt 's-Gravenhage 23 april 1938
ELISE PAULINE ARNOLD, geboren Nijmegen 17 augustus 1913,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/2 's-Gravenhage, 3/4 te Wassenaar:
  1 FELIX PAUL VAN DER STOK, geboren 6 februari 1939, VOLGT ONDER Vg

  2 MARIE PAULINE VAN DER STOK, geboren 6 maart 1940, referendaris Ministerie Algemene Zaken

  3 MARGARET HENRIETTE VAN DER STOK, geboren 15 maart 1943,
  huwt Wassenaar 2 september 1967
  HANS HARRY CARL VICTOR BREITBARTH, geboren Berlijn Wilmersdorf 23 maart 1937, advocaat

  4 JOHANNES PAUL VAN DER STOK, geboren 29 augustus 1944, VOLGT ONDER Vh

GENERATIE IVf - zn van IIIg

BRAM VAN DER STOK, geboren Pladjoe NOI 30 oktober 1915, chirurg,
huwt Saint Marylebone Church London GB 16 november 1945 - echtscheiding 19 juli 1969
LUCIE MARIE BEATA WALTER, geboren Siloewok-Sawangan NOI 3 februari 1918,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 's-Gravenhage, 2/3 te Utrecht:
  1 INGRID LUCY VAN DER STOK, geboren 5 februari 1947

  2 ROBERT FELIX CAREL VAN DER STOK, geboren 4 december 1948

  3 MONIQUE ELISABETH JULIETTE VAN DER STOK, geboren 15 maart 1950,
  huwt Long Beach California USA 24 juni 1972
  DAVID MICHEAL LE ROY, geboren Long Beach California USA 18 augustus 1949

GENERATIE IVg - zn van IIIh

HEINRICH ADRIAN KARL WILHELM VAN DER STOK, geboren Oberhambach Hessen Dld 24 december 1912,
beeldhouwer, kunstschilder, leraar school in de leer van Rudof Steiner,
huwt 1e Beatenberg Bern CH 5 september 1932 - echtscheiding 's-Gravenhage 24 maart 1954
ELISABETH KAROLINE BERNER, geboren Stuttgart Dld 21 oktober 1912,
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 ALONA SOPHIA VAN DER STOK, geboren Beatenberg Bern CH 9 augustus 1933,
  huwt West Peterculter Aberdeen Schotland 21 December 1953
  CHRISTOF ANDREAS LINDENBERG, geboren Berlijn Dld 20 augustus 1932, directeur Rudolf Steiner School te Aberdeen.

  2 OLAF KRISTIAN VAN DER STOK, geboren Sillenbuch nabij Stuttgart Dld 14 juni 1935, verdronken Katwijk aan Zee 21 juli 1948.

  3 ROSWITHA MARIA VAN DER STOK, geboren Beatenberg Bern CH 23 september 1942,
  huwt Lagos Nigeria 25 september 1964
  EUGENE ODILI IMEGWU, geboren Atani-Onitha Nigeria 3 december 1933, overleden (vermist in Biafra) 29 september 1967, doctor in de Technische Wetenschappen, Civiel Ingenieur

  4 JOHANNA REGULA VAN DER STOK, geboren Haarlem 24 september 1947,
  huwt Briston GB 28 maart 1969
  EMANUEL OLU, geboren Port Loko Sierra Leone 30 november 1938

  5 RAYMONDE MICHEALA VAN DER STOK, geboren Aberdeen Schotland 8 maart 1951, onderwijzeres
huwt 2e Aberdeen Schotland 27 augustus 1954 - echtscheiding 's-Gravenhage 18 april 1963
LEONIE MAUD WRONKER-FLATOW, geboren Berlijn Tempelhof Dld 19 februari 1921
uit dit huwelijk werd te Aberdeen een kind geboren:
  6 FRANCISKUS JOHANNES VAN DER STOK, geboren 28 juli 1955, landbouwer te Whitby GB
huwt 3e Johannesburg Zuid Afrika 14 juni 1963
ELLA SNOEK, geboren Rotterdam 24 juli 1930

GENERATIE IVh - zn van IIIh

ERWIN VAN DER STOK, geboren Utrecht 7 september 1942, chemisch drs.
huwt Pretoria Zuid Afrika 28 juni 1974
MIEK DOROTHEA PELS RIJCKEN, geboren 's-Gravenhage 15 april 1944,
uit dit huwelijk voorzover bekend en geboren Pretoria Zuid Afrika:
  1 JURRIAAN TIJMEN ARTHUR VAN DER STOK, geboren 27 februari 1974

GENERATIE Va - zn van IVa

EVERT VAN DER STOK, geboren Semarang NOI 28 mei 1937, scheepswerktuigkundige,
huwt 's-Gravenhage 27 januari 1961
BLANDINA TEN BRUMMELER, geboren 's-Gravenhage 25 december 1938
uit dit huwelijk voorzover bekend en geboren te Mountain View California USA:
  1 ANTONY EVERT VAN DER STOK, geboren 8 september 1967

GENERATIE Vb - zn van IVa

HUIBERT VAN DER STOK, geboren Sukaboemi NOI 10 juni 1943, directeur uitzendbureau,
huwt 's-Gravenhage 29 juli 1966
JOYCE TERPSTRA, geboren 's-Gravenhage 11 april 1947
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te 's-Gravenhage, 2 te Maassluis:
  1 MICHAEL VAN DER STOK, geboren 17 september 1968

  2 KIMBERLEY VAN DER STOK, geboren 17 oktober 1969

GENERATIE Vc - zn van IVc

JOHAN ANDRIES VAN DER STOK, geboren Batavia NOI 9 juni 1937, electrotechnicus,
huwt Essen Dld 28 maart 1969
ELKE BEATRIX KLAWITTER, geboren Posen Polen 9 april 1941,
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 JOHANNA JOSUE VAN DER STOK, geboren Utrecht 29 november 1970

  2 NAMVAN KIM VAN DER STOK, geboren Djakarta Indonesia 1 augustus 1975

  3 ASTRID VAN DER STOK, geboren 5 juli 1977

  4 FRANS JONATHAN VAN DER STOK, geboren 17 oktober 1978

  5 SJOERD VAN DER STOK, geboren 4 januari 1981

GENERATIE Vd - zn van IVc

WOUTER VAN DER STOK, geboren Batavia 5 mei 1940, manager Nedbank te Kaapstad Zuid Afrika,
huwt Kaapstad Zuid Afrika 8 augustus 1964
SUSANNA MARGRIETA DE LA QUERRA, geboren Wellington Kaapland Zuid Afrika 13 juni 1937,
uit dit huwelijk werden te Kaapstad Zuid Afrika 3 kinderen geboren:
  1 WANDA VAN DER STOK, geboren 22 februari 1965

  2 FRANK VAN DER STOK, geboren 19 april 1967

  3 SANET VAN DER STOK, geboren 19 november 1968

GENERATIE Ve - zn van IVc

ERIK JAN VAN DER STOK, geboren Laren 17 april 1947,
huwt 29 juli 1966
INEKE VISSER,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 MARIANNE VAN DER STOK, geboren 27 juli 1978

  2 EWOUT VAN DER STOK, geboren 6 april 1980

  3 FANJA VAN DER STOK, geboren 31 mei 1984

GENERATIE Vf - zn van IVc

FRANK VAN DER STOK, geboren Laren 21 juli 1952, dream analist
huwt Hopkinton New Hampshire USA 17 augustus 1985
ELAINE BARBARA GIFFORD
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 dgt, wil niet vermeld worden

  2 dgt, wil niet vermeld worden

GENERATIE Vg - zn van IVe

FELIX PAUL VAN DER STOK, geboren 6 februari 1939, arts,
huwt Haarlem 20 augustus 1965
JUULTJE VAN HOUWELINGEN, geboren Haarlem 8 april 1944,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1 te Haarlem, 2/4 te Zeist:
  1 KIRSTEN VAN DER STOK, geboren 8 maart 1966

  2 SOPHIE VAN DER STOK, geboren 30 april 1968

  3 FELIX PAUL VAN DER STOK, geboren 13 november 1970

  4 ANNA BRIGITTA VAN DER STOK, geboren 16 augustus 1973

GENERATIE Vh - zn van IVe

JOHANNES PAUL VAN DER STOK, geboren 29 augustus 1944, directeur D. S. Oliver & Critchley (Pty) Ltd, marine surveyors and loss assessors te Durban Zuid Afrika,
huwt Durban Zuid Afrika5 juni 1970
SHIRLEY ELIZABETH RESSELL, geboren Durban Zuid Afrika 8 oktober 1940,
uit dit huwelijk werden te Durban Zuid Afrika 3 kinderen geboren:
  1 JANE PAULINE VAN DER STOK, geboren 16 september 1972

  2 JOHANNES PAUL VAN DER STOK, geboren 16 december 1977

  3 MARY ELISABET VAN DER STOK, geboren 19 oktober 1979