Onderzoek en samengesteld door Patrick van Griethuysen & Loes Peters.
bijgewerkt tot JANUARI 2018
Mocht u aanvullingen hebben, fouten ontdekken of nadere informatie in uw bezit hebben, wordt u vriendelijk verzocht dit aan ons mede te delen.
Email: pvg@camerama.demon.nl

Het zegel van Jerephaes van Willemsteijn Corneliszoon uit Spijk
waar hij in 1650 schepen was en in 1660 gemeentesecretaris
(uit aantekening familie archief van Bylandt)

Een voorwoord bij de Genealogien van de familie WILLEMSTEIN
WILLEMSTEIJN, WILLEMSTIJN, WILLEMSTYN

(an introduction in English below)
Aanvankelijk werd er bij het begin van dit genealogische onderzoek gehoopt een gezamelijke voorvader van personen met deze familienaam in een van de spellingswijzen aan te treffen.
Maar na diepgaander onderzoek blijkt dit althans in deze tijd niet meer met "harde" bewijzen te staven. De mogelijkheid dat de personen die in onderstaande vier takken worden opgevoerd op enigerlei manier aan elkaar verwant zijn (geweest) moet echter niet worden uitgesloten.

Het bewijsbare deel van tak 1 begint bij het huwelijk gesloten te Vuren op 12 januari 1690 met Henrick van Willemsteijn en Johanna Matthijssen, men zou echter als hypothese deze tak nog vier generaties in de diepte kunnen terug voeren, noemen we deze Henrick voor het gemak generatie I, zijn vader zou dan de Schepen en Secretaris van Spijk kunnen zijn geweest die immers met een Elisabeth Hendriks Schalk was getrouwd, onze eerst bekende Henrick zou dan naar zijn grootvader Schalk zijn genoemd. De vader van onze Henrick zou dan Jerephaas van Willemsteyn Corneliszoon zijn geweest (deze noemen wij generatie 0). Duidelijkerwijze is de naam van zijn vader Cornelis, zijn moeder was Peterke Jerephaas, deze Cornelis noemen wij voor het gemak generatie 00. En daarop voort theoriserende heeft er mogelijk een echtpaar bestaan (generatie 000) een Hendrik Cornelis- zn van Wilmsteyn met onbekende echtgenote die wellicht 4 kinderen hebben gehad, de vader van de onbekende echtgenote mag dan wel de naam Michiel of Magchiel hebben gehad. In theorie en op papier lijkt het allemaal prachtig te kloppen maar de praktijk blijkt vaak dat zo'n theorie de plank totaal mis slaat.

Tak 2 volgt de broers Jacob Hendrikse Willemsteijn & Jan (Johan) Hendrikse Willemsteijn, nu beide broers dus "Hendrikse" in hun naam hebben mag veilig worden aangenomen dat de naam van de vader van deze boers weer 'n Hendrik is, maar of deze vader dan een Willemstein was is niet bekend, de moeder zou wel eens een dochter van een Hendrik geweest kunnen zijn welnu, er zijn verschillende mogelijkheden. Maar omdat dit ook weer allemaal niet te bewijzen valt vangt deze tak met de twee eerder genoemde boers aan. Jacob Hendrikse Willemsteijn huwt te Heukelum op 14 Februari 1677, zijn broer Jan of Johan Hendrikse Willemsteijn huwt te Vuren 30 April 1686. In deze tak zal er een deel Amerikanen zijn geworden.

Het is eigenaardig te ontdekken dat in deze eerst genoemde twee takken de naam HENDRIK altijd maar opnieuw aan te treffen, vooral in de eerste generaties komt deze naam wel erg veel voor. Dit kan natuurlijk een toeval zijn want wellicht is of was de naam Hendrik in die contrijen van Vuren in die tijd een van de meest gebruikte voornamen zodat we er niet van moeten opkijken als deze naam ook bij deze families veel voorkomt.

De aanleiding om de familie van deze naam te onderzoeken komt voort uit mijn nieuwsgierigheid waar mijn grootmoeder Willemstein vandaan kwam. Zodoende kwam ik in contact met een achterneef van mijn vader de Heer D.B. Willemstein te Bussum die al eerder in de stamboom aan het graven was geweest. Zijn aantekeningen werden ook in dit boek verwerkt. Verder werden de gegevens van de copie Persoonskaarten gebruikt die bij het Centraal bureau voor de genealogie te 's-Gravenhage aanwezig zijn, verder aangevuld met gegevens van krantenknipsels in collectie aanwezig bij zowel het Centraal bureau voor de Genealogie als bij de bibliotheek van de Nederlandse Genealogische Vereniging te Naarden, verder aangevuld door familieleden zelf middels ingevulde en geretourneerde invulformulieren.
Helaas is vooral het huidige geslacht niet compleet, er zijn nogal wat personen wiens gegevens niet achterhaald konden worden. De samensteller hoopt echter op aanvullingen.

P.M. VAN GRIETHUYSEN

Foreword to the family name of Willemstein, Willemsteijn, Willemstijn & Willemstyn

I was hoping to find one common ancestor in the various ways in writing of this particular family name.
After a thorough search it is imposible to come with hard evidence that this happened once. There is always the possibility that each of the four following genealogies were related at one time.

It has been proven in the first genealogy that on January 12 1690 Hendrik van Willemsteijn married Johanna Matthijssen in Vuren the Netherlands. As a hypothesis this line could go back four generations. His father may have been Schepen and secretary of Spijk, he was married to Elisabeth Hendriks Schalk. Hendrik could have been named after his grandfather Hendrik Schalk, father of Elisabeth. Hendrik's father could have been Jerephaas van Willemsteyn Corneliszoon. The name Cornelis might have been his father's name and the name of his mother was Peterke Jerephaas. One could suggest that Jerephaas' fathers name would have been Hendrik Cornelis son of Willemsteyn, he married and had four children. The father of the unknown wife might have been called Michiel or Magchiel. In theory it looks plausible but in reality it might be quite wrong. Some of the decsendents have gone to the USA

In the second genealogy we find a Michiel who was Schout in Spijk. He was born around 1590 and could have been the one common forefather. He might have had a son Hendrik and a unknown grandson Willem who could have been the father of Magchiel Willemstein who married a young girl van der Horst. As we see they had a son who was called Willem (1753) and Magchiel was again his son. This also seems likely but it can't be proven. This part starts with the statistics of Willem Willemstein and Van der Horst.

The third genealogy begins with Jacob Hendrikse Willemsteijn and Jan (Johan) Hendrikse Willemsteijn, both brothers and since they both carry the Hendrik name one can conclude that their father was named Hendrik. But it is not certain that their father was a Willemsteijn. The name also could have come from the father of the mother. Nothing can be proven. This part starts of with the brothers mentioned above. In 1677 Jacob married on the 14th of February in Heukelum, his brother Jan married in Vuren on April 31 1686. We also find familymembers in this part who emigrated to the USA.

It is peculiar to discover that the name Hendrik is frequently used in the first three genealogies especially in the first generations. It might have been pure coincidental but the name Hendrik was a very common name in those days, and still is in this time.

The reason to research this family name is because my curiousity about my grandmother who was a Willemstein and I wanted to know where she came from. I met a second cousin of my father Mr. D.B. Willemstein who aready started the genealogy. His notes have been used in these four genealogies. I have consulted all the available data in Dutch genealogical societies and many of the Wilemsteins have given further information. There will always be unfinished pages. There are people who can not be found and history changes every day. If you have additional information please let us know.

GENERATIE 0000

CORNELIS VAN WILMSTEYN leefde omstreeks het jaar 1520 in de Gemeente Spijk bij Gorinchem,
de naam van zijn echtgenote vermeld de historie niet, voorzover bekend had hij een zoon:
  HENDRIK CORNELISZOON, omstreeks 1550 te Spijk geboren VOLGT ONDER 000

GENERATIE 000

HENDRIK CORNELISZOON VAN WILMSTEYN, omstreeks het jaar 1550 te Spijk geboren,
de naam van zijn echtgenote is onbekend,
voorzover bekend zijn er 4 kinderen met name bekend:
  1 CORNELIS VAN WILMSTEYN, omstreeks 1580 geboren, VOLGT ONDER 00

  2 MICHIEL VAN WILMSTEYN, omstreeks 1590 geboren,
  (hij was Schout te Spijk 1631, en zou wellicht de voorvader kunnen zijn van TAK II)

  3 MARIKE VAN WILMSTEYN, omstreeks 1600 geboren en voor 1628 overleden,
  huwt
  AERT VAN BLOKLANDT OTTOSZN, wiens vader Schepen te Spijk was tot en met 1621.

  4 ELSKE VAN WILMSTEIJN, omstreeks 1600 geboren, verder niets bekend.

GENERATIE 00

CORNELIS VAN WILMSTEYN, omstreeks 1580 geboren, hij was Secretaris van Spijk van 1609 tot 1621,
huwt
PETERKE JEREPHAES,
uit dit huwelijk voorzover bekend:
  1 JEREPHAES VAN WILLEMSTEYN CORNELISZOON, omstreeks 1620 geboren, VOLGT ONDER 0

GENERATIE 0

JEREPHAES VAN WILLEMSTEYN CORNELISZOON, omstreeks 1620 geboren, hij was Schepen in 1650, en Secretaris van Spijk in 1660, voerde uit hoofde van zijn functie het volgende zegel: een gedeeld schild met vlak A drie zespuntige sterren vak B een molenijzer een helmteken met vlucht.
huwt
ELISABETH HENDRIKS SCHALK,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 3 kinderen geboren:
  1 PETRONELLA VAN WILLEMSTEYN, omstreeks 1650 geboren,
  huwt le
  AERT RUTTENS van Bloklandt
  huwt 2e
  WILLEM AERTSZOON van Achterveld

  2 ELISABETH VAN WILLEMSTEYN, omstreeks 1650 geboren,
  huwt
  WILLEM JACOBSZOON DE MAN

  3 HENDRIK VAN WILLEMSTEYN, omstreeks 1660 geboren, VOLGT ONDER I
(Het bovenstaande lijkt aannemelijk maar is echter niet met harde bewijzen te staven. Deze gegevens zijn ontleend aan het archief van de familie van Byland en beschreven in een artikel van de Heer B. Keyzer in Ons voorgeslacht 1977 pag. 464).
Vanaf generatie I is alles met bewijzen te staven zoals eerder beschreven door de Heer D.B. Willemstein te Bussum.

GENERATIE I

HENRICK VAN WILLEMSTEIJN, omstreeks 1660 geboren,
huwt Vuren 12 januari 1690 met
JOHANNA MATTHIJSSE, van Wijngaarden, ook JENNEKE THIJSSE genaamd,
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren, 1/4 te Vuren, 5/9 te Almkerk:
  1 HENRICK WILLEMSTEIJN, gedoopt 7 september 1690, voor 1695 overleden

  2 LIJSBETH WILLEMSTEIJN, gedoopt 22 november 1693

  3 HENRICK WILLEMSTEIJN, gedoopt 2 november 1695, VOLGT ONDER IIa

  4 MATTHIJS WILLMENSTEIJN, gedoopt 24 juli 1698, VOLGT ONDER IIb

  5 CORNELIS WILLEMSTEIJN. gedoopt 13 maart 1701, VOLGT ONDER IIc

  6 MAIJKE WILLEMSTEIJN, gedoopt 25 maart 1703, voor 1707 overleden

  7 JOOST WILLEMSTEIJN, gedoopt 30 oktober 1705

  8 MAIJKE WILLEMSTEIJN, gedoopt 23 november 1707

  9 JAN WILLEMSTEIJN, gedoopt 26 januari 1710

GENERATIE IIa - zn van I

HENRICK WILLEMSTEIJN, gedoopt 2 november 1695,
ondertrouw 22 januari 1724
EMMEKE ADRIAANSE PROVILI, geboren Heijningen

GENERATIE IIb - zn van I

MATTHIJS WILLEMSTEIN, gedoopt Vuren 24 juli 1698,
huwt le Heerjansdam 4 mei 1725
WILLEMPJE PIETERS HOFLAND, geboren Kleine Lindt en gedoopt te Heerjansdam 14 februari 1706, omstreeks het jaar 1729 te Heerjansdam overleden,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.
huwt 2e Kleine Lindt
MARIJTJE KLEISSE LODDER, geboren Kleine Lindt 25 januari 1699
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Kleine Lindt 4 kinderen geboren:
  1 HENDRIK WILLEMSTEIN, gedoopt 29 maart 1729, verder niets bekend

  2 KLEIS WILLEMSTEIN, gedoopt 14 augustus 1734, VOLGT ONDER IIIa

  3 JOOST WILLEMSTEIN, gedoopt 1 juni 1738, VOLGT ONDER IIIb

  4 LEENDERT WILLEMSTEIN, gedoopt 26 mei 1743, VOLGT ONDER IIIc

GENERATIE IIc - zn van I

CORNELIS WILLEMSTEIJN, gedoopt Almkerk 13 maart 1701
huwt 1e Fijnaart en Heijningen 22 april 1726
LIJNTJE DE WEEIJ
uit dit huwelijk:
  1 HENDRIK WILLEMSTEIJN, gedoopt Fijnaart en Heijningen 1 december 1726

  2 HENDRIK WILLEMSTEIJN, gedoopt Fijnaart en Heijningen 25 januari 1728

  3 HENDRIK WILLEMSTEIJN, gedoopt Fijnaart en Heijningen 1 oktober 1730
huwt 2e Fijnaart en Heijningen 19 december 1734
SIJKE VAN IJZERLOO,geboren Willemstad
uit dit huwelijk voorzover bekend en gedoopt te Willemstad:
  4 JAN WILLEMSTEIJN, gedoopt 22 november 1739, VOLGT ONDER IIId

  5 PIETER WILLEMSTEIJN, gedoopt 13 mei 1742, VOLGT ONDER IIIe

  6 LIJSBETH WILLEMSTEIJN, gedoopt 14 april 1746

GENERATIE IIIa - zn van IIa

KLEIS WILLEMSTEIN, geboren te Kleine Lindt 14 augustus 1734, overleden 1783
huwt Kleine Lindt 29 april 1761
HEILJE PIETERS DE HAAS, gedoopt Hardinxveld 1 mei 1735, begraven Kleine Lindt 9 april 1796,
uit dit huwelijk werden te Kleine Lindt 9 kinderen geboren:
  1 MARIA WILLEMSTIJN, gedoopt 11 april 1762, overleden Heerjansdam 3 april 1835,
  huwt Heerjansdam 25 mei 1788 DIRK GLIJNEN DRONK, gedoopt Rijsoord 22 juni 1760, overleden Heerjansdam 12 september 1813

  2 ANNIGJE WILLEMSTIJN, gedoopt Kleine Lindt 18 december 1763, overleden Heerjansdam 7 februari 1841,
  huwt Heerjansdam 14 december 1788
  GERRIT CAPTEIJN,gedoopt Rijsoord 13 maart 1763, overleden Heerlansdam 30 mei 1820

  3 AAGJE WILLEMSTIJN, geboren 25 December 1764, overleden Kleine Lindt 20 december 1840,
  huwt Heerjansdam 23 mei 1790
  ARIJ GOUW, gedoopt Heerjansdam 28 september 1754, voor 1840 overleden

  4 PIETERTJE WILLEMSTIJN, gedoopt 5 oktober 1766, overleden Heerjansdam 25 februari 1832
  huwt Heerjansdam 8 mei 1791
  ARIJ CAPITEIN, gedoopt Rijsoort 19 mei 1757

  5 MATTHIJS WILLEMSTIJN, gedoopt 15 januari 1769, VOLGT ONDER IVb

  6 PIETER WILLEMSTIJN, gedoopt 11 augustus 1771, VOLGT ONDER IVa

  7 MAAIKE WILLEMSTIJN, gedoopt 30 mei 1773, overleden Heerjansdam 17 januari 1840,
  huwt le Kleine Lindt 10 maart 1800
  ARIE BROEKHUIZEN, gedoopt Heerjansdam 15 maart 1772
  huwt 2e Heerjansdam 20 augustus 1814
  HUIJBERT SMOUTER, geboren Heerjansdam 23 augustus 1761, overleden Heerjansdam 17 april 1819

GENERATIE IIIb - zn van IIa

JOOST WILLEMSTIJN, gedoopt Kleine Lindt 1 juni 1738, en begraven te Kleine Lindt 1781,
huwt
GEERTRUIJ GERRITS VAN DER GIESSEN,gedoopt Heerjansdam 12 maart 1747
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Heerjansdam 6 kinderen geboren:
  1 TIJS WILLEMSTIJN, gedoopt 13 juni 1773, VOLGT ONDER IVd

  2 GERRIT WILLEMSTIJN, gedoopt 13 november 1774

  3 MARIA WILLEMSTIJN, gedoopt 13 november 1774

  4 GERRIT WILLEMSTIJN, geboren 16 mei 1776, VOLGT ONDER IVe

  5 PLEUNTJE WILLEMSTIJN, geboren 9 mei 1778

  6 JOOST WILLEMSTIJN, geboren 5 augustus 1781, VOLGT ONDER IVf

GENERATIE IIIc - zn van IIb

LEENDERT WILLEMSTIJN, gedoopt Kleine Lindt 26 mei 1743,
huwt Heerjansdam 6 december 1765
WLLEMPJE VAN DER GIESSEN, gedoopt Heerjansdam 15 mei 1740,
uit dit huwelijk werden te Heerjansdam 13 kinderen geboren:
  1 MARIA WILLEMSTEIJN, gedoopt 23 maart 1766

  2 MARIA WILLEMSTIJN, geboren 16 augustus 1767, overleden Oost Barendrecht 31 augustus 1807,
  huwt Heerjansdam 4 mei 1794
  JAN ADOLFSZ BROEKHUIZEN, geboren Heerjansdam 11 oktober 1765, na 1809 overleden

  3 MATTHIJS WILLEMSTIJN, gedoopt 31 augustus 1768, VOLGT ONDER IVg

  4 GERRIT WILLEMSTIJN, gedoopt 18 februari 1770, VOLGT ONDER IVh

  5 ARIJ WILLEMSTEIJN, gedoopt 21 september 1771

  6 PLEUNTJE WILLEMSTIJN, gedoopt 9 mei 1773
  huwt Heerjansdam 16 oktober 1791
  PIETER BOS,gedoopt Heerjansdam 7 november 1762

  7 ARY WILLEMSTIJN, gedoopt 22 september 1775, VOLGT ONDER IVi

  8 HENDRIK WILLEMSTIJN, gedoopt 17 februari 1776, voor september 1778 overleden.

  9 JANNIGHJE WILLEMSTIJN, gedoopt 21 september 1777

  10 HENDRIK WILLEMSTIJN, gedoopt 6 september 1778

  11 JOOSTJE WILLEMSTEIJN, gedoopt 27 maart 1780

  12 JOOSTJE WILLEMSTIJN, gedoopt 29 april 1781, voor mei 1783 overleden

  13 JOOSTJE WILLEMSTIJN, gedoopt 18 mei 1783

GENERATIE IIId - zn van IIa

JAN WILLEMSTEIJN, gedoopt 22 november 1739, begraven Willemstad 11 november 1775
huwt 1e
JANNA BLOK, begraven Willemstad 24 februari 1763
huwt 2e 1 juni 1766
AALTJE DE GRAAF, geboren Sappemeer, overleden 4 december 1775
uit dit huwelijk:
  1 AALTJE WILLEMSTEIJN, gedoopt Willemstad 6 juni 1767

  2 TIJS WILLEMSTEIJN, gedoopt Willemstad 5 juni 1768

  3 AALTJE WILLEMSTEIJN, gedoopt Willemstad 5 november 1769

  4 JAN WILLEMSTEIJN, gedoopt Willemstad 7 augustus 1774

  5 JANNA WILLEMSTEIJN, gedoopt Willemstad 13 december 1775

GENERATIE IIIe - zn van IIb

PIETER WILLEMSTEIN, gedoopt Willemstad 13 mei 1742,
huwt Willemstad 8 mei 1768,
PIETERNELLA GOEDDAGEN, gedoopt Zevenbergen 5 oktober 1736
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Willemstad 4 kinderen geboren:
  1 CORNELIS WILLEMSTEIJN, gedoopt 12 februari 1769, VOLGT ONDER IVj

  2 CLASIJNA WILLEMSTEIJN, gedoopt 30 november 1770

  3 KLASIJNA WILLEMSTEIJN, 16 december 1772

  4 PIETER WILLEMSTEIN, gedoopt 5 maart 1775, VOLGT ONDER IVk

GENERATIE IVa -zn van IIIa

PIETER WILLEMSTIJN, geboren Kleine Lindt omstreeks 1772, overleden te Kleine Lindt 28 mei 1827, Landbouwer (te Kleine Lindt)
huwt
WILLEMPJE KOOYMAN, geboren 1774
uit dit huwelijk werden te Heerjansdam 10 kinderen geboren:
  1 CLEIS WILLEMSTEIN, geboren 20 juli 1799

  2 HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren 17 mei 1801

  3 KLEIS WILLEMSTEIN, geboren 28 november 1802

  4 HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren 8 januari 1804

  5 BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 3 april 1805

  6 HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren 21 oktober 1806, VOLGT ONDER Va

  7 KLEIS WILLEMSTIJN, geboren 20 november 1807

  8 HEILTJE WILLEMSTEIN, geboren 14 juli 1809

  9 KLEIS WILLEMSTEIN, geboren 10 oktober 1810

  10 HEILTJE WILLEMSTIJN, geboren 21 juni 1813

GENERATIE IVb - zn van IIIa

MATTHIJS WILLEMSTIJN, geboren te Kleine Lindt omstreeks 1777, overleden Heerjansdam 24 augustus 1824,
huwt
MARIA DOELAND
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 3 kinderen geboren, 1 te Hendrik Ido Ambacht, 2 te Heerjansdam, 3 te Rijsoord:
  1 HERMANUS WILLEMSTIJN, geboren 10 september 1798, VOLGT ONDER Vb

  2 ADRIANUS WILLEMSTIJN, geboren 25 januari 1811, VOLGT ONDER Vc

  3 ARIAANTJE WILLEMSTIJN, geboren 8 januari 1813, overleden Heerjansdam 4 november 1825

GENERATIE IVc - zn van IIIa

HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren Kleine Lindt omstreeks 1780, overleden 's-Gravendeel 26 juni 1830,
huwt 's-Gravendeel
PIETERTJE DE ZEEUW, gedoopt 's-Gravendeel 8 juni 1787
uit dit huwelijk werden te 's-Gravendeel 5 kinderen geboren:
  1 KLEIS WILLEMSTIJN, geboren 1812, VOLGT ONDER Vd

  2 JAAPJE WILLEMSTIJN, geboren 11 februari 1818

  3 HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren 27 april 1822, overleden 's-Gravendeel 19 juni 1822.

  4 HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren 3 maart 1825, VOLGT ONDER Ve

  5 HEILTJE WILLEMSTIJN, geboren 17 juni 1827

GENERATIE IVd - zn van IIIb

TIJS WILLEMSTIJN, gedoopt Heerjansdam 13 juni 1773, overleden Kleine Lindt 31 augustus 1837,
huwt
PLONIA VAN DEN FIJNAARD,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Kleine Lindt 2 kinderen geboren:
  1 JOOST WILLEMSTIJN, geboren 30 januari 1807, VOLGT ONDER Vf

  2 CATHRIJNE WILLEMSTIJN, overleden Kleine Lindt 13 juni 1814.

GENERATIE IVe - zn van IIIb

GERRIT WILLEMSTIJN, gedoopt Heerjansdam 16 mei 1776,
huwt Heerjansdam 8 mei 1802
SAARTJE DEN OTTER,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

GENERATIE IVf - zn van IIIb

JOOST WILLEMSTIJN, gedoopt Heerjansdam 5 augustus 1785,overleden Heerjansdam 12 oktober 1850
huwt Heerjansdam in april 1807
CORNELIA VAN DEN BERG, gedoopt Kleine-Lindt 18 juni 1786, overleden Heerjansdam 7 november 1827
uit dit huwelijk werden te Heerjansdam 8 kinderen geboren:
  1 JOOST WILLEMSTIJN, geboren 18 september 1807, begraven Heerjansdam 21 mei 1808

  2 GEERTRUI WILLEMSTIJN, geboren 16 oktober 1808, overleden Heerjansdam 29 mei 1824

  3 HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren 6 oktober 1810, begraven Heerjansdam 5 december 1810

  4 HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren 14 augustus 1812, overleden Heerjansdam 22 november 1812

  5 HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren 4 april 1814, overleden Heerjansdam 21 november 1820

  6 MARIA WILLEMSTIJN, geboren 5 mei 1815, overleden Heerjansdam 6 april 1816

  7 HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren Heerjansdam 21 november 1820, overleden Heerjansdam 2 januari 1821

  8 levenloos kind, geboren 16 april 1821

  9 HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren 27 juli 1823, VOLGT ONDER Vg

  10 GEERTRUI WILLEMSTIJN, geboren 16 november 1824, overleden Heerjansdam 24 mei 1829
huwt 2e Heerjansdam 28 augustus 1832
BAARTJE KOOIMAN, geboren Heerjansdam 24 juni 1805,overleden Heerjansdam 20 januari 1864
uit dit huwelijk werden te Heerjansdam 6 kinderen geboren:
  11 JOOST WILLEMSTIJN, geboren 17 november 1832, VOLGT ONDER Vh

  12 WILLEM WILLEMSTIJN, geboren 11 maart 1834, overleden Heerjansdam 14 november 1855

  13 GEERTRUI WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 6 november 1836, overleden Heerjansdam 4 maart 1837

  14 GEERTRUI WILLEMSTIJN, geboren 23 mei 1838
  huwt Heerjansdam 2 mei 1861
  CORNELIS HUYSER

  15 ELISABETH WILLEMSTIJN, geboren 30 december 1840

  16 MATTHIJS WILLEMSTIJN, geboren 21 augustus 1843, VOLGT ONDER Vi

  17 ADRIANA WILLEMSTIJN, geboren 7 juni 1845

GENERATIE IVg - zn van IIIc

MATTHIJS WILLEMSTEIN, gedoopt Heerjansdam 31 juli 1768,
huwt Heerjansdam 4 november 1791
LIJSBETH DEN OUDEN, geboren Heerjansdam 27 november 1772,
uit dit huwelijk werden te Heerjansdam 11 kinderen geboren:
  1 LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 13 maart 1792, VOLGT ONDER Vj

  2 PIETER WILLEMSTEIN, geboren 22 mei 1793, VOLGT ONDER Vk

  3 WILLEM WILLEMSTEIN, geboren 15 juni 1794, VOLGT ONDER V-L

  4 BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 6 augustus 1796, VOLGT ONDER Vm

  5 WILLEMPJE WILLEMSTEIN, geboren 15 november 1797
  huwt
  JAN KROOS

  6 GERRIT WILLEMSTEIN, geboren 16 september 1799, VOLGT ONDER Vn

  7 PLEUNTJE WILLEMSTEIN, geboren 4 december 1801
  huwt
  WILLEM PLUIMERT

  8 JAN WILLEMSTEIN, geboren 21 mei 1804, VOLGT ONDER Vo

  9 MAARTJE WILLEMSTEIN, geboren 27 juli 1807

  10 AART WILLEMSTEIN, geboren 9 april 1810, VOLGT ONDER Vp

  11 GERRIT WILLEMSTEIN, geboren 24 maart 1812, VOLGT ONDER Vq

GENERATIE IVh - zn van IIIc

GERRIT WILLEMSTEIN, gedoopt Heerjansdam 18 februari 1770,
huwt Heerjansdam 14 maart 1797
MAIKE TEUNISSE DE VET,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Heerjansdam 2 kinderen geboren:
  1 LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 30 januari 1798

  2 TEUNIS WILLEMSTEIN, geboren 2 februari 1799, VOLGT ONDER Vr

GENERATIE IVi - zn van IIIc

ARY WILLEMSTEIN, gedoopt Heerjansdam 22 september 1775, overleden Kleine Lindt 29 november 1835, Arbeider,
huwt le Charlois 27 november 1796
DIRKSJE SIMONSDGT DE WAARDT, gedoopt Charlois 24 oktober 1773, overleden Heerjansdam 29 april 1814
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, 1/2 te Charlois, 3/6 te Heerjansdam:
  1 SIMON WILLEMSTEIN, geboren 10 juni 1798, VOLGT ONDER Vs

  2 LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 1800, VOLGT ONDER Vt

  3 BASTIAAN WILLEMSTIJN, geboren Charlois 1802, VOLGT ONDER Vu

  4 JANNETJE WILLEMSTEIN, gedoopt 22 maart 1807

  5 ARY WILLEMSTEIN, gedoopt 5 maart 1810

  6 VOLKSJE WILLEMSTEIN, geboren 10 september 1811

  7 WILLEMPJE WILLEMSTEIN, geboren 22 juni 1813
huwt 2e Heerjansdam 23 september 1815
GRIETJE COMMIJS, geboren Charlois 25 maart 1786,
uit dit huwelijk werden te Heerjansdam 9 kinderen geboren:
  8 ADRIANA WILLEMSTEIN, geboren 26 maart 1817

  9 MARIA WILLEMSTEIN, geboren 24 oktober 1818
  huwt
  SIERIJS DE SNOO

  10 ADRIANA WILLEMSTEIN, geboren 27 februari 1821
  huwt 12 september 1840
  KORNELIS DEN HARTOG, geboren Ridderkerk 15 november 1805

  11 DIRKSJE WILLEMSTEIN, geboren 6 juni 1822,

  12 TEUNIS WILLEMSTEIN, geboren 6 juni 1822, VOLGT ONDER Vv

  13 GERRIT WILLEMSTEIN, geboren 8 maart 1824, VOLGT ONDER Vw

  14 DIRK WILLEMSTEIN, geboren 28 mei 1825, VOLGT ONDER Vx

  15 ARIE WILLEMSTEIN, geboren 11 september 1828,

  16 CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 19 juni 1832

GENERATIE IVj - zn van IIIe

CORNELIS WILLEMSTEIJN, gedoopt 12 februari 1769
huwt
JAAPJE WESTDIJK
uit dit huwelijk:
  1 PIETER WILLEMSTEIJN, gedoopt Willemstad 2 december 1796, VOLGT ONDER Vy

  2 NICOLAAS WILLEMSTEIJN, gedoopt Willemstad 18 november 1798

GENERATIE IVk - zn van IIIe

PIETER WILLEMSTEIN, gedoopt Willemstad 5 maart 1775, overleden te Sommelsdijk 17 april 1845,
huwt Sommelsdijk 9 december 1819
JACOBA (KOBA) BROM, overleden Sommelsdijk 16 augustus 1862,
uit dit huwelijk werd te Sommelsdijk een kind geboren:
  1 PIETER WILLEMSTEIN, geboren 6 maart 1820, VOLGT ONDER Vz

GENERATIE Va - zn van IVa

HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren Heerjansdam 21 oktober 1806, overleden Heerjansdam 9 augustus 1866
huwt KLeine Lindt 22 juli 1828
LIJNTJE DE JONG, geboren Ridderkerk 3 oktober 1799, overleden Heerjansdam 7 mei 1883
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren, 1 te Heerjansdam, 2 te Kleine Lindt, 3/9 te Hazerswoude:
  1 WILLEMPJE WILLEMSTIJN, geboren 15 januari 1829, overleden Kleine Lindt 1 augustus 1830

  2 PIETER WILLEMSTIJN, geboren 17 november 1829, VOLGT ONDER VIa

  3 WILLEMPJE WILLEMSTEIN, geboren 7 april 1831,overleden Nieuw-Beijerland 30 november 1897
  huwt 1e Heerjansdam 11 juli 1855
  JAKOB KAPPETEIN, geboren St. Antonie Polder 17 september 1824, overleden Groote Lindt 28 maart 1872,
  huwt 2e Groote Lindt 13 mei 1874
  DIRK SLOOTER, geboren Mijnsheerenland 10 april 1823, overleden Klaaswaal 2 september 1889

  4 CHRISTIAAN WILLEMSTEIJN, geboren 27 november 1832, overleden Hazerswoude 2 januari 1833

  5 ANTONETTA WILLEMSTEIJN, geboren 21 januari 1834, overleden Heerjansdam 3 maart 1907
  huwt Heerjansdam 26 april 1861
  MATTHIJS VERVEER, geboren Numansdorp 19 april 1839, overleden Heerjansdam 29 juli 1903

  6 BASTIAAN WILLEMSTEIJN, geboren 18 november 1835
  huwt Heerjansdam 26 juni 1862
  FRANCIJNTJE DE JONG, geboren Heerjansdam 1831, overleden Heerjansdam 24 oktober 1904

  7 KLAASJE WILLEMSTEIJN, geboren 13 april 1837, overleden te Hazerswoude 14 januari 1838

  8 KLEIS WILLEMSTEIJN, geboren 16 juli 1838, VOLGT ONDER VIb

  8 GEERTJE WILLEMSTEIJN, geboren 16 september 1839, overleden Hazerswoude 25 januari 1840

  9 JAN WILLEMSTEIJN, geboren 29 juni 1841, overleden Kleine Lindt 2 juli 1843.

GENERATIE Vb - zn van IVb

HERMANUS WILLEMSTIJN, gedoopt Hendrik Ido Ambacht 25 november 1798, overleden Puttershoek 1 april 1857,
huwt le Puttershoek 4 april 1822
JOHANNA (JANNA) DE GRAAF, geboren Puttershoek 27 januari 1790, overleden Puttershoek 20 oktober 1830,
uit dit huwelijk werden te Puttershoek 6 kinderen geboren:
  1 MATTHIJS WILLEMSTIJN, geboren 26 december 1822, VOLGT ONDER VIc

  2 WILLEM WILLEMSTIJN, geboren 21 oktober 1824, VOLGT ONDER VId

  3 MARINUS WILLEMSTIJN, geboren 21 januari 1826, VOLGT ONDER VIe

  4 NEELTJE WILLEMSTIJN, geboren 2 juli 1827

  5 KLEIS WILLEMSTIJN, geboren 22 januari 1829, overleden Puttershoek 12 maart 1829

  6 JANNA WILLEMSTIJN, geboren 20 oktober 1830, overleden Puttershoek 9 januari 1831
huwt 2e Puttershoek 26 mei 1831
WILHELMINA GROOTEPAS, geboren Heerjansdam 26 november 1803, overleden Puttershoek 23 februari 1843
uit dit huwelijk werden te Puttershoek 8 kinderen geboren:
  7 HENDRIKA WILLEMSTIJN, geboren 22 april 1832, overleden 's-Gravenzande 11 januari 1917,
  huwt Nieuw Beijerland 21 maart 1867
  HENDRIK EGBERT WULLINGS, geboren Arnhem 1836

  8 WILHELMINA KLEIJSDINA WILLEMSTIJN, geboren 13 september 1833,
  huwt Puttershoek 20 november 1864
  WOUTER VERLOOP, geboren Alblasserdam 1838

  9 MARIA MAAIKE WILLEMSTIJN, geboren 3 november 1835,
  huwt
  BERNARDUS HENDRIK SCHURINK

  10 MAAIKE MARIA WILLEMSTIJN, geboren 21 augustus 1837,overleden Loenen 18 november 1905
  huwt Nieuw Beijerland 21 maart 1867
  HENDRIK EGBERT WULLINGS, geboren Arnhem 1836

  11 ADRIANA MAARTJE WILLEMSTIJN, geboren 6 januari 1839
  huwt Puttershoek 9 oktober 1870
  HOBE SCHOLTEN, geboren Dalen 1848

  12 KLEISINA WILLEMSTIJN, geboren 19 december 1840, overleden Zoeterwoude 27 juni 1912, ongehuwd.

  13 PIETERTJE ELISABETH WILLEMSTIJN, geboren 3 augustus 1842
  huwt Puttershoek 8 maart 1877
  JAN VAN DEN BERG, geboren Strijen 1842

  14 HERMANUS WILLEMSTIJN, geboren 23 november 1843, overleden Puttershoek 4 november 1922

GENERATIE Vc - zn van IVb

ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren Rijsoord 25 januari 1811, overleden Oud Beijerland 6 maart 1888,
huwt le
JANNETJE GROENENBERG,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.
huwt 2e Oud Beijerland 21 november 1839
KAATJE MAST, geboren Oud Beijerland 25 januari 1816, overleden Oud Beijerland 13 april 1886,
uit dit huwelijk werden te Oud Beijerland 6 kinderen geboren:
  1 MATTHIJS PIETER WILLEMSTIJN, geboren 10 juni 1843, overleden Oud Beijerland 8 augustus 1843

  2 ANNA CORNELIA WILLEMSTEIN, geboren 3 april 1845, overleden Oud Beijerland 15 mei 1845

  3 MATTHIJS PIETER WILLEMSTEIN, geboren 25 april 1846, overleden Oud Beijerland 2 augustus 1846

  4 PIETER WILLEMSTEIN, geboren 4 april 1848, overleden Oud Beijerland 16 juni 1848

  5 ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren 20 juli 1854, overleden Oud Beijerland 21 november 1854

  6 ANNA CORNELIA WILLEMSTEIN, geboren 24 februari 1856, overleden te Rotterdam (Kralingen) 4 juni 1944
  huwt Oud-Beijerland 14 juni 1877
  JAN DE SNOO, geboren Geervliet 19 januari 1851, overleden Rotterdam 18 oktober 1920.

GENERATIE Vd - zn van IVc

KLEIS WILLEMSTIJN, geboren 's-Gravendeel 1812, overleden Wieldrecht 13 maart 1851 ,
huwt Wieldrecht 12 augustus 1837
NEELTJE VAN BREE,geboren Louisa Polder 1 juli 1810
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Wieldrecht 6 kinderen geboren:
  1 WILLEMIJNTJE WILLEMSTIJN, geboren september 1837

  2 PIETJE WILLEMSTIJN, geboren september 1839

  3 LEENDERT WILLEMSTIJN, geboren 9 september 1841, VOLGT ONDER VIf

  4 HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren november 1844, overleden Wieldrecht april 1845

  5 HENDRIKA WILLEMSTIJN, geboren juni 1846, overleden Wieldrecht oktober 1846

  6 HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren december 1848, VOLGT ONDER VIg

GENERATIE Ve - zn van IVc

HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravendeel 3 maart 1825, overleden 's-Gravendeel 14 oktober 1884
huwt
MARIA BAKS, geboren 's-Gravendeel 1 februari 1829,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravendeel 7 kinderen geboren:
  1 HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren 21 augustus 1853, VOLGT ONDER VIh

  2 KLEIS WILLEMSTEIN, geboren 28 maart 1857, overleden 's-Gravendeel 2 juli 1859

  3 KLEIS WILLEMSTEIN, geboren 29 september 1860, VOLGT ONDER VIi

  4 KAATJE WILLEMSTEIN, geboren 5 juni 1863, overleden 18 juni 1864

  5 KAATJE WILLEMSTEIN, geboren 21 maart 1865
  huwt 's-Gravendeel 22 mei 1886
  CORNELIS VERHOEVEN, geboren 's-Gravendeel 1861

  6 PIETSJE WILLEMSTEIN, geboren 8 april 1866, overleden 's-Gravendeel 27 juli 1866

  7 PIETERTJE WILLEMSTEIN, geboren 24 april 1867, overleden 's-Gravendeel 29 juni 1900
  huwt 's-Gravendeel 1 mei 1891 - echtscheiding -
  JAN DE KREEK, geboren Strijen 1868

GENERATIE Vf - zn van IVd

JOOST WILLEMSTIJN, geboren Kleine Lindt 30 januari 1807, overleden Heerjasdam 30 november 1886
huwtKleine Lindt 26 oktober 1833
DIRKJE VAN 'T HOF, geboren poortugaal 1809, overleden Heerjansdam 11 december 1875
uit dit huwelijk:
  1 MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren Kleine Lindt 11 maart 1834

  2 ADRIAANTJE WILLEMSTEIN, geboren Kleine Lindt 29 augustus 1835

  3 MATTHIJS WILLEMSTIJN, geboren 12 juni 1837, VOLGT ONDER VIj

  4 ADRIAANTJE WILLEMSTIJN, geboren Heerjansdam 9 augustus 1838

  5 IZAAK WILLEMSTIJN, geboren Kleine Lindt 15 februari 1840, VOLGT ONDER VIk

  6 JAN WILLEMSTIJN, geboren Kleine Lindt 12 juni 1843

  7 ADRIANUS WILLEMSTIJN, geboren Kleine Lindt 28 januari 1850

  8 PLONIA WILLEMSTIJN, geboren Kleine Lindt 22 januari 1852, overleden Heerjansdam 4 oktober 1917
  huwt Heerjansdam 21 oktober 1871
  JAN SLOOF, geboren Oost en West Barendrecht 1849

GENERATIE Vg - zn van IVf

HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren Heerjansdam 27 juli 1823,
huwt 1e Heerjansdam 5 mei 1846
PLONIA LEENHEER, geboren Heerjansdam 27 oktober 1822,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1/2 te Heerjansdam, 3 te Barendrecht:
  1 KORNELIS HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren 8 december 1846, VOLGT ONDER VIn

  2 MARIA WILLEMSTIJN, geboren 2 april 1851, overleden 1 september 1926,
  huwt
  JAN HOOGHART, geboren Heerjansdam 23 februari 1846, overleden Heerjansdam 3 februari 1933.

  3 GEERTRUY LIJNTJE WILLEMSTIJN, geboren 11 maart 1854
huwt 2e 15 september 1881
HENDRIKJE SPRINGLER, geboren Kleine Lindt omstreeks 1837
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

GENERATIE Vh - zn van IVf

MATTHIJS WILLEMSTIJN, geboren Heerjansdam 21 augustus 1843,
huwt Barendrecht 18 november 1865
ADRIANA DEN OTTER, geboren Barendrecht 30 november 1836, overleden Barendrecht omstreeks 1913,
uit dit huwelijk werden te Barendrecht 2 kinderen geboren:
  1 JOOST WILLEMSTIJN, geboren 13 september 1866, VOLGT ONDER VIn/1

  2 GERRIT WILLEMSTIJN, geboren 25 september 1868, VOLGT ONDER VIn/2

GENERATIE Vi - zn van IVg

LEENDERT WILLEMSTIJN, geboren Heerjansdam 18 maart 1792,
huwt
MARIA GROENENDIJK,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 5 kinderen geboren, 1/2 te Barendrecht, 3/5 Heerjansdam:
  1 DIRKSJE WILLEMSTIJN, geboren 29 november 1823

  2 LEICHJE WILLEMSTIJN, geboren 1 juli 1827

  3 PIETER WILLEMSTIJN, geboren 12 maart 1833

  4 LEENDERT WILLEMSTIJN, geboren 28 oktober 1834, VOLGT ONDER VIo

  5 ARIE WILLEMSTIJN, geboren 5 december 1839, VOLGT ONDER VIp

GENERATIE Vj - zn van IVg

PIETER WILLEMSTIJN, geboren Heerjansdam 22 mei 1793,
huwt 20 september 1821
PLEUNTJE BROEKHUIZEN, geboren Heerjansdam 17 februari 1799,
uitdit huwelijk werden 7 kinderen geboren, 1/5 te Heerjansdam, 6/7 Kleine Lindt:
  1 MATTHIJS WILLEMSTIJN, geboren 3 januari 1822

  2 JACOB WILLEMSTIJN, geboren 21 september 1823, overleden Heerjansdam 16 mei 1838

  3 ELISABETH WILLEMSTIJN, geboren 18 december 1825

  4 ADRIAANTJE WILLEMSTIJN, geboren 19 januari 1828

  5 MATTHIJS WILLEMSTIJN, geboren 18 januari 1830

  6 WILLEMPJE WILLEMSTIJN, geboren 19 maart 1834
  huwt Heerjansdam 26 april 1857
  ADRIANUS VLASBLOM

  7 JACOB WILLEMSTIJN, geboren 7 september 1842

GENERATIE Vk - zn van IVg

WILLEM WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 15 juni 1794, overleden Barendrecht 19 maart 1847
huwt Barendrecht 26 april 1816
JAAPJE GROENEWEGEN, geboren Heinenoord 29 december 1792, overleden Barendrecht 7 mei 1879
uit dit huwelijk werden te Heerjansdam 8 kinderen geboren:
  1 MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren 20 september 1816, overleden Heerjansdam 3 oktober 1816

  2 NEELTJE WILLEMSTEIN, geboren 9 december 1817, overleden Heerjansdam 2 december 1859, ongehuwd

  3 LIJSBETH WILLEMSTEIN, geboren 26 april 1820, overleden Heerjansdam 12 november 1849, ongehuwd

  5 MARTHA WILLEMSTEIN, geboren 20 januari 1826,
  huwt le Heerjansdam 1 mei 1851
  CORNELIS GOUMAN, geboren te Numansdorp 1823,
  huwt 2e Heerjansdam 30 oktober 1864
  ARIE DE RUITER, geboren Ridderkerk 1814

  5 LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 13 juli 1823, VOLGT ONDER VIq

  6 MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren 3 oktober 1828, VOLGT ONDER VIr

  7 CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 30 mei 1831, VOLGT ONDER VIs

  8 LENA WILLEMSTEIN, geboren 27 oktober 1834
  huwt Barendrecht 25 november 1859
  ARIE DRONK, geboren Ridderkerk 1836

GENERATIE V-l - zn van IVg

BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 6 augustus 1796,
huwt le
JANNIGJE VAN OIRSCHOT,
uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren:
  1 LIJSBETH WILLEMSTEIN, geboren 12 augustus 1820

  2 JAN WILLEMSTEIN, geboren Oost Barendrecht 16 december 1821

  3 MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren 1824, VOLGT ONDER VIt

  4 DIRKSJE WILLEMSTEIN, geboren 18 december 1825,
  huwt
  PHILIPPUS PETRIE, geboren Heerjansdam 23 september 1818

  5 HENDRIKA WILLEMSTEIN, geboren Oost en West Barendrecht omstreeks november 1827, overleden Alblasserdam 13 april 1905
  huwt Alblasserdam 24 november 1876
  ADRIANUS DE KEIJZER, geboren Alblasserdam

  6 JANNIGJE WILLEMSTIJN, geboren 10 juni 1828

  7 JAN WILLEMSTIJN, geboren 8 november 1836, VOLGT ONDER VIu

  8 ELISABETH WILLEMSTIJN, geboren Barendrecht 1 mei 1830, overleden Heerjansdam 22 september 1897,
  huwt Heerjansdam 22 april 1853
  JOOST BROEKHUIZEN, geboren Kleine Lindt 15 maart 1825, overleden Heerjansdam 27 december 1878, Schippersknecht

  9 ARY WILLEMSTIJN, geboren Barendrecht 30 januari 1833

  10 AARTJE WILLEMSTIJN, geboren Barendrecht 20 december 1835

  11 ARY WILLEMSTIJN, geboren Barendrecht 3 november 1843, VOLGT ONDER VIv

  12 CORNELIA WILLEMSTIJN, geboren 21 april 1845

GENERATIE Vm - zn van IVg

JAN WILLEMSTIJN, geboren Heerjansdam 21 mei 1804,overleden Heerjansdam 25 januari 1876
huwt Heerjansdam 1 mei 1830
GRIETJE BROEKHUIZEN, geboren Heerjansdam 18 november 1802,
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, 2 te Kleine Lindt, anderen Heerjansdam:
  1 HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren 12 februari 1831, VOLGT ONDER VIw

  2 MATTHIJS WILLEMSTIJN, geboren Ridderkerk 24 juni 1833

  2 ELIZABETH WILLEMSTIJN, geboren 7 september 1834,
  huwt Heerjansdam 8 december 1854
  PIETER VAN DER TAK, geboren Heerjansdam 28 februari 1835, overleden Heerjansdam 8 november 1859
  huwt 2e Heerjansdam 4 juli 1861
  MATHIJS VISSER,geboren Heerjansdam 19 augustus 1821, overleden Heerjansdam 19 februari 1867

  3 AAGJE WILLEMSTIJN, geboren 29 november 1838, overleden Heerjansdam 7 september 1888
  huwt Heerjansdam 21 juni 1862
  MARINUS VELDHOEN, geboren Heerjansdam 27 maart 1839

  4 MATTHIJS WILLEMSTIJN, geboren 28 november 1837

  5 SIJGJE WILLEMSTIJN, geboren 3 februari 1841,
  huwt Heerjansdam 28 april 1866
  DIRK PIJL

  6 MAARTJE WILLEMSTIJN, geboren 27 december 1844, overleden Heerjansdam 29 maart 1847

GENERATIE Vn - zn van IVg

AART WILLEMSTIJN, geboren Heerjansdam 9 april 1810, overleden IJsselmonde 23 april 1863,
huwt le
JANNA VAN 'T HOF, overleden Barendrecht 21 september 1840,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1 te Heerjansdam, 2/4 te Barendrecht:
  1 ELISABETH WILLEMSTIJN, geboren 22 december 1834, VOLGT ONDER VIx

  2 PIETER WILLEMSTIJN, geboren 24 juni 1836, VOLGT ONDER VIy

  3 MATTHIJS WILLEMSTIJN, geboren 4 september 1838, VOLGT ONDER VIz

  4 LEENDERT WILLEMSTIJN, geboren 20 september 1840
huwt 2e Goes 23 april 1842
MARTHA VAN BESOOYEN, geboren Goes omstreeks 1815,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 3 kinderen geboren, 1/2 Heerjansdam, 3 te IJsselmonde:
  5 KOBUS WILLEMSTIJN, geboren 27 februari 1843

  6 KORNELIA WILLEMSTIJN, geboren 9 augustus 1844

  7 LEENDERT WILLEMSTIJN, geboren 20 januari 1848, VOLGT ONDER VIaa

GENERATIE Vo - zn van IVg

GERRIT WILLEMSTIJN, geboren Heerjansdam 24 maart 1812,
huwt le
JACOBA HUYSER,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren,
huwt 2e Heerjansdam 25 maart 1837
ADRIAANTJE WALLEGAARD, geboren Heerjansdam 17 april 1821
uit dit huwelijk:
  1 JAN WILLEMSTIJN, geboren Heerjansdam 20 januari 1846, VOLGT ONDER VIab

GENERATIE Vp - zn van IVh

LEENDERT WILLEMSTIJN, geboren Heerjansdam 30 januari 1798, overleden Heerjansdam 17 november 1867,
huwt Heerjansdam 14 april 1820
JOHANNA VAN ES, geboren Ridderkerk 15 april 1801, overleden Heerjansdam 5 december 1882,
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, 1 te Heerjansdam, 2/6 Kleine Lindt:
  1 MAAIKE WILLEMSTIJN, geboren 27 augustus 1820

  2 TEUNIS WILLEMSTIJN, geboren 17 januari 1823, VOLGT ONDER VIac

  3 LEENDERT WILLEMSTIJN, geboren 12 maart 1825, VOLGT ONDER VIad

  4 MAAIKE WILLEMSTIJN, geboren 2 september 1830,
  huwt Kijfhoek 3 januari 1851
  WILLEM VAN GILST, geboren Kijfhoek 7 december 1826, Vlasboer.

  5 ADRIAANTJE WILLEMSTIJN, geboren 26 februari 1835

  6 GEERTJE JOHANNA WILLEMSTIJN, geboren 8 oktober 1840
  huwt
  JACOB LAGENDIJK

GENERATIE Vq - zn van IVi

SIMON WILLEMSTIJN, geboren Charlois 10 juni 1798, overleden Heerjansdam 12 maart 1877
huwt 1e Heerjansdam 30 december 1824
PLEUNTJE VAN DER POEL, gedoopt Heerjansdam 26 november 1792, overleden Heerjansdam 29 april 1825
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
huwt 2e Kleine Lindt 8 september 1827
MAAIKE SCHILLEMANSE WIEKERAAD, geboren Rijsoord 28 juni 1804, overleden Heerjansdam 8 november 1859
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren, 1/5 te Heerjansdam, 6/9 te Barendrecht:
  1 DIRKSJE WILLEMSTIJN, geboren omstreeks 1827, overleden Heerjansdam 31 augustus 1829

  2 SCHILLEMAN WILLEMSTIJN, geboren 25 september 1828

  3 DIRKSJE WILLEMSTIJN, geboren omstreeks 1830, overleden Heerjansdam 15 september 1830

  4 DIRKJE WILLEMSTIJN, geboren 21 augustus 1831,
  huwt Kleine Lindt 23 november 1854
  MATTHIJS VERVEER, geboren Heerjansdam 15 januari 1832

  5 PIETERTJE WILLEMSTIJN, geboren 29 december 1835, overleden Heerjansdam 18 april 1835

  6 ADRIAANTJE WILLEMSTIJN, geboren 9 maart 1837,
  huwt Heerjansdam 6 mei 1854
  PIETER LABRIJN, geboren Heerjansdam 31 maart 1830

  7 PIETER WILLEMSTIJN, geboren 2 februari 1842

  8 ARY WILLEMSTIJN, geboren 5 april 1843, VOLGT ONDER VIad/1

  9 WILHELMINA WILLEMSTIJN, geboren 18 juni 1844

GENERATIE Vr - zn van IVi

LEENDERT WILLEMSTIJN, geboren Charlois omstreeks 1800,
verder niets bekend, zou omstreeks 1825/1830 naar Amerika gegaan zijn, nooit meer iets van vernomen.

GENERATIE Vs - zn van IVi

BASTIAAN WILLEMSTIJN, geboren Charlois 1802
huwt Oost Barendrecht 4 november 1829
ADRIANA VERMAAS,geboren Heerjansdam 31 juli 1805
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE Vt - zn van IVi

TEUNIS WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 6 juni 1822, verder niets bekend, zou omstreeks 1825/1830 naar Amerika gegaan zijn, nooit meer iets van vernomen.

GENERATIE Vu - zn van IVi

GERRIT WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 8 maart 1824,
huwt
WILLEMIJNTJE PRENGER, geboren Heerjansdam 13 januari 1824,
uit dit huwelijk werden te Kleine Lindt 2 kinderen geboren:
  1 GRIETJE WILLEMSTEIN, geboren 5 maart 1848
  huwt Heerjansdam 18 juli 1868
  JACOB VAN 'T ZELFDE, geboren Heerjansdam 27 februari 1835

  2 JAANTJE WILLEMSTEIN, geboren 4 juni 1850,
  huwt Heerjansdam 2 september 1871
  HENDRIK

GENERATIE Vv - zn van IVi

DIRK WILLEMSTEIN, geboren Oost Barendrecht 28 mei 1825, overleden Kleine Lindt 4 december 1855, Arbeider
huwt Heerjansdam 10 september 1846
JOHANNA LAMME, geboren Maasdam 1823, mogelijkerwijze te 's-Gravenhage overleden,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te Heerjansdam, 2/3 Kleine Lindt:
  1 TEUNIS WILLEMSTEIN, geboren 2 januari 1849, VOLGT ONDER VIae

  2 ARY WILLEMSTEIN, geboren 29 april 1851 VOLGT ONDER VIaf

  3 PIETER WILLEMSTEIN, geboren 2 maart 1853, VOLGT ONDER VIag

GENERATIE Vw - zn van IVi - vervalt

GENERATIE Vx - zn van IVj

PIETER WILLEMSTEIJN, gedoopt Willemstad 2 december 1796
huwt Heusden 19 november 1823
WILLEMINA VAN 'T HOFF, geboren Groningen 22 september 1802

GENERATIE Vy - zn van IVk

PIETER WILLEMSTEIN, geboren Sommelsdijk 6 maart 1820, overleden Sommelsdijk 21 juli 1885, Visser,
huwt Middelharnis 19 november 1843
ARENDJE DE RUITER,geboren Middelharnis 27 februari 1820, overleden Middelharnis 29 februari 1864,
uit dit huwelijk:
  1 KLAASJE WILLEMSTEIN, geboren Middelharnis 29 december 1845

  2 JOHANNIS WILLEMSTEIN, geboren Middelharnis 5 april 1847

  3 KLAASJE WILLEMSTEIN, geboren Middelharnis 10 februari 1849, overleden Zwijndrecht 23 mei 1934
  huwt Zwijndrecht 17 april 1871
  GERRIT VAN DEN HOEK, geboren Nieuwe Tonge 5 maart 1851, overleden Middelharnis 25 november 1920

  4 JOHANNIS WILLEMSTEIN, geboren Middelharnis 26 augustus 1850

  5 JOHANNIS WILLEMSTEIN, geboren Middelharnis 23 maart 1852

  6 PIETERNELLA WILLEMSTEIN, geboren Middelharnis 4 oktober 1854

  7 JOHANNIS WILLEMSTEIN, geboren Middelharnis 17 november 1855

  8 JOHANNIS WILLEMSTEIN, geboren Middelharnis 6 september 1857

  9 JOHANNIS MAARTEN WILLEMSTIJN, geboren Middelharnis 3 augustus 1859, VOLGT ONDER VIai

  10 TRIJNTJE WILLEMSTEIN, geboren Middelharnis 28 juni 1861
huwt 2e Middelharnis 18 februari 1865
LYDIA KOSTER, geboren Middelharnis 4 juli 1834, overleden Sommelsdijk 9 september 1901,
uit dit huwelijk:
  11 KRIJN WILLEMSTEIN, geboren Sommelsdijk 20 november 1867

  12 ABRAHAM WILLEMSTEIN, geboren Sommelsdijk 20 september 1869

GENERATIE VIa - zn van Va

PIETER WILLEMSTIJN, geboren Kleine Lindt 17 november 1829,
huwt
AALTJE DE MUNNIK, geboren Heerjansdam 18 oktober 1826,
uit dit huwelijk werden te Heerjansdam 5 kinderen geboren:
  1 HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren 22 augustus 1854, VOLGT ONDER VIIa

  2 JAN WILLEMSTIJN, geboren 30 januari 1858, VOLGT ONDER VIIb

  3 MARIA WILLEMSTIJN, geboren 25 januari 1863, overleden Heerjansdam 22 augustus 1859.

  4 LIJNTJE WILLEMSTIJN, geboren 8 maart 1866,
  huwt Heerjansdam 10 oktober 1885
  ANDRIES KLEINJAN

  5 SCHILLEMAN WILLEMSTIJN, geboren 26 augustus 1867

GENERATIE VIb - zn van Va

KLEIS WILLEMSTEIJN, geboren Hazerswoude 16 juli 1838,
huwt Heerjansdam 27 maart 1860
KORNELIA ROGGE, geboren Heerjansdam 10 februari 1826,
uit dit huwelijk werden te Heerjansdam 3 kinderen geboren:
  1 MARIA LIJNTJE WILLEMSTEIN, geboren 20 juni 1861

  2 PLEUN WILLEMSTEIN, geboren 22 juli 1863, VOLGT ONDER VIIc

  3 HENDRIKA WILLEMSTEIN, geboren 10 oktober 1870, overleden Rotterdam 7 april 1945,
  huwt Heerjansdam 16 augustus 1890
  ADRIANUS VAN DER POEL, geboren Heerjansdam 8 februari 1868

GENERATIE VIc - zn van Vc

MATTHIJS WILLEMSTIJN, geboren Puttershoek 26 december 1822,
verder niets bekend

GENERATIE VId - zn van Vb

WILLEM WILLEMSTIJN, geboren Puttershoek 21 oktober 1824, overleden Puttershoek 31 december 1899,
huwt le Puttershoek 25 november 1849
KAATJE SNAAYER, geboren Puttershoek 9 juli 1821, overleden Puttershoek 20 februari 1864,
uit dit huwelijk werden te Puttershoek 6 kinderen geboren:
  1 JAN WILLEMSTIJN, geboren 25 september 1850, VOLGT ONDER VIId

  2 WILLEM HERMANUS WILLEMSTIJN, geboren 26 oktober 1853, overleden Puttershoek 5 april 1871, ongehuwd, Arbeider

  3 HILLAGONDUS WILHELMUS WILLEMSTIJN, geboren 28 oktober 1856, VOLGT ONDER VIIe

  4 WILHELMINA WILLEMSTIJN, geboren 9 april 1859, overleden Puttershoek 1 september 1859

  5 HERMANUS WILLEMSTIJN, geboren 28 juli 1860, overleden Puttershoek 11 augustus 1860

  6 HERMANUS WILLEMSTIJN, geboren 8 november 1861,overleden Puttershoek 4 november 1922, ongehuwd dus VOLGT ONDER VIIf vervalt
huwt 2e Puttershoek 14 augustus 1864
TRIJNTJE HOEKSTRA, geboren Leeuwarden 20 juli 1838, overleden Puttershoek 11 januari 1874,
uit dit huwelijk werden te Puttershoek 7 kinderen geboren:
  7 RINSKINUS WILLEMSTIJN, geboren 11 februari 1865, VOLGT ONDER VIIg

  8 MATTHIJS WILLEMSTIJN, geboren 11 september 1866, overleden Puttershoek 18 oktober 1866

  9 MATTHIJS WILLEMSTIJN, geboren 28 augustus 1867, VOLGT ONDER VIIh

  10 MARINUS WILLEMSTIJN, geboren 22 december 1868, VOLGT ONDER VIIi

  11 TRIJNTJE HINDERIEKA WILLEMSTIJN, geboren 24 januari 1870, overleden Puttershoek 12 maart 1870

  12 WILLEM WILLEMSTIJN, geboren 13 november 1871, VOLGT ONDER VIIj

  13 TRIJNTJE WILLEMSTIJN, geboren 5 januari 1874, overleden Puttershoek 27 februari 1874

GENERATIE VIe - zn van Vb

MARINUS WILLEMSTIJN, geboren Puttershoek 21 januari 1826, overleden Hillegersberg 28 maart 1900,
huwt Puttershoek 28 februari 1864
WILLEMPJE KIND, geboren Puttershoek 9 oktober 1833, overleden Rotterdam 20 februari 1901,
uit dit huwelijk werden te Puttershoek 4 kinderen geboren:
  1 GIJSBERTUS MATTHIJS WILLEMSTIJN, geboren 26 februari 1865, overleden Puttershoek juli 1865

  2 JAN HERMANUS WILLEMSTIJN, geboren 26 februari 1865, overleden Amersfoort 26 oktober 1940, ongehuwd

  3 CORNELIA JANNA WILLEMSTIJN, geboren 2 april 1867

  4 HERMANUS WILLEMSTIJN, geboren 26 september 1868, VOLGT ONDER VIIk

GENERATIE VIf - zn van Vd

LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren Wieldrecht 9 september 1841,
huwt
HADEWIJ ZEVENBERGEN, geboren Strijen Sas 23 mei 1845,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Maasdam 3 kinderen geboren:
  1 KLEIS WILLEMSTEIN, geboren 21 december 1869, VOLGT ONDER VII-l

  2 NEELTJE WILLEMSTEIN, geboren 18 april 1876, overleden Dordrecht 24 februari 1972,
  huwt Strijen 4 mei 1899
  ARIE BOLAARD, geboren Zuid Beijerland 19 december 1878, overleden Dubbeldam 21 februari 1954.

  3 JANNETJE WILLEMSTEIJN, geboren 7 januari 1878, overleden Dordrecht 27 juli 1955,
  huwt Dubbeldam 7 mei 1896
  ADRIANUS DE GEUS, geboren 's-Gravendeel 29 januari 1870, overleden Dordrecht 26 mei 1945.

GENERATIE VIg - zn van Vd

HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren Wieldrecht december 1848,
huwt Dordrecht 16 mei 1872
PIETERTJE BONGERS,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Dubbeldam 3 kinderen geboren:
  1 KLEIS WILLEMSTIJN, geboren 3 november 1872, VOLGT ONDER VIIm

  2 LODEWIJK WILLEMSTIJN, geboren 7 mei 1875, VOLGT ONDER VIIn

  3 LEENDERT WILLEMSTIJN, geboren 16 juni 1878, VOLGT ONDER VIIo

GENERATIE VIh - zn van Ve

HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravendeel 21 augustus 1853, overleden 's-Gravendeel 4 oktober 1886,
huwt 's-Gravendee1 14 april 1877
MAAIKE DE VOGEL, geboren Dubbeldam 29 juni 1856, overleden Dordrecht 10 oktober 1943,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravendeel 4 kinderen geboren:
  1 JACOB WILLEMSTEIN, geboren 11 september 1877, VOLGT ONDER VIIp

  2 HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren 23 juli 1879, VOLGT ONDER VIIq

  3 ANDRIES AART WILLEMSTEIN, geboren 29 oktober 1881, VOLGT ONDER VIIr

  4 KLEIS WILLEMSTEIN, geboren 16 augustus 1886, VOLGT ONDER VIIs

GENERATIE VIi - zn van Ve

KLEIS WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravendeel 29 september 1860,
huwt 's-Gravendeel 25 oktober 1884
JAAPJE MORET, geboren 's-Gravendee1 13 september 1862,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravendeel 9 kinderen geboren:
  1 MARIA WILLEMSTEIN, geboren 10 november 1885, overleden 's-Gravendeel 14 juli 1903.

  2 LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 29 oktober 1886, overleden 's-Gravendeel 3 februari 1887.

  3 LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 8 september 1888, verder niets bekend.

  4 ELISABETH WILLEMSTEIN, geboren l mei 1890, overleden 's-Gravendeel 14 augustus 1890.

  5 ELISABETH WILLEMSTEIN, geboren 10 oktober 1891, overleden 's-Gravendeel 21 maart 1893.

  6 HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren 17 februari 1894, overleden 's-Gravendeel 1 september 1894.

  7 HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren 3 maart 1895, overleden 's-Gravendeel 1 september 1895.

  8 ELISABETH WILLEMSTEIN, geboren 3 juni 1897, overleden Dordrecht 26 februari 1969,
  huwt 's-Gravendeel 19 september 1919
  PETRUS PAULUS DE KONING, geboren Ossendrecht 29 juni 1897.

  9 HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren 26 februari 1902, overleden 's-Gravendeel 17 juni 1903.

GENERATIE VIj - zn van Vf

MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren Kleine Lindt 12 juni 1837,
huwt le 3 juli 1864
MAARTJE LINDON,geboren Puttershoek 23?
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1/2 te Groote Lindt, 3 te Heerjansdam:
  1 LENA WILLEMSTIJN, geboren 14 augustus 1864, overleden Houten 23 januari 1940,
  huwt Heerjansdam 30 oktober 1886
  PIETER SCHOP, geboren Zwijndrecht 30 september 1852, overleden IJsselmonde 5 maart 1920.

  2 JOOST WILLEMSTIJN, geboren 9 december 1865, VOLGT ONDER VIIt

  3 HEILTJE DIRKSJE WILLEMSTIJN, geboren 4 juli 1870, verder niets bekend
huwt 2e Groote Lindt 17 maart 1876
AALTJE BRUSSARD, geboren Heerjansdam 1836
uit dit huwelijk:
  4 FRANS WILLEMSTEIN, geboren Groote Lindt 29 augustus 1876
huwt 3e Heerjansdam 7 oktober 1882
NEELTJE VAN ANDEL, geboren Puttershoek 3 november 1836,
uit dit huwelijk werd te Zwijndrecht een kind geboren:
  4 GERRIT WILLEMSTEIN, geboren 17 oktober 1883, VOLGT ONDER VIIu

GENERATIE VIk - zn van Vf

IZAAK WILLEMSTIJN, geboren Kleine Lindt 15 februari 1840,
huwt Heerjansdam 24 april 1862
KORNELIA HENDRIKA HARTMAN, geboren Heerjansdam 5 maart 1840,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Heerjansdam 4 kinderen geboren:
  1 DIRKJE WILLEMSTIJN, geboren 5 april 1864,
  huwt Barendrecht 28 april 1882
  JAN DE KLEPPER, geboren Almkerk 1859

  2 JOHANNA WILLEMSTIJN, geboren 2 januari 1866, overleden Groote Lindt 1 februari 1872

  3 JOOST WILLEMSTIJN, geboren 8 mei 1868, overleden Heerjansdam 9 augustus 1868

  4 HENDRIKA WILLEMSTIJN, geboren 26 augustus 1869

  5 JOOST WILLEMSTEIN, geboren Groote Lindt 30 december 1870, overleden Groote Lindt 9 juni 1871

GENERATIE VI-l - zn van Vg

JOOST WILLEMSTEIJN, geboren Heerjansdam 17 november 1832,
huwt Heerjansdam 11 september 1869
CORNELIA DORSMAN, geboren Heerjansdam 31 augustus 1832,
uit dit huwelijk werden te Heerjansdam 2 kinderen geboren:
  1 JOOST WILLEMSTEIJN, geboren 11 oktober 1872, VOLGT ONDER VIIv

  2 LEENDERT WILLEMSTEIJN, geboren 25 augusus 1875, VOLGT ONDER VIIw

GENERATIE VIm - zn van Vg

GENERATIE VIn/1 - zn van Vh

KORNELIS HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren Heerjansdam 8 december 1846,
huwt
CATHARINA GRANDIA, geboren Heerjansdam 11 december 1857,overleden Heerjansdam 15 december 1911
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Barendrecht een kind geboren:
  1 JILLIS HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren 8 mei 1880, overleden Barendrecht 6 september 1880.

GENERATIE VIn/2 - zn van Vh/1

JOOST WILLEMSTEIJN, geboren Barendrecht 13 september 1866, overleden Rotterdam 22 december 1938, Timmerman,
huwt Barendrecht 17 augustus 1893
CORNELIA HUIJSER, geboren Barendrecht 29 december 1871, overleden Rotterdam 20 augustus 1949,
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren, 1 te Barendrecht, 2/7 te Rotterdam:
  1 ADRIANA JANNIGJE WILLEMSTEIJN, geboren 17 januari 1893, overleden Capelle a/d IJssel 3 september 1993
  huwt Rotterdam 26 juli 1922
  PETRUS MARINUS MARTINUS HOUET, geboren Rotterdam 4 augustus 1895, overleden Rotterdam 25 november 1962

  2 JANNIGJE ADRIANA WILLEMSTEIJN, geboren 25 juli 1895, overleden 's-Gravenhage 5 oktober 1985,
  huwt le Rotterdam 31 mei 1922 (echtscheiding Rotterdam 10 oktober 1934)
  CORNELIS KRAAIJEVELD, geboren Rotterdam 1 december 1895
  huwt 2e 's-Gravenhage 13 mei 1935
  ABRAHAM VAN STRATEN, geboren 's-Gravenhage 2 november 1904, overleden 's-Gravenhage 18 februari 1985.

  3 HENDRIKA WILLEMSTEIJN, geboren 7 oktober 1896, overleden Rotterdam 19 maart 1993
  huwt Rotterdam 7 februari 1929
  CORNELIS DIRK BOERS, geboren Rotterdam 4 januari 1889, overleden Rotterdam 10 november 1930

  4 ARIE WILLEMSTEIJN, als kind overleden

  5 MATTHIJS WILLEMSTEIJN, als kind overleden

  6 CORNELIA SAARTJE WILLEMSTEIJN, geboren 24 december 1902, overleden Rotterdam 24 juli 1981,
  huwt Rotterdam 9 juli 1930 (echtscheiding Kopenhagen DK 11 december 1939)
  POUL VILHELM OLSEN, geboren Kopenhagen DK 6 april 1901

  7 ARIJ MATTHIJS WILLEMSTEIJN, geboren 25 maart 1906, VOLGT ONDER VIIw/1

GENERATIE VIn - zn van Vh/2

GERRIT WILLEMSTEIJN, geboren Barendrecht 25 september 1868, overleden Barendrecht 2 augustus 1925,
huwt
ROOKJE HENDRIKA RIJSDIJK, geboren Barendrecht 4 maart 1875, overleden 's-Gravenhage 5 oktober 1963,
uit dit huwelijk werden te Barendrecht 8 kinderen geboren:
  1 ADRIANA MARIA WILLEMSTEIN, geboren 28 oktober 1897, overleden Rotterdam 10 januari 1963,
  huwt Barendrecht 29 november 1923
  LEENDERT ADRIANUS DE MIK, geboren Waddinxveen 27 april 1899

  2 MARIA SAARTJE WILLEMSTEIN, geboren 15 augustus 1899, overleden Ridderkerk 24 juni 1945,
  huwt Barendrecht 2 september 1920
  HERBERT VAN KLEEF, geboren Ridderkerk 4 oktober 1897

  3 MATTHEUS WILLEMSTEIN, geboren 28 mei 1901, VOLGT ONDER VIIw/2

  4 SAARTJE BAARTJE WILLEMSTEIN, geboren 1 januari 1903, overleden 's-Gravenhage maart 1987, ongehuwd

  5 CORNELIA WILLEMSTEIN, geboren 7 augustus 1904, overleden Rotterdam 22 juli 1974,
  huwt Heerjansdam 4 juli 1929
  CORNELIS VAN DIJK, geboren Heerjansdam 26 december 1906

  6 BAARTJE SAARTJE WILLEMSTEIN, geboren 4 augustus 1906, overleden Barendrecht 5 juni 1969, ongehuwd

  7 ROOKJE HENDRIKA WILLEMSTEIN, geboren 10 februari 1908, overleden Ridderkerk 13 oktober 1988,
  huwt Hendrik Ido Ambacht 8 maart 1934
  ADRIANUS BIESBROEK, geboren Ridderkerk 22 maart 1908, overleden Ridderkerk 9 april 1972

  8 MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren 23 december 1914, VOLGT ONDER VIIw/3

GENERATIE VIo - zn van Vi

LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 28 oktober 1834,
huwt Heerjansdam 11 november 1853
GERRITJE DE HAAN,
uit dit huwelijk:
  1 WILLEMPJE WILLEMSTEIN, geboren Zwijndrecht 1860,
  huwt Zwijndrecht 15 mei 1879
  PIETER JOHANNES AERTS, geboren zwijndrecht 1852

  2 LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren Barendrecht 24 augustus 1867, leefde en woonde in Nederlandsch Oost Indie, in Nederland overleden, onbekend of hij gehuwd was.

  3 MARINUS WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 12 april 1869

  4 MARIA WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk 14 augustus 1871,
  huwt Dordrecht 17 maart 1898
  HENDRIK JACOBSEN, geboren Nijkerk 1870

  5 WILLEM WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk 9 juni 1873
huwt 2e
ELISABETH CATHARINA VAN LEENEN, overleden te Ridderkerk 18 juni 1921,
uit dit huwelijk:
  6 JAN LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk 4 april 1878

  7 WILHELMINA MAGDALENA WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk 3 september 1879,
  huwt Ridderlerk 8 maart 1901
  HUIG VAN DER STEEN, geboren Riddekerk 1879

  8 LEENTJE WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk 19 januari 1883
  huwt Ridderkerk 22 maart 1901
  GERRIT VOS, geboren O&W-Barendrecht 1878

  9 LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk 15 februari 1888, VOLGT ONDER VIIz

  10 DINGEMAN WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk 24 mei 1895

GENERATIE VIp - zn van Vi

ARIE WILLEMSTIJN, geboren Heerjansdam 5 december 1839,
huwt Heerjansdam 10 maart 1859
CORNELIA DORSMAN, geboren Heerjansdam 8 maart 1833,
uit dit huwelijk werden te Heerjansdam 2 kinderen geboren:
  1 ARIE JOHANNES WILLEMSTIJN, geboren 21 december 1865, VOLGT ONDER VIIab

  2 AAGJE WILLEMSTEIN, geboren 10 augustus 1867, overleden Rotterdam 2 februari 1929,
  huwt Heerjansdam 23 april 1887 (haar neef)
  SIMON WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 24 maart 1863, overleden Rotterdam 5 januari 1946.

GENERATIE VIq - zn van Vk

LEENDERT WILLEMSTIJN, geboren Kleine Lindt 12 maart 1825,
huwt Rijsoord 5 mei 1849
MARIA OPMEER, geboren Rijsoord 1823,overleden Heerjamsdam 29 januari 1859
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/3 te Kleine Lindt, 4 te Heerjansdam:
  1 JAAPJE WILLEMSTIJN, geboren 14 februari 1850,
  huwt Heerjansdam 28 april 1870
  ADRIANUS BROEKHUIZEN

  2 BASTIAAN WILLEMSTIJN, geboren 9 juli 1854,

  3 JANNIGJE WILLEMSTIJN, geboren 6 februari 1856, overleden Kleine Lindt 8 februari 1857

  4 JANNIGJE WILLEMSTIJN, geboren 8 oktober 1857, overleden Heerjansdam 6 oktober 1936,
  huwt
  GERRIT VAN GAMEREN, geboren Kleine Lindt 24 januari 1856

GENERATIE VIr - zn van Vk

MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 12 november 1828, overleden Barendrecht 26 februari 1902,
huwt Heinenoord 29 april 1859
GERRITJE VAN DER BIJL, geboren Heinenoord 20 augustus 1839, overleden Barendrecht 4 december 1916,
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren, allen te Barendrecht behalve 5 te IJsselmonde:
  1 WILLEM WILLEMSTEIN, geboren 8 november l860, ongehuwd

  2 JAN WILLEMSTEIN, geboren 10 mei 1862, VOLGT ONDER VIIac

  3 JACOB WILLEMSTEIN, geboren 6 januari 1864, VOLGT ONDER VIIad

  4 GERRITJE WILLEMSTEIN, geboren 16 augustus 1865, overleden 1935
  huwt Barendrecht 19 september 1895
  JAN LEMS, geboren IJsselmonde 1868

  5 HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren 26 december 1866, VOLGT ONDER VIIae

  6 ELISABETH WILLEMSTEIN, geboren 5 november 1868, overleden Rotterdam 1 januari 1954,
  huwt Barendrecht 12 oktober 1900
  PIETER SNIJDERS, geboren Mijnsheerenland 2 maart 1877,

  7 LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 28 december 1873, VOLGT ONDER VIIaf

  8 NEELTJE JANNIGJE WILLEMSTEIN, geboren 2 februari 1879, als kind overleden

  9 CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 21 februari 1882, VOLGT ONDER VIIag

GENERATIE VIs - zn van Vk

CORNELIS WILLEMSTEIJN, geboren Heerjansdam 19 juni 1832, overleden 8 december ????
huwt 18 april 1856
PLOONTJE DE JONG,
uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren, 1/3 Heerjansdam, 4/10 Barendrecht:
  1 PIETERTJE WILLEMSTEIJN, geboren 6 maart 1857

  2 WILLEMPJE WILLEMSTEIJN, geboren 17 augustus 1862

  3 JAAPJE WILLEMSTEIJN, geboren 6 september 1864

  4 BASTIAAN WILLEMSTEIJN, geboren 31 juli 1867, VOLGT ONDER VIIah

  5 WILLEM WILLEMSTEIJN, geboren 20 september 1870, VOLGT ONDER VIIai

  6 LEENDERT WILLEMSTEIJN, geboren 3 juli 1874, VOLGT ONDER VIIaj

  7 CORNELIS WILLEMSTEIJN, geboren 3 juli 1874, VOLGT ONDER VIIak

  8 PIETER WILLEMSTEIN, geboren 26 december 1878, overleden te Rotterdam 6 April 1945, ongehuwd, Arbeider

  9 MATTHIJS WILLEMSTIJN, geboren 22 februari 1879

  10 PLONIUS WILLEMSTIJN, geboren 22 februari 1879

GENERATIE VIt - zn van V-l

MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren 1824
huwt 1e Heerjansdam 1 mei 1851
ADRIAANTJE VAN GAMEREN, geboren Heerjansdam 25 mei 1825,
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, 1 te Heerjansdam, 2/6 te Kleine Lindt:
  1 BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 27 januari 1852, VOLGT ONDER VIIal

  2 JANNIGJE WILLEMSTEIN, geboren 18 mei 1853
  huwt
  JOHANNES VAN DRIEL, geboren Kleine Lindt 9 december 1849

  3 KOMMERINA FRANCINA WILLEMSTEIN, geboren 27 augustus 1858,
  huwt
  MAARTEN VAN WELIE

  4 ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren 5 december 1861

  5 PIETER WILLEMSTEIN, geboren 25 oktober 1864, als kind overleden.

  6 GEERTRUY WILLEMSTEIN, geboren 25 oktober 1864,
  huwt Heerjansdam 11 juli 1885
  GERRIT VAN DER STEL
huwt 2e Heerjansdam 23 september 1882
GRIETJE KOMIJS, geboren Heerjansdam 1835

GENERATIE VIu - zn van V-l

JAN WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk 18 november 1836,
huwt Heerjansdam 26 april 1861
JANNIGJE VERHOEVEN, geboren Kijfhoek 8 februari 1837, overleden Heerjansdam 27 maart 1873
uit dit huwelijk werden te Heerjansdam 5 kinderen geboren:
  1 BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 22 oktober 1861, VOLGT ONDER VIIam

  2 SIMON WILLEMSTEIN, geboren 24 maart 1863, VOLGT ONDER VIIan

  3 MARIA WILLEMSTEIN, geboren 6 september 1867

  4 LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 7 april 1870

  5 ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren 26 juli 1872

GENERATIE VIv - zn van V-l

ARY WILLEMSTIJN, geboren Barendrecht 4 november 1843,
huwt
JANNETJE VAN DER STAR, geboren Hoogvliet 8 december 1839,
uit dit huwelijk:
  1 BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren Groote Lindt 31 oktober 1869

  2 JACOB WILLEMSTEIN, geboren Groote Lindt 26 juli 1871, VOLGT ONDER VIIao

  3 ADRIAANTJE WILLEMSTEIN, geboren Groote Lindt 17 oktober 1873

  4 BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 15 januari 1875, VOLGT ONDER VIIap

  5 GEERTRUI WILLEMSTEIN, geboren Groote Lindt 30 juli 1877
  huwt Capelle aan den IJssel 21 oktober 1898
  JAN SCHAAP, geboren Capelle a/d IJssel 1869

  6 ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren Groote Lindt 13 decembr 1879

  7 ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 21 november 1884, VOLGT ONDER VIIaq

  8 MARIA WILLEMSTEIN, geboren Kralingen 1 februari 1886, overleden Zwijndrecht 2 december 1946,
  huwt Capelle a/d IJssel 1 mei 1909
  TEUNIS VAN HEUKELUM, geboren Vuren 27 januari 1887

GENERATIE VIw - zn van Vm

HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren Heerjansdam 12 februari 1831,
huwt Heerjansdam 18 april 1856
ADRIAANTJE DE ZEEUW, geboren Kleine Lindt 15 november 1832,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Barendrecht, 2 te Heerjansdam:
  1 MARGRIETA WILLEMSTIJN, geboren 25 oktober 1856, overleden Heerjansdam 24 augustus 1859

  2 ADRIAANTJE PIETERTJE WILLEMSTIJN, geboren 4 maart 1859

GENERATIE VIx - dgt van Vn

ELISABETH WILLEMSTIJN, geboren Heerjansdam 22 december 1834, overleden IJsselmonde 23 oktober 1901,
uit haar werd te IJsselmonde een kind geboren:
  1 CORNELIS WILLEMSTIJN, geboren 23 november 1859, VOLGT ONDER VIIar
huwt IJsselmonde 23 februari 1866
DIRK ROOS, geboren Ridderkerk 24 augustus 1837, overleden IJsselmonde 3 januari 1905.

GENERATIE VIy - zn van Vn

PIETER WILLEMSTIJN, geboren Barendrecht 24 juni 1836,
huwt IJsselmonde 27 mei 1864
CLASINA SPARREBOOM, geboren IJsselmonde 25 mei 1836,
uit dit huwelijk werden te IJsselmonde 12 kinderen geboren:
  1 JOHANNA WILLEMSTEIJN, geboren 27 april 1865

  2 GEERTRUY WILLEMSTEIJN, geboren 10 september 1866, overleden Rotterdam 11 mei 1945,
  huwt Rotterdam 18 november 1891
  JOHANNES DUYSTERMAAT, geboren Culemborg 11 februari 1866

  3 CORNELIA WILLEMSTEIJN, geboren 25 december 1867

  4 PIETERTJE WILLEMSTEIJN, geboren 22 augustus 1870, overleden IJsselmonde 30 oktober 1870

  5 AARTJE WILLEMSTEIJN, geboren 22 augustus 1870, overleden IJsselmonde 5 oktober 1870

  6 AART WILLEMSTEIJN, geboren 22 september 1871, overleden Ridderkerk 8 september 1940, ongehuwd, Grondwerker, Arbeider, Sjouwerman.

  7 PIETERTJE WILLEMSTEIJN, geboren 28 februari 1873, overleden IJsselmonde 29 juni 1873

  8 PIETERTJE WILLEMSTEIJN, geboren 18 maart 1874, overleden IJsselmonde 4 juli 1874

  9 PIETER WILLEMSTEIJN, geboren 4 april 1875, overleden IJsselmonde 18 mei 1875

  10 PIETERTJE WILLEMSTEIJN, geboren 3 mei 1877, overleden IJsselmonde 10 oktober 1877

  11 PIETERTJE WILLEMSTEIJN, geboren 1 november 1881, overleden IJsselmonde 20 mei 1886

  12 LEENTJE WILLEMSTEIJN, geboren 23 november 1882, overleden IJsselmonde 22 mei 1886

GENERATIE VIz - zn van Vn

MATTHIJS WILLEMSTIJN, geboren Barendrecht 4 september 1838, overleden IJsselmonde 16 maart 1901
huwt IJsselmonde 16 november 1861
GERRITJE VAN DER STEL, geboren Ridderkerk 2 augustus 1838, overleden IJsselmonde 12 maart 1869
uit dit huwelijk:
  1 AART WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 23 april 1862, VOLGT ONDER VIIas

  2 HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 22 mei 1863

  3 CORNELIA WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 1 mei 1864

  4 JANNA WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 27 september 1865

  5 HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 28 december 1866

  6 JAN WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 4 maart 1869
huwt 2e IJsselmonde 28 april 1871
JOHANNA DE BEL

GENERATIE VIaa - zn van Vn

LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 20 januari 1848,
huwt
MARIA VAN DER STAAY,
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, 1/3 te IJsselmonde, 4/6 Rotterdam:
  1 ADRIANA WILLEMSTEIN, geboren 20 oktober 1872, overleden IJsselmonde 27 oktober 1874

  2 AART WILLEMSTEIN, geboren 21 september 1873, overleden IJsselmonde 23 januari 1874

  3 ADRIANA WILLEMSTEIN, geboren 1 juni 1876, overleden 's-Gravenhage 14 januari 1947
  huwt Rotterdam 23 november 1898
  CORNELIS GIJGER, geboren Rotterdam 16 september 1873

  4 CORNELIA JOHANNA WILLEMSTEIN, geboren 6 december 1884, overleden Rotterdam 29 juli 1967,
  huwt Rotterdam 6 juni 1917
  PIETER JAN JOHANNES VAN RIJSWIJK, geboren 's-Gravenhage 6 juni 1888, overleden Rotterdam 31 juli 1973, Bootwerker.

  5 MARTHA MARIA WILLEMSTEIN, geboren 20 april 1886, overleden Rotterdam 24 januari 1967,
  huwt Rotterdam 12 april 1905
  JOHANNES RUTTEN, geboren Rotterdam 24 november 1884, overleden Rotterdam 14 juli 1957.

  6 JAN WILLEMSTEIN, geboren 21 augustus 1891, VOLGT ONDER VIIat

GENERATIE VIab - zn van Vo

JAN WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 20 januari 1844,
huwt le Heerjansdam 27 november 1873
CATHARINA VAN DEN BROEK, geboren Scherpenisse 21 augustus 1844,
(uit haar werd voor haar huwelijk te Bergen op Zoom een kind geboren, werd bij het huwelijk geecht)
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren, 1 te Bergen op Zoom, 2 te Heerjansdam, 3 te Krabbendijke, 4/5 te Schore:
  1 MOZES WILLEMSTEIN, geboren 6 augustus 1872, VOLGT ONDER VIIau

  2 ADRIAANTJE WILLEMSTEIN, geboren 25 oktober 1873, overleden te Kapelle 16 maart 1958,
  huwt Schore 26 maart 1896
  DINGENUS KOSTEN, geboren Kapelle 16 oktober 1869, overleden Kapelle 16 maart 1910, koopman, commissionair.

  3 GERRIT WILLEMSTEIN, geboren 11 februari 1876, VOLGT ONDER VIIav

  4 ARIE DIRK CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 15 mei 1881, VOLGT ONDER VIIaw

  5 ELISABETH NEELTJE WILLEMINA WILLEMSTEIN, geboren 25 februari 1887, overleden 's-Gravendeel 29 oktober 1959,
  huwt le 's-Gravendeel 20 september 1933
  BASTIAAN TAK, geboren Strijen 17 april 1869, overleden 's-Gravendeel 29 augustus 1947,
  huwt 2e 's-Gravendeel 21 juni 1950
  HENDRIK CORNELIS HOORNWEG, geboren Charlois 14 januari 1888
huwt 2e Schore 1 februai 1906
PAULINA VAN DEN BOOMGAARD, geboren Schore

GENERATIE VIac - zn van Vp

TEUNIS WILLEMSTIJN, geboren Heerjansdam 17 januari 1823, overleden Heerjansdam 17 september 1913,
huwt le
MARRIGJE VAN GILST,
uit dit huwelijk werden te Heerjansdam 2 kinderen geboren:
  1 LEENDERT MARINUS WILLEMSTIJN, geboren 13 juni 1844

  2 AART MARINUS WILLEMSTIJN, geboren 15 mei 1845
huwt 2e Groote Lindt 14 maart 1852
ANNA VISSER, geboren 1831, overleden Heerjansdam 3 februari 1881,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Kleine Lindt, 2 te Groote Lindt:
  3 JOHANNA MARIJGJE WILLEMSTIJN, geboren 30 januari 1853

  4 PAULUS WILLEMSTIJN, geboren 8 februari 1854, VOLGT ONDER VIIax
huwt 3e
PIETERNELLA GROENEVELD, geboren Heerjansdam 22 oktober 1824,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIad - zn van Vp

LEENDERT WILLEMSTIJN, geboren Kleine Lindt 12 maart 1825,
huwt Heerjansdam 5 januari 1850
MARIA OPMEER, geboren te Rijsoord 1823
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/3 te Kleine Lindt, 4 te Heerjansdam:
  1 JAAPJE WILLEMSTIJN geboren 14 februari 1850,
  huwt Heerjansdam 28 april 1870
  ADRIANUS BROEKHUIZEN, geboren Oost en West Barendrecht 1843

  2 BASTIAAN WILLEMSTIJN, geboren 9 juli 1854

  3 JANNIGJE WILLEMSTIJN, geboren 6 februari 1856

  4 JANNIGJE WILLEMSTEIN, geboren 8 oktober 1857, overleden Heerjansdam 6 oktober 1936,
  huwt Heerjansdam 23 april 1881
  GERRIT VAN GAMEREN, geboren Kleine Lindt 24 januari 1856

GENERATIE VIad/1 - zn van Vq

ARY WILLEMSTIJN, geboren 5 april 1843,
huwt Heerjansdam 3 december 1862
TEUNA VERHOEVEN, geboren Heerjansdam 25 oktober 1841, overleden Barendrecht 15 februari 1900
uit dit huwelijk werden te Heerjansdam 9 kinderen geboren:
  1 MAAIKE WILLEMSTEIN, geboren 27 maart 1863

  2 SIMON WILLEMSTEIN, geboren 2 mei 1864, overleden 7 augustus 1864

  3 SIMON WILLEMSTEIN, geboren 21 september 1865, VOLGT ONDER VIIax/1

  4 KORNELIA WILLEMSTEIN, geboren 19 september 1868, overleden 1 september 1889

  5 PIETJE WILLEMSTEIN, geboren omstreeks 1872, overleden 23 juli 1872

  6 ARIE WILLEMSTEIN, geboren 2 augustus 1873, overleden 21 september 1873

  7 PIETERTJE WILLEMSTEIN, geboren 11 september 1875

  8 PIETERTJE WILLEMSTEIN, geboren 11 september 1876

  9 ARIE WILLEMSTEIN, geboren 23 februari 1879

GENERATIE VIae - zn van Vu

TEUNIS WILLEMSTEIN, geboren Kleine Lindt 2 januari 1849,
huwt le Maasdam 7 november 1872
PIETJE BATENBURG, geboren Maasdam 23 december 1848, overleden 's-Gravenhage 14 maart 1892,
uit dit huwelijk werden te Maasdam 4 kinderen geboren:
  1 JANNIGJE WILLEMSTEIN, geboren 18 februari 1873, overleden Maasdam 21 augustus 1873

  2 DIRK BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 13 juli 1874, VOLGT ONDER VIIay

  3 JANNIGJE WILLEMSTEIN, geboren 8 november 1875, overleden Maasdam 11 maart 1876

  4 JOHANNA WILLEMSTEIN, geboren 17 februari 1877, overleden Maasdam 22 april 1877.
huwt 2e 's-Gravenhage 2 januari 1895
GRIETJE HERWIJN, geboren Hellevoetsluis 15 januari 1854, overleden 's-Gravenhage
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  5 ELIAS WILLEMSTEIN, geboren 13 augustus 1895, VOLGT ONDER VIIaz

GENERATIE VIaf - zn van Vv

ARY WILLEMSTEIN, geboren Kleine Lindt 29 april 1851, overleden Puttershoek 23 december 1900,
huwt Puttershoek 22 augustus 1875
BASTIAANTJE ZOETEMAN, geboren Puttershoek 18 januari 1855, overleden 's-Gravenhage omstreeks 1889,
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren, 1 te Puttershoek, 2/8 te 's-Gravenhage:
  1 DIRK WILLEMSTEIN, geboren 16 september 1875, VOLGT ONDER VIIba

  2 WILLEMPJE WILLEMSTEIN, geboren 31 maart 1877

  3 BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 17 juli 1878

  4 GERRIT WILLEMSTEIN, geboren 2 september l879, VOLGT ONDER VIIbb

  5 CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 16 maart 1883

  6 TEUNIS WILLEMSTEIN, geboren 15 april 1886, VOLGT ONDER VIIbc

  7 JOHANNES WILLEMSTEIN, geboren 20 augustus 1887, VOLGT ONDER VIIbd

  8 MARIE WILLEMSTEIN, geboren 11 februari 1889

GENERATIE VIag - zn van Vv

PIETER WILLEMSTEIN, geboren Kleine Lindt 2 maart 1853, overleden 's-Gravenhage
huwt Puttershoek 18 februari 1872
ADRIANA ZOETEMAN, geboren Puttershoek 5 juli 1853, overleden Dordrecht 2 februari 1940
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 4 kinderen geboren, 1/2 Puttershoek, 3/4 te 's-Gravenhage:
  1 DIRK WILLEMSTEIN, geboren 16 november 1872

  2 BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren Puttershoek 16 september 1875

  2 JOHANNA WILLEMSTEIN, geboren 27 augustus 1878

  3 BASTIAAN WILLEMSTIJN, geboren 15 april 1886, VOLGT ONDER VIIbe

  4 PIETER WILLEMSTIJN, geboren 2 augustus 1896, VOLGT ONDER VIIbf

GENERATIE VIai - zn van Vx

JOHANNIS MAARTEN WILLEMSTEIN, geboren Middelharnis 3 augustus 1859, overleden Rotterdam 6 november 1919, Havenarbeider,
huwt Sommelsdijk 13 mei 1881
JOHANNA JACOBA LE COMTE, geboren Sommelsdijk 21 juli 1857, overleden Rotterdam 2 november 1935,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/2 te Middelharnis, 3/4 te Sommelsdijk:
  1 PIETER WILLEMSTEIN, geboren 26 oktober 1881, verder niets bekend

  2 CHARLES THOMAS WILLEMSTEIN, geboren 4 juli 1885, VOLGT ONDER VIIbh

  3 ARENDJE WILLEMSTEIN, geboren 20 september 1888, overleden Rotterdam 2 november 1981,
  huwt Rotterdam 7 september 1910
  JOANNIS VAN DAM, geboren Veendam 19 oktober 1881, overleden Rotterdam 6 augustus 1942.

  4 LOUIS WILLEMSTEIN, geboren 4 november 1890, VOLGT ONDER VIIbi

GENERATIE VIIa - zn van VIa

HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren Heerjansdam 22 augustus 1854, overleden Heerjansdam 8 februari 1912
huwt Heerjansdam 6 oktober 1877
ANTJE VAN DER LINDEN, geboren Kleine Lindt omstreeks 1852,
en verder niets bekend.

GENERATIE VIIb - zn van VIa

JAN WILLEMSTIJN, geboren Heerjansdam 1 februari 1858, overleden Lisse 2 februari 1939
huwt Heerjansdam 23 april 1881
ELISABET BROEKHUIZEN, geboren Heerjansdam 19 april 1854, overleden Lisse 18 juni 1924
en verder niets bekend.

GENERATIE VIIc - zn van VIb

PLEUN WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 22 juli 1863,
huwt Heerjansdam 17 april 1886
AARTJE ROOS,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/2 te Heerjansdam, 3/4 Nieuw Vennep:
  1 KORNELIA WILLEMSTEIN, geboren 9 juli 1887, overleden Leiden 28 februari 1972,
  huwt Haarlemmermeer 24 april 1907
  PIETER DOL, geboren Haarlemmermeer 4 juni 1883, overleden Hilversum 16 november 1960

  2 BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 26 januari 1894, VOLGT ONDER VIIIa

  3 MARGARETHA WILLEMSTEIN, geboren 11 maart 1899, overleden Haarlem 21 september 1978,
  huwt 1e Haarlemmermeer 10 december 1919 - echtscheiding Haarlemmermeer 14 maart 1940
  PIETER DEN HOLLANDER, geboren Haarlemmermeer 23 januari 1896
  huwt 2e Haarlem 15 oktober 1941
  ADRIAAN VAN TILBORGH, geboren Naaldwijk 24 oktober 1910

  4 KLEIS WILLEMSTEIN, geboren 25 augustus 1901, VOLGT ONDER VIIIb

GENERATIE VIId - zn van VId

JAN WILLEMSTIJN, geboren Puttershoek 25 september 1850, overleden Dordrecht 25 januari 1909,
huwt Brandijk 20 november 1874
GRIETJE DE KLUIJVER, geboren Brandwijk 12 januari 1855, overleden Dordrecht 23 januari 1931,
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren, 1 te Brandwijk, 2 te Molenaarsgraaf, 3 te Giessendam, 4/9 Dordrecht:
  1 KATHARINA WILLEMPJE WILLEMSTIJN, geboren 26 april 1875

  2 WILLEMPJE WILLEMSTIJN, geboren 1877, overleden Dordrecht 1881

  3 ANNIGJE WILLEMSTIJN, geboren 19 augustus 1880, overleden Dordrecht 23 februari 1963, Pensionshoudster
  huwt le Dordrecht 7 november 1907 (echtscheiding Dordrecht 19 februari 1936)
  JOHANNES VAN DISSEL, geboren Dubbeldam 29 april 1884, overleden Dordrecht 1 december 1970, Koopman,
  huwt 2e Dordrecht 12 november 1941
  JOHANNES PIETERSE, geboren Dordrecht 30 augustus 1903, overleden Dardrecht 13 juni 1964, Huisschilder

  4 KLAZINA WILLEMSTIJN, geboren 1881, overleden Dordrecht 11 januari 1942,
  huwt Dordrecht 28 januari 1904
  JAN HENSKES, geboren Haarlem 1879

  5 JAN WILLEMSTIJN, geboren 3 januari 1883, VOLGT ONDER VIIIc

  6 WILLEM WILLEMSTIJN, geboren 1885

  7 HERMANUS WILLEMSTIJN, geboren 1887

  8 HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren in januari 1889, overleden Dordrecht in maart 1889

  9 KAATJE WILLEMSTIJN, geboren 21 maart 1893, overleden Dordrecht 13 september 1947, Binnenmoeder van Nederlandsch Hervormd Diaconessenhuis,
  huwt Dordrecht 14 augustus 1928
  PIETER MOL, geboren Heerhugowaard 2 april 1890, overleden Rotterdam 21 januari 1968, Portier Scheepwerf

  10 KRIJNTJE WILLEMSTIJN, geboren 25 maart 1898, overleden 's-Gravenhage 29 april 1980,
  huwt 's-Gravenhage 21 september 1938
  ANDREAS VAN DEN BROEK, geboren 's-Gravenhage 25 augustus 1897, overleden 's-Gravenhage 21 februari 1979

GENERATIE VIIe - zn van VId

HILLEGONDUS WILHELMUS WILLEMSTIJN, geboren Puttershoek 28 oktober 1856, overleden Puttershoek 17 februari 1903
huwt Puttershoek 27 mei 1888
LENA VAN OUDHEUSDEN, geboren Puttershoek 9 november 1860,overleden Puttershoek 17 januari 1934
uit dit huwelijk werden te Puttershoek 7 kinderen geboren:
  1 WILLEM WILLEMSTIJN,geboren 29 april 1889, overleden 28 januari 1891

  2 JAN WILLEMSTIJN,geboren 19 oktober 1890, overleden 6 februari 1891

  3 WILLEM WILLEMSTIJN, geboren 13 december 1891, VOLGT ONDER VIIId

  4 KAATJE MAGDALENA WILLEMSTIJN, geboren 31 juli 1893, overleden Delft 5 augustus 1979,
  huwt Puttershoek 13 maart 1914
  ANTONIE TOLLENS, geboren Zwijndrecht 23 januari 1890, overleden Delft 13 november 1984, Bankwerker.

  5 JAN WILLEMSTIJN, geboren 14 maart 1896, VOLGT ONDER VIIIe

  6 HERMANUS WILLEMSTIJN, geboren 8 november 1897, overleden 1 mei 1898 4 MAGDALENA WILLEMSTIJN, geboren 21 juli 1899, overleden Strijen 19 oktober 1985,
  huwt Puttershoek 20 mei 1920
  JAN VERHOEVEN geboren Maasdam 19 maart 1898, overleden Strijen 22 augustus 1983.

  7 HERMANUS WILLEMSTIJN, geboren 9 april 1902, VOLGT ONDER VIIIf

GENERATIE VIIg - zn van VId

RINSKINUS WILLEMSTIJN, geboren Puttershoek 11 februari 1856, overleden Los Angeles CA USA 10 december 1952,
huwt Amsterdam 11 september 1889
SIJTSKE IDZERDA, geboren Sneek 10 december 1869, overleden Rochester NY USA 28 november 1927
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, 1/2 te Amsterdam, 3 te Den Helder, 4/6 te Rotterdam:
  l JANNA TRIJNTJE WILLEMSTIJN, geboren 23 februari 1890

  2 WILLEM WILLEMSTIJN, geboren 20 april 1891, overleden Rotterdam 21 juli 1904.

  3 CLASINA JOHANNA WILLEMSTIJN, geboren 1 juni 1893, overleden Culvercity Los Angeles CA USA 17 februari 1973,
  huwt Buffalo NY 31 mei 1917
  HARRY BOND FAUGHT

  4 HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren 22 juni 1895, VOLGT ONDER VIIIg

  5 RINSKINUS WILLEMSTIJN, geboren 24 januari 1897, VOLGT ONDER VIIIh

  6 MARIJKE WILLEMSTIJN, geboren 31 mei 1899
  huwt New York 12 september 1917
  EDWARD HADLEY GIBBS

GENERATIE VIIh - zn van VId

MATTHIJS WILLEMSTIJN, geboren Puttershoek 28 augustus 1867, overleden Bergen op Zoom 21 oktober 1912,
huwt Zwijndrecht 11 april 1891
TEUNA VAN PELT, geboren Zwijndrecht 25 maart 1873, overleden Dordrecht 6 juli 1944,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 9 kinderen geboren:
  1 HENDRIKA WILLEMSTIJN, geboren 26 november 1893, overleden Utrecht 6 augustus 1981,
  huwt Bussum 9 december 1914
  JAN JANSEN, geboren Soest 7 april 1893, overleden Utrecht 8 maart 1962

  2 TRIJNTJE WILLEMSTIJN, geboren 10 december 1895, overleden Arnhem 27 januari 1984,
  huwt Baarn 12 maart 1920
  GERRIT VAN VEENENDAAL, geboren Soest 25 maart 1893, overleden Arnhem 27 juli 1979.

  3 JANNETJE WILLEMSTIJN, geboren Dordrecht 1898,
  huwt Amsterdam 16 september 1920
  ARIE PIETER VAN DER DUSSEN, geboren Rotterdam 1893

  4 CORNELIS WILLEMSTIJN, geboren 13 november 1901, VOLGT ONDER VIIIi

  5 CORSTIAAN WILLEMSTIJN, geboren 11 juli 1904, VOLGT ONDER VIIIj

  6 TEUNIS WILLEMSTIJN, geboren 6 juli 1911, VOLGT ONDER VIIIk

  7 MATTHIJS WILLEMSTIJN

  8 WILLEMPJE WILLEMSTIJN,
  huwt
  ZWART

  9 JOHANNA WILLEMSTIJN

GENERATIE VIIi - zn van VId

MARINUS WILLEMSTIJN, geboren Puttershoek 22 december 1868, overleden Zwijndrecht 30 januari 1951, Muziekleraar en Organist,
huwt Tholen 31 januari 1895
DIRKJE VAN DUIVENDIJK, geboren Tholen 17 december 1872, overleden Zwijdrecht 17 maart 1940,
uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren, 1 te 's-Gravendeel, 2/5 te Puttershoek, 6 & 9/10 te Dordrecht, 7/8 te Ridderkerk:
  1 WILLEM JOHAN WILLEMSTIJN, geboren 17 mei 1895, VOLGT ONDER VIII-l

  2 ZOETJE WILLEMSTIJN, geboren 12 juli 1897, overleden Dordrecht 20 februari 1962, pianiste

  3 DIRK WILLEMSTIJN, geboren 5 januari 1899, VOLGT ONDER VIIIm

  4 HERMANUS RINSKINUS WILLEMSTIJN, geboren 26 april 1900, VOLGT ONDER VIIIn

  5 RINSKINUS HILLEGONDUS WILLEMSTIJN, geboren 14 oktober 1901, VOLGT ONDER VIIIo

  6 TRIJNTJE WILLEMSTIJN, geboren 31 december 1902, overleden Dordrecht 8 april 1986,
  huwt
  BEN DE VRIES, geboren 7 oktober 1900, overleden Dordrecht in augustus 1972.

  7 MARINUS JOHANNES WILLEMSTIJN, geboren 3 juli 1904, VOLGT ONDER VIIIp

  8 PIETER CORNELIS WILLEMSTIJN, geboren 1 november 1906, VOLGT ONDER VIIIq

  9 DIRKJE HELENA KATHARINA WILLEMSTIJN, geboren 30 mei 1908, overleden Bergen op Zoom 9 februari 2006
  huwt Zwijdrecht 17 november 1927
  ADRIANUS GEELEN, geboren Everdingen 8 oktober 1900, overleden Apeldoorn 24 mei 1982

  10 JAN WILLEMSTIJN, geboren 22 september 1911, VOLGT ONDER VIIIr

  11 LEENDERT WILLEMSTIJN, geboren 27 april 1913, VOLGT ONDER VIIIs

GENERATIE VIIj - zn van VId

WILLEM WILLEMSTIJN, geboren Puttershoek 13 november 1871, overleden Delft 17 januari 1951,
huwt Bergen op Zoom 5 maart 1900
HELENA CATHARINA VAN DER VEEN, geboren Alphen NB 16 oktober 1876, overleden Zeist februari 1957,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 3 kinderen geboren, 1 te Rotterdam, 2 te Breda, 3 te Bergen op Zoom:
  1 TRIJNTJE ELISABETH WILLEMSTIJN, geboren 3 november 1899

  2 EVERT JAN WILLEM WILLEMSTIJN, geboren 26 mei 1902, VOLGT ONDER VIIIt

  3 ELISABETH CATHARINA WILLEMSTIJN, geboren 17 juni

GENERATIE VIIk - zn van VIe

HERMANUS WILLEMSTIJN, geboren Puttershoek 26 september 1868, overleden Rotterdam 8 mei 1944, Drogist,
huwt Rotterdam 4 juni 1904
ANNIGJE CORNELIA HUMMELMAN, geboren Rotterdam 7 juli 1876, overleden Rotterdam 2 januari 1946,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 MARINUS HENDRIKUS WILLEMSTIJN, geboren 6 juni 1905, overleden Gouda 16 april 1970, ongehuwd, accountant

  2 DIRKJE WILLEMPJE WILLEMSTIJN, geboren 28 september 1913, overleden Rotterdam 25 januari 1983,
  huwt Rotterdam 10 februari 1937
  CORNELIS JOHANNES LAMBERTUS NEELEMAN, geboren Hillegersberg 7 mei 1914, overleden Rotterdam 10 november 1985, Bankwerker, Chauffeur.

GENERATIE VII-l - zn van VIf

KLEIS WILLEMSTIJN, geboren Dubbeldam 3 november 1872, overleden Dordrecht 30 oktober 1940,
huwt Maasdam 21 september 1899
CORNELIA KETTING, geboren 's-Gravendeel 12 november 1876, overleden Dordrecht 1 juli 1958,
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren, l te Maasdam, 2 te Meidrich Dld, 3/5 te Dubbeldam, 4/10 te Dordrecht:
  1 ELISABETH WILLMSTEIN, geboren 12 maart 1898, overleden Dordrecht 5 oktober 1953,
  huwt Dordrecht 23 juni 1921
  DIRK SCHIPPER, geboren Dordrecht 28 augustus 1894

  2 TEUNIS WILLEMSTEIN, geboren 11 november 1899, VOLGT ONDER VIIIu

  3 HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren 2 mei 1901, VOLGT ONDER VIIIv

  4 LODEWIJK WILLEMSTEIN, geboren 19 november 1903, VOLGT ONDER VIIIw

  5 MARIA WILLEMSTEIN, geboren 12 augustus 1905, overleden Dordrecht 22 november 1980,
  huwt Dordrecht 17 april 1930
  HENDRIK WILLEM PEREE, geboren Dordrecht 23 februari 1904, overleden Dordrecht 13 juli 1966.

  6 KLEIS WILLEMSTEIN, geboren 27 mei 1908, overleden Dordrecht 25 april 1970, ongehuwd, Banketbakker

  7 LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 27 december 1909, VOLGT ONDER VIIIx

  8 PIETERTJE WILLEMSTEIN, geboren 1 december 1911, overleden Warmond 14 september 1998
  huwt Dordrecht 19 augustus 1936
  JAN SCHUURMAN, geboren Dordrecht 15 juli 1910, overleden Warmond 13 maart 1998

  9 AALTJE WILLEMSTEIN, geboren 24 december 1913, overleden Dordrecht 18 juni 1929

  10 WILLEM WILLEMSTEIN, geboren 10 juni 1916, VOLGT ONDER VIIIy

GENERATIE VIIm - zn van VIg

LODEWIJK WILLEMSTIJN, geboren Dubbeldam 7 mei 1875, overleden Bergen op Zoom 12 mei 1948, Landarbeider,
huwt Dubbeldam 24 november 1898
AALTJE VAN DALEN, geboren Dubbeldam 2 maart 1873, overleden Dubbeldam 27 augustus 1932,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIn - zn van VIg

LEENDERT WILLEMSTIJN, geboren Dubbeldam 16 juni 1878,
huwt Dubbeldam 7 september 1899
WILLEMINA LIJNTJE KIND, geboren Dubbeldam 16 april 1880
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 3 kinderen geboren:
  1 HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren 25 december 1900, VOLGT ONDER VIIIz

  2 CORNELIA WILLEMSTIJN, geboren 17 juni 1911, overleden Dordrecht 24 april 1984,
  huwt Dordrecht 11 januari 1940
  HENDRICUS ANTONIUS VAN DE WEG, geboren Dordrecht 15 december 1906, overleden Dordrecht 10 mei 1981

  3 WILLEMINA LIJNTJE WILLEMSTIJN, geboren 16 november 1913, overleden Dordrecht 24 december 1939, ongehuwd

GENERATIE VIIo - zn van VIg

KLEIS WILLEMSTEIN, geboren Maasdam 21 december 1869, overleden Dordrecht 3 november 1942, Landarbeider,
huwt Dubbeldam 1 november 1894
ADRIANA NAAKTGEBOREN, geboren Dubbeldam 6 oktober 1872, overleden Dordrecht 31 maart 1934,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 7 kinderen geboren:
  1 AARTJE HADEWIJ WILLEMSTEIN, geboren 16 september 1895,
  huwt Dordrecht 27 mei 1920
  SIMON VAN DER BERG, geboren Barendrecht 1895

  2 LEENTJE HADEWIJ WILLEMSTEIN, geboren 7 januari 1897, overleden Maasdam 28 december 1943,
  huwt Dordrecht 13 december 1934
  ARIE ZILVERSCHOON, geboren 's-Gravendeel 18 december 1903

  3 LEENDERT BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 20 oktober 1901, VOLGT ONDER VIIIab

  4 JAN WILLEMSTEIN, geboren 31 maart 1906, VOLGT ONDER VIIIac

  5 BASTIAANTJE DIRKJE WILLEMSTEIN, geboren 28 december 1911, overleden Dordrecht 21 juli 1989,
  huwt
  HENDRIK VAN GENT, in 1970 overleden

  6 BASTIAAN HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren 16 november 1913, VOLGT ONDER VIIIad

  7 DIRKJE WILLEMIJNTJE WILLEMSTEIN, geboren 5 mei 1916,
  huwt
  DE VOGEL

GENERATIE VIIp - zn van VIh

JACOB WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravendeel 11 september 1877, overleden Dordrecht 12 februari l944, Kuiper
huwt le Maasdam 22 mei 1902
ADRIAANTJE VAN ES, geboren Maasdam 9 juni 1878, overleden Dordrecht 2 februari 1914,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/2 te Dordrecht en 3/4 te Rotterdam:
  1 MAAIKE MARTIJNTJE MARIA WILLEMSTEIN, geboren 15 maart 1904, overleden Rotterdam 12 november 1971,
  huwt Rotterdam 13 april 1927
  PIETER MEIJER, geboren Rotterdam 21 november 1899

  2 HENDRIK TEUNIS WILLEMSTEIN, geboren 10 juni 1906, VOLGT ONDER VIIIae

  3 MARTIJNTJE MAAIKE WILLEMSTEIN, geboren 3 december 1907, overleden Dordrecht 20 oktober 1985,
  huwt Dordrecht 23 mei 1929
  GERRIT VAN DRIEL, geboren Dordrecht 10 april 1906, overleden Dordrecht 13 september 1985.

  4 TEUNIS HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren 24 augustus 1909, VOLGT ONDER VIIIaf
huwt 2e Dordrecht 22 oktober 1914
JOHANNA STAM, geboren Dordrecht 3 oktober 1878, overleden 8 december 1965,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te Rotterdam. 2/3 te Dordrecht:
  5 JAPETH WILLEMSTEIN, geboren 3 november 1915, VOLGT ONDER VIIIag

  6 JACOB JOHANNES WILLEMSTEIN, geboren 20 oktober 1919, VOLGT ONDER VIIIah

  7 JOHANNES JACOB WILLEMSTEIN, geboren 13 februari l922, VOLGT ONDER VIIIai

GENERATIE VIIq - zn van VIh

HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren 'sGravendee1 23 juli 1897, overleden Rotterdam 27 januari 1953, Timmerman
huwt Dordrecht 19 mei 1904
TEUNTJE SCHARLOO, geboren Dubbeldam 9 september 1883, overleden Rotterdam 25 augustus 1952,
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren, 1/4 te Dordrecht, 5/7 te Dubbeldam:
  1 HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren 12 augustus 1905, VOLGT ONDER VIIIaj

  2 NEELTJE WILLEMSTEIN, geboren 4 februari 1907

  3 NEELTJE WILLEMSTEIN, geboren 2 juni 1908

  4 NELLIE WILLEMSTEIN, geboren 8 oktober 1909

  5 ARIE WILLEMSTEIN, geboren 8 januari 1914, VOLGT ONDER VIIIak

  6 JAPETH WILLEMSTEIN, geboren 23 juni 1916, VOLGT ONDER VIIIal

  7 ROELAND WILLEMSTEIN, geboren 13 mei 1918, VOLGT ONDER VIIIam

  8 MAAIKE WILLEMSTEIN, geboren 25 mei 1920,
  huwt Rotterdam 20 oktober 1943
  H. DORR

GENERATIE VIIr - zn van VIh

ANDRIES AART WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravendeel 29 oktober 1881, overleden Rotterdam 17 december 1958, Kuiper ,
huwt Rotterdam 10 december 1919
PIETERNELLA SWART, geboren Rotterdam 25 november 1897, overleden Rotterdam 1982,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 4 kinderen geboren:
  1 MAAIKE PETRONELLA WILLEMSTEIN, geboren 22 april 1921,
  huwt Rotterdam 3 april 1940
  CHRISTIAAN GERARDUS VAN DONK, geboren Rotterdam 14 april 1918, overleden Rotterdam 29 augustus 1963.

  2 PETRONELLA MAAIKE WILLEMSTEIN, geboren 28 maart 1923,
  huwt Rotterdam 25 mei 1949
  J. AMMERLAAN

  3 HENDRIKA GEERTJE WILLEMSTEIN, geboren 31 mei 1926,
  huwt le Rotterdam 8 januari 1947
  E.C. VAN DER WAAL
  huwt 2e
  JACOB GERRITSMA,

  4 GEERT HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren 15 oktober 1930, VOLGT ONDER VIIIan

GENERATIE VIIs - zn van VIh

KLEIS WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravendeel 16 augustus 1886, overleden Dordrecht 20 juni 1965, Fabrieks arbeider ,
huwt Dordrecht 2 maart 1911
JOHANNA HENDRIKA KLIP, geboren Dordrecht 18 oktober 1886, overleden 10 september 1973,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Dubbeldam een kind geboren:
  1 MAAIKE WILLEMSTEIN, geboren 1 juli 1915, overleden 7 december 2004
  huwt 1942
  JOHANNES TURK, geboren Leiden 6 november 1911,overleden Leiden 23 mei 2007

GENERATIE VIIt - zn van VIj

JOOST WILLEMSTEIN, geboren Groote Lindt 9 december 1865, overleden Zwijndrecht 23 februari 1944, arbeider
huwt Zwijndrecht
GRIETJE SINTNICOLAAS, geboren Zwijndrecht 31 maart 1882, overleden Zwijndrecht 29 maart 1926,
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 5 kinderen geboren:
  1 MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren 2 maart 1915, VOLGT ONDER VIIIao

  2 ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren 7 april 1916, VOLGT ONDER VIIIap

  3 PIETER WILLEMSTEIN, geboren 12 augustus 1918, VOLGT ONDER VIIIaq

  4 JANNIGJE MAARTJE WILLEMSTEIN, geboren 10 mei 1922

  5 MAARTJE JANNIGJE WILLEMSTEIN, geboren 10 mei 1922, nog dezelfde dag overleden.

GENERATIE VIIu - zn van VIj

GERRIT WILLEMSTEIN, geboren Zwijndrecht 17 oktober 1883, overleden Hendrik Ido Ambacht 9 mei 1975, IJzerwerker,
huwt Ridderkerk 10 januari 1913
GEERTRUY VAN KLEEF, geboren Ridderkerk 9 juli 1886, overleden Ridderkerk 8 februari 1973,
uit dit huwelijk werd te Barendrecht een kind geboren:
  1 WILLEM WILLEMSTEIN, geboren 11 maart 1913, VOLGT ONDER VIIIar

GENERATIE VIIv - zn van VI-l

JOOST WILLEMSTEIJN, geboren Heerjansdam 11 oktober 1872, overleden Heerjansdam 11 juni 1945,
huwt Heerjansdam 22 juli 1922
JANNIGJE PLAISIER, geboren Heinenoord 20 december 1877, overleden Barendrecht 3 september 1969,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIw - zn van VI-l

LEENDERT WILLEMSTEIJN, geboren Heerjansdam 25 augustus 1875, overleden voor juli 1922,
huwt
JANNIGJE PLAISIER, geboren Heinenoord 20 december 1877, overleden Barendrecht 3 september 1969,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIw/1 - zn van VIm

ARIJ MATTHIJS WILLEMSTEIJN, geboren Rotterdam 25 maart 1906, overleden Rotterdam 22 juli 1980, Vertegenwoordiger,
huwt le Rotterdam 8 februari 1933, (echtscheiding Rotterdam 8 april 1947)
WILLEMINA JOZINA GELUK, geboren Sint Maartensdijk 11 februari 1910
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren,
huwt 2e Rotterdam 5 juni 1952
JOHANNA BRUGGELING, geboren Schiedam 20 december 1914,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIw/2 - zn van VIn

MATTHEUS WILLEMSTEIN, geboren Barendrecht 28 mei 1901, overleden Rotterdam 17 april 1986, klinknagelmaker
huwt 's-Gravenhage 18 juli 1928
MARIA HENDRINA VAN GINHOVEN, geboren Boskoop 21 maart 1901, overleden Ridderkerk 31 mei 1975
uit dit huwelijk werden voorzover bekend 3 kinderen geboren, 1 te Heerjansdam, 2/3 te Ridderkerk:
  1 GERRIT WILLEMSTEIN, geboren 5 juni 1929, VOLGT ONDER VIIIaq/1

  2 ELIZABERTH WILLEMSTEIN, geboren 7 december 1932, VOLGT ONDER VIIIaq/2

  3 MATTHEUS WILLEMSTEIN, geboren 25 april 1934, VOLGT ONDER VIIIaq/3

GENERATIE VIIw/3 - zn van VIn

MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren Barendrecht 23 december 1914, overleden 's-Gravenhage 26 december 1966,
huwt 's-Gravenhage 15 oktober 1941
LOUISA JOHANNA REXWINKEL, geboren 's-Gravenhage 26 november 1919,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 HENNY WILLEMSTEIN, geboren 8 november 1942,
  huwt 's-Gravenhage 29 maart 1965
  W. DE ZWAAN

  2 ANJA WILLEMSTEIN, geboren 3 maart 1944,
  huwt 's-Gravenhage 14 december 1964
  J.L. DE ZWAAN

GENERATIE VIIz - zn van VIo

LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk 15 februari 1888, overleden Rotterdam 1 maart 1967, Linker aanhouder,
huwt Ridderkerk 19 december 1919
ENGELBERTA JOHANNA BOUTERSE, geboren Den Helder 9 februari 1887, overleden Rotterdam 29 maart 1968,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 3 kinderen geboren:
  1 ELISABETH CATHARINA WILLEMSTEIN, geboren 11 april 1920

  2 LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 7 januri 1922, overleden Rotterdam 12 september 1924

  3 JAN WILLEMSTEIN, geboren 1 juni 1924, VOLGT ONDER VIIIav

GENERATIE VIIab - zn van VIp

ARIE JOHANNES WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 21 december 1865, overleden Heerjansdam 1 juni 1938,
huwt Heerjansdam 22 september 1900
JAAPJE VAN DER SCHOOR, geboren Heerjansdam 28 april 1871, overleden Heerjansdam 30 december 1944,
uit dit huwelijk werden te Heerjansdam 5 kinderen geboren:
  1 ARIE WILLEMSTEIN, geboren 3 april 1901, VOLGT ONDER VIIIaw

  2 IZAAK WILLEMSTEIN, geboren 10 mei 1903, VOLGT ONDER VIIIax

  3 NEELTJE WILLEMSTEIN, geboren 3 november 1905, overleden Zwijndrecht 20 januari 1959,
  huwt Heerjansdam 21 juli 1927
  CORNELIS VAN DIJK, geboren Heerjansdam 26 augustus 1905, overleden Utrecht 29 augustus 1971, Cantonier

  4 JACOB WILLEMSTEIN, geboren 9 maart 1908, VOLGT ONDER VIIIay

  5 JOHANNA ADRIAANTJE WILLEMSTEIN, geboren 9 februari 1912, overleden Rotterdam 27 mei 1968,
  huwt Heerjansdam 7 juni 1945
  CORNELIS STOFFELS, geboren Rotterdam 12 maart 1913

GENERATIE VIIac - zn van VIr

JAN WILLEMSTEIN, geboren Barendrecht 10 mei 1862, overleden Iowa USA 1932, begraven Doon County Iowa USA, kwam op 12 februari 1903 op Ellis Island USA aan,
huwt Oost en West Barendrecht 17 april 1885
MARIA LEMS, geboren Barendrecht 7 april 1861, overleden Iowa USA 1928, begraven Doon County Iowa USA,
uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren, 1/5 te Barendrecht, 7/8/9 geboorteplaats onbekend:
  1 MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren 9 september 1885, overleden 1953

  2 MARIA WILLEMSTEIN, geboren 21 september 1887, overleden Barendrecht 18 september 1888

  3 PLEUN (PAUL) WILLEMSTEIN, geboren 19 juli 1889, VOLGT ONDER VIIIaz

  4 MARIA WILLEMSTEIN, geboren 7 oktober 1891

  5 BASTIAAN GERRIT WILLEMSTEIN, geboren 12 februari 1894

  6 BASTIAAN (BERT) WILLEMSTEIN, geboren 12 januari 1900, VOLGT ONDER VIIIba

  7 LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 14 november 1901, VOLGT ONDER VIIIbb

  8 NEELTJE WILLEMSTEIN, geboren 4 december 1902, overleden Doon County Iowa 22 juni 1991
  huwt
  PIETER ZWAAN, geboren 6 september 1904, overleden Doon County Iowa December 1985

  9 WILLEM JAN WILLEMSTEIN, geboren 1906, overleden 1948, VOLGT VIIIbc

GENERATIE VIIad - zn van VIr

JACOB WILLEMSTEIN, geboren Barendrecht 6 januari 1864, overleden Rotterdam 17 juli 1952, Arbeider,
huwt Barendrecht 23 oktober 1890
HEILTJE WIEKERAAD, geboren Barendrecht 4 augustus 1867, overleden Rotterdam 2 september 1952,
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, 1/2 & 6 te Barendrecht, 3/5 te IJsselmonde:
  1 ARIE WILLEMSTEIN, geboren 27 februari 1891, VOLGT ONDER VIIIbd

  2 MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren 2 juni 1892, VOLGT ONDER VIIIbe

  3 GERRIT WILLEMSTEIN, geboren 9 juli 1894, VOLGT ONDER VIIIbf

  4 HEILTJE WILLEMSTEIN, geboren 9 mei 1899, overleden Rotterdam 3 mei 1975,
  huwt Barendrecht 28 augustus 1919
  JOHANNES BROEKHUIZEN, geboren Ridderkerk 22 juni 1896, overleden Rotterdam 7 juli 1976, Dakdekker.

  5 BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 16 februari 1904, VOLGT ONDER VIIIbg

  6 WILLEM WILLEMSTEIN, geboren 21 april 1906, VOLGT ONDER VIIIbh

GENERATIE VIIae - zn van VIr

HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 28 december 1866, overleden de Bilt 18 februari l943, Arbeider
huwt Ridderkerk 13 maart 1903
JOHANNA SPARREBOOM, geboren Ridderkerk 10 juni 1883, overleden Schiedam 9 juni 1940,
uit dit huwelijk werden 10 kinderen geboren, 1 te Ridderkerk, 2/10 te Rotterdam:
  l MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren 28 augustus 1904, VOLGT ONDER VIIIbi

  2 GERRITJE WILLEMSTEIN, geboren 5 juli 1906, overleden Amsterdam 8 juni 1995
  huwt Rotterdam 8 september 1926
  BERNARDUS SIJBRAND FLENS, geboren Den Helder 8 mei 1901, overleden Amsterdam 19 oktober 1976

  3 WILHELMINA WILLEMSTEIN, geboren 9 januari 1909, overleden Statford Canada 14 februari 2004,
  huwt De Bilt 12 juli 1935
  JACOB VAN KOOTEN

  4 HELENA WILLEMSTEIN, geboren 10 januari 1911

  5 ADRIANA WILLEMSTEIN, geboren 31 december 1911

  6 JOHANNA MARIA WILLEMSTEIN, geboren 19 februari 1913, overleden Vlaardingen 22 maart 1975,
  huwt Schiedam 28 juli 1932
  LEENDERT KOOIJ, geboren Rotterdam 22 februari 1905, overleden Rotterdam 30 juli 1972

  7 HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren 14 april 1914, VOLGT ONDER VIIIbj

  8 AAGJE WILLEMSTEIN, geboren 22 augustus 1917

  9 MARTINUS ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren 19 oktober 1919, overleden Nieuwveen 25 januari 1945, ongehuwd

  10 ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren 18 oktober 1924, VOLGT ONDER VIIIbk

GENERATIE VIIaf - zn van VIr

LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren Barendrecht 28 december 1873, overleden Rotterdam 10 december 1948, Arbeider
huwt IJsselmonde 14 november 1904
GERRIGJE DE BEL, geboren Barendrecht 25 oktober 1878, overleden Rotterdam 8 april 1963,
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren, 1/2 & 6/8 te IJsselmonde, 3/5 te Barendrecht:
  1 MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren 15 april 1905, VOLGT ONDER VIIIbl

  2 MAAIKE WILLEMSTEIN, geboren 24 augustus 1906, overleden Rotterdam 13 september 1981,
  huwt IJsselmonde 15 augustus 1929
  GERRIT DE GRAAF, geboren Hendrik Ido Ambacht 7 mei 1908, overleden Rotterdam 12 april 1967.

  3 GERRITJE KLAZINA WILLEMSTEIN, geboren 23 juni 1907, overleden Dordrecht 8 december 1989,
  huwt IJsselmonde 6 juni 1929
  JOHANNES CORNELIS DE JONG, geboren Hendrik Ido Ambacht 20 novemner 1902, overleden Dordrecht 19 oktober 1970.

  4 NEELTJE WILLEMSTEIN, geboren 3 juli 1909, overleden Rotterdam 2 juni 1986,
  huwt IJsselmonde 9 april 1936
  FERDINAND HERMANUS ECHTHUIZEN, geboren Rotterdam 27 maart 1909, overleden Rotterdam 27 maart 1982.

  5 JANNIGJE WILLEMSTEIN, geboren 3 juli 1909, overleden Rotterdam 14 maart 1996
  huwt IJsselmonde 11 juni 1936
  AART SCHOP, geboren Heerjansdam 19 augustus 1909, overleden Rotterdam 9 augustus 1963.

  6 KLAAS WILLEMSTEIN, geboren 22 november 1910, VOLGT ONDER VIIIbm

  7 ELISABETH WILLEMSTEIN, geboren 2 oktober 1912, overleden Barendrecht 10 september 1997
  huwt IJsselmonde 17 juni 1937
  LEENDERT CORNELIS ZWAAL, geboren IJsselmonde 4 oktober 1913, overleden Rotterdam 12 april 1977

  8 BASTIAANTJE WILLEMSTEIN, geboren 13 januari 1916,
  huwt 17 augustus 1939
  PIETER VAN BEEST

  9 LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 15 februari 1920, VOLGT ONDER VIIIbn

GENERATIE VIIag - zn van VIr

CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren Barendrecht 21 februari 1882, overleden Rotterdam 19 februari 1959, Ploegenbaas aan de Rotterdamse Haven,
huwt IJselmonde 17 september 1903
NEELTJE CORNELIA BUNK, geboren IJsselmonde 29 oktober 1882, overleden Rotterdam 24 maart 1959,
uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren, 1/8 te IJsselmonde, 9/11 te Rotterdam:
  1 NEELTJE JANNETJE WILLEMSTEIN, geboren 11 februari 1904, overleden Rotterdam 17 februari 1988,
  huwt Rotterdam 28 mei 1930
  KLAAS DE RUITER, geboren Schelluinen 9 juli 1897, overleden Rotterdam 20 oktober 1978.

  2 JAN MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren 27 februari 1906, VOLGT ONDER VIIIbo

  3 GERRITJE ELIZABETH WILLEMSTEIN, geboren 15 augustus 1907, overleden Rotterdam 3 december 1990,
  huwt Rotterdam 21 juni 1944
  JOHANNES ZOON, geboren Middelharnis 7 februari 1900, overleden Rotterdam 24 mei 1950.

  4 MATTHIJS JAN WILLEMSTEIN, geboren 26 februari 1909, VOLGT ONDER VIIIbp

  5 JOHANNA WILLEMSTEIN, geboren 2 juli 1910,
  huwt Rotterdam 29 mei 1935
  CORNELIS MARINUS AUGUSTIJN, geboren Sliedrecht 15 juli 1906, overleden 27 februari 1978

  6 WILLEM WILLEMSTEIN, geboren 5 maart 1913, VOLGT ONDER VIIIbq

  7 CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 6 april 1915, VOLGT ONDER VIIIbr

  8 PIETER ELIZA WILLEMSTEIN, geboren 5 augustus 1917, VOLGT ONDER VIIIbs

  9 ELIZABETH GERRITJE WILLEMSTEIN, geboren 1 juni 1920,
  huwt Rotterdam 29 september 1943
  ARIE CORNELIS BLOKLAND, geboren 's-Gravenhage 20 februari 1914

  10 LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 18 januari 1922, VOLGT ONDER VIIIbt

  11 JANNETJE PIETJE WILLEMSTEIN, geboren 6 oktober 1923,
  huwt Rotterdam 27 september 1950
  FREDERIK JAN KOK, geboren Rotterdam 10 april 1918, overleden Rotterdam 21 maart 1979.

GENERATIE VIIah - zn van VIs

BASTIAAN WILLEMSTEIJN, geboren Barendrecht 31 juli 1867, overleden Dordrecht 14 juni 1944, Vrachtrijder,
huwt Zwijndrecht 2 mei 1895
LENA VAN NAMEN, geboren Zwijndrecht 4 augustus 1870, overleden Dordrecht 4 oktober 1951,
uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren, 1 te Barendrecht, 2/9 te Dordrecht:
  l PLONIA JACOMINA WILLEMSTEIJN, geboren 1 oktober 1897, overleden Dordrecht 16 april 1973,
  huwt Roosendaal 24 juni 1919
  GERRIT VAN DOOREN, geboren Zutphen 10 november 1894, overleden Dordrecht 9 maart 1970

  2 JACOMINA PLOONTJE WILLEMSTEIJN, geboren 29 november 1898, overleden Dordrecht 23 april 1976,
  huwt Dordrecht 28 september 1922
  JACOBUS VAN ZADELHOF, geboren Dordrecht 1 januari 1896.

  3 CORNELIS APOLLONIUS WILLEMSTEIJN, geboren 1 december 1899, VOLGT ONDER VIIIbu

  4 JANNETJE WILLEMSTEIJN, geboren 4 maart 1901, overleden Rotterdam 26 juli 1966,
  huwt Zwijndrecht 1 november 1923
  IJSBRANDT MEIJBOOM, geboren Pernis 21 november 1902

  5 PIETERNELLA WILLEMINA WILLEMSTEIJN, geboren 19 september 1902, overleden Zwijndrecht 17 december 1974
  huwt Dordrecht 21 augustus 1924
  FRANCISCUS WILHELMUS VAN DER SLUIJS, geboren Middelburg 29 mei 1901

  6 WIJNTJE HILLETJE WILLEMSTEIJN, geboren 5 mei 1904, overleden Dordrecht 12 juli 1981,
  huwt Dordrecht 12 november 1930
  GERHARDUS MARIE JOSEPH ENGELBRECHT, geboren Dordrecht 18 maart 1901, overleden Dordt 27 januari 1970.

  7 LENA BASTIANA WILLEMSTEIJN, geboren 25 november 1905, overleden Dordrecht 8 april 1977,
  huwt 1e
  JOHANNES DIRK SCHOUTEN, die te Dordrecht overleed 15 september 1929,
  huwt 2e Amsterdam 25 november 1942
  WILLEM ADRIAAN METZ, geboren Amsterdam 27 april 1905, overleden Amsterdam 7 juni 1969.

  8 JAN GERRIT WILLEMSTEIJN, geboren 19 februari 1908, VOLGT ONDER VIIIbv

  9 BASTIAAN LEENDERT WILLEMSTEIJN, geboren 20 oktober 1912, VOLGT ONDER VIIIbw

GENERATIE VIIai - zn van VIs

WILLEM WILLEMSTEIJN, geboren Barendrecht 20 september 1870, overleden Ridderkerk 19 mei 1919,
huwt Ridderkerk 5 februari 1897
ADRIAANTJE PUNT, geboren Ridderkerk 22 juni 1877, overleden Ridderkerk 24 maart 1956,
uit dit huwelijk werden te Ridderkerk 6 kinderen geboren:
  1 PIETER CORNELIS WILLEMSTEIJN, geboren 4 augustus 1897, VOLGT ONDER VIIIbx

  2 PLOONTJE JANNIGJE WILLEMSTEIJN, geboren 15 januari 1899, overleden Ridderkerk 5 juni 1923,

  3 LIJNTJE JANNIGJE NILLEMSTEIJN, geboren 15 januari 1899, overleden Ridderkerk 23 april 1988,
  huwt Ridderkerk 23 januari 1931
  PIETER VAN DER STAAY

  4 PIETJE WILHELMINA WILLEMSTEIJN, geboren 6 januari 1903, overleden Krimpen a/d IJssel 11 juni 1969
  huwt Ridderkerk 13 juni 1930
  JACOB JACOBUS VERKAIK, geboren Ridderkerk 23 december 1904

  5 JANNIGJE WILLEMSTEIJN, geboren 14 juni 1908, ongehuwd,

  6 CORNELIA WILLEMSTEIJN, geboren 23 april 1910, overleden Ridderkerk 19 maart 1990,
  huwt Ridderkerk 18 april 1946
  WILLEM DE KLERK

GENERATIE VIIaj - zn van VIs

LEENDERT WILLEMSTEIJN, geboren Barendrecht 3 juli 1874, overleden Ridderkerk 16 juni 1943, Metaalslijper
huwt Barendrecht 25 mei 1904
CELA KAPTEIN, geboren Ridderkerk 5 december 1884, overleden Ridderkerk 28 juli 1971,
uit dit huwelijk werden 11 kinderen geboren, 1/2 te Oost en West Barendrecht, 3/11 te Ridderkerk:
  1 PLOONTJE ADRIANA WILLEMSTEIN, geboren 12 oktober 1904, overleden Ridderkerk 19 maart 1907

  2 ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren 17 februari 1906, overleden Rotterdam 28 augustus 1906

  3 CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 18 november 1907, overleden Ridderkerk 29 november 1907

  4 PIETER WILLEMSTEIN, geboren 18 november 1907, VOLGT ONDER VIIIby

  5 CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 9 september 1909, VOLGT ONDER VIIIbz

  6 ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren 8 mei 1911, VOLGT ONDER VIIca

  7 PLOONTJE ADRIANA WILLEMSTEIN, geboren 13 juni 1913, overleden Zwijndrecht 28 juli 1996
  huwt Ridderkerk 14 juni 1938
  CORNELIS BOER, geboren Ridderkerk 17 juli 1911, overleden Ridderkerk 15 maart 1960

  8 MACHIEL WILLEMSTEIN, geboren 21 december 1915, overleden Ridderkerk 14 januari 1916

  9 NEELTJE WILLEMSTEIN, geboren 21 december 1915, overleden Ridderkerk 22 december 1915

  10 NEELTJE WILLEMSTEIN, geboren 18 augustus 1922,
  huwt 26 juli 1949
  CORNELIS MOERKERKEN

  11 LEENTJE WILLEMSTEIN, geboren 22 augustus 1922,
  huwt 22 februari 1944
  G.J. NUGTEREN

GENERATIE VIIak - zn van VIs

CORNELIS WILLEMSTEIJN, geboren Barendrecht 3 juli 1874, overleden Ridderkerk 29 maart 1943, Verpakker
huwt Ridderkerk 7 oktober 1904
ROOKJE MIDDELAAR, geboren Ridderkerk 18 november 1880, overleden Ridderkerk 24 maart 1955,
uit dit huwelijk werden te Ridderkerk 3 kinderen geboren:
  1 FRANS WILLEMSTEIJN, geboren 16 juli 1901, VOLGT ONDER VIIIcb

  2 CORNELIS WILLEMSTEIJN, geboren 28 juni l905, VOLGT ONDER VIIIcc

  3 ADRIANUS WILLEMSTEIJN, geboren 15 augustus 1912, VOLGT ONDER VIIIcd

GENERATIE VIIal - zn van VIt

BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 27 januari 1852,
huwt
ROOKJE VAN DER STEEG, geboren Barendrecht 14 november 1852,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te Groote Lindt, 2 te Heerjansdam, 3 te Rotterdam:
  1 JOHANNA WILLEMSTEIN, geboren 13 november 1876, overleden Rotterdam 28 juni 1956,
  huwt Rotterdam 15 november 1905
  HERMANN CHRISTIAN BERNAU, geboren Rotterdam 19 oktober 1877

  2 MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren 8 februari 1878, VOLGT ONDER VIIIce

  3 HUIJGJE WILLEMSTEIN, geboren 23 juli 1886, overleden Amsterdam 25 april 1955,
  huwt Rotterdam 10 april 1910
  PIETER MICHIEL KENTGENS, geboren Des Schell Belgie 10 oktober 1885

GENERATIE VIIam - zn van VIu

BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 22 oktober 1861, overleden Heerjansdam 14 februari 1949,
huwt Heerjansdam 15 augustus 1885
MARIA VAN DER SCHOOR, geboren Heerjansdam 28 februari 1856, overleden Heerjansdam 15 december 1949,
uit dit huwelijk werden te Heerjansdam 10 kinderen geboren:
  1 JANNIGJE WILLEMSTEIN, geboren 6 januari 1886, overleden Zwijndrecht 14 maart 1960,
  huwt le 11 april 1907
  BASTIAAN VAN DEN FIJNAARD
  huwt 2e Zwijndrecht 14 augustus 1924
  LEENDERT PLUIMER, geboren Zwijndrecht 2 juli 1886, overleden Zwijndrecht 5 maart 1962, Arbeider.

  2 ARIE WILLEMSTEIN, geboren 2 juni 1887, overleden Zwijndrecht 2 augustus 1927, ongehuwd, Arbeider.

  3 JAAPJE WILLEMSTEIN, geboren 25 maart 1890, overleden Dordrecht 17 juni 1954,
  huwt le Heerjansdam 12 november 1910 (echtscheiding Heerjansdam 24 december 1946
  WILLEM KOOIMAN, geboren Barendrecht 22 mei 1885, overleden Dordrecht 10 mei 1967, Fabrieksarbeider,
  huwt 2e Dordrecht 31 december 1947
  ANTONIE TILGENKAMP, geboren Woensel 23 december 1902, overleden Dordrecht 28 november 1966, Arbeider

  4 JANNA WILLEMSTEIN, geboren 15 januari 1892, overleden Dordrecht 22 maart 1959,
  huwt Zwijndrecht 20 september 1913
  ADRIANUS VAN DER WIEL, geboren Zwijndrecht 8 juni 1892, overleden Zwijndrecht 3 juni 1919.

  5 MARIA WILLEMSTEIN, geboren 30 november 1894, overleden Zwijndrecht 3 februari 1978,
  huwt Heerjansdam 22 april 1916
  PIETER VAN DER SCHOOR, geboren Zwijndrecht 2 december 1891

  6 JOHANNA WILLEMSTEIN, geboren 20 december 1897, overleden Haarlem 29 november 1964,
  huwt Heerjansdam 19 april 1919
  MELGER SCHUURMAN, geboren Ilpendam 22 november 1893, overleden Uithoorn 31 januari 1972.

  7 GIJSBERTJE WILLEMSTEIN, geboren 2 maart 1901, overleden Dordrecht 13 oktober 1980,
  huwt Heerjansdam 21 februari 1920
  GIJSBERTUS LEMS, geboren Heerjansdam 2 februari 1898, overleden Dordrecht 3 mei 1979.

  8 ADRIAANTJE WILLEMSTEIN, geboren 11 juni 1904, overleden Rotterdam 10 november 1992,
  huwt Heerjansdam 6 mei 1926
  LEENDERT VAN DER GRIEND, geboren Heinenoord 21 oktober 1902, overleden Rotterdam 1 oktober 1980

  9 IZAAK WILLEMSTEIN, geboren 11 juni 1904, overleden Dordrecht 1 juli 1924, ongehuwd

  10 JAN WILLEMSTEIN, geboren 12 november 1907, VOLGT ONDER VIIIcf

GENERATIE VIIan - zn VIu

SIMON WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 24 maart 1863, overleden Rotterdam 5 januari 1946,
huwt Heerjansdam 23 april 1887 (zijn nicht)
AAGJE WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 10 augustus 1867, overleden Rotterdam 2 februari 1929
uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren, 1/2 Heerjansdam, 3/12 Rotterdam:
  1 JANNIGJE NEELTJE WILLEMSTEIN, geboren 24 december 1887, overleden Rotterdam 1 december 1938
  huwt IJsselmonde 25 augustus 1910
  MOURIS KOOIJMAN, geboren Alblasserdam 4 december 1885, overleden Delft 25 november 1924, scheepsmaker

  2 ARIE JAN WILLEMSTEIN, geboren 5 februari 1889

  3 JAN WILLEMSTEIN, geboren 1 mei 1890, VOLGT ONDER VIIIcg

  4 ARIE WILLEMSTEIN, geboren 13 januari 1892, VOLGT ONDER VIIIch

  5 NEELTJE WILLEMSTEIN, geboren 26 augustus 1893

  6 MARIA WILLEMSTEIN, geboren 7 december 1895

  7 CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 28 augustus 1899, VOLGT ONDER VIIIci

  8 LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 3 april 1901, VOLGT ONDER VIIIcj

  9 NEELTJE MARIA WILLEMSTEIN, geboren 14 oktober 1902, overleden Rotterdam 6 oktober 1980,
  huwt le Rotterdam 26 april 1923 (echtscheiding Rotterdam 9 april 1926)
  huwt 2e Rotterdam 15 mei 1929 (zelfde man)
  JACOB VAN DER POL, geboren Ridderkerk 9 september 1903, overleden Rotterdam 19 juni 1964.

  10 ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren 2 augustus 1904, VOLGT ONDER VIIIck

  11 MARINUS LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 23 september 1907

  12 GERRIT WILLEMSTEIN, geboren 27 oktober 1911, VOLGT ONDER VIIIcl

GENERATIE VIIao - zn van VIv

JACOB WILLEMSTEIN, geboren Kleine Lindt 26 juli 1871, overleden Rotterdam 23 juli 1933,
huwt
BASTIAANTJE VAN DEN ADEL, geboren Dordrecht 11 mei 1874, overleden Poortugaal 26 april 1958,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 7 kinderen geboren:
  1 ARIE WILLEMSTEIN, geboren 30 november 1899

  2 MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren 26 november 1900, overleden Rotterdam 26 maart 1950, ongehuwd, Algemeen Havenarbeider .

  3 ARIE WILLEMSTEIN, geboren 15 december 1902

  4 LENA WILLEMSTEIN, geboren 17 augustus 1904, overleden Rotterdam 5 oktober 1955,
  huwt Rotterdam 10 augustus 1927
  WILLEM ADRIANUS SPIERING, geboren Rotterdam 22 september 1904

  5 ANNETJE WILLEMSTEIN, geboren 16 juni 1907

  6 WOUTER WILLEMSTEIN, geboren 22 juni 1912, VOLGT ONDER VIIIcm

  7 ANNETJE WILLEMSTEIN, geboren 24 augustus 1916

GENERATIE VIIap - zn van Vlv

BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren Kleine Lindt 15 januari 1875,
huwt
JANNETJE SPRANGERS, geboren IJsselmonde 23 mei 1873,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 4 kinderen geboren:
  1 JACOBUS WILLEMSTIJN, geboren 5 augustus 1899, VOLGT ONDER VIIIcn

  2 JACOBA WILLEMSTIJN, geboren 14 juli 1902, overleden Rotterdam 17 augustus 1977,
  huwt Rotterdam 4 januari 1922
  MARINUS WILLEM VAN VEEN, geboren Hoorn 11 juli 1899, overleden Rotterdam 11 april 1964.

  3 ARIE WILLEMSTIJN, geboren 6 juli 1909, VOLGT ONDER VIIIco

  4 HENDRIKUS WILLEMSTIJN, geboren 4 oktober 1917, VOLGT ONDER VIIIcp

GENERATIE VIIaq - zn van VIv

ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 21 november 1884, overleden Krimpen a/d Lek 15 september 1959,
Nageltikker op 'n Scheepswerf,
huwt le Capelle a/d IJssel 25 januari 1908
ADRIANA SLAPPENDEL, geboren Capelle a/d IJssel 25 juli 1884, overleden Capelle a/d IJssel 4 augustus 191
uit dit huwelijk werden te Capelle a/d IJssel 2 kinderen geboren:
  l SIJGJE WILLEMSTEIN, geboren 29 mei 1910, overleden Rotterdam 17 november 1960,
  huwt Krimpen a/d IJssel 22 februari 1936
  WILLEM VAN VLIET, geboren Capelle a/d IJssel 9 mei 1909

  2 ARIE WILLEMSTEIN, geboren 19 februari 1912, VOLGT ONDER VIIIcq
huwt 2e Krimpen a/d IJsse] 4 mei 1918
MARIA BUIJS, geboren Krimpen a/d IJssel 24 februari 1895

GENERATIE VIIar - zn van VIx

CORNELIS WILLEMSTIJN, geboren IJsselmonde 23 november 1859,overleden IJsselmonde 19 december 1909
huwt IJsselmonde 5 november 1885
BASTIAANTJE CORNELIA VISSER, geboren IJsselmonde 7 november 1866,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 12 kinderen geboren:
  1 levenloos kind, geboren IJsselmonde 2 juli 1886

  2 DIRK CORNELIS WILLEMSTIJN, geboren IJsselmonde januari 1888, overleden IJsselmonde 2 april 1888

  3 DIRKJE ADRIANA WILLEMSTIJN, geboren IJsselmonde oktober 1889, overleden IJsselmonde 16 mei 1890

  4 ELISABETH WILLEMSTIJN, geboren IJsselmonde 1893, overleden IJsselmonde 22 maart 1895

  5 ELIZABETH WILLEMSTIJN, geboren 28 januari 1896, overleden Oud Beijerland 28 november 1970,
  huwt le Rotterdam 21 februari 1917 (echtscheiding Rotterdam 24 december 1930)
  ABRAHAM DE JONG, geboren Rotterdam 11 augustus 1893
  huwt 2e Oud Beijerland 19 juni 1952
  HUYBERT OOSTERMAN, geboren Rotterdam 30 juli 1889

  6 MARINUS ADRIANUS WILLEMSTIJN, geboren Rotterdam 24 juni 1898, overleden Rotterdam 8 januari 1921

  7 HEINTJE ELIZABETH INGETJE WILLEMSTIJN, geboren Rotterdam 28 juni 1900, overleden Rotterdam 26 juli 1901

  8 HEIJMEN CORNELIS WILLEMSTIJN, geboren 16 maart 1902, VOLGT ONDER VIIIcr

  9 CORNELIA WILLEMSTIJN, geboren Rotterdam 13 november 1904

  10 MARTHA WILLEMSTIJN, geboren Rotterdam 13 november 1904, overleden Rotterdam 31 augustus 1905

  11 ADRIANUS CORNELIS WILLEMSTIJN, geboren Rotterdam 27 september 1906, overleden Rotterdam 24 juni 1907

  12 MARTHA WILLEMSTIJN, geboren 26 augustus 1909, overleden Rotterdam 7 januari 1978,
  huwt Rotterdam 21 oktober 1936
  HENDRIKUS VAN DER LINDEN, geboren Beusichem 13 juli 1891, overleden Rotterdam 16 februari 1968.

GENERATIE VIIas - zn van VIz

AART WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 23 april 1862,
huwt IJsselmonde 11 november 1886
MARIA VAN DER JAGT, geboren IJsselmonde 27 augustus 1862,
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren, 1/2 te IJsselmonde, 3 te Ridderkerk, 4/7 te Rotterdam:
  1 GERRITJE WILLEMSTEIN, geboren 18 augustus 1877, overleden Rotterdam 15 juli 1965,
  huwt Rotterdam 14 oktober 1908
  JAN AART VINK, geboren Ridderkerk 17 januari 1887, overleden Rotterdam 19 november 1914

  2 ARIE WILLEMSTEIN, geboren 7 september 1889, VOLGT ONDER VIIIcs

  3 MARIA WILLEMSTEIN, geboren 26 februari 1892, overleden Arnhem 26 januari 1969,
  huwt Rotterdam 3 mei 1916
  JOHANNES JACOBUS BERGEMAN, geboren Rotterdam 20 mei 1891, overleden Arnhem 12 augustus 1975, Schilder.

  4 CORNELIA WILLEMSTEIN, geboren 11 maart 1896

  5 JOHANNA WILLEMSTEIN, geboren 16 januari 1899, overleden Rotterdam 20 januari 1989,
  huwt Rotterdam 7 april 1920
  TEUNIS WILLEM VAN HAREN, geboren Strijen 27 november 1900, overleden Rotterdam 8 januari 1968

  6 MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren 9 juli 1901, VOLGT ONDER VIIIct

GENERATIE VIIat - zn van VIaa

JAN WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 21 augustus 1891, overleden 's-Gravenhage 22 mei 1944, Bedrijfschef ener Lak & Verffabriek,
huwt Rotterdam 22 november 1922
JANNIGJE VAN DEN BOGERD, geboren Rotterdam 17 mei 1900, overleden 's-Gravenhage 23 juni 1966,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te Rotterdam, 2/3 's-Gravenhage:
  l JAN WILLMSTEIN, geboren 23 april 1923, VOLGT ONDER VIIIcu

  2 LAURENS LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 17 januari 1927, VOLGT ONDER VIIIcv

  3 LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 27 juni 1930, VOLGT ONDER VIIIcw

GENERATIE VIIau - zn van VIab

MOZES WILLEMSTEIN, geboren Bergen op zoom (als Mozes van der Broek) 6 augustus 1872,
huwt Schore 9 november 1893
JOHANNA JACOBA SINKE, geboren Overzande 26 februari 1873, overleden Schore 27 oktober 1954,
uit dit huwelijk werden te Schore 11 kinderen geboren:
  l CORNELIA WILLEMSTEIN, geboren 14 maart 1894, overleden Goes 4 juli 1969,
  huwt Schore 8 juni 1916
  ANTONIUS HENDRIKUS VAN DER BORGT, geboren Schare 16 januari 1891, overleden Goes 20 december 1966.

  2 MARINUS WILLEMSTEIN, geboren 17 mei 1895, VOLGT ONDER VIIIcx

  3 JAN WILLEMSTEIN, geboren 14 november 1896, VOLGT ONDER VIIIcy

  4 ANNA JOHANNA WILLEMSTEIN, geboren 5 augustus 1898, overleden Goes 14 februari 1982,
  huwt Schore 10 augustus 1922
  ARIE VAN DE BOOMGAARD, geboren Kruiningen 1 december 1899, overleden Halsteren 29 oktober 1970.

  5 CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 24 mei 1900, overleden Schore 20 maart 1901

  6 GERRIT WILLEMSTEIN, geboren 24 mei 1900, VOLGT ONDER VIIIcz

  7 CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 5 juni 1902, overleden Kapelle 7 november 1979, ongehuwd, Spoorarbeider

  8 ARIE WILLEMSTEIN, geboren 9 februari 1904, VOLGT ONDER VIIIda

  9 PIETER WILLEMSTEIN, geboren 16 oktober 1905, overleden Schore 12 maart 1909

  10 JOHAN JACOBUS WILLEMSTEIN, geboren 8 april 1907, VOLGT ONDER VIIIdb

  11 ADRIAAN WILLEMSTEIN, geboren 31 mei 1908, overleden Schore 24 juli 1908.

GENERATIE VIIav - zn van VIab

GERRIT WILLEMSTEIN, geboren Krabbendijke 11 februari 1876, overleden Goes 5 juli 1946, Ploegbaas N.S.
huwt Schore 8 april 1897
MARIA KOLE, geboren Schore 26 maart 1876, overleden Goes 22 februari 1936,
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren, 1/4 te Schore, 5 te Krabbendijke:
  1 JOHANNA WILLEMSTEIN, geboren 19 september 1898, overleden Rotterdam 4 oktober 1966,
  huwt Kapelle 21 oktober 1921
  JACOBUS DE RIJDER, geboren Krabbendijke 31 augustus 1896, Agent van Politie, overleden Rotterdam 19 oktober 1975.

  2 JANNETJE WILLEMSTEIN, geboren 20 mei 1900, overleden Goes 10 januari 1970,
  huwt Kapelle 16 april 1920
  JOHANNES SIMON VISSCHER, geboren Kruiningen 5 mei 1897, overleden Goes 22 augustus 1974, Bakker, Gemeente ambtenaar.

  3 CHRISTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 6 december 1901, VOLGT ONDER VIIIdc

  4 JAN WILLEMSTEIN, geboren 23 april 1904, VOLGT ONDER VIIIdd

  5 JACOB WILLEMSTEIN, geboren 22 februari 1909, VOLGT ONDER VIIIde

GENERATIE VIIaw - zn van VIab

ARIE DIRK CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren Schore 15 mei 1881, overleden Goes 26 januari 1965, Cantonnier,
huwt le
MARIA SINKE, geboren Kapelle 16 maart 1881, overleden Goes 2 juli 1935,
uit dit huwelijk werd te Schore een kind geboren:
  1 JAN WILLEMSTEIN, geboren 1 september 1904, VOLGT ONDER VIIIdf
huwt 2e
CATHARINA PAAUWE, geboren Wemeldinge 26 september 1881, overleden Goes 16 september 1938,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIax - zn van VIac

PAULUS WILLEMSTEIN, geboren Groote Lindt 8 februari 1854, overleden Heerjansdam 8 maart 1895,
huwt Groote Lindt 5 mei 1875
ANNA EMMETJE GROENEVELD, geboren Heer Oudelandsch Ambacht 13 januari 1857, overleden 30 september 1943,
uit dit huwelijk werden te Heerjansdam 10 kinderen geboren:
  1 dood kind v/h mannelijk geslacht, geboren 10 februari 1876

  2 ANNA TEUNTJE WILLEMSTEIN, geboren 23 april 1877, overleden Heerjansdam 2 maart 1953,
  huwt Heerjansdam 19 maart 1903
  WILLEM GROENEVELD, geboren Zwijndrecht 28 augustus 1876

  3 FLORIS ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren 28 november 1878, overleden Heerjansdam 27 augustus 1898

  4 zoon WILLEMSTEIN, geboren 2 juni 1880, overleden Heerjansdam 26 juni 1880

  5 AARTDINA MARIA WILLEMSTEIN, geboren 1 oktober 1881, overleden Heerjansdam 14 juni 1960, ongehuwd, Landbouwster

  6 ADRIANA WILLEMSTEIN, qeboren 1 maart 1884. overleden Vlaardingen 22 april 1950, ongehuwd, onderwijzeres

  7 LEENTJE MIETJE WILLEMSTEIN, geboren 15 oktober 1886, overleden Ridderkerk 5 januari 1977
  huwt Heerjansdam 30 juli 1914
  JAN HOOGHART, geboren Heerjansdam 7 juli 1887, overleden Heerjansdam 23 januari 1972.

  8 TEUNIS WILLEMSTEIN, geboren 2 september 1888, overleden Heerjansdam 24 mei 1975, ongehuwd, landbouwer

  9 FLORINA WILLEMSTEIN, geboren 5 juli 1890, overleden Haarlem 13 juli 1968,
  huwt Heerjansdam 9 september 1931
  KLAAS ZEEVAARDER, geboren Mijnsheerenland 9 november 1885

  10 PAULUS WILLEMSTEIN, geboren 6 februari 1892, overleden Heerjansdam 25 augustus 1959, ongehuwd, Landbouwer.

GENERATIE VIIax/1 - zn van VIad/1

SIMON WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 21 september 1865,
huwt
CORNELIA VAN DRIEL, geboren Ridderkerk 29 augustus 1871,
uit dit huwelijk werden te Sliedrecht 3 kinderen geboren:
  l MACHELINA CORNELIA WILLEMSTEIN, geboren 26 januari 1893, overleden Sliedrecht 9 oktober 1968,
  huwt Sliedrecht 27 december 1913
  CORNELIS HENDRIK ADRIAANSE, geboren Sliedrecht 5 januari 1890, overleden Sliedrecht 1 oktober 1962.

  2 ARINA WILLEMSTEIN, geboren 27 mei 1897, overleden Sliedrecht 22 juni 1942,
  huwt Sliedrecht 9 september 1916
  LEENDERT FIJNEKAM, geboren Hardinxveld 3 oktober 1893.

  3 ARIE CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 9 mei 1900, VOLGT ONDER VIIIdf/1

GENERATIE VIIay - zn van VIae

DIRK BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren Maasdam 13 juli 1874, overleden 's-Gravenhage 1927, Trambestuurder H.T.M.
huwt Wageningen 15 november 1901
JOHANNA WILHELMINA SNIJDERS, geboren Wageningen 7 februari 1878, overleden 's-Gravenhage
(uit haar werd te te Wageningen een kind geboren, en aldaar in de registers van de Burgerlijke Stand ingeschreven als J.W. Snijders, werd bij het huwelijk door D.B. Willemstein voor het zijne erkend en kreeg daardoor ook de Willemstein familienaam.
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te Wageningen, 2/3 te Hof van Delft:
  1 JOHANNA WILHELMINA (SNIJDERS) WILLEMSTEIN, geboren 27 januari 1897, overleden 's-Gravenhage 6 december 1983,
  huwt 's-Gravenhage 18 juni 1951
  ADRIANUS SCHIPPERS, geboren Dalem 28 mei 1878, overleden 's-Gravenhage 12 februari 1954.

  2 PETRONELLA JOHANNA WILLEMSTEIN, geboren 23 november 1902, overleden Leidschendam 20 oktober 1979,
  huwt 's-Gravenhage 5 april 1935
  PETRUS JOHANNES WIENHOLTZ KOESTAL, geboren Doesburg 13 juni 1904, overleden Tailand (Burma Spoorweg) 2 april 1943.

  3 GERRIT WILLEMSTEIN, geboren 6 november 1905, VOLGT ONDER VIIIdg

GENERATIE VIIaz - zn van VIae

ELIAS WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 13 augustus 1895, overleden 's-Gravenhage 30 oktober 1975,
Conducteur H.T.M.
huwt 's-Gravenhage 15 september 1920
THEADORA DIRKJE VAN POMMEREN, geboren Elst 23 december 1897, overleden 's-Gravenhage 5 december 1986,
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  1 MARGARETHA WILLEMSTEIN, geboren 27 juni 1921,
  huwt 's-Gravenhage 4 oktober 1944
  EVERT VAN DE LUSTGRAAF, geboren Veenendaal 21 februari 1918, overleden 's-Gravenhage 3 juni 1978,

GENERATIE VIIba - zn van VIaf

DIRK WILLEMSTEIN, geboren Puttershoek 16 september 1875, overleden 's-Gravenhage 13 oktober 1965, Loswerkman, Koopman,
huwt le 's-Gravenhage 5 mei 1897
JACOBA CORNELIA VAN SCHAIK, geboren Wassenaar 29 juli 1878, overleden 's-Gravenhage 8 februari 1936,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 6 kinderen geboren:
  1 ARIE WILLEMSTEIN, geboren 20 juli 1897, VOLGT ONDER VIIIdh

  2 JACOBA (WILLIE) WILLEMSTEIN, geboren 31 mei 1899, overleden Brussel Schaerbeek 1 februari 1970,
  huwt 1e 's-Gravenhage 17 januari 1916 (echtscheiding 's-Gravenhage 24 januari 1930)
  JACOBUS OTTO VAN GRIETHUYSEN, geboren Goes 12 juli 1892, overleden 's-Gravenhage 24 oktober 1980, doctor in de Franse letteren, Administrateur Onroerende Goederen,
  huwt 2e 's-Gravenhage 27 september 1939, (echtscheiding 's-Gravenhage 23 mei 1947)
  ANTHONIUS JOHANNES BEEK, geboren Rotterdam 27 november 1911, (woonde in Canada)
  huwt 3e Brussel Schaerbeek Belgie 22 september 1954
  DANIEL TROOSTWIJK, geboren Zwolle 7 november 1898, overleden Brussel Schaerbeek Belgie 4 april 1965,

  3 DIRK BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 25 december 1901, VOLGT ONDER VIIIdi

  4 JOHANNA MARIA (TOET) WILLEMSTEIN, geboren 13 december 1904, overleden 's-Gravenhage 20 april 1957,
  huwt le 's-Gravenhage 27 september 1929
  MICHIEL DAVID CATS, geboren Amsterdam 21 april 1899, overleden 's-Gravenhage 20 november 1929,
  huwt 2e 's-Gravenhage 29 oktober 1930, (echtscheiding 's-Gravenhage 14 juli 1932)
  MARINUS DEN OTTER, geboren Rotterdam 15 maart 1907, overleden 's-Gravenhage 1 mei 1980, Cafehouder,
  huwt 3e Amsterdam 24 februari 1937, (echtscheiding 's-Gravenhage 8 januari 1954)
  huwt 4e 's-Gravenhage 11 mei 1955 (zelfde man)
  LEOPOLD ALEXANDER MAXIMILIAN HENRI KEUNING, geboren Rotterdam 22 mei 1907, overleden 's-Gravenhage 18 januari 1974, Cafehouder.

  5 DIRKJE (JOPIE) WILLEMSTEIN, geboren 2 maart 1911, overleden Amsterdam 20 mei 1986,
  huwt le 's-Gravenhage 9 augustus 1939, (echtscheiding 's-Gravenhage 14 oktober 1946)
  EDUARD PHILIP ELIAS, geboren Eindhoven 2 augustus, 1903, overleden 's-Gravenhage 21 maart 1972
  huwt 2e Chelsea London UK 9 november 1946 echtscheiding 's-Gravenhage 21 maart 1956
  ADRIAAN JOHANNES VAN DEINSE, geboren Amsterdam 5 december 1902, overleden Utrecht 12 mei 1978. werktuigbouwkundig ingenieur

  6 FRANS WILLEMSTEIN, geboren 11 november 1914, VOLGT ONDER VIIIdj
huwt 2e 's-Gravenhage 24 maart 1943
ELISABETH MOESKOPS, geboren 's-Gravenhage 25 februari 1918, ocerleden 's-Gravenhage 13 april 2013
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 3 kinderen geboren:
  7 ALEIDA WILLEMSTEIN, geboren 16 mei 1943,
  huwt 's-Gravenhage 22 januari 1964
  PETRUS PHILIPPUS WILHELMUS METSELAAR

  8 ELIZABETH JACOBA WILLEMSTEIN, geboren 16 mei 1943,overleden Leidschendam 17 december 2014

  9 LEOPOLD WINSTON EDUARD WILLEMSTEIN, geboren 20 mei 1946, VOLGT ONDER VIIIdk

GENERATIE VIIbb - zn van VIaf

GERRIT WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 2 september 1879,
huwt 's-Gravenhage 23 januari 1901
GEERTRUY BASTIANA VISSER, geboren Pernis 1 december 1877, overleden Barneveld 31 maart 1945,
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  1 BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 14 februari 1901, VOLGT ONDER VIIIdl

GENERATIE VIIbc - zn van VIaf

TEUNIS WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 5 april 1886, overleden 's-Gravenhage 25 mei 1968, Loswerkman
huwt 's-Gravenhage 22 maart 1916
KOOSJE SCHEER, geboren 's-Gravenhage 6 december 1889, overleden 's-Gravenhage 16 juni 1934,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 JOHANNA HENDRIKA WILLEMSTEIN, geboren 14 mei 1910, overleden 's-Gravenhage 25 november 1997
  huwt 1e 's-Gravenhage 24 augustus 1932
  HENDRICUS MARTINUS DE RIDDER, geboren's-Gravenhage 11 december 1899, overleden 's-Gravenhage 10 februari 1951
  huwt 2e 's-Gravenhage 14 mei 1952
  KAREL JOHANNES RUSKAUFF, geboren 's-Gravenhage 16 juli 1892, overleden 's-Gravenhage 22 november 1972

  2 JACOBA WILLEMSTEIN, geboren 13 februari 1917, overleden 's-Gravenhage 15 oktober 1982, ongehuwd, Verpleegkundige, uit haar werden te 's-Gravenhage 4 kinderen geboren, echter slechts de kinderen 3/4 kregen de Willemstein familienaam:
   1 MARGO WILLEMSTEIN, geboren 9 maart 1948,
   huwt 's-Gravenhage 14 oktober 1964
   J.R.J.P. GUTH

   2 INGRID WILLEMSTEIN, geboren 2 oktober 1953,
   (haar 2e kind is Petra Willemstein, geboren 's-Gravenhage 19 november 1978)
   huwt 1e 's-Gravenhage 22 maart 1972, (echtscheiding)
   J.K. VAN ALPHEN
   huwt 2e 's-Gravenhage 15 april 1987
   GROENEVELD

GENERATIE VIIbd - zn van VIaf

JOHANNES WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 20 augustus 1887, overleden 's-Gravenhage 8 februari 1967,
huwt Delft 25 mei 1921
CAROLINA ADRIANA JOHANNA VAN DER KRAAIJ, geboren Delft 26 september 1890, overleden 's-Gravenhage 3 januari 1968,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 3 kinderen geboren:
  1 BASTIAANTJE JOHANNA WILLEMSTEIN, geboren 8 maart 1924
  huwt 's-Gravenhage 29 oktober 1941
  H. VAN DE GRAAF

  2 CAROLUS JOHANNES WILLEMSTEIN, geboren 17 februari 1927, VOLGT ONDER VIIIdm

  3 JOHANNA MARIA WILLEMSTEIN, geboren 21 september 1929,
  huwt 's-Gravenhage 5 november 1947
  K.P.C. VAN ETTINGER

GENERATIE VIIbe - zn van VIag

BASTIAAN WILLEMSTIJN, geboren 's-Gravenhage 15 april 1886, overleden Scheveningen 18 januari 1942, Gondwerker, Loswerkman, Koopman,
huwt 's-Gravenhage 17 februari 1915
GRIETJE FEITH, geboren Zwollerkerspel 14 januari 1888, overleden 's-Gravenhage 12 februari 1979,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 PIETER WILLEMSTIJN, geboren 8 september 1915, VOLGT ONDER VIIIdn

  2 DERK WILLEMSTIJN, geboren 19 december 1916, VOLGT ONDER VIIIdo

GENERATIE VIIbf - zn van VIag

PIETER WILLEMSTIJN, geboren 's-Gravenhage 2 augustus 1896, overleden 's-Gravenhage 15 mei 1957, Koopman
huwt le 's-Gravenhage 20 december 1916
TJITSKE VAN DER MEULEN, geboren Bergum 21 november 1895, overleden 's-Gravenhage 28 augustus 1920,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 3 kinderen geboren:
  1 JOHANNA ADRIANA WILLEMSTIJN, geboren 8 februari 1917, overleden 's-Gravenhage 20 februari 1919.

  2 ADRIANA WILLEMSTIJN, geboren 28 april 1918,
  huwt 's-Gravenhage 6 april 1938
  B.A. SUIJKENS

  3 JOHANNA WILLEMSTIJN, geboren 5 november 1919, overleden 's-Gravenhage 2 december 1919
huwt 2e 's-Gravenhage 16 maart 1921, (echtscheiding s-Gravenhage 25 augustus 1925)
ANTHONIA VAN DER BERG, geboren 's-Gravenhage 17 januari 1901,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  4 ANNA ENGELINA WILLEMSTIJN, geboren 20 juli 1921

  5 PIETERNELLA WILLEMSTIJN, geboren 17 augustus 1923
huwt 3e
MARIE MATHILDA EHRMANN, geboren Teinach Dld 9 december 1890, overleden 's-Gravenhage 27 januari 1937.

GENERATIE VIIbg - zn van VIah - vervalt

GENERATIE VIIbh - zn van VIai

CHARLES THOMAS WILLEMSTEIN, geboren Middelharnis 4 juli 1885, overleden Rotterdam 16 oktober 1966, Havenarbeider ,
huwt Rotterdam 26 mei 1909
MARIA BEUNDERMAN, geboren Rotterdam 7 augustus 1884, overleden Rotterdam 13 oktober 1978,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 8 kinderen geboren:
  1 CAROLINA WILLEMSTEIN, geboren 26 augustus 1909

  2 MARIA WILLEMSTEIN, geboren 1 februari 1911

  3 JOHANNA WILLEMSTEIN, geboren 24 juni 1914

  4 CHARLES THOMAS WILLEMSTEIN, geboren 22 juni 1917, VOLGT ONDER VIIIdq

  5 ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren 3 maart 1919, VOLGT ONDER VIIIdr

  6 PIETER HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren 6 juli 1923, VOLGT ONDER VIIIds

  7 MARIA WILLEMSTEIN, geboren 16 februari 1926,
  huwt Rotterdam 5 juni 1946,
  J. BLOKLAND

GENERATIE VIIbi - zn van VIai

LOUIS WILLEMSTEIN, geboren Sommelsdijk 8 november 1890, overleden Rotterdam 6 maart 1953, Schipper op de Binnenvaart,
huwt Rotterdam 4 mei 1910
MARGARETHA VAN GEENEN, geboren Rotterdam 6 juni 1891, overleden Rotterdam 18 januari 1962,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 5 kinderen geboren:
  1 JOHANNES MAARTEN WILLEMSTEIN, geboren 3 september 1910, VOLGT ONDER VIIIdt

  2 JOHANNA CAROLINA WILLEMSTEIN, geboren 7 december 1914, overleden Rotterdam 8 oktober 1985,
  huwt Rotterdam 4 april 1934
  ARIE WILLEM DE JAGER, geboren Dordrecht 18 januari 1911, overleden Rotterdam 31 maart 1982.

  3 WILLEM WILLEMSTEIN, geboren 14 juni 1916, VOLGT ONDER VIIIdu

  4 PIETERNELLA WILLEMSTEIN, geboren 4 september 1920

  5 LOUIS WILLEMSTEIN, geboren 30 december 1921, VOLGT ONDER VIIIdv

GENERATIE VIIIa - zn van VIIc

BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren Nieuw Vennep 26 januari 1894,
huwt Haarlemmermeer 21 april 1920
FIJTJE VAN DER LUIT, geboren Oude Wetering 3 augustus 1897,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Nieuw Vennep 3 kinderen geboren:
  1 MARTINUS WILLEMSTEIN, geboren 3 november 1922, VOLGT ONDER IXa

  2 PLEUN WILLEMSTEIN, geboren 30 april 1926, VOLGT ONDER IXb

  3 BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 29 november 1937, VOLGT ONDER IXc

GENERATIE VIIIb - zn van VIIc

KLEIS WILLEMSTEIN, geboren Nieuw Vennep 25 augustus 1901, overleden Lisse 15 oktober 1991, bloemist,
huwt 1e Haarlemmermeer 19 mei 1926
MAARTJE MICHEL, geboren Haarlemmermeer 3 juni 1901, overleden Leiden 4 maart 1959,
uit dit huwelijk werd te Haarlemmermeer een kind geboren:
  1 PLEUN WILLEMSTEIN, geboren 31 januari 1929, VOLGT ONDER IXd
huwt 2e Lisse 29 maart 1961
WILHELMINA WALLES, geboren Hoogeveen 1 augustus 1901, overleden Sassenheim 10 februari 1987

GENERATIE VIIIc - zn van VIId

JAN WILLEMSTIJN, geboren Dordrecht 3 januari 1883, overleden Dordrecht 9 september 1926, Wijnkoper,
huwt Dordrecht 31 januari 1907
GEERTRUY KLOOTWIJK, geboren Dordrecht 7 augustus 1883, overleden Dordrecht 2 juni 1970,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 5 kinderen geboren:
  1 GRIETJE CHRISTINA WILLEMSTIJN, geboren 22 april 1907

  2 CLASINA WILLEMSTIJN, geboren 12 januari 1913

  3 FLORENCE WILLEMSTIJN, 29 januari 1916

  4 JAN WILLEMSTIJN, geboren 13 mei 1917, overleden Dordrecht 21 maart 1919

  5 JAN WILLEMSTIJN, geboren 3 oktober 1921, VOLGT ONDER IXe

GENERATIE VIIId - zn van VIIe

WILLEM WILLEMSTIJN, geboren Puttershoek 13 december 1891, overleden Maasdam 14 februari 1960, Muziekleraar
huwt Maasdam 27 november 1913
MAAIKE VAN DER STEL, geboren Maasdam 2 januari 1892, overleden Oud Beijerland 14 juli 1981,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Maasdam, 2 te Oud Beijerland:
  1 LENA WILLEMSTIJN, geboren 4 september 1914, overleden Gouda 10 december 1967,
  huwt Maasdam 10 augustus 1938
  DIRK BAKKER, geboren Edam 27 december 1905

  2 MAAIKE WILLEMSTIJN, geboren 5 februari 1917,
  huwt Maasdam 26 april 1944
  JACOB MAARTEN IN 'T VELD, geboren Delft 20 november 1917

GENERATIE VIIIe - zn van VIIe

JAN WILLEMSTIJN, geboren Puttershoek 14 maart 1896, overleden Rotterdam 15 september 1947, Kraanmachinist
huwt Puttershoek 19 januari 1922
GERRITJE VAN GENT, geboren Heinenoord 8 juni 1897, overleden Rotterdam 30 april 1971,
uit dit huwelijk werd te Puttershoek een kind geboren:
  1 HILLAGONDUS WILHELMUS WILLEMSTIJN, geboren 14 september 1922, VOLGT ONDER IXf

GENERATIE VIIIf - zn van VIIe

HERMANUS WILLEMSTIJN, geboren Puttershoek 9 april 1902, overleden Strijen 11 juli 1997
huwt Maasdam 22 november 1928
WILLEMPJE PALSROK, geboren Maasdam 19 mei 1900, overleden Strijen 5 januari 1990
uit dit huwelijk werden te Barendrecht 2 kinderen geboren:
  1 HILLEGONDUS WILLEMSTIJN, geboren 8 april 1931, VOLGT ONDER IXg

  2 ARIE WILLEMSTIJN, geboren 22 juni 1932, VOLGT ONDER IXh

GENERATIE VIIIg - zn van VIIg

HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren Amsterdam 22 juni 1895, vertrok naar de USA wellicht nageslacht aldaar.

GENERATIE VIIIh - zn van VIIg

RINSKINUS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 24 juni 1897, vertrok naar de USA wellicht nageslacht aldaar.

GENERATIE VIIIi - zn van VIIh

CORNELIS WILLEMSTIJN, geboren Dordrecht 13 november 1901, overleden Dordrecht 26 mei 1967, Schoenmaker Winkelier,
huwt 's-Gravendeel 16 januari 1929
WILHELMINA ROOS, geboren Dubbeldam 30 augustus 1908,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 3 kinderen geboren:
  1 TONNY WILLEMSTIJN, geboren 16 juni 1933, VOLGT ONDER IXi

  2 LOUSE WILLEMSTIJN, geboren 26 november 1937,
  huwt 23 december 1958
  L. DE JONG

  3 MATTHIJS ANDRE WILLEMSTIJN, geboren 12 januari 1942, VOLGT ONDER IXj

GENERATIE VIIIj - zn van VIIh

CORSTIAAN WILLEMSTIJN, geboren Dordrecht 11 juli 1904, overleden Etten Leur 10 juni 1977, Monteur in een Vliegtuigfabriek,
huwt le Zwijndrecht 17 februari 1927 - echtscheiding Dordrecht 19 januari 1939
GERRITJE SCHREUDERS, geboren Nederhemert 20 juni 1904,
huwt 2e Dordrecht 28 december 1939
JOHANNA HERMINA VAN DER WIEL, geboren Dordrecht 3 maart 1917,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 2 kinderen geboren:
  1 JOHANNA WILLEMSTIJN, geboren 19 mei 1940,
  huwt le 7 juli 1960
  F. HIRSCHBEIN
  huwt 2e
  ARIE BAKKER
  huwt 3e
  ARNOLD SNEIJDERS

  2 MATTHIJS CORSTIAAN WILLEMSTIJN, geboren 23 augustus 1941, VOLGT ONDER IXk

GENERATIE VIIIk - zn van VIIh

TEUNIS WILLEMSTIJN, geboren Dordrecht 6 juli 1911, overleden Dordrecht 7 juli 1981, Montagearbeider,
huwt Dordrecht 2 juli 1931
ALIDA VAN DER PLANK, geboren Zwijndrecht 24 februari 1912,
uit dit huwelijk werd te Dordrecht een kind geboren:
  1 JOHANNA WILLEMSTIJN, geboren 20 oktober 1931,
  huwt Dordrecht 10 augustus 1949
  T.J. VAN HALEN

GENERATIE VIII-l - zn van VIIi

WILLEM JOHAN WILLEMSTIJN, geboren 's-Gravendeel 17 mei 1895, overleden 's-Gravenhage 16 september 1962, Electricien
huwt Puttershoek 2 januari 1920
ELISABETH AARTJE VAN GELDEREN, geboren Puttershoek 12 juni 1898, overleden 's-Gravenhage 2 juni 1964,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 4 kinderen geboren:
  1 MARIANNE DIRKJE WILLEMSTIJN, geboren 14 februari 1921,
  huwt 's-Gravenhage 13 augustus 1947
  L.H. BALK

  2 ARIE WILLEMSTIJN, geboren 18 maart 1925, VOLGT ONDER IX-l

  3 CORNELIA WILLEMSTIJN, geboren 9 augustus 1927,
  huwt 's-Gravenhage 30 december 1954
  A. VAN DORP

  4 WILLEM WILLEMSTIJN, geboren 3 oktober 1932, VOLGT ONDER IXm

GENERATIE VIIIm - zn van VIIi

DIRK WILLEMSTIJN, geboren Puttershoek 5 januari 1899, overleden Rotterdam 5 december 1952, Kapelmeester
huwt Rotterdam 12 maart 1924
GRIETJE BREUR, geboren Dordrecht 13 november 1902,
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  1 DIRKJE JOHANNA CORNELIA WILLEMSTIJN, geboren 11 november 1924

GENERATIE VIIIn - zn van VIIi

HERMANUS RINSKINUS WILLEMSTIJN, geboren Puttershoek 26 april 1900, overleden te Astoria Queens New York USA in juli l979
huwt
PHILLIS BAMBINO, overleden te New York USA 7 december 1984,
uit dit huwelijk werd te New York een kind geboren:
  1 RONALD HERMAN WILLEMSTYN, geboren 6 september 1937, VOLGT ONDER IXn

GENERATIE VIIIo - zn van VIIi

RINSKINUS HILLEGONDUS WILLEMSTIJN, geboren Puttershoek 14 oktober 1901, overleden Dordrecht 20 juni 1970, Electromonteur Vliegtuigfabriek,
huwt Dordrecht 17 februari 1927
JOHANNA WILHELMINA BUIKHUIZEN, geboren Dordrecht 6 september 1902,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIIp - zn van VIIi

MARINUS JOHANNES WILLEMSTIJN, geboren Dordrecht 3 juli 1904, overleden Dordrecht 30 april 1979, Polijster in een verchroominrichting,
huwt Dordrecht 6 februari 1930
ANNA DE PAUS, geboren Sliedrecht 5 januari 1909, overleden Dordrecht 6 mei 1976,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 4 kinderen geboren:
  1 DIRKJE WILLEMSTIJN, geboren 14 augustus 1930,
  huwt 22 mei 1955
  F.W. VERSLUIS

  2 LIJNTJE MARIANNA WILLEMSTIJN, geboren 19 mei 1933,
  huwt 5 januari 1955
  J.G. VAN DIJK

  3 HELENA ANNA WILLEMSTIJN, geboren 21 april 1934,
  huwt 29 september 1954
  A. VERSLUIS

  4 MARINUS JOHANNES WILLEMSTIJN, geboren 5 oktober 1935, VOLGT ONDER IXo

GENERATIE VIIIq - zn van VIIi

PIETER CORNELIS WILLEMSTIJN, geboren Ridderkerk 1 november 1905, overleden Amsterdam 19 februari 1979, Bankwerker, Musicus,
huwt Rotterdam 27 mei 1936
ARNOLDINA MARIA SOPHIA VAN DER WERFF, geboren Rotterdam 23 juli 1911,
uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, 1/5 te Dordrecht en 6 te Amsterdam:
  1 ARNOLDINA ADRIANA DIRKJE ANTONIA WILLEMSTIJN, geboren 6 december 1936,
  huwt Amsterdam 2 januari 1968
  NICOLAAS JOHANNES VAN DEN BREKEL, geboren Tilburg 28 januari 1935.

  2 PETRUS MARINUS MARIA WILLEMSTIJN, geboren 20 mei 1938, VOLGT ONDER IXp

  3 ANTONIUS JOSEPHUS WILLEMSTIJN, geboren 8 maart 1940, VOLGT ONDER IXq

  4 ADRIANUS WILHELMUS ARNOLDUS MARIA WILLEMSTIJN, geboren 18 februari 1943, VOLGT ONDER IXr

  5 MARIA CLEMENCE WILLEMSTIJN, geboren 8 mei 1945,
  huwt 2 maart 1963 (echtscheiding)
  G.J. VAN DRIEL

  6 JOHANNES GERARDUS WILLEMSTIJN, geboren 22 december 1951, VOLGT ONDER IXs

GENERATIE VIIIr - zn van VIIi

JAN WILLEMSTIJN, geboren Dordrecht 21 september 1910, overleden Dordrecht 19 januari 1977, Kapper,
huwt Dordrecht 31 maart 1932
SIMONETTA PIETERNELLA NOORLANDER, geboren Ridderkerk 7 oktober 1910, overleden Zwijndrecht 13 september
1985 ,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 2 kinderen geboren:
  1 MARINUS WILLEMSTIJN, geboren 27 september 1932, VOLGT ONDER IXt

  2 gegevens op verzoek van betrokkenen niet gepubliceerd, VOLGT ONDER IXu

GENERATIE VIIIs - zn van VIIi

LEENDERT WILLEMSTIJN, geboren Dordrecht 27 april 1913, overleden Leidschendam 5 april 1986,
huwt Strijen 4 juni 1943
MAAIKE STURM, geboren Strijen 6 maart 1920
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te Strijen, 2 te Nootdorp, 3 te 's-Gravenhage:
  1 MARINUS ISAAK LEO WILLEMSTIJN, geboren 11 november 1947, VOLGT ONDER IXv

  2 ANNA DITTA MARIA WILLEMSTIJN, geboren 23 juli 1946

  3 PHILLIS IVONNE WILLEMSTIJN, geboren 15 december 1950

GENERATIE VIIIt - zn van VIIj

EVERT JAN WILLEM WILLEMSTIJN, geboren Breda 26 mei 1902, en overleden 's-Gravenhage 6 maart 1950,
huwt 1e 's-Gravenhage 30 september 1927 - echtscheiding 's-Gravenhage 17 april 1943
MAGDALENA JOHANNA CORNELIA KIPP, geboren 4 december 1904,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 3 kinderen geboren:
  1 JOHANNA ELISABETH MLLEMSTIJN, geboren 9 januari 1929, overleden 14 maart 2006,
  huwt
  JOHANNES ESSERS

  2 WILLEM WILLEMSTIJN, geboren 8 juli 1930, VOLGT ONDER IXw

  3 MAGDALENA CORNELIA WILLEMSTIJN, geboren 14 december 1935, in het zelfde jaar overleden
huwt 2e 's-Gravenhage 19 mei 1943
SEBINA JOHANNA SCHOONBOOM, geboren Voorburg 7 september 1911
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te Voorburg, 2/3 te 's-Gravenhage:
  4 JOSEPHINE SEBINA WILLEMSTIJN, geboren 17 januari 1944, overleden 's-Gravenhage 3 april 1944

  5 ELISABETH CATHARINA WILLEMSTIJN, geboren 14 november 1945,
  huwt
  H. BLANKESPOOR

  6 EVERT JAN WILLEMSTIJN, geboren 5 maart 1948, VOLGT ONDER IXx

GENERATIE VIIIu - zn van VII-l

TEUNIS WILLEMSTIJN, geboren 11 november 1899 te Meidrich Dld, overleden Miami FLA USA oktober 1985
en verder niets bekend

GENERATIE VIIIv - zn van VII-l

HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren Dubbeldam 2 mei 1901, overleden Union NY USA 20 maart 1988
en verder niets bekend.

GENERATIE VIIIw - zn van VII-l

LODEWIJK WILLEMSTEIN, geboren Dordrecht 19 november 1903, overleden Dordrecht 13 januari 1983, Tuinder,
huwt Dordrecht 28 mei 1936
CORNELIA DAMSMA, geboren Zwijndrecht 11 september 1910,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIIx - zn van VII-l

LEENDERT WILLEMSTIJN, geboren Dordrecht 27 december 1909, en verder niets bekend.

GENERATIE VIIIy - zn van VII-l

WILLEM WILLEMSTEIN, geboren Dordrecht 10 juni 1916, overleden Dordrecht 30 november 1961, Metaalslijper,
huwt Zwijndrecht 11 april 1946
NEELTJE DOST, geboren Dordrecht 14 oktober 1918,
uit dit huwelijk werd te Dordrecht een kind geboren:
  1 NICOLAAS ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren 15 april 1951, VOLGT ONDER IXy

GENERATIE VIIIz - zn van VIIn

HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren Dordrecht 26 december 1900, overleden Dordrecht 28 december 1982, Bankwerker
huwt 1e 's-Gravendee1 8 maart 1924
ADRIANA VAN DER WULP, geboren 's-Gravendeel 1 december 1904, overleden 's-Gravendeel 19 oktober 1924
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren,
huwt 2e Rotterdam 20 juni 1940
LENA LEUNTJE BERKHOUT, geboren Rotterdam 22 september 1910,
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  1 LAURINA MARIA WILLEMSTIJN, geboren 21 maart 1943,
  huwt Rotterdam 16 februari 1962,
  NN

GENERATIE VIIIab - zn van VIIo

LEENDERT BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren Dubbeldam 20 oktober 1901, overleden Dordrecht 24 maart 1987,
huwt 2 mei 1928
ADRIAANTJE MOOKHOEK, geboren 's-Gravendeel 8 augustus 1908,
uit dit huwelijk werd te Dordrecht een kind geboren:
  1 AART WILLEMSTEIN, geboren 7 november 1930, VOLGT ONDER IXz

GENERATIE VIIIac - zn van VIIo

JAN WILLEMSTEIN, geboren Dordrecht 31 maart 1906, overleden Dordrecht 3 augustus 1982, Melkman,
huwt Zwijndrecht 30 december 1937
MAAIKE TROMP, geboren Zwijndrecht 10 november 1914,
uit dit huwelijk werd te Dordrecht een kind geboren:
  1 KLEIS ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren 31 augustus 1946, VOLGT ONDER IXab

GENERATIE VIIad - zn van VIIo

BASTIAAN HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren Dordrecht 15 november 1913, is naar Australie vertrokken wellicht nageslacht aldaar.

GENERATIE VIIIae - zn van VIIp

HENDRIK TEUNIS WILLEMSTEIN, geboren Dordrecht 10 juni 1906, overleden Dordrecht 26 oktober 1989, Schipper, metselaar,
huwt Straatsburg Fr 18 oktober 1947
MARIE EUGENIE REIMOND, geboren Obernai Fr 21 januari 1904,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIIaf - zn van VIIp

TEUNIS HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 24 augustus 1909, overleden Dordrecht 23 juli 1983, Typograaf
huwt Dordrecht 14 juli 1938
JOHANNA CATHARINA VAN DIJK, geboren Dordrecht 18 januari 1915,
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  1 JOHANNA WILLEMSTEIN, geboren 26 juli 1940,
  huwt 20 april 1961
  P.J. BOZUWA

GENERATIE VIIIag - zn van VIIp

JAPETH WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 3 november 1915, overleden Dordrecht 15 september 1968, Arbeider
huwt Dordrecht 9 mei 1940
CORNELIA CATHARINA BARTELS, geboren Dordrecht 2 februari 1916,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 4 kinderen geboren:
  1 PIETERNELLA WILLEMSTEIN, geboren 15 maart 1942,
  huwt 29 april 1964
  C.R. SCHEEPSBOUWER

  2 JOHANNA WILLEMSTEIN, geboren 18 november 1948

  3 WILHELMINA WILLEMSTEIN, geboren 18 november 1948

  4 NICOLETTE WILLEMSTEIN, geboren 13 juni 1954

GENERATIE VIIIah - zn van VIIp

JACOB JOHANNES WILLEMSTEIN, geboren Dordrecht 20 oktober 1919,
huwt Dordrecht 18 oktober 1944
MARIA DEKKER, geboren Briele 5 juni 1917,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 2 kinderen geboren:
  1 JACOB WILLEMSTEIN, geboren 7 juni 1945, VOLGT ONDER IXac

  2 MARIA WILLEMSTEIN, geboren 16 september 1950,
  huwt Pretoria Rep. Suid Afrika 11 januari 1969
  JOUKE KOFMAN, geboren Alkmaar 13 september 1944

GENERATIE VIIIai - zn van VIIp

JOHANNES JACOB WILLEMSTEIN, geboren Dordrecht 13 februari 1922, administrateur
huwt Rotterdam 19 november 1952 DIRKJE BASTIAANTJE PIETERTJE MOL, geboren Rotterdam 13 december 1919, overleden Rotterdam 29 oktober 1999

GENERATIE VIIIaj - zn van VIIq

HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren Dordrecht 12 augustus 1905, overleden Rotterdam 29 juli 1973, Houtwarenfabrikant ,
huwt le Rotterdam 10 december 1930
JOHANNA GRADA VELTHUIJZEN, geboren Rotterdam 1 juli 1909, overleden Rotterdam 1 oktober 1969,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren,
huwt 2e Rotterdam 2 april 1970
JOHANNA CORNELIA SOPHIA CARDINAAL, geboren Rotterdam 24 januari 1921, overleden Rotterdam 9 april 2006
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIak - zn van VIIq

ARIE WILLEMSTEIN, geboren Dubbeldam 8 januari 1914, overleden Delft 16 mei 1984, Timmerman, Winkelier,
huwt Rotterdam 23 augustus 1939
CATHARINA MARIA OOSTENDORP, geboren Rotterdam 14 februari 1922,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 3 kinderen geboren:
  l HENDRIK BARTHOLOMEUS WILLEMSTEIN, geboren 7 februari 1943, VOLGT ONDER IXad

  2 HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren 21 maart 1945, VOLGT ONDER IXae

  3 THOMAS JOHANNES WILLEMSTEIN, geboren 26 augustus 1946, VOLGT ONDER IXaf

GENERATIE VIIIal - zn van VIIq

JAPETH WILLEMSTEIN, geboren Dubbeldam 23 juni 1916, overleden 19 januari 2003
huwt Hillegersberg 1 april 1942
ANNA MUNTZ, geboren Rotterdam 9 augustus 1921,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 3 kinderen geboren:
  1 TONNY PAUL HENDRIK CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 26 oktober 1942,
  VOLGT ONDER IXag

  2 ERNEST ROBBERT WILLEMSTEIN, geboren 27 december 1945, VOLGT ONDER IXah

  3 RUDOLF JAPHET WILLEMSTEIN, geboren 30 mei 1947, VOLGT ONDER IXai

GENERATIE VIIIam - zn van VIIq

ROELAND WILLEMSTEIN, geboren Dubbeldam 13 mei 1918, overleden Rotterdam 19 april 1983, Timmerman,
huwt Rotterdam 15 januari 1941
TEUNTJE ZWIJNENBURG, geboren Rotterdam 26 september 1917, overleden 's-Gravenhage 7 april 1981,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 3 kinderen geboren:
  1 TONNY WILLEMSTEIN, geboren 5 juni 1941, VOLGT ONDER IXaj

  2 GERDA WILLEMSTEIN, geboren 24 november 1947,
  huwt 17 november 1969
  W. VAN STEK

  3 SONJA WILLEMSTEIN, geboren 7 februari 1951,
  huwt 15 december 1969
  W.H. ROOVERS

GENERATIE VIIIan - zn van VIIr

GEERT HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 15 oktober 1930,
huwt le Rotterdam 8 oktober 1952 (echtscheiding)
G. VAN SCHIE
uit dit huwelijk werden te Gorinchem 2 kinderen geboren:
  1 MARIA WILLEMSTEIN, geboren 23 maart 1953,
  huwt
  HUMPFREY KOEKS, geboren te Curacao

  2 ANDRIES WILLEMSTEIN, geboren 18 januari 1957, VOLGT ONDER IXak
huwt 2e Gorinchem 20 december 1963
ELISABETH CHRISTINA HENTENAAR, geboren Lonneker 4 januari 1934,
uit dit huwelijk werden te Gorinchem 2 kinderen geboren:
  3 MIMI CHRISTINA WILLEMSTEIN, geboren 13 september 1964

  4 ELLEN HENRIETTE WILLEMSTEIN, geboren 24 september 1965

GENERATIE VIIIao - zn van VIIt

MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren Zwijndrecht 2 maart 1915,
huwt Rotterdam 21 februari 1945
SARA CAROLINA CATHARINA HERKENRAADT, geboren Oud Beijerland 29 maart 1917,
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 3 kinderen geboren:
  1 JOOST NICOLAAS WILLEMSTEIN, geboren 8 juli 1946, VOLGT ONDER IXal

  2 NICOLAAS DIRK PIETER WILLEMSTEIN, geboren 30 juli 1950, VOLGT ONDER IXam

  3 MARIETJE NEELTJE WILLEMSTEIN, geboren 1 december 1954

GENERATIE VIIIap - zn van VIIt

ADRIANUS WILLEMSTIJN, geboren Zwijndrecht 7 april 1916,
huwt Zwijndrecht 10 juli 1937
GERRITJE KLOOTWIJK, geboren Zwijndrecht 25 oktober 1920,
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 9 kinderen geboren:
  1 GRIETJE WILLEMSTIJN, geboren 9 februari 1938,
  huwt
  FILLEMON

  2 CORNELIS JAN WILLEMSTIJN, geboren 19 mei 1939, VOLGT ONDER IXan

  3 AAFJE WILLEMSTIJN, geboren 24 december 1940,
  huwt
  JAN DER WEIJDE

  4 JOOST WILLEMSTIJN, geboren 15 januari 1942, VOLGT ONDER IXao

  5 ADRIANUS WILLEMSTIJN, geboren 29 december 1943, VOLGT ONDER IXap

  6 GERRITJE MARIA WILLEMSTIJN, geboren 14 maart 1947,
  huwt
  BLOKS

  7 PIETERTJE WILLEMSTIJN, geboren 27 augustus 1948,
  huwt
  REINAARD

  8 AAGJE WILLEMSTIJN, geboren 2 maart 1956,

  9 WILLEMINA WILLEMSTIJN, geboren 2 maart 1956,
  huwt
  NN QUIST

GENERATIE VIIIaq - zn van VIIt

PIETER WILLEMSTEIN, geboren Zwijndrecht 12 augustus 1918, overleden Hendrik Ido Ambacht 17 juni 1948,
huwt Zwijndrecht 24 december 1946
JANNA GOEDHART, geboren te Nieuw & St. Joosland 15 november 1925,
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 PIETERNELLA JOZINA GRIETJE WILLEMSTEIN, geboren 19 november 1948

GENERATIE VIIIaq/1 - zn van VIIw/2

GERRIT WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 5 juni 1929,
huwt Rotterdam 2 december 1953
JOHANNA MARIA KONINGS, geboren Oudewater,
(uit haar werd een dochter Marian Konings geboren die ook de Willemstein familienaam kreeg)
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 2/3 te Ridderkerk, 4 te Breda:
  1 MARIAN WILLEMSTEIN, geboren 1 augustus 1949

  2 JOKE WILLEMSTEIN, geboren 18 augustus 1955

  3 MARIETTE WILLEMSTEIN, geboren 14 maart 1961

  4 MATTHEUS WILLEMSTEIN, geboren 6 juli 1963

GENERATIE VIIIaq/2 - zn van VIIw/2

ELIZABERTH WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk 7 december 1932,
huwt Ridderkerk 2 juli 1957
BEP DE RIDDER, geboren IJsselmonde 28 maart 1934,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te Ridderkerk, 2/3 te Rotterdam:
  1 THEO WILLEMSTEIN, geboren 15 april 1959

  2 WIM WILLEMSTEIN, geboren 21 december 1960

  3 ANKE MARGOT WILLEMSTEIN, geboren 7 augustus 1962

GENERATIE VIIIaq/3 - zn van VIIw/2

MATTHEUS WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk 25 april 1934
huwt
MARIA JACOBA WINDHORST, geboren 16 augustus 1936
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren:
  1 HELENE WILLEMSTEIN, geboren 's-Graveland 17 oktober 1961

  2 ADRIAAN JACOB WILLEMSTEIN, geboren 13 augustus 1963

  3 GERARD WILLEMSTEIN, geboren 31 juli 1865

  4 KEES WILLEMSTEIN, geboren 29 juli 1970

  5 MARLIES WILLEMSTEIN, geboren 10 juni 1972

GENERATIE VIIIar - zn van VIIu

WILLEM WILLEMSTEIN, geboren Barendrecht 11 maart 1913, overleden Barendrecht 26 december 1982, Expediteur
huwt Ridderkerk 13 maart 1934
CORNELIA VAN NES, geboren Heerjansdam 2 juni 1912, overleden Barendrecht 5 december 1987,
uit dit huwelijk werden 13 kinderen geboren, 1/3 te Ridderkerk, 4/8 & 12/13 te Barendrecht, en tenslotte 9/11 te Rotterdam:
  1 GERRIT DIRK WILLEMSTEIN, geboren 14 april 1935, VOLGT ONDER IXaq

  2 DIRK GERRIT WILLEMSTEIN, geboren 29 augustus 1936, overleden Ridderkerk 22 november 1936

  3 JANNIGJE WILLEMIEN WILLEMSTEIN, geboren 12 maart 1938,
  huwt 20 november 1956
  ANDRIES VAN DRIEL

  4 GEERTRUIDA WILLEMSTEIN, geboren 17 maart 1940,
  huwt 18 juni 1958
  JAN A. DEN HOLLANDER

  5 DIRK GERRIT WILLEMSTEIN, geboren 27 december 1941, VOLGT ONDER IXar

  6 JACOB WILLEMSTEIN, geboren 2 mei 1943, VOLGT ONDER IXas

  7 CORNELIS WILLEMSTIJN, geboren 30 december 1944, VOLGT ONDER IXat

  8 BASTIAAN WILLEMSTIJN, geboren 21 juli en overleden 28 juli 1948

  9 BASTIANA WILLEMSTIJN, geboren 17 juli 1949,
  huwt 16 april 1959
  TON ELZERMAN

  10 FRANCINA MARIA WILLEMSTIJN, geboren 17 juli 1949
  huwt Barendrecht 15 oktober 1969
  JAN KOKKELINK, geboren Middelburg 17 november 1942

  11 WILLEM WILLEMSTEIN, geboren 21 september 1951, VOLGT ONDER IXau

  12 AART WILLEMSTEIN, geboren 22 mei 1953, VOLGT ONDER IXav

  13 LAURENS WILLEMSTEIN, geboren 19 oktober 1955, VOLGT ONDER IXaw

GENERATIE VIIIav - zn van VIIz

JAN WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 1 juni 1924, overleden Glize Rijen 30 maart 1991, ijzerwerker op een scheepswerf
huwt 1e Rotterdam 21 november 1945 - echtscheiding Rotterdam 17 februari 1953 -
MARIA PETRONELLA ZUIDMULDER, geboren Rotterdam 10 oktober 1923
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  1 CORNELIA ENGELBERTHA WILLEMSTEIN, geboren 11 augustus 1947
huwt 2e Rotterdam 15 juli 1953
MARIA LEMS, geboren Vlissingen 21 november 1928,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIIaw - zn van VIIab

ARIE WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 3 april 1901, overleden Heerjansdam 16 juni 1989, vishandelaar,
huwt 's-Gravendeel 21 november 1928
ANNIGJE VERZIJL, geboren 's-Gravendeel 16 mei 1907,
uit dit huwelijk werden te Heerjansdam 2 kinderen geboren:
  1 JAAPJE WILLEMSTEIN, geboren 25 augustus 1933,
  huwt 3 mei 1956
  A. BRANDERHORST

  2 MAARTEN WILLEMSTEIN, geboren 3 november 1934, VOLGT ONDER IXba

GENERATIE VIIIax - zn van VIIab

IZAAK WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 10 mei 1903, overleden Heerjansdam 24 oktober 1970,
Fabrieksarbeider
huwt Barendrecht 11 mei 1933
MARIA JANNIGJE KOOIMAN, geboren Barendrecht 4 januari 1911,
uit dit huwelijk werd te Heerjansdam een kind geboren:
  1 JAAPJE ADRIAANTJE WILLEMSTEIN, geboren 7 april 1939,
  huwt 19 januari 1961
  A. VERSCHOOR

GENERATIE VIIIay - zn van VIIab

JACOB WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 9 maart 1901, overleden Heerjansdam 24 december 1980, Chauffeur,
huwt Barendrecht 13 oktober 1938
MARIA KOOIMAN, geboren Barendrecht 10 augustus 1914
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren, 1 te Dordrecht, 2/5 te Barendrecht:
  1 JAAPJE WILLEMSTEIN, geboren 10 augustus 1941,
  huwt 12 april 1961
  C. DE VRIES

  2 ARIA JOHANNA WILLEMSTEIN, geboren 11 oktober 1943,
  huwt 20 augustus 1965
  A. VAN PEENEN

  3 ARIE JOHANNES WILLEMSTEIN, geboren 24 oktober l944, VOLGT ONDER IXbb

  4 JANNETJE WILLEMSTEIN, geboren 16 februari 1954,
  huwt 26 april 1977
  P. WEEDA

  5 NEELTJE WILLEMSTEIN, geboren 13 maart 1956,
  huwt 7 september 1976
  B. ROOBOL

GENERATIE VIIIaz - zn van VIIac

PLEUN (PAUL) WILLEMSTEIN, geboren Barendrecht 19 juli 1889,
huwt
JOHANNA CONSTANTIA VAN ZANTEN,
uit dit huwelijk geboren Dearborn Michigan:
  1 MARIE WILLEMSTEIN,
  huwt
  ELMER VAN BEEK

  2 ALIDA WILLEMSTEIN,
  huwt
  ANDREW KUIPER

  3 THOMAS GEORGE WILLEMSTEIN, geboren 8 december 1928, VOLGT ONDER IXbc

GENERATIE VIIIba - zn van VIIac

BASTIAAN (BERT) WILLEMSTEIN, geboren 12 januari 1900, overleden Le Mars Iowa USA 19 september 1948
huwt
HARRIET VAN DE VEGTE, geboren Rock Valley Iowa 13 december 1916, overleden California 31 december 1995
uit dit huwelijk werden te Doon County Iowa USA 3 kinderen geboren:
  1 MARIE JEANETT WILLEMSTEIN, geboren 3 mei 1935, overleden 21 juli 1995

  2 HENRY JOHN WILLEMSTEIN, geboren 3 december 1936, VOLGT ONDER IXbd

  3 ROBERT DALE WILLEMSTEIN (WILLEMSTIEN), geboren 27 juli 1940, VOLGT ONDER IXbe overleden 29 november 1999

GENERATIE VIIIbb - zn van VIIac

LEENDERT (LEE) WILLEMSTEIN, geboren 14 november 1901, overleden december 1963
huwt Iowa 1945
JESSIE VIOLA VAN DER SCHAAF, geboren Orange City Iowa USA 11 januari 1910, overleden 24 augustus 1989
uit dit huwelijk:
  1 MARIE ELEANOR WILLEMSTEIN, geboren 1946,
  huwt
  RALPH NORMAN KLUTMAN, geboren 1941

GENERATIE VIIIbc - zn van VIIac

WILLEM JAN WILLEMSTEIN, geboren 1906, overleden 1948,
huwt
GERTRUDE DE GROOT, geboren Sioux Centre 28 december 1903, overleden overleden Michigan USA oktober 1986

GENERATIE VIIIbd - zn van VIIad

ARIE WILLEMSTEIN, geboren Barendrecht 27 februari 1891, overleden Rotterdam 29 oktober 1964, Brugwachter le Klasse Nederlandsche Spoorwegen,
huwt IJsselmonde 24 augustus 1916
APOLLONIA DIRKJE VAN PELT, geboren Barendrecht 12 augustus 1889, overleden Rotterdam 19 januari 1977.
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIIbe - zn van VIIad

MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren Barendrecht 2 juni 1892, overleden Rotterdam 29 augustus 1972, Klerenperser
huwt Rotterdam 11 augustus 1920 (echtscheiding Rotterdam 3 februari 1940)
HENDRIKA GERARDINA DE ROODT, geboren Rotterdam 19 februari 1903,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 JOHANNA MARIA WILLEMSTEIN, geboren 11 december 1920, overleden Rotterdam 11 mei 1999
  huwt Rotterdam 7 augustus 1940
  JULIUS BREEMAN, geboren 21 januari 1915, overleden 15 mei 1994

  2 RITA WILLEMSTEIN, geboren 13 november 1931,
  huwt
  A. HEMELRIJK

GENERATIE VIIIbf - zn van VIIad

GERRIT WILLEMSTEIN, geboren Barendrecht 9 juli 1894, overleden 's-Gravenhage 7 april 1969, Rangeerder
huwt Barendrecht 24 juni 1920
HENDRIKA NEELTJE VAN PELT, geboren Barendrecht 30 juni 1896, overleden Amsterdam 16 augustus 1974
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/2 Barendrecht, 2/4 Rotterdam:
  1 MARIA WILLEMSTEIN, geboren 7 oktober 1920, overleden Lelystad 19 maart 1980,
  huwt Amsterdam 9 juli 1942
  WILLEM FREDERIK WALROTH, geboren Amsterdam 24 september 1916

  2 JACOB WILLEMSTEIN, geboren 11 oktober l92l, VOLGT ONDER IXbf

  3 HEILTJE WILLEMSTEIN, geboren 9 juni 1923,VOLGT ONDER IXbg
  uit haar:
   1 JACOB CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren Delft 24 februari 1947, VOLGT ONDER IXbd/1
  huwt Rotterdam ll november 1942
  C.J.A. SUIKER

  4 GERRIT WILLEMSTEIN, geboren 4 augustus 1928, VOLGT ONDER IXbh

GENERATIE VIIIbg - zn van VIIad

BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 16 februari 1904, overleden Rotterdam 15 februari 1973,
Fabrieksarbeider, Schillenophaler, Vrachtrijder, Bankwerker,
huwt Rotterdam 13 april 1955
HENDRIKA GERARDINA DE ROODT, geboren Rotterdam 19 februari 1903
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIIbh - zn van VIIad

WILLEM WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 21 april 1906, overleden Barendrecht 21 april 1974, Losarbeider, Schillenophaler, Weeg & Ploegbaas,
huwt IJsselmonde 11 januari 1929
TRIJNTJE WILLEMINA LEENDERTSEN, geboren IJsselmonde 26 maart 1911, overleden Rotterdam 3 december 1980,
uit dit huwelijk werden te Barendrecht 4 kinderen geboren:
  1 HEILTJE WILLEMSTEIN, geboren 6 mei 1932,
  huwt 2 mei 1956
  CORNELIS GULDEN

  2 WILLEM WILLEMSTEIN, geboren 29 november 1933, VOLGT ONDER IXbi

  3 CORNELIA WILLEMSTEIN, geboren 6 juni 1929,
  huwt Rotterdam 27 april 1955
  K. ISTA

  4 GERRIT WILLEMSTEIN, geboren 28 juni 1935, VOLGT ONDER IXbj

GENERATIE VIIIbi - zn van VIIae

MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk 28 augustus 1904, verder niets bekend.

GENERATIE VIIIbj - zn van VIIae

HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 14 april 1914,
huwt Den Helder 20 maart 1941
LEUNTJE VERHUST, geboren Middelburg 22 februari 1917,
uit dit huwelijk werden te Den Helder 5 kinderen geboren:

  1 HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren 12 januari 1942, VOLGT ONDER IXbk

  2 JAKOBUS WILLEMSTEIN, geboren 6 september 1943, VOLGT ONDER IXbl

  3 WILHELMINA WILLEMSTEIN, geboren 14 juli 1948, overleden Den Helder 17 december 1948

  4 JOHANNA LEUNTJE WILLEMSTEIN, geboren 16 december 1950,
  huwt Amsterdam 11 november 1956
  HENDRIKUS PETRUS WIEGMANS, geboren Oostkapelle 26 april 1942,

  5 BERNARDUS WILLEMSTEIN, geboren 22 augustus 1952, ongehuwd.

GENERATIE VIIIbk - zn van VIIae

ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 18 oktober 1924, verder niets bekend.

GENERATIE VIIIbl - zn van VIIaf

MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 15 april 1905, overleden Rotterdam 18 december 1972, Slager,
huwt IJsselmonde 17 april 1930
MAAIKE WILSTRA, geboren IJsselmonde 12 september 1907, overleden Rotterdam 24 februari 1982,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/2 te IJsselmonde en 3/4 te Rotterdam:
  1 GERRITJE HELENA WILLEMSTEIN, geboren l februari 1932,
  huwt Rotterdam 29 april 1953
  E. PRUIJSSERS

  2 HILLE WILLEMSTEIN, geboren 16 augustus 1933, VOLGT ONDER IXbm

  3 LEENDERT MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren 12 november 1942, VOLGT ONDER IXbn

  4 MATTHIJS LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 3 december 1950, VOLGT ONDER IXbo

GENERATIE VIIIbm - zn van VIIaf

KLAAS WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 22 november 1910, overleden Rijsoort 7 oktober 1986,
huwt Ridderkerk 22 maart 1938
BASTIAANTJE KLOOTWIJK, geboren Ridderkerk 26 mei 1914,
uit dit huwelijk werden te Ridderkerk 4 kinderen geboren:
  1 CORSTIAAN LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 24 maart 1943, VOLGT ONDER IXbp

  2 LEENDERT CORSTIAAN WILLEMSTEIN, VOLGT ONDER IXbq

  3 JAN WILLEMSTEIN

  4 NICOLAAS WILLEMSTEIN

GENERATIE VIIIbn - zn van VIIaf

LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 15 februari 1920, overleden Rotterdam 28 januari 1962, Chaufeur
huwt Nieuwenhoorn 31 oktober 1951
DIRKJE VAN DEN BERG, geboren Nieuwenhoorn 12 april 1930,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIIbo - zn van VIIag

JAN MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 27 februari 1906, overleden Rotterdam 31 oktober 1991, machinist NS
huwt Rotterdam 16 mei 1928
GOVERDINA VAN MAZIJK, geboren Rotterdam 2 februari 1905,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 3 kinderen geboren:
  1 CORNELIS JAN WILLEMSTEIN, geboren 28 november 1928, VOLGT ONDER IXbr

  2 GRIETJE WILLEMSTEIN, geboren 4 maart 1930, overleden Culemborg 22 december 1995
  huwt Heiloo 11 december 1967
  JAN DE GRAAF, geboren Heiloo 9 november 1931, overleden Culemborg 26 junio 2008

  3 NEELTJE CORNELIA WILLEMSTEIN, geboren 28 juni 1935
  huwt 9 december 1959
  J. VAN WIJNGAARDEN

GENERATIE VIIIbp - zn van VIIag

MATTHIJS JAN WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 26 februari 1909, overleden Rotterdam 18 september 1962, Timmerman, Uitvoerder,
huwt Rotterdam 11 juli 1934
BARBARA CLAZINA VAN TOL, geboren Leiderdorp 11 maart 1909, overleden Rotterdam 18 november 1968,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 8 kinderen geboren:
  1 NELLY CORNELIA WILLEMSTEIN, geboren 23 februari 1936,
  huwt Rotterdam
  JAN DE BERG

  2 PIETER WILLEMSTEIN, geboren 22 april 1937, VOLGT ONDER IXbs

  3 INA WILLEMSTEIN, geboren 29 juni 1938,
  huwt Rotterdam
  WIM VAN OUWERKERK

  4 CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 18 januari 1940, VOLGT ONDER IXbt

  5 HANNY WILLEMSTEIN, geboren 19 mei 1942, ongehuwd

  6 RUDOLF MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren 20 november 1943, VOLGT ONDER IXbu

  7 THEODOOR PAUL WILLEMSTEIN, geboren 5 april 1947, VOLGT ONDER IXbv

  8 JAN WILLEM WILLEMSTEIN, geboren 26 april 1954, VOLGT ONDER IXbw

GENERATIE VIIIbq - zn van VIIag

WILLEM WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 5 maart 1913, overleden Utrecht 29 oktober 1980, Ambtenaar N.S.
huwt Rotterdam 27 mei 1942
ROZETTA GRUPPELAAR, geboren Rotterdam 6 augustus 1916,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 SJOERT CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 9 december 1943, VOLGT ONDER IXbx

  2 NELLEKE ROZETTA WILLEMSTEIN, geboren 3 mei 1946,
  huwt Rotterdam 27 mei 1969
  C. NELIS

GENERATIE VIIIbr - zn van VIIag

CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 6 april 1915, overleden 2006
huwt Rotterdam 26 maart 1941
FREDERIKA VOS, geboren Rotterdam 21 juni 1916,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 3 kinderen geboren:
  1 GESINA WILLEMSTEIN, geboren 11 juni 1943
  huwt
  NN SIEBEL

  2 ELLIE CORNELIA WILLEMSTEIN, geboren 7 juli 1946

  3 JOHANNA MARIA WILLEMSTEIN, geboren 30 september 1951

GENERATIE VIIIbs - zn van VIIag

PIETER ELIZA WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 5 augustus 1917, overleden Sittard 11 december 1974, Chef Tekenaar Constructeur,
huwt Amersfoort 13 augustus 1945
JOHANNA ELISABETH VAN GENT, geboren Leusden 3 februari 1915, overleden Sittard 21 juni 1996
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 3 kinderen geboren:
  1 NELLY CORNELIA WILLEMSTEIN, geboren 4 juli 1947

  2 JACOBUS MARINUS WILLEMSTEIN, geboren 24 oktober 1948, VOLGT ONDER IXby

  3 CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 18 maart l95l, VOLGT ONDER IXbz

GENERATIE VIIIbt - zn van VIIag

LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 18 januari 1922,
huwt Rotterdam 28 februari 1951
SIEMENTJE DIJKSTRA, geboren Rotterdam 13 november 1924,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 3 kinderen geboren:
  1 HELEN SIMONE WILLEMSTEIN, geboren 1 januari 1952,

  2 CAROLINE SANDRA WILLEMSTEIN, geboren 25 augustus 1955,

  3 SANDRA LEONTINE WILLEMSTEIN, geboren 26 januari 1961,
  huwt Rotterdam 24 april 1987
  GEEJAN DE HAAN, geboren Rotterdam 25 november 1959,

GENERATIE VIIIbu - zn van VIIah

CORNELIS APOLLONIUS WILLEMSTEIJN, geboren Dordrecht 1 december 1899, overleden Dordrecht 4 juni 1965, Loswerkman
huwt Dordrecht 3 april 1924
NEELTJE VAN SCHELT, geboren Dordrecht 19 november 1903,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 2 kinderen geboren:
  1 BASTIAAN WILLEMSTEIJN, geboren 23 september 1924, VOLGT ONDER IXca

  2 NEELTJE WILLEMSTEIJN, geboren 27 juni 1932,
  huwt 16 oktober 1958
  J.J. KUYPERS

GENERATIE VIIIbv - zn van VIIah

JAN GERRIT WILLEMSTEIJN, geboren Dordrecht 19 februari 1908, overleden Dordrecht 1 maart 1983, Stoffeerder
huwt Rotterdam 23 januari 1935
NEELTJE MARIA VOS, geboren Nieuwerkerk a/d IJsse1 27 december 1909,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 4 kinderen geboren:
  1 LENA WILLEMSTEIJN, geboren 16 juni 1935,
  huwt 16 december 1957
  A. SPAANS

  2 LAURENS BERNARDUS WILLEMSTEIJN, geboren 1 juli 1937, VOLGT ONDER IXcb

  3 NELLY WILLEMSTEIJN, geboren 27 januari 1939,
  huwt 27 oktober 1965
  H.J. BOSMAN

  4 MARJAN WILLEMSTEIJN, geboren 5 september 1954

GENERATIE VIIIbw - zn van VIIah

BASTIAAN LEENDERT WILLEMSTEIJN, geboren Dordrecht 20 oktober 1912, overleden Dordrecht 24 mei 1985, Slager
huwt Dordrecht 12 april 1939
FRANCINA SCHOUTEN, geboren Dordrecht 11 februari 1914,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 3 kinderen geboren:
  1 LENA WILLEMSTEIJN, geboren 26 oktober 1939,
  huwt 9 september 1955
  J.J.S. VAN DAM

  2 GIJSBERTUS JOSEPH WILLEMSTEIJN, geboren 5 februari 1943, VOLGT ONDER IXcc

  3 BASTIAAN WILLEMSTEIJN, geboren 5 augustus 1948, VOLGT ONDER IXcd

GENERATIE VIIIbx - zn van VIIai

PIETER CORNELIS WILLEMSTEIJN, geboren Ridderkerk 4 augustus 1897, overleden Ridderkerk 5 december 1971, Handelsreiziger ,
huwt Hendrik Ido Ambacht 15 september 1927
GEERTJE BAAS, geboren Hendrik Ido Ambacht 15 augustus 1900,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIIby - zn van VIIaj

PIETER WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk 18 november 1907, overleden Rotterdam 29 juni 1991, ankerwikkelaar bij Electro-Smit Slikkerveer
huwt Hendrik Ido Ambacht 18 juni 1936
DINA JACOBA VAN DER PADT, geboren Hendrik Ido Ambacht 13 april 1908, overleden Ridderkerk 9 juli 2000, uit dit huwelijk werd te Ridderkerk een kind geboren:
  1 LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 6 december 1936, VOLGT ONDER IXce

GENERATIE VIIIbz - zn van VIIaj

CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk 9 september 1909, overleden Rotterdam 2 februari 1991, ijzerwerker in een motorenfabriek,
huwt Ridderkerk 17 september 1937
GRIETJE KLOOTWIJK, geboren Ridderkerk 27 juli 1913, overleden Ridderkerk 9 januari 1970,
uit dit huwelijk werden te Ridderkerk 5 kinderen geboren:
  1 LEENDERT CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 29 april 1939, VOLGT ONDER IXcf

  2 HERBERT WILLEMSTEIN, geboren 5 maart 1942, VOLGT ONDER IXcg

  3 PIETER WILLEMSTEIN, geboren 29 maart 1944, VOLGT ONDER IXch

  4 AALTJE PIETERNELLA WILLEMSTEIN, geboren 31 mei 1946,
  huwt 14 juni 1963
  M. OOSTENRIJK

  5 CELA WILLEMSTEIN, geboren 27 juli 1951,
  huwt 5 juni 1968
  W. DE JONG

GENERATIE VIIIca - zn van VIIaj

ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk 8 mei 1911, overleden Ridderkerk 14 juni 1991, kernmaker in een staalgieterij
huwt Ridderkerk 28 februari 1963
AAGJE VERHOEVEN, geboren Ridderkerk 4 maart 1919, overleden Ridderkerk 29 oktober 1993
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren

GENERATIE VIIIcb - zn van VIIak

FRANS WILLEMSTEIJN, geboren Ridderkerk 16 juli 1901, overleden Ridderkerk 18 september 1985, Koperdraadtrekker ,
huwt Ridderkerk 21 mei 1926
WILLEMINA CHRISTINA VAN DER SALM, geboren Zaltbommel 27 december 1902,
uit dit huwelijk werden te Ridderkerk 2 kinderen geboren:
  1 TEUNIS WILLEMSTEIJN, geboren 13 januari 1927, VOLGT ONDER IXci

  2 ROOKJE HILLEGONDA JANNA WILLEMSTEIJN, geboren 21 december 1935,
  huwt 10 juni 1958
  J. DE JONG

GENERATIE VIIIcc - zn van VIIak

CORNELIS WILLEMSTEIJN, geboren Ridderkerk 28 juni 1905, overleden Amsterdam 4 mei 1981, Metaaldraaier,
huwt Ridderkerk 26 november 1926
HILLEGONDA KOOIJMAN, geboren Ridderkerk 21 mei 1907,
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 4 kinderen geboren:
  1 ROOKJE WILLEMSTEIJN, geboren 12 november 1927,
  huwt le 13 juli 1950
  D. HOUTHUIJS
  huwt 2e Abcoude 10 juni 1987
  Th. VAN BAARDWIJK

  2 HENDRIKUS WILLEMSTEIJN, geboren 16 september 1929, VOLGT ONDER IXcj

  3 CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 5 november 1930, overleden Amsterdam 24 juli 1933

  4 CORNELIS WILLEMSTEIJN, geboren 9 augustus 1933, VOLGT ONDER IXck

GENERATIE VIIIcd - zn van VIIak

ADRIANUS WILLEMSTEIJN, geboren Ridderkerk 15 augustus 1912, overleden Amsterdam 6 november 1994
huwt IJsselmonde 30 november 1934
ANNA ANTJE RIJSDIJK, geboren IJsselmonde 25 april 1914
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren 1 te IJsselmonde, 2 te Rotterdam:
  1 CORNELIS ADRIAAN WILLEMSTEIJN, geboren 24 september 1938, VOLGT ONDER IXcl

  2 JAN WILLEMSTEIJN, geboren 22 maart 1948,

GENERATIE VIIIce - zn van VIIal

MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 8 februari 1878, overleden Rotterdam 2 mei 1955, Loswerkman,
huwt le Rotterdam 6 mei 1903
NEELTJE CORNELIA EDELENBAAS, geboren Colijsplaat 19 oktober 1879, overleden Rotterdam 25 oktober 1904,
uit dit huwelijk werd te Heerjansdam een kind geboren:
  1 ROOKJE JOHANNA WILLEMSTEIN, omstreeks 1904
huwt 2e Rotterdam 27 augustus 1913
GEERTRUIDA JACOBA VAN DER HOEVEN, geboren Charlois 14 juni 1893, overleden Rotterdam 20 januari 1967,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 4 kinderen geboren:
  2 JOHANNA JACOBA WILLEMSTEIN, geboren 15 september 1916

  3 ROCUS WILLEMSTEIN, geboren 2 april l9l8, VOLGT ONDER IXcm

  4 MATTHIJS BASTIAAN JACOBUS WILLEMSTEIN, geboren 7 april 1920, VOLGT ONDER IXcn

  5 GEERTRUIDA JACOBA WILLEMSTEIN, geboren 26 november 1929,
  huwt 27 september 1950
  H. VAN DEN BERG

GENERATIE VIIIcf - zn van VIIam

JAN WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 12 november 1907, overleden Rotterdam 29 juli 1934,
huwt Rotterdam 28 februari 1929
CORNELIA VAN HENGEL, geboren Ridderkerk 15 mei 1910, overleden Delft 29 september 1968,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  l BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 10 augustus 1929, VOLGT ONDER IXco

  2 JERINA JANNA WILLEMSTEIN, geboren 9 februari 1932

GENERATIE VIIIcg - zn van VIIan

JAN WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 1 mei 1890, overleden Rotterdam 22 augustus 1970, Arbeider Scheepswerf
huwt Rotterdam 22 juli 1914
GRIETJE VUIK, geboren Kralingen 9 september 1892, overleden Rotterdam 6 augustus 1981,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 5 kinderen geboren:
  1 AAFJE WILLEMSTEIN, geboren 28 september 1917, overleden Rotterdam 8 februari 1976,
  huwt Rotterdam 21 november 1938
  ARIE WILLEM KAZEN, geboren Rotterdam 9 december 1916

  2 CENT MARINUS WILLEMSTEIN, geboren 28 februari l920, VOLGT ONDER IXcp

  3 ARIE WILLEMSTEIN, geboren 16 februari 1923, VOLGT ONDER IXcq

  4 JAN WILLEMSTEIN, geboren 8 april l925, VOLGT ONDER IXcr

  5 GRIETJE AAGJE MARIA WILLEMSTEIN, geboren 8 januari 1932,
  huwt 10 juni 1953
  J. VERSCHOOF

GENERATIE VIIIch - zn van VIIan

ARIE WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 13 januari 1892, overleden Rotterdam 11 juni 1976,
huwt Rotterdam 6 augustus 1919
CORNELIA VAN DER WIEL, geboren Charlois 23 augustus 1894, overleden Rotterdam 25 augustus 1975,
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  1 AAGJE WILLEMSTEIN, geboren 1 december 1919

GENERATIE VIIIci - zn van VIIan

CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 28 augustus 1899, overleden Rotterdam 20 januari 1985,
huwt Rotterdam 14 juni 1922
ADRIANA JOHANNA OUTERMANS, geboren Middelburg 4 april 1902,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 SIMON CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 22 oktober 1922, VOLGT ONDER IXcs

  2 WILLIAM JACQUES WILLEMSTEIN, geboren 21 september 1928, VOLGT ONDER IXct

GENERATIE VIIIcj - zn van VIIan

LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 3 april 1901, overleden Rotterdam 4 augustus 1985, Ketelmaker,
huwt IJsselmonde 19 mei 1927
CORNELIA ADRIANA KAMSTEEG, geboren IJsselmonde 6 april 1905, overleden Rotterdam 2 november 1976,
uit dit huwelijk werden te IJsselmonde 2 kinderen geboren:
  1 DIRK IVOO WILLEMSTEIN, geboren 15 november l927, VOLGT ONDER IXcu

  2 SIMON WILLEMSTEIN, geboren 31 december 1930, VOLGT ONDER IXcv

GENERATIE VIIIck - zn van VIIan

ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 2 augustus 1904, overleden Rotterdam 3 april 1979, IJzerwerker,
huwt Rotterdam 16 juli 1930
NORA JOHANNA CORNELIA VAN EE, geboren Rotterdam 8 december 1905,
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  1 NORA ADRIANA WILLEMSTEIN, geboren 5 november 1932,
  huwt Rotterdam 21 februari 1963
  G.C.J. KRUIJSBERGS

GENERATIE VIIIcl - zn van VIIan

GERRIT WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 27 oktober 1911,
huwt 2e Rotterdam 19 november 1947
ESTER BEEKMAN, geboren Rotterdam 25 april 1922,
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  1 ESTER WILLEMSTEIN, geboren 24 juli 1952,

GENERATIE VIIIcm - zn van VIIao

WOUTER WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 22 juli 1912, overleden Rotterdam 4 mei 1971, Havenarbeider,
huwt Rotterdam 28 juli 1938
ANTONIA STAUGIE, geboren Rotterdam 2 november 1916,
uit dit huwelijk werd voorzover bekend te Rotterdam een kind geboren:
  1 JACOB WILLEMSTEIN, geboren 23 april 1941, VOLGT ONDER IXcw

GENERATIE VIIIcn - zn van VIIap

JACOBUS WILLEMSTIJN, geboren Rotterdam 5 augustus 1899, overleden Rotterdam 3 augustus 1958, Monteur Rotterdam Waterleidingsbedrijf,
huwt Rotterdam 18 oktober 1922
KAATJE OUDENAARDE, geboren Rotterdam 17 april 1905,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIIco - zn van VIIap

ARIE WILLEMSTIJN, geboren Rotterdam 6 juli 1909, overleden Rotterdam 22 november 1977, Bakker, Sjouwer, Kraanmachinist
huwt Rotterdam 17 juni 1959
NELLIE LUHRMAN, geboren Rotterdam 6 januari 1923, overleden Rotterdam 10 oktober 1993, coupeuse,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIIcp - zn van VIIap

HENDRIKUS WILLEMSTIJN, geboren Rotterdam 4 oktober 1917, overleden Bunschoten 10 februari 1985, Landbouwer
huwt Bunschoten 20 mei 1960
WIJMPJE VAN DE GROEP, geboren Bunschoten 24 november 1929,
uit dit huwelijk werd te Bunschoten een kind geboren:
  1 JANNIGJE WILLEMSTIJN, geboren 10 februari 1964,
  huwt Bunschoten 22 april 1983
  PIETER HAGEBEUK

GENERATIE VIIIcq - zn van VIIaq

ARIE WILLEMSTEIN, geboren Capelle a/d IJssel 19 februari 1912, overleden Capelle a/d IJssel 5 april 19
huwt Capelle a/d IJssel 21 juni 1951
MARIA VAN BUUREN, geboren Capelle a/d IJssel 20 maart 1920,
uit dit huwelijk werd te Capelle a/d IJssel een kind geboren:
  1 ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren 1 maart l952, VOLGT ONDER IXcx

GENERATIE VIIIcr - zn van VIIar

HEIJMEN CORNELIS WILLEMSTIJN, geboren Rotterdam 16 maart 1902, overleden Rotterdam 21 maart 1967, Arbeider
huwt Rotterdam 16 november 1932
JACOBA MARIA KNIJFF, geboren Dordrecht 26 juli 1907,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 BASTIAANTJE ANTOINETTA WILLEMSTIJN, geboren 12 maart 1933,
  huwt Rotterdam 21 januari 1953
  H. SCHRAM

  2 CORNELIS HENDRIKUS WILLEMSTIJN, geboren 18 februari l936, VOLGT ONDER IXcy

GENERATIE VIIIcs - zn van VIIas

ARIE WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 7 september 1889, overleden Rotterdam 8 september 1982, Schoenmaker
huwt Rotterdam 1 oktober 1919
JOHANNA MARIA BERGEMAN, geboren Rotterdam 22 augustus 1888, overleden Rotterdam 23 november 1974,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 MARIA WILLEMSTEIN, geboren 16 september 1920,
  huwt 16 augustus 1950
  P.P. KAMSTRA

  2 MARIA JOHANNA EVERDINA WILLEMSTEIN, geboren 25 december 1921,
  huwt le Rotterdam 26 augustus 1942, (echtscheiding Rotterdam 16 april 1946)
  JOHANNES FRANCISCUS BOEKELMAN, geboren Rotterdam 8 november 1919,
  huwt 2e Rotterdam 12 juli 1950
  CORNELIS THEODORUS SPAPENS, geboren Rotterdam 2 januari 1914

GENERATIE VIIIct - zn van VIIas

MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 9 juli 1901, overleden Rotterdam 4 mei 1973, Postbode, Schilder
huwt Rotterdam 13 augustus 1930
FRANCYNA VERWEIJ, geboren Utrecht 4 maart 1906,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 AART CHRISTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 4 juni 1932, overleden Rotterdam 24 juli 1942

  2 JACOBUS DIRK WILLEMSTEIN, geboren 5 juli l946, VOLGT ONDER IXcz

GENERATIE VIIIcu - zn van VIIat

JAN WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 28 april 1923,
huwt 's-Gravenhage 24 december 1945
GRIETJE VAN RHENEN, geboren Rotterdam 15 februari
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  1 JAN WILLEMSTEIN, geboren 27 februari 1948, VOLGT ONDER IXda

GENERATIE VIIIcv - zn van VIIat

LAURENS LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 17 januari 1927,
huwt le 12 februari 1952
MARTHA TERLAAK, geboren 's-Gravenhage 21 september 1937, overleden 's-Gravenhage 22 maart 1980,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 3 kinderen geboren:
  1 LAURENS PIETER WILLEMSTEIN, geboren 2 augustus 1952, VOLGT ONDER IXdb

  2 RUDOLF WILLEMSTEIN, geboren 4 februari 1955, VOLGT ONDER IXdc

  3 PETER WILLEMSTEIN, geboren 28 december 1958, VOLGT ONDER IXdd

GENERATIE VIIIcw - zn van VIIat

LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 27 juni 1930,
huwt 's-Gravenhage 5 juni 1959 (echtscheiding)
MARIA ELISABETH BERNOSKI, geboren 's-Gravenhage 8 april 1939,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 ANTOINE GERARDUS WILLEMSTEIN, geboren 18 december 1961, VOLGT ONDER IXde

  2 NIELS WILLEMSTEIN, geboren 9 april l964, VOLGT ONDER IXdf

GENERATIE VIIIcx - zn van VIIau

MARINUS WILLEMSTEIN, geboren Schore 17 mei 1895, overleden Kapelle 6 oktober 1967, Losarbeider,
huwt Goes 9 juni 1922
MAATJE DIRRIKS, geboren Goes 11 juli 1899, overleden Kapelle 14 december 1974,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIIcy - zn van VIIau

JAN WILLEMSTEIN, geboren Schore 14 november 1896, overleden Dordrecht 7 april 1958, Seinhuiswachter NS,
huwt Dordrecht 13 juli 1922
MARIA JOHANNA WEVERS, geboren Dordrecht 11 december 1900,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 2 kinderen geboren:
  1 JOHANNA JACOBA MARIA WILLEMSTEIN, geboren 26 december 1922,
  huwt 16 juli 1947
  D. DEN HOLLANDER

  2 FRANCISCUS JAN WILLEMSTEIN, geboren 31 december 1925, overleden Amersfoort 19 september 1959, ongehuwd, Scheepswerktuigkundige

GENERATIE VIIIcz - zn van VIIau

GERRIT WILLEMSTEIN, geboren Schore 24 mei 1900, overleden Goes 6 maart 1958, Seinhuiswachter NS,
huwt Kloetinge 22 februari 1923
RICHARDINA VAN FRAASSEN, geboren Kloetinge 10 januari 1899, overleden Rilland Bath 31 maart 1968,
uit dit huwelijk werden te Kruiningen 3 kinderen geboren:
  1 JOHANNA JACOBA WILLEMSTEIN, geboren 28 mei 1923,
  huwt Kruiningen 31 augustus 1944
  J. VAN DE GRAAF

  2 WILLEMIJNA WILLEMSTEIN, geboren 24 januari 1925,
  huwt Kruiningen 29 november 1951
  J. VISSER

  3 MARINUS JAN WILLEMSTEIN, geboren 7 januari l928, VOLGT ONDER IXdg

GENERATIE VIIIda - zn van VIIau

ARIE WILLEMSTEIN, geboren Schore 9 februari 1904, overleden maart 1988,
huwt 8 september 1932
MAATJE FRANCINA VAN DEN BERGE, geboren Waarde 28 januari 1905,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend te Schore 2 kinderen geboren:
  1 JOHANNA JACOBA DINA WILLEMSTEIN, geboren 14 augustus 1933, overleden Geertruidenberg 14 februari 1980
  huwt Kruiningen 23 februari 1956
  MARINUS STROOSNIJDER, geboren Kruiningen 27 november 1932.

  2 GERARD WILLEMSTEIN, geboren 22 mei l945, VOLGT ONDER IXdh

GENERATIE VIIIdb - zn van VIIau

JOHAN JACOBUS WILLEMSTEIN, geboren Schare 8 april 1907, overleden Vlissingen 12 juli 1994, spoorwegarbeider,
huwt Kapelle Biezelinge 2 juni 1933
DINA KOSTANJE, geboren Kapelle 3 februari 1910,
uit dit huwelijk werd te Kapelle een kind geboren:
  1 MARINUS CHRISTOFFEL ADRIAAN WILLEMSTEIN, geboren 5 maart 1934, VOLGT ONDER IXdi

GENERATIE VIIIdc - zn van VIIav

CHRISTIAAN WILLEMSTEIN, geboren Schore 6 december 1901, overleden Hulst 10 december 1984, Chauffeur,
huwt Kapelle 14 januari 1921
PIETERNELLA GIJZEL, geboren Kapelle 14 april 1902, overleden Hulst 3 maart 1979,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/2 te Kapelle, 3 te Wemeldinge, en 4 te Hulst:
  1 GERRIT WILLEMSTEIN, geboren 16 april l92l, VOLGT ONDER IXdj

  2 WILLEMINA WILLEMSTEIN, geboren 30 april 1922, overleden Hulst 14 oktober 1985,
  huwt Hulst 9 augustus 1944
  CERILLUS MARIA BOONE, geboren Hulst 13 mei 1919.

  3 JAN WILLEMSTEIN, geboren 23 oktober l927, VOLGT ONDER IXdk

  4 CHRISTINA PIETERNELLA WILLEMSTEIN, geboren 25 september 1935,
  huwt Hulst 23 april 1959
  J.C. MEEUSEN

GENERATIE VIIIdd - zn van VIIav

JAN WILLEMSTEIN, geboren Schore 23 april 1904, overleden Goes 29 januari 1982, Expeditiechef,
huwt Kapelle 16 maart 1928
JACOBA WALRAVE, geboren Wemeldinge 23 januari 1904,
uit dit huwelijk werden te Kloetingen 2 kinderen geboren:
  1 MARIA WILLEMSTEIN, geboren 9 september 1928,
  huwt 14 januari 1954
  J. SANDERSE

  2 JACOBUS WILLEMSTEIN, geboren 25 juni 1931, VOLGT ONDER IXdl

GENERATIE VIIIde - zn van VIIav

JACOB WILLEMSTEIN, geboren Krabbendijke 22 februari 1909, overleden Kapelle 5 januari 1997
huwt Wemeldinge 27 juli 1934
CORNELIA HOOGSTRATE, geboren Wemeldinge 7 augustus 1907,
uit dit huwelijk werden te Kattendijke 2 kinderen geboren:
  1 MARIA CATHARINA WILLEMSTEIN, geboren 23 juli 1938

  2 ANNA GERRITJE WILLEMSTEIN, geboren 10 februari 1946

GENERATIE VIIIdf - zn van VIIaw

JAN WILLEMSTEIN, geboren Schore 1 september 1904, overleden Haarlem 28 october 1971, Ambtenaar NS,
huwt Kloetinge 3 mei 1928
ADRIANA CORNELIA APOLLONIA VAN DEN BERG, geboren Poortvliet 16 maart 1908,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Kloetinge, 2 te Goes:
  1 MARIETJE ADRI WILLEMSTEIN, geboren 30 april 1928,
  huwt 27 september 1957
  M. KREFFER

  2 ADRIANA CORNELIA MARIA WILLEMSTEIN, geboren 29 augustus 1932,
  huwt 23 augustus 1961
  H. ZONNEVELD

GENERATIE VIIIdf/1 - zn van VIIax/1

ARIE CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren Sliedrecht 9 mei 1900, overleden Alblasserdam 7 februari 1984,
huwt Sliedrecht 22 maart 1924
CORNELIA STUY, geboren Sliedrecht 23 november 1902, overleden Sliedrecht 20 november 1957,
uit dit huwelijk werd te Sliedrecht een kind geboren:
  l SIMON WILLEMSTEIN, geboren 26 december 1927, VOLGT ONDER IXdl/1

GENERATIE VIIIdg - zn van VIIay

GERRIT WILLEMSTEIN, geboren Hof van Delft 6 november 1905, overleden 's-Gravenhage 25 juni 1953, Administratief medewerker van de PCGD te 's-Gravenhage,
huwt 's-Gravenhage 6 maart 1929
MARIA HENRIETTE SUSANNA NIEUWKERK, geboren 's-Gravenhage 17 december 1900, overleden 's-Gravenhage 10
juli 1962,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 6 kinderen geboren:
  1 KITTY JOHANNA WILLEMSTEIN, geboren 18 april 1930,
  huwt le 's-Gravenhage 21 december 1949 echtscheiding)
  A.W. HORSMAN
  huwt 2e (echtscheiding)
  SIMON RIEKAART

  2 DIRK WILLEM WILLEMSTEIN, geboren 3 oktober l932, VOLGT ONDER IXdm

  3 ANNEKE HENRIETTE WILLEMSTEIN, geboren 21 december 1933,
  huwt le 's-Gravenhage (echtscheiding 's-Gravenhage 7 mei 1965)
  WILLEM JOHANNES LEENDERT BOS, geboren 's-Gravenhage 19 april 1932,
  huwt 2e 's-Gravenhage 27 juli 1966
  LUBBERT WESTRA, geboren Marrum Gem. Ferwerderadeel 26 augustus 1944,

  4 MARIA HENRIETTE WILLEMSTEIN, geboren 4 december 1935,
  huwt 's-Gravenhage
  ANTONIUS DE BLIEK,

  5 PIETER WILLEMSTEIN, geboren 26 december 1938, VOLGT ONDER IXdn

  6 JOHANNES FRANCISCUS WILLEMSTEIN, geboren 24 mei 1944, VOLGT ONDER IXdo

GENERATIE VIIIdh - zn van VIIba

ARIE WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 20 juli 1897, overleden 's-Gravenhage 17 januari 1968,
Chauffeur, Koopman in Papierwaren,
huwt 's-Gravenhage 21 mei 1952, (echtscheiding 5 februari 1963)
MARIA ADRIANA VAN MOURIK, geboren 's-Gravenhage 13 maart 1908, overleden 's-Gravenhage 27 mei 1972,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE VIIIdi - zn van VIIba

DIRK BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 25 december 1901, overleden 's-Gravenhage 23 oktober 1963, Koopman,
huwt le Rijswijk 18 juni 1924 (echtscheiding 's-Gravenhage 20 december 1944)
ANTOINETTA CORNELIA VAN BEEK, geboren Weesp 23 oktober 1904, overleden 's-Gravenhage 5 januari 1968,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 3 kinderen geboren:
  1 DIRK BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 19 oktober 1924, VOLGT ONDER IXdp

  2 CORNELIA WILLEMSTEIN, geboren 11 februari 1926,
  huwt 's-Gravenhage 17 februari 1950
  JOHANNES KEUPE, geboren Wassenaar 6 april 1924, overleden 's-Gravenhage 17 april 1986, Kapitein ter Koopvaardij ,

  3 JACOBUS WILLEMSTEIN, geboren 22 januari 1930, VOLGT ONDER IXdq
huwt 2e 's-Gravenhage 2 augustus 1963
HENRIETTE RIETVELD, geboren Maarssen 22 maart 1907,

GENERATIE VIIIdj - zn van VIIba

FRANS WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 11 november 1914, overleden Voorschoten 4 februari 1985, Chauffeur, Portier, Cafehouder,
huwt 1e 's-Gravenhage 25 juli 1934 (echtscheiding 's-Gravenhage 13 december 1939)
HENDRIKA MARIA GEERTRUIDA ZUIDERVELDT, geboren 's-Gravenhage 30 mei 1915,
uit dit huwelijk werd te Leiden een kind geboren:
  1 JACOBA HENDRIKA WILLEMSTEIN, geboren 17 november 1934,
  huwt (gescheiden)
  VAN DRIJNICK
huwt 2e Hamburg Dld 6 oktober 1942
INGEBORG MARTHA WILKE, geboren Hamburg Dld 18 september 1921, overleden 's-Gravenhage 6 januari 1970,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1/2 te Hamburg Dld, 3 te 's-Gravenhage:
  2 FRANCINA BEATRIX WILLEMSTEIN, geboren 16 april 1944,
  huwt 's-Gravenhage 24 oktober 1963 (gescheiden)
  RENE NODELIJK,

  3 SYLVIA WILLEMSTEIN, geboren 11 juli 1945,
  huwt 's-Gravenhage 11 november 1963 (gescheiden)
  Ch. DEN DRIJVER,

  4 MICHIEL WILLEMSTEIN, geboren 7 april 1953, VOLGT ONDER IXdr

GENERATIE VIIIdk - zn van VIIba

LEOPOLD WINSTON EDUARD WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 20 mei 1946,
huwt 's-Gravenhage 13 september 1971
ADRIANA MARION VINK, geboren 's-Gravenhage 18 januari 1950,
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  1 LEONIE VICTORIA WILLEMSTEIN, geboren 18 april 1977

GENERATIE VIIIdl - zn van VIIbb

BASTIAAN WILLEMSTIJN, geboren 's-Gravenhage 14 februari 1901, overleden 's-Gravenhage 3 december 1967, Zilverpoetser, Loswerkman, grondwerker,
huwt 's-Gravenhage 30 december 1925
HIELKJE KLARHOLTZ, geboren 's-Gravenhage 13 juli 1891, overleden 's-Gravenhage 24 augustus 1942,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 GERRIT WILLEMSTIJN, geboren 11 juli 1926, VOLGT ONDER IXds

  2 BASTIAAN WILLEMSTIJN, geboren 9 december 1932, overleden 's-Gravenhage 25 november 1979, ongehuwd, Zelfstandig Automonteur.
huwt 2e 's-Gravenhage 27 oktober 1943
MARTINA KLARHOLTZ, geboren 's-Gravenhage 22 juli 1912,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  3 MARTINA WILLEMSTIJN, geboren 13 juni 1945

  4 CORNELIA BASTINA WILLEMSTIJN, geboren 9 mei 1949

GENERATIE VIIIdm - zn van VIIbd

CAROLUS JOHANNES WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 13 februari 1927,
huwt 's-Gravenhage 14 november 1951 (echtscheiding)
GEZINA JOHANNA DE JAGER, geboren 's-Gravenhage 21 maart 1929
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  1 CAROLUS JOHANNES WILLEMSTEIN, geboren 14 mei 1954, VOLGT ONDER IXdt

GENERATIE VIIIdn - zn van VIIbe

PIETER WILLEMSTIJN, geboren 's-Gravenhage 8 september 1915, overleden Goes 16 februari 1980, Grondwerker
huwt 's-Gravenhage 27 november 1940
CHIELTJE SPAANS, geboren 's-Gravenhage 13 juli 1918,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 5 kinderen geboren:
  1 BASTIAAN WILLEMSTIJN, geboren 28 februari 1942, overleden 's-Gravenhage 22 april 1948

  2 HELENE WILLEMSTIJN, geboren 4 oktober 1943,
  huwt Voorburg 11 mei 1965
  R.E. AERTSSEN

  3 MARGRIET WILLEMSTIJN, geboren 22 augustus 1946,
  huwt Voorburg 30 november 1967
  C.H. VAN DER KROGT

  4 BASTIAAN WILLEMSTIJN, geboren 18 september 1948, VOLGT ONDER IXdu

  5 MARIE MATHILDE WILLEMSTIJN, geboren 30 oktober 1960,
  huwt Montfoort 30 juni 1978
  K. DEN BOER

GENERATIE VIIIdo - zn van VIIbe

DERK WILLEMSTIJN, geboren 's-Gravenhage 19 december 1916, overleden 's-Gravenhage in 1986,
huwt 's-Gravenhage 15 maart 1939
ADRIANA GROEN, geboren 's-Gravenhage 28 september 1920,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 6 kinderen geboren:
  1 BASTIAAN WILLEMSTIJN, geboren 13 september 1940, VOLGT ONDER IXdv

  2 CORNELIS WILLEMSTIJN, geboren 27 juni 1941, VOLGT ONDER IXdw

  3 GIJSBERTUS WILLEMSTIJN, VOLGT ONDER IXdx

  4 DERK WILLEMSTIJN, VOLGT ONDER IXdy

  5 PETRA WILLEMSTIJN,

  6 MARGRIET WILLEMSTIJN, geboren 11 december 1955, overleden 12 december 1955.

GENERATIE VIIIdp - zn van VIIbg - vervalt

GENERATIE VIIIdq - zn van VIIbh

CHARLES THOMAS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 22 juni 1917, overleden Rotterdam 1 juli 1998
huwt Rotterdam 8 november 1939
MARIA ADRIANA JOSEPHINA SCHIPPERS, geboren Rotterdam 3 april 1921,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 5 kinderen geboren:
  1 MARIA WILLEMSTEIN, geboren 18 december 1941,
  huwt
  VAN GAMEREN

  2 ANTONIA LOUISA CATHARINA WILLEMSTEIN, geboren 12 november 1943,
  huwt
  BERNAARDS

  3 JOHANNA CAROLINA JACOBA TEUNTJE WILLEMSTEIN, geboren 29 mei 1945,
  huwt
  LAROOY

  4 JACOBA WILLEMSTEIN, geboren 11 augustus 1946
  huwt
  VELDHOEN

  5 CHARLES THOMAS WILLEMSTEIN, geboren 8 november 1948

GENERATIE VIIIdr - zn van VIIbh

ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 3 maart 1919,
huwt Rotterdam 11 oktober 1944
HENDRIKA VAN STAVEREN, geboren 7 januari 1918,
en verder niets bekend.

GENERATIE VIIIds - zn van VIIbh

PIETER HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 6 juli 1923,
en verder niets bekend.

GENERATIE VIIIdt - zn van VIIbi

JOHANNES MAARTEN WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 3 september 1910, overleden Dordrecht 2 augustus 1984, machinebankwerker,
huwt Dordrecht 2 augustus 1984
WILHELMINA HELENA DE HAAN, geboren 's-Gravenhage 27 september 1913,
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  l MARIA BARENDINA WILLEMSTEIN, geboren 16 augustus 1942,
  huwt 's-Gravenhage 20 juli 1962
  F.A. GERRITSEN

GENERATIE VIIIdu - zn van VIIbi

WILLEM WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 14 juni 1916, overleden Rotterdam 20 augustus 1975, Schipper,
huwt Rotterdam 17 november 1943
ANNA STELLO, geboren Rotterdam 11 oktober 1925,
uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren, 1 te Bingen am Rhein Dld, 2/7 te Rotterdam:
  1 LOUIS WILLEMSTEIN, geboren 23 oktober 1944, overleden Rotterdam 12 april 1949

  2 ANTJE ALIDA WILLEMSTEIN, geboren 8 december 1946, overleden Rotterdam 18 oktober 1949

  3 ARIE WILLEM WILLEMSTEIN, geboren 21 december 1949

  4 MARGARETHA WILLEMSTEIN, geboren 25 mei 1951,
  huwt Rotterdam 31 maart 1969
  J.P. VAN DER WALLE

  5 JOHANNES FREDERIKUS GERARDUS WILLEMSTEIN, geboren 29 augustus 1952

  6 LINDA WILLEMSTEIN, geboren 20 september 1955

  7 PHILIPPUS WILLEMSTEIN, geboren 13 juli 1960

GENERATIE VIIIdv - zn van VIIbi

LOUIS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 30 december 1921, overleden Rotterdam 28 februari 1973, Schipper,
huwt Rotterdam 17 juli 1946
GRIETJE KOELINK, geboren Zwolle 14 oktober 1924,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren te Rotterdam, nr 2 te Bad Salzig Dld:
  1 FEMMIGJE JOHANNA MARGARETHA WILLEMSTEIN, geboren 23 september 1946, overleden 24 september 1946

  2 MARGARETHA WILLEMSTEIN, geboren 14 oktober 1947,
  huwt 3 mei 1958
  J.H. VAN DOORN

  3 JOHANNA CAROLINA WILLEMSTEIN, geboren 7 oktober 1948,
  huwt 7 juli 1970
  M.A. QUAK

  4 FEMMIGJE WILLEMSTEIN, geboren 3 januari 1951,
  huwt 21 augustus 1970
  J.F. JUNGER

GENERATIE IXa - zn van VIIIa

MARTINUS WILLEMSTEIN, geboren Nieuw Vennep 3 november 1922,
huwt Hoofddorp Haarlemmermeer 16 september 1949
GEERTRUIDA HENDRIKA KLAASSEN, geboren Hoofddorp Haarlemmermeer 30 mei 1927,
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren, 1 & 3 te Leiden, 2 te Haarlemmermeer, 4/5 Alphen a/d Rijn:
  1 BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 9 maart l950, VOLGT ONDER Xa

  2 GERRIT WILLEMSTEIN, geboren 19 april l951, VOLGT ONDER Xb

  3 MARTINUS WILLEMSTEIN, geboren 15 maart l954, VOLGT ONDER Xc

  4 PLEUN WILLEMSTEIN, geboren 29 mei l956, VOLGT ONDER Xd

  5 TRIJNTJE WILLEMSTEIN, geboren 8 juli 1963

GENERATIE IXb - zn van VIIIa

PLEUN WILLEMSTEIN, geboren Nieuw Vennep 30 april 1926,
huwt 15 april 1953
M. HORSTMAN
en verder niets bekend.

GENERATIE IXc - zn van VIIIa

BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren Nieuw Vennep 29 november 1937,
huwt Hillegom 15 maart 1962
G.J. HOUTZAGER,

GENERATIE IXd - zn van VIIIb

PLEUN WILLEMSTEIN, geboren Haarlemmermeer 31 januari 1929, overleden Leiden 10 september 1972, Bankwerker
huwt Lisse 2 juli 1952
MARIA KARDOL, geboren Hillegom 1 december 1930,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Leiden en 2 te Lisse:
  1 AARTJE WILLEMSTEIN, geboren 19 juli 1953,
  huwt 6 november 1970
  L.J.L.M. VAN DER LANS

  2 KLEIS WILLEMSTEIN, geboren 8 december 1955, VOLGT ONDER Xe

GENERATIE IXe - zn van VIIIc

JAN WILLEMSTIJN, geboren Dordrecht 3 oktober 1921,
huwt Dordrecht 19 mei 1954
JOHANNA MEIJES, geboren Zwijndrecht 23 december 1927
uit dit huwelijk werd te Dordrecht een kind geboren:
  1 JAN WILLEMSTIJN, geboren 24 oktober 1954, VOLGT ONDER Xf

GENERATIE IXf - zn van VIIIe

HILLAGONDUS WILHELMUS WILLEMSTIJN, geboren Puttershoek 14 september 1922, overleden Spijkenisse 13 augustus 2009
huwt 17 december 1952
A. BRAAT
huwt 2e
RIEMKE MARGARETHA KNOPPERT, geboren Loosduinen 3 oktober 1927, overleden Rozenburg 20 juni 2008
(haar zoon G.J.Bernard kreeg de Willemstijn familienaam in 1964)
  1 GERRIT JAN WILLEMSTIJN, geboren Rotterdam 16 mei 1962,VOLGT ONDER Xg

GENERATIE IXg - zn van VIIIf

HILLEGONDUS WILLEMSTIJN, geboren Barendrecht 8 april 1931,
huwt Strijen 4 september 1958
WIL DE MEULMEESTER, geboren Strijen Sas 11 maart 1936,
uit dit huwelijk werden te Strijen 3 kinderen geboren:
  1 HARRY WILLEMSTIJN, geboren 1 juni 1959

  2 HENDRIKA JOHANNA WILLEMSTIJN, geboren 1 december 1961

  3 WILMA WILLEMSTIJN, geboren 29 januari 1964

GENERATIE IXh - zn van VIIIf

ARIE WILLEMSTIJN, geboren Barendrecht 22 juni 1932,
huwt omstreeks 1960
NEELTJE BERKMAN, geboren Strijen 3 februari 1934, overleden Rotterdam 28 mei 2004
en verder niets bekend. (uit de rouwadvertentie blijkt dat zij de navolgende kinderen/ kleinkinderen hadden - Arie en Janet met Tim, Herman en Maudie met Marlon en Kristy, Netty en Edward met Danica, Leanne, Senna)

GENERATIE IXi - zn van VIIIi

TONNY WILLEMSTIJN, geboren Dordrecht 16 juni 1933, overleden 20 augustus 1996
huwt 4 oktober 1961 te Dordrecht
JACOBA HAZENBOSCH, geboren Dordrecht 10 september 1932,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 2 kinderen geboren:
  1 ARTHUR WILLEMSTIJN, geboren 16 april 1963, VOLGT ONDER Xh

  2 PETRA WILLEMSTIJN, geboren 11 januari 1971

GENERATIE IXj - zn van VIIIi

MATTHIJS ANDRE WILLEMSTIJN, geboren Dordrecht 12 januari 1942,
huwt Leerdam 17 december 1970
GEERTRUIDA NELLIE BREEDVELD, geboren Leerdam 13 augustus 1939,
uit dit huwelijk werd te Nijmegen een kind geboren:
  1 CORNELIS JEROEN WILLEMSTIJN, geboren 7 juli 1971

  2 GEERTRUIDA WILHELMINA WILLEMSTIJN, geboren Nijmegen 21 mei 1972

  3 MARTINE KARIN WILLEMSTIJN, geboren Maassluis 9 november 1978

GENERATIE IXk - zn van VIIIj

MATTHIJS CORSTIAAN WILLEMSTEIJN, geboren Dordrecht 23 augustus 1941,
huwt 's-Gravenhage 29 maart 1963, (echtscheiding 's-Hertogenbosch 8 augustus 1986)
JOHANNA GERARDA DE WIT, geboren 's-Gravenhage 11 maart 1929,
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  1 ELISABETH MATTHISSA WILLEMSTEIJN, geboren 23 november 1964

GENERATIE IX-l - zn van VIII-l

ARIE WILLEMSTIJN, geboren 's-Gravenhage 18 maart 1925,
huwt Dantumadeel 29 september 1953
GRIETJE DE VRIES, geboren Dokkum 21 mei 1927
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 ANNITA ELIZABETH WILLEMSTIJN,

  2 JOHAN WILLEM WILLEMSTIJN, geboren 26 maart 1959, VOLGT ONDER Xi

  3 ELISABETH JEANETTE WILLEMSTIJN, geboren 9 maart 1964

GENERATIE IXm - zn van VIII-l

WILLEM WILLEMSTIJN, geboren 's-Gravenhage 3 oktober 1932, woont te Suid Afrika

GENERATIE IXn - zn van VIIIn

RONALD HERMAN WILLEMSTYN, geboren New York USA 6 september 1937, Chef Binnenland Grolsch bier USA
huwt
PATRICIA ANN ALBERT,
uit dit huwelijk werden te USA 3 kinderen geboren:
  1 RONALD ANTONY WILLEMSTYN, geboren 13 augustus 1959

  2 ROBERT BENJAMIN WILLEMSTYN, geboren 19 maart 1961

  3 BENJAMIN RANDOLPH WILLEMSTYN, geboren 29 november 1963

GENERATIE IXo - zn van VIIIp

MARINUS JOHANNES WILLEMSTIJN, geboren Dordrecht 5 oktober 1935, overleden Dordrecht 25 februari 1980, Electromonteur ,
huwt Dordrecht 8 juni 1960
JACOMIJNTJE VAN BALLEGOOIJEN, geboren Dordrecht 14 januari 1939,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 2 kinderen geboren:
  1 MARINUS CORNELIS WILLEMSTIJN, geboren 23 maart 1962

  2 ANNA MARIA WILLEMSTIJN, geboren 25 juni 1967

GENERATIE IXp - zn van VIIIq

PETRUS MARINUS MARIA WILLEMSTIJN, geboren Dordrecht 20 mei 1936,
huwt Amsterdam 19 augustus 1965
JOHANNA WILHELMINA GEERTRUIDA FIKINK, geboren Amsterdam 1 mei 1944,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te Amsterdam, 2 te Maarn, 3 te Apeldoorn:
  1 ARNOUD PETER WILLEMSTIJN, geboren 15 februari 1967

  2 PAUL MARIJN WILLEMSTIJN, geboren 28 mei 1973

  3 MAURA JOANNE WILLEMSTIJN, geboren 23 februari 1978

GENERATIE IXq - zn van VIIIq

ANTONIUS JOSEPHUS WILLEMSTIJN, geboren Dordrecht 8 maart 1940,
huwt Amsterdam 22 mei 1966
MARIA F.E. VAN LINT, geboren Amsterdam 28 november 1931,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1 te Amsterdam, 2/3 te Purmerend:
  1 NASJA WILLEMSTIJN, geboren 29 augustus 1967

  2 JASPER WILLEMSTIJN, geboren 6 november 1975

  3 JENNIE WILLEMSTIJN, geboren 1 december 1977

GENERATIE IXr - zn van VIIIq

ADRIANUS WILHELMUS ARNOLDUS MARIA WILLEMSTIJN, geboren Dordrecht 18 februari 1943,
huwt le 2 maart 1963
H.E. VAN DER HORST
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren,
huwt 2e Amsterdam 11 juni 1971
JOHANNA FRANCISCA CHRISTINA EGHTHUIJZEN, geboren Amsterdam 4 juni 1947,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 FRANCISCA PAULINA WILHELMINA WILLEMSTIJN, geboren Hoorn 6 september 1973

  2 ADRIANA ALEXANDRA JOHANNA NAOMI WILLEMSTIJN, geboren Oosthuizen 3 augustus 1976

GENERATIE IXs - zn van VIIIq

JOHANNES GERARDUS WILLEMSTIJN, geboren Amsterdam 22 december 1951,
huwt Amsterdam 6 april 1973
CORNELIA J.M. MANNAERT, geboren 17 september 1952,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 SHIRLEY WILLEMSTIJN, geboren 23 januari 1974

  2 JORDI WILLEMSTIJN, geboren 7 oktober 1978

GENERATIE IXt - zn van VIIIr

MARINUS WILLEMSTIJN, geboren Dordrecht 27 september 1932, Kapper,
huwt Dordrecht 4 september 1957
CORNELIA VAN MILL, geboren Dordrecht 15 februari 1934,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 2 kinderen geboren:
  1 MONIQUE WILLEMSTIJN

  2 ROBIN WILLEMSTIJN, geboren 20 oktober 1963

GENERATIE IXu - zn van VIIIr

gegevens op verzoek van betrokkenen niet gepubliceerd.

GENERATIE IXv - zn van VIIIs

MARINUS ISAAK LEO WILLEMSTIJN, geboren Strijen 11 november 1947,
huwt Rijswijk ZH 10 juni 1974
MARTINA BERNARDA SOFIA STEENBERGEN, geboren Doetinchem 2 juni 1946,
uit dit huwelijk werd te Rijswijk ZH een kind geboren:
  1 BIANCA WILLEMSTIJN, geboren 15 oktober 1975

GENERATIE IXw - zn van VIIIt

WILLEM WILLEMSTIJN, geboren 's-Gravenhage 8 juli 1930, overleden 31 maart 2006,
huwt Voorburg 22 december 1955
JOHANNA JACOBA ZWITZELAAR, geboren Vlaardingen 30 juni 1932,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te 's-Gravenhage, 2 te Voorburg:
  1 EVERT WILLEM WILLEMSTIJN, geboren 13 oktober 1956, bassist
  partner Jeanine GOOSSENS, geboren Oploo 7 oktober 1959, een kind Bram Willemstijn, geboren Leiden 10 februari 1997

  2 TANNIE JACOBA WILLEMSTIJN, geboren 4 oktober 1959, zangeres

GENERATIE IXx- zn van VIIIt

EVERT JAN WILLEMSTIJN, geboren 's-Gravenhage 5 maart 1948,
huwt Eindhoven 2 juli 1971
INA JOHANNA BEEK, geboren Dieren Gld 6 maart 1949
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 BABETTE WILLEMSTIJN,

  2 MARLOES WILLEMSTIJN,

  3 CARLIJN WILLEMSTIJN,

GENERATIE IXy - zn van VIIIy

NICOLAAS ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren Dordrecht 15 april 1951,
huwt Dordrecht 19 december 1972
MARIA LOUISE VINGERLING, geboren Dordrecht 19 december 1948,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

GENERATIE IXz - zn van VIIIab

AART WILLEMSTEIN, geboren Dordrecht 7 november 1930,
huwt Dubbeldam 4 augustus 1955
AARTJE WILHELMINA ZWETS, geboren Dubbeldam 30 juni 1930,
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 dochter

GENERATIE IXab - zn van VIIIac

KLEIS ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren Dordrecht 31 augustus 1946,
huwt 30 mei 1996
IDA ARIETA STRUIK, geboren Rotterdam 25 juni 1946
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE IXac - zn van VIIIah

JACOB WILLEMSTEIN, geboren Dordrecht 7 juni 1945,
huwt Pretoria Rep. Suid Afrika 17 februari 1958
LAURA MACHETTO, geboren Pretoria Rep. Suid Afrika 28 mei 1947,
uit dit huwelijk werden te Pretoria 3 kinderen geboren:
  1 ROBERT WILLEMSTEIN, geboren 22 januari 1973, VOLGT ONDER XIj

  2 MICHAEL WILLEMSTEIN, geboren 24 januari 1978

  3 NICOLE WILLEMSTEIN, geboren 28 mei 1980

GENERATIE IXad - zn van VIIIak

HENDRIK BARTHOLOMEUS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 7 februari 1943,
huwt Vendrell Spanje 1 juni 1967
H.M. GONZALES
en verder niets bekend.

GENERATIE IXae - zn van VIIIak

HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 21 maart 1945,
huwt Rotterdam 6 september 1965
H.N. SNOEK
en verder niets bekend.

GENERATIE IXaf - zn van VIIIak

THOMAS JOHANNES WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 26 augustus 1946,
huwt Maassluis 4 juni 1968
A.P. DEN BREEMS
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 BOB WILLEMSTEIN, geboren Vlaardingen 10 oktober 1970,

  2 NICKY WILLEMSTEIN, geboren Vlaardingen 26 maart 1972,
  huwt Essen B 2 september 1996
  MARTINE M.C. DE LAET,
  uit dit huwelijk werden te Brasschaat B 3 kinderen geboren:
   1 YANNICK WILLEMSTEIN, geboren 27 november 1997

   2 EVELYNE WILLEMSTEIN, 2 september 1999

   3 CHARLOTTE WILLEMSTEIN, 20 maart 2006

  GENERATIE IXag - zn van VIIIal

  TONNY PAUL HENDRIK CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 26 oktober 1942,
  huwt le Rotterdam 18 juli 1967
  WILHELMINA JOHANNA VAN DER VOORT, geboren Rotterdam 25 december 1937, overleden Rotterdam 10 augustus
  1974, uit dit huwelijk werden te Gorinchem 2 kinderen geboren:
   1 MAYOLA WILLEMSTEIN, geboren 24 juli 1969

   2 VINCENT WILLEMSTEIN, geboren 31 oktober 1972
  huwt 2e Gouda 20 juni 1975
  ADRIANA VERBREE, geboren Delft 13 oktober 1939,
  Haar dochter B. Simonis haar familienaam werd per K.B. 28 februari 1981 gewijzigd in Willemstein,
  werd door T.P.H.C. Willemstein op 24 september 1987 geadopteerd)
   BETTY WILLEMSTEIN, geboren Gorinchem 19 november 1966

  GENERATIE IXah - zn van VIIIal

  ERNEST ROBBERT WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 27 december 1945,
  huwt Rotterdam 5 september 1972
  HENDRIKA PIETERNELLA MOJEL, geboren Rotterdam 26 april 1950,
  en verder niets bekend.

GENERATIE IXai - zn van VIIIal

RUDOLF JAPET WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 30 mei 1947,
huwt Rotterdam 5 september 1972
MARIA ANTIONETTE MOJEL, geboren Rotterdam 28 april 1952,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren, twee kinderen werden geadopteerd, geboren Colombo Sri Lanka:
  1 MICHAEL DJURI WILLEMSTEIN, geboren 11 april 1984

  2 JOSE PUSHPA WILLEMSTEIN, geboren 1 maart 1986

GENERATIE IXaj - zn van VIIam

TONNY WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 3 juni 1941,
huwt 3 april 1964
H.H.J. SUDMEIJER
en verder niets bekend.

GENERATIE IXak - zn van VIIIam

ANDRIES WILLEMSTEIN, geboren Gorinchem 18 januari 1957,
huwt Vlissingen
PIETERNELLA ANTONIA HOLTKAMP,
uit dit huwelijk werden te Vlissingen 2 kinderen geboren:
  1 DENNIS SEBASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 30 augustus 1978

  2 STEPHAN ANDREAS WILLEMSTEIN, geboren 30 januari 1980

GENERATIE IXal - zn van VIIIao

JOOST NICOLAAS WILLEMSTEIN, geboren Zwijndrecht 28 juli 1946,
huwt Chaam 10 december 1970
ADRIANA A.L. OOMEN, geboren Chaam 15 juli 1949,
uit dit huwelijk werden te Chaam 2 kinderen geboren:
  1 JOHANNA S.A. WILLEMSTEIN, geboren 27 april 1976

  2 MATTHIJS H.J. WILLEMSTEIN, geboren 10 april 1979

GENERATIE IXam - zn van VIIIa

NICOLAAS DIRK PIETER WILLEMSTEIN, geboren Zwijndrecht 30 juli 1950,
huwt Zwijndrecht 22 juni 1973
LAMBERTHA WILHELMINA KANTERS, geboren Moerdijk 30 augustus 1952,
en verder niets bekend

GENERATIE IXan - zn van VIIIap

CORNELIS JAN WILLEMSTIJN, geboren Zwijndrecht 19 mei 1939, en verder niets bekend.

GENERATIE IXao - zn van VIIIap

JOOST WILLEMSTIJN, geboren Zwijndrecht 15 januari 1942, en verder niets bekend.

GENERATIE IXap - zn van VIIIap

ADRIANUS WILLEMSTIJN, geboren Zwijndrecht 29 december 1943, en verder niets bekend.

GENERATIE IXaq - zn van VIIIar

GERRIT DIRK WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk 14 april 1935, Directeur Transportbedrijf,
huwt Ridderkerk 10 oktober 1957
ARICHJE JOHANNA MARGARETHA DIJKSMAN, geboren Slikkerveer 17 september 1933,
uit dit huwelijk werden te Rijsoort 2 kinderen geboren:
  1 WILLEM GERRIT WILLEMSTEIN, geboren 4 september 1958

  2 GERRIT WILLEM WILLEMSTEIN, geboren 23 december 1963

GENERATIE IXar - zn van VIIIar

DIRK GERRIT WILLEMSTEIN, geboren Barendrecht 27 december 1941,
huwt 5 maart 1964 te Barendrecht
BERBERA KRANENDONK, geboren Barendrecht 15 januari 1943,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1/2 te Ridderkerk, 3 te Barendrecht:
  1 WILLEM BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 31 januari 1967

  2 JOHANNA CORNELIA WILLEMSTEIN, geboren 5 juli 1971

  3 CORNELIA NEELTJE WILLEMSTEIN, geboren 26 februari 1974

GENERATIE IXas - zn van VIIIar

JACOB WILLEMSTEIN, geboren Barendrecht 2 mei 1943,
huwt Barendrecht 15 februari 1968
ADRIANA VAN DER LINDEN, geboren te Barendrecht 9 oktober 1948,
uit dit huwelijk werden te Barendrecht 2 kinderen geboren:
  1 WILLIAM WILLEMSTEIN, geboren 26 december 1970

  2 MICHEL WILLEMSTEIN, geboren 7 april 1973

GENERATIE IXat - zn van VIIIar

CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren Barendrecht 30 december 1944,
huwt Barendrecht 8 oktober 1963
JOSINA VAN DER WEL, geboren Rotterdam 7 mei 1944,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1/2 te Rotterdam, 3 te Barendrecht:
  1 WILLEM PLEUN WILLEMSTEIN, geboren 24 april 1964

  2 TONIA CLASINA CORNELIA WILLEMSTEIN, geboren 5 juli 1965

  3 PAULINE CORNELIA WILLEMSTEIN, geboren 13 april 1971

GENERATIE IXau - zn van VIIIar

WILLEM WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 21 september 1951,
huwt Ridderkerk 18 augustus 1971
WOUTERINA RACHEL LENA BIJL, geboren Ridderkerk 10 maart 1953,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1/2 te Ridderker, 3 te Barendrecht:
  1 WILLEM DANIEL FRANCISCUS WILLEMSTEIN, geboren 22 januari 1971

  2 JACOB WILLEMSTEIN, geboren 27 februari 1974

  3 RIANNE LENI WILLEMSTEIN, geboren 2 juli 1978

GENERATIE IXav - zn van VIIIar

AART WILLEMSTEIN, geboren Barendrecht 22 mei 1953,
huwt Barendrecht 20 mei 1979
MARIA CHRISTINA BOL,
uit dit huwelijk werden te Barendrecht 2 kinderen geboren:
  1 WILLEM WILLEMSTEIN

  2 CHRISTIAAN WILLEMSTEIN

GENERATIE IXaw - zn van VIIIar

LAURENS WILLEMSTEIN, geboren Barendrecht 19 oktober 1955,
huwt 26 juni 1980
N.W. KOOIMAN,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 WILLEKE WILLEMSTEIN

  2 CORNELIA WILLEMSTEIN

GENERATIE IXax - zn van VIIIat

GENERATIE IXba - zn van VIIIaw

MAARTEN WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 3 november 1934,
huwt Zwijndrecht 21 juni 1956
MARIA ADRIANA KLEIWEGT, geboren Zwijndrecht 15 september 1936,
uit dit huwelijk werden te Zwijndrecht 3 kinderen geboren:
  1 ARIE CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 5 december 1956

  2 CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 10 augustus 1958, VOLGT ONDER Xk

  3 ANDRE MAARTEN WILLEMSTEIN, geboren 4 november 1960

GENERATIE IXbb - zn van VIIIay

ARIE JOHANNES WILLEMSTEIN, geboren Heerjansdam 25 oktober 1944,
huwt Heerjansdam 25 mei 1976
JANNA DE DEUGD, geboren Heerjansdam 13 april 1946,
uit dit huwelijk werden te Heerjansdam 2 kinderen geboren:
  1 SERGE MICHEL WILLEMSTEIN, geboren 1970

  2 DENISE EVELINE WILLEMSTEIN, geboren 1971

GENERATIE IXbc - zn van VIIIba

THOMAS GEORGE WILLEMSTEIN, geboren Dearborn Michigan USA 8 december 1928, verder niets bekend.

GENERATIE IXbd - zn van VIIIba

HENRY JOHN WILLEMSTEIN, geboren Doon Iowa USA 3 december 1936,
huwt - gescheiden -
GOLDIE MARIE JONES, geboren Los Angeles California 13 maart 1943,
uit dit huwelijk werden te Los Angeles California 3 kinderen geboren:
  1 MILINDA GRACE WILLEMSTEIN, geboren 18 maart 1961,
  huwt DONALD NEWBY, geboren Oklahoma USA october 1964

  2 ZENDA MARIE WILLEMSTEIN, geboren 7 maart 1964,
  huwt
  DAVID DIMLER, geboren England 1951

  3 SUZANDRA LOUISE WILLEMSTEIN, geboren 23 februari 1968,
  huwt
  THAD LESTER MCKETCHIE, geboren Nappa California 9 juli 1965

GENERATIE IXbe - zn van VIIIba

ROBERT DALE WILLEMSTEIN, geboren Doon County Iowa USA 27 juni 1940, overleden USA 29 november 1999,
huwt
KATHY BOWEN
uit dit huwelijk:
  1 ROBERT DALE WILLEMSTEIN, geboren 14 februari 1963,overleden slechts enige dagen oud.

  2 KATHY WILLEMSTEIN,
  huwt 1e
  NN
  huwt 2e
  DAVID CROUGH

GENERATIE IXbf - zn van VIIIbe

JACOB WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 11 oktober 1921, en verder niets bekend.

GENERATIE IXbg - zn van VIIIbf

HEILTJE WILLEMSTEIN, geboren 9 juni 1923,
uit haar:
  1 JACOB CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren Delft 24 februari 1947, VOLGT ONDER X-l
huwt Rotterdam ll november 1942
C.J.A. SUIKER

GENERATIE IXbh - zn van VIIIbf

GERRIT WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 4 augustus 1928, overleden 's-Gravenhage 9 oktober 1967, Electricien
huwt 's-Gravenhage 9 september 1953
JOHANNA CHRISTINA DEELEN, geboren 's-Gravenhage 5 juni 1925,overleden 's-Gravenhage 11 november 2001
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 MARTIN WILLEMSTEIN, geboren 5 januari 1955,
  gehuwd
  PATRICIA,
  kind ERIK

  2 MARJA WILLEMSTEIN, geboren 10 november 1956,
  gehuwd
  DONALD

GENERATIE IXbi - zn van VIIIbh

WILLEM WILLEMSTEIN, geboren Barendrecht 29 november 1933,
huwt le Ridderkerk 4 juli 1937
PIETJE EMMIE DE WAARD,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  l WILLEM WILLEMSTEIN

  2 ANNIE WILLEMSTEIN

  3 JACQUELINE WILLEMSTEIN
huwt 2e Hellevoetsluis 27 oktober 1971
HENDRIKA AALTJE ROOS, geboren Rotterdam 1 februari 1941
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  4 ARIE CORNELIS WILLEMSTEIN

GENERATIE IXbj - zn van VIIIbh

GERRIT WILLEMSTEIN, geboren Barendrecht 28 juni 1935
huwt 10 november 1971
JANNA MARIA VOORTMAN, geboren te Rijssen 15 september 1944,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE IXbk - zn van VIIIbj

HENDRIK WILLEMSTEIN, geboren Den Helder 12 januari 1942,
huwt Amsterdam 10 december 1964
ANNA PETRONELLA DE GRAAFF, geboren Amsterdam 15 september 1942,
uit dit huwelijk werden te Amsterdam 2 kinderen geboren:
  1 HENDRIK KARS WILLEMSTEIN, geboren 28 juni 1966

  2 KARS WILLEMSTEIN, geboren 6 november 1968

GENERATIE IXbl - zn van VIIIbj

JAKOBUS WILLEMSTEIN, geboren Den Helder 6 september 1943,
huwt Middelburg 10 augustus 1965
NEELTJE JOHANNA SINKE, geboren Middelburg 7 december 1944, overleden Middelburg 28 december 1979,
uit dit huwelijk werden te Middelburg 2 kinderen geboren:
  l HENDRIK JAN WILLEMSTEIN, geboren 18 juli 1966

  2 ASTRID WILLEMSTEIN, geboren 9 december 1968

GENERATIE IXbm - zn van VIIIbl

HILLE WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 16 augustus 1933,
huwt Rotterdam 4 oktober 1961
MARIETJE DEN HAAN, geboren Rotterdam 1 juli 1941,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  l PAULINA WILLEMSTEIN, geboren 24 september 1963
  huwt
  RICHARD ZUCHOWSKI, geboren 8 januari 1963

  2 HILDA WILLEMSTEIN, geboren 25 juli 1968
  huwt 21 december 2005 - echtscheiding 13 juni 2012
  JILLES MARTINUS DE HEK, geboren 22 april 1957

GENERATIE IXbn - zn van VIIIbl

LEENDERT MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 12 november 1942,
huwt Rotterdam 7 december 1966
MARIA HELENE PETRYCZKA, geboren Coburg Dld 26 september 1947, overleden Wuustwezel B 19 november 2009
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  1 IVONNE WILLEMSTEIN, geboren 11 mei 1967

GENERATIE IXbo - zn van VIIIbl

MATTHIJS LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 3 december 1950,
huwt le Rotterdam 20 december 1972,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren,
huwt 2e Rotterdam 27 februari 1986
HUBERTINA CHRISTINA JOHANNA VOLMER,
uit dit huwelijk:
  1 LARISSA WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 6 maart 1987
  uit haar:
   1 JAYDEN THIJS WILLEMSTEIN, geboren 14 december 2008
  2 ANOUK MICHELLE WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 2 september 1990

GENERATIE IXbp - zn van VIIIbm

CORSTIAAN LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk 24 maart 1943,
huwt Hendrik Ido Ambacht 15 december 1965
WILHELMINA KREUK, geboren 14 april 1948,
uit dit huwelijk werd te Ridderkerk een kind geboren:
  1 CORSTIAAN LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren 19 januari 1971

GENERATIE IXbq - zn van VIIIbm

LEENDERT CORSTIAAN WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk, verder niets bekend

GENERATIE IXbr - zn van VIIIbo

CORNELIS JAN WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 28 november 1928,
huwt Rotterdam 10 maart 1955
WILHELMINA PETRONELLA VAN DEN BURG,
uit dit huwelijk werden te Barendrecht 4 kinderen geboren:
  l ELISABETH WILLEMSTEIN, geboren 29 september 1959

  2 JAN MATTHIJS WILLEMSTEIN

  3 ELLEN WILLEMSTEIN

  4 JUDITH WILLEMSTEIN

GENERATIE IXbs - zn van VIIIbp

PIETER WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 22 april 1937,
huwt Rotterdam 4 april 1961
LOUISE SMIT, geboren Rotterdam 8 juni 1938,
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren, 1/2 te Smilde, 3 te Rotterdam, 4 te Waddinxveen:
  1 MATTHIJS JAN WILLEMSTEIN, geboren 10 januari 1962, VOLGT ONDER Xlm

  2 MARIA JOHANNA WILLEMSTEIN, geboren 21 maart 1963

  3 BARBARA CLAZINA WILLEMSTEIN, geboren 8 december 1965

  4 JAN DIRK WILLEMSTEIN, geboren 6 augustus 1971

GENERATIE IXbt - zn van VIIIbp

CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 18 januari 1940
huwt
NN
uit dit huwelijk werden 3 dochters geboren, verder niets bekend.

GENERATIE IXbu - zn van VIIIbp

RUDOLF MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 20 november 1943, overleden 2000
huwt 5 maart 1969
ALETTE DE WINTER, geboren Pernis 24 september 1946,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 2 kinderen geboren:
  1 ALETTA WILLEMSTEIN, geboren 8 juni 1970

  2 MATTHIJS JAN WILLEMSTEIN, geboren 1 oktober 1972

GENERATIE IXbv - zn van VIIIbp

THEODOOR PAUL WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 5 april 1947,
huwt Rotterdam 13 mei 1970
JEANNETTE CATHARINA VAN DE VELDE, geboren Dordrecht 2 augustus 1948
uit dit huwelijk:
  1 WALTER WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 13 januari 1971
  huwt Zeist 23 maart 2002
  HENDRIKA PIETERNELLA ESTHER SPIERINGS, geboren Sprang-Capelle 23 april 1977
  uit dit huwelijk:
   1 RAPHAEL PAUL DANIEL WILLEMSTEIN, geboren Gouda 20 mei 2005
   2 CATHARINA SYLVANA ADRIANA WILLEMSTEIN, geboren Gouda 18 februari 2007
  2 MAATJE CATHARINA WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 5 maart 1973

GENERATIE IXbw - zn van VIIIbp

JAN WILLEM WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 26 april 1954, en verder niets bekend.

GENERATIE IXbx - zn van VIIIbq

SJOERT CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 9 december 1943,
huwt Rotterdam 23 januari 1970
ELISABETH CORSTIANA VAN HOVEN, geboren Rotterdam 24 oktober 1948,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Leiden, 2 te Leiderdorp:

  1 NICOLETTE WILLEMSTEIN, geboren 22 december 1972

  2 EVELINE CORSTIANA WILLEMSTEIN, geboren 20 april 1975,
  huwt
  GODEFRIDUS JOHANNES MARIA VAN SAMBEEK, geboren Nijmegen 26 juli 1975

GENERATIE IXby - zn van VIIIbs

JACOBUS MARINUS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 24 oktober 1948,
huwt Eijsden 27 september 1973
MARIANNE A.J. REINTJENS, geboren Heerlen 22 september 1950,
uit dit huwelijk werden te Geleen 2 kinderen geboren:
  1 BOB WILLEMSTEIN, geboren 26 december 1974

  2 LUUK WILLEMSTEIN, geboren 1 mei 1977

GENERATIE IXbz - zn van VIIIbs

CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 18 maart 1951,
huwt Bunde (L) 1980
FRANCISCA MARIA ELISABETH HOUBIERS, geboren Maastricht 20 augustus 1955,
uit dit huwelijk werd te Roermond een kind geboren:
  l LONNEKE MARIEKE WILLEMSTEIN, geboren 15 februari 1981

GENERATIE IXca - zn van VIIIbu

BASTIAAN WILLEMSTEIJN, geboren Dordrecht 23 september 1924,
huwt Dordrecht 20 oktober 1948
TEUNI BUSSUM, geboren Dordrecht 27 maart 1927,
uit dit huwelijk werd te Dordrecht een kind geboren:
  1 CORNELIS APOLONIUS WILLEMSTEIJN, geboren 9 april 1962,

GENERATIE IXcb - zn van VIIIbv

LAURENS BERNARDUS WILLEMSTEIJN, geboren Dordrecht 1 juli 1937,
huwt Dordrecht 29 november 1961
JOHANNA FOK, geboren Dordrecht 24 mei 1938,
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 2 kinderen geboren:
  1 RENS WILLEMSTEIJN, geboren 19 augustus 1964
  huwt 1 september 1988
  WINNIE KROES, geboren Dordrecht 19 november 1965
  uit dit huwelijk:
   1 ANNE WILLEMSTEIJN, geboren Dordrecht 24 april 1991

   2 BAS WILLEMSTEIJN, geboren Dordrecht 11 april 1994

  2 ANNEKE WILLEMSTEIJN, geboren 18 december 1966

GENERATIE IXcc - zn van VIIIbw

GIJSBERTUS JOSEPHUS WILLEMSTEIJN, geboren Dordrecht 5 februari 1943,
huwt Utrecht 15 december 1970
M.W. VAN DONSELAAR
en verder niets bekend.

GENERATIE IXcd - zn van VIIIbw

BASTIAAN WILLEMSTEIJN, geboren Dordrecht 5 augustus 1948, en verder niets bekend.

GENERATIE IXce - zn van VIIIby

LEENDERT WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk 6 december 1936,
huwt Ridderkerk 1 november 1962
JOHANNA STERK, geboren Ridderkerk 1 juli 1939,
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren, 1/2 te Ridderkerk, 3 te Rotterdam:
  1 PIETER WILLEMSTEIN, geboren 26 april 1966, VOLGT ONDER Xn

  2 RONALD WILLEMSTEIN, geboren 16 juli 1968, VOLGT ONDER Xo

  3 ADRIANA DINA JACOBA WILLEMSTEIN, geboren 14 augustus 1969,
  huwt Ridderkerk 21 december 2001
  KEES ALERLIESTEN, geboren Maasland

GENERATIE IXcf - zn van VIIIbz

LEENDERT CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk 29 april 1939, en verder niets bekend.

GENERATIE IXcq - zn van VIIIbz

HERBERT WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk 5 maart 1942, overleden Ridderkerk 11 maart 1971, Timmerman,
huwt Ridderkerk 14 maart 1961
MARIA TEUNTJE RIETJE VAN BENNEKOM, geboren Rotterdam 13 juli 1943,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Rotterdam, 2 te Ridderkerk:
  1 YVONNE WILLEMSTEIN, geboren 28 juli 1961

  2 HERMAN WILLEMSTEIN, geboren 20 augustus 1966

GENERATIE IXch - zn van VIIIbz

PIETER WILLEMSTEIN, geboren Ridderkerk 29 maart 1944,
huwt Alblasserdam 14 april 1966
J. VETH
verder niets bekend.

GENERATIE IXci - zn van VIIIcb

TEUNIS WILLEMSTEIJN, geboren Ridderkerk 13 januari 1927,
huwt 11 september 1956
LIJNTJE TUK
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 FRANS WILLEMSTEIJN, geboren 2 juli 1957, VOLGT ONDER Xp

  2 MAARTJE PIETRONELLA WILLEMSTEIJN, geboren 23 februari 1966

GENERATIE IXcj - zn van VIIIcc

HENDRIKUS WILLEMSTEIJN, geboren Amsterdam 16 september 1929,
huwt 11 juni 1955
A. LENDERING
en verder niets bekend.

GENERATIE IXck - zn van VIIIcc

CORNELIS WILLEMSTEIJN, geboren Amsterdam 9 augustus 1933,
huwt 9 november 1961
H. FEY
en verder niets bekend.

GENERATIE IXcl - zn van VIIIcd

CORNELIS ADRIAAN WILLEMSTEIJN, geboren IJsselmonde 24 september 1938,
huwt Amsterdam 16 maart 1962
NICOLETTE DE JONG, geboren Amsterdam 16 oktober 1939,
uit dit huwelijk werd te Amsterdam een kind geboren:
  1 MIRJAM WILLEMSTEIJN, geboren 13 mei 1966

GENERATIE IXcm - zn van VIIIce

ROCUS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 2 april 1918, en verder niets bekend.

GENERATIE IXcn - zn van VIIIce

MATTHIJS BASTIAAN JACOBUS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 7 april 1920
huwt Rotterdam 7 december 1949
PETRONELLA VAN VELDHUIJZEN, geboren Ridderkerk 10 juli 1924
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE IXco - zn van VIIIcf

BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 10 augustus 1929,
huwt Rotterdam 26 augustus 1953
MARGARETHA DELWEL, geboren Rotterdam 7 september 1929,
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

GENERATIE IXcp - zn van VIIIcg

CENT MARINUS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 28 februari 1920,
huwt Amsterdam 2 oktober 1953
JOHANNA MARIA KUIT, geboren Amsterdam 25 januari 1931,
uit dit huwelijk werden te Bussum 2 kinderen geboren:
  1 PATRICIA ANNETTE WILLEMSTEIN, geboren 8 december 1959

  2 DESIRE CAROLINE WILLEMSTEIN, geboren 1 januari 1964

GENERATIE IXcq - zn van VIIIcg

ARIE WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 16 februari 1923,
huwt Rotterdam 6 juli 1962
MARIA GERARDA RIJS, geboren Uitgeest 4 juli 1935,
uit dit huwelijk werd te Rotterdam een kind geboren:
  1 ANKE CORNELIA THEADORA WILLEMSTEIN, geboren 18 mei 1970

GENERATIE IXcr - zn van VIIIcg

JAN WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 8 april 1925,
huwt Rotterdam 9 september 1953
BASTIAANTJE HUIZER, geboren Rotterdam 18 april 1929,
uit dit huwelijk werden voorzover bekend geen kinderen geboren.

GENERATIE IXcs - zn van VIIIci

SIMON CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 22 oktober 1922,
huwt Rotterdam 8 oktober 1942
HENDRIKA SPANJERSBERG, geboren Rotterdam 10 september 1927, overleden Rotterdam 8 juli 1973,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 3 kinderen geboren:
  1 CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 8 oktober 1948, VOLGT ONDER Xq

  2 DIRK WILLEMSTEIN, geboren 26 januari 1952

  3 HENDRIKA WILLEMSTEIN, geboren 19 september 1953
  huwt
  VAN RUITEN

GENERATIE IXct - zn van VIIIci

WILLIAM JACQUES WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 21 september 1928,
huwt Rotterdam 27 april 1949
CORNELIA SPIJK, geboren Rotterdam 8 juni 1929,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 5 kinderen geboren:
  1 CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren 4 september 1953, VOLGT ONDER Xr

  2 JACQUES WILLEMSTEIN, geboren 11 november 1957

  3 JOHANNES WILLEMSTEIN, geboren 9 augustus 1959

  4 GERRIT WILLEMSTEIN, geboren 11 februari 1963

  5 SIJMEN WILLEMSTEIN, geboren 29 oktober 1972

GENERATIE IXcu - zn van VIIIcj

DIRK IVOO WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 15 november 1927,
huwt IJsselmonde 24 juni 1953
HENDRIKA DE KOVEL, geboren Lekkerkerk 11 april 1925,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren te Rotterdam:
  1 ADRIANA CLAUSINA WILLEMSTEIN, geboren 20 april 1954
  huwt Alkmaar 11 juli 1988
  JOS BOON, geboren Hem 21 september 1953

  2 LEENDERT SIMON WILLEMSTEIN, geboren 21 december 1959, VOLGT ONDER Xs

GENERATIE IXcv - zn van VIIIcj

SIMON WILLEMSTEIN, geboren IJsselmonde 31 december 1930,
huwt Rotterdam 28 mei 1958
HERMINA JOHANNA ZANDIJK, geboren 's-Heerjansland (Zld) 28 december 1931,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam 3 kinderen geboren:
  l LILIAN KATINKA WILLEMSTEIN, geboren 27 december 1959

  2 IVOO LENNART WILLEMSTEIN, geboren 12 juni 1961, VOLGT ONDER Xs/1

  3 EVELINE SIMONE WILLEMSTEIN, geboren 5 november 1967

GENERATIE IXcw - zn van VIIIcm

JACOB WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 23 april 1941,
huwt Vlaardingen 9 oktober 1964
ANNIE MARGJE WILHELMINA ELISABETH BOER, geboren 10 februari 1943 te Schiedam,
uit dit huwelijk werden te Spijkenisse 2 kinderen geboren:
  1 EDWIN WILLEMSTEIN, geboren 14 juni 1966

  2 ROB WILLEMSTEIN, geboren 27 januari 1969

GENERATIE IXcx - zn van VIIIcq

ADRIANUS WILLEMSTEIN, geboren Capelle a/d IJssel 1 maart 1952,
huwt Rotterdam 11 mei 1978
WILHELMINA SOFIA MUIS, geboren Rotterdam 27 juli 1955,
uit dit huwelijk werden te Capelle a/d IJssel 2 kinderen geboren:
  1 DIANA ELVIRA WILLEMSTEIN, geboren 21 mei 1979

  2 MICHEL VINCENT WILLEMSTEIN, geboren 1 december 1980

GENERATIE IXcy - zn van VIIIcr

CORNELIS HENDRIK WILLEMSTIJN, geboren Rotterdam 18 februari 1936
huwt Rotterdam 30 mei 1962
M.E. HESSELS
en verder niets bekend.

GENERATIE IXcz - zn van VIIIct

JACOBUS DIRK WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 5 juli 1946,
huwt Rotterdam 18 augustus 1972
ELISABETH CATHARINA WITVLIET, geboren Rotterdam 18 maart 1950,
uit dit huwelijk werden te Rotterdam twee kinderen geboren:
  1 MAAIKE FRANCIJNA CLASINA WILLEMSTEIN, geboren 31 december 1977

  2 SJOERD WILLEM MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren 6 maart 1981

GENERATIE IXda - zn van VIIIcu

JAN WILLEM WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 27 februari 1948,
huwt le
NN ,
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  l DENNIS WILLEMSTEIN, geboren 19 juni 1967
huwt 2e Rijswijk 19 oktober 1973
CAROLINA FREDERIKA BLANKESPOOR, geboren 's-Gravenhage 7 februari 1949,
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  2 SANDRA WILLEMSTEIN, geboren 24 mei 1978

GENERATIE IXdb - zn van VIIIcv

LAURENS PIETER WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 2 augustus 1952, Internationaal Volleybalspeler,
huwt
WILLY VAN DEN BERG
en verder niets bekend

GENERATIE IXdc - zn van VIIIcv

RUDOLF WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 4 februari 1955, en verder niets bekend.

GENERATIE IXdd - zn van VIIIcv

PETER WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 28 december 1958, en verder niets bekend.

GENERATIE IXde - zn van VIIIcw

ANTONIE GERARDUS WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 18 december 1961
huwt Kirchberg Oostenrijk 28 februari 1992
ELLEN VAN DER ZALM, geboren 17 juni 1959
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 MIKE WILLEMSTEIN, geboren 26 september 1986

  2 ANGELA WILLEMSTEIN, geboren 28 oktober 1989

GENERATIE IXdf - zn van VIIIcw

NIELS WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 9 april 1964,
huwt Zoetermeer 2 april 1994 - echtscheiding
JOHANNA JOSE VAN DE LEDEN, geboren 's-Gravenhage 22 mei 1963
uit dit huwelijk werd een kind geboren:
  1 MITCHEL WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 7 oktober 1988

GENERATIE IXdg - zn van VIIIcz

MARINUS JAN WILLEMSTEIN, geboren Kruiningen 7 januari 1928,
huwt Kruiningen 24 mei 1956
JACOMINA JOHANNA DRONKERS, geboren 24 maart 1936 te Kruiningen,
uit dit huwelijk werden 2 dochters geboren:
  l ANNA RICHARDINA WILLEMSTEIN, geboren 28 september 1958

  2 GERDA JACOMINA WILLEMSTEIN, geboren 17 oktober 1960

GENERATIE IXdh - zn van VIIIda

GERARD WILLEMSTEIN, geboren Schore 22 mei 1945, en verder niets bekend

GENERATIE IXdi - zn van VIIIdb

MARINUS CHRISTOFFEL ADRIAAN WILLEMSTEIN, geboren Kapelle 5 maart 1934,
huwt Vlissingen 12 mei 1955
JANNA GOEDHART, geboren Nieuw & St. Joosland 15 november 1925,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Vlissingen, 2 te Oost Souburg:
  1 JOHAN JACOBUS WILLEMSTEIN, geboren 8 december 1957, VOLGT ONDER Xt

  2 LAURENS WILLEMSTEIN, geboren 4 december 195

GENERATIE IXdj - zn van VIIIdc

GERRIT WILLEMSTEIN, geboren Kapelle 16 april 1921, overleden Hulst 30 januari 1977, Metaalbewerker,
huwt Hulst 30 augustus 1949
NELLY JOHANNA BOEDING, geboren Hulst 1 december 1919,
uit dit huwelijk werden te Hulst 4 kinderen geboren:
  l WALTHER JOSEPHUS ANNA WILLEMSTEIN, geboren 25 maart 1950, VOLGT ONDER Xu

  2 RUDI ALBERT SOPHIA WILLEMSTEIN, geboren 13 oktober 1952, VOLGT ONDER Xv

  3 CHRISTIANA JOHANNA WILLEMINA NELLY WILLEMSTEIN, geboren 30 juli 1954,
  huwt Hulst 7 mei 1976
  F.L. VAN DEN EYNDE

  4 ANSJE CERILLUS CLEMENTINA WILLEMSTEIN, geboren 11 september 1959

GENERATIE IXdk - zn van VIIIdc

JAN WILLEMSTEIN, geboren Wemeldinge 23 oktober 1927,
huwt Terneuzen 17 mei 1956
E.S.G. ROBIJN
en verder niets bekend

GENERATIE IXdl - zn van VIIIde

JACOBUS WILLEMSTEIN, geboren Kloetinge 25 juni 1931,
huwt Goes 18 september 1958
JOHANNA VAN MAASDAM, geboren Goes 11 maart 1935,
uit dit huwelijk werden te Goes 2 kinderen geboren:
  1 JAN JOHANNES WILLEMSTEIN, geboren 4 augustus 1960

  2 KARIN WILLEMSTEIN, geboren 5 april 1965

GENERATIE IXdl/1 - zn van VIIIdf/1

SIMON WILLEMSTEIN, geboren Sliedrecht 26 december 1927,
huwt Sliedrecht 3 mei 1954
ARINA A. VAN 'T HOOG, geboren Giessendam 24 februari 1927,
uit dit huwelijk werden te Papendrecht 2 kinderen geboren:
  1 PETER WILLEMSTEIN, geboren 21 oktober 1957

  2 ARIE WILLEMSTEIN, geboren 26 september 1960

GENERATIE IXdm - zn van VIIIdg

DIRK WILLEM WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 3 oktober 1932, en verder niets bekend.

GENERATIE IXdn - zn van VIIIdg

PIETER WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 26 december 1938,
huwt 29 juli 1975
MARIA HENRIETTE NIEUWKERK, geboren Breda 21 december 1954,
en verder niets bekend.

GENERATIE IXdo - zn van VIIIdg

JOHANNES FRANCISCUS WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 24 mei 1944, en verder niets bekend.

GENERATIE IXdp - zn van VIIIdi

DIRK BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 19 oktober 1924, Filmproductie coordinator,
huwt 's-Gravenhage 20 september 1944
MARIA JACOBA LOUIS, geboren 's-Gravenhage 1 januari 1926,
uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren, 1/3 te 's-Gravenhage, 4 te Leiden, en 5 te Bussum:
  1 DANIELLE ANTOINETTE WILLEMSTEIN, geboren 26 april 1945

  2 PATRICIA JOHANNA WILLEMSTEIN, geboren 15 april 1946

  3 RUDOLF WILHELMUS WILLEMSTEIN, geboren 14 februari 1948, VOLGT ONDER Xw

  4 EDGAR ARTHUR WILLEMSTEIN, geboren 18 april l953, VOLGT ONDER Xx

  5 FRANKLIN GEORGE WILLEMSTEIN, geboren 23 december 1962

GENERATIE IXdq - zn van VIIIdi

JACOBUS WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 22 januari 1930,
huwt Hattenroth Dld 19 september 1957
HELGA KORNMANN, geboren Hattenroth Dld 28 december 1938,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 3 kinderen geboren:
  1 ANDREA WILLEMSTEIN, geboren 4 september 1958

  2 MARC WILLEMSTEIN, geboren 28 april 1968

  3 MIRJAM WILLEMSTEIN, geboren 28 december 1969

GENERATIE IXdr - zn van VIIIdj

MICHEL WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 7 april 1953, Kapper,
huwt le 's-Gravenhage 9 januari 1974 (gescheiden)
M.B. VAN TEIJ
uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren,
huwt 2e
JUDITH HARRISON,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren, 1 te Leiderdorp, 2 te Koudekerk a/d Rijn:
  l DARYL LAURENCE WILLEMSTEIN, geboren 2 februari 1988

  2 PASQUALE INGMAR WILLEMSTEIN, geboren 4 september 1989

GENERATIE IXds - zn van VIIIdl

GERRIT WILLEMSTIJN, geboren 's-Gravenhage 11 juli 1926, overleden 's-Gravenhage 16 april 1976, Arbeider
huwt le 's-Gravenhage 5 november 1951 (echtscheiding 3 november 1954)
huwt 2e 's-Gravenhage 10 oktober 1956 (zelfde vrouw)
GERRITJE PIETERNELLA PAKVIS, geboren 's-Gravenhage 2 januari 1930,
uit dit huwelijk werd te 's-Gravenhage een kind geboren:
  l HILDA BASTIANA MARTINA MARIA WILLEMSTIJN, geboren 16 april 1952

GENERATIE IXdt - zn van VIIIdm

CAROLUS JOHANNES WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 14 mei 1954,
huwt Voorburg 3 juli 1975
MARIA FREDERIKA GERDA VAN DER ARK, geboren 's-Gravenhage 22 december 1954,
uit dit huwelijk werd te Voorburg een kind geboren:
  1 DENICE GERDA WILLEMSTEIN, geboren 15 april 1987

GENERATIE IXdu - zn van VIIIdn

BASTIAAN WILLEMSTIJN, geboren 's-Gravenhage 18 september 1948,
huwt 's-Gravenhage 14 december 1970- gescheiden 1975
A. VAN DER LOO
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 SEBASTIAAN PIETER LAMBERTUS WILLEMSTIJN, geboren 17 april 1971, VOLGT ONDER Xy

  2 MAURICE ALBERT WILEMSTIJN, geboren 25 juli 1973, VOLGT ONDER Xz
huwt 2e Gouda 16 juni 1999
J.G.M. DE MOOY
uit dit huwelijk werden te Gouda 2 kinderen geboren:
  3 PASCAL BASTIAAN WILLEMSTIJN, geboren 17 oktober 1979, VOLGT ONDER Xab

  4 MICHEL CORNELIS WILLEMSTIJN, geboren 3 juli 1983

GENERATIE IXdv - zn van VIIIdo

BASTIAAN WILLEMSTIJN, geboren 's-Gravenhage 13 september 1940, en verder niets bekend

GENERATIE IXdw - zn van VIIIdo

WILLEM CORNELIS WILLEMSTIJN, geboren 's-Gravenhage 27 juni 1941, overleden aldaar 4 juni 1992,
huwt (echtscheiding 's-Gravenhage 1981)
MARGRIET ZUTT, geboren Warmenhuizen 19 augustus 1945,
uit dit huwelijk werden te 's-Gravenhage 2 kinderen geboren:
  1 ANDREA WILLEMSTIJN, geboren 6 augustus 1968

  2 BASTIAAN WILLEMSTIJN, geboren 21 februari 1970

GENERATIE IXdx - zn van VIIIdo

GIJSBERTUS WILLEMSTIJN, geboren 's-Gravenhage
huwt
MARIJKE SCHOLTEN,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 ROBERT WILLEMSTIJN, geboren 4 augustus 1981

  2 MARCO WILLEMSTIJN, geboren 27 december 1982, VOLGT ONDER Xac

GENERATIE IXdy - zn van VIIIdo

DERK WILLEMSTIJN, geboren 's-Gravenhage vertrok naar de USA,
huwt
OLGA GUTIERREZ
uit dit huwelijk:
  1 DAVID WILLEMSTIJN, geboren 2 januari 1984

  2 DEREK WILLEMSTIJN, geboren 17 juli 1987

GENERATIE Xa - zn van IXa

BASTIAAN WILLEMSTEIN, geboren Leiden 9 maart 1950,
huwt
VAN WILLEGEN
en verder niets bekend.

GENERATIE Xb - zn van IXa

GERRIT WILLEMSTEIN, geboren Haarlemmermeer 19 april 1951,
huwt
A. KOEK
en verder niets bekend.

GENERATIE Xc - zn van IXa

MARTINUS WILLEMSTEIN, geboren Leiden 15 maart 1954,
huwt
L. WIEGMAN
en verder niets bekend.

GENERATIE Xd - zn van IXa

PLEUN WILLEMSTEIN, geboren Alphen aan de Rijn 29 mei 1956,
en verder niets bekend.

GENERATIE Xe - zn van IXd

KLEIS WILLEMSTEIN, geboren Lisse 8 december 1955, en verder niets bekend.

GENERATIE Xf - zn van IXe

JAN WILLEMSTIJN, geboren Dordrecht 24 oktober 1954, en verder niets bekend.

GENERATIE Xg - zn van IXf

GERRIT JAN WILLEMSTIJN, geboren Rotterdam 16 mei 1962,
huwt, echtscheiding
NN
uit dit huwelijk:
  1 MARJORIE SAMANTHA WILLEMSTIJN, geboren Rozenburg 1 februari 1988
  huwt Brielle 8 april 2008, echtscheiding
  RICCARDO ROMANO VAN GELDER

  2 MATHIEU FRANK WILLEMSTIJN, geboren Rozenburg 31 juli 1990

GENERATIE Xh - zn van IXi

ARTHUR WILLEMSTIJN, geboren 16 april 1963,
huwt 11 mei 1988
WILMA ADRIANA KUITERS, geboren 11 november 1962
uit dit huwelijk werden te Dordrecht 2 kinderen geboren:
  1 LUCIEN WILLEMSTIJN, geboren 17 maart 1990

  2 AMANDA WILLEMSTIJN, geboren 28 april 1992

GENERATIE Xi - zn van IX-l

JOHAN WILLEM WILLEMSTIJN, geboren 's-Gravenhage 26 maart 1959, en verder niets bekend.

GENERATIE Xj - zn van IXac

ROBERT WILLEMSTEIN, geboren 22 januari 1973,
huwt Pretoria 20 september 1997
JEANNE DE VILLIERS, geboren 30 januari 1969

GENERATIE Xk - zn van IXba

CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren Zwijndrecht 10 augustus 1958,
huwt Zwijndrecht 3 februari 1978
MARION TERLOUW, geboren Zwijndrecht 15 maart 1960

GENERATIE X-l - zn van IXbg

JACOB CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren Delft 24 februari 1947
huwt Amsterdam
YVONNE GOULOOZE
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  1 DENNIS WILLEMSTEIN, geboren 24 sseptember 1973

  2 CISCA WILLEMSTEIN, geboren 8 mei 1979

GENERATIE Xm - zn van IXbp

MATTHIJS WILLEMSTEIN, geboren Smilde 10 januari 1962
huwt
NN
uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren.

GENERATIE Xn - zn van IXce

PIETER WILLEMSTEIN, geboren 26 april 1966,
huwt Leiden 13 maart 1997
ESTHER FEMKE DIJKSTRA, geboren Drachten 25 april 1966
uit dit huwelijk:
  1 ANNA CHARLOTTE WILLEMSTEIN, geboren Masterton New Zealand 16 september 1998

  2 BELLE FLEUR WILLEMSTEIN, geboren Masterton New Zealand 22 september 2001

GENERATIE Xo - zn van IXce

RONALD WILLEMSTEIN, geboren 16 juli 1968,
huwt Dordrecht 11 september 1997
CATHY NIKIJULUW, geboren Dordrecht 30 september 1966
uit dit huwelijk:
  1 YOELL WILLEMSTEIN, geboren Zwijndrecht 12 maart 1999

  2 ELAINE WILLEMSTEIN, geboren Barendrecht 11 november 2001

  3 JONAH WILLEMSTEIN, geboren Barendrecht 7 september 2006

GENERATIE Xp - zn van IXci

FRANS WILLEMSTEIJN, geboren onbekend 2 juli 1957,
huwt mei 1980 - echtscheiding september 1993
AAFJE VAN DER GRAAF
uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren:
  1 AGNES WILLEMSTEIJN, geboren 17 februari 1982

  2 SAMANTHA WILLEMSTEIJN, geboren 5 september 1984

  3 CHRISTA WILLEMSTEIJN, geboren 22 oktober 1988
huwt 2e 15 juni 1995
JOKE VAN DIJK,
uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren:
  4 ASHLEY WILLEMSTEIJN, geboren 28 februari 1997

  5 LUC WILLEMSTEIJN, geboren 5 juni 1998

GENERATIE Xq - zn van IXcs

CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 8 oktober 1948, en verder niets bekend.

GENERATIE Xr - zn van IXcr

CORNELIS WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 4 september 1953,
huwt Ridderkerk 11 oktober 1974
GERDA PERRE, geboren Ridderkerk 13 december 1955

GENERATIE Xs - zn van IXcu

LEENDERT SIMON WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 21 december 1959,
huwt Werkendam 23 maart 1989
ANITA GROENENDIJK, geboren Eindhoven 27 juni 1962,
uit dit huwelijk:
  1 TIJS DIRK JAN WILLEMSTEIN, geboren Werkendam 23 maart 1990

  2 LENNEKE MARIEKE WILLEMSTEIN, geboren Bergeijk 25 juli 1992

GENERATIE Xs/1- zn van IXcv

IVOO LENNART WILLEMSTEIN, geboren Rotterdam 12 juni 1961,
huwt Oosterhout 23 april 1994
CORNELIE INGEBORG STARINK, geboren Gorinchem 15 september 1967
uit dit huwelijk:
  1 KJELL NIELS IVOO WILLEMSTEIN, geboren 7 augustus 1996

  2 TJEERD INGNAR EMILE WILLEMSTEIN, geboren 15 september 1997

GENERATIE Xt - zn van IXdi

JOHAN JACOBUS WILLEMSTEIN, geboren Vlissingen 8 december 1957,
huwt Middelburg 19 juni 1988
JOHANNA STOUTJESDIJK,

GENERATIE Xu - zn van IXdj

WALTER JOSEPHUS ANNA WILLEMSTEIN, geboren Hulst 25 maart 1950,
huwt Middelburg 23 juni 1975
MATHILDE MARIA VAN DEN VOORDE, geboren Terneuzen 1 juli 1953,
uit dit huwelijk werd te Kapelle a/d IJssel voorzover bekend een kind geboren:
  1 JEROEN WILLEMSTEIN, geboren 18 september 1980

GENERATIE Xv - zn van IXdj

RUDI ALBERT SOPHIA WILLEMSTEIN, geboren Hulst 13 oktober 1952, en verder niets bekend.

GENERATIE Xw - zn van IXdp

RUDOLF WILHELMUS WILLEMSTEIN, geboren 's-Gravenhage 14 februari 1948,
huwt Soest 22 december 1977
JEANETTE ELISABETH SYTENA, geboren Soest 27 april 1952,
uit dit huwelijk werd te Hilversum een kind geboren:
  1 LOTTE LEONIEKE WILLEMSTEIN, geboren 27 maart 1986

GENERATIE Xx - zn van IXdp

EDGAR ARTHUR WILLEMSTEIN, geboren Leiden 18 april 1953,
huwt Amstelveen 13 juni 1974
INGRID JOLANDA SEVERIN, geboren Amsterdam 30 april 1948

GENERATIE Xy - zn van IXdu

SEBASTIAAN PIETER LAMBERTUS WILLEMSTIJN, geboren 17 april 1971,
huwt
VICTORIA SEVRAN
uit dit huwelijk:
  1 ANASTASIA VICTORIA WILLEMSTIJN, geboren 21 januari 2007

  2 ALEXANDER SEBASTIAAN WILLEMSTIJN, geboren 12 mei 2010,

GENERATIE Xz - zn van IXdu

MAURICE ALBERT WILLEMSTIJN, geboren 25 juli 1973,
huwt
BRIGITTE NN
uit dit huwelijk:
  1 LANA OLIVIA AALBERTINA WILLEMSTIJN, geboren 18 maart 2006

GENERATIE Xab - zn van IXdu

PASCAL BASTIAAN WILLEMSTIJN, geboren 17 oktober 1979, VOLGT ONDER Xz
duurzame relatie
SINDY DE WIT
uit deze relatie:
  1 DELANO PASCAL BASTIAAN WILLEMSTIJN, geboren 9 januari 2005

  2 SHENIJA ALLINDA JOECELIJN WILLEMSTIJN, geboren 8 november 2008

GENERATIE Xac - zn van IXdx

MARCO WILLEMSTIJN, geboren 27 december 1982,
huwt
WERONIKA LEWEK, geboren Mielec 21 juli 1987
uit dit huwelijk:
  1 ANNE-SOPHIE WILLEMSTIJN, geboren 's-Gravenhage 5 januari 2013